Byla 2S-1383-538/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Vida Daugirdienė, A. L. (A. L.), RAB „Sevnaučflot“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ ir suinteresuoto asmens RAB „Sevnaučflot“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Vida Daugirdienė, A. L. (A. L.), RAB „Sevnaučflot“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės V. Daugirdienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00186, prašydamas panaikinti antstolės 2011-07-21 patvarkymą dėl laivo „M. K.“ turto rinkos vertės nustatymo, panaikinti 2011-09-05 patvarkymą dėl laivo „M. K.“ kainos nustatymo, pirmojo varžytynių paskelbimo už 480 000 Lt. Pareiškėjas skunde nurodė, jog antstolė Vida Daugirdienė, vykdydama Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-10 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-739-563/2010 pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, 2011-07-21 patvarkymu paskyrė laivo Rusijos Federacijos „M. K.“ vertinimą, kurį paskyrė atlikti UAB „Velifera“. Vertintojai įvertino laivą kaip metalo laužą ir nustatė jo kainą – 600000 Lt. Antstolės 2011-07-21 patvarkyme nenurodyti nei UAB „Velifera“ ekspertai, nei jos specialistai, nei licencijos ar kvalifikacijos dokumentai, todėl negalima buvo pareikšti ekspertui nušalinimą. Minėtas laivas 2008-07-18 laikinai buvo įvežtas remontui, kurį atliko UAB „Laivų technika“ ir UAB „Vakarų laivų remontas“, todėl buvo apdraustas UAB draudimo kompanijoje „Lamantinas“. Mano, kad antstolė areštuodama laivą viršijo savo įgaliojimus, nes teismas tokio sprendimo nepriėmė, be to, 2010-04-28 raštu RAB „Sevnaučflot“ sutiko ir leido išmontuoti laivo pramoninę įrangą už ieškinio sumą. Nurodo, kad minėtas laivas priklauso dviems savininkams – RAB „Sevnaučflot“ ir ŽUGK ŽK „Zymniaja Zolotica“, kuriems nebuvo pranešta apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-04-24 nutartimi pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ skundą atmetė. Nurodė, kad nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog nėra nė vieno CPK 626 str. numatyto privalomo vykdomosios bylos sustabdymo pagrindo, todėl padarė išvadą, jog antstolės atsisakymas stabdyti vykdomąją bylą yra pagrįstas. Taip pat nagrinėjamoje byloje antstolė skundžiamu 2011-07-21 patvarkymu „Dėl turto rinkos vertės nustatymo“ paskyrė atlikti laivo „M. K.“ vertinimą ir pavedė vertinimą atlikti vertintojui UAB „Velifera“. Nė viena iš vykdymo proceso šalių nepareiškė nušalinimo antstolės 2011-07-21 patvarkymu paskirtam ekspertui UAB „Velifera“. Ekspertui UAB „Velifera“ pateikus turto vertinimo ataskaitą antstolė 2011-09-05 priėmė patvarkymą „Dėl turto kainos“, kuriuo nustatė, jog laivo „M. K.“ rinkos kaina yra 600000 Lt, o pirmosios varžytynės skelbiamos už pradinę 480000 Lt kainą. Teismas pažymėjo, jog skunde pareiškėjas nenurodė jokių motyvų, argumentų, nepateikė jokių pagrįstų duomenų, įrodančių, jog antstolės 2011-09-05 patvarkymas dėl areštuoto turto įvertinimo neatitinka teisės aktų reikalavimų ar pažeidžia pareiškėjo interesus. Priešingai, pirmosios instancijos teismo nuomone, antstolė nustatinėdama parduotino iš varžytynių turto kainą vadovavosi teisėtumo bei kooperacijos principais, atsižvelgė tiek į skolininko, tiek į išieškotojo interesus. Nustatydama parduodamo iš varžytynių laivo kainą, antstolė vadovavosi CPK 718 str. ir įstatymo normų nepažeidė. Laivas buvo areštuotas ir įvertintas kaip vienas nekilnojamojo turto objektas. Antstolis negali vieno nekilnojamojo turto vieneto areštuoti ar įvertinti dalimis. Jokio kito turto, iš kurio būtų galima išieškoti, skolininkas (pareiškėjas) nenurodė. Todėl pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nepagrįsti teiginiai, jog antstolė areštavo daugiau turto, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Taip pat nepagrįsti teiginiai, jog laivo įrangos vertė viršija teismo priteistos sumos ir vykdymo išlaidų bendrą sumą, kadangi skolininkas (pareiškėjas) nei vykdymo proceso metu, nei bylos nagrinėjimo teisme metu nepateikė jokių duomenų apie laive esančią įrangą bei tos įrangos vertę.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo l d. nutartimi iš dalies buvo patenkintas pareiškėjo skundas ir teismas konstatavo, kad visų pirma reikėtų išsiaiškinti, ar per protingą terminą laivo įrangą, neparduodant viso laivo, įmanoma realizuoti, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismas nuo 2012-03-01 iki 2012-04-04 taip ir neįvykdė Klaipėdos apygardos teismo reikalavimo. Iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad laivas „M. K.“ priklauso 2 savininkams, tačiau apie tai nepranešama 2 laivo savininkams ir draudimo kompanijai ir sprendžiamas klausimas apie neįtrauktų į bylą asmenų teises ir pareigas, t. y. antro laivo bendraturčio ir UAB DK „Lamantinas“. Laivas „M. K.“ neteisėtai buvo areštuotas nuo 2009 m. kovo mėn. 16 d. iki šiol ir jo bendraturčiai LR įstatymų nustatyta tvarka bylinėjasi dėl neteisėto arešto ir reikalauja atlyginti jiems, iš jų ir kapitonui A. L., padarytą žalą.

5Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo RAB „Sevnaučflot“ prašo: panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-24 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolės Vidos Daugirdienės 2011-07-21 patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo Nr. 0004/11/00186 bei 2011-09-05 patvarkymą dėl turto vertės nustatymo; uždrausti antstolei Vidai Daugirdienei, siekiant patenkinti išieškotojo A. L. 97233,77 litų dydžio reikalavimą, parduoti iš varžytynių visą laivą „M. K.“, identifikacinis Nr. ( - ), plaukiojantį su Rusijos Federacijos valstybės vėliava; įpareigoti antstolę Vidą Daugirdienę kreiptis į išieškotoją su raginimu kreiptis į teismą dėl skolininko RAB „Sevnaučflot“ turto dalies nustatymo ir skolininko turto naudojimosi tvarkos nustatymo, o po skolininko RAB „Sevnaučflot“ turto dalies nustatymo atlikti laivo „M. K.“, identifikacinis Nr. ( - ), plaukiojančio su Rusijos Federacijos valstybės vėliava, likvidžios pramoninės įrangos vertinimą bei pardavimą, siekiant patenkinti išieškotojo A. L. 97233,77 litų dydžio reikalavimą; išspręsti klausimą dėl antstolės Vidos Daugirdienės patraukimo atsakomybėn už Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-22 nutarties sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00186, iki bus išnagrinėtas paminėtas skundas dėl antstolio veiksmų pažeidimą. Nurodo, kad antstolė priėmė 2011-09-05 patvarkymą dėl turto rinkos vertės nustatymo Nr. 0004/11/00186, kuriuo nustatė laivo „M. K.“ rinkos vertę – 480000 litų, bei paskelbė pirmąsias minėto laivo varžytynes bei nepagrįstai sumažino laivo „M. K.“ įvertinimą, padarytą jos pačios paskirto turto vertintojo UAB „Velifera“ nuo 600000 Lt iki 480000 Lt. Apie savo neteisėtus veiksmus antstolė nepranešė skolininkui, nors minėtame patvarkyme yra klaidinga žyma, jog apie ginčo patvarkymą buvo paštu pranešta skolininkui. Su antstolės 2011-09-05 patvarkymu pareiškėjas susipažino tik tada, kai 2011-10-13 teisme susipažino su šios civilinės bylos medžiaga, o skolininkas ir jo atstovas iki šios dienos nėra gavę antstolės nei 2011-07-21, nei 2011-09-05 patvarkymų, nei kitos vykdomosios bylos medžiagos, nors antstolei yra žinoma, kad skolininkui šioje byloje atstovauja advokatas. Teismas nepaisė Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-01 nutartyje nurodytų argumentų ir motyvų, kad vykdomojoje byloje nėra įrodymų, jog skolininkas buvo tinkamai informuotas apie antstolės vykdymo veiksmus, kad kyla pagrįstos abejonės, ar skolininkas turėjo galimybę susipažinti su antstolės patvarkymais bei juos apskųsti. Antstolė šiuo atveju ėmėsi neteisėtų priemonių kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą. Taip pat nurodo, kad areštuoto laivo „M. K.“ rinkos vertė žymiai viršija išieškotojui priteistos sumos (97233,14 Lt) dydį, todėl išieškotojui išduotam vykdomajam raštui įvykdyti visiškai pakanka parduoti iš varžytynių kokią nors iš daugumos laivo „M. K.“ pramoninės įrangos. Tokiais antstolės veiksmais šiurkščiai pažeistos tarptautinės teisės normos, Lietuvos Respublikos teisės aktai bei skolininko ir laivo bendraturčio (pareiškėjo) teisės ir teisėti interesai. Byloje esantis UAB „Velifera“ turto vertinimo aktas šiuo atveju nėra tinkamas, nes buvo atliekamas laivo kaip metalo laužo vertinimas, nors reali laivo vertė yra kaip specializuoto žvejybinio laivo, o ne metalo laužo ir žymiai viršija UAB „Velifera“ įvertinimą. Teismas netinkamai įvertino antstolės elgesį informuojant skolininką apie vykdymo veiksmus, kadangi skolininko atstovo V. G. įgaliojimai buvo nutraukti iki skundžiamų antstolės procesinių veiksmų atlikimo, antstolės pranešimai buvo siunčiami netinkamu adresu ir skolininkas negalėjo tinkamai ginti savo teises, o sutartį su advokatu pasirašė tik tada, kai sužinojo apie savo teisių pažeidimą vykdomojoje byloje. Taip pat nurodė, kad nei antstolė, nei teismas netinkamai vertino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-14 nutartį dėl laivo „M. K.“ arešto ieškinio sumos, t. y. neperžengdamas 97233,77 ribų, ir antstolė, viršydama savo įgalinimus, 2009-10-16 surašė turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0004/09/02431 visam laivui „M. K.“, nenurodydama minėtame turto apraše areštuojamo turto bendraturčio, t. y. pareiškėjo, ir areštuojamo turto vertės. Taip pat nesutinka su teismo motyvais, kad antstolė neprivalėjo pasiūlyti išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo bei turto naudojimosi tvarkos nustatymo.

6Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo A. L. prašo palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-24 nutartį nepakeistą. Nurodo, kad teismas, išsamiai išnagrinėjęs ir įvertinęs bylos medžiagą, 2012-04-24 nutartimi pagrįstai atmetė pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ skundą. Pareiškėjo ir skolininko atskiruosiuose skunduose išdėstyti motyvai yra nepagrįsti, neįrodyti ir todėl skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigia.

7Atskirieji skundai netenkintini.

8Iš vykdomosios bylos Nr. 0004/11/00186 medžiagos nustatyta, kad antstolė V. Daugirdienė 2011-01-21 patvarkymu priėmė vykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

92010-10-11 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-739-563/2010 pagrindu išduotą vykdomąjį raštą dėl 97 233,17 Lt darbo užmokesčio išieškojimo iš skolininko RAB „Sevnaučflot“ išieškotojo A. L. naudai (v. b., b. l. 3,5). Ieškovo A. L. ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovui RAB „Sevnaučflot“ priklausantis laivas „M. K.“ neperžengiant ieškinio sumos, t. y. 97233,77 Lt, ribų (v. b., b. l. 4). Minėtos nutarties pagrindu antstolė 2009-10-16 surašė turto aprašą, kuriuo buvo aprašytas areštuotas turtas – laivas „M. K.“ (v. b., b. l. 8–9). Antstolės surašytame turto apraše klaidingai nurodyta, kad 2009-10-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-15859-563 priėmė Klaipėdos apygardos teismas, kadangi šią nutartį priėmė Klaipėdos miesto apylinkės teismas. 2011-07-21 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo skyrė UAB „Velifera“ atlikti nekilnojamojo turto – laivo „M. K.“ – vertinimą (v. b., b. l. 34). 2011-08-11 antstolė gavo UAB „Velifera“ turto įvertinimo ataskaitą, pagal kurią laivo „M. K.“ rinkos kaina – 600000 Lt (v. b., b. l. 49). Antstolė 2010-09-05 patvarkymu nustatė, kad pirmosios varžytynės skelbtinos už pradinę 480000 Lt kainą, ir paaiškino, kad išieškotojas, turto savininkas ir skolininkas dėl turto įkainojimo prieštaravimus gali pareikšti per penkias dienas nuo turto įkainojimo akto gavimo dienos (v. b., b. l. 51).

10Teismas atkreipia dėmesį, jog vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra ribojamos asmenų teisės taikant valstybinę prievartą, todėl antstolis teisėtai gali atlikti tik tokius veiksmus, kurie yra numatyti įstatymo, laikydamasis tų veiksmų atlikimo tvarkos. Skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas dėl antstolio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus (CPK 510 str. 1 d.). Atsisakymas yra suprantamas ne kaip neveikimas, o kaip aktyvus veiksmas, t. y. jeigu savo patvarkymu raštu arba veiksmais antstolis atsisako atlikti procesinį veiksmą, kurį atlikti jį įpareigoja įstatymas ar kitas teisės aktas arba įstatymo ar kito teisės akto pagrindu prašo atlikti vykdymo proceso dalyvis. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 str. 1 d.), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo atveju pareiškėjas, skųsdamas antstolio veiksmus, nurodė, kad antstolė nepagrįstai paskyrė areštuoto turto ekspertizę, neteisingai įvertino turtą bei paskelbė jo varžytynes.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G., M. M., D. G., V. V., ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje D. B., R. B. v. antstolė B. P., J. V., J. K., A. K., AB Sampo bankas, VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje A. G., V. G. v. antstolė R. S., M. K., O. P., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „BTA draudimas“, ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; kt.). CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Teisę areštuoti bei įkainoti skolininko turtą antstoliui suteikia teisės normos, įtvirtintos LR CPK XLVIII skyriuje. Areštuodamas turtą, antstolis jį įvertina rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (LR CPK 681 str. 1 d.). Įstatymas suteikia teisę vykdymo proceso šalims pareikšti nušalinimą antstolio paskirtam ekspertui (LR CPK 598 str., red. iki 2011-10-01). Nagrinėjamu atveju antstolė 2011-07-21 paskyrė ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiame antstolės patvarkyme buvo nurodytas ekspertas, kuriam pavedama atlikti ekspertizę, bei patvarkymas išsiųstas vykdymo proceso šalims. Minėtame Antstolės patvarkyme buvo išaiškinta pareiškėjo teisė pareikšti nušalinimą ekspertui. Nė viena iš vykdymo proceso šalių antstolės paskirtam ekspertui UAB „Velifera“ nušalinimo nepareiškė. 2011-09-05 antstolė pareiškėjui įteikė turto vertinimo ataskaitą, prieštaravimai dėl turto vertės nustatymo taip pat nepareikšti. Taip pat byloje nustatyta, kad 2010-04-01ŽUGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ bei RAB „Sevnaučflot“ atstovui advokatui G. Saveljevui buvo įteiktas 2009-10-16 antstolės surašytas turto aprašas; 2011-01-21 RAB „Sevnaučflot“ paštu buvo išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei raginimas įvykdyti sprendimą; 2011-07-22 advokatui G. Saveljevui pasirašytinai įteiktas antstolės 2011-07-21 patvarkymas „Dėl turto rinkos vertės nustatymo“; 2011-09-05 advokatui G. Saveljevui įteiktas antstolės 2011-09-05 patvarkymas „Dėl turto kainos“ bei turto įvertinimo ataskaita. Dėl to atmestinas pareiškėjo teiginys, kad laivo savininkai nebuvo informuoti apie antstolės atliekamus vykdymo veiksmus (CPK 178 str., 185 str.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tiek pareiškėjas, tiek skolininkas žinojo apie tai, kad yra pradėtas priverstinis skolos išieškojimas suinteresuoto asmens naudai, tačiau elgėsi pasyviai ir savo interesų negynė sutikdami su antstolės atliekamais veiksmais.

12Pareiškėjas nurodo, kad laivas „M. K.“ nepagrįstai įvertintas ne kaip žvejybinis laivas, o kaip metalo laužas bei neteisingai nustatyta iš pirmųjų varžytynių parduodamo turto pradinė kaina. Byloje nustatyta, kad ekspertui UAB „Velifera“ pateikus turto vertinimo ataskaitą (v. b., b. l. 40–50), antstolė 2011-09-05 priėmė patvarkymą „Dėl turto kainos“, kuriuo nustatė, jog laivo „M. K.“ rinkos kaina yra 600000 Lt, o pirmosios varžytynės skelbiamos už pradinę 480000 Lt kainą (v. b., b. l. 51). Turto įvertinimo ataskaitoje turto vertintojai laivą įvertino tik kaip laivo pardavimą į metalo laužą. Pažymėtina, kad laivo „M. K.“ kritinę būklę patvirtina ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pranešimai, jog laivas skendo, buvo imtasi laivo gelbėjimo darbų, laivas paliktas likimo valiai (v. b., b. l. 24–27). Todėl nėra pagrindo netikėti eksperto išvada, kad laivas buvo vertintas kaip laivo pardavimas į metalo laužą (CPK 178 str., 185 str.). Iš pirmųjų varžytynių parduodamo turto pradinės kainos nustatymą reglamentuoja LR CPK 718 str., kuriame nurodyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 proc. šio kodekso 681 str. numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Nagrinėjamu atveju parduodamas turtas buvo įvertintas 600 000 Lt, todėl konstatuotina, kad vadovaudamasi ekspertų nustatyta areštuoto turto rinkos kaina bei LR CPK 718 str., antstolė pagrįstai nurodė, kad iš pirmųjų varžytynių parduodamo turto pradinė kaina yra 480 000 Lt.

13Pareiškėjas taip pat nurodo, kad antstolė, taikydama laikinąsias apsaugos priemones, areštavo daugiau turto negu ieškinio suma ir 2010-04-28 raštu Nr. 44-10 RAB „Sevnaučflot“ sutiko ir leido išmontuoti laivo pramoninę įrangą už ieškinio sumą. Pažymėtina, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimai būtų kuo greičiau ir realiai įvykdyti, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymo saugomus interesus (LR CPK 634 str. 2 d.). Šiuo atveju A. L. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-10-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-15859-563/2009 patenkino ieškovo A. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo atsakovui ribotos civilinės atsakomybės įmonei „Sevnaučflot“ priklausantį laivą „M. K.“ neperžengiant ieškinio sumos – 97 233,77 Lt ribų. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolė, vykdydama minėtą nutartį ir areštuodama laivą „M. K.“, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad laivas laikytinas vienu nekilnojamojo turto objektu ir todėl antstolė negali vieno nekilnojamojo turto vieneto areštuoti ar įvertinti dalimis. Be to, pažymėtina, kad pareiškėjas nei vykdymo proceso metu, nei bylos nagrinėjimo teisme metu nepateikė jokių duomenų apie laive esančią įrangą bei tos įrangos vertę, todėl antstolė neturėjo jokio pagrindo manyti, kad pareiškėjo siūlomos išmontuoti laivo pramoninės įrangos vertė atitinka teismo priteistą sumą bei vykdymo išlaidas. Taip pat pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, kad išmontuotą laivo pramoninę įrangą būtų galima praktiškai realizuoti. Todėl atmestini pareiškėjo argumentai dėl per didelės arešto sumos bei galimybės parduoti tik laivo pramoninę įrangą (CPK 178 str., 185 str.).

14Skolininkas atskirajame skunde nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo argumentas, jog antstolio pareiga imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, yra visiškai netinkamas šioje situacijoje, kadangi šiuo atveju antstolė ėmėsi kaip tik neteisėtų priemonių. Pareigą antstoliui imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, numato LR CPK 634 str. 2 d., ir šiuo atveju suinteresuotas asmuo A. L. yra skolininko RAB „Sevnaučflot“ kreditorius pagal įsiteisėjusį Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-10 sprendimą, todėl teisėtai ir pagrįstai reikalauja, jog minėtas teismo sprendimas būtų realiai įvykdytas.

15Atskirajame skunde skolininkas taip pat nurodo, kad nepagrįsti pirmosios instancijos teismo motyvai, jog antstolė neprivalėjo pasiūlyti išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo bei turto naudojimosi tvarkos nustatymo. LR CPK 671 str. reglamentuota, kad skolininko juridinio asmens ar kitos organizacijos turto, kuris yra bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalis nustatoma LR CPK 667 str. nustatyta tvarka. Kaip akivaizdu iš byloje esančių dokumentų, šiuo atveju laivo nuosavybės teisės liudijime yra nurodyta, kad skolininkui (RAB „Sevnaučflot“) priklausanti turto dalis sudaro 52 proc., todėl antstolė neprivalėjo siūlyti išieškotojui (A. L.) kreiptis į teismą su pareiškimu dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje nuosavybėje (CPK 178 str., 185 str.)

16Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo RAB „Sevnaučflot“ prašo išspręsti klausimą dėl antstolės Vidos Daugirdienės patraukimo atsakomybėn už Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-22 nutarties sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00186, iki bus išnagrinėtas minėtas skundas dėl antstolio veiksmų, pažeidimą. Apeliacinės instancijos teismas su nurodytu argumentu nesutinka ir atkreipia suinteresuoto asmens dėmesį, jog minėta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-22 nutartis antstolei buvo įteikta 2011-09-07, todėl ji neturėjo galimybės su nutartimi susipažinti (t. 1, b. l. 38).

17Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

18Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagal byloje esančią medžiagą priėmė teisingą procesinį sprendimą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytais motyvais bei konstatuoja, kad apeliantų atskiruosiuose skunduose išdėstytais argumentais nėra pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės V. Daugirdienės... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-04-24 nutartimi pareiškėjo ŽŪGK... 4. Atskiruoju skundu pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ prašo... 5. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo RAB „Sevnaučflot“ prašo:... 6. Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo A. L. prašo palikti... 7. Atskirieji skundai netenkintini.... 8. Iš vykdomosios bylos Nr. 0004/11/00186 medžiagos nustatyta, kad antstolė V.... 9. 2010-10-11 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-739-563/2010 pagrindu išduotą... 10. Teismas atkreipia dėmesį, jog vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 12. Pareiškėjas nurodo, kad laivas „M. K.“ nepagrįstai įvertintas ne kaip... 13. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad antstolė, taikydama laikinąsias apsaugos... 14. Skolininkas atskirajame skunde nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos... 15. Atskirajame skunde skolininkas taip pat nurodo, kad nepagrįsti pirmosios... 16. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo RAB „Sevnaučflot“ prašo... 17. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 18. Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 19. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį palikti...