Byla 2-849-964/2015

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo T. S. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0073/15/01308 ir joje vykdomą išieškojimą,

Nustatė

2Molėtų rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo T. S. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolės N. V. vykdomąją bylą ir joje atliekamą išieškojimą iš pareiškėjui T. S. priklausančio turto – ratinio traktoriaus Zetor Forterra 140 HSX (tapatumo Nr. ( - )) valstybinis Nr. ( - ). Pareiškėjas nurodo, jog antstolė paskelbė ir vykdo pareiškėjo turto – ratinio traktoriaus varžytines ir jis įsitikinęs, kad antstolė pažeidė areštuoto turto įkainojimo tvarką, dėl ko pareiškėjo turtas pardavinėjamas ne rinkos kaina. Pažymi, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, turtas bus parduotas iš varžytinių nenustačius teisingos vertės, taip pažeidžiant pareiškėjo, kaip turto savininko, teises.

3Prašymas tenkintinas.

4Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalį skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

5CPK 144 straipsnis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu būdu, teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą: laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, ir jeigu tai būtina siekiant apginti viešąjį interesą (CPK 144 straipsnio 1-2 dalys).

6CPK 145 straipsnio 1 dalis numato laikinąsias apsaugos priemones - išieškojimo vykdymo procese sustabdymą (10 p.).

7Skundu dėl antstolės N. V. veiksmų siekiama atšaukti nuo 2015-10-08 iki 2015-11-09 vykstančias pareiškėjo T. S. turto – ratinio traktoriaus Zetor Forterra 140 HSX, valst. Nr. ( - ), pirmąsias varžytines ir atlikti tinkamą pareiškėjui priklausančio turto – ratinio traktoriaus rinkos vertės nustatymo ekspertizę ir tik tinkamai įvertinus turtą, skelbti varžytines. Pareiškėjo teigimu, iš varžytynių parduodamas turtas buvo netinkamai įvertintas, kadangi antstolė turto vertę nurodo konkrečia 32 600 EUR suma, tačiau kokiu pagrindu antstolė pareiškėjui priklausantį turtą įvertino būtent tokia suma, neatliekant turto vertės nustatymo ekspertizės, nėra žinoma. Pažymi, kad pareiškėjo varžytinėse parduodama žemės ūkio technika rinkoje yra ženkliai brangesnė ir įsigyta už ženkliai didesnes kainas, negu antstolės turto arešto aktu nustatyta vertė.

8Teismo vertinimu, pasitvirtinus pareiškėjo skunde nurodomoms aplinkybėms ir esant pagrindui pripažinti, jog antstolio veiksmai galimai atlikti pažeidus įstatymų reikalavimus, teismo priimtas galimai palankus pareiškėjui procesinis sprendimas šioje byloje, antstoliui atlikus atitinkamus vykdymo veiksmus, t.y. pardavus pareiškėjui priklausantį turtą iš varžytynių, nesukeltų realių teisinių pasekmių. Turtas iš varžytynių galimai būtų parduotas už nepagrįstai žemą kainą, kas pažeistų tiek skolininko, tiek išieškotojo teises ir teisėtus interesus, pareiškėjas savo teises galėtų siekti apginti tik naujoje byloje, prašydamas pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktą, kadangi netinkamas turto įkainojimas ir mažesne, nei vidutinė rinkos kaina, turto iš varžytynių pardavimas yra vertinamas kaip pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindas remiantis CPK 602 str. 6 p. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civ. b. Nr.3K-3-121/2012), kas taip pat turėtų įtakos ir trečiojo asmens – pirkėjo teisėms ir teisėtiems interesams, neatitiktų protingumo, teisingumo, racionalumo ir proceso ekonomiškumo principų, galimai iškiltų restitucijos problema.

9Aptartų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad vykdymo veiksmų, kurie apima ir prašyme nurodomą išieškojimą iš pareiškėjui T. S. priklausančio turto – ratinio traktoriaus Zetor Forterra 140 HSX (tapatumo Nr. ( - )) valstybinis Nr. ( - ), sustabdymas iki skundo dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo atitinka tiek proporcingumo, tiek ir ekonomiškumo principus, nepažeis išieškotojo tiesių ir teisėtų interesų (CPK 145 str. 1 d. 2 d., 10 p., 510 str. 2 d.).

10Vadovaudamasis CPK 144-152 str., 290 str., 510 str., teismas

Nutarė

11pareiškėjo T. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

12Stabdyti antstolės N. V. atliekamus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01308, apimančius ir išieškojimą iš pareiškėjui T. S. priklausančio turto – ratinio traktoriaus Zetor Forterra 140 HSX (tapatumo Nr. ( - )) valstybinis Nr. ( - ), iki bus išspręstas pareiškėjo 2015-10-21 skundas dėl antstolės N. V. veiksmų.

13Nutartį vykdyti skubiai.

14Nutarties kopiją išsiųsti antstolei N. V..

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai