Byla 2-505/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dariaus statybos“ bankroto pripažinimo tyčiniu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rimvydo Norkaus, Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Inno idea“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria bankrotas pripažintas tyčiniu, civilinėje byloje Nr. B2-2909-262/2011 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Realm juridical“ pareiškimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dariaus statybos“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2010 m. balandžio 8 d., UAB „Dariaus statybos“ iškelta bankroto byla.

5Kreditorius UAB „Realm Juridical“ kreipėsi į teismą ir pareiškimu prašė pripažinti BUAB „Dariaus statybos“ bankrotą tyčiniu. Nurodė, kad Panevėžio apygardos prokuratūrai atliekant ikiteisminį tyrimą dėl asmenų, buvusių atsakovo direktoriais, galimai padarytų nusikalstamų veikų, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (toliau FNTT) atliko atsakovo ūkinės - finansinės veiklos tyrimą laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. , iš kurio duomenų matyti, jog iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Dariaus statybos“ finansinė padėtis buvo sąmoningai bloginama (perleidžiant ilgalaikį materialųjį turtą, išmokant dividendus, teikiant paramą, suteikiant beprocentes paskolas, atliekant skolų įskaitymą su UAB „Pireka“ bei nutraukiant su ja rangos sutartis), siekiant išimti kuo daugiau pinigų iš įmonės, paliekant jai skolas ir taip tyčia privedant prie bankroto.

6Byloje kilo ginčas, ar UAB „Dariaus statybos“ bankrotas buvo tyčinis, ar įmonės nemokumą lėmė nuo įmonės valdymo nepriklausančios priežastys.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi UAB „Dariaus statybos“ bankrotą pripažino tyčiniu ir įpareigojo bankrutuojančios BUAB “Dariaus statybos” administatorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, o taip pat nutarė apie UAB “Dariaus statybos” bankroto pripažinimą tyčiniu pranešti Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai.

9Teismas, išnagrinėjęs FNTT 2009 m. spalio 29 d. Specialisto išvadoje Nr. 5-5/67 dėl UAB „Genstata" (šiuo metu – BUAB „Dariaus statybos“) ūkinės - finansinės veiklos ir UAB „JL firma“ auditorių L. M. ir J. Š. 2011 m. balandžio 5 d. nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje dėl BUAB „Dariaus statybos“ ūkinės finansinės veiklos pateiktas išvadas, sprendė, kad FNTT specialisto išvada turi didesnę įrodomąją galią, nes minėta išvada surašyta valstybės institucijų įgaliotų specialistų, turinčių pareigą atlikti minėtus veiksmus, kurie išsamiai išanalizavo BUAB „Dariaus statybos“ ūkinės - finansinės veiklos faktines aplinkybes bei atskleidė esminius BUAB „Dariaus statybos“ tyčinio bankroto požymius. Tuo tarpu UAB „JL firma“ auditorių L. M. ir J. Š. nepriklausomo auditoriaus ataskaita dėl BUAB „Dariaus statybos“ ūkinės - finansinės veiklos padaryta vienos šalies, t.y. bankroto administratoriaus, prašymu (o ne teismo), todėl ji vertinta kritiškai.

10Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad remiantis FNTT specialisto išvada D. P., D. K. ir E. Š. buvo UAB „Dariaus statybos“ valdybos nariai nuo 2007 m. vasario 25 d. iki 2009 m. vasario 24 d. Be to, E. Š. nuo 2005 m. lapkričio 3 d. iki 2009 m. kovo 2 d. buvo ir BUAB „Dariaus statybos“ direktorius, kurį nuo šios datos pakeitė visas akcijas įsigijęs D. D., o L. L. ėjo atsakovo gamybos direktoriaus pareigas, todėl sprendė, kad visi šie paminėti asmenys iš esmės kontroliavo BUAB „Dariaus statybos“ veiklą ir yra atsakingi už UAB „Dariaus statybos“ privedimą prie bankroto.

11Teismas, atsižvelgdamas į FNTT pateiktą specialisto išvadą, konstatavo, kad D. P., D. K., E. Š., L. L. ir D. D. veiksmai privedant įmonę prie bankroto buvo šie: mažesne verte perleistas turtas, neteisėtai išmokėti dividendai, neteisėtai suteikta parama, akcininkams išmokėtos beprocentinės paskolos, neteistai užskaitytos susijusių įmonių tarpusavio skolos, nutrauktos pelningos sutartys, nes UAB „Dariaus statybos“ faktiškai buvo nemoki visą laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. Antai 2009 m. vasario - kovo mėn. įvairioms įmonėms, kurioms atsakovas buvo skolingas, pardavė ilgalaikio materialaus turto už 211.263,06 Lt, nors šio turto likutinė vertė buvo 431 657,06 Lt. Be to, už perleistą turtą atsakovas lėšų iš esmės negavo - jos buvo užskaitytos už atsakovo skolas turto pirkėjams. Be to, UAB “Dariaus statybos” paskirstė praktiškai visą 2006 - 2008 metų pelną dividendams ir nuo 2008 m. rugsėjo 29 d. iki 2009 m. kovo 5 d. išmokėjo 5 422 836,18 Lt dividendų, nors jų išmokėjimo metu atsakovas buvo nemokus. Tokiu būdu teismas sprendė, kad atsakovo pelnas 2007-2008 metais buvo dirbtinai išpūstas ir išmokėtas dividendais, tuo tarpu iš karto po to, per pirmąjį 2009 metų ketvirtį, buvo fiksuoti didžiuliai nuostoliai. Tuo tarpu 2008 m. gruodžio mėn. suteikta 298.000,00 Lt parama dar labiau pablogino bendrovės padėtį ir atsiskaitymą su tiekėjais. Atitinkamai per 2007-2008 metus ir 2009 m. sausio - vasario mėn. trylikai fizinių asmenų suteikus 4 952 351,70 Lt beprocentinių paskolų (iš jų 4 900 851,70 Lt buvo paskolinti faktiškai bendrovę kontruliavusiems asmenims D. P. ir D. K.), atsakovo akcininkai nepagrįstai ir neteisėtai gavo ekonominės naudos, kuri pagal CK 6.249 straipsnio 2 dalį turi būti pripažinta atsakovo nuostoliais. Be to, 2009 m. kovo 3 d. atliktas tarpusavio įsiskolinimų su UAB “Pireka” užskaitymas (UAB “Pirkea” visų akcinų savininkė yra ta pati kaip ir atsakovo UAB “Dariaus statybos” - Estijos bendrovė Viabalt Invest OS), o nutraukus sutartis su UAB “Pireka” patyrė 4 593 334,55 Lt nuostolį dėl neatsiskaitymo už faktiškai dar 2008 metais atliktus darbus.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Inno idea“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditoriaus UAB „Realm juridical“ pareiškimą dėl UAB „Dariaus statybos“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

141. BUAB „Dariaus statybos“ bankroto procesas vyksta jau beveik 2 metus ir per tą laiką administratorius yra pareiškęs ieškinių 11 463 122,60 Lt sumai, kas yra daugiau negu visų teismo patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų suma (10 076 408,23 Lt). Tuo tarpu bankroto pripažinimas tyčiniu (tikrinant sandorius už 5 metus) žymiai užtęstų bankroto procesą ir kreditorių reikalavimų tenkinimą.

152. Kreditoriai pateikė nepriklausomo auditoriaus UAB „JL firma“ 2011 m. balandžio 7 d. išvadą, kuri pagal joje nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas nesudaro pagrindo konstatuoti tyčinio atsakovo bankroto, o vien tai, kad šis rašytinis įrodymas atsirado vieno iš byloje dalyvaujančių subjektų (kreditorių) iniciatyva, nesudaro pagrindo iš karto jį vertinti kritiškai be išsamios turinio analizės. Tuo tarpu būtent nepriklausomas auditorius nustatė, kad UAB „Dariaus statybos“ 2008 metų balanse trumpalaikiams įsipareigojimams neteisingai buvo priskirta 4 949 322 Lt suma, kuri turėjo būti priskirta ilgalaikiams įsipareigojimams, kas lėmė neteisingą atsakovo mokumo įvertinimą 2008 m. gruodžio 31 d. bei 2009 m. pirmajame ketvirtyje FNTT specialisto išvadoje. Tuo tarpu auditorei ištaisius UAB „Dariaus statybos“ buhalterės padarytą klaidą, UAB „Dariaus statybos“ mokumo rodiklis iš esmės pagerėjo, o tai reiškia, kad laikotarpiu, kai buvo priimami sprendimai mokėti dividendus, suteikti paskolas ir paramą, UAB „Dariaus statybos“ buvo moki. Be to, FNTT specialisto išvada parengta specialistų moksliniais veikalais, o ne tuo metu galiojusiomis verslo apskaitos standartų nuostatomis, todėl teismas turėjo pagrindą atmesti FNTT 2009 m. spalio 29 d. išvadą kaip negalinčią patvirtinti tyčinio UAB „Dariaus statybos“ bankroto.

162. Tarpusavio įskaitymų taikymas, sutarčių nutraukimas ar (ir) turto pardavimas už mažesnę kainą nei likutinė vertė savaime nesudaro pagrindo konstatuoti tyčinio bankroto požymių juos atlikusių asmenų atžvilgiu, nes buvo nulemti BUAB „Dariaus statybos“ nesėkmės statybų versle, o tai buvo veiksmai, kuriais buvo mažinamas įsiskolinimas kreditoriams.

173. Visi UAB „Dariaus statybos“ organų veiksmai, kuriuos teismas pripažino kaip tyčinį bankrotą lėmusius veiksmus, yra ginčijami civilinėse bylose ir jų neteisėtumas (konkrečiai E. Š. ir D. D.) yra įrodinėjamas baudžiamojoje byloje, todėl skundžiamą nutartį priėmęs teismas negalėjo konstatuoti faktų, kurie yra nustatinėjami ir įrodinėjami kitose bylose. Be to, FNTT išvadoje nėra nurodyta, kad D. P., D. K. ir L. L. būtų atlikę kokius nors įstatymams prieštaraujančius veiksmus, o šiems asmenims nėra pareikšti kaltinimai baudžiamojoje byloje, todėl neaišku, pagal kokius duomenis buvo konstatuotas minėtų asmenų veiksmų neteisėtumas ir kokiais konkrečiais veiksmais jie privedė bendrovę prie bankroto. Taigi tiek bankrutuojanti bendrovė, tiek jos kreditoriai atsidūrė neaiškioje faktinėje situacijoje, nes buvo nurodyti nauji žalą BUAB „Dariaus statybos“ padarę asmenys, tačiau nebuvo nurodytas faktinis pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima reikalauti žalos atlyginimo iš minėtų asmenų.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Dariaus statybos“ prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Mano, kad teismo įpareigojimas patikrinti sandorius per papildomą 2 metų laikotarpį nepasieks savo tikslo, o tik netikslingai užtęs atsakovo bankroto procesą, nes tokių sandorių buvimo galimybė pirmaisiais atsakovo veiklos metais (2005 – 2006 m.) yra itin nedidelė, ypač įvertinant tai, kad 2007 – 2008 metų laikotarpiu atsakovas dirbo itin pelningai (kas būtų neįmanoma, jeigu būtų buvę ginčytinų sandorių). Tuo tarpu FNTT specialisto išvadoje nebuvo įvertintos atsakovo balansuose padarytos klaidos, kurios nustatytos 2011 m. balandžio 7 d. nepriklausomo auditoriaus išvadoje, dėl ko buvo galima prieiti klaidingos išvados dėl tyčinio bankroto.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Realm juridical“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartį. Nurodo, kad kreipiantis į teismą nebuvo susipažinęs su nepriklausomo audito išvadomis, kurias gavo iš administratoriaus 2011 m. gruodžio 19 d. vykusio teismo posėdžio metu, o susipažinus su minėta išvada keičia savo poziciją dėl tyčinio bankroto. Juo labiau, kad BUAB „Dariaus statybos“ turėtų papildomų išlaidų, susijusių su sandorių peržiūrėjimu už papildomus dvejus metus, o tokių sandorių peržiūrėjimo nauda abejotina.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

21Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

22Tyčinio bankroto požymiai yra aplinkybės, jog įmonė tyčia paslepia, iššvaisto, dovanoja ar sunaikina savo turtą arba vykdo kitus tyčinius veiksmus, dėl kurių yra pagrindo manyti, kad iš likusio turto nebus galima įvykdyti įmonės finansinių įsipareigojimų, o tam, kad bankrotą būtų galima pripažinti tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, kuris sukėlė įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-383/2012). Įstatymas nenurodo, kokie konkretūs įrodymai turi prioritetą sprendžiant klausimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, todėl galioja bendroji CPK 185 straipsnyje numatyta įrodymų vertinimo taisyklė.

23Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, jog BUAB „Dariaus statybos“ bankrotas pripažintinas tyčiniu, sprendė, jog FNTT specialisto išvada turi didesnę įrodomąją galią, nes atskleidė esminius BUAB „Dariaus statybos“ tyčinio bankroto požymius, o nepriklausomo auditoriaus ataskaita, kuri atlikta administratoriaus prašymu, vertintina kritiškai, todėl savo išvadas teismas grindė vadovaudamasis išimtinai FNTT specialisto išvada. Tačiau, visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad nepriklausomo auditoriaus ataskaita atlikta ne administratoriaus, o bankrutuojančios įmonės kreditorių, būtent kurie ir valdo bankrutuojančios įmonės turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011) iniciatyva (7 t., 15 b. l.), o esminės reikšmės turinčios aplinkybės (UAB „Dariaus statybos“ mokumo būklė perleidžiant ilgalaikį materialųjį turtą, išmokant dividendus, teikiant paramą, suteikiant beprocentes paskolas, atliekant skolų įskaitymą su UAB „Pireka“ bei nutraukiant su ja rangos sutartis) išanalizuoti ne tik FNTT specialisto išvadoje (7 t., 62 – 101), bet ir Nepriklausomo auditoriaus išvadoje (8 t., 52 – 70 b. l.), todėl pastarąją vertinti kritiškai visiškai jos neanalizuojant nebuvo jokio pagrindo. Juo labiau, kad viešasis interesas bankroto byloje siejamas pirmiausiai su bankrutuojančios įmonės kreditorių apsauga, o pačių kreditorių iniciatyva atlikto nepriklausomo audito pasekoje gauta išvada, su kuria dauguma kreditorių sutinka, visiškai prieštarauja FNTT specialisto išvadai, kiek tai aktualu klausimo dėl tyčinio bankroto nustatymo sprendimui. Atitinkamai esminiai nepriklausomo auditoriaus išvados prieštaravimai FNTT specialisto išvadai iš esmės siejami būtent su klaidomis bankrutuojančios įmonės 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. balansuose (8 t., 56 b. l.), o minėtų esminių neatitikimų pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir tokiu būdu neatskleidė bylos esmės (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 338 str.), nors apskritai esant tik dviems esminės reikšmės klausimo išnagrinėjimui turintiems įrodymams (FNTT specialisto išvadai ir nepriklausomo auditoriaus išvadai), privalėjo atlikti jų analizę (esant poreikiui, skirti ekspertizę). Tuo tarpu minėtos analizės ir vertinimo atlikimas apeliacinės instancijos teisme galimai pažeistų byloje dalyvaujančių asmenų teisę į teismo sprendimo peržiūrėjimą apeliacine tvarka (CPK 331 str. 6 d.).

24Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos teismo 201 m. gruodžio 19 d. nutartis naikintina, o klausimas dėl BUAB „Dariaus statybos“ tyčinio bankroto nustatymo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tuo tarpu naikinant skundžiamą nutartį dėl bylos esmės neatskleidimo, atskirojo skundo argumentai, susiję su klausimo dėl BUAB „Dariaus statybos“ tyčinio bankroto pripažinimo nagrinėjimu iš esmės, šiuo metu nevertinami. Kita vertus, kreiptis dėl tyčinio bankroto nustatymo yra kreditorių teisė, o ne pareiga (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p., o iš pareiškėjo UAB „Realm juridical“ atsiliepimo į atskirąjį skundą aišku, kad jo pozicija dėl nagrinėjamo klausimo yra pasikeitusi, todėl ši aplinkybė išsiaiškintina.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartį iš perduoti klausimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dariaus statybos“ bankroto pripažinimo tyčiniu pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2010... 5. Kreditorius UAB „Realm Juridical“ kreipėsi į teismą ir pareiškimu... 6. Byloje kilo ginčas, ar UAB „Dariaus statybos“ bankrotas buvo tyčinis, ar... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi UAB „Dariaus... 9. Teismas, išnagrinėjęs FNTT 2009 m. spalio 29 d. Specialisto išvadoje Nr.... 10. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad remiantis FNTT specialisto išvada... 11. Teismas, atsižvelgdamas į FNTT pateiktą specialisto išvadą, konstatavo,... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Inno idea“ prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. BUAB „Dariaus statybos“ bankroto procesas vyksta jau beveik 2 metus ir... 15. 2. Kreditoriai pateikė nepriklausomo auditoriaus UAB „JL firma“ 2011 m.... 16. 2. Tarpusavio įskaitymų taikymas, sutarčių nutraukimas ar (ir) turto... 17. 3. Visi UAB „Dariaus statybos“ organų veiksmai, kuriuos teismas pripažino... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Dariaus statybos“ prašo... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Realm juridical“ prašo... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 21. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 22. Tyčinio bankroto požymiai yra aplinkybės, jog įmonė tyčia paslepia,... 23. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, jog BUAB... 24. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartį iš...