Byla 2-1543-769/2016
Dėl tėvystės nuginčijimo ir tėvystės nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant pareiškėjos D. M. atstovei advokatei Onai Kapliauskaitei, suinteresuotam asmeniui D. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos D. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Pranciškai L. K., A. K., Š. K., D. K., D. B., dėl tėvystės nuginčijimo ir tėvystės nustatymo,

Nustatė

22015-07-16 D. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl tėvystės nuginčijimo, tėvystės nustatymo ir termino palikimui priimti pratęsimo, 2015-07-24 nutartimi pareiškimą buvo atsisakyta priimti. Klaipėdos apygardos teismas 2015-10-15 nutartimi ieškinio priėmimo klausimą perdavė nagrinėti iš naujo, nurodęs, kad dėl netinkamai sumokėto žyminio mokesčio teismas turėjo nustatyti terminą trūkumams, o praleistą senaties terminą dėl tėvystės nuginčijimo galima atnaujinti.

3Pareiškėja, patikslinusi reikalavimus, 2015-11-25 kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo atnaujinti terminą tėvystei nuginčyti; pripažinti, kad D. I., gimęs ( - ), miręs ( - ), nėra D. M. (I.), a.k. ( - ) gim. ( - ), biologinis tėvas; pripažinti, kad D. M. (I.), a.k. ( - ) gim. ( - ), tėvas yra P. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) miręs ( - ), o D. M. (I.) yra P. K. vaikas. Nurodė, kad kartu su tėvais gyveno Panevėžyje, pareiškėjos šeima artimai bendravo su šalia gyvenusiais kaimynais V. ir P. K., su jais per pusę statė namą, K. buvo pareiškėjos krikšto tėvai. Pareiškėjos motina E. I. mirė ( - ), o tėvas D. I. – ( - ). Po tėvo mirties D. M. mamos draugė G. pasakė, kad D. I. nebuvo tikrasis jos tėvas, tačiau vyresnioji pareiškėjos sesuo viską paneigė. Vėliau, pareiškėjai išvykstant į užsienį 1999 m. jos motinos draugės S. S. ir B. S. pareiškėjai pasakė, kad pareiškėjos tėvas yra L. Ž., tą patvirtino ir V. K.. Teigė, kad su Ž. vaikais G. ir V. pareiškėja susipažino Londone šiems atvykus jos aplankyti; sužinojusi, kad skiriasi pareiškėjos ir tariamų brolių G. ir V. kraujo grupės, taip pat esant akivaizdiems fiziniams skirtumams, pareiškėjai kilo įtarimų dėl giminystės. 2014 m. rudenį Londone pareiškėja susitiko su Š. K. ir pasidalino savo abejonėmis, jis prasitarė, kad jo kraujo grupė yra trečia (kaip pareiškėjos), taip pat D. M. sužinojo, kad P. K. iš pirmos santuokos turi sūnų, kuris gyvena Panevėžyje. Pareiškėja 2014 m. gruodį aplankė V. K., klausė jos, kas tikrasis jos tėvas, tačiau krikštamotė vengė atsakinėti, nebuvo atvira. Pareiškėja nurodė, kad 2015-03-27 iš jos ir A. K. biologinių mėginių atliktas tyrimas parodė, kad 3,31 karto labiau tikėtina, kad pareiškėja ir A. K. yra pusiau brolis ir sesuo (gali skirtis vienas iš tėvų); pareiškėja nurodė, kad šio tyrimo rezultatai sudarė įstatyminį pagrindą kreiptis į teismą tikrajai tėvystei nustatyti. Atsakymą pareiškėja gavo 2015-04-16, nuo šios dienos skaičiuotinas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Teigė, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl prašo jį atnaujinti (b.l. 32-36).

4Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė advokatė O. Kapliauskaitė prašė tenkinti pareiškimą remiantis jame nurodytų aplinkybių ir byloje pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu. Nurodė, kad genetinio tyrimo išvadą pateikė teismo medicinos gydytojas P. P., gavusi šią išvadą pareiškėja įsitikino, kad D. I. nėra tikrasis pareiškėjos tėvas, todėl pateiktu pareiškimu D. M. siekia nuginčyti esamą tėvystę ir nustatyti tikrąją savo kilmę; pareiškimas teismui buvo pateiktas praėjus maždaug trims mėnesiams nuo genetinio tyrimo išvadų gavimo, todėl senaties terminas nebuvo praleistas, o tėvystės nustatymui senaties termino nėra. Pažymėjo, jog teismui manant, kad senaties terminas yra praleistas, prašė pareiškime išdėstytas aplinkybes laikyti svarbiomis ir jį atnaujinti, pateiktą pareiškimą tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo D. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad teismas neturėtų remtis pareiškėjos pateikta specialisto išvada, kadangi išvadą pateikęs teismo ekspertas nėra genetikos specialistas, jam suteikta teisė atlikti mirusių žmonių kūnų ir jų dalių, gyvų asmenų ir deontologinę ekspertizę (b.l. 73-75).

6Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo D. K. su pareiškimu nesutiko. Paaiškino, kad „ėjo kalbos“, kad D. M. tėvas yra kažkoks aktorius, bet kaip yra iš tikrųjų, pačiam suinteresuotam asmeniui nežinoma, visi, galėję tai žinoti, jau išmirę. Paaiškino, kad iš pradžių D. M. ir K. šeimos gyveno viename name Panevėžyje, ten jis su tėvais gyveno iki 2 metų amžiaus, paskiau išvažiavo į Kauną. Nurodė, kad tėvas P. K. jokios išskirtinės meilės D. M. nejautė, kaip krikštatėvis pasveikindavo ją gimimo dienos ir panašiomis progomis, tačiau net nuvažiavęs į Panevėžį, kur vykdavo lankyti trijų savo brolių, D. M. neaplankydavo, taip pat prisiminė atvejį, kad jam dar mokantis mokykloje, tėvas paprašęs D. M. išeiti iš jų namų. Paaiškino, kad pareiškėjos D. M. motina su D. I. turėjo tris vaikus – pareiškėją, D. ir G.; nurodė, kad su savo tėvo P. K. vaikais iš pirmos jo santuokos jis nebendrauja; pareiškėja su krikšto tėvais nuo 1999 m. iki 2014 m. nebendravo, tik prieš V. K. mirtį, kai ši jau nesuprato, kokiame mieste gyvena, buvo atvykusi, kalbino ją, slapta darė garso įrašus, prašė nuotraukų. Teigė, kad pareiškėja yra nenuspėjamo būdo, mano, kad pareiškimą pateikė dėl turtinių interesų, norėdama apgauti, palikimą gauti. D. K. teismui nurodė, kad vykdydamas teismo nutartį du kartus važiavo į ekspertinę įstaigą, tačiau abu kartus D. M. nesulaukė, telefoninio pokalbio metu pasiteiravus D. M., kodėl ji neatvyksta duoti kraujo mėginių giminystės ryšių nustatymo ekspertizei, ši atšovusi,-„jei tau reikia, tu ir duok“.

7Suinteresuotas asmuo P. L. K. pateikė atsiliepimą, nurodė, kad su pateiktu pareiškimu sutinka. Apie teismo posėdį suinteresuotas asmuo informuotas tinkamai, į posėdį neatvyko, prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant (b.l. 78, 105).

8Suinteresuotas asmuo D. B. pateikė atsiliepimą, nurodė, kad DNR tyrimams neprieštarauja, prašė nagrinėti pareiškimą suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (b.l. 90-91). Apie teismo posėdį suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko.

9Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, apie bylą suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą pagal joje esančius duomenis suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (b.l. 101).

10Suinteresuotas asmuo Š. K. atsiliepimo į pareiškimą neteikė, suinteresuotam asmeniui apie bylą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

11Pareiškimas netenkintinas.

