Byla 2-1668-944/2014
Dėl skolos, priteisimo, bei atsakovo A. V. priešieškinį ieškovei UAB „PEG GRUPĖ“ dėl sutarties nutraukimo ir avanso grąžinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „PEG GRUPĖ“ atstovui direktoriui M. P., atsakovui A. V., atsakovo atstovei advokatei Vilmai Normantienei, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „PEG GRUPĖ“ ieškinį atsakovui A. V., tretiesiems asmenims Tauragės rajono savivaldybei, S. V. dėl skolos, priteisimo, bei atsakovo A. V. priešieškinį ieškovei UAB „PEG GRUPĖ“ dėl sutarties nutraukimo ir avanso grąžinimo, ir

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. V. 13773,77 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-08-25 su atsakovu buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 11-08-25, pagal kurią ieškovė įsipareigojo per du mėnesius atlikti drenažo įrengimo iš PVC D200 vamzdžių ir esamų drenažo linijų pajungimo darbus bei juos perduoti atsakovui. Atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti bei už juos sumokėti 16 940 Lt su PVM, pradėjus darbus sumokėti 30 proc. sutartos kainos, t. y. 5082 Lt. 2012-10-18 įsipareigojimai buvo įvykdyti, tačiau nebuvo rastas drenažo rinktuvas, todėl papildomai buvo paklota 48 metrai drenažo vamzdžių, rangovas papildomai investavo 2904 Lt. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, tik 2012 m. birželio mėn. sumokėjo dalį avanso, t. y. 3105 Lt, 2012-09-27 atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra buvo atsakovui išsiųsta registruotu laišku, tačiau atsakovas neatsakė, tik 2012-10-23 laišku atsiuntė pranešimą, kuriuo pripažino atliktus darbus, tačiau atsisakė už juos sumokėti. Su priešieškiniu nesutinka, nes ekspertas jų teigimu neturėjo reikiamos kvalifikacijos atlikti tokio pobūdžio ekspertizę. Pažymi, kad Tauragės rajono savivaldybė nurodė, kad melioracijos statiniai buvo rekonstruoti ir priimti eksploatuoti, jie atitinka visus keliamus reikalavimus.

3Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Nurodė, kad rangovas sutartyje sulygtus darbus turėjo atlikti iki 2011-10-25. Atsakovas 2012-10-06 iš rangovo gavo pranešimą dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Nr. 121006, kuriame buvo reikalaujama sumokėti už atliktus darbus bei perduodami atliktų darbų aktas bei PVM sąskaita faktūra. Rangovas nesilaikė savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir sutartus darbus atliko beveik metus praleidęs sutarties įvykdymo terminą. Užsakovas 2012-12-10 rangovui pateikė pretenziją, kuria informavo rangovą, kad dėl laiku neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų užsakovas patyrė nuostolius, o darbų rezultatas atsakovui prarado prasmę. Ieškovas nevykdė įstatymuose numatytos pareigos informuoti atsakovą apie pasirengimą perduoti atliktus darbus, ieškovas nesuteikė atsakovui galimybės dalyvaujant abiems sutarties šalims apžiūrėti bei įvertinti atliktų darbų rezultatą, todėl darytina išvada, kad į likusią sutartyje numatytos nesumokėtos sumos už drenažo įrengimą atsakovo sklype ieškovas teisių neturi tol, kol darbai nebus ieškovo tinkamai perduoti, o atsakovo priimti arba tol, kol ieškovas vienašališkai nepasirašys priėmimo–perdavimo akto. Atsakovas priešieškiniu prašė nutraukti tarp ieškovės UAB „PEG GRUPĖ“ ar atsakovo A. V. 2011-08-25 sudarytą rangos sutartį Nr. 11-08-25, priteisti iš ieškovo sutarties pagrindu gautus 3105 Lt. Nurodė, kad po teismo ekspertizės atlikimo paaiškėjo, kad ieškovė darbus atliko ne pagal projektą, rinktuvo gylis iki projektuojamos gatvės neatitinka techninio projekto. Eksperto nustatyti trūkumai yra esminiai. Kadangi atliktų darbų kokybė turi atitikti sutartinius ir teisės aktų nustatytus reikalavimus, todėl užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Šiuo atveju atsakovas sumokėtą 3105 Lt avansą vertina kaip nuostolius, todėl prašo juos priteisti.

4Trečiasis asmuo Tauragės rajono savivaldybė atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad 2012 m. užbaigti melioracijos statinių rekonstravimo darbai. Ieškovė kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės administraciją dėl pažymos išdavimo, buvo pateikti dokumentai apie atliktus darbus. Teigia, kad savivaldybės veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti.

5Daugiau atsiliepimų per teismo nustatytą terminą negauta.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priešieškinis atmestinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2011-08-25 tarp šalių sudaryta rangos sutartis Nr. 11-08-25 (t. 1, b. l. 9). 2012-09-27 surašytas atliktų darbų aktas (t. 1, b. l. 15), 2012-09-28 išrašyta PVM sąskaita faktūra 16093 Lt sumai (t. 1, b. l. 16); 2012-10-26 surašytas 2012-10-26 atliktų darbų aktas Nr. 01, 2012-10-26 išrašyta PVM sąskaita faktūra 785,77 Lt sumai (t. 1, b. l. 20–21). Tauragės rajono savivaldybės administracija 2012-09-27 išdavė pažymą Nr. 19-4275, kad numatyti melioracijos statinių pertvarkymo darbai atlikti (t. 1, b. l. 126). Atsakovas pagal sutartį sumokėjo 3105 Lt avanso (t. 1, b. l. 163). Ieškovas reikalauja priteisti likusią mokėtina sumą, atsakovas prašo nutraukti sudarytą sutartį ir grąžinti sumokėtas lėšas

9Šioje byloje kilo ginčas dėl 2011-08-25 šalių sudarytos rangos sutarties Nr. 11-08-25 vykdymo. Teismas nurodo, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (LR CK 6.644 str. 1 d.). Rangos sutarčių teisinio reglamentavimo bendrosios nuostatos taikomos atskiroms rangos rūšims, jeigu ko kita nenustato atskiras rangos rūšis reglamentuojančios teisės normos (LR CK 6.644 str. 2 d.). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas turi ex officio nustatyti ar sudaryta sutartis turi vartojimo sutarties požymių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. A. V. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001, 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. ir kt. v. UAB „Abuva“, bylos Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt. v. AB „Grigiškės“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2008,2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. UAB „Ribenos prekyba“, bylos Nr. 3K-3-536/2008). Vartojimo sutarties šalys visais atvejais yra vartotojas ir verslininkas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylose, kylančiose iš vartojimo teisinių santykių, pripažįstama, kad vartotojas yra fizinis asmuo, kuris įsigyja prekes ar paslaugas savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, o ne verslui ar profesinei veiklai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. P. v. AB „ Durpeta“, bylos Nr. 3K-3-458/2005). Nagrinėjamu atveju sutartis sudaryta tarp ieškovės juridinio asmens ir atsakovo fizinio asmens. Ieškovui šios sutarties pagrindu užsakyti darbai buvo verslas, siekė gauti pelno. Tuo tarpu iš atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad jis darbus užsakė, kad būtų pakeista žemės sklypo paskirtis, suformuoti atskirai sklypai, kuriuos galėtų parduoti ir gauti pelno. Teigė, kad nustatytu terminu negavęs darbų rezultato, atsakovas patyrė ženklius nuostolius, nes smuko nekilnojamojo turto kainos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad ginčo sutartimi atsakovas nesiekė patenkinti savo asmeninius, šeimos, namų ūkio poreikius, tikslas buvo pakeisti žemės sklypo paskirtį ir pardavus suformuotus sklypus gauti pelno. Dėl minėtų aplinkybių, sudaryta sutartis neatitinka vartojimo rangos sutarčiai keliamų reikalavimų, todėl šią sutartį reglamentuojančios teisės normos nėra taikytinos.

10Pagal sudarytą šalių sutartį Nr. 11-08-25, rangovas (ieškovas) įsipareigojo savo rizika atlikti drenažo įrengimo iš PVC D200 vamzdžių ir esamų drenažo linijų pajungimo darbus L=252 pagal užsakovo (atsakovo) užduotį iš savo medžiagos ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui; užsakovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad šiuos darbus užsakė, nes norėjo pakeiti trečiajam asmeniui S. V. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paskirtį. Pažymėtina, kad pateiktame techniniame projekte Tauragės rajono sav. Mažonų seniūnijos Visbutų k. gyv. namų kvartalo (žem. skl. Nr. 7735/0005:281, 283) statyba nustatyta, kad žemės plotai, esantys šalia Visbutų kaimo buvo nusausinti drenažu vykdant buvusio „Pirmūno“ kolūkio melioracijos objektą Nr. 1. Pagal detalųjį planą drenažo rinktuvo „9-a“ dalis patenka po planuojama užstatyti teritorija. Kad nebūtų pažeistas minėtas rinktuvas ir nebūtų užtvindyti aukščiau planuojamo, žemės sklypai, projekte numatoma drenažo rinktuvą „9-a“ iškelti iš numatomos užstatyti sklypo dalies. Darytina išvada, kad šios sutarties dalykas buvo drenažo įrengimas (rinktuvo „9-a“ iškėlimo darbai, naujo rinktuvo įrengimas) bei vamzdžių pajungimo darbai, t. y. melioracijos darbai.

11LR melioracijos įstatymo 3 str. reglamentuota melioracijos statinių nuosavybė. Šios teisės normos 1 d. nustato, kad žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, jeigu sutartis nenustato kitaip, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius; 2 d. nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas. Šios bylos kontekste svarbu tai, kad buvo užsakyti valstybei nuosavybės teise priklausančio „9-a“ rinktuvo iškėlimo darbai bei vamzdžių klojimo darbai. Dėl šių priežasčių įrengtas rinktuvas ir pakloti vamzdžiai nuosavybės teise priklauso ne atsakovui, o valstybei, kurios interesus atstovauja savivaldybė (LR melioracijos įstatymo 7 str. 3 d.). Minėto teisės akto 10 str. 3 d. nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimą dėl būtinumo statyti inžinerinius statinius, nesusijusius su žemės melioravimu, finansuoja inžinerinių statinių statytojai; kitų melioracijos statinių rekonstravimą dėl būtinumo statyti inžinerinius statinius, nesusijusius su žemės melioravimu, finansuoja inžinerinių statinių statytojai, jeigu nesusitariama kitaip (t. 1, b. l. 125). Darytina išvada, kad atsakovas, inicijuodamas žemės sklypo paskirties pakeitimą, buvo finansuotojas užsakytų darbų, dėl darbų atlikimo turėjo spręsti atitinkama savivaldybės institucija, tačiau atsakovas turi teisę reikšti pretenzijas dėl atliktų darbų, ginčyti atliktų darbų kokybę ir kt. pagal statybos rangą reglamentuojančias teisės normas.

12LR CK 6.681 str. 1 d. statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Darytina išvada, kad ieškovo atliekami darbai turėjo atitikti ne tik sudarytos sutarties sąlygas, tačiau ir techninio projekto Tauragės rajono sav. Mažonų seniūnijos Visbutų k. gyv. namų kvartalo (žem. skl. Nr. 7735/0005:281, 283) statyba nustatytus reikalavimus (t. 1, b. l. 79–105), teisės aktų reikalavimus – LR melioracijos įstatymą, LR statybos įstatymą, statybos, melioracijos, techninius reglamentus ir kt.

13Byloje pateikta 2012-09-27 Tauragės savivaldybės pažyma Nr. 19-4275, kurioje nurodyta, kad projekto „Gyvenamųjų namų kvartalas, Mintaujos g., Norkaičių k., Tauragės r. sav.“ numatyti melioracijos statinių pertvarkymo darbai atlikti pagal išduotų techninių sąlygų reikalavimus (t. 1, b. l. 126). Darytina išvada, kad darbai buvo priduoti, byloje duomenų, kad savivaldybė būtų reiškusi pretenzijas dėl atliktų darbų, nėra. Teismo posėdžio metu šalys patvirtino, kad ginčo žemės sklypo paskirtis jau yra paskirta, t. y. ieškovo atlikti darbai buvo pakankamas pagrindas leisti pakeisti žemės sklypo paskirtį, ir šiuo metu jau yra suprojektuoti atskiri žemės sklypai.

14Atliktų darbų priėmimo–perdavimą reglamentuoja LR CK 6.694 str. Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Iš LR CK 6.694 str. 4 d. nuostatų darytina išvada, kad priėmimo perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (LR CK 6.652 str. 4 d.); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (LR CK 6.694 str. 5 d.); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (LR CK 6.694 str. 6 d.).

15Šiuo atveju darbai buvo perduoti Tauragės rajono savivaldybei, taip pat atsakovui buvo siunčiamas 2012-09-27 atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 01 bei PVM sąskaita faktūra, serija PEG, Nr. 00029, 16093 Lt sumai (t. 1, b. l. 15–16). Byloje duomenų, kad atsakovas būtų pasirašęs šį aktą nėra, taip pat šiame akte nėra nurodytos priežastys, dėl kurių, atsakovas atsisakė pasirašyti šį aktą. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis nepasirašė šio akto, nes darbai nebuvo atlikti laiku, t. y. ne pagal sutartyje nustatytą terminą, taip pat nekokybiškai.

16Pagal esamą teisinį reglamentavimą užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų padaręs žymą apie atsakovo atsisakymą priimti darbus, byloje nėra. Pažymėtina, kad žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo. Esant vienašališkai pasirašytam aktui, užsakovui neginčijant atsisakymo jo pasirašyti, atsisakymo pasirašyti aktą faktas gali būti nustatytas ne aktu, o kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Esant nustatytoms aplinkybėms, kad ginčo darbai buvo atlikti ir perduoti (Tauragės rajono savivaldybė pateikė pažymą apie priimtus darbus), byloje esant duomenims, kad šie aktai buvo išsiųsti atsakovui nurodytu adresu, tačiau užsakovas jų nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytais vienašališkai, sukeliančiais užsakovo pareigą įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį, t. y. apmokėti už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. AB firma „VITI“, bylos Nr. 3K-3-521/2011.). Atsakovas teigia, kad darbai atlikti praleidus sutartyje nustatytą terminą, atlikti nekokybiškai, todėl jis neturi pareigos mokėti už šiuos darbus.

17Šalių sudarytoje sutartyje darbų atlikimo terminas nurodytas konkrečia kalendorine data – 2011-10-25. Darbai atlikimo aktas surašytas 2012-09-27, t. y. praleidus nurodytą terminą. Dėl šios aplinkybės atsakovas prašo nutraukti sudarytą sutartį ir priteisti sumokėtą avansą.

18Teismas nurodo, kad civilinėje teisėje įtvirtintas favor contractus principas įpareigoja šalis siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, t. y. nutraukti sutartį dėl termino praleidimo galima tik tais atvejais, kai sutarties įvykdymo terminas buvo esminė sutarties sąlyga, t. y. tokia sąlyga be kurios sutartis apskritai nebūtų sudaryta. Byloje nėra jokių duomenų, kad sutartyje nustatytą terminą, šalys būtų laikiusios esmine sutarties sąlygą, kurį praleidus atsakovas turėtų teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad neatlikus darbų, nes neteko suinteresuotumo dėl darbų atlikimo, jie tapo beprasmiai, tačiau dėl kokių konkrečių aplinkybių tai atsiliko nenurodė. Teismo posėdžio metu atsakovas negalėjo nurodyti, kokių konkrečių veiksmų atlikimą siejo su sutartyje nustatytu terminu. Atsakovo teigimu, po šios datos krito nekilnojamojo turto kainos dėl ekonominės krizės, jo lūkesčiai parduoti suformuotus žemės sklypus žlugo. Teismas nurodo, kad ekonominė krizė yra visuotinai žinoma aplinkybė (LR CPK 182 str. 1 p.), kuri pasireiškė 2008 m. Šalių sudaryta sutartis ir jos įvykdymo terminas buvo nustatytas 2011 m., t. y. tuo metu jau buvo ženkliai smukusios nekilnojamojo turto kainos.

19Be to, atsakovas paaiškino, kad nustatytu terminu nesulaukęs darbų atlikimo, jis į ieškovą nesikreipė, nesiteiravo dėl atliekamų darbų, pretenzijų ir reikalavimų jokių nereiškė. LR CK 6.691 str. įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga sutarties vykdymo metu reiškia, kad jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis (užsakovas, rangovas) privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti atliktų darbų ir nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; ir kt.). Darytina išvada, kad atsakovas turėjo informuoti ieškovą apie sutarties terminą svarbą, bendradarbiauti sprendžiant iškilusius nesklandumus, teirautis apie darbų vykdymo eigą ir pan. Formalus sutarties sąlygų pažeidimas – šiuo atveju termino praleidimas, nėra pagrindas nutraukti sutartį, tačiau gali būti pagrindas spręsti dėl kitų teisių gynimo būdų taikymo. Atkreiptinas dėmesys, kad šalys sutartyje (sutarties 15 p.) numatė teisines pasekmes – netesybas, praleidus nustatytą terminą. Ši aplinkybė patvirtina, kad sutarties termino praleidimas pats savaime nėra pagrindas nutraukti sutartį ar atsisakyti apmokėti už atliktus ir trečiojo asmens priimtus darbus. Kadangi pagal teisės aktų reikalavimus ir sutarties nuostatas, sutarties įvykdymo terminas nelaikytinas esmine sutarties sąlyga, todėl pagal LR CPK 6.209 str. nuostatas, turėjo būti paskirtas papildomas terminas sutarčiai įvykdyti. Šiuo atveju byloje duomenų apie tokio termino nustatymą nėra pateikta. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad darbų atlikimo termino praleidimas nėra pagrindas nutraukti šalių 2011-08-25 rangos sutartį Nr. 11-08-25.

20Byloje, sprendžiant dėl atliktų darbų kokybės, atsakovo prašymu byloje buvo atlikta teismo ekspertizė. Ieškovas ginčija teismo eksperto kvalifikaciją ir nurodo, kad šiomis ekspertizės išvadomis negalima vadovautis. Teismas ieškovo motyvus dėl eksperto kompetencijos atmeta kaip nepagrįstus. LR teismo ekspertizės įstatymo 4 str. numatyta, kad teismo ekspertizes atlieka teismo ekspertai, įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, o jeigu Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąraše nėra reikiamos specialybės teismo ekspertų, ekspertu gali būti skiriamas į šį sąrašą neįrašytas asmuo. Šiuo atveju ekspertizę atliko ekspertas, kuris įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, pagal LR teisingumo ministro 2009-11-30 įsakymą Nr. 1R-375, V. Š., turintis kvalifikaciją hidrotechninių statinių ekspertizės atlikimui. Byloje pateikta šio eksperto aukštojo mokslo diplomo kopija, kuri patvirtina, kad šis asmuo baigė hidromelioracijos specialybės kursą. Jam suteikta inžinieriaus hidrotechniko kvalifikacija. Išaiškintina, kad LR melioracijos įstatymo 8 str. 3 d. nuostatos skirtos asmenimis, kurie verčiasi konkrečia technine veikla, todėl nėra taikomos sprendžiant dėl teismo ekspertų kvalifikacijos. Atsižvelgtina į nustatytas aplinkybes, nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad ekspertizę atlikęs ekspertas neturėjo reikiamos kvalifikacijos (LR CPK 178 str.).

21Atliktos ekspertizės išvadose nurodyta, kad ieškovė darbus atliko ne tiksliai pagal parengtą techninį projektą. Teismo posėdžio metu ieškovas pripažino šią aplinkybę, paaiškino, kad atlikti darbus pagal paruoštą techninį projektą nebuvo įmanoma, nes per žemės sklypą buvo nutiestos kitos komunikacijos, todėl nebuvo galimybės išlaikyti projekte nustatytų gylių. Ieškovo teigimu, realiai visuomet yra nukrypstama nuo techninio projekto, nes atliekant darbus paaiškėja, kad dėl nutiestų komunikacijų neįmanoma išlaikyti nustatytų gylių, nors ir ne pagal projektą, tačiau jo atlikti darbai yra tinkami, šiuo metu rinktuvas funkcionuoja. Teismo posėdžio metu ekspertas paaiškino, iškilus kliūtims (kitų komunikacijų buvimas) vykdyti darbus pagal pateiktą projektą, atitinkamai turėjo būti tikslinamas projektas, ieškovas savo nuožiūra negalėjo keisti techninio projekto sprendinių. Darytina išvada, kad nepaisant to, kad šiuo metu ieškovo įrengtas rinktuvas funkcionuoja, tačiau, pagal bylos duomenis, jis įrengtas ne pagal techninio projekto sprendinius. Atliktoje teismo ekspertizės išvadoje taip pat nurodyta, kad darbai atlikti nevisiškai ir netinkamai, eksperto nustatyti trūkumai yra esminiai, šių trūkumų šalinimas pagal sutartą kainą butų 4070 Lt; taip pat nustatyta, kad ieškovo įrengtus įrenginius galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį tik laikinai.

22Įvertinus ekspertizės išvadas matyti, kad dalis darbų atlikta nekokybiškai, tačiau šiuo metu ieškovo atlikti darbai atlieka savo funkciją. Įvertinus šias aplinkybes, konstatuotina, kad nors ir su trūkumais, tačiau atlikti darbai atlieka savo funkciją, jie yra naudojami pagal paskirtį, todėl atsakovo reikalavimas nutraukti sutartį LR CK 6.665 str. 1 d. (analogiškos nuostatos LR CK 6.694 str. 6 d.) pagrindu atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 178 str.). Be to, pagal teisės aktų reikalavimus yra numatyti ir garantiniai terminai tokio pobūdžio darbams. Šalys susitarė dėl visų darbų atlikimo kainos, t. y. 16940 Lt, tuo tarpu darbų trūkumų šalinimas sudarytų tik dalį šio sumos – 4070 Lt, t. y. pagal ekspertizės akto išvadas eksperto nustatyti trūkumai tokie: drenažo rinktuvo žiotys neįvestos į upelio „Mintauja“ šlaitą, trūksta 5,2 m; rinktuvo žiotys išvestos į žemės paviršių ir vanduo iš rinktuvo žiočių teka per sklypą; per seklus rinktuvo gylis. Pastebėtina, kad atliktoje ekspertizėje nėra konstatuota, kad šie darbų trūkumai negali būti pašalinami, ištaisomi ieškovo ar kito asmens.

23Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad priešieškinio reikalavimas nutraukti sutartį atmestinas kaip neįrodytas (LR CPK 178 str.), dėl šios priežasties atsakovas neturi pagrindo reikalauti grąžinti sumokėto avanso – 3105 Lt. Įvertinus rašytinius duomenis, šalių paaiškinimus, pripažintina, kad ieškovas turi teisę į užmokestį už dalį atliktų darbų. Visa darbų kaina buvo nustatyta 16940 Lt, atsakovo sumokėtas avansas sudarė 3105 Lt, darbų trūkumų šalinimas sudarytų 4070 Lt, todėl ieškovas turi teisę reikalauti priteisti 9765 Lt sumą.

24Praleidus sutartyje nustatytą terminą asmuo turi teisę reikalauti priteisti netesybas (LR CK 6.71 str.), reikalauti atlyginti nuostolius. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis patyrė didelius nuostolius, nes laiku nebuvo atlikti darbai. Išaiškintina, kad atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti patirtus reikšdamas reikalavimus savarankiškoje byloje.

25Šalys 2011-08-25 sudarytos sutarties Nr. 11-08-25 14 p. susitarė dėl delspinigių. Teismui nustačius, kad atsakovo pareiga sumokėti ieškovui yra 9765 Lt už atliktus darbus, ieškovo prašymu nuo šios sumos priteistini nurodyto dydžio delspinigiai, t. y. 488,25 Lt. Ši suma pagrįsta sutarties nuostatomis, atitinka teisės aktų reikalavimus, teisingumo ir protingumo principus (LR CK 1.5 str.), todėl priteistina iš atsakovo ieškovei.

26Esant nustatytoms aplinkybėms ieškinys tenkintinas iš dalies ir ieškovui priteistina 9765 Lt skola už atliktus darbus, 488,25 Lt delspinigiai (iš viso – 10253,25 Lt), priešieškinis atmestinas.

27LR CK 6.37 str. 2 d. įtvirtinta skolininko prievolė mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t. y. vadinamąsias procesines palūkanas. Procesinės palūkanos atlieka kompensuojamąją funkciją, nes jos skirtos atlyginti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusius, ieškovės nuostolius, o pagrindas jas priteisti yra atsakovės atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju ir dėl to jo ieškovė kreipėsi į teismą. Taigi prievolė mokėti vadinamąsias procesines palūkanas yra išvestinė, o ne savarankiška, todėl nustačius teisinį pagrindą atsakovui mokėti skolą, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-12-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai paskirstytinos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 2 d.).

29Pagal bylos duomenis ieškovas patyrė šias išlaidas, t. y. 413 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (t.1, b. l. 5), 72 Lt už prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimą (t. 1, b. l. 127) 400 Lt už teisines išlaidas (b. l. 6). Pagal ieškovo reiškiamus reikalavimus ieškinys patenkintas 75 proc., todėl ieškovui priteistina, 309,75 Lt žyminio mokesčio už ieškinį, 72 Lt žyminio mokesčio už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nes apeliacinės instancijos teismo 2013-09-30 nutartimi ieškovo prašymas patenkintas ir byla perduota nagrinėti pirmosios instancijos teismui, t. y. iš viso priteistina 381,75 Lt žyminio mokesčio. pagal bylos duomenis ieškovas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti turėjo už ieškinio surašymą, todėl iš atsakovo priteistina 300 Lt šių išlaidų.

30Pagal bylos duomenis atsakovas šioje byloje patyrė šias išlaidas: 605 Lt teisines išlaidas (t. 1, b. l. 43–45), 242 Lt teisines išlaidas (t. 1, b. l. 73–74), 302 Lt už faktinių aplinkybių konstatavimą (t. 1, b. l. 70–71), 200 Lt už faktinių aplinkybių konstatavimą (t. 1, b. l. 166), 2200 Lt už ekspertizės atlikimą (t. 1, b. l. 188, t. 2, b. l. 4), 413 Lt žyminio mokesčio už priešieškinį (t. 2, b. l. 31), 1600 Lt už advokato teisines išlaidas, pagal atliktą detalizaciją (t. 2, b. l. 57–59), 300 Lt už eksperto išlaidas dėl dalyvavimo teismo posėdyje (t. 2, b. l. 66). Atsakovas už atsiliepimą į ieškinį ir tripliką sumokėjo iš viso 847 Lt, todėl jam priteistina 211,75 Lt už šias išlaidas. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad atsakovas iš viso turėjo 502 Lt už faktinių aplinkybių konstatavimą, todėl jam atlygintinos 125,50 Lt išlaidos. Atsakovas už ekspertizę bei eksperto dalyvavimą teismo posėdžio metu iš viso sumokėjo 2500 Lt, pagal patenkintus ieškinio reikalavimus jam priklausytų 625 Lt, tačiau šiomis ekspertizės išvadomis bei eksperto paaiškinimais rėmėsi ir reikšdamas prieišieškinį, nurodė, kaip priešeišekinio reikalavimų pagrindą, todėl šios išlaidos mažintinos iki 300 Lt, nes priešieškinis atmestas visiškai. Atmetus priešieškinį, už jį sumokėtas žyminis mokestis atsakovui neatlygintinas. Pagal pateiktą advokato išlaidų skaičiuotę, atsakovo atstovė atliko šiuos veiksmus, t. y. 600 Lt už atsiliepimą į sprendimą už akių peržiūrėjimą, 200 Lt už prašymą dėl ekspertizės atlikimo, 400 Lt už priešieškinio parengimą, 400 Lt už dalyvavimą teismo posėdžiuose. Teismas nurodo, kad ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo patenkintas, todėl 600 Lt išlaidų atsakovui nepriteistina, atmestus priešieškinį neatlygintinos ir 400 Lt išlaidos už šio procesinio dokumento paruošimą, proporcingai atlygintinos išlaidos už prašymo ekspertizei atlikti paruošimą – 50 Lt, o išlaidos už atstovo dalyvavimą teismo posėdžiuose mažintinos iki 50 Lt, nes priešieškinio reikalavimai atmesti (iš viso: 100 Lt).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., 286 str., teismas,

