Byla e2-1645-381/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo aptarnavimo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-5291-653/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „ZIP TRAVEL“ ieškinį atsakovui UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis, konkurso nutraukimo (trečiasis asmuo: akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lietuvos dujos“, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba).

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė teismo: 1) pripažinti neteisėtu atsakovo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, pirkimo dokumentų Pasiūlymo formą; 2) nutraukti atsakovo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, viešojo pirkimo procedūras; 3) priteisti iš atsakovo visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 8 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir įpareigojo atsakovą sustabdyti Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, viešojo pirkimo procedūras iki įsiteisės šioje byloje priimtas sprendimas. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, jog pritaikius ieškovo prašomas apsaugos priemones (procedūrų sustabdymą), jų neigiamos pasekmės viršytų naudą ir tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai. Be to, sustabdžius procedūras, atsakovo padėtis iš esmės nepablogės. Taip pat nėra duomenų, kad pritaikius ieškovo prašomas apsaugos priemones bus eliminuota arba apsunkinta galimybė įsisavinti pirkimo įgyvendinimui skirtas lėšas. Sustabdžius viešųjų pirkimų procedūrą bus užtikrinta, jog viešojo pirkimo-pardavimo sutartis būtų sudaryta su atitinkančiu kvalifikacinius reikalavimus tiekėju ir kad lėšos bus panaudotos racionaliai. Be to, atsižvelgiant į CPK įtvirtintus trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje (CPK 4238 straipsnio 4 dalis, 4239 straipsnio 3 dalis), bylos nagrinėjimas neužsitęs.

8Teismas taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nėra duomenų, jog perkančioji organizacija neturi galimybės pratęsti šiuo metu galiojančių (baigiančių galioti) sutarčių, susijusių su tarnybinių kelionių organizavimu, todėl šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo išvadai, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų neproporcingai pažeistas viešasis interesas bei proceso dalyvių lygiateisiškumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo bei kiti principai (CK 1.5 straipsnis, CPK 6-8, 12, 17 straipsniai).

9Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta ir neįmanoma. Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešojo intereso įgyvendinimas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Atskirajame skunde atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nagrinėjama situacija neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, įtvirtintų CPK 144 ir CPK 4237 straipsniuose. Ieškinys yra visiškai nepagrįstas, ieškinio reikalavimai nesudaro pagrindo teismui susidaryti bent preliminarios nuomonės, kad joje galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kadangi Pirkimo dokumentacijos reikalavimai buvo suformuluoti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), atsakovo supaprastintų pirkimo taisyklių ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo. Ieškovo ieškinio nepagrįstumas yra įrodytas atsakovo atsiliepime į ieškinį. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą ir dėl jų netaikymo galinčią kilti žalą ieškovui ar visuomenei. Neigiamos finansinės pasekmės dėl viešojo pirkimo procedūros pralaimėjimo yra savaime susijusios su šiuo procesu, todėl jos nebegali būti laikomos didele žala. Atsižvelgiant į tai, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje atliktų ne teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkciją, o tik suteiktų ieškovui nepagrįstą pranašumą atsakovo atžvilgiu.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju yra netikslingas, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų sukeltos neigiamos pasekmės viršytų galimą naudą, pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „ZIP TRAVEL“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-5291-653/2015, palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškinio reikalavimai grindžiami VPĮ 3 straipsnio 2 dalimi, VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi, VPĮ 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, todėl nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, t. y. kad nutartimi, kuria byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, buvo pažeista procesinė teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra ieškiniu pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą.
  2. Prašymas šioje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savitikslis – ieškinio tenkinimo atveju byloje pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų užtikrintas efektyvus ir realus galimai palankaus ieškovui sprendimo įvykdymas – ieškovas galėtų varžytis atsakovo konkurse sąžiningos konkurencijos sąlygomis.
  3. Atsakovas niekaip nepagrindė atskirojo skundo argumento, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu konkrečiu nagrinėjamu atveju sukeltos neigiamos pasekmės viršys galimą naudą, pažeis ekonomiškumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Atsakovas taip pat nepateikė jokių argumentų, kodėl ginčo atveju viešasis interesas dėl skaidrių ir teisėtų viešojo pirkimo procedūrų turėtų būti aukojamas dėl viešojo intereso kuo skubiau įsigyti reikiamų kelionių organizavimo paslaugų. Atsakovas nepaneigė kitų pirmosios instancijos teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvų, nenurodė nei kokios, nei kokio dydžio neigiamos pasekmės kiltų taikant laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju, taip pat neįrodė, kad perkančiosios organizacijos interesai dėl tarnybinių kelionių organizavimo negalėtų būti užtikrinami kitomis VPĮ numatytomis priemonėmis ir būdais.

13Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujos“ atsiliepime į atskirąjį skundą, palaikydamas atsakovo atskirojo skundo reikalavimus, teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad pritaria atsakovo išdėstytiems argumentams, jog ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą ir dėl jų netaikymo galinčią kilti žalą ieškovui ar visuomenei. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju yra netikslingas, o teismui jas pritaikius, jų sukeltos neigiamos pasekmės viršytų galimą naudą, pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

16Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo įvertinimas.

17Atskirasis skundas netenkintinas

18VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui viešuosiuose pirkimuose svarbios CPK 144 straipsnio ir 4237 straipsnio nuostatos. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: 1) ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2) nustatyta teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Viešųjų pirkimų bylose laikinąsias apsaugos priemones teismas gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso (CPK 4237straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1523/2014).

19CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo procedūrai būdingas laikinąsias apsaugos priemones, viena jų – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas (CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Remiantis CPK 4237 straipsnio 1 dalimi teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos.

20Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi, atskirajame skunde nurodo, kad ieškovo ieškinys yra visiškai nepagrįstas, ieškinio reikalavimai nesudaro pagrindo teismui susidaryti bent preliminarios nuomonės, kad joje galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kadangi Pirkimo dokumentacijos reikalavimai buvo suformuluoti vadovaujantis VPĮ, atsakovo supaprastintų pirkimo taisyklių ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nėra pagrindo sutikti su tokiais apelianto argumentais. Lietuvos apeliacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – ieškinio preliminaraus pagrįstumo – pažymi, kad pagal formuojamą teismų praktiką sprendžiant dėl poreikio taikyti atsakovu nurodomo asmens atžvilgiu laikinus apribojimus ir draudimus, iki ginčas bus išnagrinėtas iš esmės, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ar juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Atsižvelgiant į tai, sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra ieškiniu pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, nes toks vertinimas atliekamas tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas pareiškė ieškinį dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis, konkurso nutraukimo, atitinkantį jam keliamus reikalavimus – jame nurodomi ne tik reikalavimas ir pagrindas, bet ir faktiniai bei teisiniai argumentai, įrodymai, todėl, ieškovui pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, negalima laikyti, kad jis neturi perspektyvos a priori jau šioje stadijoje. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog ginčas tarp ieškovo ir atsakovo dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis, konkurso nutraukimo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu, kuriuo ieškinys tenkintas – pripažinta neteisėta atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdomo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, pirkimo dokumentų Pasiūlymo forma, taip pat nutrauktos pirkimo procedūros. Nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau jis patvirtina ieškovo ieškinio preliminarų pagrįstumą, kaip sąlygą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Kartu ieškinio patenkinimas reiškia ir tai, jog pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atlieka savo tikrąją funkciją – galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimą.

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiti atskirojo skundo argumentai yra abstraktūs ir deklaratyvūs teiginiai, nepaneigiantys pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiras neigiamos pasekmės - nebus racionaliai panaudotos lėšos, atsakovas negalės naudotis reikalingomis kelionių organizavimo paslaugomis, palaikyti tarptautinių ryšių, dėl to pažeidžiami efektyvumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principai, šalių interesų pusiausvyra bei viešasis interesas, tačiau savo pozicijos negrindžia jokiais objektyviais įrodymais.

22Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones (procedūrų sustabdymą) jų neigiamos pasekmės viršytų naudą ir tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai ar atsakovo padėtis iš esmės pablogėtų, taip pat kad būtų eliminuota arba apsunkinta galimybė įsisavinti pirkimo įgyvendinimui skirtas lėšas. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas prioritetą šiuo konkrečiu atveju skyrė vertybei, susijusiai su viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumu bei racionaliu lėšų panaudojimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada.

24Teismų praktikoje pažymima, kad sprendimas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba taikytas panaikinti viešojo intereso (suinteresuotumas pirkimo objektu ir jo teikiama nauda) apsaugos tikslu turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu, tačiau šie pagrindai turi būti aiškinami siauriai ir apimti tik tam tikras išskirtines situacijas: užkrečiamų ligų prevenciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-22/2006), nenutrūkstamą mokinių maitinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-813/2008) ir pan.

25Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad 2015 m. gegužės 28 d. atsakovas paskelbė Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, sąlygas su tikslu pirkti šias kelionių organizavimo paslaugas: lėktuvų, kitų transporto priemonių bilietų rezervavimo ir pardavimo, viešbučių užsienyje ir Lietuvoje rezervavimo ir apgyvendinimo juose, kitų transporto priemonių bilietų rezervavimo ir pardavimo, viešbučių užsienyje ir Lietuvoje rezervavimo ir apgyvendinimo juose, kitas kelionių organizavimo paslaugas – vizų įforminimo bei išdavimo organizavimo, kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo bei išdavimo organizavimo, autobusų traukinių, ir vandens transporto bilietų rezervacijos ir pardavimo, transporto nuomos, gidų ir pan. (Techninės specifikacijos 2.1-2.3 punktai). Taigi, konkursas skelbtas (paslauga reikalinga) tarnybinių komandiruočių organizavimui ir kolektyvinių renginių įgyvendinimui (Techninės specifikacijos 5.1 punktas). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šiuos duomenis, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas nesudaro pagrindo spręsti apie išskirtinai reikšmingą paslaugų pirkimą, kurio sustabdymas sukeltų realiai numatomą žalą visuomenei ar jos daliai, taip pat iš esmės pablogintų atsakovo padėtį. Pažymėtina, kad apeliantas, turėdamas procesinę teisę ir pareigą pagrįsti argumentus, kuriais prašoma panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, galėjo (turėjo) pateikti įrodymus, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali kilti rimtų padarinių perkančiajai organizacijai, o nurodydamas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neleis naudotis reikalingomis kelionių organizavimo paslaugomis, palaikyti tarptautinių ryšių – įrodymus apie ankstesnės sutarties galiojimo pabaigą, jos pratęsimo negalimumą ir pan. (CPK 178 straipsnis), ypatingai atsižvelgiant į tai, kad ši aplinkybė jau buvo nurodyta ir pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje. Nepaisant to, apeliantas apsiribojo deklaratyviais teiginiais, jų nepagrįsdamas konkrečiomis šios bylos faktinėmis aplinkybėmis bei įrodymais. Be to, iš viešai prieinamos informacijos (skelbimo apie supaprastintą pirkimą) matyti, kad pirkimas nėra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Pirmosios instancijos teismas nustatė, o apeliantas atskirajame skunde niekaip nepaneigė (įrodymais ar argumentais), kad taikius laikinąsias apsaugos priemones bus eliminuota arba apsunkinta galimybė įsisavinti pirkimo įgyvendinimui skirtas lėšas. Atsižvelgiant į šiuos motyvus bei byloje nesant (o apeliantui atskirajame skunde nepateikus) jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių apelianto poziciją, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju prioritetas pagrįstai suteiktas viešojo pirkimo procedūros teisėtumui ir lėšų panaudojimo racionalumui. Tai kartu lemia, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių (nesustabdžius pirkimo procedūrų) būtų sudarytos prielaidos pažeisti prioritetinę vertybę - vykdomo pirkimo skaidrumą ir lėšų panaudojimo racionalumą, o kartu įgyvendinti ir viešojo pirkimo tikslus. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad dėl viešųjų pirkimų bylose įtvirtintų trumpų bylų nagrinėjimo terminų (CPK 4238 straipsnio 4 dalis, 4239 straipsnio 3 dalis) bylos nagrinėjimas neužsitęs, todėl sutarties sudarymo datos nusikėlimas ginčo išsprendimo laikotarpiui nesukels didelių neigiamų padarinių apeliantui, juolab, kad pirmosios instancijos teismas jau priėmė sprendimą dėl tarp šalių kilusio ginčo.

26Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė teismo: 1) pripažinti neteisėtu atsakovo Tarnybinių... 5. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 8 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Teismas taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nėra duomenų, jog... 9. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjo teisėtų interesų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskirajame skunde atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 8... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „ZIP TRAVEL“ prašo... 13. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujos“ atsiliepime į atskirąjį skundą,... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 17. Atskirasis skundas netenkintinas... 18. VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tiekėjas gali pateikti prašymą... 19. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose... 20. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi, atskirajame skunde nurodo,... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiti atskirojo skundo argumentai yra... 22. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra... 24. Teismų praktikoje pažymima, kad sprendimas atsisakyti taikyti laikinąsias... 25. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad 2015 m. gegužės 28 d. atsakovas... 26. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą....