Byla e2-46209-820/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BnP Finance, UAB ieškinį atsakovei V. T. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 150 EUR negrąžinto kredito, 118,38 EUR kredito mokesčio, 6,51 EUR palūkanas kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015 m. birželio 18 d. su atsakovu sudarė Vartojimo kredito išdavimo sutartį Nr. dgbt3pfn, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 150 EUR dydžio kreditą 18 mėnesių terminui. Atsakovė sutartimi įsipareigojo ieškovui laiku grąžinti jai suteiktą kreditą ir sumokėti kredito mokestį sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovė tinkamai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, negrąžino kredito bei nesumokėjo kredito mokesčio. Atsakovės skola ieškovui – 274,89 EUR, kurią sudaro: 150 EUR negrąžintas kreditas, 118,38 EUR nesumokėtas kredito mokestis ir 6,51 EUR paskaičiuotos palūkanos. Remdamasis nurodytais pagrindais ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2015 m. lapkričio 17 d. CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai buvo įteikti 2015 m. lapkričio 17 d. asmeniškai (CPK 123 str.1 d.). Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškovas su atsakovu 2015 m. birželio 18 d. sudarė vartojimo kredito išdavimo sutartį Nr. dgbt3pfn (toliau – Sutartis, e. b. l. 5 – 6, 17 – 25), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 150 EUR dydžio kreditą 18 mėnesių laikotarpiui, o atsakovė įsipareigojo sutartyje numatyta tvarka ir terminais grąžinti jai suteiktą kreditą, sumokėti kredito mokestį bei mokėti ieškovui palūkanas už sutartyje nustatytų mokėjimo terminų nesilaikymą (Sutarties 3.6.2., 6.1 p.). Atsakovė, ieškovo teigimu, kredito nustatytu terminu negrąžino, į siųstą raginimą bei priminimą nereagavo. Ieškovas 2015 m. spalio 12 d. pranešimu informavo atsakovę, jog sutartį nutraukia (e. b. l. 7). Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, kad atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus ieškovui įvykdė tinkamai byloje nėra, todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistina 150 EUR negrąžinto kredito (CK 6.38 str., 6.154 str., 6.200 str., 6.870 str.).

9Sutarties 3.5.2. punktu atsakovė įsipareigojo ne tik laiku grąžinti kreditą, bet ir sumokėti ieškovui 118,38 EUR dydžio kredito mokestį iki 2016 m. gruodžio 18 d. mokėdama kas mėnesį 14,91 EUR dydžio įmokas. Atsakovė savo prievolės laiku neįvykdė, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį ir reikalauja priteisti iš atsakovės nesumokėtą kredito mokestį už naudojimąsi paskola nuo sutarties sudarymo iki jos nutraukimo dienos. Ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovės 118,38 EUR kredito mokesčio pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.256 str.).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6,51 EUR palūkanų. Sutarties 6.1 punkte numatyta, kad vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/jos dalį arba periodinį mokėjimą/jo dalį, sutarties specialioje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimas už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, kai laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į vartojimo kredito davėjo banko sąskaitą. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta metinė palūkanų norma – 84 % (e. b. l. 5). Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, ir į tai, kad atsakovė yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012 ir kt.). Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad ieškovo prašomos priteisti 84 % dydžio palūkanos gerokai viršija Vartojimo kredito įstatyme numatytas netesybas. Esant šioms aplinkybėms, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei vadovaujantis Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytu 0,05 procento netesybų dydžiu, ieškovui iš atsakovės priteistina dalis jo prašomų priteisti palūkanų, paskaičiuotų nuo negrąžintos kredito sumos bei nesumokėto kredito mokesčio už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 28 d. (sutarties nutraukimo dienos) iki 2015 m. lapkričio 4 d. (kreipimosi į teismą dienos) – 0,94 EUR (268,38 EUR X 0,05 proc. X 7 d.). Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

11Taip pat ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą – 269,32 EUR nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos - 15 EUR žyminis mokestis ir 121 EUR išlaidos už suteiktas teisines paslaugas. Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos iš atsakovo. Šiuo atveju teismas patenkino 98 % ieškinio reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 133,28 EUR bylinėjimosi išlaidų (136 EUR x 98 %) (CPK 93 str. 2 d.).

13Vadovaudamasis CPK 93, 142, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14patenkinti ieškinį iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės V. T. (a. k. ( - ) ieškovo BnP Finance, AB (į. k. 302447985) naudai 150 EUR (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) negrąžinto kredito, 118,38 EUR (vieną šimtą aštuoniolika eurų ir 38 euro centus) kredito mokesčio, 0,94 EUR (nulį eurų ir 94 euro centus) palūkanų už naudojimąsi paskolinta pinigų suma po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 269,32 EUR (dviejų šimtų šešiasdešimt devynių eurų ir 32 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2015 m. lapkričio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 133,28 EUR (vieną šimtą trisdešimt tris eurus ir 28 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Išaiškinti atsakovei, jog ji negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai