Byla 2-21

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės ir Virginijos Čekanauskaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti, laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai dėl pripažinimo, kad neteisėtai paskiriant kardomąjį kalinimą (suėmimą), buvo sistemingai pažeidinėjamos teisės į laisvę ir saugumą bei žiauriai ir nežmoniškai elgiamasi ir patirtos žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas A.B. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė: 1) pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas E. G. sistemingai pažeidinėjo jo teisę į laisvę ir saugumą, neteisėtai paskirdamas jam kardomąjį kalinimą (suėmimą) nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, 2) pripažinti, kad dėl neteisėto kardomojo kalinimo (suėmimo) jam paskyrimo baudžiamojoje byloje su juo buvo žiauriai ir nežmoniškai elgiamasi, 3) priteisti iš Lietuvos Respublikos 175 000 Lt patirtai žalai atlyginti dėl sistemingai neteisėto Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo E. G. kardomojo kalinimo (suėmimo) paskyrimo baudžiamojoje byloje Nr.1-105/2004.

4Kauno apygardos teismas 2004m. rugpjūčio 25 d. nutartimi nustatė terminą iki 2004 m. rugsėjo 3 d. pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus.

5Teismas nurodė, kad ieškovo pateikti ieškinio priedai neatitinka CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, nes pateikti dokumentų nuorašai nėra tinkamai patvirtinti. Teismas taip pat nurodė, kad negalėdamas pateikti rašytinių įrodymų originalų arba tinkamai patvirtintų nuorašų, ieškovas turi nurodyti negalėjimo pateikti priežastį bei suformuluoti prašymą teismui juos išreikalauti, nurodant jų buvimo vietą bei aplinkybes, kurias šie įrodymai gali patvirtinti.

6Kauno apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškinio dalį, kuria prašoma pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas E. G. sistemingai pažeidinėjo ieškovo teisę į laisvę ir saugumą, neteisėtai paskirdamas ieškovui kardomąjį kalinimą (suėmimą) nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje bei pripažinti, kad dėl neteisėto kardomojo kalinimo (suėmimo) ieškovui paskyrimo su juo buvo žiauriai ir nežmoniškai elgiamasi, atsisakė priimti. Kitą ieškinio dalį, kuria ieškovas prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 175 000 Lt patirtai žalai atlyginti dėl sistemingai neteisėto Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo E. G. kardomojo kalinimo paskyrimo baudžiamojoje byloje Nr.1-105/2004 nutarė laikyti nepaduota ir grąžinti ieškovui.

7Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovas pirmojoje ieškinio dalyje pareiškė reikalavimą, kuriame nėra materialinio teisinio reikalavimo, t.y. ieškovas pareiškė prašymą pripažinti aplinkybes, kurios galėtų būti ieškinio pagrindu, todėl teismas atsisakė tokį ieškinį priimti. Kitą ieškinio dalį teismas nutarė laikyti nepaduota ir grąžinti ieškovui, nurodydamas, kad ieškovas teismo nustatytu terminu nepašalino visų ieškinio trūkumų – nepateikė prie ieškinio pridėtos Seimo kontrolieriaus 2001 m. lapkričio 28 d. pažymos originalo arba tinkamai patvirtintos kopijos, taip pat nenurodė negalėjimo pateikti pažymą priežasties, šios pažymos buvimo vietos bei nenurodė aplinkybių, kurias gali patvirtinti šis įrodymas.

8Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš esmės.

9Atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 23 d. ir 2004 m. rugpjūčio 25 d. nutartyse, kurios buvo priimtos šioje byloje, nebuvo nustatytas ieškinio trūkumas dėl jo reikalavimų pripažinti jo teisių pažeidimus. Minėtos nutartys yra įsiteisėjusios ir privalomos. Todėl teismas, neduodamas eigos ieškinio reikalavimams, pažeidžia CPK normas. Kadangi teismas nurodė, jog ieškovo reikalavimai nėra nagrinėtini teisme, jis privalėjo nurodyti ieškovui, į kokią instituciją jis privalo kreiptis, kad būtų apgintos jo teisės ir teisėti interesai arba kaip pašalinti aplinkybes, kliudančias nagrinėti ieškinį. Neišdėstydamas minėtų argumentų, teismas pažeidė CPK 137 straipsnio reikalavimus. Apeliantas tvirtina, jog jo ieškinio 1 ir 2 reikalavimų pagrindas yra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 ir 5 straipsniai, kadangi ieškinio dalykas yra ne tik materialinis teisinis reikalavimas, bet ir asmeninio neturtinio pobūdžio reikalavimai. Vadovaujantis CPK 3 straipsniu, Kauno apygardos teismas privalo nagrinėti šią bylą, kadangi atsisakydamas ją nagrinėti, pažeidžia minėtos konvencijos nuostatą dėl teismų vykdomo teisingumo ir lygybės visų piliečių atžvilgiu.

10Ieškovas taip pat nurodo, jog teismas neturėjo pagrindo atsisakyti priimti ir kitą ieškinio dalį – 3-iąjį ieškinio reikalavimą. 2004 m. rugsėjo 3 d. prašyme ir pareiškime teismui jis nurodęs priežastį, dėl kurių negali pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintus nuorašus: jis yra invalidas, reikalaujantis nuolatinės slaugos, todėl neturi galimybės pateikti teismo reikalaujamo dokumento arba jo patvirtinto jo nuorašo. Be to, minėtame dokumente yra nurodyti visi duomenys, kur yra dokumento originalo buvimo vieta, todėl jis ir nenurodęs šio dokumento buvimo vietos adreso. Teismas, esant būtinybei, galėtų šį dokumentą išsireikalauti.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Lietuvos Respublikos CPK 5 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi, kreipdamiesi į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, asmenys turi laikytis įstatymų nustatytos tokios teisės realizavimo tvarkos. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, civilinių teisių gynimo būdai yra nurodyti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.138 straipsnyje. Tarp šių teisių gynimo būdų yra numatyti tokie, kaip teisių pripažinimas, buvusios iki teisės pažeidimo padėties atkūrimas, turtinės ar neturtinės žalos išieškojimas, kiti teisių gynimo būdai. Tuo tarpu ieškovo pateikto ieškinio 1 ir 2 punktuose išdėstyti reikalavimai pripažinti, kad neteisėtai paskiriant jam kardomąjį kalinimą (suėmimą) baudžiamojoje byloje, buvo sistemingai pažeidinėjamos jo teisės į laisvę ir saugumą, bei kad dėl neteisėto kardomojo kalinimo (suėmimo) paskyrimo su juo buvo žiauriai ir nežmoniškai elgiamasi, nėra reikalavimai pripažinti ieškovui kokias nors teises ar ginti jo teises kuriuo nors kitu teisių gynimo būdu, nurodytu CK 1.138 straipsnyje ar kitame įstatyme. Tokių reikalavimų tenkinimas nesukeltų teisinių pasekmių, jis negali būti laikomas materialiniu teisiniu reikalavimu, todėl nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Tuo tarpu aplinkybės, nurodytos minėtuose reikalavimuose, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, gali būti ieškinio priteisti nurodytais veiksmais padarytos žalos atlyginimą, t.y. trečiuoju punktu pareikšto materialinio teisinio reikalavimo, pagrindas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškinio dalį dėl jo 1 ir 2 punktuose pareikštų reikalavimų, kaip nenagrinėtiną teisme, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas. Teismas, nurodydamas, kad minėti reikalavimai gali būti ieškinio pagrindu, faktiškai įvykdė CPK 137 straipsnio 3 dalies reikalavimą.

13Kaip jau minėta, 2004m. rugpjūčio 25 d. nutartimi Kauno apygardos teismas nustatė terminą pašalinti ieškinio trūkumus: pateikti rašytinių įrodymų originalus arba tinkamai patvirtintus nuorašus arba nurodyti negalėjimo pateikti priežastį bei suformuluoti prašymą teismui juos išreikalauti, nurodant jų buvimo vietą bei aplinkybes, kurias šie įrodymai gali patvirtinti. Skundžiamąja nutartimi ieškinio dalį, kuria ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 175 000 Lt patirtai žalai atlyginti, teismas nutarė laikyti nepaduota ir grąžinti ieškovui, padaręs išvadą, kad ieškovas teismo nustatytu terminu nepašalino visų ieškinio trūkumų, t.y. nepateikė prie ieškinio pridėtos 2001 m. lapkričio 28 d. Seimo kontrolieriaus pažymos originalo arba tinkamai patvirtintos kopijos, taip pat nenurodė negalėjimo pateikti pažymą priežasties, šios pažymos buvimo vietos.

14Iš tiesų, teismo nustatytu terminu ieškovas nepateikė teismui Seimo kontrolieriaus 2001 m. lapkričio 28 d. pažymos originalo nei tinkamai patvirtintos kopijos. Tačiau teismui pateiktame 2003 m. rugsėjo 3 d. prašyme (b.l. 81) ieškovas nurodė, kad kitų rašytinių įrodymų originalai yra civilinėse ar administracinėse bylose, kurios nurodytos prašyme, arba yra pas juridinius asmenis, išdavusius rašytinius įrodymus. Iš pažymos ,,Dėl A. B. skundo ištyrimo“ nuorašo (b.l. 4-8) matyti, kad šią pažymą išdavė Seimo kontrolierė L. K. . Pažymos nuoraše taip pat nurodytas pažymą išdavusio Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus adresas. Taigi, nurodytas ieškinio trūkumas yra tik formalus. Pirmosios instancijos teismas, esant būtinybei, turi galimybę išreikalauti minėto dokumento originalą arba tinkamai patvirtintą jo nuorašą iš dokumentą išdavusio pareigūno ar institucijos. Todėl nutartyje nurodyta aplinkybė, kad ieškinį pateikęs ieškovas nepašalino minėto ieškinio trūkumo - nepateikė rašytinio įrodymo (Seimo kontrolieriaus pažymos) originalo arba tinkamai patvirtintos kopijos bei nenurodė negalėjimo pateikti pažymą priežasties, šios pažymos buvimo vietos, nėra pakankamas pagrindas ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį ieškovui, nes ši aplinkybė nėra kliūtis bylą nagrinėti iš esmės, taigi nėra ir kliūtis priimti ieškinį. Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismas ieškinio dalį, kuria ieškovas prašė priteisti žalos atlyginimą, grąžino, netinkamai pritaikęs CPK 115 straipsnio normas, reglamentuojančias procesinių dokumentų ir jų priedų priėmimą ir trūkumų ištaisymą, todėl šios ieškinio dalies priėmimo klausimą išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas šią nutarties dalį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 ir 3 punktais, 338 straipsniu,

Nutarė

16Panaikinti Kauno apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalį, kuria nutarta laikyti nepaduota ir grąžinti ieškovui A. B. jo ieškinio dalį, kuria prašoma priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 175 000 Lt patirtai žalai atlyginti dėl sistemingai neteisėto Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo E. G. kardomojo kalinimo (suėmimo) paskyrimo baudžiamojoje byloje ir šios ieškinio dalies priėmimo klausimą perduoti Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

17Kitą Kauno apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai