Byla e2-1679-868/2016
Dėl kilnojamų daiktų išreikalavimo iš neteisėto valdymo bei atsakovo P. V. K. priešieškinį pareikštą ieškovui G. K. dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe. Teismas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,

2sekretoriaujant R. M., Gerardui Franckevičiui,

3dalyvaujant ieškovui G. K., ieškovo G. K. atstovui advokatui V. P.,

4atsakovui P. V. K., atsakovo P. V. K. atstovei advokato padėjėjai Evelinai Vertelytei,

5atsakovei S. B.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. K. ieškinį atsakovams P. V. K. ir S. B. dėl kilnojamų daiktų išreikalavimo iš neteisėto valdymo bei atsakovo P. V. K. priešieškinį pareikštą ieškovui G. K. dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe. Teismas

Nustatė

7Ieškovas G. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo ieškovo G. K. naudai išreikalauti iš atsakovų P. V. K. bei S. B.: ratinį traktorių (modelis ChTZ T-25A, valst. nr. ( - ); kaina - 3000 Eur), padargus: rotacinę pakabinamą žoliapjovę (Z-178, Z 178/1; neregistruojama, kaina - 1000 Eur), plūgą traktoriui (neregistruojamas, kaina 300 Eur), 6 akėčias (neregistruojamos; kaina - 180 Eur), pakabinamą grėblį šieno grėbimui (neregistruojamas; kaina - 350 Eur), savadarbę priekabą (neregistruojama, kaina 1100 Eur), viso šio turto vertė: 5930 Eur. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad ieškovui G. K. atsakovai yra brolis ir sesuo. 2015-05-27 mirė šalių motina S. K., gyvenusi ( - )Motinos gyvenoje vietoje ūkiniame pastate buvo laikomas ieškovui priklausantis ratinis traktorius (modelis ChTZ T-25A, valst. nr. ( - ); kaina - 3000 Eur; registracijos dokumentas pridedamas), taip pat padargai: rotacinė pakabinama žoliapjovė (Z-178, Z 178/1; neregistruojama, kaina - 1000 Eur; sertifikato nuorašas su vertimu pridedamas), plūgas traktoriui (neregistruojamas; kaina 300 Eur), 6 akėčios (neregistruojamos; kaina - 180 Eur), pakabinamas grėblys šieno grėbimui (neregistruojamas; kaina - 350 Eur), savadarbė priekaba (neregistruojama, kaina 1100 Eur), viso šio turto vertė: 5930 Eur. Aplinkybes, kad nurodytą neregistruojamą turtą (padargus) ieškovas yra įsigijęs bei šie padargai yra atsakovų žinioje, ieškovas įrodinės liudytojų A. N. bei V. M., kuriuos į teismo posėdį ieškovas atsives savo iniciatyva, parodymais, taip pat jų buvimą patvirtina pridedama fotonuotrauka.

9Po šalių motinos mirties santykiai su atsakovais labai pablogėjo, ko pasėkoje ieškovas ne tik kad nėra įleidžiamas į motinos namą ( - )., tačiau atsakovai atsisako grąžinti ieškovui ir jam priklausantį traktorių bei išvardintus padargus.

10CK 4.34 str. numato, kad kiekvienas valdytojas turi teisę ginti esamą valdymą ir atnaujinti atimtą valdymą. Pagal CK 4.35 str. valdymas gali būti pažeistas paimant ar bandant, paimti daiktą ar jo dalį, taip pat teises į jį, arba trukdant valdyti daiktą. Pagal CK 4.95 str. savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo.

11Atsakovai P. V. K. ir S. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti.

12Nurodė, kad jų šeimoje po tėvo žūties 1969 m. liko mama su 3 nepilnamečiais vaikais. Dirbdama kolūkyje neturėjo jokios galimybės gyvenimo sąlygų gerinimui. Sodyba nyko - gyvenamasis namas dėl prastų pamatų lindo į žemę, tvartas ir rūsys supuvo. Mamai, esant gyvai, 1988 m. įvyko šeimos pasitarimas, kuriame buvo įvertinta situacija, kad visi yra darbingi ir gali atnaujinti ir plėsti sodybą tikslu, kad mama ir sesuo gyvens ir ūkininkaus kaime, o mes vaikai kiek galėdami paremsime. Atsakovė S. B. pastoviai gyveno kartu su mama, ją prižiūrėjo, slaugė iki pat mirties 2015-05-27, o jai mirus, finansavo laidotuvių išlaidas kartu su atsakovu P. V. K.. Ieškovas neprisidėjo.

13Pasitarę šeimoje, 1989 metais nupirko traktorių T25A už 1000 rublių. Traktorius buvo perkamas už mamos ir atsakovų lėšas, o ieškovas G. K. apskritai neprisidėjo lėšomis perkant traktorių, nes tuo metu santaupų neturėjo, (jam tuo metu buvo 25 metai), pastoviai buvo šeimos remiamas. Paminėtą traktorių įregistravo ieškovo G. K. vardu, nes jis turėjo traktorininko pažymėjimą, o pagal tuo metu galiojančius teisės aktus traktorių galima buvo eksploatuoti turint traktorininko pažymėjimą. Ieškovo teiginys, kad traktorius priklauso jam nuosavybės teise, apskritai niekuo nepagrįstas, jis nepateikia traktoriaus įsigijimo dokumentų, t.y. pirkimo sąskaitos faktūros. Niekada minėtas traktorius ir padargai nebuvo ieškovo kaip savininko valdomi, traktorius pastoviai buvo laikomas mamos sodyboje nuo įsigijimo momento, juo ieškovas dirbdavo motinos paprašytas ir už tai jam buvo sumokama. Kuras, einamieji traktoriaus remontai, atsarginės dalys, buvo finansuojami mamos S. K. ir atsakovės S. B. lėšomis. Šias aplinkybes gali patvirtinti pažymos apie atsakovų ir mamos S. K. gautas pajamas.

14Mamos pensija, atsakovų Petro-V. K., S. B. darbo užmokestis akivaizdžiai ir aiškiai patvirtina traktoriaus pirkimą, o ne ieškovo teiginys, kad traktorius priklauso jam nuosavybės teise, nes jo vardu yra išduotas traktoriaus registracijos pažymėjimas. Ieškovas nepagrįstai reiškia tokį reikalavimą dėl neteisėto turto užvaldymo, nes atsakovai niekada minėto turto neužvaldė, tai buvo laikoma visos šeimos turtu.

151990 - 2005 metais už mamos S. K., atsakovų S. B., Petro-V. K. lėšas buvo įsigyti ir kiti padargai: priekaba, žoliapjovė, traktorinis grėblys, plūgas, akėčios.

16Atsakovas P. V. K. pateikė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti, kad ratinis traktorius (modelis ChTZ T-25A, valst. Nr. ( - ); kaina 3000 Eur), padargai; rotacinė pakabinama žoliapjovė Z-178, Z 178/1; neregistruojama; kaina 1000 Eur), plūgas traktoriui (neregistruojamas; kaina 300 Eur), 6 akėčios (neregistruojama; kaina 180 Eur); pakabinamas grėblys šieno grėbimui (neregistruojamas; kaina 350 Eur); savadarbė priekaba (neregistruojama; kaina 1100 Eur), yra atsakovo P. V. K. asmeninė nuosavybė.

17Nurodė, kad Ieškovas prie Traktoriaus įsigijimo piniginėmis lėšomis visiškai neprisidėjo, nes: pirma, jis tuo metu buvo jauno amžiaus (25 metų), antra, neturėjo santaupų, trečia, nuolatos piniginėmis lėšomis buvo remiamas šeimos narių (mamos, sesers, Atsakovo).

18Pridurė, jog aplinkybė, kad I. T. techniniame pase Nr. VAK CMTIB rot. 1988.2000.778 yra nurodytas savininku, savaime nepatvirtina, jog Ieškovas už savo asmenines pinigines lėšas jį įsigijo.

19Ieškovas melagingai ieškinyje nurodė, kad jis yra padargų (rotacinės pakabinamos žoliapjovės Z-178, Z 178/1, plūgo traktoriui, 6 akėčių, pakabinamo grėblio šieno grėbimui, savadarbės priekabos) (toliau-Padargai) savininkas. Atkreipė dėmesį, kad Ieškovas nepateikė jokių Padargų įsigijimą pagrindžiančių rašytinių įrodymų. Ieškovas prie Padargų įsigijimo visiškai neprisidėjo.

20Atsakovas grąžino Atsakovei, šalių motinai S. K. iki jos mirties pinigines lėšas, kuriomis jos prisidėjo prie Traktoriaus ir Padargų įsigijimo. Motina S. K. iki mirties neturėjo jokių pretenzijų Atsakovo atžvilgiu. Kadangi Atsakovas yra taip pat atsiskaitęs su Atsakove, ji neturi jokių pretenzijų Atsakovui, dėl to Atsakovei piniginė kompensacija iš Atsakovo už prisidėjimą įsigijus Traktorių ir Padargus nepriteistina. Šias aplinkybes Teisme patvirtins Atsakovai.

21Ieškovas G. K. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašė priešieškinį palikti nenagrinėtu, o nusprendus nagrinėti – atmesti kaip nepagrįstą.

22Ieškovas G. K. byloje yra pareiškęs ieškinį dėl kilnojamųjų daiktų išreikalavimo iš neteisėto valdymo, t.y. ieškinys dėl daiktų valdymo pažeidimo pašalinimo. CPK 422 str. 2 d. numato, kad bylose dėl daikto valdymo pažeidimo priešieškinio pareiškimas nėra leidžiamas. Tai reiškia, kad šioje byloje priešieškinis negalėjo būti priimtas, o tuo pačiu - ir negali būti nagrinėjamas kartu su pradiniu ieškiniu. Remiantis CPK 422 str. 2 d. ieškovas G. K. prašo atsakovo P.V. K. priešieškinį palikti nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 12 p.).

23Nepaisant to, kad toks priešieškinis negalėjo būti priimtas ir negali būti byloje nagrinėjamas, ieškovas pasisako ir dėl priešieškinio esmės. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad už jo, atsakovės S. B. bei motinos S. K. lėšas buvo nupirktas ginčo traktorius - atsakovas nepateikia jokių tokį pirkimą ir asmeninių lėšų naudojimą patvirtinančių rašytinių įrodymų: pirkimo - pardavimo sutarties, mokėjimo pavedimo ar pakvitavimo, kuriais būtų atsikaityta už įsigyjamą traktorių. Vien tik aplinkybė, kad atsakovas gaudavo pajamas tuo laikotarpiu, kuomet traktorius buvo įsigytas, neleidžia teigti, kad tos pajamos buvo skirtos tokio traktoriaus įsigijimui. Kita vertus, atsakovas pats sau prieštarauja - viena vertus teigia, kad traktorius įsigytas už jo, S. B. bei S. K. lėšas, tačiau priešieškiniu prašo nuosavybės teisę pripažinti tik jam. Pažymėtina, kad priešingai nei teigia atsakovas, ieškovas taip pat visą laiką dirbo ir turėjo pajamų, tad atsakovas nepagrįstai teismui pateikia klaidingą informaciją, kad ieškovas negalėjo tokio turto įsigyti.

24Priešingai, nei teigia atsakovas, ginčo traktorius yra ir visuomet buvo registruotas ieškovo vardu, o tokia registracija liudija apie ieškovo nuosavybės teisę. Atsakovas yra praleidęs ir ieškinio senatį reikalauti pripažinti traktorių jo asmenine nuosavybe.

25Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas prašė ieškinį patenkinti, o priešieškinį atmesti.

26Teismo posėdžio metu atsakovas P. V. K. bei jo atstovė prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

27Teismo posėdžio metu atsakovė S. B. prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti.

28Ieškinys tenkinamas iš dalies, o priešieškinis netenkinamas.

29Byloje nustatyta, kad šalių motina S. K. iki mirties gyveno adresu ( - ) 2015-05-27 ji mirė. S. K. gyvenamosios vietos adresu ( - )po jos mirties liko šis kilnojamas turtas: ratinis traktorius (modelis ChTZ T-25A, valst. nr. ( - ); kaina - 3000 Eur), padargai: rotacinė pakabinama žoliapjovė (Z-178, Z 178/1; neregistruojama, kaina - 1000 Eur), plūgas traktoriui (neregistruojamas, kaina 300 Eur), 6 akėčios (neregistruojamos; kaina - 180 Eur), pakabinamas grėblis šieno grėbimui (neregistruojamas; kaina - 350 Eur), savadarbė priekaba (neregistruojama, kaina 1100 Eur). Po motinos mirties tarp šalių kilo ginčai tiek dėl kilnojamųjų daiktų , tiek ir dėl neįregistruotų motinai priklausančių pastatų adresu ( - )el. b. 1 t. b.l. 15).

30Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo išreikalauti iš atsakovų jo kilnojamąjį turtą: ratinį traktorių bei padargus: rotacinę pakabinamą žoliapjovę, plūgą traktoriui, 6 akėčias, pakabinamą grėblį šieno grėbimui, savadarbę priekabą.

31Pareikštu priešieškiniu atsakovas P.V. K. prašo pripažinti, kad šie kilnojamieji daiktai: ratinis traktorius bei padargai: rotacinė pakabinama žoliapjovė, plūgas traktoriui, 6 akėčios, pakabinamas grėblys šieno grėbimui, savadarbė priekaba, yra jo nuosavybė.

32CK 4.37 straipsnyje įtvirtinta savininko teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, naudoti, valdyti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Savininkas savo teises gali ginti reikalaudamas pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus (CK 4.98 straipsnis).

33Vindikacinio ieškinio prigimtis ir paskirtis yra ginti daikto savininko pažeistas teises – nevaldantis savo turto savininkas reikalauja grąžinti neteisėtai valdomą turtą, pareikšdamas vindikacinį ieškinį.

34Reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2009).

35CK 1.125 str. 1 d. numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų.

36Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejama civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Teisinė registracija yra atsiradusios subjektinės nuosavybės teisės įregistravimo ar pasibaigusios tokios teisės išregistravimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D., D. M. v. P. V. Š., E. Š., bylos Nr. 3K-3-1158/2003). Automobilio (traktoriaus) registravimas ir jo pirkimo–pardavimo sutartis yra skirtingi dalykai. Automobilio (traktoriaus) pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). O automobilio (traktoriaus) įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje uždaroji akcinė bendrovė ,,Automera“ v. G. M., bylos Nr. 3K-7-309/2010).

37Taigi traktoriaus registracija asmens vardu nėra juridinis faktas, sukuriantis to asmens nuosavybės teisę, nes ši įgyjama tik CK 4.47 straipsnyje nurodytais pagrindais. Vis dėlto traktoriaus registracijos duomenys yra vienas iš įrodymų, galinčių patvirtinti nuosavybės teisę. Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad automobilis (traktorius) yra kilnojamasis daiktas. Jam privaloma teisinė registracija. Nuosavybės teisę į tokį daiktą patvirtina automobilio (traktoriaus) įsigijimo dokumentai ir registravimo įstaigos duomenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. balandžio mėn. 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. J. v. UAB „Transverslas“, N. B., bylos Nr. 3K-3-229/2008). Tačiau asmens nuosavybės teisę į automobilį (traktorių) patvirtinantys registravimo duomenys teisme gali būti paneigiami kitais įrodymais, tai savo ruožtu būtų teisinis pagrindas keisti registravimo duomenis.

38Iš šalių paaiškinimų bei byloje surinktų įrodymų nustatytina, kad ratinis traktorius (modelis ChTZ T-25A, valst. nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso ieškovui G. K.. Tokia išvadą teismas padaro atsižvelgiant į tai, kad traktoriaus savininku sekančiuose dokumentuose yra nurodytas ieškovas : Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimas Nr. 0152066 ( el. b. 1 t. b.l. 5-6), Techninis pasas ( el. b. 1 t. b.l. 99). Be to, teismo posėdžio metu pats atsakovas parodė traktoriaus įsigijimo mokėjimo kvitą, ir nurodė, kad kvite mokėtoju yra nurodytas ieškovas. Nagrinėjamoje byloje tiksliai nenustatyta iš kokių lėšų buvo nupirktas traktorius, tačiau tai, kad jis buvo nupirktas ieškovo vardu ir ieškovo vardu atlikta jo teisinė registracija patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai ir šalių paaiškinimai. Pažymėtina, kad traktorius buvo nupirktas 1989 metais, nuosavybės fakto iki šalių motinos mirties niekas neginčijo, todėl teismas konstatuoja, kad traktorių atsakovai valdo neteisėtai. Todėl ieškinys dalyje dėl traktoriaus išreikalavimo tenkinamas ( CPK 178 str.).

39Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo išreikalauti ir kitus padargus: rotacinę pakabinamą žoliapjovę, plūgą traktoriui, 6 akėčias, pakabinamą grėblį šieno grėbimui, savadarbę priekabą. Kurie pagal ieškovo paaiškinimus įsigyti prieš 25-20 metų, o žoliapjovė prieš 6 metus. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nurodyti padargai randasi sodyboje, kurioje iki mirties gyveno šalių motina. Atsakovai teigia, kad padargai buvo pirkti už motinos bei atsakovų lėšas. Taip pat tarp šalių ginčo nėra, kad ieškovas, kuris tam tikru laiku gyveno su motina jai padėdavo ūkyje, su traktoriumi apdirbdavo žemę ir atlikdavo kitus ūkinius darbus. Todėl teismas konstatuoja, kad nei ieškovas, nei atsakovas P.V. K. neįrodė, kad padargai priklauso kažkuriam iš jų asmeninės nuosavybės teise. Nurodyti daiktai visą laiką buvo jų motinos sodyboje. Nurodytų padargų įsigijimo dokumentų nėra. Nors ieškovo liudytojas A. N. parodė, kad jis su ieškovu vyko tartis dėl žoliapjovės įsigijimo, tačiau tuo metu kai jie vyko tartis dėl žoliapjovės pirkimo, žoliapjovė nebuvo nupirkta. Todėl teismas konstatuoja, kad ieškovas byloje neįrodė, kad žoliapjovė priklauso jam nuosavybės teise, nes nėra objektyvių įrodymų, kad jis ją pirko sau už asmenines lėšas.

40Teismas konstatuoja, kad iš šalių paaiškinimų darytina išvadą, kad visi sodyboje esantys padargai tikriausiai yra šalių motinos nuosavybė. Nors atsakovas P.V. K. teigė, kad jis su motina ir su sese (atsakovė S. B.) finansiškai už šiuos daiktus atsiskaitė, tačiau bylą nagrinėjant teisme tokių aplinkybių nenustatyta. Priešieškinis negali būti paremtas tik suinteresuoto asmens teiginiais, jį reikia pagrįsti ir kitais įrodymais, kurių pagrindų teismas galėtų nuspręsti, jog priešieškinis yra pagrįstas. Nagrinėjamoje byloje iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ir šalys, ir jų motina, kuri turėjo ūkį, galėjo padargus nupirkti. Tačiau, kadangi padargai randasi šalių motinos sodyboje, todėl labiau tikėtina, kad tai yra jos kilnojamieji daiktai. Iki jos mirties jokių ginčų dėl nurodytų daiktų nebuvo.

