Byla 2-2726-169/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovų UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, UAB „Rytų ūkis“, T. J. O. ieškiniu atsakovams UAB „Centro dvaras“, UAB „Centro turtas“, UAB „Centro ūkis“, „Centro Midtgaard Holding ApS“, F. F., K. F., „AGRO-TEAM ApS“, ŽŪB „Šušvės valda“, UAB „NLD Finance“, UAB „ROM“, P. V. L. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovai prašė pripažinti negaliojančia tarp šalių 2012 m. sausio 31 d. sudarytą taikos sutartį LR CK 1.91 str. 1 d. pagrindu ir atitinkamai taikyti LR CK 1.91 str. 2 ir 3 d. numatytas pasekmes.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p. numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

5Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-13 nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. techninių paslaugų kooperatinė bendrovė „Kotenas“, bylos Nr. 3K-3-486/2007; 2010-08-09 nutartis civilinėje byloje R. A. P. v. J. E. A., Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-290/2010; kt.). Ieškinio dalykas yra reikalavimas, kurį ieškovas pareiškia atsakovui (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ginčo materialinis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas, ir gynybos būdas, o ne reikalavimų lingvistinės formuluotės. Sprendžiant klausimą dėl šalių tapatumo svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje. Ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas), todėl ieškinio pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas tomis pačiomis aplinkybė-mis, kurios buvo teisminio nagrinėjimo dalykas išnagrinėtoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-06-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-11-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-466/2011).

6Kartu su ieškiniu pateikta Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. preliminaraus sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012, kuris yra įsiteisėjęs, kopija, iš kurios matyti, jog teismas, remdamasis 2012 m. sausio 31 d. šalių sudaryta taikos sutartimi, šiuo sprendimu tenkino ieškovų UAB „Centro dvaras“, UAB „Centro turtas“, UAB „Centro ūkis“, „Centro Midtgaard Holding ApS“, F. F., K. F., „AGRO-TEAM ApS“, ŽŪB „Šušvės valda“, UAB „NLD Finance“, UAB „ROM“, P. V. L. ieškinį atsakovams UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, T. J. O. ir priteisė iš atsakovų ieškovams 850000,00 Lt, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

7Iš ieškinio turinio matyti, jog ieškovai ginčija tuos teisinius santykius, kurie buvo bylos nagrinėjimo dalyku civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012, t. y. tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, kylančius iš taikos sutarties. Ieškovai reikalauja nustatyti kitokius santykius tarp ginčo šalių, nei yra nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, t. y. ieškovų reikalavimas yra nukreiptas į jau teismo sprendimu nustatyto santykio revizavimą. Šio reikalavimo tenkinimas reikštų įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo revizavimą ir jo pakeitimą. Ieškovų reikalavimas dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia laikytinas gynybos būdu, kuris turėjo būti realizuotas civilinės bylos Nr. 2-705-368/2012 nagrinėjimo metu. Minėti argumentai leidžia daryti išvadą, jog ieškovų pareikšto ieškinio dalykas LR CPK 137 str. 2 d. 4 p. prasme yra tapatus civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 pareikšto ieškinio dalykui.

8Tiek šioje byloje, tiek minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 pareikšti ieškiniai grindžiami tuo pačiu juridiniu faktu – taikos sutarties sudarymu. Todėl abiejų ieškinių pagrindas laikytinas tapačiu.

9Visos civilinės bylos Nr. 2-705-368/2012 šalys yra įtrauktos šalimis pateiktame ieškinyje, tačiau ieškovė UAB „Rytų ūkis“ išnagrinėtoje byloje nedalyvavo. Kadangi 2012 m. sausio 31 d. taikos sutartimi ieškovų prisiimtos prievolės yra bendros jų prievolės atsakovams, sutartį prašoma pripažinti negaliojančia remiantis sąlyginiu sandorio negaliojimo pagrindu, numatytu LR CK 1.91 str. 1 d., laikytina, jog UAB „Rytų ūkis“, kaip pavienis ieškovas, gali kelti reikalavimą tik dėl tos taikos sutarties dalies, kuri nustato teises ir pareigas UAB „Rytų ūkis“, negaliojimo. Todėl, atsižvelgiant į tai, jog pareikštas reikalavimas yra dėl taikos sutarties negaliojimo visa apimti, atsisakymas priimti ieškinį neužkerta ieškovei UAB „Rytų ūkis“ kelio reikšti ieškinį ateityje, teismas laiko, jog tolesnis šio ieškinio nagrinėjimas tokioje apimtyje, kurioje jis yra suformuluotas, ir esant vienam ieškovui – UAB „Rytų ūkis“ – negalimas.

10Pažymėtina tai, jog teismui išnagrinėjus ieškovų reikalavimą iš esmės ir priėmus dėl jo ieškovams palankų sprendimą, būtų sukurta teisiškai ydinga padėtis, kai yra priimti du galiojantys vienas kitam prieštaraujantys teismų sprendimai. Tokia teisinė padėtis netoleruotina.

11Remiantis išdėstytais motyvais, pateiktą ieškinį atsisakytina priimti LR CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu. Tačiau ieškovai gali ginti pažeistas savo teises naudodamiesi proceso atnaujinimo institutu civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291-292, 381, 137 straipsniais, teismas

Nutarė

13atsisakyti priimti ieškovų UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, UAB „Rytų ūkis“, T. J. O. ieškinį atsakovams UAB „Centro dvaras“, UAB „Centro turtas“, UAB „Centro ūkis“, „Centro Midtgaard Holding ApS“, F. F., K. F., „AGRO-TEAM ApS“, ŽŪB „Šušvės valda“, UAB „NLD Finance“, UAB „ROM“, P. V. L. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

14Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos, skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai