Byla e2-517-157/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Layher Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. e2-5801-392/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Layher Baltic“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Jono statyba“ ir Brandmakers LT, uždarajai akcinei bendrovei dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,LitCon”.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Layher Baltic“ (toliau – UAB ,,Layher Baltic”) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydama įpareigoti atsakovę Brandmakers LT, uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Brandmakers LT, UAB) grąžinti 2015 m. balandžio 30 d. nuomos sutarties pagrindu perduotus statybinius pastolius, kurių vertė 200 380,27 Eur; įpareigoti kitą atsakovę uždarąją akcinę bendrovę ,,Jono statyba” (toliau – UAB ,,Jono statyba”) grąžinti statybinius pastolius, kurių vertė 723 261,72 Eur. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi patenkintas ieškovės prašymas ir nuspręsta areštuoti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,LitCon” (toliau – UAB ,,LitCon”) žinioje esančius ir ieškovei nuosavybės teise priklausančius pastolius (jų dalis); teismo 2015 rugsėjo 23 d. nutartimi areštuoti atsakovės UAB ,,Jono statyba” žinioje esantys ir ieškovei priklausantys pastoliai (jų dalys), šio turto saugotoja paskirta atsakovė ir leista ieškovės pasirinktam antstoliui aprašyti minėtą turtą, o atsakovei – jį grąžinti tik ieškovei.

5Ieškovė UAB „Layher Baltic“ 2015 m. lapkričio 26 d. pateikė teismui prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovei UAB ,,Jono statyba” ar kitiems tretiesiems asmenims naudotis, disponuoti, valdyti, eksploatuoti atsakovės žinioje esančius ieškovei priklausančius pastolius, leidžiant juos grąžinti tik ieškovei.

6Ieškovė nurodė, kad dėl to, jog atsakovės jai negrąžina ginčo turto, kiekvieną dieną didėja jos patiriami nuostoliai; kad mažėja šio turto vertė, kurio ji negali parduoti ar išnuomoti kitiems klientams; kad tokia faktinė situacija yra neteisinga ir nesąžininga.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 27 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones.

9Teismas, įvertinęs tai, kad ginčo turtas yra areštuotas, nutarė, jog prašomos taikyti papildomos priemonės būtų perteklinės ir galimai pažeistų ieškovės ir atsakovės interesų pusiausvyrą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovė UAB „Layher Baltic“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes ginčo suma yra didelė (pastolių vertė – 723 261,72 Eur). Atsakovė naudojasi jai nepriklausančiu turtu ir nemoka nuomos mokesčio, tuo tarpu ieškovė patiria nuostolius – negauna nuomos mokesčio, turto negali parduoti, mažėja jo vertė. Nepritaikius šių priemonių ieškovė patirs žalą, kurią atsakovei atlyginti bus sudėtinga, nes jos finansinė padėtis bloga.
  2. Laikinosios apsaugos priemonės atitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principus, jas pritaikius ieškovė žalos nepatirs, nes ji gali pastolius išsinuomoti iš kitų šiuo verslu užsiimančių subjektų, be to, šiuo metu statybos darbai sustabdyti.
  3. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nesivadovavo teismų praktika panašiose bylose dėl kilnojamojo turto nuomos santykių nutraukimo.
  4. Teismo priimta nutartis nemotyvuota, nenurodyta, kodėl laikinosios apsaugos priemonės laikytinos perteklinėmis.

12Atsakovė UAB „Jono statyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių tai, kad pas atsakovę esantys pastoliai priklauso jai, todėl nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad pastoliai ir įranga valdomi neteisėtai, nes jie gauti iš Brandmakers LT, UAB nuomos sutarties pagrindu, sutartis yra galiojanti, tuo tarpu atsakovės su ieškove jokie sutartiniai santykiai nesieja.
  3. Atsakovės turtinė padėtis nėra susijusi su ieškovės neturiniu reikalavimu ir neturės jokios reikšmės sprendimo vykdymui.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai, bei absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

15Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialiosios teisės. Teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kokių ir kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Taikant šias priemones, teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. jos turi būti parenkamos tokios ir tiek, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti (CPK 17 straipsnis, 148 straipsnis). Jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis ar taikyti papildomas, ir priešingai, jei jau pritaikytų priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, šis gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas arba sumažinti jų mastą. Teismų praktikoje yra ne kartą nurodyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-243/2012).

16Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti ieškovės prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones konstatavęs, kad šioje byloje visi ieškovės reikalavimai yra jau užtikrinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. ir 23 d. nutartimis. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą palaikė šias teismo išvadas.

17Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su minėtais teismo motyvais bei atsiliepimo argumentais.

18Visų pirma pažymėtina tai, kad pirmosios instancijos teismas 2015 m. rugsėjo 10, 23 d. nutartyse jau yra konstatavęs, jog nagrinėjamoje byloje egzistuoja CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyti pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o šalys šių aplinkybių neginčijo, todėl apeliacinis teismas nepasisako dėl ieškinio tikėtino (prima facie) pagrįstumo, grėsmės būsimo sprendimo įvykdymui.

19Antra, sutiktina su apeliante, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog prašymas taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones yra perteklinis.

20Pirmiau šioje nutartyje jau yra paminėta, kad ieškovė kreipėsi į teismą dėl turto grąžinimo, todėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas gali būti susijęs tik su tokio reikalavimo (pastolių grąžinimo) įvykdymo užtikrinimu. Šiuo atveju ieškovė prašo uždrausti atsakovei naudotis minėtu turtu. Tuo tarpu teismo 2015 m. rugsėjo 8 d, ir 23 d. nutartimis nespręstas naudojimosi šiuo turtu, jo eksploatavimo klausimas. Todėl darytina išvada, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra perteklinės, nes draudimas atsakovei naudotis pastoliais yra susijęs su ieškininiu reikalavimu ir šis klausimas nebuvo sprendžiamas ankstesniuose teismo procesiniuos sprendimuose.

21Taip pat atmestini kaip nepagrįsti atsakovės atsiliepime išdėstyti argumentai, kad prašymas negali būti tenkinamas, nes nėra aišku, kokia jos žinioje esančių pastolių dalis priklauso ieškovei. Iš šalių procesinių dokumentų turinio matyti, kad atsakovė Brandmakers LT, UAB neginčija, kad 2015 m. balandžio 30 d. nuomos sutarties pagrindu gavo ginčo turtą, kurio dalį 2015 m. gegužės 19 d. subnuomos sutarties pagrindu perdavė ieškovei UAB ,,Jono statyba“. Pastaroji taip pat neginčija fakto, kad šį turtą gavo iš atsakovės Brandmakers LT, UAB. Taigi, byloje esantys duomenys vertinant prima facie patvirtina tai, kad atsakovė UAB ,,Jono statyba“ iš esmės neneigia besinaudojanti ieškovei priklausančiu turtu. Todėl sutiktina su apeliante, kad atsakovei naudojantis turtu jis nusidėvi ir mažėja jo vertė. Šios aplinkybės patvirtina apeliantės teiginius, kad nėra pagrindo išvadai, jog prašomos taikyti papildomos priemonės siekiant užtikrinti galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymą pažeis proporcingumo ir ekonomiškumo principus.

22Esant šioms aplinkybėms ieškovės atskirasis skundas tenkintinas – Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – uždraudžiama atsakovei UAB ,,Jono statyba“ ar kitiems tretiesiems asmenims naudotis, disponuoti, valdyti, eksploatuoti šios atsakovės žinioje esančiais ir ieškovei priklausančiais pastoliais (jų dalimis), leidžiant juos grąžinti tik ieškovei, apie tai pranešant Turtų arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai (CPK 145 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

23Kartu teismas apeliantei išaiškina, kad siekdama, jog būtų surastas ir aprašytas atsakovės turtas, ji turi kreiptis į antstolį, priešingu atveju, laikinosios apsaugos priemonės galios tik keturiolika dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos (CPK 147 straipsnio 6 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

26Patenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Layher Baltic“ prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones.

27Papildyti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones draudimu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Jono statyba“ (juridinio asmens kodas 123439153) ar bet kokiems tretiesiems asmenims naudotis, disponuoti, valdyti, eksploatuoti atsakovės UAB ,,Jono statyba“ (juridinio asmens kodas 123439153) žinioje esančiu ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Layher Baltic“ (juridinio asmens kodas 300855874) priklausančiais pastoliais (jų dalimis), leidžiant juos grąžinti tik ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Layher Baltic“ (juridinio asmens kodas 300855874).

28Išaiškinti, kad pagal Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalį dėl turto suradimo ir aprašymo ieškovė turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

29Nutartį vykdyti skubiai.

30Nutarties kopiją siųsti šalims ir Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Layher Baltic“ (toliau – UAB... 4. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi patenkintas... 5. Ieškovė UAB „Layher Baltic“ 2015 m. lapkričio 26 d. pateikė teismui... 6. Ieškovė nurodė, kad dėl to, jog atsakovės jai negrąžina ginčo turto,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 27 d. nutartimi atmetė... 9. Teismas, įvertinęs tai, kad ginčo turtas yra areštuotas, nutarė, jog... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovė UAB „Layher Baltic“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atsakovė UAB „Jono statyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti... 16. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti ieškovės... 17. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su minėtais teismo motyvais bei... 18. Visų pirma pažymėtina tai, kad pirmosios instancijos teismas 2015 m.... 19. Antra, sutiktina su apeliante, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog... 20. Pirmiau šioje nutartyje jau yra paminėta, kad ieškovė kreipėsi į teismą... 21. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti atsakovės atsiliepime išdėstyti... 22. Esant šioms aplinkybėms ieškovės atskirasis skundas tenkintinas –... 23. Kartu teismas apeliantei išaiškina, kad siekdama, jog būtų surastas ir... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartį panaikinti ir... 26. Patenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Layher Baltic“... 27. Papildyti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi taikyti... 28. Išaiškinti, kad pagal Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalį dėl... 29. Nutartį vykdyti skubiai.... 30. Nutarties kopiją siųsti šalims ir Centrinės hipotekos įstaigos Turto...