41Pareikštu priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti, kad jam nuosavybės teise priklauso traktorius bei padargai. Tačiau pareikštu priešieškiniu jis neprašė pripažinti traktoriaus pirkimo pardavimo sandorio negaliojančiu, nors pats žino ir žinojo, kad traktorius įsigytas ieškovo vardu, taip pat jis neprašė panaikinti teisinės registracijos traktoriaus ieškovo vardu. Dėl kitų padargų pripažinimo jo nuosavybė, jis nenurodė, kada padargai buvo įsigyti, kokių pagrindu jis prašo pripažinti, kad tai yra jo nuosavybė, nenurodė pagal kokius santykius jis juos įsigijo. Atsakovas neįrodė, kad dėl padargų buvo atsakovų ir jų motinos išreikšta valia, jog padargai atiteks atsakovo nuosavybėn. Byloje ginčo nėra, kad motinos sodyboje atsakovas P. V. K. negyveno, todėl mažai tikėtina, kad jis pirko padargus savo nuosavybėn, kai jie jam visiškai nebuvo reikalingi.

42Atsakovo priešieškinis netenkinamas dėl praleisto senaties termino, kurį prašo taikyti ieškovas, ir dėl to, kad atsakovas P. V. K. neįrodė, kad yra pagrindas jo tenkinimui (CPK 178 str., CK 1.125 str. 1 d.).

43Iš viso ieškovas byloje patyrė šias išlaidas: 133 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 10,00 Eur už vertimo paslaugas, 250,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų.

44Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiama 50,59 proc. ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų - 198,82 Eur, iš kiekvieno po 99,41 Eur.

45Patenkinus ieškinį iš dalies iš ieškovo valstybei priteisiama 49,41 proc. valstybės garantuojamos teisės tarnybos antrinės teisinės pagalbos išlaidų už atsakovui P.V. K. suteiktą teisinę pagalbą - 179,29 Eur ( el. b. 1 t. b.l. 41, 131) (CPK 92 str., 93 str., 96 str.).

46Atsakovui yra teikiama antrinė teisinė pagalba, tačiau vadovaujantis LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 str. 7 d. į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas neįeina išlaidas, kurias teismas priteisia iš pralaimėjusios šalies šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, atlyginimas.

47Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad yra pagrindas atsakovo priešieškinį palikti nenagrinėtu. Tačiau teismas pažymi, kad pagal CPK 422 str. 2 d. draudimas priimti priešieškinį galioja tik reikalavimams nagrinėjamiems supaprastinta tvarka, o ne klausimams sprendžiamiems pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

48Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 93 str., teismas

Nutarė

49Ieškinį patenkinti iš dalies, o priešieškinį atmesti.

50Išreikalauti iš atsakovų P. V. K. bei S. B. ratinį traktorių (modelis ChTZ T-25A, valst. nr. ( - ); kaina - 3000 Eur) ieškovo G. K. naudai.

51Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

52Priteisti iš atsakovų P. V. K. bei S. B. lygiomis dalimis 198,82 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš kiekvieno po 99,41 Eur, ieškovo G. K. naudai.

53Priteisti iš ieškovo G. K. valstybei 179,29 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (antrinės teisinės pagalbos išlaidos mokamos į VMI prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), j.a.k. 188659752, AB „Swedbank“, įmokos kodas – 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,... 2. sekretoriaujant R. M., Gerardui Franckevičiui,... 3. dalyvaujant ieškovui G. K., ieškovo G. K. atstovui advokatui V. P.,... 4. atsakovui P. V. K., atsakovo P. V. K. atstovei advokato padėjėjai Evelinai... 5. atsakovei S. B.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovas G. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo ieškovo G. K.... 8. Nurodė, kad ieškovui G. K. atsakovai yra brolis ir sesuo. 2015-05-27 mirė... 9. Po šalių motinos mirties santykiai su atsakovais labai pablogėjo, ko... 10. CK 4.34 str. numato, kad kiekvienas valdytojas turi teisę ginti esamą... 11. Atsakovai P. V. K. ir S. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo... 12. Nurodė, kad jų šeimoje po tėvo žūties 1969 m. liko mama su 3... 13. Pasitarę šeimoje, 1989 metais nupirko traktorių T25A už 1000 rublių.... 14. Mamos pensija, atsakovų Petro-V. K., S. B. darbo užmokestis akivaizdžiai ir... 15. 1990 - 2005 metais už mamos S. K., atsakovų S. B., Petro-V. K. lėšas buvo... 16. Atsakovas P. V. K. pateikė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti, kad... 17. Nurodė, kad Ieškovas prie Traktoriaus įsigijimo piniginėmis lėšomis... 18. Pridurė, jog aplinkybė, kad I. T. techniniame pase Nr. VAK CMTIB rot.... 19. Ieškovas melagingai ieškinyje nurodė, kad jis yra padargų (rotacinės... 20. Atsakovas grąžino Atsakovei, šalių motinai S. K. iki jos mirties pinigines... 21. Ieškovas G. K. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašė... 22. Ieškovas G. K. byloje yra pareiškęs ieškinį dėl kilnojamųjų daiktų... 23. Nepaisant to, kad toks priešieškinis negalėjo būti priimtas ir negali būti... 24. Priešingai, nei teigia atsakovas, ginčo traktorius yra ir visuomet buvo... 25. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas prašė ieškinį patenkinti, o... 26. Teismo posėdžio metu atsakovas P. V. K. bei jo atstovė prašė ieškinį... 27. Teismo posėdžio metu atsakovė S. B. prašė ieškinį atmesti, o... 28. Ieškinys tenkinamas iš dalies, o priešieškinis netenkinamas.... 29. Byloje nustatyta, kad šalių motina S. K. iki mirties gyveno adresu ( - )... 30. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo išreikalauti iš atsakovų jo... 31. Pareikštu priešieškiniu atsakovas P.V. K. prašo pripažinti, kad šie... 32. CK 4.37 straipsnyje įtvirtinta savininko teisė savo nuožiūra,... 33. Vindikacinio ieškinio prigimtis ir paskirtis yra ginti daikto savininko... 34. Reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį... 35. CK 1.125 str. 1 d. numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra... 36. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar... 37. Taigi traktoriaus registracija asmens vardu nėra juridinis faktas, sukuriantis... 38. Iš šalių paaiškinimų bei byloje surinktų įrodymų nustatytina, kad... 39. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo išreikalauti ir kitus padargus:... 40. Teismas konstatuoja, kad iš šalių paaiškinimų darytina išvadą, kad visi... 41. Pareikštu priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti, kad jam nuosavybės... 42. Atsakovo priešieškinis netenkinamas dėl praleisto senaties termino, kurį... 43. Iš viso ieškovas byloje patyrė šias išlaidas: 133 Eur sumokėto žyminio... 44. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiama... 45. Patenkinus ieškinį iš dalies iš ieškovo valstybei priteisiama 49,41 proc.... 46. Atsakovui yra teikiama antrinė teisinė pagalba, tačiau vadovaujantis LR... 47. Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad yra pagrindas atsakovo... 48. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 93 str., teismas... 49. Ieškinį patenkinti iš dalies, o priešieškinį atmesti.... 50. Išreikalauti iš atsakovų P. V. K. bei S. B. ratinį traktorių (modelis ChTZ... 51. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 52. Priteisti iš atsakovų P. V. K. bei S. B. lygiomis dalimis 198,82 Eur... 53. Priteisti iš ieškovo G. K. valstybei 179,29 Eur antrinės teisinės pagalbos... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...