Byla 2-871-513/2013
Dėl import export“ atstovėms Elidai Mantulovai ir advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo K. G. Leunigo prašymą patvirtinti jo 386 000,97 Lt kreditinį reikalavimą BUAB „Kl Handel import export“ bankroto byloje

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Irma Čuchraj, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui, BUAB „Kl Handel import export“ atstovėms Elidai Mantulovai ir advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo K. G. Leunigo prašymą patvirtinti jo 386 000,97 Lt kreditinį reikalavimą BUAB „Kl Handel import export“ bankroto byloje ir

Nustatė

22012-02-17 nutartimi UAB „Kl Handel import export“ iškelta bankroto byla, administratore paskirta UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ (nutartis įsiteisėjo 2012-05-24), kreditiniai reikalavimai turėjo būti pateikti administratorei iki 2012-06-25, 2012-12-18 nutartimi patvirtintas BUAB „Kl Handel import export“ kreditorių sąrašas ir jų 420 657,33 Lt kreditiniai reikalavimai, pareiškėjo K. G. Leunigo prašymas patvirtinti jo 386 000,97 Lt kreditinį reikalavimą išskirtas į atskirą bylą ir yra bankroto bylos dalis (b. l. 1–10, 31–35).

3Pareiškėjas 2012-06-29 pateikė bankroto administratorei prašymus įrašyti jį į kreditorių sąrašą ir patvirtinti jo kreditinį reikalavimą, nes įmonė skolinga jam 1 200 Lt darbo užmokesčio už 12 mėnesių (po 100 Lt per mėnesį), 187 Lt už nepanaudotas atostogas, 200 Lt išeitinės išmokos pagal DK 140 str. 3 d. ir 384 413,97 Lt negrąžinto kredito (b. l. 15–17).

4Pareiškėjo atstovas advokatas Dovydas Cvetkovas pareiškimą palaiko ir prašo jį tenkinti, reikalavimą grindžia išrašais iš asmeninių sąskaitų (b. l. 15–17, 82–103).

5BUAB „Kl Handel import export“ administratorės UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ atstovės Elida Mantulova ir advokato padėjėja Sandra Balskuvienė su prašymu nesutinka, nes Didžiosios knygos 2011-12-31 duomenimis įmonė neskolinga darbo užmokesčio, iš trijų 2011 kasos išlaidų orderių du patvirtina, kad pareiškėjui darbo užmokestis išmokėtas. Mano, kad įmonė neskolinga, nes iki šiol pareiškėjas neperdavė 107 002,27 Lt kasos likučio, avansinės apyskaitos ir kitų dokumentų, iš kurių būtų galima nustatyti, kada, kokiomis sumomis buvo gautos lėšos atsiskaityti už įmonės prievoles, kada ir kokiomis sumomis šios lėšos buvo panaudotos, o byloje esantys 2011-12-31 ir 2012-03-31 balanso duomenys skolos pareiškėjui nepatvirtina. Pažymi, kad baudžiamojoje byloje nustatyta, jog pareiškėjas nuolat ir sistemingai painioja juridinio asmens turtą su savo turtu (b. l. 12–13, 36–37).

6Prašymas netenkintinas.

7Bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme, o šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – arbitraže ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Teismas administratoriaus prašymu gali pratęsti šiame punkte nurodytą terminą (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Šiuo atveju pareiškėjas – buvęs BUAB „Kl Handel import export“ vadovas, todėl jis pats turėjo pareigą įvykdyti ĮBĮ 9 str. 1 d. ir pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, taip pat įvykdyti teismo įpareigojimą pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti įmonės turtą, pateikti įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis ir teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti įmonės turtą (ĮBĮ 9 str. 2 d. 1 ir 4 p.). Teismas tokių duomenų iš pareiškėjo reikalavo 2011-11-07 pranešimu (B2-493-513/2013, t. 1, b. l. 42), tačiau įstatymo nustatyta tvarka jie pateikti nebuvo, taip pat byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas tinkamai įvykdė ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p. ir 2012-02-17 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi nustatytą prievolę iki 2012-06-08 perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

8Pareiškėjas teigia, kad bendrovė jam skolinga 1 200 Lt darbo užmokesčio (už 12 mėnesių), 187 Lt už nepanaudotas atostogas, 200 Lt išeitinės išmokos. Duomenų apie tai, kad įmonė nemokėjo darbo užmokesčio vadovui ir su juo neatsiskaitė, byloje nėra. Aiškinamajame rašte prie 2011 metinės finansinės atskaitomybės pareiškėjas nurodo, kad 2011 metų pabaigoje bendrovė turėjo 391 Lt su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų (B2-493-513/2013, t. 2, b. l. 43–44), tačiau Didžiojoje knygoje už 2011 metus (b. l. 21–24) periodo pabaigoje darbo užmokesčio skolos nenurodyta, į bylą pateiktas pareiškėjo išrašytas ir jo nepasirašytas 2011-01-10 kasos išlaidų orderis apie 161,44 Lt darbo užmokesčio išmokėjimą už 2010 m. gruodį ir 2011-12-30 kasos išlaidų orderis apie 1 043,23 Lt išmokėjimą už 2011 metus, o 2012-03-31 balanse pareiškėjas nurodo, kad įmonė turi 652 Lt su darbo santykiai susijusių įsipareigojimų (b. l. 19–20).

9Taip pat pareiškėjas teigia, kad bendrovė jam negrąžino 384 413,97 Lt paskolintų lėšų ir reikalavimui pagrįsti pateikia AB SEB banko sąskaitų išrašus už 2008–2010 metus, iš jų nustatyta, kad iš sąskaitų buvo daryti mokėjimai už įmonę ir gautos lėšos, tačiau šie įrodymai nepatvirtina ir byloje nėra kitų įmonės finansinių dokumentų, patvirtinančių įmonės skolą pareiškėjui, kad pareiškėjas paskolino savo lėšas įmonei ir, kaip nurodo pareiškime, dalį savo reikalavimo perleido kitam asmeniui, be to, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu ir sprendimu nustatyta, kad pareiškėjas supainiojo juridinio asmens turtą su savo bei apgaulingai tvarkė apskaitą, nurodydavo įmonės ūkiniams partneriams mokėjimus už įmonės tiekiamus automobilius pervedinėti į kitą negu įmonės sąskaitą (b. l. 82–103, LITEKO duomenys, Klaipėdos apygardos teismo bylos Nr. 1-151-659/2012, Nr. 2-668-524/2010, CPK 179 str. 3 d.,, 182 str. 2 p.).

10Nesant darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių, sutarčių ir kitų įmonės finansinių dokumentų pripažinti, jog įrodyta, kad įmonė skolinga, ir tvirtinti pareiškėjo kreditinį reikalavimą šioje proceso stadijoje nėra pagrindo.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 str.,

Nutarė

12prašymo netenkinti.

13Nutartį per 7 dienas nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai