Byla 2-550-359/2012
Dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių (dovanojimo) ginčijimo ir restitucijos taikymo (actio Pauliana)

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis, sekretoriaujant Dalei Juškevičienei ir Nijolei Agurkienei, dalyvaujant ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atstovui advokatui S. A., atsakovams R. B., S. B., R. B. ir I. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, ieškinį atsakovams R. B., S. B., R. B. ir I. B. dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių (dovanojimo) ginčijimo ir restitucijos taikymo (actio Pauliana).

3Teismas n u s t a t ė:

4Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams R. B., S. B., R. B. ir I. B. dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių (dovanojimo) ginčijimo ir restitucijos taikymo (actio Pauliana), prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiomis dovanojimo sutartis nuo jų patvirtinimo momento – 2008-12-08 dovanojimo sutartį Nr. VŠ-4796; 2008-12-08 dovanojimo sutartį Nr. VŠ-4799; 2) taikyti restituciją natūra grąžinant atsakovui R. B. ir atsakovui S. B. žemės sklypus – iš I. B. ir R. B. - žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ); iš I. B.- žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ); 3) priteisti iš atsakovų solidariai visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovo reikalavimai grindžiami šiais argumentais:

6– dovanojimo sutartimis - sandoriais atsakovas R. B. neatlygintinai perleido savo turtą tretiesiems asmenims (vaikams) ir tokiu būdu sumažino savo mokumą, apsunkindamas ieškovui išieškojimo iš skolininko turto galimybę: 2008-12-08 dovanojimo sutartis Nr. VŠ-4796, kurios pagrindu R. B. padovanojo savo dukrai I. B. ½ žemės sklypo ir dukrai R. B. 1/2 žemės sklypo, esančio ( - ), vidutinė rinkos vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis - 12.021,00 Lt, ir 2008-12-08 dovanojimo sutartis Nr. VŠ-4799, kurios pagrindu R. B. padovanojo savo dukrai I. B. žemės sklypą, esantį ( - ), vidutinė rinkos vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis - 35.360,00 Lt. Šį turtą Atsakovas R. B. buvo įsipareigojęs įkeisti Banko naudai, tačiau to nepadarė. Bendra padovanoto vaikams turto vidutinė rinkos kaina pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra 47381,00 Lt. Ieškovas vadovaujasi CK 6.66 str. kuris nustato, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana).

7- nurodė, kad ieškovas turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą R. B., kuri yra kilusi iš 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais. Ieškovas su skolininku R. B. yra sudaręs šiuos sandorius: 1. 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutartį Nr. KK 05/12/131B; 2. 2006 m. gegužės 17 d. Papildomą susitarimą Nr. KKP O6/O5/155B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B; 3. 2006 m. liepos 1 d. Papildomą susitarimą Nr. KKP 06/07/15B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B; 4. 2006 m. rugsėjo 19 d. Papildomą susitarimą Nr. KKP 06/09/123B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B; 5. 2007 m. birželio 26 d. Papildomą susitarimą Nr. KKP 07/06/93B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr.KK05/12/131B; 6. 2009 m. kovo 20 d. Papildomą susitarimą Nr. KKP 09/03/144B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B; 7. 2010 m. birželio 7 d. Papildomą susitarimą Nr. KKP 10/06/25B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B. Ieškovas su laiduotoja S. B. yra sudaręs 2005 m. gruodžio 16 d. laidavimo sutartį Nr. LKK 05/12/47B. Taip pat S. B. yra pasirašiusi R. B. ir Banko sudarytą Kredito sutartį bei susitarimus (vėlesnius pakeitimus) prie Kredito sutarties, kur yra patvirtinusi, kad Kredito sutartis (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) yra sudaryta šeimos poreikiams tenkinti ir neprieštarauja šeimos interesams bei S. B. interesams. Be to, į bylą S. B. yra įtraukiama atsakove ir todėl, kad jos sutuoktinis R. B. perleido nekilnojamąjį turtą, kuris priklauso S. B. ir R. B. (bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcija), todėl ieškinio patenkinimo atveju, turtas būtų grąžinamas abiem sutuoktiniams. Pagal Kredito sutartį Ieškovas suteikė R. B. kreditą (pagal Kredito sutartį su visais pakeitimais buvo išduotas 718.880,75 EUR kreditas; 2010 m. birželio 7 d. Papildomo susitarimo Nr. KKP 10/06/25B 2 punktas), šiais pinigais R. B. naudojasi, tačiau Kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas tinkamai nevykdė, taip pat neįvykdė įsipareigojimų įkeisti Banko naudai turtą ir tokiu būdu iš esmės pažeidė Kredito sutartį. Skolininkas R. B. 2008 m. turėjo skolą Bankui bei turėjo problemų dėl mokumo, todėl elgėsi nesąžiningai perleisdamas neatlygintinai beveik visą jam priklausantį nekilnojamąjį turtą, tokiu būdu siekdamas išvengti Banko prievolių bent dalinio patenkinimo. Atsakovo R. B. skola ieškovui šio ieškinio pateikimo dieną yra 892.928,09 EUR, be to, atsakovui R. B. yra skaičiuojamos 16 % įsipareigojimų nevykdymo palūkanos iki pilno skolos padengimo (t.y. Bankas turi galiojančią ir neginčytiną reikalavimo teisę į skolininką). Atsižvelgęs į R. B. prašymus atnaujinti su juo sutartį (R. B. jau buvo pažeidęs mokėjimo prievoles 2008 m., 2010 m.) ir siekdamas bendradarbiauti, 2010 m. birželio 7 d. sudarė su R. B. Papildomą susitarimą Nr. KKP 10/06/25B prie Kredito sutarties, kuriuo, be kita ko, buvo nustatytas dvylikos mėnesių kredito grąžinimo atidėjimo terminas (iki 2011 m. birželio 2 d.; papildomo susitarimo 1.5 punktas) nustatant, kad atidėjimo terminu R. B. turi mokėti tik palūkanas. Tačiau jau nuo 2010 m. spalio 2 d. R. B. nustojo mokėti palūkanas, be to, R. B. neįvykdė minėto papildomo susitarimo 4.3.4 punkte nustatyto įsipareigojimo Banko naudai įkeisti nekilnojamąjį turtą (tikslu užtikrinti skolos grąžinimą) - žemės sklypą, esantį Kaišiadorių r. sav, Rumšiškių sen. Kaspariškių k., unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), nors šį žemės sklypą jau buvo padovanojęs savo dukrai I. B.. Kadangi R. B. iš esmės pažeidė Kredito sutartį ir per papildomai nustatytus terminus nepašalino pažeidimų, ieškovas 2011 m. kovo 24 d. pranešimu Nr. 3310 (įteiktas skolininkui R. B., laiduotojams S. B. ir UAB „Keturios sostinės") pranešė apie Kredito sutarties vienašalį nutraukimą nuo 2011 m. balandžio 8 dienos pagal Kredito sutarties 10.1 punktą. Bankas šiuo pranešimu pareikalavo grąžinti susidariusią škotą iki 2011 m. balandžio 8 dienos nurodydamas, kad tokiu atveju Kredito sutartis nebus nutraukta (priedas Nr. 4). Tačiau skola nebuvo padengta, todėl Kredito sutartis yra nutraukta nuo 2011 m. balandžio 8 d. R. B. nėra gražinęs 751.950,15 EUR panaudoto ir negrąžinto kredito (pagal 2010 m. birželio 7 d. Papildomo susitarimo Nr. KKP 10/06/25B 1.3 punktą šalys susitarė, kad negrąžinto kredito suma yra 751.950,15 EUR) (CK 6.873 str. 1 d., 6.874 str.). R. B., bankui yra skolingas ne tik kreditą, bet ir palūkanas. Iki ieškinio pateikimo Teismui dienos pagal Kredito sutartį R. B. yra skolingas Ieškovui 751.950,15 EUR panaudoto ir negrąžinto kredito (pagal 2010 m. birželio 7 d. Papildomo susitarimo Nr. KKP 10/06/25B 1.3 punktą šalys susitarė, kad negrąžinto kredito suma yra 751.950,15 EUR), 17.386,75 EUR palūkanų už kredito naudojimą, 123.591,19 EUR įsipareigojimų nevykdymo palūkanų. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas turi galiojančią ir neginčytiną reikalavimo teisę į atsakovą R. B. 892.928,09 EUR sumai, be to, iki visiško skolos sumokėjimo yra skaičiuojamos 16 % įsipareigojimų nevykdymo palūkanos nuo 769.336,90 EUR sumos.

8Ieškovas mano, kad aukščiau nurodyti sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, nes atsakovui R. B. perleidus jam priklausiusį nekilnojamąjį turtą neatlygintinai tretiesiems asmenims tokiu būdu buvo žymiai sumažintas jo mokumas. Ieškovas nurodo, kad šiandien dienai R. B. pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis nebeturi jokio turto, išskyrus Puorių kaime, Širvintų raj. savivaldybėje esantį nekilnojamąjį turtą, kurio dokumentai Nekilnojamojo turto registrui yra nepateikti (neatnaujinti) nuo 1995 m. balandžio 24 d., todėl yra neaiški šio turto būklė. R. B. turtą perleido po to, kai pažeidė Kredito sutartyje nurodytas mokėjimo prievoles Ieškovas nurodo, kad. byloje yra surinkti įrodymai, kurie patvirtina, jog atsakovas R. B. elgėsi nesąžiningai, kadangi jis sudarė situaciją, kai didžiąją dalį nuosavybės teise turimo turto perleido savo vaikams. Juo labiau nesąžiningumą patvirtina tai, kad per vieną diena, t.y., 2008 m. gruodžio 8 d., buvo perleisti (padovanoti) beveik visi R. B. priklausantys žemės sklypai.

9Ieškovas nurodo, kad atsakovas R. B. (ir S. B.) neturėjo prievolės sudaryti sandorį, kadangi jo dukros neturėjo reikalavimo teisės į R. B., tai pagrindžia ir tai, kad sandoriai yra dovanojimo (neatlygintinis perdavimas nuosavybėn). Ieškovas turi pagrįstas prielaidas manyti, kad atsakovai sąmoningai, turėdami tikslą išvengti atsakovo R. B. piniginių prievolių vykdymo, sukūrė tokią situaciją, kuria pasinaudodami sumažino R. B. mokumą ir tokiu būdu pakenkė ieškovo interesams, kadangi ieškovo reikalavimo patenkinimas iš atsakovo R. B. turto yra apsunkintas. Perleidus neatlygintinai aštuonis žemės sklypus ir gyvenamąjį namą, R. B. nebeturi pakankamai turto kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Nesant prievolės perleisti turtą, ginčijami sandoriai turi būti pripažinti negaliojančiais. Asmenys, kuriems buvo neatlygintinai perleistas turtas, t.y. R. B. ir I. B., yra R. B. vaikai, kurie pagal CK 3.135 straipsnį yra laikomi artimuoju giminaičiu ir pagal CK 6.67 str. 1 dalį preziumuojama, kad atsakovai yra nesąžiningi, todėl sąlyga dėl trečiojo asmens nesąžiningumo šioje byloje yra tenkinama ir sudaro pagrindą reikšti actio Pauliana ieškinį.

10Be to, ieškovas nurodo, kad senaties termino pareikšti ieškinį dėl šių sandorių nuginčijimo jis nėra praleidęs. Ieškovo nuomone Actio Paulina senaties termino eigos pradžios momentas nustatomas taikant CK 6.66 str. 3 dalį, pagal kurią šis terminas prasideda nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Kredito sutartis buvo nutraukta nuo 2011 m. balandžio 8 dienos, skolininkui R. B. nepadengus skolos. Patikrinus skolininko R. B. turtą viešame registre (Nekilnojamojo turto registras), ieškovas (kreditorius) sužinojo apie ginčijamus sandorius ir tuomet tapo akivaizdu, kad skolininkas nebeturi turto. Iki Kredito sutarties nutraukimo Bankas bendradarbiavo su R. B., pasitikėdamas savo klientu ir jo deklaruojamu siekiu grąžinti skolą, vis atnaujindavo sutarties vykdymą kiek įmanoma palankesnėmis sąlygomis kredito gavėjui. Tačiau R. B. piktnaudžiavo Banko pasitikėjimu ir nesąžiningai, nuslėpdamas nuo Banko, neatlygintinai perleido beveik visą savo turtą vaikams, tokiu būdu apsunkindamas Banko galimybes atgauti skolą. Bankas neturi pareigos nuolat tikrinti kredito gavėjų sudaromus sandorius dėl nekilnojamojo turto. Tuo tarpu kredito gavėjas pagal sutartį (Kredito sutarties 12.5 punktas) privalo iki visiško ir tinkamo prievolių įvykdymo Bankui iš anksto pranešti apie ketinimą kredito gavėjo turtą parduoti, dovanoti, išnuomoti ar kitaip perleisti ir gauti išankstinį rašytinį Banko sutikimą. Šį įsipareigojimą R. B. pažeidė. Atsakovas suklaidino Banką pateikdamas 2008 m. spalio 29 d. pareiškimą dėl jam nuosavybės teise priklausančio turto planuojamo pardavimo ir potencialių pirkėjų paieškos (nors Bankas nedavė sutikimo parduoti) siekiant padengti skolą, kai praėjus kiek daugiau nei vienam mėnesiui didžiąją dalį turto padovanojo savo vaikams. Atsakovas R. B. Bankui pateikė 2011 m. kovo 31 d. raštą „Dėl kredito mokėjimų atidėjimo" (kuris Banke buvo gautas 2011 m. balandžio 11 d., t.y. po 2011 m. kovo 24 d. pranešimo Nr. 3310 apie Kredito sutarties nutraukimą nuo 2011 m. balandžio 8 dienos, įteikimo Atsakovui), kuriame nurodė, kad prašo atidėti kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą trejų metų laikotarpiui ir po šio laikotarpio jis nurodė, kad grąžins kreditą pardavęs nekilnojamąjį turtą arba gavęs refinansavimą iš kito banko. Tokiu būdu atsakovas elgėsi nesąžiningai, kadangi iš esmės jokio nekilnojamojo turto atsakovas minėto rašto pateikimo dieną jau nebeturėjo, nes iki tol jį jau buvo neatlygintinai padovanojęs vaikams.

11Pripažinus šiuos sandorius negaliojančiais, turi būti taikoma restitucija ir perleistas turtas grąžinamas buvusiam jo savininkui. Šioje byloje ieškovas prašo teismo taikyti restituciją natūra, t.y. grąžinti iš atsakovų R. B., I. B. atsakovui R. B. perleistus nekilnojamuosius daiktus, kadangi ginčijamas turtas yra išlikęs, jis perleistas neatlygintinai, todėl grąžinus turtą R. B. ir S. B. nebūtų patiriamos jokios neigiamos pasekmės, t.y. prašoma grąžinti natūra.

12Teismo posėdžio metu ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atstovas advokatas S. A. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai.

13Atsakovo R. B. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t. 1, b.l. 94-96):

14– ieškinys yra nepagrįstas, nes prievolių vykdymo užtikrinimas buvo ir yra didesnės vertės negu prievolės dydis: hipotekos lakšte šalys bankui įkeičiamą turtą įvertino 3,5 mln. litų suma, o prievolė nesiekia 3 mln. litų. Vilniaus apygardos teisme vyksta ginčas dėl prievolės sumos, nes bankas, kiekvieną kartą keisdamas kredito sutarties sąlygas, negrąžinto kredito likutį susumuodavo (sudėdavo) su paskaičiuotomis palūkanomis, netesybomis, palūkanomis nuo palūkanų ir vėl nuo visos sumos skaičiuodavo, kaip nuo pagrindinės prievolės, palūkanas bei netesybas. Tai sparčiai didino skolos naštą;

15– sandoriai, kuriuos ginčija ieškovai, buvo sudaryti 2008 metais. Tais metais jų šeimoje buvo daug konfliktinių situacijų, to pasekoje net ketino su sutuoktine skirtis (buvo padavę skyrybų dokumentus į bažnytinį teismą). Tada sutuoktinė pareikalavo, kad likęs neįkeistas turtas būtų užrašytas vaikams. Bankas, suteikdamas kreditą, turėjo pasirūpinti pakankamu prievolių vykdymo užtikrinimu. Kiek galima spręsti iš hipotekos lakšto, prievolės vykdymo užtikrinimas buvo pakankamas (jame nurodytas šalių aptartas įkeičiamų daiktų įkainojimas). Todėl kito turto perleidimas nepažeidė kreditoriaus teisių. Tą pripažino pats kreditorius savo pasyviu reagavimu ir konkliudentiniais veiksmais (jie pasireiškė periodiškai peržiūrint prievolės vykdymą, keičiant kredito sutarties sąlygas). Bankas turėjo teisę pareikalauti papildomų prievolės vykdymo užtikrinimo priemonių. Tačiau to nepadarė. Kreditorius, galbūt nepakankamai tinkamai administravo kreditą: sandoriai, kurie galėjo būti ginčijami pagal actio Pauliana nuostatas, buvo sudaryti 2008 metais. Kadangi sandoriai buvo registruojami viešame Nekilnojamo

16jo turto registre, bankas, kaip kreditorius, turėjo galimybę sužinoti apie juos;

17– bankas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 6.66 str. 3 d. (ieškinys turi būti pateiktas teismui per vienerius metus nuo sužinojimo apie turto perleidimo sandorį arba nuo turėjimo sužinoti apie tai). Bankas yra specialiai veikianti institucija, turinti tam skirtus darbuotojus, padalinius, todėl apie sandorius turėjo sužinoti 2008 m. gruodžio mėnesį (po to, kai sandoriai buvo registruoti viešajame Nekilnojamo turto registre-registravimas tam ir skirtas, kad apie juos sužinotų tretieji asmenys; registravimas signalizuoja, informuoja trečiuosius asmenis tokiu būdu, o jau šie asmenys yra laisvi spręsti, kaip pasielgti šios informacijos pagrindu). Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Nėra pagrindo laikyti, kad terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Todėl nėra pagrindo atnaujinti ieškinio termino. Bankų veiklos standartai įpareigoja banką būti budriam ir atidžiam. Bankas dirbo budriai ir atidžiai, nes nuolat bendradarbiavo su skolininkais, todėl turėjo pastebėti dar 2008 metais sudarytus sandorius. Ieškovas neaiškina dėl kokių priežasčių praleido ieškinio senaties terminą, neprašo jas laikyti svarbiomis priežastimis, neprašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

18Teismo posėdžio metu atsakovas R. B. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

19Atsakovės I. B. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t. 1, b.l. 106-108):

20– sandoriai, kurie galėjo būti ginčijami pagal actio Pauliana nuostatas, buvo sudaryti ir įregistruoti viešame Nekilnojamo turto registre 2008 metais. Tais metais tarp tėvų buvo daug konfliktinių situacijų, to pasekoje jie buvo nusprendę skirtis- padavė reikiamus dokumentus į bažnytinį teismą. Mamos reikalavimu, turtą buvo nuspręsta perrašyti jiems, vaikams. Jos teigimu, vis tiek šis turtas būtų kada nors atitekęs jiems paveldėjimo keliu, o perrašydama bent jau jausis užtikrinta, kad tėvas savo dalies neišvaistys;

21– bankas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 6.66 str. 3 d. (ieškinys turi būti pateiktas teismui per vienerius metus nuo sužinojimo apie turto perleidimo sandorį arba nuo turėjimo sužinoti apie tai). Bankas yra specialiai veikianti institucija, turinti tam skirtus darbuotojus, padalinius, todėl apie sandorius turėjo sužinoti 2008 m, gruodžio mėnesį (po to, kai sandoriai buvo registruoti viešajame Nekilnojamo turto registre-registravimas tam ir skirtas, kad apie juos sužinotų tretieji asmenys; registravimas signalizuoja, informuoja trečiuosius asmenis tokiu būdu, o jau šie asmenys yra laisvi spręsti, kaip pasielgti šios informacijos pagrindu). Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Nėra pagrindo laikyti, kad terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Todėl nėra pagrindo atnaujinti ieškinio termino. Bankų veiklos standartai įpareigoja banką būti budriam ir atidžiam. Bankas dirbo budriai ir atidžiai, nes nuolat bendradarbiavo su skolininkais, todėl turėjo pastebėti dar 2008 sudarytus sandorius. Ieškovas neaiškina dėl kokių priežasčių praleido ieškinio senaties terminą, neprašo jas laikyti svarbiomis priežastimis, neprašo atnaujinti praleista ieškinio senaties terminą..

22Teismo posėdžio metu atsakovė I. B. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

23Atsakovės S. B. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t. 1, b.l. 109-112):

24– prievolių vykdymo užtikrinimas buvo ir yra didesnės vertės negu prievolės dydis; hipotekos lakšte šalys bankui įkeičiamą turtą įvertino 3,5 mln. litų suma, o prievolė nesiekia 3 mln. litų. Vilniaus apygardos teisme vyksta ginčas dėl prievolės sumos, nes bankas, kiekvieną kartą keisdamas kredito sutarties sąlygas, negrąžinto kredito likutį susumuodavo (sudėdavo) su paskaičiuotomis palūkanomis, netesybomis, palūkanomis nuo palūkanų ir vėl nuo visos sumos skaičiuodavo, kaip nuo pagrindinės prievolės, palūkanas bei netesybas. Tai sparčiai didino skolos naštą. Jos laidavimas už minėtą prievolę buvo formalaus pobūdžio, nes nekilnojamo turto vertė ženkliai viršijo prievolės dydį. Laidavimas tebuvo reikalingas tam, kad ji, kiek tai nuo jos priklauso, rūpintųsi Bankui įkeistu turtu. Ji dirbo bendrovėje „Keturios sostinės" ir virėja, ir valytoja, ir indų plovėja. Įkeistas turtas- patalpos viduje ir išorės aplinka- buvo prižiūrimas jos dėka. Todėl įkeisto turto vartojamoji vertė nesumažėjo;

25– kaip nurodo ieškovas, jis su skolininku R. B. net septynis kartus darė kredito sutarties pakeitimus. Ir nė karto nereiškė pretenzijų dėl to, kad laiduotojai perleido savo turtą. Prieš darydami kredito sutarties pakeitimus (pagal kuriuos skolininko prievolė buvo ženkliai didinama), bankas domėjosi ir įkeisto turto vertės pokyčiais, ir laiduotojų turtinės padėties pasikeitimais. Tačiau laiduotojams dėl perleisto turto sandorių pretenzijų nereiškė. Tai dar kartą patvirtina, kad į laidavimą Bankas žiūrėjo „pro pirštus", formaliai, dėl ataskaitų prieš savo vadovus. Kadangi jos vyras, R. B., patikliai reaguodavo į savo kai kurių draugelių siūlymus prisidėti prie jų verslo plėtros, jis ne kartą buvo įkeitęs šeimos žemės sklypus už svetimas prievoles. Galutiniame rezultate šį turtą prarasdavo. Dėl šios priežasties vėl kilus tarp jų, kaip sutuoktinių, rimtam konfliktui ir siekdama apsaugoti šeimos turtą (buvo net nusprendę nutraukti santuoką), ji reikalavo, kad šeimos turtas atitektų vaikams. Buvo labai tikėtina, kad nutraukus santuoką, Robertas savo turto dalį greitai praras, ją įkeisdamas už savo draugų prievoles;

26– Bankas nepagrįstai reikalauja panaikinti sandorius, tuo elgdamasis nenuosekliai: iš pradžių ir vėliau ilgą laikotarpį toleravo laiduotojų turtinės padėties pasikeitimus, tuo sukeldamas jos pagrįstus lūkesčius, kad savo požiūrio į laidavimą, kaip formalumą, nekeis. Laidavimas tebuvo formalus, perteklinis, nes prievolės vykdymo užtikrinimui yra Bankui įkeistas nekilnojamasis turtas, kurio vertė ženkliai viršija prievolės dydį. Bankas į laidavimą žiūrėjo kaip į formalumą tuo, jog toleravo laiduotojo turto pokyčius. Todėl 2008 m. sudarytą sandorį ginčyti neturi pagrindo (nuo jų sudarymo praėjo daugiau kaip 3 metai). Bankas, suteikdamas kreditą, turėjo pasirūpinti pakankamu prievolių vykdymo užtikrinimu. Prievolės vykdymo užtikrinimas buvo pakankamas (jame nurodytas šalių aptartas įkeičiamų daiktų įkainojimas). Todėl kito turto perleidimas nepažeidė kreditoriaus teisių. Tą pripažino pats kreditorius savo pasyviu reagavimu ir konkliudentiniais veiksmais (jie pasireiškė periodiškai peržiūrint prievolės vykdymą, keičiant kredito sutarties sąlygas). Bankas turėjo teisę pareikalauti papildomų prievolės vykdymo užtikrinimo priemonių. Tačiau to nepadarė. Matyt, dėl tos priežasties, jog laikė tai netikslinga. Esmingiausia tai, kad kreditorius, galbūt nepakankamai tinkamai administravo kreditą: sandoriai, kurie galėjo būti ginčijami pagal actio Pauliana nuostatas, buvo sudaryti 2008 metais. Kadangi sandoriai buvo registruojami viešame Nekilnojamo turto registre, bankas, kaip kreditorius, turėjo galimybę sužinoti apie juos. Bankas žinojo, tam neprieštaravo, tokiu būdu netiesiogiai sandoriams pritarė, nes laidavimą laikė formaliu;

27– Bankas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 6.66 str. 3 d. (ieškinys turi būti pateiktas teismui per vienerius metus nuo sužinojimo apie turto perleidimo sandorį arba nuo turėjimo sužinoti apie tai). Bankas yra specialiai veikianti institucija, turinti tam skirtus darbuotojus, padalinius, todėl apie sandorius turėjo sužinoti 2008 m. gruodžio mėnesį (po to, kai sandoriai buvo registruoti viešajame Nekilnojamo turto registre- registravimas tam ir skirtas, kad apie juos sužinotų tretieji asmenys; registravimas signalizuoja, informuoja trečiuosius asmenis tokiu būdu, o jau šie asmenys yra laisvi spręsti, kaip pasielgti šios informacijos pagrindu). Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Nėra pagrindo laikyti, kad terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl nėra pagrindo atnaujinti ieškinio termino. Ieškovas neaiškina dėl kokių priežasčių praleido ieškinio senaties terminą, neprašo jas laikyti svarbiomis priežastimis, neprašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

28Teismo posėdžio metu atsakovė S. B. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

29Atsakovės R. B. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t. 1, b.l. 113-115):

30– sandoriai, kurie galėjo būti ginčijami pagal actio Pauliana nuostatas, buvo sudaryti ir įregistruoti viešame Nekilnojamo turto registre 2008 metais. Tais metais tarp tėvų buvo daug konfliktinių situacijų, to pasekoje jie buvo nusprendę skirtis- padavė reikiamus dokumentus į bažnytinį teismą. Mamos reikalavimu, turtą buvo nuspręsta perrašyti jiems, vaikams. Jos teigimu, vis tiek šis turtas butų kada nors atitekęs jiems paveldėjimo keliu, o perrašydama bent jau jausis užtikrinta, kad tėvas savo dalies neišvaistys;

31– bankas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 6.66 str. 3 d. (ieškinys turi būti pateiktas teismui per vienerius metus nuo sužinojimo apie turto perleidimo sandorį arba nuo turėjimo sužinoti apie tai). Bankas yra specialiai veikianti institucija, turinti tam skirtus darbuotojus, padalinius, todėl apie sandorius turėjo sužinoti 2008 m. gruodžio mėnesį (po to, kai sandoriai buvo registruoti viešajame Nekilnojamo turto registre-registravimas tam ir skirtas, kad apie juos sužinotų tretieji asmenys; registravimas signalizuoja, informuoja trečiuosius asmenis tokiu būdu, o jau šie asmenys yra laisvi spręsti, kaip pasielgti šios informacijos pagrindu). Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti ( CK 1.131 str. 1 d.). Nėra pagrindo laikyti, kad terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Todėl nėra pagrindo atnaujinti ieškinio termino. Ieškovas neaiškina dėl kokių priežasčių praleido ieškinio senaties terminą, neprašo jas laikyti svarbiomis priežastimis, neprašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

32Teismo posėdžio metu atsakovė R. B. prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

33Ieškinys tenkintinas.

34Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas ir atsakovas R. B. 2005-12-16 sudarė kreditavimo sutartį Nr. KK05/12/131B, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 1778000 Lt kreditą iki 2025-12-02 (t. 1, b.l. 15-22). Kredito grąžinimo užtikrinimui atsakovas R. B. įkeitė žemės sklypą ir pastatą-kavinę, esančius Balceriškių k., Elektrėnų sav., kurie šiuo metu yra areštuoti (t. 1, b.l. 140-156). Kredito sutartyje pasirašė ir atsakovė S. B., nurodydama, jog sutinka, jog jos sutuoktinis R. B. sudarytų šią kreditavimo sutartį ir patvirtina, jog ši sutartis sudaroma šeimos poreikiams tenkinti ir neprieštarauja šeimos interesams. Ieškovas ir atsakovas R. B. 2006 m. gegužės 17 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. KKP O6/O5/155B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B, kuriuo pakeitė 12.5 punktą dėl atsakovo pareigos informuoti banką, jei atsakovas ketins parduoti, dovanoti ar kaip kitaip perleisti įkeistą turtą (t. 1, b.l. 23-24). Ieškovas ir atsakovas R. B. 2006 m. liepos 1 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. KKP 06/07/15B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B, kuriuo šalys pakeitė kredito grąžinimo pradžios datą (t. 1, b.l. 25-26). Ieškovas ir atsakovas R. B. 2006 m. rugsėjo 19 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. KKP 06/09/123B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B, kuriuo šalys susitarė padidinti kreditavimo sumą 630000,00 Lt (t. 1, b.l. 27-28). Ieškovas ir atsakovas R. B. 2007 m. birželio 26 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. KKP 07/06/93B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr.KK05/12/131B, kuriuo pakeitė kredito grąžinimo pradžią (t. 1, b.l. 29). Ieškovas ir atsakovas R. B. 2009 m. kovo 20 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. KKP 09/03/144B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B, kuriuo pakeitė mokėjimo grafiką (t. 1, b.l. 30-36). Ieškovas ir atsakovas R. B. 2010 m. birželio 7 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. KKP 10/06/25B prie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B, kuriuo šalys pakeitė mokėjimo grafiką (t. 1, b.l. 37-42). Ieškovas su laiduotoja S. B. sudarė 2005 m. gruodžio 16 d. laidavimo sutartį Nr. LKK 05/12/47B (t. 1, b.l. 43-46). Ieškovas 2008 m. kelis kartus atsakovui R. B. išsiuntė priminimus, reikalaudamas mokėti skolą (t. 1, b.l. 59-61). 2011-03-31 atsakovas R. B. kreipėsi į banką, prašydamas atidėti kredito mokėjimą (t. 1, b.l. 62). Ieškovas 2011-03-24 atsakovus R. B. ir S. B. informavo apie 2005 m. gruodžio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/12/131B nutraukimą banko iniciatyva nuo 2011-04-08, jeigu skolininkas R. B. nesumokės kredito palūkanų ir įsipareigojimo nevykdymo palūkanų- 14653,27 EUR (b.l.47,t.1). Atsakovas R. B. to nepadarė ir jo visa skola ieškovui (bankui) nuo 2012.04.03. yra 892928,09 EUR (3083102,11 LTL). (b.l.48, t.1)

35Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų ir dovanojimo sutarčių (t. 1, b.l. 54-58, 97-105) matyti, kad R. B. 2008-12-08 dovanojimo sutartimi Nr. VŠ-4799 perleido žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), I. B. ir 2008-12-08 dovanojimo sutartimi VŠ-4796 perleido žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), I. B. ir R. B.. R. B. nuosavybės teise priklauso pastatai, esantys Puorių k., Širvintų r. sav. (t. 1, b.l. 56-58), tačiau daiktinės teisės neįregistruotos.

36LR CK 6.66 straipsnyje įtvirtinto actio Pauliana instituto paskirtis yra apsaugoti kreditorių ne tik nuo tokių skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas, bet ir nuo kitokių veiksmų, kuriais pažeidžiamos kreditoriaus teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje G. D. ir kt. v. L. T. ir kt., byla Nr. 3K-3-619/2006). Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį sandorį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.

37Atsakovai teismo prašo taikyti ieškinio senatį, tačiau teismas, įvertinęs byloje esančius ir teismo posėdžio metu ištirtus rašytinius įrodymus bei šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu, daro išvadą, jog ieškovas nėra praleidęs CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino Actio Pauliana ieškiniui pareikšti. Nagrinėjamu atveju laikytina, kad ieškovas apie ginčijamus sandorius sužinojo nuo dokumentų apie jų sudarymą gavimo dienos, t.y. patikros viešuosiuose registruose. Bylos duomenys patvirtina, kad tokius dokumentus ieškovas gavo 2011-11-09 (t. 1, b.l. 51-58), ieškinys pareikštas 2012-04-05, vadinasi ieškovas vienerių metų ieškinio senaties termino nepraleido.

38Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, tik jeigu jis neprivalėjo būti sudarytas (CK 6.66 str.1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sąlygą „neprivalėjo“ aiškina kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimą. Privalėjimas sudaryti sandorį – vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Nagrinėjamu atveju, priežastys, jog atsakovas R. B. buvo priverstas savo sutuoktinės S. B. sudaryti dovanojimo sandorius, o S. B. tokių sandorių sudarymo motyvus grindžia norėdama apsisaugoti nuo galimo sutuoktinio turto išvaistymo galimo santuokos nutraukimo tarp atsakovų metu, negali būti laikomos tokios, dėl kurių atsakovai R. B. ir S. B. turėjo pareigą sudaryti ginčijamus sandorius. Atsakovų R. B. ir S. B. nurodytos aplinkybės dėl būtinumo sudaryti dovanojimo sandorius nelaikytina tuo imperatyvu, sukėlusiu atsakovams neišvengiamą teisinę pareigą sudaryti sandorius.

39Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką skolininkas ir trečiasis asmuo laikomi nesąžiningais tik esant pagrindui konstatuoti, kad jie žinojo ar turėjo žinoti, jog sudarydami sandorį pažeis skolininko kreditoriaus teises. „Žinojimas“ aiškinamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų. „Turėjimas žinoti” suprantamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas taip pat vertinamas kaip nesąžiningas elgesys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007). Sąžiningu gali būti laikomas tas kontrahentas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį su juo ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Verslininko, kaip subjekto, nuolat sudarančio jo veiklai užtikrinti būtinus sandorius, statusas sustiprina reikalavimą domėtis kita sandorio šalimi, jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti nepažeidžiant įstatymų, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ir interesai, kad sandoris užtikrintų stabilius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007, ir kt.). Tai daroma ir jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi. Teismų praktikoje toks elgesys pripažintinas turto įgijėjo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

40Be to, prieš sudarydamos ginčijamus sandorius, jų šalys suderina savo valią dėl būsimų sandorių rūšies, sąlygų ir atsižvelgdamos į jiems reikšmingas aplinkybes, konkrečiu atveju renkasi tam tikrą sutarties rūšį. Ginčo turtą perleido skolininkas ir jo sutuoktinė savo vaikams - dukroms. Tai – asmenys, LR CK 6.67 straipsnio 1 punkte įvardyti kaip artimieji giminaičiai. Jie derino savo valią dėl sandorių sudarymo, sąlygų, atsižvelgdami į tam tikras jų pasirinkimą lėmusias aplinkybes, kurios gali būti reikšmingos turto įgijėjų sąžiningumui vertinti. Vertinant įgijėjų sąžiningumą, būtina atsižvelgti į asmenų, dalyvavusių sudarant ginčo sandorį, artimus ryšius, atitinkančius įtvirtintus CK 6.67 straipsnio 1 punkte. Atsakovas R. B., būdamas ieškovo (banko) skolininku ir jo sutuoktinė S. B., sudarę ginčo sandorius kaip turto perleidėjai, CK 6.67 straipsnio 1 punkte įvardytais ryšiais susiję kaip sutuoktiniai, o su turto įgijėjais – kaip jų tėvai. Tokie artimi su skolininku ginčo sandorius sudariusių asmenų tarpusavio ryšiai padidina nesąžiningumo kreditoriaus atžvilgiu galimybes, nes sudaro sąlygas jais susijusių asmenų artimam bendravimui, tarpusavio pasitikėjimui. Tai sukuria prielaidas tarpusavyje keistis neviešintina informacija, tokia kaip asmens finansinė padėtis, kylančios šio pobūdžio problemos ir jų sprendimo būdai. Tikėtina, kad sutuoktiniai, būdami susiję artimais ryšiais, gali būti suinteresuoti išsaugoti ir šiuo tikslu nuslėpti nuo kreditorių ne tik savo, bet ir sutuoktinio dalį, esančią bendrąja jungtine nuosavybe, inicijuoti ar tarpininkauti sudarant sutuoktinio ir savo artimųjų giminaičių tariamąjį sandorį. Dėl to faktas, kad ginčo sandorį sudarę asmenys, susiję artimais ryšiais, neatitinkančiais nurodytų CK 6.67 straipsnio 1 punkte, gali būti vertinamas ne kaip pagrindas preziumuoti ginčo sandorius sudariusių šalių nesąžiningumą, bet kaip vienas sandorio šalių nesąžiningumo požymių. Teismas, vertindamas šias aplinkybes, būtent ir pažymi, kad tokie atsakovo R. B. ir jo sutuoktinės S. B. veiksmai – dovanojimo sandoris – savo vaikams, vertintini kaip nesąžiningi kreditoriaus, ieškovo, atžvilgiu. Be to, nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad iki ginčijamų sandorių sudarymo duomenų apie atsakovų R. B. ir S. B. blogėjančią turtinę padėtį nebuvo, todėl priežasčių, dėl ko ieškovui, kreditoriui, galėtų kilti įtarimas, dėl skolininkų mokumo ar nemokumo, nebuvo. Atsižvelgiant į šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu ir ištirtus rašytinius įrodymus, pagrindas taikyti LR CK 6.66 str. yra, nes dėl sudarytų sandorių sumažėjo atsakovų R. B. ir S. B. galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, t.y. ieškovu, pakito atsakovų turto masė.

41Taigi atsakovas R. B. ir jo sutuoktinė S. B. ginčijamais sandoriais padovanoję jiems nuosavybės teise priklausiusį turtą savo dukroms, veikė nesąžiningai (CK 6.67 str.), siekdami pabloginti savo materialinę padėtį ir taip išvengti prievolės atsiskaityti su kreditoriumi (ieškovu), t.y. grąžinti kreditą.

42Atsižvelgiant į visa tai ir įvertinus teismo posėdžio metu duotus ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atstovo advokato S. A., atsakovų R. B., I. B., S. B. ir R. B. paaiškinimus bei civilinėje byloje esančius ir teismo posėdžio metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog egzistuoja visos actio Pauliana tenkinimui būtinos sąlygos, ginčijami sandoriai – 2008-12-08 dovanojimo sutartis Nr. VŠ-4796 ir 2008-12-08 dovanojimo sutartis Nr. VŠ-4799 pripažintini negaliojančiais nuo sudarymo momento.

43Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str. 1 ir 2 d.). Byloje nenustatyta išimtinių aplinkybių, dėl kurių restitucija natūra negalėtų būti taikoma. Dėl nurodytų motyvų taikoma vienašalė restitucija natūra, grąžinant atsakovėms I. B. ir R. B. nuginčytais sandoriais padovanotą turtą atsakovui R. B. , t.y. atstatyti turto priklausomybę į buvusią iki sandorių sudarymo faktinę padėtį (CK 6. 145 str. 1 d., 6.146 str.).

44Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012-04-25 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl atsakovams I. B. ir R. B. nuosavybės teise priklausančio ginčo nekilnojamojo turto arešto paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (t. 1, b. l. 80-81, 119-120, 132-137, CPK 150 str. 3 d.).

45Solidarioji prievolė nėra preziumuojama (Lietuvos Respublikos CK 6. 6 str. 3 d.), todėl, esant atsakovų daugetui, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos lygiomis dalimis (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 93 str. 1 d.). Tokiu būdu, patenkinus ieškinį, iš atsakovų priteistina po 51,00 Lt žyminio mokesčio (t.1, b.l. 14; t. 2, b.l. 37) ir po 1346,13 Lt atstovavimo išlaidų (t. 1, b.l. 67-69, 127., t. 2, b.l. 16-25) bei po 10,30 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.) (t. 1, b.l. 2, t. 2, b.l. 2).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais,

Nutarė

47Ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, ieškinį patenkinti.

48Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento dovanojimo sutartis – 2008-12-08 dovanojimo sutartį Nr. VŠ-4796 ir 2008-12-08 dovanojimo sutartį Nr. VŠ-4799, taikyti vienašalę restituciją natūra ir grąžinti dovanotą turtą atsakovui R. B...

49Priteisti iš R. B. (a.k. ( - ) S. B. (a.k. ( - ) R. B. (a.k. ( - ) ir I. B. (a.k. ( - ) po 51 Lt (penkiasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio ir po 1346,13 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt šešis litus 13 ct) atstovavimo išlaidų ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, (j.a.k. 112025592, buveinė: Didžioji g. 18/2, Vilnius) naudai.

50Priteisti iš R. B. (a.k. ( - ) S. B. (a.k. ( - ) R. B. (a.k. ( - ) ir I. B. (a.k. ( - ) po 10,30 Lt (dešimt litų 30 ct) pašto išlaidų valstybei (žyminis mokestis ir pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

51Palikti galioti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012-04-25 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones dėl I. B. ir R. B. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto arešto iki teismo sprendimo įvykdymo.

52Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank... 5. Ieškovo reikalavimai grindžiami šiais argumentais:... 6. – dovanojimo sutartimis - sandoriais atsakovas R. B. neatlygintinai perleido... 7. - nurodė, kad ieškovas turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę... 8. Ieškovas mano, kad aukščiau nurodyti sandoriai pažeidžia kreditoriaus... 9. Ieškovas nurodo, kad atsakovas R. B. (ir S. B.) neturėjo prievolės sudaryti... 10. Be to, ieškovas nurodo, kad senaties termino pareikšti ieškinį dėl šių... 11. Pripažinus šiuos sandorius negaliojančiais, turi būti taikoma restitucija... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje... 13. Atsakovo R. B. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t. 1,... 14. – ieškinys yra nepagrįstas, nes prievolių vykdymo užtikrinimas buvo ir... 15. – sandoriai, kuriuos ginčija ieškovai, buvo sudaryti 2008 metais. Tais... 16. jo turto registre, bankas, kaip kreditorius, turėjo galimybę sužinoti apie... 17. – bankas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 6.66 str.... 18. Teismo posėdžio metu atsakovas R. B. prašė taikyti ieškinio senatį ir... 19. Atsakovės I. B. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t.... 20. – sandoriai, kurie galėjo būti ginčijami pagal actio Pauliana nuostatas,... 21. – bankas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 6.66 str.... 22. Teismo posėdžio metu atsakovė I. B. prašė taikyti ieškinio senatį ir... 23. Atsakovės S. B. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t.... 24. – prievolių vykdymo užtikrinimas buvo ir yra didesnės vertės negu... 25. – kaip nurodo ieškovas, jis su skolininku R. B. net septynis kartus darė... 26. – Bankas nepagrįstai reikalauja panaikinti sandorius, tuo elgdamasis... 27. – Bankas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 6.66 str.... 28. Teismo posėdžio metu atsakovė S. B. prašė taikyti ieškinio senatį ir... 29. Atsakovės R. B. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t.... 30. – sandoriai, kurie galėjo būti ginčijami pagal actio Pauliana nuostatas,... 31. – bankas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 6.66 str.... 32. Teismo posėdžio metu atsakovė R. B. prašė taikyti ieškinio senatį ir... 33. Ieškinys tenkintinas.... 34. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas ir... 35. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų ir dovanojimo sutarčių (t. 1, b.l.... 36. LR CK 6.66 straipsnyje įtvirtinto actio Pauliana instituto paskirtis yra... 37. Atsakovai teismo prašo taikyti ieškinio senatį, tačiau teismas, įvertinęs... 38. Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, tik jeigu jis... 39. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką skolininkas ir trečiasis asmuo... 40. Be to, prieš sudarydamos ginčijamus sandorius, jų šalys suderina savo... 41. Taigi atsakovas R. B. ir jo sutuoktinė S. B. ginčijamais sandoriais... 42. Atsižvelgiant į visa tai ir įvertinus teismo posėdžio metu duotus ieškovo... 43. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija... 44. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012-04-25 nutartimi pritaikytos... 45. Solidarioji prievolė nėra preziumuojama (Lietuvos Respublikos CK 6. 6 str. 3... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais,... 47. Ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank... 48. Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento dovanojimo sutartis –... 49. Priteisti iš R. B. (a.k. ( - ) S. B. (a.k. ( - ) R. B. (a.k. ( - ) ir I. B.... 50. Priteisti iš R. B. (a.k. ( - ) S. B. (a.k. ( - ) R. B. (a.k. ( - ) ir I. B.... 51. Palikti galioti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012-04-25 nutartimi... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...