Byla 2-413-732/2015
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui V. R. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo V. R. priteisti 869,75 EUR skolos, 768,87 EUR palūkanų, 315,72 EUR delspinigių, 277,78 EUR palūkanų delspinigių, 83,88 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 14 procentų sutartinių palūkanų pagal Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-143113-RK nuo pagrindinės sumos (869,75 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas įstatymo nustatyta tvarka bei teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bei į LR CPK 142 str. 4 d., teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinys su priedais atsakovui įteiktas tinkamai – viešo paskelbimo būdu, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes įspėtas (b. l. 26-27).

6Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2007-12-13 AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir V. R. sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-143113-RK (toliau – Sutartis), pagal kurią AB „Swedbank“ bankas suteikė atsakovui 868,86 EUR (3000 Lt) kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas Sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ banko naudai. Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl AB „Swedbank“ bankas Sutartį nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų mokėjimo. 2008-06-18 UAB „GELVORA“ ir AB „Swedbank“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu (b. l. 17-22). Pagal ieškovo pateiktus įrodymus atsakovo skola buvo 869,75 EUR. Byloje duomenų apie tai, kad skola sumokėta, nėra. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). Pagal LR CK 6.256 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Atsakovas šio reikalavimo neįvykdė (neteisėtas neveikimas), todėl pagal LR CK 6.246 str. 1 d. jam kyla civilinė atsakomybė. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį įrodymų nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Atsakovui skolos nepadengus, ji priteistina.

7Už laiku neįvykdytą prievolę atsakovui paskaičiuota 768,87 EUR palūkanų, 315,72 EUR delspinigių, 277,78 EUR palūkanų delspinigių, 83,88 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

8Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais (CK 6.870 str., 6.872 str.). Sutartimi nustatyta buvo 14 procentų dydžio metinių palūkanų norma, negražinta kredito suma 869,75 EUR, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 768,87 EUR palūkanų suma (b. l. 8).

9Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-143113-RK atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos. Ieškovas už pradelstas 360 dienų už laikotarpį nuo 2009-04-27 iki 2010-04-22 prašo iš atsakovo pagal Sutartį priteisti 315,72 EUR dydžio delspinigius už 869,75 EUR skolos nesumokėjimą ir 277,78 EUR palūkanų delspinigius (b. l. 7, 9). Ieškovo apskaičiuota delspinigių bei palūkanų delspinigių suma beveik lygi pagrindinei skolai, todėl prašomi priteisti delspinigiai bei palūkanų delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, be to, byloje nėra duomenų, kodėl kreditorius daugiau nei metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išsiieškoti skolą. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Taip pat CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,02 proc. dydžio už 180 dienų terminą. Taigi, teismo paskaičiavimu, už 180 dienų terminą ieškovo nurodytu laikotarpiu ieškovui priteistina delspinigių suma pagal Sutartį 31,31 EUR delspinigių ir 27,68 EUR palūkanų delspinigių, tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

10Ieškovo prašymas priteisti 83,88 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestinas. Byloje pateikti įrodymai nepagrindžia, kad patirtos išlaidos yra pagrįstos. Iš pateiktos išlaidų išklotinės matyti tik tam tikras nurodytų išlaidų dydis, tačiau šias išlaidas pagrindžiantys dokumentai nėra pateikti, tai pat nepateikti duomenys, leidžiantys nustatyti ryšį su prašoma priteisti skola, nėra duomenų, kad tokios išlaidos faktiškai patirtos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas neįrodė išlaidas pagrindžiančių aplinkybių (CPK 178 str.). Prašomos priteisti išlaido nėra pagrįstos ir būtinos, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

12Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti Sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovui iš atsakovo priteistinos sutartinės 14 procentų metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-143113-RK.

13Iš dalies patenkinus ieškinį, atitinkamai pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d. iš atsakovo priteistinos ieškovui pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 50,74 EUR žyminio mokesčio (b. l. 13).

14Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, iš atsakovo V. R., a.k. ( - ), 869,75 EUR (aštuonis šimtus šešiasdešimt devynis eurus ir 75 ct) skolos, 768,87 EUR (septynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus ir 87 ct) palūkanų, 31,31 EUR (trisdešimt vieną eurą ir 31 ct) delspinigių, 27,68 EUR (dvidešimt septynis eurus ir 68 ct) delspinigių palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1 697,61 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-05-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14 procentų metinių palūkanų nuo pagrindinės 869,75 EUR skolos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-05-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,74 EUR (penkiasdešimt eurų ir 74 ct) žyminio mokesčio.

17Likusių ieškinio reikalavimų netenkinti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Molėtų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai