Byla e2A-1792-653/2016
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu bei įpareigojimo vykdyti sutartį

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Neringos Švedienės, Dainiaus Rinkevičiaus, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „Brandmakers LT“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Brandmakers LT“ (šiuo metu – BUAB „Brandmakers LT“) ieškinį atsakovui UAB „Layher Baltic“ dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu bei įpareigojimo vykdyti sutartį.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas pareikštu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo vienašališką šalių 2015 m. balandžio 30 d. nuomos sutarties nutraukimą ir įpareigoti atsakovą vykdyti nurodytą sutartį (kuria ieškovui išnuomoti pastoliai). Nurodė, jog atsakovas, remdamasis sutarties 8.2.2 punktu, sutartį dėl ieškovo nemokumo būsenos nutraukė nepagrįstai, nes ieškovo pradelsti įsipareigojimai neviršijo pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Be to, atsakovas pats elgėsi neapdairiai ir nesąžiningai, nes dar iki sutarties sudarymo atsakovas žinojo apie ieškovo skolas, tačiau jų nepaisydamas sutartį sudarė. Ieškovas pažymėjo, kad iki pat sutarties nutraukimo (2015 m. rugpjūčio 3 d.) atsakovas nereiškė jokių pretenzijų ieškovui, tačiau iš karto ėmėsi pačių griežčiausių priemonių, t. y. sutarties nutraukimo, nors pagal ginčo sutartį skolų nebuvo. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas tam tikrą laiką sutiko atidėti mokėjimus ir teikė prekes dalimis, nesulaukdamas apmokėjimo už anksčiau pateiktas prekes. Be to, šalys nebuvo susitarusios dėl tikslios nuomos kainos, todėl ieškovas nežinojo kokio dydžio nuompinigius jis turėjo mokėti, juolab kad iki sutarties nutraukimo (birželio-liepos mėnesiais) ieškovas negavo apmokėti iš atsakovo jokių sąskaitų pagal šią sutartį. Anot ieškovo, atsakovo įmonė, kaip pastolių rinkos monopolininkas, elgiasi nesąžiningai ir siekia išstumti iš rinkos smulkesnius dalyvius.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog sutartis nutraukta dėl ieškovo nevykdytų sutartinių įsipareigojimų ir nemokumo būsenos, be to, ieškovas iki šiol nesąžiningai neatsiskaito už naudojimąsi pastoliais. Atsakovas pažymėjo, kad po nuomos sutarties sudarymo praėjus net keturiems mėnesiams ieškovas iš esmės nemažino savo skolų atsakovui, nemokėjo jokio nuomos mokesčio pagal sutartį (sumokėtos tik labai mažos, kelių šimtų eurų sumos). Atlikus ieškovo finansinės būklės įvertinimą, tapo akivaizdu, kad ieškovas neturi galimybių ne tik padengti ankstesnes skolas, bet ir vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, t. y. mokėti nuomos mokestį ir užtikrinti pastolių saugumą. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas nevykdo iš esmės jokios veiklos, išskyrus atsakovo pastolių pernuomojimą; pateikti duomenys tik patvirtina, kad ieškovas yra ir sutarties nutraukimo metu buvo nemokus. Vienintelė oficiali įmonės finansinė atskaitomybė pateikta tik už 2013 metus, o vėliau teikiami dokumentai nepatvirtinti įmonės akcininkų, be to, ieškovas į savo materialaus turto apskaitą už 2015 m. įtraukė atsakovui nuosavybės teisėmis priklausantį turtą, už kurį ieškovas skolingas atsakovui, tačiau neįtraukė atsakovui mokėtinų sumų. Atsakovo nuomone, jis pagrįstai nusprendė, kad tolesnis sutarties vykdymas jam būtų iš esmės nuostolingas ir neteisingas, pažeistų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus – tik dėl kitoje civilinėje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui pavyko susigrąžinti dalį nuomoto turto. Dėl ieškovo reikalavimų įpareigoti vykdyti sutartį, atsakovas nurodė, kad kitoje civilinėje byloje ieškovas sutiko grąžinti atsakovui pastolius, t. y. pats ieškovas nebėra suinteresuotas vykdyti ginčo sutartį, be to, atsakovo įpareigojimas vykdyti sutartį tik didintų ir taip jau didelius atsakovo nuostolius, juolab kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog jis negalėtų išsinuomoti pastolių iš kitų asmenų. Atsakovas pažymėjo, kad jo pagrindinė veikla yra pastolių pardavimas ir jis nesiverčia pastolių nuoma, todėl atsakovas yra suinteresuotas turėti kuo daugiau klientų, kurie iš jo įsigytų pastolius ir vėliau juos nuomotų arba naudotų patys. Taigi ieškovas nepagrįstai teigė, kad atsakovas norėjo jį kaip konkurentą pašalinti iš rinkos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, jog Šalys 2015 m. balandžio 30 d. sudarė nuomos sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo perduoti ieškovui sutarties priede Nr. 1 nurodytus daiktus valdyti ir naudotis verslo tikslais už mėnesines nuomos įmokas (sutarties 1.1 punktas). Sutarties 8.2.2 punkte nurodyta, kad šaliai tapus nemokiai, jos atžvilgiu teismine tvarka inicijavus bankroto ar likvidavimo procedūras, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį nuo rašytinio įspėjimo įtekimo dienos.

82015 m. balandžio 3 d. atsakovas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas daugiau kaip pusę metų pažeidžia prievoles atsiskaityti, taip pat atsižvelgdamas į tai, jog ieškovo bendrovė jau kurį laiką atitinka nemokumo būseną, Sutartį nutraukė. Teismas pažymėjo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų Atsakovo pateiktoje pažymoje dėl ieškovo pradelstų mokėjimų nurodytų ieškovo skolų 98 472,68 Eur sumai. Šią sumą pridėjęs prie 2013 m. duomenų apie ieškovo bendrovės turtinę-finansinę būklę, atsakovas, nesant kitų patikimų-oficialių duomenų, turėjo pakankamą pagrindą konstatuoti ieškovo įmonės nemokumo būklę. Byloje esančios faktinės aplinkybės, kurių ieškovas iš esmės ir neneigė, patvirtina, kad atsakovas tam tikrą laiką (net ir po sutarties nutraukimo) bendradarbiavo su ieškovu, vykdė prisiimtus įsipareigojimus (teikė pastolius, jų įrangą) ir tik visiškai praradęs pasitikėjimą ieškovu, kaip verslo partneriu, ir numanydamas ieškovo būsimą esminį sutarties nevykdymą (CK 6.219 straipsnis) pagrįstai nutraukė sudarytą sutartį.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Brandmakers LT“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą ir ieškovo ieškinį tenkinti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas, turėjo pakankamą pagrindą konstatuoti ieškovo įmonės nemokumo būklę, motyvuodamas tuo, kad ir nei tuometės (2015 m. liepos-rugpjūčio mėn. duomenimis), nei dabartinės nemokumo būklės ieškovas nepaneigė. Sutarties nutraukimo pagrindo egzistavimas turi būti nustatomas 2015-08-03 dienai, kai buvo nutraukta sutartis, o ne bylos nagrinėjimo metu. Pirmosios instancijos teismo vertinama ieškovo „dabartinė nemokumo būklė“ neįeina į bylos nagrinėjimo dalyką ir neturėjo būti analizuojama.

11Taip pat pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovo pateiktus į bylą finansinės atskaitomybės dokumentus, dėl ko nepagrįstai savo sprendimą rėmė ieškovo 2013 m. finansinės atskaitomybės duomenimis. Nagrinėjamu atveju siekiant nustatyti ieškovo (ne)mokumą, reikia tirti ne 2013 m. ieškovo balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, o 2015 m. finansinės atskaitomybės dokumentus.

12Pirmosios instancijos teismas be pagrindo nurodė, kad ieškovo pateikti duomenys apie bendrovės turtinę-finansinę būklę neatitinka įstatymų keliamų reikalavimų (arba nepasirašyti, arba nepatvirtinti), t. y. pateikti įrodymai, juose nurodomi duomenys vertintini (tik) kaip preliminarūs ir (arba) subjektyvūs-neoficialūs. Šis trūkumas buvo pašalintas ir kartu su dubliku. Ieškovo pateikti 2015.01.01 - 2015.07.31 finansinės atskaitomybės dokumentai yra pasirašyti tiek įmonės vadovo, tiek buhalterio. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo neanalizavo duomenų, pateiktų 2015.01.01 - 2015.07.31 finansinėje atskaitomybėje ir taip pat kitų ieškovo pateiktų į bylą įrodymų, kurie patvirtina, jog 2015-08-02 ieškovas buvo mokus.

13Pirmosios instancijos teismas, be kita ko, savo sprendimą motyvavo atsakovo pateikta pažyma dėl ieškovo pradelstų mokėjimų, kurioje nurodyta, kad bendra ieškovo skola (su delspinigiais) 2015 m. liepos 24 d. duomenimis 98 472,68 Eur, nors šios skolos klausimas yra sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-3006-614/2016.

14Teismo liko neįvertinta ir ta aplinkybė, kad prieš sutarties nutraukimą atsakovas nereiškė ieškovui jokių pretenzijų dėl įsiskolinimo ar netinkamo nuomos sutarties vykdymo. Byloje nurodomos atsakovo pretenzijos ieškovui dėl skolos, dėl nuomos mokesčio ir kt. atsirado tik po pranešimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo.

15Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas prašė pripažinti neteisėtu vienašališką atsakovo nuomos sutarties nutraukimą pagal Sutarties 8.2.2 punktą, pirmosios instancijos teismas turėjo ieškinį ir nagrinėti šiose ribose, o ne pagal LR CK 6.217 str. 2 d. 1 p.

16Atsakovo UAB „Layher Baltic“ atstovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą sprendimą. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė Nuomos sutarties nutraukimo teisėtumą ir nutraukimo pagrindų egzistavimą.

17Ieškovo pateikti duomenys apie jo finansinę padėtį tik papildomai patvirtino, kad Ieškovas yra ir buvo nemokus.

18Pagrindiniai Ieškovo argumentai, kuriais jis įrodinėjo Nuomos sutarties nutraukimo neteisėtumą, buvo nenuoseklūs ir bylos nagrinėjimo metu keitėsi. Iš pradžių Ieškovas įrodinėjo, kad Atsakovas apskritai negalėjo vienašališku pranešimu nutraukti Nuomos sutarties, vėliau įrodinėjo, kad Ieškovas nebuvo nemokus, kol galiausiai pasirinko poziciją įrodinėti, kad Atsakovas Nuomos sutartį nutraukė, nes norėjo eliminuoti savo konkurentą (Ieškovą) iš rinkos. Tačiau nei vieno iš pasirinktų pagrindų Ieškovas bylos nagrinėjimo metu neįrodė.

19Ieškovo šioje byloje pareikštų reikalavimų tenkinimas prieštarautų kitų teismų (tarp jų ir Lietuvos apeliacinio teismo) priimtiems sprendimams (nutartims), kuriais yra konstatuota, kad Ieškovas negali naudotis Nuomos sutartimi perduotu turtu ir privalo jį grąžinti Atsakovui,

20t. y. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimui, priimtam civilinėje byloje

21Nr. 2-2758-392/2016, ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 17 d. nutarčiai civilinėje byloje Nr. e2-517-157/2016.

22Ieškovas už išnuomotus pastolius iki šiol nėra atsiskaitęs Atsakovui ir dėl šios priežasties Atsakovas yra pradėjęs atskirą bylą Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr. e2-3995-603/2016), kurioje prašo iš Ieškovo priteisti daugiau nei 102 078,64 EUR nesumokėto nuomos mokesčio pagal Nuomos sutartį.

23Priešingai nei nurodo Ieškovas, Atsakovo vadovas neatidėjo jokių mokėjimo prievolių, o Nuomos sutarties nutraukimo priežastis buvo Ieškovo sutartinių santykių nevykdymas ir faktas, kad Ieškovas Nuomos sutarties nutraukimo metu buvo nemokumo būsenos.

24Ieškovas niekaip nepaneigė, kad tiek iki Nuomos sutarties nutraukimo, tiek ir po to yra iš esmės nesąžiningas, nes iki šiol negrąžina Atsakovui Nuomos sutartimi perduoto turto ir de facto juo naudojasi, t. y. toliau naudojasi Nuomos sutartimi, nieko už tai nemokėdamas Atsakovui. Tai paneigia Ieškovo argumentus apie Nuomos sutarties nutraukimą kaip ultima ratio priemonę.

25Ieškovo reikalavimas įpareigoti Atsakovą vykdyti Nuomos sutartį yra teisiškai ydingas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra aiškiai pažymėjęs, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose negalima prieš asmens valią priversti jo vykdyti sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30- 219/2015).

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šiuo atveju sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindų nenustatyta.

29Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atsisakyta tenkinti ieškovo UAB „Brandmakers LT“ ieškinį atsakovui UAB „Layher Baltic“ dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu bei įpareigojimo vykdyti sutartį.

30Nagrinėjant apelianto argumentą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ieškovo finansinę būklę, t.y. turėjo vertinti 2015 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, o ne 2013 metų ir ne ieškovo finansinę būkle sprendimo priėmimo metu (2016 m. vasario 17 d.), pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad, be 2013 metų ieškovo finansinių duomenų ir atsakovo nurodytos ieškovo skolos, jokių kitų patikimų oficialių duomenų apie ieškovo finansinę būklę nėra, o į bylą ieškovo pateikti duomenys apie bendrovės finansinę būklę vertintini kaip preliminarūs, subjektyvūs, neoficialūs. Nors iš ieškovo pateiktų dubliko priedų Nr. 13-15 matyti, kad jis pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs įmonės direktoriaus ir buhalterio pasirašytus finansinės atskaitomybės dokumentus, kurių ataskaitinis laikotarpis yra nuo 2015.01.01 iki 2015.06.31, tačiau byloje nėra duomenų, jog šie dokumentai būtų išviešinti Juridinių asmenų registre, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šie dokumentai, juos vertinant kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, nėra patikimi ir neįrodo bylai reikšmingų aplinkybių. Svarbu ir tai, kad teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo teismas, konstatuodamas įmonės nemokumą, vertino ir pateiktus 2015 m. įmonės finansinės veiklos dokumentus.

31Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčo Sutartis tarp šalių nutraukta 2015 m. rugpjūčio 3 d.;

32iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos teisme 2015 m. lapkričio 6 d. gautas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Brandmakers LT“ (vienas iš pareiškėjų - UAB „Layher Baltic“). Bankroto byla šiai įmonei iškelta 2016 m. gegužės 10 d. nutartimi. Tai reiškia, jog pareiškimas, kuris pateiktas praėjus trims mėnesiams po sutarties su ieškovu šioje byloje UAB ,,Brandmakers LT“ nutraukimo dėl ieškovo nemokumo, buvo pagrįstas, kas leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog jau Sutarties nutraukimo metu UAB ,,Brandmakers LT“ buvo nemokus.

33Nagrinėjant apeliacinio skundo argumentą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendimą motyvavo atsakovo pateikta pažyma dėl 98 472,68 Eur ieškovo pradelstų mokėjimų, kadangi šios skolos klausimas yra sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje

34Nr. e2-3006-614/2016, pažymėtina, jog minėtoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 8 d. daliniu sprendimu priteisė ieškovei UAB „Layher Baltic“ iš atsakovės BRANDMAKERS LT, UAB 64 290,38 EUR skolos. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi minėtą dalinį sprendimą paliko nepakeistu. Taigi net ir konstatavus, jog ieškovo pradelsti mokėjimai atsakovui Sutarties nutraukimo metu buvo ne 98 472,68 Eur, o 64 290,38 Eur, tai vis tiek nepaneigia fakto, jog Sutarties nutraukimo metu atsakovas turėjo pagrindą konstatuoti ieškovo nemokumo būklę.

35Vertinant apelianto argumentą, jog teismo liko neįvertinta aplinkybė, kad prieš sutarties nutraukimą atsakovas nereiškė ieškovui jokių pretenzijų dėl įsiskolinimo ar netinkamo nuomos sutarties vykdymo, pažymėtina, kad ginčo Sutarties 8.2.2. punkte įtvirtinta, jog Šaliai tapus nemokiai, jos atžvilgiu teismine tvarka inicijavus bankroto ar likvidavimo procedūras, kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį nuo rašytinio įspėjimo apie Sutarties nutraukimą įteikimo kitai Šaliai dienos. Kaip jau nustatyta byloje, atsakovas, siųsdamas ieškovui pranešimą dėl Sutarties nutraukimo, būtent rėmėsi aukščiau nurodyta Sutarties nuostata dėl įmonės nemokumo, todėl UAB „Layher Baltic“ neturėjo prievolės iš anksto pranešti UAB ,,Brandmakers LT“ apie netinkamą nuomos sutarties vykdymą.

36Pažymėtina ir tai, kad šalių ginčas yra susijęs su sutartiniais santykiais, todėl ieškovo nemokumo būsena vertinama ir reikšminga tiek, kiek tai yra susiję su ieškovo pajėgumu vykdyti mokėjimo prievolę pagal sutarties sąlygas, o ne kaip pagrindas bankroto bylai iškelti.

