Byla e2YT-25334-734/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje Lietuvos respublika, atstovaujama Valstybės įmonės „Turto bankas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Boženai Jakubėnienei,

3dalyvaujant pareiškėjui S. R. ir jo atstovui advokatui A. M.

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje Lietuvos respublika, atstovaujama Valstybės įmonės „Turto bankas“.

5Teismas

Nustatė

6Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turinčio faktą, kad pareiškėjo motina J. K. G. po vyro P. G. mirties jai priklausančią dalį buto, esančio adresu ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ) paveldėjo faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

7Pareiškime pareiškėjai nurodė, kad 2019-05-30 mirė pareiškėjo mama J. K. G.. Nurodė, kad 1998-05-05 J. K. G. sudarė oficialų testamentą, kuriuo jai privačios nuosavybės teise priklausantį butą, esantį( - ) , Vilniuje paliko pareiškėjui- savo sūnui S. R.. Testatorė buvo ištekėjusi už P. G. 1957-02-10 ir, būdami santuokoje 1992-03-10 įgijo minėtą butą, kurį įregistravo Nekilnojamojo turto registre. Taip pat nurodė, kad 2013-11-10 P. G. mirė (mirties liudijimas pridedamas). Po pareiškėjo tėvo P. G. mirties J. K. G. liko gyventi bendrąja nuosavybe esančiame bute ( - ), tuo butu rūpinosi, jį prižiūrėjo, mokėjo komunalinius mokesčius ir mokesčius už paslaugas. Iš mokėjimo dokumentų išliko atsiskaitymo už dujas knygelė, iš kurios matyti, kad J. K. G. nuo 2015-09 mėn. iki 2019-02 mėn. mokėjo už dujas.

8Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime nurodė, kad sutinka su pareiškimu.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas palaikė pareiškime nurodytas aplinkybes, prašė pareiškimą patenkinti.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Pagal Civilinio proceso kodekso 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Vadovaudamasis šia ir kitomis Civilinio proceso kodekso XXVI skyriaus, reglamentuojančio juridinio fakto nustatymą, nuostatomis, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2009; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2010; 2011 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2011 ir kt.).

12Palikimo atsiradimo faktas savaime nuosavybės teisės į palikimą įpėdiniui nesukuria. Įpėdinis, norėdamas įgyti palikimą, turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia savo valią perimti palikėjo teises ir pareigas. Įpėdinio valia priimti palikimą turi būti išreiškiama įstatymo nustatytais būdais ir terminais. Įstatymo įtvirtinta keletas alternatyvių palikimo priėmimo būdų: įpėdinis pradeda faktiškai valdyti paveldėtą turtą arba paduoda palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo Civilinio kodekso 5.50 straipsnio 2 dalis). Šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (Civilinio kodekso 5.50 straipsnio 3 dalis). Faktą, kad asmuo priėmė palikimą, pradėjęs faktiškai jį valdyti, nustato teismas, atsižvelgdamas į Civilinio kodekso nustatytus ir teismų praktikoje suformuotus kriterijus. Pagal Civilinio kodekso 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu (daiktą valdo, jį naudoja, prižiūri, juo disponuoja, moka atitinkamus mokesčius, kreipiasi į teismą, išreikšdamas valią priimti palikimą, prašydamas paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Esminės šios normos aiškinimo ir taikymo taisyklės suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse. Pirma, priimti palikimą, pradedant faktiškai jį valdyti, galima tik aktyviais veiksmais, antra, tokie veiksmai atliekami, siekiant išreikšti valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, trečia, įpėdinis valdo turtą kaip savo ir laiko save turto savininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2010 ir kt.). Taigi teismas, spręsdamas, ar įpėdinis priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti, turi nustatyti, ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia įpėdinio valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais ir pan.

13Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos aukščiau nurodytos sąlygos spręsti klausimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – palikimo priėmimo įpėdiniui (pergyvenusiam sutuoktiniui) pradėjus faktiškai valdyti paveldimo turto dalį.

