Byla 2-28945-854/2013
Dėl antstolės I. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. Č. skundą dėl antstolės I. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija,

Nustatė

2pareiškėjas A. Č. prašo panaikinti 2013 m. kovo 14 d. antstolės I. B. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0011/13/02072. Nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. gruodžio 3 d. išduotas nutarimas Nr. A11-16355 (1.1.56-SM) dėl 110 Lt išieškojimo iš skolininko A. Č. yra priimtas tuo pagrindu, jog jo vardu registruota transporto priemonė Audi TT stovėjo mokamoje automobilių stovėjimo aikštelėje neapmokėjus už stovėjimą, dėl ko buvo konstatuotas administracinis teisės pažeidimas. Vilniaus miesto savivaldybės administracija priėmė nepagrįstą nutarimą, kadangi pažeidimo padarymo dieną pareiškėjas automobilio neeksploatavo, tą darė jo buvusi sutuoktinė, šis automobilis faktiškai priklauso jai. Vilniaus miesto savivaldybė priimdama nutarimą skirti baudą pareiškėjui visiškai nesiaiškino, kas valdė automobilį ir padarė pažeidimą, o antstolė minėtų aplinkybių, priimdama nutarimą vykdyti, nepatikrino. Vilniaus miesto savivaldybė nepranešė pareiškėjui apie padarytą administracinės teisės pažeidimą, jo neinformavo apie priimtą nutarimą, pareiškėjas negavo surašyto protokolo dėl pažeidimo. Antstolė CPK 651 str. 2 d. 8 p. pagrindu privalėjo patikrinti, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija buvo išsiuntusi protokolą pareiškėjui, antstolė nesidomėjo, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisinį pagrindą išieškoti skolą būtent iš A. Č.. Kasacinis teismas nutartyje Nr. 3K-3-18/2007 yra išaiškinęs, jog tik nustačius, kada pagal ATPK 313 str. prasidėjo nustatytas terminas baudai sumokėti geruoju ir kada jis baigėsi, galima daryti išvadą, ar nebuvo kliūčių vykdomajam dokumentui priimti. Šiuo atveju antstolė nenustatinėjo minėtų aplinkybių ir nepatikrino, ar apskritai buvo įteiktas protokolas bei nutarimas skirti baudą ir ar buvo praėjęs įstatyme nustatytas terminas. Kadangi pareiškėjui neįteiktas nei protokolas, nei nutarimas, nepranešta apie bylos nagrinėjimą ir byla išnagrinėta jam nedalyvaujant, nesuteikta galimybė realizuoti jam suteiktų teisių, numatytų ATPK 272 str., antstolės patvarkymas turi būti panaikintas, kadangi administracinė byla nebuvo tinkamai išnagrinėta.

3Antstolė I. B. 2013 m. birželio 25 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0011/13/02072 atsisakė tenkinti skolininko A. Č. skundą ir jį kartu su vykdomąja byla persiuntė nagrinėti teismui. Patvarkyme atsisakyti tenkinti skundą antstolė nurodo, kad vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimą dėl 110 Lt baudos išieškojimo iš A. Č. išieškotojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naudai. Vadovaudamasi CPK 651 str. 2 d. patikrinusi, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, užvedė vykdomąją bylą dėl 110 Lt baudos išieškojimo iš A. Č.. 2013-03-14 pareiškėjui registruotu laišku išsiuntė siūlymą sumokėti skolą, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimą vykdomajame dokumente nurodytu adresu Svajonių g. 1-12, Vilniuje. Skolininkui neapmokėjus siūlyme nurodytų sumų nustatytu terminu pagal CPK 624 str. 2013-05-29 išsiuntė patvarkymą į pareiškėjo darbovietę išskaitoms iš darbo užmokesčio atlikti. Pareiškėjas pateikė skundą 2013 m. birželio 12 d. faksu, 2013-06-19 gautas skundo originalas. 2012-12-03 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimas atitinka tokiam dokumentui taikomus turinio ir formos reikalavimus. Nutarimo antrame lape yra nurodytas pašto registracijos numeris, pagal interneto duomenis siunta buvo įteikta pareiškėjui ar pagal įgaliojimą kitam asmeniui. Galiojantys teisės aktai nesuteikia antstolei galimybės tikrinti pateikto nutarimo teisėtumo bei atsisakyti vykdyti tinkamai pateiktą vykdomąjį dokumentą.

4Skundas atmestinas.

5Ištyrus civilinėje byloje esančius įrodymus bei vykdomosios bylos Nr. 0011/13/02072 medžiagą nustatyta, kad antstolė I. B. 2013 m. kovo 14 d. patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013-03-13 pateiktą vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012-12-03 nutarimą dėl 110 Lt baudos išieškojimo iš skolininko A. Č. išieškotojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naudai (v. b. l. 1-3). Pagal Lietuvos Respublikos CPK 587 str. 6 p. 2012-12-03 nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Šio vykdomojo dokumento pagrindu antstolė užvedė vykdomąją bylą Nr. 0011/13/02072.

6Pareiškėjas prašo panaikinti antstolės I. B. 2013 m. kovo 14 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kadangi antstolė turėjo patikrinti, ar buvo teisinis pagrindas priimti išieškotojo pateiktą vykdymui nutarimą, bei ar šis nutarimas buvo įteiktas pareiškėjui. To nepadariusi antstolė pažeidė Lietuvos Respublikos CPK 651 str. 2 d. 8 p., bei ATPK 313 str.

7Vykdomojo dokumento priėmimo vykdymui sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos CPK 651 straipsnis. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika pagal Lietuvos Respublikos CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nustatęs kliūtis vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. CPK 651 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kokiais kriterijais vadovaujantis tikrinama, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d.nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007). Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, jog antstolė I. B., gavusi iš išieškotojo nutarimą vykdymui, neturėjo pareigos tikrinti priimto nutarimo teisėtumo.

8Aukštesnės instancijos teismas taip pat pažymi, jog CPK 650 str. reglamentuoja vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti tvarką; šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pateikdami išieškojimui vykdyti vykdomąjį dokumentą, išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymas civilinio proceso tvarka nustatytas įstatymuose, kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, taip pat atsako už šių duomenų teisingumą. Atitinkamai CPK 651 str. 2 d. 7 p. numatyta antstolio pareiga patikrinti, ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymas civilinio proceso tvarka nustatytas įstatymuose, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka. Šios normos numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 2011 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-1480, ir įsigaliojo nuo 2011-10-01. Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, konstatuotina, jog apeliantas nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais nutartyse, priimtose 2007-01-29 civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2007 ir 2009-02-17 civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2009, t. y. priimtose tuo metu galiojusio CPK pagrindu. Įstatymas nustato antstoliui pareigą patikrinti, ar nėra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, ar vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, o tai patvirtinančių duomenų teisingumo antstolis negali kvestionuoti, už jų teisingumą atsako juos pateikiantis asmuo (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-179-340/2012).

9Išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2012 m. gruodžio 3 d. nutarime nurodė, jog pareiškėjas apie pažeidimo nagrinėjimą informuotas tinkamai, nutarimas dėl baudos paskyrimo jam išsiųstas paštu 2012-12-04 (v. b. l. 1, 2). Antstolės gauti iš Lietuvos pašto interneto tinklalapio www.post.lt duomenys apie nutarimo įteikimą pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtina, kad nutarimo pateikimo vykdymui dieną 40 dienų terminas baudai sumokėti buvo suėjęs (nutarimas įteiktas 2012-12-28, pateiktas vykdymui – 2013-03-13) (v. b. l. 2, 18) Be to, pareiškėjas apie nutarimą ir patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti buvo informuotas ir 2013-03-14 antstolės siūlymu sumokėti skolą, kuris jam buvo įteiktas asmeniškai 2013 m. kovo 21 d., ką patvirtina vykdomojoje byloje esantis 2013 m. kovo 22 d. įteikimo pranešimas. Šiuo siūlymu pareiškėjas buvo informuotas apie pareigą per 5 dienas nuo siūlymo gavimo dienos sumokėti į antstolės depozitinę sąskaitą 110 Lt skolą ir 99 Lt vykdymo išlaidų (b. l. 5). Pareiškėjas siūlymu taip pat buvo informuotas apie tai, kad laiku nesumokėjus baudos ir vykdymo išlaidų, bus pradėti priverstiniai baudos išieškojimo veiksmai pagal CPK 624 str. Be to, išaiškinta teisė ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kada asmuo sužinojo apie tam tikro antstolio veiksmo atlikimą, skųsti šį veiksmą.

10Pareiškėjas, gavęs antstolio siūlymą sumokėti baudą, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolės nustatytu terminu baudos nesumokėjo, nesutikdamas su antstolės siūlymu sumokėti baudą, bei patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, jos veiksmų per 20 dienų nuo siūlymo ir patvarkymo įteikimo dienos neapskundė. Skundas dėl 2013 m. kovo 14 d. patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti pateiktas tik 2013 m. birželio 12 d. faksu (v. b. l. 17), kai antstolė pradėjo priverstinio skolos išieškojimo veiksmus, priimdama 2013 m. gegužės 29 d. patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio, nors terminas jo pateikimui suėjo 2013 m. balandžio 11 d.

11Lietuvos Respublikos CPK 644 str. 4 p. nustato, jog pats skolininkas privalo aktyviai domėtis vykdymo eiga. Pareiškėjui gavus 2013 m. kovo 14 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, bei siūlymą sumokėti baudą jame nustatytu terminu, tačiau nesumokėjus baudos ir nesidomint nutarimo vykdymo eiga, skolininkas pats pažeidė CPK 644 str. 4 p. nustatytą pareigą.

12Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog antstolės I. B. 2013 m. kovo 14 d. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti priimtas nepažeidžiant vykdymo veiksmus reglamentuojančių teisės normų, o pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 513 straipsniu, teismas

Nutarė

14atmesti pareiškėjo A. Č. skundą dėl antstolės I. B. 2013-03-14 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0011/13/02072.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai