Byla e2-993-302/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lodvila“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Klaipėdos keleivinis transportas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „ATEA“, institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
  1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lodvila“ ieškiniu prašo: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2018 m. kovo 8 d. sprendimą ir 2018 m. kovo 19 d. rašte patvirtintą sprendimą nutraukti supaprastintą intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių kortelių pirkimą, skelbiamą apklausos būdu, Pirkimo Nr. 362654, (toliau – Konkursą); 2) įpareigoti perkančiąją organizaciją VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ tęsti Konkurso procedūras ir pašalinti UAB „ATEA“ iš Konkurso bei Konkurso laimėtoju paskelbti UAB „Lodvila“ pasiūlymą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  2. Ieškovė nurodė, jog perkančioji organizacija, gavusi informacijos, kad laimėtojas UAB „ATEA“ pateikė galimai suklastotą dokumentą, turėjo ir privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatomis, kurios įpareigoja pašalinti tokį tiekėją iš konkurso ir atitinkamai panaikinti sprendimą dėl tokio tiekėjo paskelbimo laimėtoju, bei ginčo Konkursą tęsti toliau, o ne nutraukti Konkursą.
  3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti perkančiajai organizacijai skelbti naują konkursą dėl to paties pirkimo objekto (dėl supaprastinto intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių). Ieškovė nurodė, kad tik laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas galėtų užtikrinti efektyvų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir efektyvų ieškovės UAB „Lodvila“ teisių apgynimą, sudarant jai galimybę laimėti Pirkimą ir sudaryti Pirkimo sutartį. Priešingu atveju, jei įvyktų naujas konkursas dėl to paties pirkimo objekto, būtų sudaryta kita pirkimo sutartis su kitu tiekėju, o efektyvus ieškovės UAB „Lodvila“ teisių apgynimas taptų praktiškai neįmanomas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. kovo 28 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždraudė perkančiajai organizacijai VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ skelbti naują mažos vertės pirkimą, skelbiamą apklausos būdu, dėl to paties pirkimo objekto, t. y. dėl supaprastinto intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių.
  2. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė pakankamai aiškiai suformulavo ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą, kuriuos grindžia ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, taip pat atskleidė teisinius reiškiamo ieškinio argumentus, teismas darė išvadą, kad ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) pagrįstas.
  3. Teismas nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė turėtų teisę vykdyti naują pirkimą, kurio metu galėtų būti nustatytas naujas laimėtojas ir su juo pasirašyta viešojo pirkimo sutartis. Tokiu atveju, jeigu, išnagrinėjęs šią bylą, teismas pripažintų, kad perkančiosios organizacijos sprendimas nutraukti Konkurso procedūras buvo neteisėtas, tai UAB „Lodvila” nebeturėtų jokių galimybių grįžti į tą ginčijamo Konkurso pirkimo stadiją, kurioje buvo priimtas ginčijamas sprendimas. Todėl, teismo nuomone, akivaizdu, kad tuo atveju, jeigu UAB „Lodvila” prašomos laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, teismui patenkinus šį ieškinį teismo sprendimo įvykdyti būtų neįmanoma.
  4. Taip pat teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog ginčo Pirkimo objekto neįsigijimas skubos tvarka gali sukelti visuomenei ar atsakovei VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ realios žalos, sutrikdyti įstaigos normalią veiklą ir darbą, ar padaryti neigiamos įtakos visuomenės gerovei. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju visuomenei daug svarbiau, kad būtų įsigyta tinkama, efektyviausiai veikianti ir visuomenės poreikius atitinkanti įranga. Be to, teismas nurodė, jog visuomenės interesas šiuo atveju pasireiškia ir siekiu užtikrinti, kad Pirkimui skirta pinigų suma būtų panaudota skaidriai ir efektyviai, o tai galima padaryti tik užtikrinant Pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
  1. Atsakovė VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pateikia naujų rašytinių įrodymų, nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Skundžiama nutartis buvo priimta nežinant atsakovės pozicijos, remiantis vien tik ieškovės pateikta informacija.
  2. Šio Pirkimo objektas – intelektinės nekontaktinės lustinės (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinės elektroninės kortelės, yra neabejotinai strategiškai svarbus viešojo intereso užtikrinimui bei tinkamam paslaugų teikimui, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas lemtų svarbaus miesto projekto ir atsakovės veiklos vykdymo laikiną sustabdymą, taip pat turėtų įtakos viešojo transporto paslaugų nepertraukiamumui. 2016 metais kelionių skaičius, už kurias buvo atsiskaityta elektroniniu bilietu, sudarė apytiksliai 83 procentus, o 2017 metais iš viso buvo parduota 23 115 vienetų viešojo transporto bilieto kortelių. Asmenys, negalėdami įsigyti elektroninio bilieto kortelių, būtų priversti pirkti popierinius bilietus ir mokėti už juos brangiau. Taigi šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės viršytų jų teikiamą naudą, nes uždraudus atsakovei vykdyti naują pirkimą, kol bus išnagrinėta ši byla, nukentėtų dalies visuomenės, kuri naudojasi elektroniniu viešojo transporto bilietu, interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Tuo tarpu ieškovė šioje byloje gina tik savo turtinius interesus.
  3. Pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės nėra susijusios su ginčo dalyku, kadangi naujo pirkimo organizavimas savaime neužkerta kelio užbaigti jau pradėtą vykdyti ginčo Pirkimą. Neatsižvelgiant į tai, koks bus galutinis teismo sprendimas šioje byloje, perkančioji organizacija visada turės teisę nutraukti naująjį pirkimą.
  1. Ieškovė UAB „Lodvila“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti, o Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:
  1. Mažos vertės pirkimai, skelbiami apklausos būdu, yra iš anksto planuojami, o ne vykdomi skubos tvarka. Netinkamas atsakovės viešojo konkurso procedūrų laiko, terminų įvertinimas negali būti teisėtu pagrindu naikinti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Atsakovė su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šiai dienai jos turimų elektroninių viešojo transporto bilietų likučius ir kokiam terminui šio likučio pakaktų, todėl laikytina, kad atsakovė neįrodė to, jog egzistuoja ypatingos skubos poreikis minimoms prekėms įsigyti. Kadangi viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos skubos tvarka, tai bet kuriuo atveju laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikomi suvaržymai netruks neproporcingai ilgai.
  3. Pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas atsakovei neuždraudė naudotis kitomis VPĮ numatytomis teisėmis vykdyti pirkimus, jeigu tam yra skubos poreikis ir kitos reikiamos įstatyme numatytos aplinkybės, todėl darytina išvada, kad, jeigu atsakovė mano, kad yra būtinybė, ji tam tikrą reikiamą elektroninių viešojo transporto bilietų kiekį gali įsigyti be naujo mažos vertės pirkimo skelbiamo apklausos būdu.

3Teismas

konstatuoja:

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5

  1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
  2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. nutarties, kuria viešųjų pirkimų byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

6Dėl naujų rašytinių įrodymų

  1. Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujų rašytinių įrodymų: buhalterinės programos „Rivilė“ išrašą ir 2016 m. VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ veiklos ataskaitos kopiją.
  2. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
  3. Įvertinus tai, kad atsakovė šių įrodymų pateikti anksčiau galimybės neturėjo, kadangi klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išspręstas atsakovei apie tai nepranešus, bei tai, kad naujų rašytinių įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, kadangi šalys su šiais įrodymais turėjo galimybę susipažinti ir pateikti savo nuomonę dėl jų reikšmės nagrinėjamam klausimui atsiliepime į skundą, atsakovės su atskiruoju skundu pateikti rašytiniai įrodymai prijungtini prie bylos ir vertintini visų rašytinių įrodymų kontekste.

7Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo

  1. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui galinčio būti palankiu teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones.
  3. Viešųjų pirkimų bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos, vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgiant į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
  4. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2018 m. kovo 8 d. sprendimą ir 2018 m. kovo 19 d. rašte patvirtintą sprendimą nutraukti supaprastintą intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių kortelių pirkimą. Pareikštų ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti perkančiajai organizacijai skelbti naują konkursą dėl supaprastinto intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi šį ieškovės prašymą tenkino, nurodydamas, kad tuo atveju, jeigu UAB „Lodvila” prašomos laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, tenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas būtų neįmanomas. Nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, atsakovė laikosi pozicijos, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės viršytų jų teikiamą naudą, nes uždraudus atsakovei vykdyti naują pirkimą nukentėtų dalies visuomenės, kuri naudojasi elektroniniu viešojo transporto bilietu, interesai, be to, atsakovė pažymi, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ginčo dalyku.
  5. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo išvados dėl ieškinio prima facie (liet. preliminaraus) pagrįstumo, šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
  6. Vienas iš atsakovės atskirajame skunde keliamų klausimų yra dėl nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio aiškinimo ginčijamo viešojo pirkimo kontekste. Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, kad, atliekant Pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o ne operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutikti.
  7. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).
  8. Nors ir sutiktina su atsakove, kad ginčo Pirkimo objektas – intelektinės nekontaktinės lustinės (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinės elektroninės kortelės, kurios yra naudojamos elektroniniams viešojo transporto bilietams, yra svarbus tinkamam atsakovės teikiamų paslaugų tai visuomenės daliai, kuri naudojasi viešuoju transportu, teikimo užtikrinimui, tačiau vien tai, nepateikus jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių realią viešojo intereso pažeidimo grėsmę, savaime nereiškia, kad atsakovės interesas šiuo atveju yra svarbesnis.
  9. Vien tik apeliantės teiginiai, kad 2016 metais kelionių skaičius, už kurias keleiviai atsiskaitė elektroniniu bilietu, sudarė apie 83 procentus visų kelionių per metus, o 2017 metais iš viso buvo parduota 23 115 vienetų viešojo transporto bilieto kortelių, nepateikus konkrečių duomenų apie atsakovės šiai dienai turimą elektroninių viešojo transporto bilietų likutį ir duomenų, kuriam laikotarpiui šio likučio preliminariai pakaktų, nesudaro pagrindo spręsti, kad egzistuoja realus poreikis skubiai skelbti naują pirkimą ir kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma reali ženkli žala visuomenei ar pačiai atsakovei.
  10. Atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad nors pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išvadą dėl to, jog kortelių neįsigijimas skubos tvarka nesukeltų žalos atsakovei ar visuomenei, padarė remdamasis tik ieškovės į bylą pateiktais duomenimis, tačiau atsakovė su atskiruoju skundu pateikė jokių objektyvių duomenų, kurie minėtą pirmosios instancijos teismo išvadą paneigtų.
  11. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nagrinėjamoje byloje ieškovei galimai priimto palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų apsunkintas, nes šalių sugrąžinimas į prieš tai buvusią padėtį taptų itin komplikuotas bei galėtų turėti tiesioginės įtakos ūkio subjektų, dalyvausiančių naujame viešajame pirkime, interesų pažeidimui.
  12. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, jie susiję su viešojo intereso apsauga. Visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų, būtų užtikrintas konkurso dalyvių sąžiningas varžymasis.
  13. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju neišnagrinėjus ginčo dėl pirminio Pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumo, naujo pirkimo skelbimas neatitiktų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, pažeistų bei paneigtų ginčo Pirkime dalyvavusių tiekėjų teisių gynybos veiksmingumą.
  14. Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4236 str. 1 d., 4238 str. 4 d., 4239 str.), į tai, kad apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei į tai, kad ieškinio tenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus naujo pirkimo procedūrų eigoje, darytina išvada, jog iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždraudimas atsakovei skelbti naują konkursą dėl to paties pirkimo objekto, t. y. dėl supaprastinto intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių, keliems mėnesiams neturės realios žalos viešajam interesui.
  15. Atsakovei išaiškintina, kad, pasikeitus aplinkybėms, atsakovė turi teisę kreiptis į teismą su prašymu panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149 str. 1 d.).

8Dėl procesinės bylos baigties

  1. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atsakovės atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. nutartis paliktina nepakeista.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

10Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai