Byla 2S-878-124/2014
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. liepos 14 d. nutarties, kuria nutarta į antstolio depozitinę sąskaitą pervesti ieškovui priklausančias lėšas

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. liepos 14 d. nutarties, kuria nutarta į antstolio depozitinę sąskaitą pervesti ieškovui priklausančias lėšas, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Antstolis D. T. Patvrakymu areštuoti lėšas (3 b. l.) kreipėsi į teismą ir nurodė, kad vykdydamas Šiaulių apygardos teismo 2014-05-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-65-291/20014 dėl 500 Lt, Šiaulių apygardos teismo 2014-05-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-65-291/2014 dėl 302,50 Lt, pagal Šiaulių apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr.2-65-291/2014, išduotą 2014-05-21 dėl 300 Lt skolų išieškojimo iš skolininko East China Automobile Association Ltd, trečios eilės išieškotojų UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „ECAA Europe“ naudai areštuoja pinigines lėšas – 1752,22 Lt sumai, priklausančias skolininkui East China Automobile Association Ltd. Antstolis nurodė, kad esant neišmokėtų skolininko įneštų piniginių lėšų, jas reikia pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininko įmokėtos lėšos į teismo depozitinę sąskaitą buvo išmokėtos, prašė informuoti kokiu pagrindu, kada ir kam šios lėšos buvo išmokėtos (3 b. l.).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. liepos 14 d. nutartimi (1–2 b. l.) antstolio D. T. prašymą tenkino, nutarė pervesti į antstolio D. T. depozitinę sąskaitą 1752,22 Lt, priklausančius East China Automobile Association Ltd.

6Teismas nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismo duomenimis East China Automobile Association Ltd įnešė 15035,24 Lt užstatą. 2014-03-03 Swedbank AB banko pavedimu Nr. 29, 300,00 Lt buvo pervesti UAB „Vaivorykštė“ kaip bylinėjimosi išlaidos civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014. East China Automobile Association Ltd įnešto užstato likutis - 14 735,24 Lt.

7Kadangi UAB „ECAA Europe“ pateikė antstoliui D. T. vykdyti Šiaulių apygardos teismo vykdomuosius dokumentus Nr. 2-65-291/2014 dėl bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko East China Automobile Association Ltd įneštų piniginių lėšų, o antstolis D. T. pateikė patvarkymą teismui pervesti pinigines lėšas, esančias depozitinėje teismo sąskaitoje, todėl 1752,22 Lt suma, priklausanti East China Automobile Association Ltd pervestina į antstolio D. T. depozitinę sąskaitą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovo East China Automobile Association Ltd atstovas advokatas A. Š. atskiruoju skundu (11–13 b. l.) prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014-07-14 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolio D. T. patvarkymo netenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Šiaulių apylinkės teismas 2014-01-07 priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė, tačiau apeliantas šį teismo sprendimą apskundė. Apeliacinis skundas iki šiol nėra išnagrinėtas, taigi, pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs. Pirmosios instancijos teismas apkskritai neturėjo teisės nagrinėti antstolio D. T. patvarkymo dėl piniginių lėšų arešto.

112. Užstato, kurį apeliantas yra sumokėjęs į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, paskirtis yra atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimas, o ne kitų prievolių įvykdymo užtikrinimas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išplėtė užstato, skirto atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimui, paskirtį.

123. Apeliacinis skundas Šiaulių apygardos teisme nėra išnagrinėtas iki šiol, taigi, nėra išspręstas sumokėto užstato paskirstymo arba grąžinimo apeliantui klausimas. Tuo atveju, jeigu apeliantas apeliacinės instancijos teisme pralaimėtų bylą, iš jo būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos, patirtos šiame teisme. Vien pirmosios instancijos teisme iš apelianto buvo priteistos 7046,45 Lt bylinėjimosi išlaidos, o tai sudaro beveik pusę sumos, esančios teismo depozitinėje sąskaitoje. Neatmestina ir galima tokia situacija, kad apeliacinės instancijos teismas grąžins bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, todėl apelianto sumokėto užstato šioje byloje nepakaks bylinėjimosi išlaidų sumokėjimui. Pirmosios instancijos teismas į šią aplinkybę visiškai neatsižvelgė.

134. Apeliantas dar 2014 m. birželio 11 d. Šiaulių apygardos teismui pateikė prašymą dėl atleidimo nuo pareigos užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir dėl sumokėto užstato grąžinimo. Šiame prašyme buvo nurodyta, kad yra išnykusi priežastis dėl kurios pareikalauta užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Apelianto prašymas buvo pateiktas žymiai ankščiau, nei priimta skundžiama teismo nutartis, tačiau jis nėra išnagrinėtas iki šiol.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą (23–25 b. l.) ECAA Europe UAB atstovas advokatas V. B. prašo apelianto atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014-07-14 nutarties atmesti, priteisti apelianto išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą apmokėti. Bylinėjimosi išlaidas atlyginti iš apelianto sumokėto užstato. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, kurio žinioje yra apelianto sumokėto užstato permoka, esant atitinkamiems pagrindams, turi procesinę pareigą antstolio reikalavimu tos permokos dalį pervesti antstoliui, kuris vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje. Atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą ir kitų prcesinių dokumentų surašymą turėjo 2541 Lt bylinėjimosi išlaidų. Apelianto sumokėto užstato likučio 5936,57 Lt tam pilnai pakanka. Be to, liktų ir bylinėjimosi išlaidoms kasaciniame teisme atlyginti. CPK 794 str. 1 d. norma yra imperatyvi, t. y. nesant pagrindo taikyti 794 str. 2 dalyje 1-4 punkte nurodytas išimtis, kitos valstybės juridinis asmuo privalo sumokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Niekas negali atleisti apelianto nuo pareigos laikytis imperatyvių teisės normų reikalavimų.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą (26–31 b. l.) trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti 500 Lt bylinėjimosi išlaidas, šias išlaidas atlyginant iš apelianto sumokėto užstato. Atsiliepime nurodė, kad išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, todėl ir teismas iš esmės privalo užtikrinti kitose civilinėse bylose priimtų įsiteisėjusių teismo sprendimų įvykdymą ir teismo depozitinėje sąskaitoje esančias apelianto lėšas pervesti antstoliui. Kadangi apeliantas teismo sprendimų nevykdo, tai reikalavimo nukreipimas į pas trečiuosius asmenis esantį apelianto turtą yra logiškas, teisingas ir pateisinamas, todėl apelianto skundžiama nutartis yra visiškai pagrįsta. LR CPK 794 str. 1 d. imperatyviai nustatyta, kad ieškovas kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo atsakovo prašymu privalo šio kodekso nustatyta tvarka sumokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Kad CPK 794 str. 1 d. yra imperatyvi teisės norma, pripažįstama ir teismų praktikoje. East China Automobile Association Ltd priklausančios 35 vnt. paprastosios vardinės ECAA Europe UAB akcijos yra areštuotos, taigi, vienintelis turtas į kurį gali būti nukreipiami skolų iš apelianto išieškojimai, tai pas trečiuosius asmenis esančios apelianto lėšos. Apeliantas siekia kuo labiau trukdyti atsakovui ECAA Europe UAB vykdyti veiklą, vilkinti civilinius procesus ir svarbiausia - prailginti bylose taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo terminus, o taip pat užkirsti kelią, jog būtų sudaryta galimybė išieškoti įsiteisėjusiais teismo sprendimais iš apelianto priteistas pinigų sumas.

16Iš apelianto East China Automobile Association Ltd trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ naudai priteistinos 500 Lt bylinėjimosi išlaidos už šio atsiliepimo į atskirąjį skundą projekto parengimą iš apelianto sumokėto užstato.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

18ir teisiniai argumentai

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014 teismas 2014 m. sausio 7 d. sprendimu ieškovo East China automobile association Ltd ieškinį atsakovui ECAA Europe UAB, tretiesiems asmenims J. D., UAB „Vaivorykštė“ dėl visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimų pripažinimo neteisėtais bei pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, atmetė.

21Ieškovas East China automobile association Ltd, nesutikdamas su Šiaulių apylinkės teismo 2014-01-07 sprendimu, apeliaciniu skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

22Apeliacinis skundas 2014 m. kovo 6 d. gautas Šiaulių apygardos teisme, užvesta civilinė byla Nr. 2A-420-368/2014. Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad byla neišnagrinėta, teismo posėdis šioje civilinėje byloje paskirtas 2014 m. lapkričio 5 d.

23Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimas šiuo metu yra neįsiteisėjęs, todėl apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su apelianto argumentu, kad esant neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, pirmosios instancijos teismas negalėjo nagrinėti antstolio D. T. 2014-06-23 Patvarkymo areštuoti lėšas (3 b. l.). Tuo atveju, jeigu apelianto apeliacinis skundas Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014 būtų atmestas, iš apelianto – East China automobile association Ltd būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos, kurios būtų sumokėtos iš teismo depozitinėje sąskaitoje esančio užstato. Neatmestina ir ta galimybė, jog civilinė byla pagal East China automobile association Ltd apeliacinį skundą gali būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tokiu atveju apelianto sumokėto užstato gali ir nepakakti bylinėjimosi išlaidų atlyginimui. Taigi, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad esant neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, pirmosios instancijos teismo priimta 2014-07-14 nutartis yra teisiškai nepagrįsta, todėl naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – antstolio D. T. prašymas atmestinas.

24Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos pirmosios instancijos teismo 2014-07-14 nutarties teisėtumui, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nenagrinėja ir plačiau dėl jų nepasisako.

25Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisiškai nepagrįstą nutartį, kuri naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – antstolio prašymas atmestinas (LR CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

27Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. liepos 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolio D. T. prašymą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Antstolis D. T. Patvrakymu areštuoti lėšas (3 b. l.) kreipėsi į teismą ir... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. liepos 14 d. nutartimi (1–2 b. l.)... 6. Teismas nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismo duomenimis East China... 7. Kadangi UAB „ECAA Europe“ pateikė antstoliui D. T. vykdyti Šiaulių... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovo East China Automobile Association Ltd atstovas advokatas A. Š.... 10. 1. Šiaulių apylinkės teismas 2014-01-07 priėmė sprendimą, kuriuo... 11. 2. Užstato, kurį apeliantas yra sumokėjęs į Šiaulių apylinkės teismo... 12. 3. Apeliacinis skundas Šiaulių apygardos teisme nėra išnagrinėtas iki... 13. 4. Apeliantas dar 2014 m. birželio 11 d. Šiaulių apygardos teismui pateikė... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (23–25 b. l.) ECAA Europe UAB atstovas... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (26–31 b. l.) trečiasis asmuo UAB... 16. Iš apelianto East China Automobile Association Ltd trečiojo asmens UAB... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 18. ir teisiniai argumentai... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Šiaulių apylinkės... 21. Ieškovas East China automobile association Ltd, nesutikdamas su Šiaulių... 22. Apeliacinis skundas 2014 m. kovo 6 d. gautas Šiaulių apygardos teisme,... 23. Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad Šiaulių apylinkės teismo... 24. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kiti atskirojo skundo argumentai... 25. Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais konstatuoja, kad... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 27. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. liepos 14 d. nutartį panaikinti ir...