Nutarė

32ieškinį tenkinti iš dalies:

33priteisti iš atsakovo A. V., asmens kodas ( - ), ieškovei UAB „PEG GRUPĖ“, įmonės kodas 302345471, 10253,25 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-12-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 381,75 Lt žyminio mokesčio bei 300 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti;

34priteisti iš ieškovės UAB „PEG GRUPĖ“, įmonės kodas 302345471 atsakovui A. V., asmens kodas ( - ), 211,75 Lt teisinių išlaidų, 125,50 Lt išlaidų už faktinių aplinkybių konstatavimą, 300 Lt už ekspertizę ir eksperto dalyvavimą teismo posėdyje; 100 Lt už advokato teisinę pagalbą.

35Kitą ieškinio dalį atmesti.

36Priešieškinį atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Marijai... 2. ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. V. 13773,77 Lt skolą, 5 proc.... 3. Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Nurodė,... 4. Trečiasis asmuo Tauragės rajono savivaldybė atsiliepimu į ieškinį... 5. Daugiau atsiliepimų per teismo nustatytą terminą negauta.... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priešieškinis atmestinas.... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2011-08-25 tarp šalių sudaryta rangos... 9. Šioje byloje kilo ginčas dėl 2011-08-25 šalių sudarytos rangos sutarties... 10. Pagal sudarytą šalių sutartį Nr. 11-08-25, rangovas (ieškovas)... 11. LR melioracijos įstatymo 3 str. reglamentuota melioracijos statinių... 12. LR CK 6.681 str. 1 d. statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria... 13. Byloje pateikta 2012-09-27 Tauragės savivaldybės pažyma Nr. 19-4275, kurioje... 14. Atliktų darbų priėmimo–perdavimą reglamentuoja LR CK 6.694 str. Rangovas,... 15. Šiuo atveju darbai buvo perduoti Tauragės rajono savivaldybei, taip pat... 16. Pagal esamą teisinį reglamentavimą užsakovas, atsisakydamas pasirašyti... 17. Šalių sudarytoje sutartyje darbų atlikimo terminas nurodytas konkrečia... 18. Teismas nurodo, kad civilinėje teisėje įtvirtintas favor contractus... 19. Be to, atsakovas paaiškino, kad nustatytu terminu nesulaukęs darbų atlikimo,... 20. Byloje, sprendžiant dėl atliktų darbų kokybės, atsakovo prašymu byloje... 21. Atliktos ekspertizės išvadose nurodyta, kad ieškovė darbus atliko ne... 22. Įvertinus ekspertizės išvadas matyti, kad dalis darbų atlikta... 23. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad priešieškinio... 24. Praleidus sutartyje nustatytą terminą asmuo turi teisę reikalauti priteisti... 25. Šalys 2011-08-25 sudarytos sutarties Nr. 11-08-25 14 p. susitarė dėl... 26. Esant nustatytoms aplinkybėms ieškinys tenkintinas iš dalies ir ieškovui... 27. LR CK 6.37 str. 2 d. įtvirtinta skolininko prievolė mokėti įstatymų... 28. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai paskirstytinos šalių turėtos... 29. Pagal bylos duomenis ieškovas patyrė šias išlaidas, t. y. 413 Lt žyminio... 30. Pagal bylos duomenis atsakovas šioje byloje patyrė šias išlaidas: 605 Lt... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., 286... 32. ieškinį tenkinti iš dalies:... 33. priteisti iš atsakovo A. V., asmens kodas ( - ), ieškovei UAB „PEG... 34. priteisti iš ieškovės UAB „PEG GRUPĖ“, įmonės kodas 302345471... 35. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 36. Priešieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...