Byla e2A-1536-852/2018
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, trečiasis asmuo UAB „Kerista“ dėl žalos atlyginimo regreso tvarka.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6AB „Lietuvos draudimas“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės ieškovui 390,74 Eur turtinę žalą, atsiradusią dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminį mokestį.

72.

8Nurodė, kad 2014-10-23 Vilniuje, Šaulio g. automobiliui ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ) (toliau – automobilis), įvažiavus į duobę buvo apgadinti priekinis ir galinis dešinės pusės ratai. Remiantis Vilniaus apskrities VPK 2014-10-27 nutarimu automobilio vairuotoja J. B. K. eismo taisyklių reikalavimų nepažeidė. Automobilis buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“, automobilio sugadinimu buvo padaryta 2003,90 Lt (580,37 Eur) dydžio žala, kurią ieškovas draudimo sutarties pagrindu atlygino ir įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos atlyginimo asmenis. Šaulio g. Vilniuje, kur įvyko draudžiamasis įvykis, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, todėl prižiūrėti, taisyti, tiesti ir organizuoti saugų eismą jam nuosavybės teise priklausančiose gatvėse privalo savininkas, t.y. Vilniaus miesto savivaldybė. Kelio savininkas Vilniaus miesto savivaldybė privalėjo taip organizuoti kelių priežiūros, remonto darbus, kad savivaldybei priklausantys keliai būtų tinkamos būklės, nekeltų pavojaus asmenų turtui ir eismo saugumui, t.y. neatidėliojant organizuoti darbus, kad kliūtis būtų pašalinta, o jeigu to neįmanoma padaryti, užtikrinti, kad pavojingose vietose būtų įrengtos atitinkamos techninės eismo reguliavimo priemonės, kol ši kliūtis bus pašalinta. Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Automobiliui žala atsirado dėl kelyje buvusios duobės, kuri priskirtina prie statybinių konstrukcijų trūkumų, t. y. statinio trūkumų, todėl atsakomybė už netinkamą statinio būklę jo savininkui (valdytojui) Vilniaus miesto savivaldybei taikytina pagal CK 6.266 straipsnį, be kaltės.

93.

10Ieškovas taip pat pažymėjo, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės sudarytą darbų atlikimo sutartį, kuria UAB „Kerista“ įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus, statinio valdymas rangovei neperėjo, todėl UAB „Kerista“ nėra Šaulio gatvės valdytoja ir dėl šios gatvės konstrukcinių trūkumų kilusios žalos atsako jos savininkė Vilniaus miesto savivaldybė.

114.

12Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad neginčija fakto, jog savivaldybė yra šio kelio savininkė, tačiau ji negali būti laikoma atsakinga už dėl kelio trūkumų kilusią žalą. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2014-03-10 su UAB „Kerista” sudarė darbų atlikimo sutartį (toliau - sutartis), kuria UAB „Kerista“ įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus. Sutarties 4.3.5 p. numato, kad rangovas (UAB „Kerista“) įsipareigoja nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną, o nustačius defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, nedelsiant pažymėti gairelėmis, aptverti ir nedelsiant šalinti (taisyti). Minėtame sutarties punkte taip pat nustatyta, jog rangovas UAB “Kerista” nuo sutarties pasirašymo dienos iki galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Vakarinės dalies valdytoju pagal LR CK 6.266 straipsnį ir privalo atlyginti užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Automobiliui žala atsirado sutarties galiojimo metu, rangovas UAB „Kerista“ prisiėmė nuolatinės gatvių stebėsenos pareigą, gatvių valdytojo statusą bei atsakomybę dėl netinkamos gatvių būklės, privalėjo veikti ne tik pagal Vilniaus miesto savivaldybės nurodymus, bet ir reguliariai tikrindamas gatvių būklę bei nustatydama gatvių defektus, privalėjo imtis aktyvių veiksmų užtikrinant tinkamą gatvių būklę bei eismo dalyvių saugumą. Atsižvelgus į aukščiau nurodytus argumentus UAB „Kerista“ turi pareigą atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

155.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą ieškovui (jo prašymu) ir trečiajam asmeniui UAB „Kerista“ nedalyvaujant, 2018 m. sausio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino pilnai, priteisė ieškovui 390,74 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (390,74 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

176.

18Teismas konstatavo, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriovimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Kelius prižiūrintys asmenys privalo taisyti (remontuoti) važiuojamąją kelio dalį ir kitus kelio įrengimus, kad šie objektai atliktų savo funkcijas, prižiūrėti, kad kelias, jo statiniai būtų techniškai tvarkingi. Vieno ar kelių kelio struktūrinių įrenginių sugriuvimas ar įstatymo nustatytų reikalavimų neatitinkantis konstrukcijų trūkumas, dėl kurio asmeniui padaroma žalos, sudaro pagrindą taikyti kelio savininkui (valdytojui) civilinę atsakomybę be kaltės.

197.

20Teismas pažymėjo, kad asmuo, viešame registre nurodytas kaip statinio savininkas (valdytojas) ir siekiantis paneigti statinio valdymo prezumpciją, turi įrodyti, kad kitas asmuo savarankiškai įgyvendina statinio valdymą, ir tuo atveju atsakomybė taikoma ne jam, o kitam asmeniui. Sutartimi kitam asmeniui perdavus tik statinio techninės priežiūros, veikiant pagal užsakovo nurodymus, teisę, statinio valdymas tokiam asmeniui nepereina. Atmesdamas atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės argumentus dėl valdymo teisės perdavimo sutarties pagrindu rangovui teismas nurodė, jog gatvės valdymas rangovui UAB „Kerista“ nebuvo perduotas sutartimi numačius, kad darbai turi būti atliekami pagal užsakovo (savivaldybės) nurodymus (sutarties dalykas, 1.1 p.). Rangovas, remiantis darbų atlikimo sutartimi, turėjo veikti pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės nurodymus bei laikydamasis jo nustatytų taisyklių, t. y. neveikė savarankiškai kaip prižiūrimo turto valdytojas, savo nuožiūra, o sutartinės nuostatos, jog rangovas įsipareigoja nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną iš esmės nekeičia sutarties dalyko, tik nustato papildomus įsipareigojimus rangovo atžvilgiu. Nustačius, kad valdymo teisė nebuvo perduota rangovui UAB „Kerista“, teismas vertino ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo kaip pagrįstus pažymėdamas, jog Vilniaus miesto savivaldybei, kaip kelio savininkui, civilinė atsakomybė kyla pagal CK 6.266 straipsnį, kadangi ji netinkamai prižiūrėjo kelią, kuriame įvyko eismo įvykis, todėl yra priežastinis ryšys tarp padarytos žalos ir atsakovo neteisėtų veiksmų. Teismas nusprendė, kad ieškovui iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteistina 390,74 Eur žalai atlyginti. Taip pat teismas pažymėjo, kad nenustačius vairuotojo kaltės dėl eismo įvykio, žala nemažinama.

21III.

22Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei atmesti kaip nepagrįstą.

259.

26Atsakovas nurodo, kad skundžiamu sprendimu teismas neteisingai konstatavo, jog Vilniaus miesto gatvių valdytoja yra Vilniaus miesto savivaldybė, o UAB „Kerista“ buvo perduota tik techninė gatvių priežiūra, bet ne valdymas. Teismas netinkamai aiškino atsakovą ir rangovą siejančių sutartinių įsipareigojimų nuostatas. Sutarties 4.3.5 p. numatyta, kad rangovas nuo sutarties pasirašymo dienos iki galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Vakarinės dalies valdytoju pagal LR CK 6.266 straipsnį ir privalo atlyginti užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Sutarties 4.3.1. punkte yra aiškiai nurodoma, kad užsakovo raštiškas užsakymas nebūtinas taisant grėsmę keliančius defektus eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, todėl nepagrįstas teismo motyvas, jog UAB „Kerista“ turėjo veikti pagal Vilniaus miesto savivaldybės nurodymus ir neturėjo teisės veikti savarankiškai, savo nuožiūra. Atsižvelgus į nurodytas sutarties sąlygas darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog gatvių valdymo teisė rangovui UAB „Kerista“ nebuvo perduota.

2710.

28Atsakovas taip pat pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl Vilniaus miesto gatvių valdymo teisės neperdavimo rangovui, netinkamai aiškino Vilniaus miesto savivaldybės ir rangovo UAB „Kerista“ sudarytą sutartį. Minėtoje sutartyje aiškiai išreikšta sutarties šalių valia UAB “Kerista“ laikyti gatvės valdytoju pagal CK 6.266 straipsnį, todėl remiantis sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principais darytina išvada, kad teismas pažeidė CK įtvirtintas ir kasacinio teismo praktikoje išplėtotas sutarčių aiškinimo taisykles, kadangi šalių valia negali būti paneigta ir turi būti vykdoma, nes teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią.

2911.

30Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė neginčija kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje ir šioje nagrinėjamoje byloje esančių kelių priežiūros sutarčių sąlygų identiškumo, nepateikė naujų motyvų, kad nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės dėl kelio valdymo skiriasi nuo kitose analogiškose bylose nustatytų aplinkybių. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė neįrodė, kad rangovas UAB „Kerista“ netinkamai vykdė sutartį, o kelio trūkumai atsirado ir nebuvo laiku suremontuoti dėl rangovo UAB „Kerista“ kaltės. Rangovas nėra kelio valdytojas daiktine prasme, jis atlieka tik sutartyje numatytus darbus ir tų darbų atlikimą, numatytų darbų kainą UAB „Kerista“ derina su kelio savininku Vilniaus miesto savivaldybe. Ieškovas papildomai pažymėjo, kad eismo įvykio aplinkybės tyrusi policija vairuotojo kaltės nenustatė.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

34teisiniai argumentai ir išvados

35Apeliacinis skundas tenkinamas visiškai.

3612.

37Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribos yra apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, yra CPK 329 straipsnyje nustatyti absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ar ne.

3813.

39Šioje byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė yra perleidusi Vilniuje esančios Šaulio gatvės, kurioje 2014 m. spalio 27 d. įvyko eismo įvykis, priežiūrą ir valdymą kitam subjektui – trečiajam asmeniui UAB „Kerista“. Konstatavus šį faktą, savivaldybei negalėtų būti taikoma CK 6.266 str. numatyta atsakomybė už statinių nepriežiūrą.

4014.

41Valdymo teisė gali būti perleista sutartimi, priklausomai nuo to, kokios teisės, pareigos ir atsakomybių ribos yra apibrėžtos sutarties tekste. Tai yra konstatuota eilėje kasacinio teismo precedentų, įskaitant ir pirmosios instancijos teismo cituojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-27-701/2017. Tačiau minėtoje byloje kasacinis teismas padarydamas išvadas, jog Vilniaus miesto savivaldybė valdymo teisės neperdavė kitam subjektui (UAB „Grinda“), vertino visai kitą sutartį. Teismas pažymėjo, kad pagal 2011 m. sausio 25 d. sudarytą darbų atlikimo sutartį (šios sutarties tekstas yra e. bylos Nr.e3K-3-27-701/2017, t. 1, b.l. 48-50) <...> UAB „Grinda“ (sutartyje įvardijama rangove) įsipareigojo pagal užsakovės (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos) nurodymus atlikti Vilniaus miesto rytinės, pietinės, vakarinės, šiaurinės ir centrinės dalių gatvių ir kiemų dangos remontą bei priežiūrą, o užsakovė įsipareigojo už nurodytus darbus sumokėti sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1.1 punktas); darbai atliekami pagal užsakovės pateiktą rangovei užsakymą ir jame nurodytus kiekius bei darbų atlikimo terminus (Sutarties 2.3 punktas). Kasacinis teismas konstatavo, kad nurodytoje sutartyje nėra nuostatų, kurios patvirtintų, kad nurodytos gatvės perduodamos UAB „Grinda“ savarankiškai valdyti, priešingai – pirmiau nurodytuose sutarties punktuose kalbama tik apie techninės priežiūros pobūdžio darbų atlikimą, t.y. gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus, kuriuos rangovė atlieka ne savo nuožiūra ir iniciatyva, o pagal savivaldybės užsakymą, būtent jai sprendžiant dėl darbų kiekių ir jų atlikimo terminų, t. y. rangovė veikia tik pagal užsakovės nurodymus.

4215.

43Visai kitaip teisės ir pareigos yra apibrėžtos šiam ginčui aktualioje 2014 m. kovo 10 d. darbų atlikimo sutartyje, sudarytoje tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Kerista“. Šios sutarties 4.3.5 punkte yra aiškiai įvardinta, kad rangovas (UAB „Kerista“) nuo sutarties pasirašymo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Vakarinės dalies valdytoju pagal CK 6.266 straipsnį ir privalo atlyginti užsakovui (Vilniaus miesto savivaldybei) ar tretiesiems asmenims padarytą žalą (e. bylos t. 1, b.l. 91). Be to, šiame punkte, aptariama ir tai, kad kelio ir kiemų dangos stebėseną rangovas vykdo nuolat ir savarankiškai, o ne pagal savivaldybės atskirus užsakymus. Tai taip pat yra esminis skirtumas tarp faktinių aplinkybių, kurias vertino kasacinis teismas ir kurios yra nustatytos šioje byloje.

4416.

45Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas visiškai pritaria apelianto apeliaciniame skunde išdėstytiems argumentams, jog Šaulio gatvės valdymo teisė yra perduota UAB „Kerista“. Tai taip pat reiškia, kad savivaldybė neatsako už žalą, atsiradusią dėl gatvės netinkamos priežiūros CK 6.266 str. numatytais pagrindais.

4617.

47Dėl kitų civilinės atsakomybės pagrindų (žalos dydžio, eismo įvykio priežasties, nukentėjusiosios kaltės ir kt.) teismas nepasisako.

4818.

49Šioje byloje UAB „Kerista“ buvo įtraukta trečiuoju asmeniu, o ieškovas procese buvo pasyvus, į parengiamąjį teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko. Todėl apeliacinės instancijos teismas vertina, kad nėra galimybės pašalinti netinkamo atsakovo problemos grąžinus bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

5019.

51Pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir dėl ieškinio, pareikšto atsakovo atžvilgiu, priimamas naujas sprendimas.

52Vadovaudamasi CPK 330 str. ir CPK 326 str. 1 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

53Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą tenkinti visiškai.

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atmesti.

55Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. AB „Lietuvos draudimas“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2014-10-23 Vilniuje, Šaulio g. automobiliui ŠKODA OCTAVIA,... 9. 3.... 10. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės... 11. 4.... 12. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą ieškovui (jo... 17. 6.... 18. Teismas konstatavo, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą žalą,... 19. 7.... 20. Teismas pažymėjo, kad asmuo, viešame registre nurodytas kaip statinio... 21. III.... 22. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 25. 9.... 26. Atsakovas nurodo, kad skundžiamu sprendimu teismas neteisingai konstatavo, jog... 27. 10.... 28. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 29. 11.... 30. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 34. teisiniai argumentai ir išvados... 35. Apeliacinis skundas tenkinamas visiškai.... 36. 12.... 37. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalis,... 38. 13.... 39. Šioje byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar atsakovas Vilniaus miesto... 40. 14.... 41. Valdymo teisė gali būti perleista sutartimi, priklausomai nuo to, kokios... 42. 15.... 43. Visai kitaip teisės ir pareigos yra apibrėžtos šiam ginčui aktualioje 2014... 44. 16.... 45. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 46. 17.... 47. Dėl kitų civilinės atsakomybės pagrindų (žalos dydžio, eismo įvykio... 48. 18.... 49. Šioje byloje UAB „Kerista“ buvo įtraukta trečiuoju asmeniu, o ieškovas... 50. 19.... 51. Pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir dėl ieškinio,... 52. Vadovaudamasi CPK 330 str. ir CPK 326 str. 1 d. 2 p., teisėjas... 53. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą tenkinti visiškai.... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą panaikinti... 55. Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....