Byla e2-2200-850/2017
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui M. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Finansų administravimas“ (toliau - ieškovė) prašo priteisti iš atsakovo M. P. (toliau - atsakovas) 94,84 Eur negrąžintą paskolą, 75,11 Eur palūkanas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, t. y. 15 Eur žyminį mokestį. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad, kad pradinis kreditorius UAB „4finance“, valdantis sistemą „Vivus.lt“ ir atsakovas, 2015 m. sausio 31d. pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį. Sutarties šalys susitarė, kad pradinis kreditorius atsakovui suteiks 100,00 Eur sumą 12 mėnesių terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kredito sumą ir sumokėti palūkanas griežtai laikydamasi sutarties specialiojoje dalyje nustatyto kredito grąžinimo grafiko. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė – pervedė atsakovui 100,00 Eur. Atsakovas dalį paskolos apmokėjo, tačiau nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius 2015 m. liepos 22 d. vienašališkai nutraukė sutartį su atsakovu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu.

72015 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.101-6110 straipsniais bei reikalavimo teisės sutarties pagrindu perleido reikalavimą I. R. Management OÜ, į. k. 12535769, kuri 2016 m. kovo 10 d. reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, į. k. 304179870. Tokiu būdu UAB „Finansų administravimas“ turi reikalavimo teisę į atsakovo sudarytą vartojimo kredito sutartį bei jos pagrindu atsiradusią skolą. 2017 m. balandžio 19 d. raštu pradinis kreditorius UAB „4finance“ informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei.

8Pradiniam kreditoriui ir ieškovei sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, tarp ieškovės ir atsakovo įstatymo pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai, todėl ieškovė įgijo teisę atsakovui reikšti visus reikalavimus, kuriuos atsakovui turėjo teisę reikšti pradinis kreditorius (CK 6.101 str. 1 d.).

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 str. 1 d.). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškove, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 94,84 Eur negrąžintos paskolos bei 21,29 Eur dydžio mokėtinų palūkanų iki sutarties nutraukimo dienos.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti 53,82 Eur palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, skaičiuojant už laikotarpį nuo 2015 m. liepos 23 d. iki 2015 m. spalio 15 d. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovė yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos A. T. 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovė privalo juos įrodyti. Ieškovė į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad prašoma priteisti palūkanų suma yra nepagrįstai didelė, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl palūkanos mažintinos iki 0,05 procento per dieną dydžio (CK 6.37 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas po sutarties įvykdymo praleidimo dienos tenkintinas iš dalies ir ieškovei iš atsakovo priteistinos 3,98 Eur palūkanos (94,84 Eur x 0,05 proc. x 84 d.), o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

11CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. rugpjūčio 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškovei iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.). Teismas patenkino 71 proc. ieškovės reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 10,65 Eur bylinėjimosi išlaidų (15,00 Eur žyminio mokesčio x 71 proc.) (CPK 79 str., 93 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo M. P., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Finansų administravimas“ įmonės kodas 304179870, naudai 94,84 Eur negrąžintino kredito, 21,29 Eur nesumokėtų palūkanų iki sutarties nutraukimo, 3,98 Eur palūkanų po sutarties nutraukimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 120,11 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. rugpjūčio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10,65 Eur bylinėjimosi išlaidas.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę T. T. rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui T. T. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai