Byla 2-982-622/2011
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Žaliasis terminalas“ atstovei advokatei Alisai Kostiuk, atsakovo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žaliasis terminalas“ ieškinį atsakovui UAB „Palangos komunalinis ūkis“, trečiajam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašo pripažinti, kad 2008-05-29 subrangos sutarties Nr. 2008/125 nutraukimas yra neteisėtas ir priteisti iš atsakovo 705 253,41 Lt nuostolių atlyginimą. Nurodė, jog faktiškai užsakovas atsisakė sutarties ir nutraukė ją prieš terminą dėl to, jog dėl pablogėjusios ekonominės situacijos ir sumažėjus mokėjimo galimybėms rangovas

Nutarė

4atsisakyti subrangovo teikiamos pagalbos ir sutartyje numatytus darbus atliko pats. Tokie atsakovo veiksmai yra neteisėti ir prieštarauja sutarties 3.1.4. punktui, kuris numatė, kad rangovas įsipareigojo visą sutarties galiojimo laiką pats neatlikti darbų, taip pat nesamdyti kitų subrangovų analogiškiems ar panašiems darbams ar kitokiu būdu įsigyti paslaugų, dėl kurių sumažėtų atliekamų darbų kiekis ar kaina. Toks sutarties nutraukimas yra neteisėtas. Atsakovas privalo vykdyti sutarties 6.3. punkte numatytas garantijas, kurios numato, kad sutarčiai nutrūkus anksčiau laiko ar dėl nuo rangovo priklausančių aplinkybių sumažėjus darbų kiekiui, rangovas turi apmokėti dėl sutarties nutraukimo atsiradusius subrangovo nuostolius. Bendra ieškovo tiesioginių nuostolių suma sudaro 705 253,41 Lt.

5Ieškovo atstovė ieškinį palaiko ir prašo į patenkinti.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašo jį atmesti. Nurodė, jog 2008-05-29 sutartis kvalifikuotina kaip atlygintinų paslaugų teikimas, o tokiu atveju atsakovas galėjo pasinaudoti CK 6.721 straipsnyje jam suteikta teise nutraukti paslaugų teikimo sutartį.

7Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

8Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad 2008-01-16 Palangos miesto savivaldybės administracija ir UAB „Palangos komunalinis ūkis“ sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 3-PS (b. l. 15-18). Sutarties objektas – Palangos miesto tvarkymo paslauga (sutarties 1 punktas). UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Žaliasis terminalas“ 2008-05-29 sudarė subrangos sutartį Nr. 2008/125, pagal kurią UAB „Žaliasis terminalas“ įsipareigojo atlikti Šventosios seniūnijos tvarkymo paslaugas žiemos ir vasaros sezonų metu (b. l. 19-22). UAB „Palangos komunalinis ūkis“ subrangos sutartį nutraukė nuo 2009-04-16 (b. l. 26). Ieškovo teigimu, toks vienašališkas sutarties nutraukimas yra neteisėtas, ieškovui turi būti atlyginti tokiais neteisėtais veiksmais padaryti nuostoliai.

11Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Civilinės atsakomybės taikymas yra siejamas su tam tikrais juridiniais faktais, kurie yra vadinami civilinės atsakomybės pagrindais. Yra skiriami tokie bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai: žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų, kaltė. Yra skiriama dviejų rūšių civilinė atsakomybė: sutartinė ir deliktinė. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais

12(CK 6.245 straipsnio 3, 4 dalys). Šiuo atveju reikalavimas yra reiškiamas dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo, todėl reikia nustatyti, ar yra visos būtinos sutartinės civilinės atsakomybės sąlygos.

13Esminiai sutarčių aiškinimo principai yra tokie, kad teismas, nagrinėdamas bylą ir aiškindamas sutartį, turi ją aiškinti sąžiningai, nustatyti tikruosius šalių ketinimus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl šių principų esmės, pažymėta, kad teismas, aiškindamas sutartį, turi kuo tiksliau išsiaiškinti šalių valią, kurią jos išreiškė sudarydamos sutartį ir prisiimdamos iš tokios sutarties kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. bendrovė Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Kartu kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įvardyti principai – nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai - lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Siekiant nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus, aiškinant sutartį, ne mažiau svarbu yra nustatyti reikšmingas faktines aplinkybes, susijusias su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių ketinamais (CK 6.193 straipsnio 5 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybės administracija v. UAB ,,Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad, aiškinant sutartį, negalima paneigti kitų CK 6.193 straipsnyje įtvirtintų principų svarbos ir turi būti atsižvelgiama į sutarčių aiškinimo taisyklių visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ieškovo UAB ,,Miaras“ v. A. D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

14CK 6.721 straipsnis reglamentuoja vienašališko paslaugų sutarties nutraukimo sąlygas. Šio straipsnio 1 dalis teigia, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias, paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. CK 6.716 straipsnio 1 dalis apibrėžia paslaugų sutarties sampratą, pagal kurią viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Remdamasis jau minėtais sutarčių aiškinimo principais teismas laiko, kad tiek 2008-01-16 paslaugų teikimo sutartis, sudaryta tarp trečiojo asmens ir atsakovo, tiek ir tarp šalių 2008-05-29 sudaryta subrangos sutartis yra paslaugų teikimo sutartys. Pagrindas tokiai išvadai yra sutartyse įvardintas sutarties objektas (tvarkymo paslaugos). Tokiu būdu atsakovas pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, sumokėdamas paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms. Atsakovo veiksmai nutraukiant sutartį buvo teisėti, todėl taikyti atsakovui civilinę atsakomybę nėra teisinio pagrindo. Tokiu atveju nebėra tikslinga tirti aplinkybių, susijusių su ieškovo nurodytu nuostolių dydžiu.

15Kadangi ieškinys atmetamas, naikintinos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnis), atsakovui iš ieškovo priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, n u s p r e n d ž i a :

17Ieškovo ieškinį atmesti.

18Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-10 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų areštą, neviršijant 705 253,41 Lt sumos.

19Priteisti atsakovui UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 3 025 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti iš ieškovo UAB „Žaliasis terminalas“.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai