Byla e2A-810-343/2019
Dėl statybos techninės priežiūros paslaugų kainos sumažinimo. Tretieji asmenys: R. J., VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, UAB „Verslo“, R. R

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio, Virginijos Lozoraitytės ir Rūtos Palubinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Skalūnas 3“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1602-955/2019 pagal ieškovės UAB „Statech“ ieškinį atsakovei DNSB „Skalūnas 3“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės DNSB „Skalūnas 3“priešieškinį ieškovei UAB „Statech“ dėl statybos techninės priežiūros paslaugų kainos sumažinimo. Tretieji asmenys: R. J., VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, UAB „Verslo“, R. R..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškinyje ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 3 327,50 Eur skolą, 1 198,80 Eur delspinigius, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Atsakovė priešieškinyje prašė sumažinti statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pagal 2015 05 21 statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ) kainą 3 327,50 Eur suma ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

83.

9Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinio ir atsiliepimo į priešieškinį argumentus. Paaiškino, kad 2015 05 21 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovė įsipareigojo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ ir kitais statybos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir šalių (statybos dalyvių) santykius reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais savo rizika ir atsakomybe atlikti statinio statybos techninę priežiūrą daugiabučiame name, esančiame ( - ), jį atnaujinant pagal Daugiabučių namų atnaujinimo programą. Tuo tarpu atsakovė įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir apmokėti už tinkamai atliktus darbus. Ieškovė įvykdė sutartyje nurodytus įsipareigojimus, tačiau atsakovė su ja pagal išrašytas sąskaitas faktūras neatsiskaitė, todėl liko skolinga 3 327,50 Eur sumą. Ieškovė 2017 07 07 atsakovei išsiuntė pretenziją, nurodydama, kad iki 2017 07 21 atsakovė apmokėtų sąskaitas faktūras bei priskaičiuotus delspinigius. Nurodė, kad ieškovė, siekdama išvengti teisminių ginčų, 2017 07 18 atsakovei išsiuntė pasiūlymą atsisakyti bet kokių tolimesnių pretenzijų dėl netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų bei nereikalauti delspinigių sumokėjimo, jei atsakovė gera valia apmokėtų reikalaujamą skolą. Nepaisant to, 2017 07 20 atsakovė atsisakė apmokėti sąskaitas faktūras, bet ir nepagrįstai pareikalavo sumokėti 665,50 Eur baudą remdamasi sutarties 4.3 punktu. Ieškovės manymu, visus sutartinius įsipareigojimus ji įvykdė tinkamai, visi atsakovės pretenzijoje minimi atliktų darbų trūkumai buvo ištaisyti ir pasirašytas statybos užbaigimo aktas.

104.

11Atsakovės atstovai teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį ir priešieškinyje nurodytus argumentus. Paaiškino, kad paslaugų kaina turi būti mažintina 3 327,50 Eur suma dėl ieškovės neprofesionalaus, aplaidaus techninės priežiūros vykdymo, pažeidžiant teisės aktų ir sutarties reikalavimus. Pagal sutartį, ieškovė įsipareigojo savo rizika ir atsakomybe suteikti statybos techninės priežiūros paslaugas, objekte lankytis du kartus per savaitę, elgtis profesionaliai ir kt. Aplinkybė, jog ginčo objekte statybos techninė priežiūra buvo vykdyta aplaidžiai patvirtina eksperto išvada, kurioje konstatuota, kad statybos darbų žurnalo įrašai neatspindi realios darbų vykdymo eigos. Vadovaujantis eksperto išvada, atliekant statybos darbus turėjo būti parengti 18 paslėptų darbų aktų, tačiau statybos darbų žurnale yra tik aštuoni paslėptų darbų aktai, darbai nepriduoti techniniam prižiūrėtojui, aktai nepasirašyti, neužpildytos statybos darbų žurnalo grafos F-60. Eksperto išvada; 2017 12 22 SPSC sprendimas; bendrųjų statybos darbų žurnalo ištraukos; defektinis aktas ir po jo rangovui pateiktas ne vienas raštas dėl darbų trūkumų įrodo, kad ieškovės paskirti statinio statybos techniniai prižiūrėtojai patvirtino kokybės reikalavimų neatitinkančius rangovo darbus. Atsakovė nurodė, kad statinio statybos techniniai prižiūrėtojai nesilankė ginčo objekte du kartus per savaitę, todėl faktiškai negalėjo patikrinti visų atliktų statybos darbų kokybės ir masto, kontroliuoti statybos darbų normatyvinę kokybę. Pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kada atsakovei buvo suteiktos 3 327,02 Eur vertės statinio statybos techninės priežiūros paslaugos, nei, kad atsakovė priėmė šias paslaugas sutarties 2.2.1. punkte nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes atsakovės teigimu, ji turi teisę reikalauti, kad paslaugų kaina būtų sumažinta 3 327,50 Eur suma dėl aplaidaus, nerūpestingo paslaugų teikimo, kuris sąlygojo nekokybiškų statybos darbų priėmimą.

125.

13Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino, kad visi name nustatyti statybos darbų defektai yra pašalinti. Nors rašto pasirašymo metu defektai dar nebuvo pašalinti, tačiau bendrijos pirmininkė prisiėmė riziką pasirašyti tokį raštą, kadangi baigėsi statybos darbų terminai ir jeigu namas nebūtų priduotas Statybos inspekcijai, bendrijos nariai būtų gavę 5 procentais mažesnę valstybės paramą namo renovacijai.

146.

15Trečiojo asmens UAB „Verslo“ atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytas aplinkybes, kad ginčas tarp šalių kilo iš jų 2015 05 21 sudarytos statybos techninės priežiūros pirkimo – pardavimo sutarties. Nurodė, kad atsakovė ir trečiasis asmuo dar 2014 09 05 sudarė statybos rangos darbų su projektavimo sutartį, pagal kurią statybos darbai buvo baigti, statybos objektą užsakovas priėmė. Teismo posėdžio metu pripažino, kad statybos rangos darbai buvo atlikti nekokybiški, defektai atsirado statybinio proceso metu, kas yra neišvengiama. Defektai atsirado dėl statybininkų darbų broko. 2016 12 28 atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Verslo“ sudarė Defektinį aktą ir susitarė dėl statybos darbų trūkumų šalinimo, buvo nustatyti 32 statybos darbų trūkumai. Paaiškino, kad išorinės palangės buvo neapšiltintos, nes asmuo, kuris dirbo, papurškė tik vieną juostą „Makroflekso“, vietoj to, kad užpildytų visą juostą. Darbų procese, prieš nuimant pastolius, neįmanoma patikrinti ar viskas gerai, nes jau būna uždėta skarda. Atsakovė ir trečiasis asmuo susitarė dėl papildomų nemokamų darbų atlikimo, kaip kompensacijos dėl gyventojų patirtų nepatogumų. Šis susitarimas yra įvykdytas. Visų statybų metu iš esmės trečiojo asmens UAB „Verslo“ vadovas bendravo su atsakove per statybų vadovą.

167.

17Trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Būsto energijos ir taupymo agentūra“ (toliau - Agentūra) atsiliepime į pareikštą ieškinį ir priešieškinį nurodė, kad ji administruoja Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą. Viena iš Agentūros vykdomų funkcijų yra administruoti ir teikti Paramos įstatymo 3 straipsnyje nurodytą valstybės paramą. Nurodė, kad statybos techninės priežiūros išlaidos neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM. Agentūra, vadovaudamasi teisės aktais, kurie reglamentuoja daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), administruoja ir teikia valstybės paramą butų ir kitų patalpų savininkams teisės aktų nustatyta tvarka, o atliekantis statybos techninės priežiūros paslaugas teikėjas yra atsakingas už vykdomą techninę priežiūrą pagal numatomus vykdyti darbus atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name. Nurodė, kad yra suteikusi valstybės paramą už laikotarpius nuo 2015 05 01 iki 2015 08 31 ir nuo 2016 02 01 iki 2016 02 29, o išmokėta valstybės paramos suma yra 9 982,50 Eur. Agentūra nėra tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos statybos techninės priežiūros teikimo sutarties šalis, todėl už visų iš sutarties kylančių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra atsakinga atsakovė arba ieškovė.

188.

19Trečiasis asmuo R. J. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ginčas tarp šalių kilo iš jų 2015 05 21 sudarytos statybos techninės priežiūros pirkimo – pardavimo sutarties. Vykdant minėtą sutartį, trečiasis asmuo dirbo UAB „Verslo“ ir buvo paskirtas ypatingojo statinio statybos darbų vadovu. Atsakovė ir UAB „Verslo“ 2016 12 28 sudarė Defektinį aktą ir susitarė dėl statybos darbų trūkumų šalinimo. Be kitų sąlygų minėtame susitarime buvo susitarta ir dėl išorės palangių įrengimo klausimo. Atsakovė ir UAB „Verslo“ susitarė dėl papildomų nemokamų darbų atlikimo, kaip kompensacijos dėl gyventojų patirtų nepatogumų. Papildomai nurodė, kad jis statybos vadovu buvo ne nuo objekto renovacijos pradžios. Objekte per dieną praleisdavo po 1–2 val. Ieškovės atstovai nuolat važiuodavo į objektą ir tikrino atliekamus statybos darbus. Buvo nerašytas grafikas kada techniniai prižiūrėtojai atvykdavo. Techniniam prižiūrėtojui fiziškai yra neįmanoma sukontroliuoti kiekvieno darbininko, kuris atlieka darbus. Tuo labiau, kai ginčas kilo dėl langų palangių broko. Jis perrašė paskutinį statybos darbų žurnalą, nes du žurnalai buvo prarasti. Duomenis užpildė remdamasis statybos darbų aktais. Techninis prižiūrėtojas turi pasirašyti paslėptų darbų aktus. Jis galėjo patikrinti tiek atliekamų darbų pradžią, tiek eigą, tiek pabaigą.

209.

21Trečiasis asmuo R. R. paaiškino, kad objektas turėjo būti baigtas 2015 metų gruodžio mėnesį pagal rangovo paruoštą grafiką ir sutartį, tačiau buvo baigtas 2016 metais. Jis buvo paskirtas techninės priežiūros grupės vadovu. Pagrindinę priežiūrą atliko įmonės darbuotojai V. ir L. Visa tai atsispindi statybos darbų žurnaluose, kur yra jų parašai. 2016 metų lapkričio mėnesį statybos darbų žurnalas buvo paimtas, kad jį būtų galima pateikti ekspertui, nufotografuoti ir kt. Objektą tikrino VšĮ „Būsto energijos ir taupymo agentūra“ darbuotojai, kurie defektų nerado, taip pat tikrino ir statybos inspekcija, kuri taip pat defektų nerado. Kai pretenzijas reiškė buvęs bendrijos pirmininkas B. jie rinkdavosi UAB „Verslo“ ir aptardavo pretenzinius klausimus. Byloje esantys paslėptų darbų aktai yra nepasirašyti, nes atsakovė juos nufotografavo nepasirašytus, o žurnale, kuris perduotas, visi aktai pasirašyti. Keičiantis statybos darbų vadovams, reikėdavo perrašinėti statybos darbų žurnalus. Viso perrašyti 3- 4 žurnalai. Gali būti, kad per žurnalų perrašinėjimus galėjo trūkti kokio parašo. Sutartyje parašyta, kad techninis prižiūrėtojas paslaugas atlieka iki objekto pridavimo. Prie kiekvienos sąskaitos yra pridedamas dokumentas ir dedamas spaudas, kad darbai priimti – perduoti. Gyventojai dėl techninio prižiūrėtojo veiksmų nepatogumų nepatyrė. Mano, kad techninės priežiūros sutartį vykdė tinkamai, sąžiningai.

22II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2310.

24Kauno apylinkės teismas 2019 01 21 sprendimu ieškinį tenkino visiškai, o priešieškinį atmetė. Priteisė ieškovei iš atsakovės 3 327,02 Eur skolą, 1 198,80 Eur delspinigius, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 252,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Iš atsakovės valstybės naudai priteisė 13,66 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu.

2511.

26Konstatavo, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai - darbų priėmimo – perdavimo aktai, mokėjimo dokumentai, patvirtina, kad ieškovė namo renovacijos procese dalyvavo iki pat jo pabaigos.

2712.

28Byloje surinkti rašytiniai įrodymai, šalių duoti paaiškinimai patvirtino, jog namo renovavimo darbų defektai atsirado išimtinai dėl statytojo UAB „Verslo“ netinkamai vykdomų statybos remonto darbų. Atsižvelgdamas į byloje keliamo ginčo teisinius santykius, teismas sprendė, kad, sudarant sutartį, atsakovė iš esmės siekė užtikrinti statybos rangos darbų kokybę ir savalaikį jų atlikimą. Ieškovės teiktų paslaugų specifika pasižymėjo tuo, kad jos įsipareigojimų vykdymas buvo tiesiogiai priklausomas nuo UAB „Verslo“ laiku ir kokybiškai atliekamų darbų. Dėl to šalių sudarytos sutarties sėkmingas ir savalaikis vykdymas, įgyvendinant užduotis per nustatytus terminus, neabejotinai buvo susijęs ir su sėkmingu bei savalaikiu rangos sutarties vykdymu. Sprendė, kad atsakovė galimai patyrė nepatogumų ne dėl ieškovės teiktų paslaugų ir su jos veikla susijusių aplinkybių, bet dėl netinkamo įvykdytų rangos darbų rezultato. Padarė išvadą, kad sutartis yra pasibaigusi ieškovei įvykdžius sutartinius įsipareigojimus.

2913.

30Teismas kritiškai vertino atsakovės argumentus, jog 2016 11 29 UAB „Ekspertika“ eksperto išvada patvirtina nekokybišką ieškovės suteiktos paslaugos kokybę. Atkreipė dėmesį į nevienareikšmį atsakovės elgesį statybos darbų procese. Nors atsakovė sutiko, jog dėl atsiradusių statybos darbų defektų yra atsakinga UAB „Verslo“, tačiau jokių reikalavimų trečiajam asmeniui nereiškė. Atsakovė byloje niekaip neįrodinėjo, kokių konkrečių priemonių nesiėmė ieškovė, kad statybos darbų terminai nebūtų užtrukę ir defektų būtų buvę mažiau. Pažymėjo, kad atsakovė byloje neteikė jokių argumentų, kodėl prašo sumažinti kainą už suteiktą paslaugą visa likusia nesumokėta dalimi.

3114.

32Teismas atsakovės argumentą, kad 2017 12 22 SPSC sprendimu buvo sustabdytas kvalifikacijos atestato galiojimas 6 mėnesiams ypatingojo statinio statybos vadovui R. J. ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovui R. R., vertino kaip nesudarantį prielaidų nepaisyti atsakovės pareigos atsiskaityti už ieškovės suteiktas paslaugas. Taip pat sprendė, kad, atsakingai institucijai išnagrinėjus atsakovės skundą, buvo nustatyta, jog techninis prižiūrėtojas galimai netinkamai tvarkė statybos eigos dokumentaciją, tačiau jokia žala dėl to atsakovei negalėjo atsirasti.

3315.

34Nesutiko su atsakovės argumentais, jog galimai ieškovės paskirti statinio statybos techniniai prižiūrėtojai patvirtino kokybės reikalavimų neatitinkančius rangovo darbus. Byloje R. R. ir R. J. patvirtino, jog statybos žurnalai ginčo objekte buvo perrašinėjami keletą kartų. Atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovė iš esmės įrodė, jog teikė atsakovės pastato statybos techninės priežiūros paslaugas nuo sutarties pasirašymo iki jos galiojimo pabaigos, visi statybos defektai yra pašalinti, namo renovavimo rezultatas yra priimtas ir apskaitytas valstybės atsakingose institucijose. Atsakovė taip pat nenuginčijo, kad ieškovė atliko paslaugas už 3 327,02 Eur. Be to, atsakovė, manydama, jog ieškovė netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, sutarties galiojimo metu nepasinaudojo kitais savo teisių gynimo būdais.

3516.

36Sprendė, kad byloje įrodyta, kad atsakovė nevykdė sutartyje nustatytos pareigos sumokėti ieškovei už suteiktas paslaugas, todėl ieškovė teisėtai skaičiavo 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos. Teismas ieškovės reikalavimą tenkino ir priteisė iš atsakovės 1 198,80 Eur delspinigius.

37III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3817.

39Apeliaciniame skunde atsakovė DNSB „Skalūnas 3“ prašo Kauno apylinkės teismo 2019 01 21 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – tenkinti atsakovės priešieškinį, o ieškovės ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4017.1.

41Skundžiamame sprendime yra nustatinėjamos su priešieškiniu nesusijusios aplinkybės, sprendimas priimtas neteisingai įvertinus priešieškinio dalyką ir pagrindą.

4217.2.

