Byla e2-3704-713/2019
Dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vidutė Liubševičiūtė, sekretoriaujant Simonai Manstvilaitei, Linai Skarbaliūtei, dalyvaujant ieškovo V. G. atstovui advokato padėjėjui Vygintui Kupriui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovams V. K. ir E. K. dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovo reikalavimai, argumentai

61. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti subsidiariai iš atsakovų V. K. ir E. K.: 1) 3 645,21 Eur palūkanų, 5 proc. palūkanas, skaičiuojant nuo negrąžintų 30 000 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško 2015-11-18 notarinės paskolos sutarties įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodant, kad iš E. K. priteistų lėšų išieškojimas yra galimas tik iš nekilnojamojo turto-buto, esančio adresu ( - ) Kaune, unikalus Nr. ( - ).

7Ieškinyje nurodyta, kad su atsakovu V. K. 2015-11-18 sudarė notarinę paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 30 000 Eur sumą, o atsakovas įsipareigojo šią sumą grąžinti iki 2016 m. liepos 1 d. Paskolos sutartis buvo užtikrinta 2015-11-18 sutartine hipoteka, pagal kurią buvo įkeistas atsakovei E. K. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - ) Kaune. Atsakovas paskolos negrąžino, todėl ieškovas kreipėsi į notarą. 2016-08-24 notarė išdavė vykdomąjį įrašą ir įrašo pagrindu antstolė S. V. užvedė vykdomąją bylą Nr. 0114/16/01218, kurioje priverstinai siekiama išieškoti iš atsakovo 30 000,00 Eur, nukreipiant išieškojimą į atsakovės hipoteka įkeistą turtą. Kadangi įstatymas numato kompensuojamąsias palūkanas, ieškovas prašo priteisti subsidiariai iš atsakovų 3 645,21 Eur palūkanų.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokato padėjėjas Vygintas Kuprys ieškinį palaikė, prašė tenkinti jame išdėstytais motyvais.

9II.

10Atsakovų atsiliepimų, nesutikimo su ieškiniu, argumentai

112. Atsakovai V. K. ir E. K. atsiliepimais į patikslintą ieškinį nesutiko su pareikštu reikalavimu, prašė ieškinio netenkinti. Atsiliepimuose nurodė, kad paskolą pagal hipotekos sutartį turėjo sumokėti E. P., o ne V. K., todėl ieškinys nepagrįstas. Teisme yra užvesta civilinė byla, kurioje V. K. prašo priteisti iš E. P. 30 000,00 Eur skolą; pripažinus, kad susitarimu dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo pagal 2015-11-18 paskolos sutartį skolininkas yra E. P.. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovai laiko, jog jie nėra skolingi V. G., todėl ieškinys turi būti atmestas.

12Atsakovas V. K. 2019-05-14 pateikė teismui prašymą nusišalinti teisėjai Vidutei Liubševičiūtei nuo bylos nagrinėjimo ir prašymą–pareiškimą dėl Kauno apylinkės teismo teisėjų nusišalinimo nuo atsakovo civilinių bylų nagrinėjimo. Teisėja V. Liubševičiūtė teismo posėdžio metu, nenustačiusi nė vieno civilinio proceso kodekso 65 straipsnyje nurodyto pagrindo, reikalaujančio teisėją nusišalinti, priėmė žodinę nutartį, kuria nuo nagrinėjamos civilinės bylos nenusišalino.

13Atsakovas V. K. į teismo posėdį neatvyko, apie sekantį įvyksiantį teismo posėdį informuotas pasirašytinai teismo pranešime. Atsakovas 2019-05-14 posėdžio išvakarėse pateikė teismui prašymą dėl teisėjos nusišalinimo, todėl laikytina, jog atsakovas apie teismo posėdžio vietą ir laiką žino, o grąžintas teismui šaukimas dėl to, kad atsakovas jo neatsiėmė pašte tik patvirtina faktą, kad atsakovas atsisakė priimti procesinį dokumentą, vengė atvykti į teismą. Atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilyginamas procesinio dokumento įteikimui (CPK 124 str. 2 d.). Prašymų dėl bylos nagrinėjimo iš atsakovo teisme negauta.

142019-04-15 atsakovė V. K. į teismo posėdį neatvyko, 2019-05-14 teismo ekspedicijoje pateikė prašymą antrą kartą atidėti bylos nagrinėjimą dėl ligos, kadangi po kojos operacijos tęsiamas gydymas. Teismas atsakovams yra išaiškinęs pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba vesti bylą per atstovą, advokatą. Atsakovės neatvykimo priežastys nelaikytinos svarbiomis (CPK 246 str. 2 d.), atsakovei apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai.

15Atsakovo V. K. neatvykimo į posėdį priežastys nežinomos, teisėjos nušalinimas išspręstas žodine nutartimi. Byla nagrinėtina atsakovams V. K. ir V. K. nedalyvaujant (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

16Teismas

konstatuoja:

17Ieškinys tenkintinas visiškai.

18III.

19Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisniai argumentai ir išvados

203. 2015 m. lapkričio 18 d. ieškovas V. G. su atsakovu V. K. sudarė notarinę paskolos sutartį (notarinio registro (toliau–reg.) Nr. 1-6999), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 30 000,00 Eur, o atsakovas įsipareigojo šią sumą grąžinti ieškovui ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 1 d.

214. Paskolos sutartis yra užtikrinta 2015 m. lapkričio 18 d. sutartine hipoteka (reg. Nr. 1-7000), pagal kurią buvo įkeistas atsakovei E. K. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ) Kaune.

225. Atsakovui laiku negrąžinus paskolos, ieškovas kreipėsi į Kauno miesto 18-ąjį notarų biurą, kurio notarė B. G. 2016 m. rugpjūčio 24 d. atliko vykdomąjį įrašą (reg. Nr. 1-5147) ir jo pagrindu antstolė S. V. užvedė vykdomąją bylą Nr. 0114/16/01218, kurioje priverstinai išieškoma iš atsakovo 30 000,00 Eur suma, varžytynėse pardavus hipoteka įkeistą turtą.

236. Ieškovas ieškiniu prašo subsidiariai iš atsakovų priteisti 3 645,21 Eur įstatymines palūkanas, nurodant, kad iš E. K. priteistų lėšų išieškojimas yra galimas tik iš nekilnojamojo turto - buto, esančio adresu ( - ) Kaune, unikalus Nr. ( - ) pardavimo gautų lėšų.

24Dėl kompensuojamųjų palūkanų. 7. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo kompensuojamąsias palūkanas, kurias numato įstatymas

25(CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.).

268. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 str. 1 d.). Pagrindinė palūkanų paskirtis – mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais. Atlyginimas palūkanų forma mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę. CK 6.210 straipsnyje nustatytos palūkanos už termino piniginei prievolei įvykdyti praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.). Tokias įstatyme nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

279.

28Tam, kad būtų galima taikyti CK 6.210 straipsnį, turi būti visos trys sąlygos. Pirma, neįvykdyta prievolė turi būti piniginė. Antra, turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas. Trečia, įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2006; 2014 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014).

2910. Nagrinėjamu atveju, šalys 2015 m. lapkričio 18 d. sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas paskolino atsakovui 30 000,00 Eur. Paskola turėjo būti grąžinta iki 2016 m. liepos 1 d. Atsakovas nustatytu terminu paskolos negrąžino, todėl ieškovas kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. 2015 m. lapkričio 18 d. paskolos sutartyje nebuvo nustatyta atsakovo atsakomybė dėl vėlavimo laiku grąžinti paskolą (Paskolos sutarties 1 punktas), tuo sutarties šalys apribojo savo civilinę atsakomybę, tačiau įstatymo nustatytos kompensuojamosios palūkanos taikomos būtent tada, jeigu šalys sutartyje nenumatė kitokių piniginės prievolės neįvykdymo padarinių.

30Taigi, nesant šalių susitarimo dėl piniginės prievolės neįvykdymo padarinių, yra pagrindas

31taikyti CK 6.210 straipsnio nuostatas dėl minimalių nuostolių ieškovui iš atsakovų priteisimo.

32Dėl subsidiarios atsakomybės.

3311. Subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra akcesorinė. Jos esminis bruožas tas, kad subsidiarus skolininkas atsako kreditoriui papildomai greta pagrindinio skolininko, t. y. tada ir tiek, kiek prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas.

34CK 4.195 straipsnio 1 dalis nustato, kad įkaito davėjas tampa su skolininku subsidiariai atsakingas nuo hipoteka užtikrintos prievolės neįvykdymo dienos. Papildomo skolininko subsidiariosios atsakomybės prievolė gali būti teismo konstatuota tiek toje pačioje byloje, kurioje sprendžiama dėl kreditoriaus reikalavimo pagrindiniam skolininkui, tiek atskiroje byloje pagal kreditoriaus ieškinį subsidiariam skolininkui.

35Nagrinėjamu atveju ieškovo kreditorinis reikalavimas buvo užtikrintas tik svetimo daikto hipoteka, todėl atsakovei E. K. subsidiari atsakomybė kilo iškarto po to, kai suėjo paskolos sutarties terminas ir prievolė nebuvo įvykdyta. Taigi, sutinkamai su išdėstyta teisine argumentacija, ieškovui subsidiariai iš atsakovų priteistinos CK 6.210 straipsnyje nustatytos palūkanos.

36Dėl procesinių palūkanų.

3712. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas – procesines palūkanas (CK 6.210 str. 1 d.).

38Teismas pažymi, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o kompensacinės palūkanos skaičiuojamos nuo prievolės pažeidimo dienos iki bylos iškėlimo teisme dienos. Procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 str. 2 d.) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Atsižvelgus į šias aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti subsidiariai iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki visiško paskolos grąžinimo nuo 30 000,00 Eur sumos yra pagrįstas.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų.

40CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

41Ieškovas prašo priteisti subsidiariai iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nustatyta, kad ieškovas 2018-12-5 sumokėjo valstybei 82,00 Eur dydžio žyminį mokestį už ieškinio pateikimą, 2019-01-04 sumokėjo 50,00 Eur žyminį mokestį už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2019-01-02 ir 2019-03-08 – po 38,00 Eur žyminį mokestį už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei turėjo 1 089,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

42Teismas, atsižvelgdamas į 2019-01-10 nutartimi atmestą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 12,00 Eur žyminio mokesčio permoką už minėtą prašymą ir į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatas, laiko pagrįstomis 1 247,00 Eur bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str., 98 str., 80 str. 7 d.), kurios priteistinos ieškovui iš kiekvieno atsakovo po 623,50 Eur.

43Ieškovui atskira nutartimi grąžintina 12,00 Eur žyminio mokesčio permoka.

44Valstybė turėjo 19 Eur pašto išlaidų, kurios priteistinos po 9,50 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

45Teismas, vadovaujantis CPK 185 straipsniu, 263 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsniu,

Nutarė

46ieškinį tenkinti visiškai.

47Priteisti ieškovui V. G., a. k. ( - ) iš atsakovo V. K.,

48a. k. ( - ) 3 645,21 Eur (trijų tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt penkių eurų 21 ct) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos 30 000,00 Eur skolos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 10 d.) iki visiško paskolos sutarties įvykdymo, o atsakovui neturint turto ar piniginių lėšų, kurių pakaktų skolai sumokėti,– priteisti subsidiariai iš atsakovės E. K., a. k. ( - )

49Priteisti ieškovui V. G., a. k. ( - ) iš atsakovo V. K.,

50a. k. ( - ) ir atsakovės E. K., a. k. ( - ) iš kiekvieno po 623,50 Eur (šešis šimtus dvidešimt tris eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

51Priteisti valstybei iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) ir E. K., a. k. ( - ) iš kiekvieno po 9,50 Eur (devynis eurus 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, pasirinktame banke, įmokos kodas 5660).

52Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vidutė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. G.... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovo reikalavimai, argumentai... 6. 1. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti subsidiariai iš atsakovų... 7. Ieškinyje nurodyta, kad su atsakovu V. K. 2015-11-18 sudarė notarinę... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokato padėjėjas Vygintas Kuprys... 9. II.... 10. Atsakovų atsiliepimų, nesutikimo su ieškiniu, argumentai... 11. 2. Atsakovai V. K. ir E. K. atsiliepimais į patikslintą ieškinį nesutiko su... 12. Atsakovas V. K. 2019-05-14 pateikė teismui prašymą nusišalinti teisėjai... 13. Atsakovas V. K. į teismo posėdį neatvyko, apie sekantį įvyksiantį teismo... 14. 2019-04-15 atsakovė V. K. į teismo posėdį neatvyko, 2019-05-14 teismo... 15. Atsakovo V. K. neatvykimo į posėdį priežastys nežinomos, teisėjos... 16. Teismas... 17. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 18. III.... 19. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisniai argumentai ir išvados... 20. 3. 2015 m. lapkričio 18 d. ieškovas V. G. su atsakovu V. K. sudarė notarinę... 21. 4. Paskolos sutartis yra užtikrinta 2015 m. lapkričio 18 d. sutartine... 22. 5. Atsakovui laiku negrąžinus paskolos, ieškovas kreipėsi į Kauno miesto... 23. 6. Ieškovas ieškiniu prašo subsidiariai iš atsakovų priteisti 3 645,21 Eur... 24. Dėl kompensuojamųjų palūkanų. 7. Ieškovas reikalauja priteisti iš... 25. (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.).... 26. 8. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys... 27. 9.... 28. Tam, kad būtų galima taikyti CK 6.210 straipsnį, turi būti visos trys... 29. 10. Nagrinėjamu atveju, šalys 2015 m. lapkričio 18 d. sudarė paskolos... 30. Taigi, nesant šalių susitarimo dėl piniginės prievolės neįvykdymo... 31. taikyti CK 6.210 straipsnio nuostatas dėl minimalių nuostolių ieškovui iš... 32. Dėl subsidiarios atsakomybės.... 33. 11. Subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra akcesorinė. Jos... 34. CK 4.195 straipsnio 1 dalis nustato, kad įkaito davėjas tampa su skolininku... 35. Nagrinėjamu atveju ieškovo kreditorinis reikalavimas buvo užtikrintas tik... 36. Dėl procesinių palūkanų.... 37. 12. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti... 38. Teismas pažymi, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 40. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 41. Ieškovas prašo priteisti subsidiariai iš atsakovų patirtas bylinėjimosi... 42. Teismas, atsižvelgdamas į 2019-01-10 nutartimi atmestą prašymą dėl... 43. Ieškovui atskira nutartimi grąžintina 12,00 Eur žyminio mokesčio permoka.... 44. Valstybė turėjo 19 Eur pašto išlaidų, kurios priteistinos po 9,50 Eur iš... 45. Teismas, vadovaujantis CPK 185 straipsniu, 263 straipsniu, 270 straipsniu, 307... 46. ieškinį tenkinti visiškai.... 47. Priteisti ieškovui V. G., a. k. ( - ) iš atsakovo V. K.,... 48. a. k. ( - ) 3 645,21 Eur (trijų tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt... 49. Priteisti ieškovui V. G., a. k. ( - ) iš atsakovo V. K.,... 50. a. k. ( - ) ir atsakovės E. K., a. k. ( - ) iš kiekvieno po 623,50 Eur... 51. Priteisti valstybei iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) ir E. K., a. k. ( - ) iš... 52. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...