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos D. M. (buvusios I.), gim. ( - ), tėvais gimimo liudijime įrašyti - tėvas D. I., gim. ( - ), motina E. I., gim. ( - ) (b.l. 38, 39, 40); E. I. mirė ( - ), D. I. mirė ( - ) (b.l. 40,41). Iš 2015-06-15 Gyventojų registro tarnybos pažymos Nr. 3V-1650-1 apie asmens duomenis matyti, kad P. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) mirė ( - ) būdamas santuokoje, sutuoktinė V. K., gim. ( - ), mirė ( - ), P. K. turėjo vaikus: P. L. K., gim. ( - ), A. K., gim. ( - ), Š. K., gim. ( - ) ir D. K., gim. ( - ) (b.l. 42). Iš pateiktų fotonuotraukų matyti, kad pareiškėjos D. M. šeima bendravo su V. ir P. K., pareiškėja D. M. ir Š. K. buvo susitikę (b.l. 52-55). Pareiškėja, remdamasi UAB „Unge“ konsultacine specialisto išvada Nr. ( - ) (b.l. 45-46), jog 3,31 karto labiau tikėtina, kad D. M., gim. ( - ) ir A. K., gim. ( - ) yra pusiau sesuo ir brolis (gali skirtis vienas iš tėvų), teigė, kad biologinis jos tėvas yra P. K.. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad sutuoktiniai P. ir V. K. ( - ) bendru sutuoktinių testamentu patvarkė, kad sutuoktinio mirties atveju visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą palieka pergyvenusiam sutuoktiniui, testatoriai susitarė, kad pergyvenusio sutuoktinio mirties atveju visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą paveldi D. K. (b.l. 171); ( - ) paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas išduotas įpėdinei V. K. (b.l. 172); mirus V. K., ( - ) liudijimas tvarkyti paveldėjimo reikalus išduotas įpėdiniui D. K. (b.l. 120).

14Nustatyta, kad pareiškėjai prašant 2016-05-11 teismo nutartimi paskirta D. M. ir D. K. giminystės ryšių nustatymo teismo ekspertizė, kurios atlikimui D. M. ir D. K. įpareigoti nuvykti iki 2016-05-20 ekspertizės atlikimui (b.l. 127-128); pareiškėjos prašymu 2016-05-24 nutartimi ekspertizės atlikimo laikas buvo pakeistas į 2016-07-11 (b.l. 147-148), pareiškėja D. M. už ekspertizės atlikimą sumokėjo 333,06 Eur (b.l. 134-136), tačiau nustatytu laiku ekspertizės atlikimui neatvyko (b.l. 169-170); 2016-07-08 teismui D. M. nurodė, kad dėl kojos traumos nuvykti ekspertizės atlikimui negalės, prašė neskirti kitos ekspertizės datos ir byla nagrinėti pagal pateiktus duomenis (b.l. 156). Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė pateikė prašymą skirti kitą ekspertizę, į kurią pareiškėja D. M. žadėjo nuvykti, t.y., tariamų seserų D. M. ir P. L. K. genetinį tyrimą (b.l. 174-175).

15Dėl pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą tėvystei nuginčyti bei pripažinti, kad D. I., gimęs ( - ), miręs ( - ), nėra D. M. (I.), a.k. ( - ) gim. ( - ), biologinis tėvas. Pažymėtina, kad santuokos sudarymo įraše ir pareiškėjos D. M. gimimo liudijime nurodyti skirtingi I. vardai: santuokos sudarymo įraše I. gimusio ( - ), vardas nurodytas „D.“, liudijime nurodytas I. „D.“ ( gimimo metai nenurodyti).

16Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.151 straipsnio 3 dalis nustato, kad pareikšti ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo vyrui, kuris yra miręs, gali jo įpėdiniai, jeigu asmuo, įrašytas kaip vaiko tėvas, mirė nepasibaigus ieškinio senaties terminui, numatytam šio kodekso 3.152 straipsnyje. CK 3.152 straipsnio 1 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Taigi, kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo yra nustatytas specialus sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, kurio pradžia gali būti apibrėžiama dviem alternatyviais momentais: 1) kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše; 2) kada paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Pirmuoju atveju vienerių metų termino eiga prasideda nuo sužinojimo apie subjektinės tėvystės teisės pažeidimą; subjektinė tėvystės teisė pažeidžiama įrašu, bet apie teisės pažeidimą ir apie įrašą ne visada sužinoma tuo pačiu metu. Antruoju atveju senaties termino eigos pradžia yra diena, kai asmeniui, kuris kreipiasi į teismą, paaiškėjo aplinkybių, leidžiančių teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-460/2007, Nr. 3K-3-312/2010 ir kt.). Kasacinio teismo yra išaiškinta, jog CK 3.152 straipsnio 1 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės; ieškinio senatis taikoma, nesvarbu ar atsakovai byloje prašo ją taikyti ar ne. Kai yra manoma, kad vaiko biologinis tėvas yra yra ne asmuo, nurodytas vaiko gimimo įraše ir jo pagrindu išduotame gimimo liudijime, tėvystės nustatymas yra galimas tik nuginčijus vaiko gimimo įraše nurodyto asmens tėvystę. Kol nėra pripažinta, kad vaiko gimimo įraše yra nurodyti neteisingi tėvų duomenys, vaiko tėvais laikomi dokumente įrašyti asmenys.

17LR CK 3.150 straipsnyje nurodyti tėvystės nuginčijimo pagrindai. Jei vaikas gimsta susituokusiems tėvams, nuginčyti tėvystę galima įrodžius, kad vaiko motinos sutuoktinis negali būti vaiko tėvas. Pagal Civilinio kodekso 3.148 straipsnio 1 dalį pagrindas tėvystei nuginčyti yra moksliniai tyrimai, tačiau įrodymais pripažįstami ne tik teismo medicinos ekspertų išvados, paneigiančios buvusį giminystės ryšį tarp vaiko ir jo motinos sutuoktinio, bet ir kiti įrodymai, paneigiantys tėvystę, kaip pvz., liudytojų parodymai, faktai, patvirtinantys, kad vaiko pradėjimo metu vaiko motina faktiškai gyveno su kitu vyru, kad sutuoktinis buvo užsienyje ir pan. Pareiškėja teismui nepateikė jokių duomenų, net neįrodinėjo savo pirmojo reikalavimo dėl tėvystės nuginčijimo, kad jos motinos sutuoktinis D. I., gimęs ( - ), miręs ( - ), negali būti jos, D. M. (I.), a.k. ( - ) gim. ( - ), tėvu. Iš pareiškėjos paaiškinimų matyti, kad jos tėvai gyveno santuokoje iki pat mirties, susilaukė kelių dukterų, D. I. mirė būdamas šešiasdešimties metų, nesulaukęs jokių ieškinių dėl jo tėvystės nuginčijimo pareiškėjos ar kitų dukterų atžvilgiu. Įvertinus pareiškėjos išsakytus teiginius, kad tik po tėvo mirties jos mamos draugė G. pasakė, kad D. I. nebuvo tikrasis jos tėvas, tačiau vyresnioji pareiškėjos sesuo viską paneigė, kad 1999 m. pareiškėjos motinos draugės S. S. ir B. S. pareiškėjai pasakė, jog pareiškėjos tėvas yra L. Ž., tačiau pati pareiškėja tuo nepatikėjo, atsižvelgiant į suinteresuoto asmens D. K. teisme duotus paaiškinimus, jog ėjo kalbos, kad D. M. tėvas yra aktorius, darytina išvada, kad jokių patikimų įrodymų, faktinių aplinkybių, patvirtinančių D. M. teiginius, jog jos motinos sutuoktinis D. I. negalėjo būti jos, D. M., tėvu, pareiškėja teismui nepateikė, D. I. tėvystės nenuginčijo, todėl pareiškimas dėl D. I. tėvystės nuginčijimo negali būti tenkinimas.

18Pareiškėja prašo atnaujinti terminą tėvystės nuginčijimui, jei, teismo nuomone, jis praleistas, teigdama, kad nori žinoti savo tikrąjį tėvą, nori žinoti, kokiomis paveldimomis ligomis gali sirgti jos sūnus, nori nusipiešti savo genealoginį medį. Pradiniame ieškinyje pareiškėja nurodė, kad pretenduoja į P. K. palikimą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismui nėra žinomi, suprantami tikrieji pareiškėjos ketinimai kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo praėjus daugiau kaip 40 metų nuo asmens, įrašyto gimimo liudijime tėvu, mirties. Pareiškėjos atstovės teigimu, nėra senaties termino tėvystei nustatyti, vaikas bet kokiame amžiuje turi teisę žinoti, kas yra jo tikrieji tėvai, tai yra jo konstitucinė teisė ir pan. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja pirmą kartą gandus apie tai, kad D. I. nėra jos tėvas, sužinojo dar būdama nepilnamete. ( - ) metais, būdama 42 metų iš kitų asmenų sužinojo, kad jos tėvas L. Ž.. 2015 metais mirus V. K. kreipėsi į teismą dėl tėvystės nustatymo/nuginčijimo ir termino palikimui priimti pratęsimo, prašydama teismo nustatyti, kad jos tėvas yra ( - ) metais miręs P. K., o ne ( - ) metais miręs D. I.. Iš aukščiau išdėstyto matyti, kad pirmą kartą apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, pareiškėja sužinojo dar būdama nepilnamete, L. Ž. duomenys, kaip galimo jos tėvo, buvo nurodyti 1999 metais, tačiau per įstatymo nustatytą terminą, t.y., per vienerius metus nuo sužinojimo apie ginčijamus duomenis pareiškėja į teismą nesikreipė. Pabrėžtina, kad ieškinio dėl tėvystės nuginčijimo padavimas nėra saistomas su ieškiniu dėl tėvystės nustatymo, šiems ieškiniams yra nustatyti skirtingi senaties terminai,- nuginčijimui vieneri metai, šis senaties terminas taikomas nepriklausomai nuo to, ar atsakovai byloje prašo jį taikyti ar ne, ir 10 metų senaties terminas tėvystės nustatymui. Pažymėtina, kad CK 3.141 straipsnio 4 dalyje yra nurodyta, jog senaties terminas netaikomas tėvystės pripažinimui, o ne nustatymui, todėl atmestini, kaip nepagrįsti, pareiškėjos atstovės teiginiai dėl senaties termino nebuvimo tėvystės nustatymo bylose. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, jog vienerių metų senaties terminas tėvystės nuginčijimui yra praleistas, o pagrindo jį atnaujinti, įvertinus pareiškėjos nurodytas aplinkybes, nėra.

19Dėl reikalavimo pripažinti, kad D. M. (I.), a.k. ( - ) gim. ( - ), tėvas yra P. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) miręs ( - ), o D. M. (I.) yra P. K. vaikas.

20Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad tais atvejais, kai spėjamas vaiko tėvas yra miręs, byla dėl tėvystės nustatymo yra nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka pagal CPK nustatytas bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjimo taisykles, nepriklausomai nuo to, ar nagrinėjimo metu kyla ginčas dėl teisės.

21Kaip jau buvo anksčiau minėta, kol nėra pripažinta, kad vaiko gimimo įraše yra nurodyti neteisingi tėvų duomenys, vaiko tėvais laikomi dokumente įrašyti asmenys. Pareiškėjai D. M. nenuginčijus, kad jos motinos sutuoktinis D. I. negalėjo būti jos tėvu, kito mirusio asmens -P. K. tėvystė negali būti nustatinėjama. Todėl šioje dalyje prašymas paliktinas nenagrinėtu.

22Be to, pažymėtina, kad patikimiausi tėvystės nustatymo metodai- medicininių ekspertizių, kurios atliekamos siekinat įrodyti giminystės ryšį, išvados. DNR ekspertizė atliekama tiek ją skyrus teismui, tiek pačių suinteresuotų asmenų prašymu, tačiau skiriasi tų ekspertizių įrodomoji galia: ekspertizės, atliktos asmenų prašymu, dėl skirtingos tyrimui pateiktos medžiagos ir konfidencialumo negali būti laikoma patikimu įrodymu. Šioje civilinėje byloje buvo teismo paskirta teisės medicinos ekspertizė giminystės ryšiams nustatyti tarp D. M. ir D. K.. Suinteresuotas asmuo D. K., P. K. sūnus, teigė, kad D. M. dėl nežinomų priežasčių du kartus neatvyko į laboratoriją duoti mėginių, nurodžiusi, kad jai to nereikia. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nesant duomenų, paneigiančių, kad D. M. negali būti ( - ) metais mirusio D. I. dukra, vertinti, kaip vieną iš rašytinių įrodymų, ne teismo skirtos, UAB “Unge” specialisto išvados dėl galimų giminystės santykių tarp pareiškėjos ir A. K., nėra pagrindo. Be to, teismui nėra pateiktas suinteresuoto asmens A. K. gimimo liudijimas, nurodantis jo tėvų asmens duomenis.

23Be to, pabrėžtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog nagrinėjant bylas dėl tėvystės nuginčijimo/nustatymo tėvystės klausimo sprendimas negali būti redukuojamas iki biologinės tikrovės konstatavimo, t.y., egzistuoja ar ne kraujo ryšys tarp vaiko ir tėvo, nes tėvystė yra ne tik biologinis, bet ir teisinis tėvo ryšis su vaiku, kuris reiškia socialinį ir teisinį vaiko ir tėvo ryšio pripažinimą. Teismas yra pabrėžęs, kad nuginčijus faktinę ( socialinę) ir nustačius biologinę tėvystę, ne visais atvejais užtikrinami vaiko interesai LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-9-2007)

24Pažymėtina, kad Europos Žmogaus teisių komisija konstatavo, jog valstybių dalyvių siekis užtikrinti šeimos santykių teisinį tikrumą ir saugumą pateisina “Teisinę prezumpciją”, pagal kurią vedęs vyras yra laikomas jo žmonos vaiko tėvu, taikymą, o šių “prezumpcijų” paneigimas galimas tik esant rimtam pagrindui, todėl vien biologinis ryšys nepatenka į vertybių, saugomų Konvencijos 8 straipsnyje, sąrašą.

25Pareiškimą atmetus, iš pareiškėjos D. M. į Valstybės biudžetą išieškotinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Pareiškėja už ekspertizės atlikimą į teismo depozitinę sąskaitą yra sumokėjusi 333,06 Eur (b.l. 134-136), nepanaudotas užstatas grąžintinas pareiškėjai D. M..

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 270 str., straipsniais, teismas,

Nutarė

27pareiškimą dėl D. I., gim. ( - ), mirusio ( - ), tėvystės nuginčijimo atmesti.

28Prašymą dėl P. K., gim. ( - ), mirusio ( - ), tėvystės nustatymo palikti nenagrinėtu.

29Priteisti iš pareiškėjos D. M., a.k( - ) valstybei 37,60 Eur ( trisdešimt septyni eurai 60 ct), išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

30Sprendimui įsiteisėjus grąžinti pareiškėjai D. M., a.k( - ) 333,06 Eur ( trys šimtai trisdešimt trys eurai 6 ct) sumokėto užstato, pinigus grąžinant į banko sąskaitą, iš kurios jie buvo mokėti.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. 2015-07-16 D. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl tėvystės... 3. Pareiškėja, patikslinusi reikalavimus, 2015-11-25 kreipėsi į teismą su... 4. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė advokatė O. Kapliauskaitė prašė... 5. Suinteresuotas asmuo D. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad teismas... 6. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo D. K. su pareiškimu nesutiko.... 7. Suinteresuotas asmuo P. L. K. pateikė atsiliepimą, nurodė, kad su pateiktu... 8. Suinteresuotas asmuo D. B. pateikė atsiliepimą, nurodė, kad DNR tyrimams... 9. Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, apie bylą... 10. Suinteresuotas asmuo Š. K. atsiliepimo į pareiškimą neteikė,... 11. Pareiškimas netenkintinas.... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos D. M. (buvusios I.), gim. ( - ),... 14. Nustatyta, kad pareiškėjai prašant 2016-05-11 teismo nutartimi paskirta D.... 15. Dėl pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą tėvystei nuginčyti bei... 16. Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.151 straipsnio 3 dalis nustato, kad... 17. LR CK 3.150 straipsnyje nurodyti tėvystės nuginčijimo pagrindai. Jei vaikas... 18. Pareiškėja prašo atnaujinti terminą tėvystės nuginčijimui, jei, teismo... 19. Dėl reikalavimo pripažinti, kad D. M. (I.), a.k. ( - ) gim. ( - ), tėvas yra... 20. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad tais atvejais, kai spėjamas vaiko... 21. Kaip jau buvo anksčiau minėta, kol nėra pripažinta, kad vaiko gimimo... 22. Be to, pažymėtina, kad patikimiausi tėvystės nustatymo metodai-... 23. Be to, pabrėžtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs,... 24. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus teisių komisija konstatavo, jog valstybių... 25. Pareiškimą atmetus, iš pareiškėjos D. M. į Valstybės biudžetą... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 270... 27. pareiškimą dėl D. I., gim. ( - ), mirusio ( - ), tėvystės nuginčijimo... 28. Prašymą dėl P. K., gim. ( - ), mirusio ( - ), tėvystės nustatymo palikti... 29. Priteisti iš pareiškėjos D. M., a.k( - ) valstybei 37,60 Eur ( trisdešimt... 30. Sprendimui įsiteisėjus grąžinti pareiškėjai D. M., a.k( - ) 333,06 Eur (... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...