43Nesutinka su išvada, kad paslaugų kokybė pagal sutartį priklausė nuo rangos sutarties tinkamo vykdymo. Apeliantė pažymi, kad ieškovės paskirtas techninės priežiūros vadovas, nė karto atsakovės neinformavo, kad, atliekant darbų vykdymo kontrolę ir priežiūrą, buvo nustatyti kokie nors darbų defektai. Bendrijos pirmininkė taip pat pabrėžė, kad techninės priežiūros vadovas nepadėjo gyventojams rengiant defektinį aktą. Atsakovė priešieškinyje reškiamą reikalavimą įrodinėjo aplinkybe, kad į statybos darbų žurnalą nėra įrašytas nė vienas reikalavimas rangovui pašalinti darbų defektus. Byloje esančioje išvadoje nustatyta, kad statybos darbų žurnalo įrašai neatspindi realios darbų vykdymo eigos bei, kad kyla pagrįstų abejonių dėl visų atliktų darbų kiekio ir kokybės. Išvadoje nustatytų aplinkybių teisingumą patvirtino ir į bylą pateiktos 2016 metų spalio mėnesį Bendrijos gauto bendrųjų statybos darbų žurnalo ištraukos. Pirmosios instancijos teismas, užuot įvertinęs, ar šis dokumentas patvirtina ieškovės teiginius apie profesionaliai ir kokybiškai teiktas paslaugas, aiškinosi tik kas ir kiek yra atsakingas už statybos darbų žurnale atsiradusias klaidas. Objekte vykdytų statybos darbų vadovas, kuris bylos nagrinėjimo metu teigė, kad jis paskutinį kartą perrašė statybos darbų žurnalą, pripažino, kad jis: 1) objekte dirbo ne nuo darbų pradžios; 2) įrašus atkūrė pagal atliktų darbų aktus; 3) nors ir nematė kaip tam tikri darbai buvo vykdomi, juos vis tiek patvirtino, pasirašydamas statybos darbų žurnale; 4) statybos darbų žurnale pasirašė ir ieškovės paskirti asmenys; 5) statybos darbų žurnale nenurodyta, kad jis yra perrašytas. Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino techninio prižiūrėtojo vaidmenį statybos procese ir statybos darbų žurnalo svarbą vykdant statybos darbų kontrolę bei priežiūrą.

4417.3.

45Pirmosios instancijos teismas sprendimo dalyje dėl sutartinių netesybų priteisimo konstatavo, kad atsakovė teismo neprašė spręsti klausimo dėl sutartinių netesybų mažinimo. Ši nustatyta aplinkybė yra neteisinga ir kelianti abejonę, ar, prieš priimant sprendimą, buvo susipažinta su atsakovės pateiktu atsiliepimu į ieškinį. Taipogi, pirmosios instancijos teismas patenkino ieškinio reikalavimą dėl netesybų priteisimo, neįvertinęs netesybų dydžio pagal protingumo principą, nesivadovavo sutarties 2.2.1. punktu. Klaidingai sprendime nurodoma ir aplinkybė, kad priešieškinyje yra prašoma sumažinti paslaugų kainą ieškinio apimtimi.

4617.4.

47Atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį atsakovė grindė aplinkybėmis, susijusiomis su objekte ieškovės netinkamai atlikta darbų technine priežiūra. Šį faktą patvirtino tai, kad į bylą nebuvo pateikta jokių dokumentų, įrodančių, kad: 1) paslaugos, dėl kurių apmokėjimo pateiktas ieškinys, buvo suteiktos vadovaujantis sutarties priedu Nr.1 „Apmokėjimo grafikas“; 2) atsakovė priėmė šių paslaugų rezultatą sutarties 2.2.1. punkte nustatyta tvarka. Nurodo, kad byloje nėra ieškovės pasirašytų aktų, pagal kuriuos ieškovė prašo priteisti skolą. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis atsakovės pateiktais agentūrai adresuotais prašymais dėl paslaugų apmokėjimo, nustatė, kad paskutinis aktas šalių buvo pasirašytas ir paslaugos pagal jį apmokėtos už 2016 metų vasario mėnesį. Tačiau nepaisant šių aplinkybių, spręsdamas ar ieškovė įvykdė įrodinėjimo pareigą dėl prašomos priteisti skolos, konstatavo, kad darbų priėmimo - perdavimo aktai, mokėjimo dokumentai patvirtina, kad ieškovė namo renovacijos procese dalyvavo iki pat jo pabaigos.

4817.5.

49Atsakovė, įrodinėdama nekokybišką techninės priežiūros darbų faktą, į bylą pateikė SPSC sprendimus, kuriais nustatyta, kad objekte „techninis prižiūrėtojas R. R. savo pareigas vykdė netinkamai". SPSC išnagrinėjusi, kaip Techninės priežiūros vadovas vykdė savo pareigas, nustatė ne galimai, o faktiškai padarytus pažeidimus. Tačiau pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad SPSC sprendimai nėra pakankamas pagrindas atmesti ieškinį bei patenkinti priešieškinį. Neaišku, kuo vadovaujantis pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nuobauda buvo paskirta tik už statybos eigos dokumentacijos netinkamą tvarkymą bei, kad SPSC nusprendė, jog atsakovei dėl to nebuvo padaryta žala. Pažymėjo, kad atsakovė nereiškė reikalavimo atlyginti žalą, todėl žalos nepadarymo aplinkybė neturi jokios reikšmės šalių ginčo teisingam išsprendimui. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas pripažinti faktą dėl nekokybiškai atliktų techninės priežiūros darbų, vadovavosi tik rangovo ir techninę priežiūrą organizavusio asmens (ieškovės ir trečiųjų asmenų) žodiniais paaiškinimais, neteisingai teigiant, kad jų pagrįstumą patvirtino atsakovės pirmininkė.

5018.

51Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo Kauno apylinkės teismo 2019 01 21 sprendimą palikti nepakeistą, atsakovės apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5218.1.

53Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad, sudarant sutartį, atsakovė iš esmės siekė užtikrinti statybos rangos darbų kokybę ir savalaikį jo atlikimą. Ieškovės teiktų paslaugų specifika pasižymėjo tuo, kad jos įsipareigojimų vykdymas buvo tiesiogiai priklausomas nuo UAB „Verslo“ laiku ir kokybiškai atliekamų darbų. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai, darbų priėmimo – perdavimo aktai, mokėjimo dokumentai, šalių paaiškinimai, patvirtina, kad ieškovė namo renovacijos procese dalyvavo iki pat jo pabaigos.

5418.2.

55Byloje nustatyta, kad rangos sutartis yra pilnai įvykdyta, rangovas yra pašalinęs visus statybos darbų defektus bei yra įgyvendinti visi įstatyme ir reglamentuose įtvirtinti reikalavimai.

5618.3.

57Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad 2017 12 22 SPSC sprendimu, kuriuo buvo nuspręsta sustabdyti kvalifikacijos atestatų galiojimą 6 mėnesiams ypatingojo statinio statybos vadovui R. J. ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovui R. R., savaime nesudaro pagrindo žalai atsirasti, dėl kurios kilimo būtų atsakingas ieškovė. Atsakovė pati patvirtino, kad dėl darbų defektų yra atsakinga UAB „Verslo“, tačiau jokių reikalavimų jai nereiškė.

5818.4.

59Nustatyti statybos darbų defektai bylos nagrinėjimo metu buvo pilnai pašalinti, taip pat atlikti papildomi darbai, kurie laikytini neturtinės žalos atlyginimu, todėl, esant įgyvendintai teisei į nuostolių atlyginimą, atsakovė negali kartu pasinaudoti kitu savo teisių gynimo būdu ir atsisakyti apmokėti netinkamai atliktus darbus ar prašyti sumažinti sutarties kainą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6119.

62Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

6320.

64Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai).

6521.

66Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovės UAB „Statech“ ieškinys dėl skolos priteisimo, o atsakovės Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Skalūnas 3“ priešieškinys dėl paslaugų kainos sumažinimo atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6722.

68Byloje ginčas kilo dėl apmokėjimo už pastato rekonstravimo darbų priežiūrą bei šios kainos sumažinimo už netinkamai vykdytus sutartinius įsipareigojimus.

6923.

70Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė šiomis aplinkybėmis: 1) ginčo objekto darbų defektai atsirado išimtinai dėl statytojo UAB „Verslo“ netinkamai vykdomų statybos remonto darbų; 2) kritiškai vertino atsakovės argumentus, kad UAB „Ekspertika“ eksperto išvada patvirtina nekokybišką ieškovės suteiktos paslaugos kokybę. Atsakovė neįrodinėjo, kokių konkrečių priemonių ieškovė nesiėmė, kad statybos darbų terminai nebūtų užtrukę ir defektų būtų buvę mažiau; 3) atsakovės argumentą, kad 2017 12 22 SPSC sprendimu buvo sustabdytas kvalifikacijos atestatų galiojimas 6 mėnesių terminui ypatingojo statinio statybos vadovui R. J. ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovui R. R., vertino nesudarančiu prielaidų nepaisyti atsakovės pareigos atsiskaityti už ieškovės suteiktas paslaugas; 4) sprendė, kad, institucijai išnagrinėjus atsakovės skundą, buvo nustatyta, jog techninis prižiūrėtojas galimai netinkamai tvarkė statybos eigos dokumentaciją, tačiau žala dėl to atsakovei negalėjo atsirasti; 5) nesutiko su atsakovės argumentu, kad galimai ieškovės paskirti statinio statybos techniniai prižiūrėtojai patvirtino kokybės reikalavimų neatitinkančius rangovo darbus. Sprendė, kad ieškovė įrodė, kad teikė atsakovės pastato statybos techninės priežiūros paslaugas nuo sutarties pasirašymo iki jos galiojimo pabaigos, visi statybos defektai yra pašalinti, namo renovavimo rezultatas yra priimtas ir apskaitytas valstybės atsakingose institucijose.

7124.

72Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: 1) pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino priešieškinio dalyką ir pagrindą, skundžiamame sprendime nustatinėjo su priešieškiniu nesusijusias aplinkybes; 2) nesutinka, kad paslaugų kokybė pagal sutartį priklausė nuo rangos sutarties tinkamo vykdymo. Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino techninio prižiūrėtojo vaidmenį statybos procese ir statybos darbų žurnalo svarbą, vykdant statybos darbų kontrolę bei priežiūrą; 3) tenkinęs ieškinio reikalavimą dėl netesybų priteisimo, teismas neįvertino netesybų dydžio pagal protingumo principą, nesivadovavo sutarties 2.2.1. punktu, spręsdamas jų klausimą. Klaidingai nurodė ir tai, kad priešieškinyje prašoma sumažinti paslaugų kainą ieškinio apimtimi; 4) nors nustatė, kad paskutinis aktas šalių buvo pasirašytas ir paslaugos pagal jį apmokėtos už 2016 m. vasario mėnesį, tačiau, nepaisant šių aplinkybių, spręsdamas, ar ieškovė įvykdė įrodinėjimo pareigą dėl skolos priteisimo, konstatavo, kad ieškovė namo renovacijos procese dalyvavo iki pat jo pabaigos; 5) atsisakydamas pripažinti faktą dėl nekokybiškai atliktos darbų techninės priežiūros, pirmosios instancijos teismas vadovavosi tik rangovo ir techninę priežiūrą organizavusio asmens (ieškovės ir trečiųjų asmenų) žodiniais paaiškinimais, neteisingai teigiant, kad jų pagrįstumą patvirtino atsakovės pirmininkė.

7325.

74Nustatyta, kad 2015 05 21 tarp šalių buvo sudaryta Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovė (vykdytoja) įsipareigojo vadovaujantis Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ ir kitais statybos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir šalių (statybos dalyvių) santykius reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais savo rizika ir atsakomybe atlikti statinio statybos techninę priežiūrą daugiabučiame name, esančiame ( - ), jį atnaujinant (modernizuojant) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo programą, o DNSB „Skalūnas 3“ (užsakovė) įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir apmokėti vykdytojos tinkamai atliktus darbus ir įvykdytus Sutartyje numatytus įsipareigojimus pagal Sutartyje nustatytą tvarką. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė už statybos techninės priežiūros paslaugos teikimą, atsakovei viso apmokėjimui pateikė 7 sąskaitas faktūras. Tuo tarpu atsakovė nuo 2015 05 29 iki 2016 09 09 apmokėjo tik 5 sąskaitas - faktūras.

7526.

76Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta sutartis yra atlygintinų paslaugų sutartis dėl rangos (statybos) darbų techninės priežiūros vykdymo (CPK 6.716 straipsnis), kurios tinkamas vykdymas neatsiejamas ir nuo atsakovės bei UAB „Verslo“ pasirašytos Statybos rangos darbų su projektavimu sutarties Nr. 14-08/1 tinkamo vykdymo.

7727.

78Kai sutartis sudaryta dėl paslaugų teikimo, jų teikėjo įsipareigojimų ribos turi būti apibrėžtos tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektais, t. y. nagrinėjant tokį ginčą būtina nustatyti, ką teikėjas įsipareigojo daryti ir kokius reikalavimus turi atitikti suteikta paslauga. Sprendžiant dėl sutartinės atsakomybės už netinkamą atlygintinų paslaugų teikimą, turi būti įvertinta, ar paslaugų teikėjo veiksmai atitinka CK 6.717 straipsnio taisykles, kurios įpareigoja teikėją veikti sąžiningai, protingai, kad paslaugų teikimas labiausiai atitiktų kliento interesus, atsižvelgiant į paslaugų rūšį, laikytis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų, neteikti paslaugų, jeigu kliento nurodymai prieštarauja įstatymams, nusistovėjusioms profesinės veiklos ir etikos taisyklėms, standartams, sutarties sąlygoms ir t. t. Taigi, paslaugų teikimo sutartims būdinga tai, kad paslaugų teikėjams, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, taikomi reikalavimai, susiję su jų kvalifikacija, patirtimi. Paslaugų teikimo sutarties pažeidimu laikytinas atvejis, kai paslaugų teikėjas neveikė išimtinai kliento interesais, teikė paslaugas neprofesionaliai, aplaidžiai, nerūpestingai. Tokiu atveju paslaugų gavėjas turi teisėtą pagrindą nemokėti paslaugos teikėjui atlyginimo, o jį sumokėjus - reikalauti, kad jį paslaugų teikėjas grąžintų (CK 6.720 str. 3 d.). Paslaugų gavėjas taip pat turi teisę reikalauti ir dėl sutarties pažeidimo patirtų nuostolių atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 12 01 nutartis Nr.3K-3-516/2009, 2013 10 22 nutartisNr.3K-3-531/2013, 2016 06 27, nutartis Nr.e3K-3-332-687/2016).

7928.

80Galiojantis teisinis reglamentavimas nurodo, jog statinio statybos techninė priežiūra, jeigu statybos darbai atliekami vadovaujantis statybos projektu, yra privaloma, išskyrus Statybos įstatyme numatytas išimtis. Statybos techninis prižiūrėtojas yra savo srities profesionalas, kuriam keliami atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai.

8129.

82Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme (redakcijose galiojusiose nuo 2015 01 01 iki 2015 07 01; nuo 2015 07 02 iki 2015 10 31; nuo 2015 11 01 iki 2016 03 31; nuo 2016 04 01 iki 2016 12 31) iš esmės nurodytos vienodos statinio techninio prižiūrėtojo pareigos: 1) tikrinti, kad statyba būtų vykdoma pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir pan.; 2) tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; 3) tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas; 4) kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti; 5) atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

8330.

84Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ 14 punkte nurodyta, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus ir kt.). Statybos techninio reglamento 16 punkte nurodyta, kad statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus - tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais. Pažymėtina, kad nors statybos techninei priežiūrai keliami dideli reikalavimai, tačiau nepaisant statybos techniniam prižiūrėtojui keliamų aukštų veiklos reikalavimų, statinio trūkumai priskirtini prie statybos techninės priežiūros pastebėtinų defektų tik tie, kuriuos techninis prižiūrėtojas, atlikdamas rangovo darbo kokybės patikrą, galėjo nustatyti.

8531.

86Nagrinėjamu atveju statybos darbų techninė priežiūra buvo vykdoma statybos darbų, vykdomų pagal 2014 09 05 tarp atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Verslo“ sudarytą statybos rangos darbų su projektavimu sutartis Nr. 14-08/1, atžvilgiu. Statybos darbai pagal šią sutartį yra baigti, dėl statybos defektų tarp atsakovės ir UAB „Verslo“ buvo sudarytas 2016 12 28 Defektinis aktas, kuriame susitarta dėl statybos darbų trūkumų pašalinimo, trūkumai pašalinti.

8732.

88Iš pateiktos 2015 05 21 šalių sudarytos sutarties 3.2.6 punkto matyti, kad vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu arba netinkamu vykdymu. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė su ieškove sudarydama sutartį iš esmės siekė užtikrinti statybos rangos darbų kontrolę ir savalaikį jų atlikimą, o ieškovės atliktų darbų specifika pasižymėjo tuo, kad jos įsipareigojimų vykdymas buvo tiesiogiai priklausomas nuo UAB „Verslo“ laiku ir kokybiškai atliekamų darbų. Ši aplinkybė lėmė ir tai, kad šalių sudarytos sutarties sėkmingas ir savalaikis vykdymas per nustatytus terminus buvo susijęs ir su sėkmingu bei savalaikiu rangos sutarties vykdymu. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad nėra pagrindo nesutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada. Pažymėtina, kad šalys neginčija, jog rangos darbų sutartis yra pilnai įvykdyta bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ reikalavimai. Pažymėtina ir tai, kad šalių sudarytoje sutartyje 5.3 punkte yra numatyta teisė užsakovui nutraukti sutartį su vykdytoju, jeigu jis iš esmės pažeidžia sutartį, tačiau byloje nenustatyta, kad atsakovė būtų šia teise pasinaudojusi, todėl spręstina, kad ją tenkino ieškovės sutarties vykdymas.

8933.

90Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neteisingai vertino priešieškinio dalyką ir pagrindą, nesutiko, kad darbų kokybė pagal sutartį priklausė nuo rangos sutarties tinkamo vykdymo. Su šiais apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo sutikti. Apeliantė priešieškinio reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad ieškovė savo teikiamas paslaugas teikė nekokybiškai, aplaidžiai, renovacijos metu buvo nustatyta daug darbų defektų, ieškovės darbuotojai nesilankė ginčo objekte du kartus per savaitę, taip pat SPSC 2017 12 22 sprendimu techniniam prižiūrėtojui R. R. ir ypatingojo statinio statybos vadovui R. J. 6 mėnesiams buvo sustabdytas kvalifikacijos galiojimas. Vertinant bylos medžiagą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, kad ieškovė laikotarpiu nuo 2015 06 30 iki 2016 12 30 į komandiruotes siųsdavo darbuotojus V. V., R. R., E. L.. Nors įsakymuose, kuriais į komandiruotes buvo siunčiami minėti asmenys, nurodyto adreso nėra, tačiau, atsižvelgiant į komandiruočių laikotarpį, labiau tikėtina, kad buvo vykstama į ginčo objektą, tuo labiau kad šį faktą paneigiančių aplinkybių byloje nenustatyta. Aplinkybę, kad techninis prižiūrėtojas faktiškai neturėjo fizinės galimybės kontroliuoti kiekvieno statybos įmonės darbuotojo darbo, patvirtino R. J.. Nors, kaip nurodė atsakovė, defektų aktu buvo nustatyta net 32 netinkamai atlikti darbai, tačiau jie šiuo metu yra pilnai pašalinti, ką pripažino pačios šalys. Atsakovė taip pat remiasi 2016 11 29 UAB „Ekspertika“ eksperto išvada, kurioje nurodyta nekokybiška ieškovės suteiktos paslaugos kokybė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išreikšta pozicija, kad šie įrodymai vertintini kritiškai, kadangi kaip nustatyta byloje, tuo metu, kai buvo surašoma eksperto išvada, statybos žurnaluose negalėjo būti užfiksuoti visi darbai, jų trūkumai, trūkumų šalinimas, kadangi namo renovacijos procesas tebevyko.

9134.

92Nors atsakovė vadovaujasi ir 2017 12 22 SPSC sprendimu Nr. 99, kuriame, išnagrinėjus atsakovės 2016 10 14 skundą, buvo nuspręsta sustabdyti kvalifikacijos atestatų galiojimą 6 mėnesiams ypatingojo statinio statybos vadovui R. J. ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovui R. R., tačiau pirmosios instancijos teismo vertinimu ši aplinkybė nesudaro pagrindo atsakovei neatsiskaityti su ieškove už jos suteiktas paslaugas. Su tokia teismo išvada sutiktina, nes, kaip nurodoma minėtame SPSC sprendime, nors techninis prižiūrėtojas galimai netinkamai tvarkė statybos eigos dokumentaciją, tačiau dėl to atsakovei negalėjo atsirasti kokia nors žala.

9335.

94Apeliaciniame skunde, be kita ko, apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino statybos darbų žurnalo svarbą vykdant statybos darbų kontrolę bei priežiūrą. Byloje esantys R. R. ir R. J. paaiškinimai patvirtina, kad statybos darbų žurnalai buvo perrašinėjami keletą kartų. Ginčo objekte keitėsi tiek statybos eigos prižiūrėtojai, tiek techninio prižiūrėtojo atstovai, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad negalima spręsti, kad išimtinai tik ieškovė buvo atsakinga už statybos žurnaluose atsiradusias klaidas. Sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą, nepaisant statybos techniniam prižiūrėtojui keliamų aukštų veiklos reikalavimų, statinio trūkumai priskirtini prie statybos techninės priežiūros pastebėtinų defektų tik tie, kuriuos techninis prižiūrėtojas, atlikdamas rangovo darbo kokybės patikrą, kurią imperatyviai reguliuoja teisės aktai, iš tikrųjų tinkamai tikrindamas darbus (taikant teisės aktuose įtvirtintas ar įprastai taikomas priemones ir būdus) galėjo ir privalėjo nustatyti. Taigi, sprendžiant techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės klausimą dėl atsiradusių statinio defektų, būtina įvertinti, ar techninis prižiūrėtojas turėjo ir galėjo iš tiesų nustatyti darbų defektus. Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens UAB „Verslo“ direktorius patvirtino, kad ieškovas niekaip negalėjo įtakoti, kad statybos darbai vyktų greičiau ar jie būtų atlikti kokybiškiau. Atsižvelgiant į aplinkybes, kad ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė, defektai, atsiradę dėl UAB „Verslo“ kaltės, yra pašalinti, taip pat atsižvelgiant ir į ieškovės pateiktą 2017 07 07 pretenziją, kurioje nurodytos apmokėtos ir neapmokėtos sąskaitos faktūros, spręstina, kad atsakovė, apmokėdama nurodytas sąskaitas buvo patenkinta ieškovės teiktomis paslaugomis. Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, vertinant ieškovės prašomos priteisti skolos ir atsakovės priešieškiniu reiškiamo reikalavimo dėl paslaugos kainos sumažinimo, pagrįstumą, todėl atsakovė turi atsiskaityti už ieškovės suteiktas paslaugas.

9536.

96Vertinant apeliantės argumentą dėl sutartinių netesybų, nustatyta, kad pagal šalių sudarytos sutarties 4.6 punktą, jeigu užsakovas laiku nevykdo savo įsipareigojimų, užsakovas vykdytojo reikalavimu moka vykdytojui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo vėluojamų apmokėti paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi, kaip nustatyta, atsakovė nevykdė sutartyje nustatytos pareigos sumokėti ieškovei už suteiktas paslaugas, todėl iš jos priteistini 0,2 procento delspinigiai. Įvertintina aplinkybė, kad ieškovė 2017 07 18 atsakovei siuntė pasiūlymą, kuriame atsakovei buvo pasiūlyta sąlyga nereikalauti delspinigių, jeigu atsakovė gera valia apmokės susidariusį įsiskolinimą pagal 2016 04 28 sąskaitą – faktūrą Nr. 0450 ir 2016 11 30 sąskaitą – faktūrą Nr. 0490. Kadangi atsakovė šia teise nepasinaudojo bei įvertinus aukščiau nustatytas aplinkybes spręstina, kad pirmosios instancijos teismas delspinigius priteisė pagrįstai.

9737.

98Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime padaryta išvada, kad ieškovė įrodė savo reikalavimų pagrįstumą, yra motyvuota, atitinka faktinius bylos duomenis bei padaryta nepažeidžiant įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 178 straipsniai). Pirmosios instancijos teismas užtikrino rungimosi principo laikymąsi, visapusiškai ir objektyviai, atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą, įvertino ieškovės bei atsakovės pateiktus jų procesines pozicijas pagrindžiančius įrodymus ir išsamiai tai motyvavo, dėl jų patikimumo, įrodomosios reikšmės bei jais patvirtinamų aplinkybių pasisakė skundžiamame sprendime. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pateikto vertinimo negali pakeisti aplinkybė, kad skundžiamame teismo sprendime ne visi įrodymai turi stiprią įrodomąją galią, nes tai nereiškia įrodinėjimo taisyklių pažeidimo ir nesudaro pagrindo abejoti teismo išvada dėl tam tikrų faktų pripažinimo neįrodytais.

99Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų.

10038.

101Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei konstatuoja, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą, o atsakovės apeliacinį skundą atmeta (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

102Dėl bylinėjimosi išlaidų.

10339.

104Netenkinus apeliacinio skundo, atsakovės prašomos bylinėjimosi išlaidos jai nepriteistinos. Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė jas pagrindžiančių dokumentų. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnis). Nagrinėjamu atveju susidarė 5,49 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu. Šios išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

105Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

106apeliacinio skundo netenkinti.

107Palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimą.

108Priteisti iš atsakovės Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Skalūnas 3“ (įmonės kodas 302577046) valstybės naudai 5,49 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu. Pasiūlyti jas sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

109Sumokėjus nedelsiant pateikti kvito ar mokėjimo pavedimo originalą pirmosios instancijos teismui.

110Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškinyje ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 3 327,50 Eur skolą, 1... 6. 2.... 7. Atsakovė priešieškinyje prašė sumažinti statinio statybos techninės... 8. 3.... 9. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinio ir atsiliepimo į... 10. 4.... 11. Atsakovės atstovai teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį ir... 12. 5.... 13. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino, kad visi name nustatyti... 14. 6.... 15. Trečiojo asmens UAB „Verslo“ atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytas... 16. 7.... 17. Trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Būsto energijos ir taupymo agentūra“... 18. 8.... 19. Trečiasis asmuo R. J. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ginčas tarp... 20. 9.... 21. Trečiasis asmuo R. R. paaiškino, kad objektas turėjo būti baigtas 2015... 22. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 23. 10.... 24. Kauno apylinkės teismas 2019 01 21 sprendimu ieškinį tenkino visiškai, o... 25. 11.... 26. Konstatavo, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai - darbų priėmimo –... 27. 12.... 28. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai, šalių duoti paaiškinimai patvirtino,... 29. 13.... 30. Teismas kritiškai vertino atsakovės argumentus, jog 2016 11 29 UAB... 31. 14.... 32. Teismas atsakovės argumentą, kad 2017 12 22 SPSC sprendimu buvo sustabdytas... 33. 15.... 34. Nesutiko su atsakovės argumentais, jog galimai ieškovės paskirti statinio... 35. 16.... 36. Sprendė, kad byloje įrodyta, kad atsakovė nevykdė sutartyje nustatytos... 37. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 38. 17.... 39. Apeliaciniame skunde atsakovė DNSB „Skalūnas 3“ prašo Kauno apylinkės... 40. 17.1.... 41. Skundžiamame sprendime yra nustatinėjamos su priešieškiniu nesusijusios... 42. 17.2.... 43. Nesutinka su išvada, kad paslaugų kokybė pagal sutartį priklausė nuo... 44. 17.3.... 45. Pirmosios instancijos teismas sprendimo dalyje dėl sutartinių netesybų... 46. 17.4.... 47. Atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį atsakovė grindė aplinkybėmis,... 48. 17.5.... 49. Atsakovė, įrodinėdama nekokybišką techninės priežiūros darbų faktą,... 50. 18.... 51. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo Kauno apylinkės teismo... 52. 18.1.... 53. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad, sudarant... 54. 18.2.... 55. Byloje nustatyta, kad rangos sutartis yra pilnai įvykdyta, rangovas yra... 56. 18.3.... 57. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad 2017 12 22 SPSC... 58. 18.4.... 59. Nustatyti statybos darbų defektai bylos nagrinėjimo metu buvo pilnai... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 61. 19.... 62. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 63. 20.... 64. Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į... 65. 21.... 66. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 67. 22.... 68. Byloje ginčas kilo dėl apmokėjimo už pastato rekonstravimo darbų... 69. 23.... 70. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė šiomis aplinkybėmis: 1)... 71. 24.... 72. Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliacinį skundą grindžia... 73. 25.... 74. Nustatyta, kad 2015 05 21 tarp šalių buvo sudaryta Statybos techninės... 75. 26.... 76. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 77. 27.... 78. Kai sutartis sudaryta dėl paslaugų teikimo, jų teikėjo įsipareigojimų... 79. 28.... 80. Galiojantis teisinis reglamentavimas nurodo, jog statinio statybos techninė... 81. 29.... 82. Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme (redakcijose galiojusiose nuo 2015 01... 83. 30.... 84. Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė... 85. 31.... 86. Nagrinėjamu atveju statybos darbų techninė priežiūra buvo vykdoma statybos... 87. 32.... 88. Iš pateiktos 2015 05 21 šalių sudarytos sutarties 3.2.6 punkto matyti, kad... 89. 33.... 90. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą,... 91. 34.... 92. Nors atsakovė vadovaujasi ir 2017 12 22 SPSC sprendimu Nr. 99, kuriame,... 93. 35.... 94. Apeliaciniame skunde, be kita ko, apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos... 95. 36.... 96. Vertinant apeliantės argumentą dėl sutartinių netesybų, nustatyta, kad... 97. 37.... 98. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo skundžiamame... 99. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų.... 100. 38.... 101. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga... 102. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 103. 39.... 104. Netenkinus apeliacinio skundo, atsakovės prašomos bylinėjimosi išlaidos jai... 105. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 106. apeliacinio skundo netenkinti.... 107. Palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 21 d. sprendimą.... 108. Priteisti iš atsakovės Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Skalūnas... 109. Sumokėjus nedelsiant pateikti kvito ar mokėjimo pavedimo originalą pirmosios... 110. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....