Byla 2S-1046-431/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimos Gerasičkinienės, teisėjų Onos Gasiulytės ir Alvydo Poškaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Primtela“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1777-535/2011 pagal ieškovo UAB „Primtela“ ieškinį atsakovui KAYI Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi filialui „KAYI Construction“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Primtela“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui KAYI Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi filialui „KAYI Construction“ prašydamas priteisti iš atsakovo 11 898,78 Lt įsiskolinimą, delspinigius, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas KAYI Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi filialas „KAYI Construction“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. sausio 19 d. nutartimi ieškovo UAB „Primtela“ ieškinį atsakovui KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialui „KAYI Construction“ dėl skolos priteisimo paliko nenagrinėtą ir panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartimi taikytą areštą atsakovo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo „KAYI Construction“ turtui. Teismas nurodė, kad į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas advokatas Valdas Bliujus. Teisme buvo gautas prašymas faksu, kuriame jis nurodė, jog negalės dalyvauti teismo posėdyje, nes 2011 m. sausio 19 d., 10 val. dalyvauja Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) ir nesuspės sugrįžti iš Panevėžio į Vilnių į šios civilinės bylos nagrinėjimą. Ieškovo atstovas nurodė, kad ankstesniame prašyme atidėti bylos nagrinėjimą jis buvo nurodęs, jog 2011 01 19 po pietų neturi posėdžių, tuo metu Panevėžio apygardos teismas dar nebuvo paskyręs bylos nagrinėjimo datos. Atsakovo atstovas nurodė, kad nelaikytina svarbia priežastimi ieškovo atstovo dalyvavimas kitoje byloje. Atsakovo atstovas neprašė teismo priimti sprendimo už akių. Teismas nurodė, kad sutinkamai su CPK 246 str.1 d. bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Paprastai nelaikoma svarbia priežastimi šalies atstovo užimtumas kitose bylose, be to ieškovo atstovas nepateikė teismui įrodymų apie savo užimtumą kitoje byloje, nes faksu gautas tik prašymas be priedų. Teismas nutartyje pažymėjo, jog 2010 m. gruodžio 8 d. bylos nagrinėjimas jau buvo atidėtas dėl ieškovo atstovo užimtumo kitoje byloje ir atsakovo atstovo ligos, o ieškovo atstovas prašyme atidėti bylos nagrinėjimą, nurodė kada jis yra užimtas kitose bylose, ir atsižvelgiant į tai buvo paskirtas šis teismo posėdis. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, jog ieškovo (juridinio asmens) atstovas į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Kadangi atsakovo atstovas neprašė priimti sprendimo už akių, teismas ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 296str. 1 d. 5 p.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovo UAB „Primtela“ atstovas advokatas Valdas Bliujus prašo pripažinti jo neatvykimo į teismo posėdį priežastį svarbia ir panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas kaip argumentą nurodė, kad šalies atstovo užimtumas kitose bylose nelaikomas svarbia priežastimi neatvykti į teismo posėdį, ir kad teismo posėdis jau buvo atidėtas. 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi teismas atidėjo posėdį 2011 m. sausio 19 d., ir tik po to ieškovo atstovas iš Panevėžio apygardos teismo gavo pranešimą, kuriuo jam buvo pranešta apie tai, kad turi dalyvauti baudžiamojoje byloje būtent 2011 m. sausio 19 d. Taip pat tą pačią dieną advokatui buvo numatyti ir dar du teismo posėdžiai kituose teismuose. Tiek Vilniaus apygardos teismui, tiek Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui buvo išsiųsti analogiški prašymai atidėti teismo posėdžius, kuriuos šie teismai ir atidėjo. Tai pačiai datai buvo paskirtas atstovui ir dar vienas posėdis baudžiamojoje byloje Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, tačiau dieną prieš jis buvo nukeltas kitai datai. Visų šių posėdžių datos buvo numatomos atstovui nedalyvaujant ir su juo nederinant.
  2. Nei ieškovas, nei ieškovą atstovaujantis advokatas neturi jokio noro ar tikslo vilkinti bylos nagrinėjimą, kadangi ieškovo įmonė siekia kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atgauti sutartimi sulygtus pinigus.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovo UAB „Primtela“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1777-535/2011 palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad ieškovo atstovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo procesiniuose dokumentuose nurodomas aplinkybes (teismo šaukimo, pranešimo, atstovavimą patvirtinančių dokumentų ir kt.). Ieškovo atstovas neįrodė ir kitų atskirajame skunde išdėstytų aplinkybių, t.y., jog tą pačią dieną ieškovo atstovas turėjo dar kelis teismo posėdžius ir neva analogiški prašymai kitose civilinėse bylose buvo patenkinti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškinio palikimo nenagrinėtu klausimą, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

15Kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; jei neatvykimo priežastis pripažįstama nesvarbia, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių - ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 246 str. 1 d.). Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-303/2008).

16Nagrinėjamu atveju ieškovo UAB „Primtela“ atstovas advokatas Valdas Bliujus apie 2011 m. sausio 19 d. parengiamąjį teismo posėdį žinojo (b.l. 148). Byloje ginčo dėl to nėra. Apie tai, jog į šį teismo posėdį jis neatvyks, ieškovo atstovas informavo teismą tą pačią dieną atsiųsdamas pranešimą faksu (b.l. 152). Pranešime ieškovo atstovas nurodė, jog 2011 m. sausio 19 d., 10 val. Panevėžio apygardos teisme paskirta nagrinėti baudžiamoji byla Nr. (duomenys neskelbtini), ir kad iš Panevėžio į Vilnių advokatas fiziškai nesuspės grįžti, todėl civilinės bylos Nr. 2-1777-535/2011 nagrinėjimą prašė atidėti. Tačiau įrodymų, pagrindžiančių prašyme nurodomas aplinkybes, kartu su prašymu ieškovo atstovas nepateikė.

17Ieškovui ar jo atstovui dėl objektyvių priežasčių negalint atvykti į teismo posėdį, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą, esant dviems sąlygoms: 1) ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį neturi galimybių atvykti, pradžios; 2) teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (CPK 246 str. 1 d.). Pažymėtina, kad neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (CPK 246 str. 1 d.).

18Ieškovo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą pateikė tą pačią dieną, kurią buvo paskirtas posėdis bei nurodė vienintelę negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje priežastį – užimtumą kitoje byloje, be to, įrodymų apie tai, jog advokatas turi posėdį kitoje byloje teismui nepateikė. Šis įrodymas yra pateiktas tik kartu su atskiruoju skundu.

19Todėl teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad ieškovo atstovo užimtumas kitoje byloje negali būti laikomas svarbia priežastimi, pateisinančia neatvykimą į teismo posėdį, dėl kurios turėtų būti atidėtas bylos nagrinėjimas (CPK 246 str. 1 d.). Šiuo atveju ieškovo atstovas, pažeisdamas proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 246 straipsnio 1 dalimi, paliko ieškinį nenagrinėtu.

20Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p., 338 str.).

21Netenkinus atskirojo skundo iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,

Nutarė

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš ieškovo UAB „Primtela“ (į/k 121990528) 8,40 Lt pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Primtela“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu... 6. Atsakovas KAYI Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi filialas „KAYI... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. sausio 19 d. nutartimi ieškovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovo UAB „Primtela“ atstovas advokatas Valdas Bliujus... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovo UAB „Primtela“... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovo UAB „Primtela“ atstovas advokatas Valdas... 17. Ieškovui ar jo atstovui dėl objektyvių priežasčių negalint atvykti į... 18. Ieškovo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą pateikė tą pačią... 19. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė... 20. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad... 21. Netenkinus atskirojo skundo iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartį palikti... 24. Priteisti iš ieškovo UAB „Primtela“ (į/k 121990528) 8,40 Lt pašto...