37Vienas iš apeliacinio skundo argumentų yra tai, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį turėjo nagrinėti tik ginčo Sutarties 8.2.2. punkto ribose ir nesiremti LR CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktu. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo arba įvykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai, ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato (CK 6.217 str. 2 d. 1 p.). CK 6.217 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog vienašališkai sutartis gali būti nutraukta sutartyje numatytais atvejais. Taigi įstatymas – CK

386.217 straipsnis – numato du savarankiškus sutarties pažeidimo pagrindus: pagal įstatymą

39(CK 6.217 straipsnio 1 dalis) ir sutartinį (CK 6.217 straipsnio 5 dalis). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog išnagrinėtų faktinių visuma suteikė atsakovui pakankamą pagrindą nutraukti ginčo sutartį tiek sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka

40(CK 6.217 straipsnio 5 dalis), tiek savarankišku Civilinio kodekso 6.219 straipsnyje įtvirtintu pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, jog pirmosios instancijos teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas, nes šiuo atveju teismas atlikto tik ieškovo nurodytų aplinkybių teisinį vertinimą, kas nelaikoma bylos ribų peržengimu.

41Apibendrinus išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos skundžiamame sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui nėra teisiškai reikšmingi ir įtakos pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui nedaro, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako ir sprendžia apeliacinį skundą atmesti bei palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

42Atsakovas už susipažinimą su apeliaciniu skundu ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 2 000 Eur išlaidų, kurias prašo priteisti iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgus į tai, kad prašoma priteisti suma viršija LR Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose rekomendacijose numatytą priteistino užmokesčio už teisinę pagalbą maksimalųjį dydį (8.11 p.), į tai, kad byloje nėra sprendžiami nauji teisės taikymo klausimai, iš apelianto priteistina atsakovo naudai suma mažintina iki 700 Eur.

43Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

44palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą nepakeistą.

45Priteisti iš apelianto BUAB „Brandmakers LT“ (j. a. k. 302714370) atsakovui UAB „Layher Baltic“ (j. a. k. 300855874) 700 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas pareikštu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog sutartis nutraukta dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį... 8. 2015 m. balandžio 3 d. atsakovas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Brandmakers LT“ prašo panaikinti... 11. Taip pat pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovo pateiktus... 12. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo nurodė, kad ieškovo pateikti... 13. Pirmosios instancijos teismas, be kita ko, savo sprendimą motyvavo atsakovo... 14. Teismo liko neįvertinta ir ta aplinkybė, kad prieš sutarties nutraukimą... 15. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas prašė pripažinti neteisėtu... 16. Atsakovo UAB „Layher Baltic“ atstovas atsiliepimu į apeliacinį skundą... 17. Ieškovo pateikti duomenys apie jo finansinę padėtį tik papildomai... 18. Pagrindiniai Ieškovo argumentai, kuriais jis įrodinėjo Nuomos sutarties... 19. Ieškovo šioje byloje pareikštų reikalavimų tenkinimas prieštarautų kitų... 20. t. y. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimui, priimtam... 21. Nr. 2-2758-392/2016, ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 17 d.... 22. Ieškovas už išnuomotus pastolius iki šiol nėra atsiskaitęs Atsakovui ir... 23. Priešingai nei nurodo Ieškovas, Atsakovo vadovas neatidėjo jokių mokėjimo... 24. Ieškovas niekaip nepaneigė, kad tiek iki Nuomos sutarties nutraukimo, tiek ir... 25. Ieškovo reikalavimas įpareigoti Atsakovą vykdyti Nuomos sutartį yra... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 29. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 30. Nagrinėjant apelianto argumentą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai... 31. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčo Sutartis tarp šalių nutraukta 2015... 32. iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog... 33. Nagrinėjant apeliacinio skundo argumentą, jog pirmosios instancijos teismas... 34. Nr. e2-3006-614/2016, pažymėtina, jog minėtoje byloje Vilniaus apygardos... 35. Vertinant apelianto argumentą, jog teismo liko neįvertinta aplinkybė, kad... 36. Pažymėtina ir tai, kad šalių ginčas yra susijęs su sutartiniais... 37. Vienas iš apeliacinio skundo argumentų yra tai, kad pirmosios instancijos... 38. 6.217 straipsnis – numato du savarankiškus sutarties pažeidimo pagrindus:... 39. (CK 6.217 straipsnio 1 dalis) ir sutartinį (CK 6.217 straipsnio 5 dalis).... 40. (CK 6.217 straipsnio 5 dalis), tiek savarankišku Civilinio kodekso 6.219... 41. Apibendrinus išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos... 42. Atsakovas už susipažinimą su apeliaciniu skundu ir atsiliepimo į... 43. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 44. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą... 45. Priteisti iš apelianto BUAB „Brandmakers LT“ (j. a. k. 302714370)...