Byla eB2-3640-565/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. Š. personalinei įmonei, bendraatsakovas R. Š., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. Š. personalinei įmonei, bendraatsakovas R. Š., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

21.

3Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius prašo iškelti bankroto bylą R. Š. personalinei įmonei.

42.

5Pareiškime nurodė, jog R. Š. personalinė įmonė nėra sumokėjusi valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų, priskaičiuotų už savininką nuo 1998-01-01 iki 2008-12-31; privalomojo socialinio draudimo (toliau – PSD) įmokų už savininką nuo 2010-07-01 iki 2011-12-31. 2019-06-10 duomenimis R. Š. personalinės įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 2 337,16 Eur iš jų: 1 805,16 Eur VSD įmokų už savininką ir 136,19 Eur delspinigių, 375,35 Eur PSD įmokų už savininką ir 20,46 Eur delspinigių. Bankams nuo 2008-11-27 piniginių lėšų apribojimų informacine sistema (PLAIS) pateikti mokėjimo nurodymai dėl lėšų pervedimo ne ginčo tvarka įmokų įsiskolinimui padengti į įmonės būsimas sąskaitas ir įmonės savininko asmenines sąskaitas, tačiau mokėjimo nurodymai iki šiol neįvykdyti, įsiskolinimas nepadengtas. Atsakovei taip pat buvo teikiami raginimai dėl skolos sumokėjimo, tačiau atsakovė nesiėmė jokių veiksmų, kad įsiskolinimas būtų padengtas. Antstolei Irenai Beliačic 2003-10-06 Nr. 1326, 2004-05-21 Nr. 671, 2008-02-26 Nr. 12304, 2008-11-27 Nr. (8.5)7-10-17200, 2008-12-09 Nr. (8.5) 7-10-381, 2010-10-20 Nr. (8.5) 7-10-57956, 2010-11-15 Nr. (8.5)7-10-66285 buvo perduoti vykdyti VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka. Antstolė 2012-03-21 grąžino sprendimus su išieškojimo negalimumo aktu. 2019-05-22 antstolė Irena Beliačic informavo, kad R. Š. personalinė įmonė ir R. Š. VĮ ,,Registrų centras“ ir VĮ ,,Regitra“ duomenimis neturi nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Areštuotos visos R. Š. priklausančios sąskaitos, esančios Lietuvos kredito įstaigose, tačiau jokių įplaukų iš minėtų sąskaitų nėra. Teigia, jog įmonė yra nepajėgi vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, neturi apdraustųjų asmenų, yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

63.

7Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) su VSDFV Vilniaus skyriaus pareiškimu sutinka ir prašo R. Š. personalinei įmonei iškelti bankroto bylą. Nurodė, jog mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2019-07-08 duomenimis, atsakovės įsiskolinimas pagal VMI prie FM apskaitomas prievoles Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams sudaro 99,79 Eur. Įsiskolinimo pagrindas – Kauno apygardos teismo 2001-12-17 vykdomasis dokumentas Nr. 2-1098/2001, kuris 2009-06-05 buvo pateiktas antstolei Daivai Prunskienei priverstiniam išieškojimui vykdyti. Antstolė 2017-05-24 VMI prie FM atsiuntė Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomosios bylos grąžinimo Nr. SD-2819, kartu su Išieškojimo negalimumo aktu. Pakartotinai vykdomasis dokumentas dėl 99,79 Eur sumos išieškojimo antstoliams išsiųstas 2017-08-23. Antstolių informacinės sistemos 2019-07-08 duomenimis, R. Š. personalinės įmonės atžvilgiu priverstinis išieškojimas vykdomas pagal 16 vykdomųjų bylų. Mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2019-07-08 duomenimis, bendraatsakovio R. Š., įsiskolinimas pagal VMI prie FM apskaitomas prievoles Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams sudaro 1 025,77 Eur, iš kurių 15,77 Eur – žemės mokestis, 1 010,00 Eur – administracinių nusižengimų baudos. Antstolių informacinės sistemos 2019-07-08 duomenimis, bendraatsakovio R. Š. atžvilgiu priverstinis išieškojimas vykdomas pagal 16 vykdomųjų bylų, bendra nurodyta išieškoma suma – virš 16,5 tūkst. eurų. Teigia, jog R. Š. personalinė įmonė negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų biudžetams, yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

84.

9Atsakovė R. Š. personalinė įmonė, jos savininkas R. Š. atsiliepimo į pareiškimą teismui nepateikė. Teismo procesiniai dokumentai siųsti R. Š. personalinei įmonei Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės buveinės registracijos adresu, grįžo neįteikti su pašto darbuotojų žyma ,,neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“, įmonės savininkui R. Š. teismo procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. liepos 2 d. asmeniškai.

10Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

115.

12Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

136.

14Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

157.

16Sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei iškėlimo, svarbu atsižvelgti į tikslus, kurių siekiama minėtu įstatymu. Bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229-330/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1881-798/2017).

178.

18Juridinių asmenų registro duomenimis R. Š. personalinė įmonė (juridinio asmens kodas duomenys neskelbtini), įregistruota 1995-11-15, jos savininku nuo pat įsteigimo įregistruotas R. Š. (asmens kodas duomenys neskelbtini). Įmonė nebuvo pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Atsakovės savininkui nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar realiai valdomą turtą teismas neturi.

199.

20ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

2110.

22Nustatyta, jog VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktais duomenimis R. Š. personalinės įmonės skola susidarė už skirtingus laikotarpius ir nuolat augo: 2019-06-10 duomenimis įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 2 337,16 Eur iš jų: 1 805,16 Eur VSD įmokų už savininką ir 136,19 Eur delspinigių, 375,35 Eur PSD įmokų už savininką ir 20,46 Eur delspinigių. VMI prie FM duomenimis įmonės įsiskolinimas pagal VMI prie FM apskaitomas prievoles Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams sudaro 99,79 Eur. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovei taikytos priverstinio poveikio priemonės buvo neveiksmingos, mokėjimo nurodymai, pateikti kredito įstaigoms, liko neįvykdyti, antstoliams taip pat nepavyko išieškoti skolos. Teismui VSDFV Vilniaus skyriui pateiktas antstolės I. Beliačic 2019-05-22 raštas Nr. S-19-11-19632 dėl informacijos pateikimo, patvirtina, jog antstolei vykdant vykdomąsias bylas, skola išieškota nebuvo. Teismui VMI prie FM pateiktas antstolės Daivos Prunskienės 2017-05-22 patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo su išieškojimo negalimumo aktu, patvirtina, jog R. Š. personalinė įmonė registruoto turto, lėšų bankuose neturi.

2311.

24Viešųjų registrų duomenimis (VĮ Registrų centras; VĮ Regitra) nei R. Š. personalinė įmonė, nei R. Š. registruotino turto neturi. Byloje nėra duomenų apie tai, kad R. Š. personalinė įmonė arba R. Š. valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. R. Š. personalinėje įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, todėl tikėtina, jog įmonė ilgą laiką nevykdo veiklos. Nutarties priėmimo dienai atsakovės skola VSDFV biudžetui yra 2 337,16 Eur, VMI prie FM – 99,79 Eur. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, atsakovės atžvilgiu vykdoma 16 vykdomųjų bylų dėl skolų išieškojimo (dėl 4 664,31 Eur sumos išieškojimo), skolų išieškojimas vykdomas ir iš įmonės savininko R. Š..

2512.

26Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui VSDFV Vilniaus skyriaus ir VMI prie FM pateiktus argumentus ir duomenis apie R. Š. personalinės įmonės turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

2713.

28ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Nagrinėjamoje byloje programa atrinkta bankroto administratorė UAB „Tigesta“ (sąrašo Nr. BJA-032), kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

29Bankroto byla keltina supaprastinto bankroto proceso tvarka

3014.

31Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatas, kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. Teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos.

3215.

33Įvertinus bankroto bylos iškėlimo metu turimus duomenis, teismas sprendžia, kad įmonė neturi pakankamai turto, iš kurio galėtų būti padengtos administravimo ir teismo išlaidos, todėl taiko supaprastintą bankroto procesą.

3416.

35Pažymima, jog nagrinėjama situacija atitinka ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte numatytą būtiną sąlygą: įmonės kreditorius / pareiškėjas yra valstybės institucija, įpareigota surinkti privalomąsias socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokas; teismo paskiriamas pateikęs sutikimą – deklaraciją administratorius, atrinktas Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa kaip prisiimantis riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų (Programos lange pažymėtas proceso ypatumas „BP-4 grupė“).

3617.

37Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus rekomendacinius dydžius, duomenis apie įmonės dydį, o taip pat aplinkybę, jog įmonė neturi jokio turto, sprendžia, kad šiuo atveju visam bankroto procesui nustatytina 2 200 Eur (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų suma, iš jų 1 200 Eur administratoriaus atlyginimas ir 1 000 Eur kitoms administravimo išlaidoms.

3818.

39Administratoriui išaiškinama, jog jeigu faktiškai patirtos išlaidos, iš jų ir administratoriaus atlyginimas, viršija teismo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytą sumą, teisėjas, nagrinėjantis bankroto bylą, administratoriaus prašymu gali patikslinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri gali būti didesnė negu šioje dalyje nustatyta 25 MMA suma, bet bendra bankroto administratoriaus išlaidų suma taikant supaprastintą bankroto procesą negali būti didesnė negu 40 MMA (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punktas).

4019.

41Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 5 punktą, priėmus nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, privaloma patvirtinti (jei jie nepatvirtinti) kreditorių reikalavimus pagal administratoriaus pateiktą sąrašą, sudarytą pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis. Šiuo metu nustatyti tik dviejų kreditorių: VSDFV Vilniaus skyriaus 2 337,16 Eur finansinio reikalavimo suma ir VMI prie FM 99,79 Eur finansinio reikalavimo suma. Todėl teismas įtraukia VSDFV Vilniaus skyrių į antros eilės kreditorių sąrašą ir tvirtina jo 2 337,16 Eur sumos reikalavimą, o taip pat įtraukia VMI prie FM į antros eilės kreditorių sąrašą ir tvirtina jos 99,79 Eur sumos reikalavimą. Nustatytinas 14 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kitiems kreditoriams finansiniams reikalavimams pareikšti.

4220.

43ĮBĮ 131 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą procesą įsiteisėjimo dienos teismas administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto proceso trukmę.

44Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 131 straipsniu, 26, 35 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

45iškelti R. Š. personalinei įmonei (juridinio asmens kodas duomenys neskelbtini, registruotos buveinės adresas Naugarduko g. 53 – 37, Vilnius) bankroto bylą.

46Taikyti R. Š. personalinei įmonei supaprastintą bankroto procesą.

47R. Š. personalinės įmonės bankroto administratore paskirti UAB ,,Tigesta“ (sąrašo eilės Nr. B-JA032).

48Pavesti paskirtai bankroto administratorei atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 131 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus veiksmus.

49Visam bankroto procesui nustatyti 2 200 Eur (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti; tame tarpe 1200 Eur administratorės atlyginimui ir 1000 Eur kitoms administravimo išlaidoms.

50Patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:

51ANTROS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.

Kreditorius

Kreditorinis reikalavimas EUR

541. VSDFV Vilniaus skyrius

552 337,16

562. VMI prie LR FM

5799,79

58Iš viso

592 436,95

60Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 2 436,95 Eur.

61Nustatyti 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

62Nustatyti bankroto administratorei 7 dienų terminą nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, sudaryti šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikti jį teismui tvirtinti.

63Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

64Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 7 dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Įmonės savininkas per tuos pačius terminus įpareigotinas pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

65Išaiškinti, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos teismas bankroto administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto bankroto proceso trukmę.

66Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. 1.... 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus... 4. 2.... 5. Pareiškime nurodė, jog R. Š. personalinė įmonė nėra sumokėjusi... 6. 3.... 7. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 8. 4.... 9. Atsakovė R. Š. personalinė įmonė, jos savininkas R. Š. atsiliepimo į... 10. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 11. 5.... 12. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 13. 6.... 14. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 15. 7.... 16. Sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei... 17. 8.... 18. Juridinių asmenų registro duomenimis R. Š. personalinė įmonė (juridinio... 19. 9.... 20. ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos... 21. 10.... 22. Nustatyta, jog VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktais duomenimis R. Š.... 23. 11.... 24. Viešųjų registrų duomenimis (VĮ Registrų centras; VĮ Regitra) nei R. Š.... 25. 12.... 26. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui VSDFV Vilniaus... 27. 13.... 28. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 29. Bankroto byla keltina supaprastinto bankroto proceso tvarka... 30. 14.... 31. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatas, kai teismas daro pakankamai... 32. 15.... 33. Įvertinus bankroto bylos iškėlimo metu turimus duomenis, teismas sprendžia,... 34. 16.... 35. Pažymima, jog nagrinėjama situacija atitinka ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2... 36. 17.... 37. Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d.... 38. 18.... 39. Administratoriui išaiškinama, jog jeigu faktiškai patirtos išlaidos, iš... 40. 19.... 41. Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 5 punktą, priėmus nutartį taikyti... 42. 20.... 43. ĮBĮ 131 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo... 44. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 131 straipsniu, 26, 35... 45. iškelti R. Š. personalinei įmonei (juridinio asmens kodas duomenys... 46. Taikyti R. Š. personalinei įmonei supaprastintą bankroto procesą.... 47. R. Š. personalinės įmonės bankroto administratore paskirti UAB ,,Tigesta“... 48. Pavesti paskirtai bankroto administratorei atlikti Lietuvos Respublikos... 49. Visam bankroto procesui nustatyti 2 200 Eur (įskaitant mokesčius)... 50. Patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:... 51. ANTROS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.... 54. 1. VSDFV Vilniaus skyrius... 55. 2 337,16... 56. 2. VMI prie LR FM... 57. 99,79... 58. Iš viso... 59. 2 436,95... 60. Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 2 436,95 Eur.... 61. Nustatyti 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 62. Nustatyti bankroto administratorei 7 dienų terminą nuo teismo nustatyto... 63. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 64. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 7 dienas nuo... 65. Išaiškinti, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei... 66. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...