Byla 2A-372-241/2015
Dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės D. Č. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. Č. ieškinį atsakovei D. Č., trečiajam asmeniui bankrutavusiai Butvido tikrajai ūkinei bendrijai „EMO“ dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas A. Č. prašė pripažinti, kad: 1) 1 000 rublių įnašas į Butvido TŪB „EMO“ pagal 1990 m. gruodžio 11 d. bendrosios jungtinės veiklos sutartį, tai sudaro ¼ visų įnašų, buvo A. Č. asmeninė nuosavybė, nes įnašas padarytas panaudojant jo turėtas asmenines pinigines lėšas; 2) A. Č., kaip tikrajam Butvido TŪB „EMO“ nariui (dalyviui), asmeninės nuosavybės teise priklauso šis verslas ir visos iš šios įmonės gautos pajamos bei jo įnašo vertės padidėjimas. Nurodė, kad 1990 m. gruodžio 11 d. su R. B. sudarė bendrosios jungtinės veiklos sutartį dėl Butvido TŪB „EMO“ steigimo. Pagal šią sutartį ieškovas įnešė į bendriją 1 000 rublių dydžio įnašą, tai sudarė ¼ visų įnašų, ir tapo šios bendrijos tikruoju nariu. Įnašui panaudojo turėtas asmenines pinigines lėšas, kurias įgijo dar iki santuokos su atsakove sudarymo, dirbdamas elektriku bei materialiai remiamas tėvų ir brolio.

6Atsakovė D. Č. su ieškiniu sutiko.

7Trečiojo asmens bankrutavusios Butvido TŪB „EMO“ bankroto administratorė Sandra Gedminienė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad Butvido TŪB „EMO“ įsteigta ieškovui ir atsakovei būnant santuokoje, atsakovė nuo 1995 m. iki 2012 m. dirbo bendrijos buhaltere. Teigia, kad bendrija buvo tikrųjų narių šeimos verslas ir verslui buvo naudojamas ne tik bendras sutuoktinių turtas, tačiau ir jų fizinis bei intelektinis darbas. Pažymėjo, kad bendrijos steigimo metu buvo aiškiai išreikšta ieškovo valia, kad įnašas yra junginė nuosavybė.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas nustatė, kad ieškovo ir atsakovės santuoka buvo įregistruota 1982 m. lapkričio 27 d. Pagal tuo metu galiojusio Santuokos ir šeimos kodekso 21 straipsnio 1 dalį turtas, sutuoktinių įgytas santuokos metu, yra bendroji jungtinė jų nuosavybė. Pasak teismo, ieškovas neįrodė, kad po santuokos su atsakove sudarymo disponavo asmeninėmis piniginėmis lėšomis ir šias lėšas galėjo įnešti į bendriją, kaip įnašą. Iš VĮ Registrų centro duomenų teismas nustatė, kad ieškovo įneštas įnašas į šią bendriją priklauso ieškovui ir atsakovei jungtinės nuosavybės teise. Tai rodo, kad ieškovas nesiekė įnašo registruoti asmenine nuosavybe ir iki ieškinio teismui padavimo dienos nesiekė pakeisti registracijos duomenų. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovė nuo 1995 m. gegužės 16 d. iki 2012 m. spalio 25 d. dirbo bendrijoje, buvo bendrijos buhaltere, tai yra ilgą laiką (apie 17 metų) aktyviai dalyvavo įmonės veikloje fiziniu ir intelektiniu darbu. Šią sutuoktinių veiklą teismas kvalifikavo kaip jungtinę veiklą. Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2117/2013 konstatuotos prejudicinę reikšmę turinčios aplinkybės, jog ūkinės bendrijos dalis, proporcinga A. Č. nurodytam įnašui, iki jo išstojimo iš narių buvo A. Č. ir D. Č. bendroji jungtinė nuosavybė, kaip ir iš bendrijos veiklos gaunamos pajamos. Nors tarp ieškovo ir atsakovės nėra ginčo dėl ieškinio dalyko, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovo ieškinys teismui buvo pateiktas po bankroto bylos Butvido TŪB „EMO“ iškėlimo. Šioje bankroto byloje atsakovė buvo įtraukta į bylą bendraatsakove, todėl ji yra suinteresuota šios bylos baigtimi. Teismo vertinimu, formalus ieškinio tenkinimas prieštarautų protingumo ir sąžiningumo principams, taip pat pažeistų bendrijos kreditorių interesus.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliantė D. Č. prašo Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Apeliaciniame skunde nurodo, kad visi procesiniai klausimai yra sprendžiami vienoje bankroto byloje. Net ir atmetus ieškovo reikalavimus, šioje byloje turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl sutuoktinių turto teisinio režimo ir neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvio sutuoktinio atsakomybės apimties, kaip kad nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 27 d. nutartyje. Teismas nepasisakė dėl apeliantės atstovo argumentų, kad ji nedalyvavo bankrutuojančios įmonės kaip šeimos versle jungtinės veiklos pagrindais ir nėra pagrindo bankroto administratoriui pardavinėti jos asmeninį turtą bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimui. Teismas nenustatinėjo nei prievolės pobūdžio, nei jos atsiradimo aplinkybių. Bankroto administratorius jokių įrodymų, patvirtinančių jos dalyvavimą TŪB „EMO“ versle, net neteikė. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovės atstovo prašymą dėl liudytojų, kurie galėjo patvirtinti reikšmingas bylos aplinkybes, apklausos. Teismas netinkamai vertino bylos įrodymus, neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą, neištyrė visų reikšmingų bylos aplinkybių, neatskleidė bylos esmės.

14Trečiojo asmens bankrutavusios Butvido TŪB „EMO“ bankroto administratorė Sandra Gedminienė prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

15Atsiliepime nurodo, kad administratorius, siekdamas išspręsti ginčą bei taip užtikrinti byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą, neprašė ieškovo reikalavimams taikyti ieškinio senatį. Steigiant bendriją 1990 metais, ieškovas 1 000 rublių (dabar 10 Lt) įnašą išviešino: 10 Lt įnašas priklauso jungtinės nuosavybės teise. Tiek ieškovas, tiek apeliantė ilgą laiką aktyviai dalyvavo bendrijos veikloje darbo sutarties pagrindais. Teismas pagrįstai tokią sutuoktinių veiklą kvalifikavo kaip šeimos verslą ir 2013 m. liepos 3 d. nutartimi į TŪB „EMO“ bankroto bylą bendraatsakoviais įtraukė bendrijos tikrąjį narį A. Č. ir jo sutuoktinę D. Č..

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

19Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar tikroji ūkinė bendrija (jos dalis, proporcinga nario piniginiam įnašui) yra asmeninis vieno sutuoktinio verslas, ar tai yra bendras šeimos verslas. Šios aplinkybės turi esminės reikšmės sprendžiant, ar už bendrijos prievolių netinkamą įvykdymą sutuoktinis atsako savo asmeniniu turtu (CK 3.112 str.), ar abiem sutuoktiniams kyla solidarioji atsakomybė (CK 3.114 str.). Todėl nepaisant to, kad tarp bylos šalių, t. y. pačių sutuoktinių, šiuo atveju ginčo dėl ieškinio dalyko nėra, teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas turi pareigą įrodyti, jog turtas yra jo asmeninė nuosavybė (CPK 178 str.). Byloje nustatyta, kad Butvido TŪB „EMO“ buvo įsteigta ieškovo ir apeliantės santuokos metu. Tiek steigimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos šeimos ir santuokos kodekso 21 straipsnis, tiek šioje byloje taikytino CK 3.87 straipsnio 1 dalis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 25 str. 1 d.) įtvirtina bendrąją nuostatą, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Pagal CK 3.87 straipsnio 2 dalį yra preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Ši prezumpcija gali būti paneigiama tik rašytiniais įrodymais, išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba to turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.89 str. 2 d.).

20Ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad po santuokos su apeliante sudarymo jis disponavo asmeninėmis lėšomis ir šios lėšos buvo panaudotos kaip įnašas steigiant Butvido TŪB „EMO“. Byloje esantys VĮ Registrų centro duomenys patvirtina, kad ieškovo įneštas įnašas į šią bendriją ieškovui ir apeliantei priklauso jungtinės nuosavybės teise (1 t., 41 b. l.). Todėl teismas pagrįstai sprendė, kad ūkinės bendrijos dalis, proporcinga ieškovo nurodytam įnašui, iki jo išstojimo iš narių buvo ieškovo ir apeliantės bendroji jungtinė nuosavybė (Ūkinių bendrijų įstatymo 12 str. 4 d., 13 str. 3 d.), kaip ir iš bendrijos veiklos gaunamos pajamos (CK 3.88 str. 1 d. 4 p.). Priešingai nei teigia apeliantė, Butvido TŪB „EMO“ bankroto administratorė, nesutikdama su ieškiniu, pateikė teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius apeliantės dalyvavimą šiame versle. Iš VSDFV Šiaulių skyriaus pažymos matyti, kad apeliantė minėtoje bendrijoje dirbo nuo 1995-05-16 iki 2012-10-25 (1 t., 150 b. l.). Pagal byloje pateiktą darbo sutartį, apeliantė dirbo bendrijos buhaltere (1 t., 143 b. l.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad individuali įmonė yra šeimos verslas, kai verslui naudojamas ne tik bendras sutuoktinių turtas, bet ir jų abiejų fizinis bei intelektinis darbas, abu sutuoktiniai aktyviai dalyvauja įmonės veikloje. Tokiu atveju sutuoktinių veikla kvalifikuotina kaip jungtinė veikla, kurios tikslas – bendromis lėšomis ir darbu vykdyti individualios įmonės verslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-400/2012). Toks išaiškinimas gali būti taikomas ir tikrosios ūkinės bendrijos atveju. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustačius, kad bendrijai įsteigti buvo panaudotos bendros sutuoktinių lėšos, ieškovas buvo bendrijos tikrasis narys, apeliantė dirbo bendrijoje buhaltere, pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiek ieškovas, tiek apeliantė ilgą laiką dalyvavo bendrijos veikloje ir ši sutuoktinių veikla kvalifikuotina kaip jungtinė veikla. Jokių svarių argumentų, kurie paneigtų šią teismo išvadą, apeliantė nepateikė. Pirmosios instancijos teismas atmetė apeliantės atstovo prašymą apklausti kaip liudytojus buvusius bankrutuojančios Butvido TŪB „EMO“ darbuotojus, kurie užėmė vadovaujančias pareigas ir gali patvirtinti, kad ieškovas šeimos poreikiams tenkinti iš bendrijos jokių pajamų, išskyrus atlyginimą, negavo ir bendrijos valdyme nedalyvavo. Šios aplinkybės neturi reikšmės sprendžiant, ar ūkinė bendrija buvo bendras ieškovo ir apeliantės šeimos verslas. Todėl nesutiktina su apeliante, kad teismas jos atstovo prašymą atmetė be pagrindo.

21Ieškovui neįrodžius, kad turtas yra jo asmeninė nuosavybė, teismas pagrįstai atmetė ieškinį. Šioje byloje konstatavus ne tik tai, kad ieškovo panaudotos lėšos steigiant Butvido TŪB „EMO“ ir šiam įnašui proporcinga bendrijos dalis bei iš jos veiklos gautos pajamos buvo bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, bet ir tai, kad apeliantė dalyvavo ūkinės bendrijos kaip šeimos versle jungtinės veiklos pagrindais, iš esmės buvo išspręstas klausimas dėl sutuoktinių turto teisinio režimo ir apeliantės kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvio sutuoktinės atsakomybės apimties. Pažymėtina, kad ginčas dėl apeliantės turto realizavimo tvarkos nustatymo Butvido TŪB „EMO“ bankroto procese nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šis klausimas turės būti išspręstas atskiru bankroto bylą nagrinėjančio teismo procesiniu sprendimu, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-597/2014, perdavė pirmosios instancijos teismui šį klausimą nagrinėti iš naujo. Tai, kad A. Č. ieškinį dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo atskirai nuo bankrutavusio trečiojo asmens bankroto administratorės prašymo dėl apeliantės turto realizavimo tvarkos nustatymo bankroto procese nedaro skundžiamo sprendimo neteisėtu ir nepagrįstu ir nelemia jo panaikinimo.

22Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė šalims įrodinėjimo naštą, ištyrė ir įvertino byloje pateiktus įrodymus, nustatė visas byloje reikšmingas aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė procesinės bei materialiosios teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas A. Č. prašė pripažinti, kad: 1) 1 000 rublių įnašas į Butvido... 6. Atsakovė D. Č. su ieškiniu sutiko.... 7. Trečiojo asmens bankrutavusios Butvido TŪB „EMO“ bankroto administratorė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Teismas nustatė, kad ieškovo ir atsakovės santuoka buvo įregistruota 1982... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliantė D. Č. prašo Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d.... 13. Apeliaciniame skunde nurodo, kad visi procesiniai klausimai yra sprendžiami... 14. Trečiojo asmens bankrutavusios Butvido TŪB „EMO“ bankroto administratorė... 15. Atsiliepime nurodo, kad administratorius, siekdamas išspręsti ginčą bei... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 19. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar tikroji ūkinė bendrija (jos dalis,... 20. Ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad po... 21. Ieškovui neįrodžius, kad turtas yra jo asmeninė nuosavybė, teismas... 22. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą....