Byla 2-2083/2014
Dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo; tretieji asmenys: viešoji įstaiga „Kretingos maistas“, uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės PONTEM atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-691-212/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės PONTEM ieškinį atsakovui Anykščių rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo; tretieji asmenys: viešoji įstaiga „Kretingos maistas“, uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo viešajame pirkime „Mokinių maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose paslaugos“ (pirkimo Nr. 153261) priimtus sprendimus dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo bei įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą.

5Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad atsakovo vykdomas viešasis pirkimas yra susijęs su vaikų nemokamu maitinimu mokyklose. Nauji mokslo metai jau prasidėjo ir laikinosios apsaugos priemonės gali ilgam laikui nukelti pirkimo procedūras, o tai pažeistų nemokamą maitinimą gaunančių vaikų interesus. Siekdamas išvengti galimų neigiamų pasekmių, teismas ieškovo prašymo netenkino ir atkreipė šalių dėmesį, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog ieškovas dėl galbūt pažeistų turtinių teisių galėtų kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Teismo išvada dėl vaikų interesų pažeidimo sustabdžius pirkimo procedūras yra nepagrįsta. Teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo metu, jau prasidėjus mokslo metams, Anykščių rajono ugdymo įstaigose užtikrintas vaikų maitinimas. Maitinimo paslaugas teikia tiekėjas VšĮ „Kretingos maistas“, su juo atsakovas ketina neteisėtai sudaryti pirkimo sutartį. Skundžiama nutartis išskirtinai palanki tik šiam tiekėjui, kadangi taikant pirkimo procedūrų sustabdymą viešasis interesas nenukentės, o sudarius naują sutartį su VšĮ „Kretingos maistas“ dar nesibaigus teismo procesui, ieškovų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta ir nebetektų prasmės.

112. Panevėžio apygardos teisme skirtingose civilinėse bylose analogišku klausimu priimami kardinaliai skirtingi sprendimai, todėl ieškovo gynyba iš esmės suvaržyta, priklauso nuo subjektyvaus teismo elgesio. Procesiniai sprendimai tame pačiame teisme priimami išskirtinai VšĮ „Kretingos maistas“ naudai. Panevėžio apygardos teismas tą pačią dieną (2014 m. rugsėjo 29 d.) kitoje civilinėje byloje Nr. 2-643-198/2014 taikė laikinąsias apsaugos priemones pagal VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį, jam skundžiant Kupiškio rajono savivaldybės viešojo pirkimo dėl mokinių maitinimo procedūras. Teismas sustabdė pirkimo procedūras, motyvuodamas tuo, kad prasidėjus mokslo metams mokinių maitinimas yra užtikrintas, todėl vaikų interesai nenukentės. Dėl šios teismo nutarties sustabdytas pirkimo vykdymas, kuriame pirkimo laimėtoju turėtų tapti UAB „Pontem“. Esant tapačioms aplinkybėms, ieškovo gynyba priklauso nuo teismo itin subjektyvaus ir neprognozuojamo šių faktinių aplinkybių traktavimo. Atsižvelgiant į tai, kad viešasis interesas nenukentės ir nėra jokio pagrindo skubiai sudaryti su tuo pačiu asmeniu naują pirkimo sutartį, kai VšĮ „Kretingos maistas“ ir taip teikia tapačias paslaugas Anykščių rajono ugdymo įstaigoms, teismas turi pagrindą tenkinti ieškovo prašymą dėl pirkimo procedūrų sustabdymo.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti. Nurodo, kad teismas teisės normas vertino ir taikė objektyviai bei tinkamai, atsižvelgdamas į individualias nagrinėjamos bylos aplinkybes, vadovaudamasis įstatymais ir neperžengdamas kompetencijos ribų.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ prašo skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje negalimas, kadangi tai pažeistų viešąjį interesą. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-643-198/2014 nesudaro pagrindo keisti skundžiamą nutartį šioje byloje. Trečiojo asmens nuomone, ieškovo ieškinys prima facie yra nepagrįstas, todėl laikinosios apsaugos priemonės netaikytinos.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

16Bylos duomenimis, atsakovo vykdymo viešojo pirkimo objektas – mokinių maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose paslaugos.

17Minėta, kad pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaujasi viešuoju interesu. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas pagrindinį dėmesį skyrė būtent viešojo intereso, susijusio su mokinių maitinimo mokyklose užtikrinimu, apsaugai. Pagal viešųjų pirkimų ginčų praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi; viešojo intereso apsauga, sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje, turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas prioritetą suteikė viešajam interesui, susijusiam su visuomenės interesu atsakovo vykdomo pirkimo objektu. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo metu, jau prasidėjus mokslo metams, Anykščių rajono ugdymo įstaigose užtikrintas vaikų maitinimas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso. Pažymėtina, kad apeliantas atsakovo vykdomo pirkimo apimtį ir tikslus nepagrįstai susiaurina vien tik iki maitinimo paslaugos suteikimo. Nepaisant to, kad viešasis pirkimas vykdomas siekiant įsigyti maitinimo paslaugas, tuo pačiu, pagal pirkimo sąlygų 2 priedą „Mokinių (vaikų) maitinimo paslaugų techninė specifikacija“, tiekėjui numatyta pareiga savo lėšomis valgyklose įrengti kasos aparatus, elektroninį mokinio pažymėjimą (EMP) nuskaitančius skaitytuvus, užtikrinti šios įrangos programinę integraciją su Anykščių rajono savivaldybės mokyklose naudojama elektroninio dienyno „Tavo mokykla“ sistema. Tiekėjas savo lėšomis šiomis priemonėmis privalo užtikrinti nemokamo maitinimo apskaitą ir galimybę mokantiems už perkamus pietus atsiskaityti ne grynaisiais pinigais. Taigi pirkimo objektas skirtas ne vien kasdieniam vaikų maitinimui užtikrinti, tačiau ir tiekėjo lėšomis įdiegti naują atsiskaitymo bei apskaitos sistemą, užtikrinti tinkamą jos funkcionavimą. Akivaizdu, kad esant laikinai (trumpalaikei) sutarčiai nė vienas iš tiekėjų neinvestuos lėšų, kurios per trumpą laiką neatsiperka. Dėl nurodytų motyvų atmestini atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad šiuo metu Anykščių rajono ugdymo įstaigose užtikrintas vaikų maitinimas. Minėtas pirkimo tikslas ir viešasis interesas reikalauja pakeisti, o ne išlaikyti esamą situaciją, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą.

18Apeliantas teigia, kad Panevėžio apygardos teisme skirtingose civilinėse bylose analogišku klausimu priimami kardinaliai skirtingi sprendimai, t. y. civilinėje byloje Nr. 2-643-198/2014, kurioje taip pat skundžiami viešojo pirkimo dėl mokinių maitinimo paslaugų procedūros, taikomos laikinosios apsaugos priemonės, o šioje byloje – atsisakoma jas taikyti. Pažymėtina, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (iš anksto, nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į individualias bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Minėta, kad nagrinėjamoje byloje atsakovo vykdomas viešasis pirkimas apima ne tik vaikų maitinimą, bet ir pirmiau nurodytos atsiskaitymo bei apskaitos sistemos įdiegimą. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad nesutampa abiejų bylų ratio decidendi, todėl atitinkami apelianto argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

19Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyta pozicija, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Trečiojo asmens nuomone, ieškovo pateiktas ieškinys yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas 2014 m. spalio 31 d. sprendimu atmetė ieškovo ieškinį, t. y. išnagrinėjo ir ištyrė iš esmės ieškovo pareikštą reikalavimą ir pateiktus įrodymus, padarydamas išvadą, jog ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas. Nors minėtas teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau jis patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-929/2012).

20Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo... 5. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atmetė ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo... 10. 1. Teismo išvada dėl vaikų interesų pažeidimo sustabdžius pirkimo... 11. 2. Panevėžio apygardos teisme skirtingose civilinėse bylose analogišku... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti. Nurodo,... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 16. Bylos duomenimis, atsakovo vykdymo viešojo pirkimo objektas – mokinių... 17. Minėta, kad pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas, priimdamas nutartį... 18. Apeliantas teigia, kad Panevėžio apygardos teisme skirtingose civilinėse... 19. Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyta... 20. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 22. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti...