Byla 2A-1792-230/2018
Dėl įsiskolinimo už šilumos energiją priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – L. K

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ ieškinį atsakovei Gyvenamojo namo statybos bendrijai „Milžinas“ dėl įsiskolinimo už šilumos energiją priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – L. K..

3Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Litesko“ ieškinyje teismo prašė priteisti iš atsakovės GNSB „Milžinas“ 1 977 Eur už šilumos energiją, 59 Eur bylinėjimosi išlaidas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodė, kad yra susidariusi skola už patiektą šilumos energiją į GNSB „Milžinas“ nuosavybės teise priklausantį butą ( - ), laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Atsakovė yra daugiabučio gyvenamojo namo statytoja. Namo statybai bendrijai buvo suteikta paskola. Bendrijos nariai (pajininkai) moka bendrijai pajus. Paskolos grąžinimui užtikrinti bendrija yra įkeitusi namą. Kadangi nuosavybės teisė įgyjama ir sukuriant naują daiktą, t. y. pastačius namą, o pagal CK 4.170 straipsnio 2 dalį įkaito davėju gali būti tik nekilnojamo daikto savininkas, taigi, darytina išvada, kad bendrija yra namo ir buto savininkė. Bendrovė tiekia šilumos energiją namui bei name esantiems butams, įskaitant ir butą Nr. 51, todėl bendrija turi pareigą atsiskaityti už tiekiamą šilumos energiją į šį butą. Skolos susidarymo laikotarpiu su bendrija nebuvo sudaryta individuali rašytinė šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartis, tačiau tokia sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų datos.

82.

9Atsakovė GNSB „Milžinas“ su ieškovės ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovė ieškinį pareiškė ne tam atsakovui. Skola yra susidariusi už į butą Nr. 51, kurio statytoja yra L. K., tiekiamą šilumos energiją. Dar 2003 m. kovo 6 d. tarp bylos šalių buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria bendrija perleido ieškovei reikalavimo teisę ir šios sutarties pagrindu ieškovė įgijo reikalavimo teisę į L. K. 7 177,52 Lt skolą. Pastarosios sutarties pagrindu tarp šalių 2003 m. balandžio 15 d. buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią UAB „Litesko“ perėmė vykdyti namo šildymo punkto ir sistemų eksploatavimą bei sudarė su kiekvienu bendrijos nariu tiesiogines šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis. Su buto Nr. 51 statytoja L. K. šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis buvo sudaryta 2003 m. kovo 25 d. ir pagal šią sutartį būtent L. K. įsipareigojo apmokėti už šilumos energiją tiekiamą į butą ( - ). Bendrija yra jos narių susivienijimas, juridinis asmuo, tačiau ji neatsako už bendrijos narių prievoles, todėl ji ir neatsakinga už L. K. įsiskolinimą ieškovei už į jos butą tiekiamą energiją.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės UAB „Litesko“ atsakovei GNSB „Milžinas“ 685 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, o valstybei – 15,86 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

144.

15Teismas nustatė, kad 2003 m. kovo 6 d. tarp šalių buvo pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią atsakovė perleido ieškovei reikalavimo teisę į bendrijos narių bei susijusių asmenų (faktinių butų gyventojų) skolas, nuosavybės teises, kitą naudą bei pretenzijas, taip pat reikalavimo teisę į įkeitimą, laidavimą ar kitokį prievolės užtikrinimo būdą. 2003 m. kovo 25 d. ieškovė su trečiuoju asmeniu L. K. sudarė šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartį su fiziniu asmeniu (buitiniu vartotoju), pagal kurią ieškovė įsipareigojo tiekti šilumos energiją į butą, apskaičiuoti mokesčius už suvartotą šilumos energiją pagal sutartyje nustatytą tvarką, apskaičiavus mokesčius, pateikti sąskaitą, o 51 bute gyvenanti energijos vartotoja įsipareigojo laiku sumokėti už šilumos energiją pagal pateiktas sąskaitas. Sutarties 23 punkte numatyta, kad netenka juridinės galios 2002 m. vasario 23 d. su GNSB „Milžinas“ pasirašyta šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis. 2003 m. balandžio 15 d. tarp šalių pasirašyta sutartimi buvo galutinai patvirtinta, kad, remiantis tarp šalių pasirašyta 2003 m. kovo 9 d. reikalavimo perleidimo sutartimi, UAB „Litesko“ perėmė vykdyti namo šildymo punkto ir sistemų eksploatavimą bei sudarė su kiekvienu GNSB „Milžinas“ bendrijos nariu tiesiogines šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartis (tame tarpe ir su L. K.).

165.

17Teismas sprendė, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens sudaryta sutartis yra galiojanti. Taigi be jokio teisinio pagrindo, dar galiojant sutarčiai su abonente L. K., jos nenutraukus ir nepakeitus, buvo išsiųstas pasiūlymas (oferta) bendrijai dėl energijos pirkimo–pardavimo sutarties butui Nr. 51 sudarymo. Vertinant, ar apskritai buvo sudaryta energijos pirkimo–pardavimo sutartis su bendrija, jai pateikus pasiūlymą, ir kurios pagrindu bendrijai buvo teikiamos sąskaitos ir pareikštas ieškinys, tai oferta neteko galios, nes per nustatytą terminą ieškovė iš bendrijos negavo atsakymo. Teismas laikė nepagrįstu ieškovės argumentą, kad sutartis su bendrija dėl energijos tiekimo į 51 butą buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais nuo gyvenamojo namo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų datos, nors ieškovė pati nurodo, jog individuali rašytinė sutartis su bendrija dėl energijos pirkimo–pradavimo skolos susidarymo laikotarpiu nebuvo sudaryta.

186.

19Teismas pažymėjo, kad bendrija nėra ne tik buto, bet ir daugiabučio gyvenamojo namo savininkė. Ieškovės argumentas, kad ji yra ir namo, ir buto savininkė vien dėl to, kad gyvenamasis namas yra įkeistas, o įkaito davėju gali būti tik daikto savininkas, taip pat yra visiškai nepagrįstas, nes įkeitimu (hipoteka) buvo užtikrinta banko paskola namo statybai. Teismas pripažino, kad GNSB „Milžinas“ nėra skolos už šilumos energijos tiekiamą į butą Nr. 51 išieškojimo subjektu ir neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą reikalavimą. Ieškovei nesutikus, kad netinkama atsakovė (bendrija) būtų pakeista į tinkamą – energijos vartotoją (abonentą) pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį L. K., teismas ieškinį atmetė.

20III.

21Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

227.

23Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Litesko“ prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241.1.

25Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Atsakovė yra daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame yra butas Nr. 51, statytoja. Namo statybai bendrijai buvo suteikta banko paskola. Taigi namas pastatytas iš atsakovei skolintų lėšų. Atsakovė, pastačiusi namą ir kartu jame esantį butą Nr. 51, sukūrė naują daiktą CK 4.47 straipsnio 4 punkto prasme, tokiu būdu įgydama nuosavybės teisę į namą bei jame esančius butus. Atsakovė namo statybai suteiktos paskolos grąžinimo užtikrinimui įkeitė namą bankui, kurio neatskiriama dalimi yra ir jame esantis butas, taigi atsakovė ir šiuo aspektu yra namo bei buto savininkė.

261.2.

27Byloje nėra duomenų, kad atsakovei pastačius namą jame esančio buto nuosavybės teisę būtų įgiję kiti asmenys. Ieškovės pateikta antstolės A. K. informacija taip pat patvirtina, kad nei L. K., nei jokie kiti asmenys neturi įgiję jokių nuosavybės teisių į butą. Dėl šių aplinkybių būtent atsakovė yra laikytina buto savininke.

281.3.

29Teismas sprendime nurodė, kad namas neturi baigto statyti namo statuso, todėl nėra sukurtas kaip daiktas pagal CK 4.47 straipsnio 4 punktą, tačiau kartu konstatavo, jog nors namas formaliai ir yra nebaigtos statybos, name esantys butai yra tinkami gyventi. Taigi namas bei jame esantys butai faktiškai yra pastatyti bei tinkamai naudojami. Šios teismo konstatuotos aplinkybės patvirtina CK 4.47 straipsnio 4 punkte įtvirtintą nuosavybės į namą bei jame esantį butą įgijimo pagrindą.

301.4.

31Teismas nepagrįstai sprendė, kad tarp šalių kilusio ginčo atveju netaikytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo analogiškose bylose suformuota praktika dėl buto savininko prievolės atsiskaityti už butui patiektą centralizuotai tiekiamą šilumos energiją, kadangi ieškovė buvo sudariusi šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su trečiuoju asmeniu. Nors tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo sudaryta individuali rašytinė šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartis, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų datos. Todėl nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems teikiama šilumos energija, šilumos pirkimo pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar patalpų savininkė, šiuo atveju atsakovė GNSB „Milžinas“.

321.5.

33Atsakovė yra namo ir buto savininkė, butui tiekiamos šilumos energijos vartotoja bei teisės aktų nustatyta tvarka turi pareigą atsiskaityti su ieškove už butui tiekiamą šilumos energiją. Tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvusi sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis jokiais būdais nepaneigia atsakovės, kaip buto savininkės, prievolės atsiskaityti su ieškove už butui patiektą šilumos energiją ginčo laikotarpiu.

341.6.

35Atsakovė, kaip buto savininkė, tinkamai ir laiku neatsiskaitė su ieškove, todėl laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. susidarė 1 977 Eur skola. Byloje pateiktos atsakovei teiktos sąskaitos ir įspėjimai/pretenzijos dėl įsiskolinimo, tačiau jokios neigiamos reakcijos atsakovė dėl siunčiamų sąskaitų niekada neišreiškė, ieškovė neturi informacijos, kad sąskaitos atsakovei nebuvo įteiktos, šių dokumentų gavimo fakto atsakovė neginčijo.

361.7.

37Ieškovė nereiškė atsakovei jokių reikalavimų dėl ankstesniais laikotarpiais susidariusių skolų už butui patiektą šilumos energiją. Taigi teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė elgėsi nesąžiningai ginčo laikotarpiu susidariusį įsiskolinimą reikalaudama sumokėti iš atsakovės ir tuo pačiu iš trečiojo asmens. Šią aplinkybę patvirtina byloje esantys įrodymai.

388.

39Atsakovė GNSB „Milžinas“ atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

402.1.

41Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. GNSB yra fizinių asmenų susivienijimas, siekiantis aprūpinti jos narius gyvenamosiomis patalpomis. Atsakovė atsako už savo prievoles jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o jie neatsako už bendrijos prievoles.

422.2.

43Pastato įkeitimas bankui nesuteikia atsakovei nuosavybės teisių į pastatą turėtojo statuso. Pastato įkeitimas bankui yra visuotinio GNSB „Milžinas“ narių susirinkimo sprendimas.

442.3.

45Bendrija yra tik bendrijos narių lėšų namo statybai sujungimo ir jų panaudojimo priemonė, bet ne pastato ar ginčo buto savininkė.

462.4.

47Gyvenamasis namas buvo statomas iš atsakovės GNSB „Milžinas“ narių pajų, banko suteiktų lengvatinių kreditų ir kitų bendrijos narių įnašų. Bendrija tenkino savo narių poreikius ir buvo specifinis fizinio asmens, turinčio teisę į valstybės paramą, teisės statyti gyvenamąjį būstą įgyvendinimo būdas. Bendrijos nariai siekė naujo daikto pagaminimu sukurti sau nuosavybės teisę, į gyvenamojo namo statybą buvo investuojamos ir bendrijos narių lėšos, todėl bendrijos nariai, tame tarpe ir L. K., daiktinės teisės normų prasme yra sukurto daikto – jai pastatyto buto Nr. 51 – savininkė, nors ir neįregistravusi daiktinių teisių į butą.

482.5.

49Šilumos vartotojas, privalantis atsiskaityti už patiektą šilumos energiją, šiuo atveju yra naujai sukurto daikto – pastatyto buto Nr. 51 – savininkė L. K., su kuria ieškovė 2003 m. kovo 25 d. yra sudariusi šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartį.

502.6.

51Ieškovė elgiasi nesąžiningai skaičiuodama įsiskolinimo dydį, t. y. nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas yra už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Ieškovės nurodytu laikotarpiu galiojo ieškovės sudaryta sutartis su L. K., kurios 22 punkte numatyta sutarties galiojimo termino pabaiga 2016 m. liepos 31 d. Nei vienai iš sutarties šalių nepareiškus apie sutarties nutraukimą ar pakeitimą, sutartis nuo 2016 m. liepos 31 d. buvo pratęsta tokiam pat terminui, t. y. iki 2029 m. spalio 30 d.

52IV.

53Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

54Dėl apeliacinio skundo ribų ir ginčo esmės

559.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis), kurios nagrinėjamu atveju nenustatytos. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė (CPK 329 straipsnis).

5710.

58Byloje ginčas kilo dėl teisės normų, reglamentuojančių šilumos energijos pirkimo–pardavimo ir atsiskaitymo už patiektą šilumos energiją teisinius santykius, aiškinimo ir taikymo, siekiant nustatyti šių teisinių santykių subjektus tais atvejais, kai nuosavybės teisė į butą, kuriam tiekiama šilumos energija, neįregistruota, o faktinis šilumos energijos vartotojas, su kuriuo yra sudaryta šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartis, neatsiskaito už tiekiamą šilumos energiją.

5911.

60Apeliantės (ieškovės) UAB „Litesko“ nuomone, prievolė atsiskaityti už bute suvartotą šilumos energiją priklauso buto savininkei (šiuo atveju – atsakovei GNSB „Milžinas“), kadangi atsakovė yra daugiabučio gyvenamojo namo statytoja, namas pastatytas iš atsakovei skolintų piniginių lėšų (banko suteiktos paskolos), atsakovė namą įkeitė bankui, tokiu būdu užtikrindama paskolos grąžinimą, o duomenų, kad, atsakovei pastačius gyvenamąjį namą, jame esančio buto Nr. 51 nuosavybės teisę būtų įgiję kiti asmenys, nėra. Taigi atsakovė nuosavybės teisę į namą (tame tarpe ir į ginčo butą) įgijo sukurdama naują daiktą, t. y. pastatydama gyvenamąjį namą, kaip numato CK 4.47 straipsnio 4 punktas.

6112.

62Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pripažino, kad atsakovė GNSB „Milžinas“ nėra skolos už šilumos energiją, tiekiamą butui Nr. 51, išieškojimo subjektu ir neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą reikalavimą, t. y. ji yra netinkama atsakovė.

63Dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo santykių ir jų subjektų

6413.

65Šilumos energijos tiekimo vartotojams (pirkimo–pardavimo) sutartis yra viešoji sutartis (CK 6.161 straipsnio 1 dalis, 6.383 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad šilumos energijos tiekimo įmonė privalo teikti tiekimo paslaugas visiems, kas kreipiasi, t. y. asmenims, turintiems energiją naudojančius įrenginius ar nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus, kurie yra prijungti prie energijos tiekimo tinklų, ir įrengtus apskaitos prietaisus. Energijos pirkimo–pardavimo sutartis reglamentuoja CK šeštosios knygos septintojo skirsnio normos, kuriose energijos vartotojas įvardijamas kaip abonentas (t. y. pirkimo–pardavimo sutarties šalis – pirkėjas), tačiau ši sąvoka nedetalizuojama, todėl, sprendžiant nagrinėjamoje byloje kilusį klausimą dėl to, kuriam subjektui tenka pareiga atsiskaityti už bute suvartotą šilumos energiją, taikytinos specialiosios šilumos energijos tiekimo santykius reglamentuojančios normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155 patvirtintame Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų apraše (toliau – Aprašas).

6614.

67Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 45 punktą (redakcija, galiojusi skolos susidarymo laikotarpiu) šilumos vartotojas (vartotojas) – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuojančias CK normas (CK 6.584 ir kt. straipsniai), Šilumos ūkio įstatymą, kitas specialiąsias teisės normas, yra konstatavęs, kad šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalys yra tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, ir nurodė, kad teisinis reglamentavimas lemia tai, jog, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2009; 2009 m. liepos 9 d., nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009; 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008). Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas, bet ir kiti asmenys (pvz., nuomininkas, lizingo gavėjas ir pan.), tačiau, jeigu tokio susitarimo tarp šalių nėra, šilumos energijos sutarties šalis (pirkėjas) yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas.

6815.

69Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2003 m. kovo 6 d. tarp ieškovės UAB „Litesko“ ir atsakovės GNSB „Milžinas“ buvo pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu atsakovė perleido ieškovei reikalavimo teisę į bendrijos narių bei susijusių asmenų (faktinių butų gyventojų) skolas, nuosavybės teises, kitą naudą bei pretenzijas, taip pat reikalavimo teisę į įkeitimą, laidavimą ar kitokį prievolės užtikrinimo būdą. Minėtos sutarties pagrindu ieškovė, be kita ko, įgijo reikalavimo teisę į trečiojo asmens L. K., gyvenančios bute Nr. 51, 7 177,52 Lt dydžio skolą. 2003 m. kovo 25 d. ieškovė su trečiuoju asmeniu L. K. sudarė šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartį Nr. 0698510 su fiziniu asmeniu (buitiniu vartotoju), pagal kurią ieškovė įsipareigojo tiekti šilumos energiją, apskaičiuoti mokesčius už suvartotą šilumos energiją pagal sutarties sąlygas ir, apskaičiavus mokesčius, pateikti sąskaitą, o energijos vartotoja L. K. įsipareigojo laiku sumokėti už šilumos energiją pagal pateiktas sąskaitas.

7016.

71Minėtos sutarties 22 punkte numatyta, kad ši sutartis įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 1 d. ir galioja iki 2016 m. liepos 31 d., jeigu nė viena iš sutarties šalių įstatymų nustatyta tvarka nepasiūlys sutarties nutraukti ar pakeisti, o pagal sutarties 23 punktą nuo sutarties pasirašymo momento 2002 m. vasario 23 d. šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis su GNSB „Milžinas“ Nr. 160262 netenka juridinės galios. 2003 m. balandžio 15 d. tarp šalių (ieškovės ir atsakovės) buvo pasirašyta sutartis, kurios pagrindu šalys patvirtino, kad, vadovaujantis 2003 m. kovo 9 d. pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartimi tarp GNSB „Milžinas“ ir UAB „Litesko“ bei GNSB „Milžinas“ narių susirinkimo protokolu Nr. 3, tiekėjas (ieškovė UAB „Litesko“) nuo 2003 m. balandžio 1 d. perėmė vykdyti namo šildymo punkto ir sistemų eksploatavimą bei sudarė su kiekvienu vartotojo bendrijos nariu tiesiogines šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartis (tame tarpe ir su trečiuoju asmeniu L. K.).

7217.

73Taigi, įvertinus minėtus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp ieškovės UAB „Litesko“ ir atsakovės GNSB „Milžinas“ 2002 m. vasario 23 d. sudaryta energijos pirkimo–pardavimo sutartis neteko galios, o sutartys dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo buvo sudarytos su kiekvienu daugiabučio gyvenamojo namo buto gyventoju (buitiniu šilumos energijos vartotoju) atskirai (ieškovė taip pat perėmė ir reikalavimo teises į iki tol susidariusius gyventojų įsiskolinimus už patiektą šilumos energiją). Su trečiuoju asmeniu L. K. sutartis buvo sudaryta 2003 m. kovo 25 d. (įsigaliojo nuo 2003 m. balandžio 1 d.), taigi nuo šio momento šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyviais tapo ieškovė UAB „Litesko“ ir trečiasis asmuo L. K.. Duomenų, kad sutartis būtų nutraukta ar pakeista, byloje nėra. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad, esant sudarytai (galiojančiai) rašytinei šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarčiai, pareiga atsiskaityti už patiektą šilumos energiją kyla sutarties šaliai – buitiniam šilumos vartotojui – L. K. ir ieškovė neturi teisės reikalauti iš atsakovės, kad ji įvykdytų prievolę už L. K. (perkelti trečiojo asmens sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą atsakovei).

7418.

75Minėtą išvadą patvirtina ir pačios ieškovės UAB „Litesko“ elgesys, t. y. ieškovė nuo sutarties įsigaliojimo iki 2015 m. gruodžio 1 d. (daugiau kaip 12 metų) sąskaitas už patiektą šilumos energiją išrašinėjo ir siuntė trečiajam asmeniui L. K., taip pat iš trečiojo asmens prisiteisinėjo susidariusius įsiskolinimus už patiektą šilumos energiją teismine tvarka (t. 1 b. l. 121), taigi laikė, kad prievolė atsiskaityti už šilumos energiją tenka būtent trečiajam asmeniui, o ne atsakovei. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė negali būti atsakinga už trečiojo asmens prisiimtų įsipareigojimų netinkamą vykdymą, o ieškovė, dar galiojant rašytinei šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarčiai, sudarytai tarp ieškovės UAB „Litesko“ ir trečiojo asmens L. K., nepagrįstai siuntė atsakovei GNSB „Milžinas“ ofertą dėl šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo bei PVM sąskaitas faktūras ir pretenzijas dėl apmokėjimo už šilumos energiją. Nors atsakovė šių sąskaitų ir pretenzijų neginčijo, tačiau ši aplinkybė nepatvirtina jos atsakomybės už prievolės padengti susidariusį įsiskolinimą už šilumos energiją tinkamą įvykdymą.

7619.

77Nors ieškovės UAB „Litesko“ ir trečiojo asmens L. K. 2003 m. kovo 25 d. sudaryta šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis su fiziniu asmeniu (buitiniu vartotoju) yra terminuota, t. y. jos galiojimo terminas numatytas iki 2016 m. liepos 31 d., jeigu nė viena iš sutarties šalių įstatymų nustatyta tvarka nepasiūlys sutarties nutraukti ar pakeisti, tačiau pagal CK 6.384 straipsnio 2 dalį, jeigu iki termino pabaigos nė viena sutarties šalis nepareiškia apie sutarties nutraukimą ar pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą, terminuota energijos pirkimo–pardavimo sutartis laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis. Taigi šiuo atveju minėtos sutarties galiojimo terminas baigėsi 2016 m. liepos 31 d., iki šio termino pabaigos nė viena sutarties šalis (nei ieškovė, nei trečiasis asmuo) nepareiškė apie sutarties nutraukimą ar pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą, todėl laikytina, kad minėta sutartis buvo pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis, t. y. šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyviais po 2016 m. liepos 31 d. išliko ieškovė bei trečiasis asmuo ir prievolė atsiskaityti už bute suvartotą šilumos energiją tenka trečiajam asmeniui L. K., o ieškovė, besitęsiant sutartiniams teisiniams santykiams, neturi teisinio pagrindo reikalauti priteisti įsiskolinimą iš kitų asmenų (šiuo atveju atsakovės).

7820.

79Apeliantė (ieškovė) UAB „Litesko“ nepagrįstai atsakovės GNSB „Milžinas“ atsakomybę už susidariusį įsiskolinimą už patiektą šilumos energiją kildina iš nuosavybės teisinių santykių. Apeliantės nuomone, atsakovė yra daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame yra butas Nr. 51, savininkė, todėl jai, kaip pastato (tame tarpe ir ginčo buto) savininkei, tenka prievolė padengti susidariusį įsiskolinimą. Tačiau tokie apeliantės argumentai laikytini nepagrįstais.

8021.

81Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra (Įstatymo 4 straipsnio 5 dalis). Taigi daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Namo patalpų savininkams įgyvendinant savo teises ir vykdant pareigas, tarp butų savininkų, kaip bendraturčių, susiklosto vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, o tarp bendrijos, kuri įgyvendina šių bendraturčių bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu, ir trečiųjų asmenų – išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

8222.

83Byloje esančių atsakovės GNSB „Milžinas“ įstatų 1 punktas patvirtina, kad atsakovė (bendrija) yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti tik namų patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namų bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Byloje esantis 1994 m. kovo 29 d. GNSB „Milžinas“ susirinkimo protokolas Nr. 12 patvirtina, kad bendrijos nariai parašė raštiškus pasižadėjimus mokėti 8 proc. palūkanas ir kreditą grąžinti lygiomis dalimis per 25 metus bei įforminti paskolą, tuo pačiu ir namą įkeisti notarinėje kontoroje; įgaliojo pirmininką B. P. įforminti paskolą gyvenamojo namo statybai bei įkeisti jį notarinėje kontoroje apiforminant dokumentus. Iš byloje esančių 1994 m. gegužės 16 d. ir 1995 m. gegužės 8 d. paskolos sutarčių turinio matyti, kad paskolos gavėjas įsipareigojo iš visų GNSB „Milžinas“ bendrijos narių gauti pasižadėjimus dėl ilgalaikės paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo, o pastačius gyvenamą namą adresu ( - ), apdrausti jį ir notarine tvarka įkeisti bankui, kol bus grąžinta paskola su palūkanomis, išduota remiantis šia sutartimi. 1994 m. gegužės 16 d. įkeitimo sutartyje nurodyta, kad bendrijos pirmininkas, įkeisdamas namą, veikia įgaliotas pagal 1994 m. kovo 29 d. GNSB „Milžinas“ narių visuotinio susirinkimo protokolo Nr. 12 suteiktus įgaliojimus.

8423.

85Taigi, įvertinus minėtas aplinkybes ir rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė GNSB „Milžinas“ šiuo atveju buvo įsteigta fizinių asmenų (bendrijos narių) iniciatyva tam, kad įgyvendintų daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), statybos projektą. Šį projektą įgyvendino daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, būtent įsteigdami ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruodami bendriją bei bendrijos įstatų nustatyta tvarka priimdami sprendimą visuotiniame narių susirinkime dėl jo įgyvendinimo (dėl paskolos paėmimo, namo įkeitimo ir pan.). Daugiabučio gyvenamojo namo statybos projekto įgyvendinimas buvo finansuojamas pačių daugiabučių namų savininkų nuosavomis lėšomis, taip pat banko lėšomis, t. y. bendrija pati nepriėmė sprendimo nei dėl gyvenamojo namo statybos, nei dėl statybos finansavimo būdo (paskolos ėmimo), nei dėl namo įkeitimo, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, ji tik vykdė butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus. Banko paskola buvo suteikta daugiabučio namo savininkams, nes būtent jų lėšomis buvo vykdoma namo statyba ir būtent jie įsipareigojo grąžinti bankui paskolą, o bendrija, būdama šio statybos projekto administratorė, tik atstovavo savininkams santykiuose su kitais subjektais, dalyvaujančiais statybos projekte (banku, notaru, rangovais ir kt.), t. y. išoriniuose santykiuose, taip pat buvo atsakinga už namo statybai skirtų lėšų administravimą (kaupimą, apskaitą, atsiskaitymus su rangovais, bankais ir kt.). Taigi tiek paskolos sutartys, tiek įkeitimo sutartis buvo visuotinio GNSB „Milžinas“ narių susirinkimo sprendimas, o atsakovė (bendrija) šias sutartis sudarė įgaliota bendrijos narių ir atstovaudama jų interesus išoriniuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, kad bendrija sukūrė naują daiktą, t. y. pastatė daugiabutį gyvenamąjį namą, CK 4.47 straipsnio 4 punkto prasme ir tokiu būdu įgijo nuosavybės teisę į jį. Kadangi daugiabučio gyvenamojo namo (tame tarpe ir ginčo buto Nr. 51) statybai buvo panaudotos tiek asmeninės bendrijos narių piniginės lėšos, tiek banko paskola, kurią įsipareigojo grąžinti bendrijos nariai, todėl bendrijos nariai daiktinės teisės normų prasme ir yra daugiabučio gyvenamojo namo bendrasavininkiai (tame tarpe ir L. K., nors ji ir nėra įsiregistravusi nuosavybės teisės į ginčo butą).

8624.

87Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą pagrįstai nesivadovavo ieškovės UAB „Litesko“ nurodyta kasacinio teismo praktika civilinėse bylose Nr. 3K-3-280/2009, 3K-3-432/2009 ir 3K-3-3/2008, kadangi minėtų bylų ir nagrinėjamos civilinės bylos ratio decidendi nesutampa. Ieškovės nurodytose kasacinio teismo išnagrinėtose civilinėse bylose ginčas kilo dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ir atsiskaitymo už patiektą šilumos energiją teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimai, nustatant subjektą, atsakingą už skolą dėl patiektos šilumos energijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam butui, kuris yra išnuomotas, t. y. nustatant, ar už prievolę atsakingas buto savininkas, ar nuomininkas. Tuo tarpu šioje civilinėje byloje nuomos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, taigi nuomos teisiniai santykiai tarp šalių nesusiklostė, ieškinys atsakovei GNSB „Milžinas“ pareikštas kaip daugiabučio gyvenamojo namo (ir ginčo buto) savininkei, tačiau, kaip jau nustatyta, atsakovė nėra patalpų savininkė, o ieškovė yra sudariusi šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartį su fiziniu asmeniu (buitiniu vartotoju) L. K..

8825.

89Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į civilinio proceso teisėje galiojančius šalių autonomijos, rungimosi principus, ieškovas, reikšdamas ieškinį, pats pasirenka asmenis, kuriems reiškia ieškinį (atsakovus), kaip ir pats apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, nurodydamas ieškinio pagrindą ir dalyką. CPK nuostatos nesuteikia teismui teisės pačiam spręsti dėl asmenų, kurie turi būti atsakovai byloje (išskyrus CPK numatytas išimtis), nes CPK 45 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia teismui teisę pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu tik esant ieškovo pateiktam motyvuotam prašymui. Ieškovui atsisakius pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu, teismas bylą nagrinėja iš esmės (CPK 45 straipsnio 3 dalis). Paprastai aplinkybė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, t. y. asmeniui, kuris negali atsakyti pagal ieškinį, sudaro pagrindą ieškinį, pareikštą tokiam asmeniui, atmesti. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovu byloje turėtų būti patrauktas trečiasis asmuo L. K., todėl pagrįstai siūlė ieškovei tikslinti ieškinį, t. y. pasirinkti tinkamą atsakovą. Nesutikdama su tokiu pasiūlymu, ieškovė prisiėmė riziką, jog ieškinys gali būti atmestas vien tuo pagrindu, jog pareikštas netinkamam atsakovui.

9026.

91Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės teisinės reikšmės skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

9227.

93Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas nepažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normų, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti šio sprendimo neteisėtumo ar nepagrįstumo, todėl nenustačius jokių CPK 329 ir 330 straipsniuose nurodytų procesinės ir materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių ginčas galėjo būti išspręstas neteisingai, apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

94Dėl bylinėjimosi išlaidų

9528.

96Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

9729.

98Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė GNSB „Milžinas“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ją atstovavusiai advokatei V. P. sumokėjo 960 Eur. Atsakovės prašoma priteisti suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.11 p. nustatyto maksimalaus užmokesčio už atsiliepimą į apeliacinį skundą dydžio (1,3 x 895,20), o jos turėtas išlaidas patvirtina į bylą pateiktas įrodymas – „Swedbank“, AB, mokėjimo nurodymas. Todėl apeliacinį skundą atmetus, atsakovei iš ieškovės priteistina 960 Eur suma išlaidoms advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Iš ieškovės UAB „Litesko“ taip pat priteistinos 6,23 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis).

99Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

100Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

101Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ (juridinio asmens kodas 110818317) atsakovei gyvenamojo namo statybos bendrijai „Milžinas“ (juridinio asmens kodas 150041260) 960 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt eurų) atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme ir 6,23 Eur (šešis eurus ir 23 euro centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

102Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Litesko“ ieškinyje teismo prašė priteisti iš atsakovės... 8. 2.... 9. Atsakovė GNSB „Milžinas“ su ieškovės ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. birželio 15 d. sprendimu... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad 2003 m. kovo 6 d. tarp šalių buvo pasirašyta... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens sudaryta sutartis yra... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad bendrija nėra ne tik buto, bet ir daugiabučio... 20. III.... 21. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 22. 7.... 23. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Litesko“ prašo panaikinti Alytaus... 24. 1.1.... 25. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui.... 26. 1.2.... 27. Byloje nėra duomenų, kad atsakovei pastačius namą jame esančio buto... 28. 1.3.... 29. Teismas sprendime nurodė, kad namas neturi baigto statyti namo statuso, todėl... 30. 1.4.... 31. Teismas nepagrįstai sprendė, kad tarp šalių kilusio ginčo atveju... 32. 1.5.... 33. Atsakovė yra namo ir buto savininkė, butui tiekiamos šilumos energijos... 34. 1.6.... 35. Atsakovė, kaip buto savininkė, tinkamai ir laiku neatsiskaitė su ieškove,... 36. 1.7.... 37. Ieškovė nereiškė atsakovei jokių reikalavimų dėl ankstesniais... 38. 8.... 39. Atsakovė GNSB „Milžinas“ atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą... 40. 2.1.... 41. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui.... 42. 2.2.... 43. Pastato įkeitimas bankui nesuteikia atsakovei nuosavybės teisių į pastatą... 44. 2.3.... 45. Bendrija yra tik bendrijos narių lėšų namo statybai sujungimo ir jų... 46. 2.4.... 47. Gyvenamasis namas buvo statomas iš atsakovės GNSB „Milžinas“ narių... 48. 2.5.... 49. Šilumos vartotojas, privalantis atsiskaityti už patiektą šilumos energiją,... 50. 2.6.... 51. Ieškovė elgiasi nesąžiningai skaičiuodama įsiskolinimo dydį, t. y.... 52. IV.... 53. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 54. Dėl apeliacinio skundo ribų ir ginčo esmės ... 55. 9.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 57. 10.... 58. Byloje ginčas kilo dėl teisės normų, reglamentuojančių šilumos energijos... 59. 11.... 60. Apeliantės (ieškovės) UAB „Litesko“ nuomone, prievolė atsiskaityti už... 61. 12.... 62. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pripažino, kad atsakovė... 63. Dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo santykių ir jų subjektų... 64. 13.... 65. Šilumos energijos tiekimo vartotojams (pirkimo–pardavimo) sutartis yra... 66. 14.... 67. Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 45 punktą... 68. 15.... 69. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2003 m. kovo 6... 70. 16.... 71. Minėtos sutarties 22 punkte numatyta, kad ši sutartis įsigalioja nuo 2003 m.... 72. 17.... 73. Taigi, įvertinus minėtus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp... 74. 18.... 75. Minėtą išvadą patvirtina ir pačios ieškovės UAB „Litesko“ elgesys,... 76. 19.... 77. Nors ieškovės UAB „Litesko“ ir trečiojo asmens L. K. 2003 m. kovo 25 d.... 78. 20.... 79. Apeliantė (ieškovė) UAB „Litesko“ nepagrįstai atsakovės GNSB... 80. 21.... 81. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 82. 22.... 83. Byloje esančių atsakovės GNSB „Milžinas“ įstatų 1 punktas patvirtina,... 84. 23.... 85. Taigi, įvertinus minėtas aplinkybes ir rašytinius įrodymus, darytina... 86. 24.... 87. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą pagrįstai... 88. 25.... 89. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į civilinio proceso teisėje galiojančius... 90. 26.... 91. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės teisinės reikšmės... 92. 27.... 93. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 94. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 95. 28.... 96. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 97. 29.... 98. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė GNSB... 99. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 100. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 15 d. sprendimą... 101. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“... 102. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....