Byla 2A-420-368/2014
Dėl visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimų pripažinimo neteisėtais bei pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laivės Aleknavičienės, Egidijaus Mockevičiaus (kolegijos pirmininkas), Rasos Bartašienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo East China Automobile Association Ltd ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ECAA Europe apeliacinius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014, iškeltoje pagal ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinį atsakovei ECAA Europe, UAB, tretiesiems asmenims J. D., UAB „Vaivorykštė“ dėl visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimų pripažinimo neteisėtais bei pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas East China Automobile Association Ltd kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtais ECAA Europe, UAB, 2013 m. balandžio 24 d. visuotinį akcininkų susirinkimą ir 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą neteisėtais; 2) pripažinti negaliojančiais pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 tomas, 1–6 b. l.). Nurodė, kad atsakovė, sušaukdama pradinį visuotinį akcininkų susirinkimą, tinkamai jo neinformavo, o pakartotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas, remiantis neteisėtu eilinio visuotinio akcininkų susirinkimu, nėra galimas. Teigė, kad 2013 m. balandžio 24 d. visuotinis akcininkų susirinkimas ir 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas buvo šaukiami nesilaikant LR Akcinių bendrovių įstatyme (toliau ABĮ) nustatytų reikalavimų. Be to, pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai pažeidė jo teises ir interesus, kadangi šiais sprendimais siekiama eliminuoti ieškovą, turintį 35 proc. bendrovės akcijų, iš bendrovės valdymo ir apriboti jo teises dalyvauti įmonės veikloje bei priimant svarbius klausimus, susijusius su bendrove.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. sausio 7 d. sprendimu atmetė ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinį (2 tomas, 141–144 b. l.). Atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl ECAA Europe, UAB, 2013 m. balandžio 24 d. visuotinio akcininko susirinkimo pripažinimo neteisėtu teismas nurodė, kad, neįvykus visuotiniam akcininkų susirinkimui, jokie sprendimai nebuvo ir negalėjo būti priimti. Sprendė, kad 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas buvo sušauktas nepažeidžiant LR ABĮ nustatytų reikalavimų. Teismo vertinimu, byloje buvo įrodyta, kad nei atsakovės ECAA Europe, UAB, valdyba nei jos vadovas J. D. neturėjo galimybės sušaukti visuotinio akcininkų susirinkimo, nes valdyba, iš jos 2012 m. lapkričio mėn. pasitraukus trims valdybos nariams ir nebelikus kvorumo, tapo neveikianti, o J. D. kaip atsakovės vadovas negalėjo sušaukti visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių (civilinė byla Nr. 2-2727-291/20013). Pažymėjo, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino.

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

9Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą, ieškovas East China Automobile Association Ltd prašo teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį tenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 tomas, 158–167 b. l.). Atsiliepime apeliantas iš esmės atkartoja ieškinyje nurodytus argumentus. Teigia, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-824-440/2013 taikė laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovei buvo uždrausta atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su akcininkų susirinkimų skelbimu ir organizavimu. Mano, kad 2013 m. balandžio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas yra suklastotas. Atkreipia dėmesį į tai, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2727-291/2013 atsakovės vadovas J. D. atsakovės vardu buvo įpareigotas veikti tik kartu su ieškovu. Tvirtina, kad šaukiant 2013 m. balandžio 24 d. visuotinį akcininkų susirinkimą ir 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą nebuvo laikomasi imperatyvių LR ABĮ normų dėl informavimo apie susirinkimų sušaukimą. Apelianto vertinimu, atsakovės vadovas tyčia visuotinį akcininkų susirinkimą šaukė ne kaip vadovas, o kaip akcininkas. Pabrėžia, kad pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas negalėjo būti šaukiamas, o jo metu priimti sprendimai pažeidė jo interesus. Nurodė, kad nepraleido ieškinio senaties termino.

10Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą, atsakovė ECAA Europe, UAB, prašo pakeisti teismo sprendimą ir pripažinti, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 tomas, 146–150 b. l.). Atsiliepime nurodoma, kad teismas pažeidė materialinės teisės normas ir ieškovas praleido terminą ieškiniui pareikšti.

11Atsiliepdama į ieškovo East China Automobile Association Ltd skundą, atsakovė ECAA Europe, UAB, prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti advokato pagalbos išlaidas (3 tomas, 2–12 b. l.). Atsiliepime pabrėžia, kad 2013 m. balandžio 24 d. visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko, dėl to šioje dalyje nėra ieškinio dalyko. Atsakovės vertinimu, apie ginčijamus visuotinius akcininkų susirinkimus ieškovui buvo pranešta tinkamai. Atkreipia dėmesį į tai, kad trečiasis asmuo J. D. 2013 m. balandžio 24 d. susirinkimą šaukė ne kaip atsakovės vadovas, o kaip akcininkas, ir tokią jo teisę neribojo teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

12Atsiliepdami į ieškovo apeliacinį skundą, tretieji asmenys J. D. ir UAB „Vaivorykštė“ prašo skundo netenkinti ir Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ atsiliepimo paruošimo išlaidas (3 tomas, 19–23 b. l.). Atsiliepime tvirtina, kad apie visuotinius akcininkų susirinkimus ieškovui buvo pranešta tinkamai, o pakartotinio susirinkimo metu priimti sprendimai nepažeidė jo teisių.

13Atsiliepdamas į atsakovės ECAA Europe, UAB, apeliacinį skundą, ieškovas East China Automobile Association Ltd prašo skundą atmesti (3 tomas, 30–33 b. l.). Mano, kad ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo ieškovo susipažinimo su 2013 m. gegužės 15 d. pakartotiniu visuotiniu akcininkų susirinkimo protokolu, nes tik tada ieškovui tapo žinoma apie priimtus sprendimus ir jo pažeistas teises.

14Atsiliepdami į atsakovės ECAA Europe, UAB, apeliacinį skundą, tretieji asmenys J. D. ir UAB „Vaivorykštė“ prašo skundą tenkinti (3 tomas, 25 b. l.). Nurodo, kad sutinka su apeliantės skundo motyvais.

15Šiaulių apygardos teisme 2014 m. gegužės 5 d. ir 2014 m. rugsėjo 2 d. gauti ieškovo East China Automobile Association Ltd prašymai dėl papildomų įrodymų pridėjimo ir bylos sustabdymo, ir juose ieškovas prašo pridėti pateiktus papildomus įrodymus ir sustabdyti bylos nagrinėjimą (3 tomas, 71–74 ir 138–140 b. l.). 2014 m. gegužės 5 d. prašyme ieškovas prašo stabdyti bylos nagrinėjimą iki tol, kol bus išspręstas klausimas dėl atsakovės ECAA Europe, UAB, 2013 m. balandžio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo klastojimo, o 2014 m. rugsėjo 1 d. pašyme prašo stabdyti bylos nagrinėjimą iki tol, kol Šiaulių apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-993-372/2014.

16Šiaulių apygardos teisme 2014 m. birželio 12 d. gautas ieškovo East China Automobile Association Ltd prašymas dėl atleidimo nuo pareigos užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir užstato grąžinimo. Prašyme ieškovas, be kita ko, prašo skirti atsakovei 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (3 tomas, 122–124 b. l.).

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

18teisiniai argumentai ir išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

20Apeliantės (atsakovės) ECAA Europe, UAB, apeliacinis skundas atmestinas.

21Dėl ieškinio senaties taikymo

22Pagal LR Civilinio kodekso (toliau CK) 1.124 straipsnį ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. LR CK 1.126 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis to reikalauja.

23Atsakovė ECAA Europe, UAB, prašydama atmesti ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinį, prašė taikyti ieškinio senatį.

24Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas nepraleido termino ieškiniui pareikšti, pažymėjęs, jog ieškovas į teismą kreipėsi nepraleidęs trijų mėnesių termino, numatyto LR CK 2.82 straipsnio 4 dalyje.

25Pagal LR CK 2.82 straipsnio 4 dalį juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Jis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, jeigu šis kodeksas ir kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino ir kitokios sprendimo nuginčijimo tvarkos.

26Apeliantė nesutinka su minėtomis Šiaulių apylinkės teismo išvadomis, skunde pažymėdama, kad nagrinėjamu atveju reikia vadovautis LR ABĮ 19 straipsnio 10 dalimi, pagal kurią CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

27Apeliantės teigimu, 30 dienų ieškinio senaties terminas baigėsi 2013 m. gegužės 24 d., nes pradinis visuotinis akcininkų susirinkimas turėjo įvykti 2013 m. balandžio 24 d., o terminas ginčyti pakartotinį 2013 m. gegužės 15 d. visuotinį akcininkų susirinkimą baigėsi 2013 m. birželio 14 d., ir apie šiuos akcininkų susirinkimus buvo paskelbta viešai. Papildomai nurodo, kad 2013 m. gegužės 17 d. informavo ieškovo atstovus apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, o 2013 m. gegužės 27 d. papildomai išsiuntė ieškovo atstovams informaciją apie priimtus sprendimus.

28Minėta, kad pagal LR ABĮ 19 straipsnio 10 dalį ieškinio dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo senaties terminas yra 30 dienų, nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

29Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus (LR Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalis), yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl Akcinių bendrovių įstatyme nustatyto sutrumpinto 30 dienų termino visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams ginčyti, lemiamą reikšmę turi subjektyvusis kriterijus, t. y. momentas, kada asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. ABĮ ieškinio senaties termino eigos pradžią sieja ne su visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo priėmimo, o su sužinojimo apie jo priėmimą momentu.

30Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą ginčijant akcininkui, kuriam nebuvo tinkamai pranešta apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, sutrumpinto 30 dienų ieškinio senaties termino eiga prasideda ne nuo ginčijamo nutarimo priėmimo dienos, o nuo tos dienos, kai nutarimą ginčijantis akcininkas sužinojo ar turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383; 2003 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2003).

31Informacijos apie visuotinio akcininkų susirinkimo apimtį sudaro dvi nuostatos: pirma, informacija apie susirinkimo sušaukimą (paties įvykio faktas) ir, antra, informacija, apie priimtus nutarimus (tai parodo susirinkimo protokolas). Tik detaliai susipažinęs su priimtais nutarimais (sprendimais), akcininkas gali suvokti ar šie nutarimai pažeidžia jo teises ir interesus. Kolegijos vertinimu, vien sužinojimas arba turėjimas galimybę sužinoti, kad įvyko ar įvyks visuotinio akcininkų susirinkimai yra nepakankamas, jog būtų pradėtas ieškinio senaties termino skaičiavimas.

32Taigi nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, kada ieškovas sužinojo apie ginčijamus nutarimus ir turėjo galimybę įvertinti šių nutarimų turinį.

33Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. gegužės 17 d. pranešimu atsakovės atstovas (bendrovės teisininkas) informavo ieškovo atstovą, kad 2013 m. gegužės 15 d. įvykusiame pakartotiniame ECAA Europe, UAB, akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas padidinti įstatinį kapitalą ir ieškovas (atsakovės akcininkas) turi galimybę pirmenybes teise įsigyti naujai išleidžiamų akcijų dalį (proporcingai turimoms akcijoms) (1 tomas, 172 b. l.).

34Atsakydamas į prieš tai minėtą pranešimą, ieškovo atstovas (advokatas) 2013 m. gegužės 21 d. atsakyme į pranešimą pažymėjo, kad su pranešimu jam nebuvo pateikti jokie priedai, ir jog nepateikta duomenų, patvirtinančių, kad 2013 m. gegužės 15 d. vyko pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Prašė paaiškinti, kodėl ieškovas nebuvo informuotas apie šį susirinkimą ir skubiai pateikti pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir visus jo priedus (2 tomas, 75–76 b. l.).

352013 m. gegužės 21 d. atsakovės atstovas pranešimu informavo ieškovės atstovą, kad 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas turi būti surašytas iki 2013 m. gegužės 22 d. ir jog prašoma pateikti informacija yra viešo pobūdžio ir ją ketinama pateikti VĮ „Registrų centras“ įregistruoti, dėl to ieškovui bus galimybė su šia informacija susipažinti (2 tomas, 77–78 b. l.).

36Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. birželio 3 d. ieškovo atstovas gavo pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo kopiją (2 tomas, 79 b. l.).

37Taigi tik 2013 m. birželio 3 d. ieškovas realiai susipažino su 2013 m. gegužės 15 d. įvykusios pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu (jo turiniu) ir įvertino šio susirinkimo metu priimtus akcininkų sprendimus ir šių sprendimų įtaka ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams.

38Ieškovo ieškinys teismui išsiųstas 2013 m. liepos 2 d. (1 tomas, 86 b. l.).

39Pagal CPK 74 straipsnio 7 dalį, jeigu skundas, dokumentai ar pinigai įteikti paštui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, terminas nelaikomas praleistu.

40Akivaizdu, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino. Be to, ieškinio senaties terminas taikomas ne mechaniškai, o kiekvienoje konkrečioje byloje atsižvelgiant į buvusią situaciją, jos ypatumus ir ieškovo elgesį, siekiant laiku ir tinkamai ginti savo galbūt pažeistas teises ir teismas, spręsdamas ieškinio senaties taikymo klausimą turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bei atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį.

41Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams.

42Kolegijos vertinimu, nėra pagrindo nagrinėjamu atveju daryti išvados dėl ieškinio senaties termino praleidimo.

43Apelianto (ieškovo) East China Automobile Association Ltd apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

44Dėl pranešimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą termino

45Ieškovas teigė, kad visuotiniai ginčo akcininkų susirinkimai buvo sušaukti nesilaikant LR ABĮ ir atsakovės ECAA Europe, UAB, įstatuose numatytų terminų, dėl to buvo pažeisti esminės imperatyvios įstatymo normos ir įstatų nuostatos.

46Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad, neįvykus 2013 m. balandžio 24 d. visuotiniam akcininkų susirinkimui, nėra prasmės vertinti jo sušaukimo teisėtumo, o 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas buvo sušauktas nepažeidžiant LR ABĮ reikalavimų.

47Apeliaciniame skunde ieškovas kelia analogišką klausimą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarkos.

48Pagal LR ABĮ (aktuali redakcija nuo 2012-09-01 iki 2013-07-12) 26 straipsnio 4 dalį pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Šio straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šio straipsnio 4 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

49Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įmonės įstatuose gali būti bet kurių kitų nuostatų, neprieštaraujančių imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir įstatymo formuluotė leidžia akcinės bendrovės įstatuose nustatyti kitokią, dar labiau akcininkų teises saugančią, pranešimo akcininkams apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą tvarką. Taigi įstatyme įtvirtintas tik minimalus pranešimo akcininkams apie rengiamą visuotinis akcininkų susirinkimą standartas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002).

50Nagrinėjamu atveju atsakovės ECAA Europe, UAB, įstatuose numatyti analogiški pranešimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo terminai, kaip ir LR ABĮ (1 tomas, 38–39 b. l., įstatų 4.9 punktas).

51Byloje nėra ginčo dėl to, kad pranešimas apie 2013 m. balandžio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą buvo viešai paskelbtas laikraštyje „Šiaulių naujienos“ 2013 m. balandžio 3 d., o apie 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą – 2013 m. gegužės 10 d. Šias aplinkybes patvirtina ir bylos medžiaga (1 tomas, 151, 160 b. l.).

52Teisėjų kolegija konstatuoja, kad paskelbimų apie įvyksiančius visuotinius akcininkų susirinkimus laikraštyje dienos neįskaičiuotinos į LR ABĮ 26 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pranešimo terminus, ir tai išplaukia ne tik iš teisinio reglamentavimo, pagal kurį metais, mėnesiais, savaitėmis ar dienomis skaičiuojama procesinio termino eiga prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymų nenumatyta ko kita (CPK 73 str. 3 d.). Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1322/2002).

53Taigi šiuo atveju buvo pažeisti į LR ABĮ 26 straipsnio 4 ir 6 dalyse ir ECAA Europe, UAB, įstatuose įtvirtinti reikalavimas apie šaukiamą visuotinio akcininkų susirinkimą pranešti ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos, o apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams pranešti nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

54Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjant ginčus dėl visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, būtina atsižvelgti į ABĮ normų, nustatančių visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimų negaliojimo pagrindus, tikslus ir įvertindama tai, jog šios teisės normos skirtos akcininkų interesams apsaugoti, kad nebūtų priimami neteisėti nutarimai, pažeidžiantys akcininkų turtines ar neturtines teises, sprendžia, jog minėti formalūs pažeidimai (dėl pranešimų terminų) nėra pakankami pripažinti negaliojančiais ginčo susirinkimus ir pakartotinio susirinkimo metu priimtus sprendimus.

55Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vertinant, ar nebuvo pažeista visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka, teismas privalo atsižvelgti į bendrovės įstatuose nustatytos pranešimo apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą tvarkos įgyvendinimo racionalumą, akcininko, kuriam nebuvo pranešta apie susirinkimą, turimų akcijų skaičių, tokio akcininko galimą įtaką balsavimo rezultatams, jeigu jis būtų dalyvavęs susirinkime, į susirinkime priimtų sprendimų svarbumą įmonei ir akcininkams, taip pat reikia įvertinti sąžiningumo aspektus, ar nebuvo siekiama išvengti akcininko dalyvavimo akcininkų susirinkime bei kitas bylai reikšmingas aplinkybes. Be to, byloje turi būti nustatyta, kad pažeidimo (jeigu toks konstatuojamas) negalima pašalinti niekaip kitaip, o tik pripažinus ginčijamą nutarimą negaliojančiu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2000; 2001 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-856; 2002 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1404/2002; 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008 ir kt.).

56Teisėjų kolegija sprendžia, kad būtina įvertinti prieš tai minėtus kasacinio teismo įvardytus kriterijus.

57Dėl 2013 m. balandžio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

58Pagal LR ABĮ 27 straipsnio 1 dalį visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

59Bylos duomenimis, 2013 m. balandžio 24 d. visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo, į susirinkimą atvyko tik ECAA Europe, UAB, akcininkė UAB „Vaivorykštė“, turinti 1 proc. balsų (1 tomas, 157 b. l.).

60Kasacinis teismas yra nurodęs, kad materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2006; 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013 ir kt.).

61Teisėjų kolegija, įvertindama tai, kad neįvykus 2013 m. balandžio 24 d. visuotiniam akcininkų susirinkimui, nebuvo priimta jokių akcininkų sprendimų, konstatuoja, jog ieškovo East China Automobile Association Ltd reikalavimo pripažinti neteisėtu ECAA Europe, UAB, 2013 m. balandžio 24 d. visuotinį akcininkų susirinkimą patenkinimas neužtikrina ieškovo teisių apgynimo, ir toks reikalavimas negalėtų būti laikomas savarankišku reikalavimu, kadangi nesukelia jokių materialiųjų teisinių padarinių. Todėl bylos dalis pagal minėtą ieškovo reikalavimą nutrauktina pagal CPK 293 straipsnio 1 punktą (kaip nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka).

62Dėl pranešimo apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą tinkamumo

63ECAA Europe, UAB, įstatų 4.9 punkte numatyta, kad apie šaukiamą akcininkų susirinkimą bendrovės vadovas ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki susirinkimo dienos paskelbia „Šiaulių naujienų“ laikraštyje. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau, kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta ABĮ 26 straipsnio 4 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienomis iki visuotinio akcininkų susirinkimo (1 tomas, 38–39 b. l.).

64LR ABĮ 26 straipsnio 4 dalyje numatyti šie pranešimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą būdai: 1) viešas paskelbimas įstatuose nurodytame šaltinyje; 2) įteikimas kiekvienam akcininkui pasirašytinai; 3) išsiuntimas kiekvienam akcininkui registruotu laišku.

65Minėta, kad apie 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimo sušaukimą 2013 m. gegužės 10 d. buvo viešai paskelbta „Šiaulių naujienų“ laikraštyje (1 tomas, 160 b. l.), taip pat ieškovui registruotu laišku buvo išsiųstas pranešimas (1 tomas, 161–162 b. l.).

66Nors formaliai pranešimo apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą procedūra nebuvo pažeista, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pagrindinį informavimo apie šaukiamą akcininkų susirinkimą tikslą – pranešti akcininkui, kokius klausimus susirinkimas svarstys, kad akcininkas galėtų juos išanalizuoti ir atsakingai pasiruošti įgyvendinti teisę balsuoti, nes priimti nutarimai negali būti žalingi bendrovei ar jos akcininkams, sprendžia, jog būtina detaliai įvertinti klausimą, ar ieškovui realiai buvo sudaryta galimybė dalyvauti pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kad ieškovas, kaip akcininkas, išreikštų savo valią esminiais bendrovės veiklos klausimais.

67Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas yra užsienio juridinis asmuo, kurio buveinės adresas yra Seišelių Respublikoje. Ieškovas turi atstovus Lietuvoje (3 tomas, 26 b. l.), ir apie tai buvo žinoma tretiesiems asmenims atsakovės akcininkui ir bendrovės vadovui J. D. ir akcininkei UAB „Vaivorykštė“, kurie inicijavo visuotinius akcininkų ginčo susirinkimus. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, ginčo šalys šiuo metu turi daug ginčų, kurie yra nagrinėjami įvairiuose teismuose ir arbitraže, ir šiose bylose ieškovui atstovauja tie patys atstovai, esantys Lietuvoje. Be to, Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-65-291/2014 taikė laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo įpareigojo atsakovės ECAA Europe, UAB, vadovą atsakovą J. D. veikti tik kartu su ieškovu East China Automobile Association LTD. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-824-440/2013 panaikino Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovei ECAA Europe, UAB, atlikti bet kokius veiksmus susijusius su akcininkų susirinkimų skelbimu ir organizavimu, paskelbtuose akcininkų susirinkimuose priimti sprendimus dėl atsakovės įstatų keitimo, panaikinimo ar naujų registracijos, atleisti ar rinkti naują direktorių, atšaukti, panaikinti ar keisti valdybą, keisti įmonės kapitalo dydį, taip pat priimti kitus sprendimus turinčius esminės įtakos atsakovės veiklai iki bus išnagrinėtas pareiškimas dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Teismas sprendė, kad ieškovui turinčiam 35 proc. balso teisę jam dalyvaujant visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, be jo pritarimo, sprendimai svarbiausiais bendrovės veiklos klausimais negali būti priimti, nes šiems sprendimams priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Taigi teismas įvertino ieškovo turimų akcijų skaičių, tokio akcininko galimą įtaką balsavimo rezultatams, jeigu jis dalyvautų susirinkimuose.

68Nors tretieji asmenys sprendimą šaukti pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą priėmė kaip ECAA Europe, UAB, akcininkai, iš prieš tai minėtų aplinkybių akivaizdu, kad ieškovas turėjo būti realiai informuotas apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

69Antra, kaip minėta, ieškovas turi atstovų Lietuvoje, ir apie tai buvo žinoma atsakovei, jos vadovui ir akcininkui J. D., akcininkei UAB „Vaivorykštė“, todėl turėjo būti pasirinktas racionaliausias pranešimo apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą būdas.

70Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai akcininkų yra daug, racionaliausias būdas yra pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje. Kai akcininkų yra keletas, paprastai taikomas kitas ABĮ įtvirtintas pranešimo įteikimo būdas – pranešimas išsiunčiamas registruotu laišku arba įteikiamas kiekvienam akcininkui pasirašytinai. Pastarasis būdas dažniausiai taikomas tada, kai su akcininkais (nagrinėjamu atveju – ieškovo atstovais) reguliariai bendraujama (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2006).

71Nagrinėjamu atveju 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai J. D. (turi 64 proc. bendrovės akcijų) ir akcininkė UAB „Vaivorykštė“ (turi 1 proc. atsakovės akcijų) turėjo pranešti tik vienam akcininkui – ieškovui (turi 35 proc. akcijų).

72Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė ECAA Europe, UAB, nuolat įvairiais klausimais bendravo su ieškovu per jo atstovus Lietuvoje, o ne siųsdavo raštus ieškovės buveinės adresu. Trečiasis asmuo atsakovės ECAA Europe, UAB, direktorius J. D. iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo raštu kreipėsi į ieškovės atstovą Lietuvoje, prašydamas patvirtinti, kad jis gali savarankiškai organizuoti atsakovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio metu akcininkai galėtų, be kita ko, didinti įmonės įstatinį kapitalą (2 tomas, 84–85 b. l.). Taip pat ieškovo atstovams Lietuvoje buvo tiesiogiai (paštu) pranešama apie dalį sprendimų, priimtų pakartotiniame susirinkime ir apie pirmenybės teisę įgyti naujai išleidžiamų atsakovės akcijų (1 tomas, 172–175 b. l.). Taigi buvo nusistovėjusi praktika su ieškovu bendrauti per jo atstovus Lietuvoje, tačiau laikinai dėl visuotinių akcininkų susirinkimo sušaukimo pradėtas naudoti kiti būdai – viešai skelbiant spaudoje ir siunčiant pranešimą tiesiogiai ieškovui į Kiniją (1 tomas, 151, 156, 160, 162 b. l.), o ieškovo atstovams Lietuvoje tiesiogiai nepranešant apie svarbius bendrovės valdymo klausimus. Šios aplinkybes leidžia daryti išvada, kad buvo pasirinkti neracionalūs ir neefektyvūs pranešimo būdai. Akivaizdu, kad reikalavimas, kad užsienio įmonė (ieškovas) sektų kitos valstybės laikraštyje spausdinamus skelbimus, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1057/2003). Nors ieškovas ir turėjo atstovus Lietuvoje, minėta, kad, bylos duomenimis, informavimo per laikraštį būdas tarp šalių nebuvo paplitęs, ir toks pranešimo būdas buvo formalus, ieškovo atstovai galėjo visiškai pagrįstai tikėtis, kad apie svarbius klausimus, susijusius su bendrovės veikla, tarp jų: šaukiamus visuotinius akcininkų susirinkimus, jiems bus pranešama įprastu būdu – tiesiogiai raštu, todėl trečiųjų asmenų pasirinkti informavimo būdai buvo nelogiški, formalūs ir neatitiko teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų reikalavimų.

73Pažymėtina, kad pati atsakovė nurodė, jog ieškovui siųsta korespondencija apie pradinį visuotinį akcininkų susirinkimą grįžo neįteikta (pvz., 1 tomas, 133 b. l.). Taigi nelogišką buvo tokiu pat neefektyviu būdu informuoti ieškovą apie pakartotinį susirinkimą (1 tomas, 161–162 b. l.). Aplinkybė, kad akcininkui (nagrinėjamu atveju ieškovui) apie pakartotinį akcininkų susirinkimą vėl buvo pranešta registruotu laišku, žinant, kad pranešimo registruotu laišku apie neįvykusį pradinį visuotinį akcininkų susirinkimą ieškovas negavo, parodo, jog ieškovo atžvilgiu buvo pasielgta nesąžiningai, ir ieškovui nebuvo sudarytos būtinos sąlygos įgyvendinti akcininko teises, susijusias su visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimu ir tinkamu dalyvavimu akcininkų susirinkime. Tokią praktiką formuoja kasacinis teismas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2006).

74Dėl ieškovo įtakos balsavimo rezultatams ir priimtų sprendimų svarbos

75Pagal LR ABĮ 28 straipsnyje nurodyti sprendimai, kuriuos visuotinio akcininkų susirinkimo metu akcininkai priima kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

76Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai (1 tomas, 163–166 b. l.):

  1. patvirtintas ECAA Europe, UAB, 2012 m. balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita (2 klausimas);
  2. nutarta padidinti ECAA Europe, UAB, įstatinį kapitalą papildomais įnašais minimaliai nuo 260000 Lt, taip suformuojant įstatinį kapitalą nuo 360000 Lt dydžio, iki maksimaliai 3400000, Lt, taip suformuojant įstatinį kapitalą iki 3500000 Lt dydžio, išleidžiant bendrovės paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė 1000 Lt, ir nustatant, kad pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų gali bendrovės akcininkai proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems priklauso nuosavybės teise (3 klausimas);
  3. nutarta pakeisti bendrovės įstatus, pakeičiant įstatų 3.1, 3.2, 4.10, 4.14 punktus ir pripažįstant netekusiai galios bendrovės įstatų 4.3.22 punktą ir 4.23 punkto 9 dalį (4 klausimas);
  4. nutarta atšaukti ECAA Europe, UAB, valdybos narius ir išrinkti naujus valdybos narius (5 klausimas);
  5. nutarta ECAA Europe, UAB, generalinio direktoriaus J. D. neatleisti iš užimamų pareigų (6 klausimas).

77Pagal ECAA Europe, UAB, įstatų 4.12 punktą visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus, tarp jų: keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame ABĮ nustatytas išimtis; nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; padidinti įstatinį kapitalą (1 tomas, 39 b. l.).

78Ginčijamų akcininkų nutarimų priėmimo metu dalyvavo 65 procentų akcijų ir balsų turintys akcininkai (1 tomas, 163 b. l.).

79Byloje nėra ginčo dėl to, kad iki 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ieškovui East China Automobile Association Ltd priklausė 35 procentai ECAA Europe, UAB, akcijų.

80Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas ginčija visus 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtus sprendimus ir su jais nesutinka, sprendžia, jog tuo atveju, jei ieškovas būtų dalyvavęs 2013 m. gegužės 15 d. akcininkų susirinkime, jis turėtų lemiamos įtakos sprendimams, kuriems priimti reikalinga, ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimti ir be ieškovo pritarimo šie sprendimai nebūtų priimti.

81Teisė dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir teisė pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose yra įstatymo nustatytos juridinio asmens dalyvio – akcininko neturtinės teisės (ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Akcininkas, balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, įgyvendina jam įstatymo suteiktą vieną iš neturtinių teisių – dalyvauti aukščiausiam juridinio asmens organui (juridinio asmens dalyvių susirinkimui) priimant sprendimus dėl juridinio asmens, kurio dalyvis jis yra, reikalų. Taigi balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime akcininko elgesys (veiksmas), jam įgyvendinant įstatymo suteiktą neturtinę teisę dalyvauti sprendžiant bendrovės reikalus, tarp jų – ir renkant bendrovės valdymo organus, kurie bendrovės veikloje atstovauja ir akcininkams, paskirstant bendrovės (nuostolius) pelną, keičiant įstatus, sprendžiant kitus aukščiausiam juridinio asmens organui priskirtus klausimus.

82ABĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti bendrovės įstatus (1 punktas); atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą (4 punktas); tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį (9 punktas); priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo (10 punktas); priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą (16 punktas);

83Pažymėtina, kad pagal ABĮ 16 straipsnio 3 dalį teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota tik šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Taigi akcininko teisių dalyvauti tvarkant bendrovės turtą susiaurinimas yra reikšmingas jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimas. Subjektinių teisių pažeidimu bendrąja prasme laikytini bet kokie veiksmai, kuriais ši teisė yra paneigiama (panaikinama, užkertama galimybė ją įgyvendinti) arba apribojama (susiaurinamas teisės turinys) prieš subjektinę teisę turinčio asmens valią ir ne pagal įstatymą. Be to, jokiuose norminiuose teisės aktuose nenustatyta išimčių, kad CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ar sąžiningumo principai tam tikriems teisiniams santykiams, veiksmams nebūtų taikomi. Dėl to bendrovės juridinio asmens dalyviai (nagrinėjamu atveju akcininkai), priimdami sprendimus, privalo, be kita ko, užtikrinti, jog priimami sprendimai būtų protingi ir sąžiningi.

84Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovui nepagrįstai realiai nebuvo suteikta galimybė dalyvauti 2013 m. gegužės 15 d. pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir dalyvauti sprendžiant svarbius bendrovės reikalus, taip buvo neproporcingai suvaržytos ieškovo teisės ir teisėti interesai, todėl yra pagrindas atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį ir pripažinti negaliojančiais 2013 m. gegužės 15 d. pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus Nr. 2 „Bendrovės 2012 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų tvirtinimas“, Nr. 3 „Įstatinio kapitalo didinimas“, Nr. 4 „Bendrovės įstatų keitimas, naujos redakcijos tvirtinimas“. Teisėjų kolegija atmeta ieškovo East China Automobile Association Ltd reikalavimus dėl nutarimų Nr. 5 „Bendrovės valdybos narių atšaukimas ir naujų narių rinkimai“ ir Nr. 6 „Bendrovės generalinio direktoriaus atleidimas ir naujo direktoriaus bei jo pavaduotojo skyrimas“ pripažinimo negaliojančiais, kadangi šie nutarimai galėjo būti priimti paprasta balsų dauguma, už nutarimą Nr. 5 balsavo 100 proc., o už nutarimą Nr. 6 ne mažiau kaip 98,46 proc. balsų, ir ieškovas nebūtų turėjęs lemiamos įtakos šių nutarimų priėmimui, jeigu būtų dalyvavęs ir balsavęs susirinkime. Pažymėtina, kad pagal ECAA Europe, UAB, įstatų 4.19 punktą visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą ar pavienius jos narius nepasibaigus jų kadencijai. Nors pagal ECAA Europe, UAB, įstatų 4.24 punktą bendrovės valdybą renką ir atšaukia bendrovės vadovą, bendrovės valdyba, sudaryta iš 5 narių, priima sprendimus, kai už juos balsuoja daugiau, kaip pusė valdybos narių, o dalyvauja ne mažiau 2/3 valdybos narių (4.14, 4.27 įstatų punktai), iš 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo (1 tomas, 165 b. l.) matyti, kad 2012-11-05 ir 2012-11-09 buvo gauti trijų valdybos narių pranešimai dėl atsistatydinimo iš bendrovės valdybos narių. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad visuotinis akcininkų susirinkimas galėjo spręsti klausimus dėl bendrovės valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimų, taip pat dėl bendrovės generalinio direktoriaus atleidimo ir naujo direktoriaus bei pavaduotojo skyrimo.

85Dėl procesinių klausimų

86Dėl bylos sustabdymo

87Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo East China Automobile Association Ltd prašymus dėl bylos sustabdymo ir bylos faktinę situaciją, sprendžia, nėra kad pagrindo bylos stabdyti, kadangi tai neturėtų įtakos teisingam bylos išnagrinėjimui ir nėra kliūčių išnagrinėti šią civilinę bylą.

88Dėl ieškovo prašymo atleisti nuo pareigos užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir užstato grąžinimo, ir taikyti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

89Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šis klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir teismai jau ne kartą įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais išsprendė klausimus dėl užstato bylinėjimosi išlaidoms užtikrinti (pvz., Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-806-124/2013), atmeta šį ieškovo prašymą.

90CPK 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto procesinio dokumento pareiškimas, 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

91Pagal 95 straipsnio 2 dalį teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

92Ieškovo teigimu, atsakovė pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą prašymą įmokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, todėl prašo skirti atsakovei 20 000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. baudos skiriant ieškovui.

93Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šioje byloje, be kita ko, nagrinėjamas, ieškovo apeliacinio skundo, pateikto dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimo, pagrįstumo klausimas, o ne vertinamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, atmeta šį ieškovo prašymą. Be to, byloje nėra duomenų, kad atsakovė akivaizdžiai siekė sukelti nepatogumus, trukdžius, rūpesčius.

94Dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme

95CPK 79 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

96Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

97Teisėjų kolegija, atsižvelgdamas į tai, kad buvo patenkinta vieno iš dviejų ieškovo ieškinio reikalavimų dalis, sprendžia, kad ieškovo ieškinys buvo patenkintas 30 proc.

98Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

99Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą, perskirstinos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos.

100Ieškovo East China Automobile Association Ltd bylinėjimosi išlaidas sudarė: 144 Lt žyminis mokestis už ieškinio pateikimą (1 tomas, 9 b. l.), 4100 Lt advokato padėjėjo pagalbos išlaidos (2 tomas, 105–107 b. l.).

101Teisėjų kolegija nepriteisia 400 Lt atsiliepimo į ECAA Europe, UAB, atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 9 d. nutarties parengimą išlaidų, kadangi ieškovas nepateikė Šiaulių apygardos teismui prašymo dėl šių išlaidų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų iki bylos (atskirojo skundo) išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (pridėtos civilinės 2S-719-368/2013 62–66 b. l.) (CPK 98 str. 1 d.). Be to, atsiliepimą į ECAA Europe, UAB, atskirąjį skundą rengė ieškovo atstovas advokatas A. Š., o paslaugų suteikimo akte (2 tomas, 105 b. l.) nurodyta, kad paslaugas suteikė advokato padėjėjas D. V., veikęs advokato G. Ž. kontoroje. Teisėjų kolegija taip pat nepriteisia East China Automobile Association Ltd išlaidų, susijusių su atsiliepimo į prašymą dėl užstato parengimu (400 Lt) (pridėtos civilinės bylos 2S-806-124/2013, 56–59 b. l.), kadangi teisinis reglamentavimas nenustatė ieškovui pareigos tokį pareiškimą teikti teismui, ir byloje nėra duomenų, kad tokį įpareigojimą ieškovui nustatė teismas. Taigi ruošdamas šį atsiliepimą ieškovas realizavo savo procesines teises. Kolegija mano, kad nepriteistinos ir išlaidos už atskirojo skundo dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nutarties parengimą (400 Lt) (pridėtos civilinės bylos 2S-806-124/2013 92–96 b. l.), prašymų, skirtų Šiaulių apygardos teismui, dėl papildomų įrodymų pridėjimo išlaidos (200 Lt) (pridėtos civilinės bylos 2S-806-124/2013 118–120, 159–160 b. l.), kadangi šiuos procesinius dokumentus parengė ne advokato padėjėjas D. V.. Be to, Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 18 d. nutartimi atmetė ieškovo East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą (pridėtos civilinės bylos 2S-806-124/2013 172–175 b. l.), t. y. sprendimas buvo priimtas ne ieškovo naudai ir turėtos išlaidos jam nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d.). Ne advokato padėjėjas D. V. rengė ir prašymus dėl užstato grąžinimo (2 tomas, 16–17, 30–33 b. l.), ir jie parengti ieškovo noru, be jokių teismo ar įstatymo įpareigojimų, todėl byloje nebuvo būtini, ir šių procesinių dokumentų parengimo išlaidos nepriteistinos.

102Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutarties rengė taip pat ne advokato padėjėjas D. V.. Be to, šis atskirasis skundas buvo atmestas Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-243-440/2014, ir šios išlaidos pralaimėjusiai šaliai nepriteistinos.

103Atsakovės ECAA Europe, UAB, teigimu, jos bylinėjimosi išlaidos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme siekė 5899,47 Lt (2 tomas, 111 b. l.). Teisėjų kolegija pažymi, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartimi atmetė atsakovės ECAA Europe, UAB, atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 9 d. nutarties (pridėtos civilinės 2S-719-368/2013 93–94 b. l.), todėl šio skundo paruošimo išlaidos (363 Lt) atsakovei nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d.). Kolegijos vertinimu, nėra pagrindo priteisti ir 500 Lt išlaidų už atsiliepimo į ieškovo East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nutarties parengimą (pridėtos civilinės bylos 2S-806-124/2013 98–103 b. l.), kadangi Šiaulių apygardos teismui nebuvo pateiktas atsakovės prašymas dėl šių išlaidų priteisimo (CPK 98 str. 1 d.) ir atsakovė Šiaulių apygardos teismui nepateikė šių išlaidų patvirtinančių įrodymų. VšĮ „Kultūros vizija“ sąskaitą faktūrą išrašė jau po Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutartis paskelbimo (2 tomas, 122 b. l.). Nėra pagrindo priteisti atsakovei ir 242 Lt išlaidų už paaiškinimų teismui pateikimą, nes toks procesinis dokumentas byloje yra perteklinis ir nebūtinas, pateiktas pačios atsakovės iniciatyva. Įstatymas ar teismas nenumatė pareigos šalims teikti atsiliepimą į prašymą dėl užstato atšaukimo (2 tomas, 51–54 b. l.), todėl 500 Lt šio procesinio dokumento parengimo išlaidos atsakovei nepriteistinos. Teisėjų kolegijos nuomone, nepriteistinas ir 100 Lt žyminis mokestis, sumokėtas už atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 9 d. nutarties pateikimą (pridėtos civilinės 2S-719-368/2013 53 b. l.), nes šis atsakovės skundas buvo netenkintas.

104Trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ bylinėjimosi išlaidos siekė 1226 Lt (2 tomas, 95–101 b. l.). Kolegija, atsižvelgdama į tai teisinis reglamentavimas nenustatė pareigos pateikti atsiliepimą į atsakovės pareiškimą dėl bylinėjimosi užstato sumokėjimo (1 tomas, 87 b. l.) nepriteisia atsiliepimo parengimo išlaidų (242 Lt). Kolegija atmeta trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ prašymą priteisti 242 Lt už atsiliepimo į ECAA Europe, UAB, atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 9 d. nutarties parengimą, kadangi trečiasis asmuo nepateikė prašymo dėl šių išlaidų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų Šiaulių apygardos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d.). Be to, trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. atsiliepimu prašė atskirąjį skundą tenkinti (pridėtos civilinės 2S-719-368/2013 58 b. l.), o Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartimi atskirąjį skundą atmetė (93–94 b. l.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepriteistinos ir 500 Lt išlaidos už atsiliepimo į ieškovo East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nutarties parengimą (pridėtos civilinės bylos 2S-806-124/2013 109–114 b. l.), kadangi Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 18 d. nutartimi civilinėje byloje 2S-806-124/2013 atmetė šį UAB „Vaivorykštė“ prašymą (172–175 b. l.). Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad VšĮ „Kultūros vizija“ PVM sąskaitą faktūrą išrašė 2013-12-17, t. y. po skundo išnagrinėjimo Šiaulių apygardos teisme (2013-11-18). Nors trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ prašymas dėl bylos nagrinėjimo, kuriame pranešama apie UAB „Vaivorykštė“ nedalyvavimą parengiamajame teismo posėdyje (2 tomas, 6–7 b. l.) įvertintas 242 Lt, teisėjų kolegijos vertinimu, šio prašymo parengimą nelėmė ieškovo veiksmai, teismas neįpareigojo trečiojo asmens teikti tokio procesinio dokumento teismui, parengdamas šį prašymą trečiasis asmuo realizavo savo procesines teises ir informavo teismą apie jo užimtumą, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

105Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinys buvo patenkintas 30 proc., bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomo taip: ieškovui East China Automobile Association Ltd priteistinos iš atsakovės ECAA Europe, UAB, 673,20 Lt (2244 Lt x 30 proc. / 100 proc.) bylinėjimosi išlaidos, o atsakovei priteistinos iš ieškovo 2936,13 Lt (4194,47 Lt x 70 proc. / 100 proc.) advokato pagalbos ir kitos būtinos išlaidos. Įskaičius tarpusavio išlaidos atsakovei ECAA Europe, UAB, priteistinos iš ieškovo East China Automobile Association Ltd 2262,93 Lt.

106Byloje nėra duomenų apie proceso išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme, todėl šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos.

107Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų Šiaulių apygardos teisme

108Atsakovės ECAA Europe, UAB, išlaidas Šiaulių apygardos teisme sudarė: 144 Lt žyminis mokestis už apeliacinio skundo pateikimą (2 tomas, 154 b. l.), 726 Lt apeliacinio skundo paruošimo ir 1815 Lt atsiliepimo iš ieškovo skundą paruošimo išlaidos (3 tomas, 34–35 b. l.).

109Kolegija, įvertindama ieškovei suteiktų teisinių paslaugų, susijusių su atsiliepimo į ieškovo skundą parengimu, kompleksiškumą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius nuostatas (8.11 p.), nuo 1815 Lt iki 1500 Lt mažina šias advokato pagalbos išlaidas.

110Ieškovas East China Automobile Association Ltd Šiaulių apygardos teisme patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 108 Lt žyminį mokestį už apeliacinio skundo pareiškimą (2 tomas, 196 b. l.), 2100 Lt apeliacinio skundo parengimo ir 900 Lt atsiliepimo į atsakovės apeliacinį skundą paruošimo išlaidas (3 tomas, 68–70 b. l.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi rekomendacijomis, nuo 2100 Lt iki 2000 Lt sumažina apeliacinio skundo paruošimo išlaidas (8.10 p.).

111Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ turėjo 1500 Lt atsiliepimo į ieškovo skundą parengimo išlaidų (3 tomas, 27–28, 37 b. l.)

112Teisėjų kolegija, siekdama bylinėjimosi išlaidų atlyginimo proporcingumo, be kita ko, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei atsižvelgdama į tai, kad teisines paslaugas trečiajam asmeniui suteikė ne profesionalus advokatas ar advokato padėjėjas, o juridinis asmuo VšĮ „Kultūros vizija“, kuriam netaikomi aukšti Advokatūros įstatyme nustatyti specialūs reikalavimai (LR Advokatūros įstatymo 7, 17 str.). Taip pat atsižvelgdama į atsiliepimo turinį, kuriame nenurodoma Aukščiausiojo Teismo praktika savo teisine problematika panašiose civilinėse bylose, į suteiktų teisinių paslaugų kompleksiškumą, bei įvertindama aplinkybes, kad susipažinimas su teismo dokumentais, atsiliepimo į skundą parengimas laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis rekomendacijose (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. AS556-766/2009) mažina trečiojo asmens patirtas būtinas išlaidas (CPK 88 str. 1 d. 9 p.) nuo 1500 Lt iki 500 Lt.

113Teisėjų kolegija sprendžia, kad iš dalies patenkinus ieškovo East China Automobile Association Ltd apeliacinį skundą (30 proc.) ir atmetus atsakovės ECAA Europe, UAB, apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos taip: ieškovui priteistina iš atsakovės 1608 Lt (108 Lt + (2000 Lt x 30 proc. / 100 proc.) + 900 Lt. Iš ieškovo atsakovei priteistinos 1050 Lt (1500 Lt x 70 proc. / 100 proc.) bylinėjimosi išlaidos, taip pat 350 Lt (500 Lt x 70 proc. / 100 proc.) bylinėjimosi išlaidos trečiajam asmeniui. Įskaičius ieškovo ir atsakovės tarpusavio bylinėjimosi išlaidas, ieškovui iš atsakovės priteistinos 558 Lt bylinėjimosi išlaidos.

114Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

115Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą.

116Nutraukti bylos dalį pagal ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinio reikalavimus pripažinti neteisėta ECAA Europe, UAB, 2013-04-24 visuotinį akcininkų susirinkimą.

117Ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinį tenkinti iš dalies.

118Pripažinti negaliojančiu ECAA Europe, UAB, 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus Nr. 2 „Bendrovės 2012 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų tvirtinimas“, Nr. 3 „Įstatinio kapitalo didinimas“, Nr. 4 „Bendrovės įstatų keitimas, naujos redakcijos tvirtinimas“.

119Kitą ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinio dalį atmesti.

120Priteisti iš ieškovo East China Automobile Association Ltd (kodas 080014, 303 Aarti Chambers, Victoria, Mahe, Seišelių Respublika) atsakovei ECAA Europe, UAB, (j. a k. 302726974, Šiauliai, Vytauto g. 122) 2262,93 Lt bylinėjimosi išlaidas, turėtas Šiaulių apylinkės teisme.

121Priteisti ieškovui East China Automobile Association Ltd iš atsakovės ECAA Europe, UAB, 558 Lt, o trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ (j. a. k. 144050881, Šiauliai, Vytauto g. 122) iš ieškovo East China Automobile Association Ltd – 350 Lt bylinėjimosi išlaidas, patirtas Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas East China Automobile Association Ltd kreipėsi į Šiaulių... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. sausio 7 d. sprendimu atmetė ieškovo... 8. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 9. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą,... 10. Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą, atsakovė... 11. Atsiliepdama į ieškovo East China Automobile Association Ltd skundą,... 12. Atsiliepdami į ieškovo apeliacinį skundą, tretieji asmenys J. D. ir UAB... 13. Atsiliepdamas į atsakovės ECAA Europe, UAB, apeliacinį skundą, ieškovas... 14. Atsiliepdami į atsakovės ECAA Europe, UAB, apeliacinį skundą, tretieji... 15. Šiaulių apygardos teisme 2014 m. gegužės 5 d. ir 2014 m. rugsėjo 2 d.... 16. Šiaulių apygardos teisme 2014 m. birželio 12 d. gautas ieškovo East China... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 18. teisiniai argumentai ir išvados... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Apeliantės (atsakovės) ECAA Europe, UAB, apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Dėl ieškinio senaties taikymo... 22. Pagal LR Civilinio kodekso (toliau CK) 1.124 straipsnį ieškinio senatis –... 23. Atsakovė ECAA Europe, UAB, prašydama atmesti ieškovo East China Automobile... 24. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas nepraleido termino... 25. Pagal LR CK 2.82 straipsnio 4 dalį juridinių asmenų organų sprendimai gali... 26. Apeliantė nesutinka su minėtomis Šiaulių apylinkės teismo išvadomis,... 27. Apeliantės teigimu, 30 dienų ieškinio senaties terminas baigėsi 2013 m.... 28. Minėta, kad pagal LR ABĮ 19 straipsnio 10 dalį ieškinio dėl bendrovės... 29. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 30. Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad visuotinio akcininkų... 31. Informacijos apie visuotinio akcininkų susirinkimo apimtį sudaro dvi... 32. Taigi nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, kada ieškovas sužinojo apie... 33. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. gegužės 17 d. pranešimu atsakovės... 34. Atsakydamas į prieš tai minėtą pranešimą, ieškovo atstovas (advokatas)... 35. 2013 m. gegužės 21 d. atsakovės atstovas pranešimu informavo ieškovės... 36. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. birželio 3 d. ieškovo atstovas gavo... 37. Taigi tik 2013 m. birželio 3 d. ieškovas realiai susipažino su 2013 m.... 38. Ieškovo ieškinys teismui išsiųstas 2013 m. liepos 2 d. (1 tomas, 86 b. l.).... 39. Pagal CPK 74 straipsnio 7 dalį, jeigu skundas, dokumentai ar pinigai įteikti... 40. Akivaizdu, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino. Be to,... 41. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal CK 2.82... 42. Kolegijos vertinimu, nėra pagrindo nagrinėjamu atveju daryti išvados dėl... 43. Apelianto (ieškovo) East China Automobile Association Ltd apeliacinis skundas... 44. Dėl pranešimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą termino... 45. Ieškovas teigė, kad visuotiniai ginčo akcininkų susirinkimai buvo sušaukti... 46. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad, neįvykus 2013 m. balandžio 24 d.... 47. Apeliaciniame skunde ieškovas kelia analogišką klausimą dėl visuotinio... 48. Pagal LR ABĮ (aktuali redakcija nuo 2012-09-01 iki 2013-07-12) 26 straipsnio 4... 49. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įmonės įstatuose gali būti bet... 50. Nagrinėjamu atveju atsakovės ECAA Europe, UAB, įstatuose numatyti... 51. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pranešimas apie 2013 m. balandžio 24 d.... 52. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad paskelbimų apie įvyksiančius visuotinius... 53. Taigi šiuo atveju buvo pažeisti į LR ABĮ 26 straipsnio 4 ir 6 dalyse ir... 54. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjant ginčus dėl... 55. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vertinant, ar nebuvo pažeista... 56. Teisėjų kolegija sprendžia, kad būtina įvertinti prieš tai minėtus... 57. Dėl 2013 m. balandžio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo... 58. Pagal LR ABĮ 27 straipsnio 1 dalį visuotinis akcininkų susirinkimas gali... 59. Bylos duomenimis, 2013 m. balandžio 24 d. visuotinis akcininkų susirinkimas... 60. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad materialiųjų teisinių padarinių... 61. Teisėjų kolegija, įvertindama tai, kad neįvykus 2013 m. balandžio 24 d.... 62. Dėl pranešimo apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą tinkamumo... 63. ECAA Europe, UAB, įstatų 4.9 punkte numatyta, kad apie šaukiamą akcininkų... 64. LR ABĮ 26 straipsnio 4 dalyje numatyti šie pranešimo apie visuotinio... 65. Minėta, kad apie 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinį visuotinį akcininkų... 66. Nors formaliai pranešimo apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą... 67. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas yra užsienio... 68. Nors tretieji asmenys sprendimą šaukti pakartotinį visuotinį akcininkų... 69. Antra, kaip minėta, ieškovas turi atstovų Lietuvoje, ir apie tai buvo... 70. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai akcininkų yra... 71. Nagrinėjamu atveju 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio akcininkų... 72. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė ECAA Europe, UAB, nuolat įvairiais... 73. Pažymėtina, kad pati atsakovė nurodė, jog ieškovui siųsta korespondencija... 74. Dėl ieškovo įtakos balsavimo rezultatams ir priimtų sprendimų svarbos... 75. Pagal LR ABĮ 28 straipsnyje nurodyti sprendimai, kuriuos visuotinio akcininkų... 76. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio... 77. Pagal ECAA Europe, UAB, įstatų 4.12 punktą visuotinis akcininkų... 78. Ginčijamų akcininkų nutarimų priėmimo metu dalyvavo 65 procentų akcijų... 79. Byloje nėra ginčo dėl to, kad iki 2013 m. gegužės 15 d. pakartotinio... 80. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas ginčija visus 2013 m.... 81. Teisė dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir teisė pagal... 82. ABĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas... 83. Pažymėtina, kad pagal ABĮ 16 straipsnio 3 dalį teisė balsuoti... 84. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovui nepagrįstai realiai nebuvo... 85. Dėl procesinių klausimų... 86. Dėl bylos sustabdymo... 87. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo East China Automobile Association Ltd... 88. Dėl ieškovo prašymo atleisti nuo pareigos užtikrinti bylinėjimosi... 89. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šis klausimas nėra šios bylos... 90. CPK 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo... 91. Pagal 95 straipsnio 2 dalį teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje... 92. Ieškovo teigimu, atsakovė pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą prašymą... 93. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šioje byloje, be kita ko,... 94. Dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme... 95. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro... 96. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame... 97. Teisėjų kolegija, atsižvelgdamas į tai, kad buvo patenkinta vieno iš... 98. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 99. Panaikinus skundžiamą teismo sprendimą, perskirstinos šalių turėtos... 100. Ieškovo East China Automobile Association Ltd bylinėjimosi išlaidas sudarė:... 101. Teisėjų kolegija nepriteisia 400 Lt atsiliepimo į ECAA Europe, UAB,... 102. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 103. Atsakovės ECAA Europe, UAB, teigimu, jos bylinėjimosi išlaidos bylą... 104. Trečiojo asmens UAB „Vaivorykštė“ bylinėjimosi išlaidos siekė 1226 Lt... 105. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovo East China Automobile... 106. Byloje nėra duomenų apie proceso išlaidas, patirtas pirmosios instancijos... 107. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų Šiaulių apygardos teisme... 108. Atsakovės ECAA Europe, UAB, išlaidas Šiaulių apygardos teisme sudarė: 144... 109. Kolegija, įvertindama ieškovei suteiktų teisinių paslaugų, susijusių su... 110. Ieškovas East China Automobile Association Ltd Šiaulių apygardos teisme... 111. Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ turėjo 1500 Lt atsiliepimo į... 112. Teisėjų kolegija, siekdama bylinėjimosi išlaidų atlyginimo proporcingumo,... 113. Teisėjų kolegija sprendžia, kad iš dalies patenkinus ieškovo East China... 114. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 115. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą.... 116. Nutraukti bylos dalį pagal ieškovo East China Automobile Association Ltd... 117. Ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinį tenkinti iš dalies.... 118. Pripažinti negaliojančiu ECAA Europe, UAB, 2013 m. gegužės 15 d.... 119. Kitą ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinio dalį atmesti.... 120. Priteisti iš ieškovo East China Automobile Association Ltd (kodas 080014, 303... 121. Priteisti ieškovui East China Automobile Association Ltd iš atsakovės ECAA...