Byla 2-1552-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovui S. K., neatvyko atsakovas V. K., tretysis asmuo E. B., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sauda“ ieškinį atsakovui V. K., trečiajam asmeniui E. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Sauda“ ieškinyje nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio mėn. 27 d. nutarimu Nr. 1426 dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo instrukcijos patvirtinimo, 2008 m spalio 06 d. buvo surašytas transporto priemonės RENAULT 19 (valstybinis numeris ( - ) paėmimo protokolas dėl 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 patvirtintų kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo tvarkos patvirtinimo 5 straipsniu, policijos pareigūnas apžiūrėjo transporto priemonę ir remiantis 2001 m. gegužės mėn. 04 d. sutartimi tarp ieškovo ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato, perdavė automobilį transportuoti į ieškovui priklausančią saugojimo aikštelę. Ieškovas vadovaudamasis 2001 m. gegužės mėn. 04 d. sutartimi tarp Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato ir UAB „Sauda‘‘ „Dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo ir saugojimo‘‘ ir 2008-10-06 d transporto priemonės paėmimo protokolu, automobilį RENAULT 19 (valstybinis numeris ( - ) nuvežė į saugojimo aikštelę. Vadovaujantis 2001 m. gegužės mėn. 04 d. sutartimi tarp Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato ir UAB „Sauda“, bei atsižvelgiant į 2007 m. spalio mėn. susitarimą dėl 2001 m. gegužės mėn. 4 d. sutarties Nr. 32, devinto punkto aiškinimo, transporto priemonės saugojimo paslaugos buvo teikiamos nuo transporto priemonės pastatymo į saugojimo aikštelę dienos, t.y. nuo 2008 m spalio 06 d. remiantis LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, išlaidas ūkio subjektui, už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iki automobilio atsiėmimo iš aikštelės dienos (LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d.) privalo atlyginti savininkas ir valdytojas solidariai. Pagal transporto priemonių specializuotų aikštelių ir techninės pagalbos įkainius, už transporto priemonės nuvežimą, iš priverstinai nuvežtos transporto priemonės savininko ar valdytojo imamas 290,00 Lt mokestis už nuvežimą. Už transporto priemonės saugojimą, už pirmą saugojimo mėnesį (30 kalendorinių dienų) po 15 Lt mokestis už kiekvieną parą, ir po 240,00 Lt per mėnesį už kiekvieną sekantį mėnesį. Bendrovė, atsižvelgdama į transporto priemonės saugojimo laiką, skaičiuojamą nuo transporto priemonės paėmimo dienos iki bylos teisme iškėlimo dienos, sutinka sumažinti įsiskolinimą, kuris ieškinio surašymo teismui dieną sudarė 7460,00 Lt (290 Lt + (30 d.* 15 Lt)+((29 mėn.-l mėn.)*240,00 Lt) iki 5309,00 Lt. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, bei remiantis 2001 m. lapkričio mėn. 27 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo tvarkos patvirtinimo‘‘, 12 straipsniu, 2001 m. gegužės mėn. 04 d. Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato ir UAB „Sauda‘‘ sutartimi ir LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d., teismo prašo iš atsakovo V. K. (kaip transporto priemonės valdytojo) priteisti: 5309,00 Lt už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą; remiantis LR CK 6.210 straipsnių prašome priteisti iš atsakovo V. K. ieškovui UAB „Sauda‘‘ 5% dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; įpareigoti atsakovą padengti visas bylinėjimosi išlaidas, bei priteisti ieškovo naudai 159,00 Lt žyminį mokestį; prašo grąžinti ieškovui UAB „Saudą‘‘ permokėtą žyminio mokesčio dalį, t.y. 19 Lt (pridedamu 2011-02-01 d, mokėjimo pavedimu įmokėta 178 Lt, o žyminis mokestis sudaro 159 Lt).

3Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir paaiškino, kad automobilį vairavo atsakovas, kuris buvo neblaivus. E. B. pateikė duomenis, kad automobilį pardavė iki įvykio.Pagal sutartį automobilis priklauso K. Kad siuntė pranešimus K. G. g. ( - ) byloje įrodymų nėra.Jie skaitė,kad tai neesminis dalykas.Dėl ko K. neatsiėmė automobilio, reikia jo paklausti.Automobilio laikymas ieškovui priklausančioje saugojimo aikštelėje buvo teisėtas, piliečio parašas yra.Jie laiko automobilį iki 6 mėnesių.Automobilio laikymas nereglamentuotas jokiais aktais.Ankščiau K. nepranešė,nes ieškojo skolininko.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

5Tretysis asmuo E. B. su ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė,kad automobilį pardavė atsakovui K. 2008-08-18,t.y. iki automobilio paėmimo(b.l.20).

6Tretysis asmuo E. B. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 247 str. 1 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

9Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

10Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog Vilniaus miesto VPK ir UAB „Sauda“ 2001-05-04 sudarė sutartį dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo bei saugojimo (b.l. 12-14); šios sutarties pagrindu pagal 2008-10-06 Transporto priemonės paėmimo protokolą iš V. K. paimtas perduotas saugoti ieškovui (b.l. 11). Ieškovas skolą paskaičiavo remdamasis 2008-06-16 TP specializuotų aikštelių ir techninės pagalbos įkainiais, patvirtintais 2008-06-16 (b.l.15) bei skolos skaičiavimo metodika (b.l. 10). Atsakovas K. buvo raštu informuotas, kad turi atsiskaityti su ieškovu tik 2010-03-10 ( b.l. 34).

11Tretysis asmuo teismui pateikė kopiją sutarties su V. K. kuri patvirtino,kad 2008-08-11 jis pardavė automobilį(b.l.21-22).Po to VĮ Regitra gavo duomenis apie šį sandorį 2008-08-16,kad pasikeitęs savininkas(b.l.23).Tokiu būdu ieškovo aiškinimai,kad jie ilgą laiką ieškojo skolininko,kad nežinojo kad S. B. netikras savininkas,teismo vertintini kritiškai.

12Tokia situacija,kai ieškovas,pasinaudodamas savo paties sukurtomis sąlygomis-sutartimi su Vilniaus miesto vyriausiuoju policijos komisariatu,kuris pristatė į aikštelę pažeidėjo automobilį,kuris pagal tuo metu galiojusią teismų praktiką nebuvo gražinamas tol,kol nebus išnagrinėta administracinė byla ir kas šiuo metu laikoma neteisėtu,iki 2010-03-09 nesiėmė jokių veiksmų,kad surasti V. K.,įspėti jį apie automobilio laikymą ir spręsti paslaugų tiekimo sutartį teisingai ir sąžiningai.Todėl teismas,atsižvelgdamas į realią situaciją ir ją vertindamas pagal teisingumo ir sąžiningumo principus,vadovaudamasisi teismų praktikoje pagal analogiją su LAT praktika dėl per didelių netesybų,kuri sako,kad teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, teismas turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Tokiu būdu, teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas objektyviai gali naudotis savo sudarytos sutarties sąlygomis ir visais atvejais kuo ilgiau laukti „suteikdamas paslaugą“,taip ilgindamas sutarties įvykdymo terminą, nepriklausomai ar sutartis skolininkas apie tai žino ir supranta sutarties ir automobilio atsiėmimo sąlygas, nes toks delsimas jam yra naudingas.Tačiau toks ieškovo elgesys –laukti visą laiką, nesikreipti į teismą dėl skolininko prievolės įvykdymo, paskaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų paslaugų dydį pagal jam naudingą „programą“, laikyti, kad ir dabar(teismo dienai) sutartis toliau galiojanti(reiškia galimas neformalus reikalavimas iki 10 metų),nepriklausomai nuo visko, nėra sąžiningas ir teisingas(CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį dėl automobilio paėmimo apie sutarties galimą galiojimą net iki 10 metų, dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.).

13Teismas pažymi, kad, kaip ir visos teisės normos, taip ir ieškovo nurodytos taisyklės negali būti taikomos aklai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos ypatumus, o jų taikymas negali pažeisti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 str.). Kaip minėta, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad skolos išieškojimo klausimas nebuvo sprendžiamas per du su puse metų dėl atsakovo kaltės, ko ieškovas neįrodė (CPK 185 str.). Tokiu būdu teismas kontroliuoja sutarčių,kurios nepriklauso nuo vartotojo, kad nebūtų sudaryta pagrindo vienai šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas-„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče),bei atsižvelgdamas,kad prašoma priteisti suskaičiuota paslaugos suma aiškiai per didelė. Teismas mato protingu ir teisingu sumažinti šią sumą,nes ieškovas nesikreipė į teismą dėl pažeistos teisės dėl savo kaltės nei po mėnesio,nei po metų,ir tik po to,kai nustatęs tikrąjį savininką(2010-03-09) ir išsiuntęs jam pranešimą negavo jokio atsakymo,t.y. 290 Lt už transportavimą,450 lt už pirmą mėnesį ir už 6 mėnesius po 240 Lt(6x240-1440)(b.l.10),nes tai pakankamas laikas sulaukti atsakymo iš skolininko ir kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo-dėl skolos išieškojimo.Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 2180 Lt įsiskolinimo.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 2180 Lt skolos (LR CK 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str.).

15CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistina penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

16Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkinto ieškininio reikalavimo: 65,43 Lt žyminio mokesčio ieškovui ir 14,67 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 93 str. 1 d.,96 str.).

17Permokėta žyminio mokesčio dalis, t.y. 19 Lt grąžintina ieškovui LR CPK 87 str. 1 d. 1 p. pagrindu.

18Vadovaudamasis LR CPK 87,88,93,96,185, 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo V. K. a.k. ( - ) ieškovui UAB „Sauda“ (į.k. 120507414) 2180 Lt ( du tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) skolos ir 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.

22Priteisti iš atsakovo V. K. a.k. ( - ) 65,43 Lt ( šešiasdešimt penkis litus 43 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Sauda“.

23Priteisti iš atsakovo V. K. a.k. ( - ) 14,67 Lt ( keturiolika litų 67 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

24Grąžinti ieškovui UAB „Sauda“ (į.k. 120507414) 19 Lt ( devyniolikos litų) žyminį mokestį, sumokėtą 2011-02-01 Swedbanke.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas UAB „Sauda“ ieškinyje nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos... 3. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir paaiškino, kad... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Tretysis asmuo E. B. su ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė,kad... 6. Tretysis asmuo E. B. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu... 9. Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra... 10. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog Vilniaus miesto VPK ir... 11. Tretysis asmuo teismui pateikė kopiją sutarties su V. K. kuri patvirtino,kad... 12. Tokia situacija,kai ieškovas,pasinaudodamas savo paties sukurtomis... 13. Teismas pažymi, kad, kaip ir visos teisės normos, taip ir ieškovo nurodytos... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo... 15. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistina penkių... 16. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkinto... 17. Permokėta žyminio mokesčio dalis, t.y. 19 Lt grąžintina ieškovui LR CPK... 18. Vadovaudamasis LR CPK 87,88,93,96,185, 259, 263-270 str., teismas... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo V. K. a.k. ( - ) ieškovui UAB „Sauda“ (į.k.... 21. Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo V. K. a.k. ( - ) 65,43 Lt ( šešiasdešimt penkis litus... 23. Priteisti iš atsakovo V. K. a.k. ( - ) 14,67 Lt ( keturiolika litų 67 ct)... 24. Grąžinti ieškovui UAB „Sauda“ (į.k. 120507414) 19 Lt ( devyniolikos... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...