14Paveldint pagal įstatymą įpėdiniai lygiomis dalimis yra: pirmos eilės – palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties (Civilinio kodekso 5.11 straipsnis), o pergyvenęs sutuoktinis paveldi su pirmos arba antros eilės įpėdiniais (Civilinio kodekso 5.13 straipsnis).

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019-05-30 mirė pareiškėjo mama J. K. G.. Nurodė, kad 1998-05-05 J. K. G. sudarė oficialų testamentą, kuriuo jai privačios nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), Vilniuje paliko pareiškėjui- savo sūnui S. R.. Testatorė buvo ištekėjusi už P. G. 1957-02-10 ir, būdami santuokoje 1992-03-10 įgijo minėtą butą, kurį įregistravo Nekilnojamojo turto registre. Taip pat nurodė, kad 2013-11-10 P. G. mirė (mirties liudijimas pridedamas). Po pareiškėjo tėvo P. G. mirties J. K. G. liko gyventi bendrąja nuosavybe esančiame bute ( - ), tuo butu rūpinosi, jį prižiūrėjo, mokėjo komunalinius mokesčius ir mokesčius už paslaugas. Iš mokėjimo dokumentų išliko atsiskaitymo už dujas knygelė, iš kurios matyti, kad J. K. G. nuo 2015-09 mėn. iki 2019-02 mėn. mokėjo už dujas.

16Remiantis rašytiniais įrodymais ir pareiškėjo ir jo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad pareiškėjo motina nepadavė laiku notarų biurui pareiškimo apie palikimo priėmimą, tačiau faktiškai pradėjo valdyti po vyro mirties, t. y. ir toliau gyveno bute, esančiame ( - ), Vilniuje ir nuosavybės teise valdė butą, prižiūrėjo, mokėjo mokesčius už komunalines paslaugas, naudojosi name esančiais daiktais ir po motinos mirties likusiais daiktais. Šių nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo motina po vyro mirties priėmė palikimą bei rūpinosi juo kaip nuosavu. Pagal Civilinio kodekso 5.51 straipsnį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

17Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, jog J. K. G. po vyro P. G. mirties jai priklausančią dalį buto, esančio adresu ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ) paveldėjo faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti (Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalis 8 punktas).

18Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjui yra reikalingas tam, kad galėtų įgyvendinti savo, kaip J. K. G. įpėdinio, teises ir pareigas (Civilinio proceso kodekso 448 straipsnio 1 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis ( - ) straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, 448 straipsniu,

Nutarė

20Pareiškimą tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turinčio faktą, kad J. K. G. po vyro P. G. mirties jai priklausančią dalį buto, esančio adresu ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ) paveldėjo faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą reikalinga su tikslu pareiškėjui kreiptis į notarų biurą ir užvesti paveldėjimo bylą po J. K. G. mirties ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą į mirusiosios paliktą turtą.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Boženai Jakubėnienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui S. R. ir jo atstovui advokatui A. M.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti... 7. Pareiškime pareiškėjai nurodė, kad 2019-05-30 mirė pareiškėjo mama J. K.... 8. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime nurodė, kad sutinka su... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas palaikė pareiškime... 10. Pareiškimas tenkintinas. ... 11. Pagal Civilinio proceso kodekso 445 straipsnį teismas nustato juridinę... 12. Palikimo atsiradimo faktas savaime nuosavybės teisės į palikimą įpėdiniui... 13. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos aukščiau nurodytos... 14. Paveldint pagal įstatymą įpėdiniai lygiomis dalimis yra: pirmos eilės –... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019-05-30 mirė... 16. Remiantis rašytiniais įrodymais ir pareiškėjo ir jo atstovo paaiškinimais... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas,... 18. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjui yra reikalingas... 19. Teismas, vadovaudamasis ( - ) straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, 448... 20. Pareiškimą tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turinčio faktą, kad J. K. G. po vyro P. G.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą reikalinga su tikslu... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...