Byla 2A-203/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Algirdo Gailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo individualios įmonės ,,Ifex Baltic“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, o priešieškinis patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-1783-253/2010 pagal ieškovo individualios įmonės „Ifex Baltic“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vera stella“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vera stella“ priešieškinį ieškovui individualiai įmonei „Ifex Baltic“ dėl be teisėto pagrindo įgyto turto ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas IĮ ,,Ifex Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Vera stella“ 225 620 Lt skolos, 11,72 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2007-12-30 iki visiško prievolės įvykdymo (iki ieškinio padavimo teismui dienos – 38 011,33 Lt), 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pagal šalių 2007 m. rugsėjo 1 d. sudarytą paslaugų tiekimo sutartį Nr. ST-07/95, ieškovas organizavo žmonių apgyvendinimą viešbučiuose, poilsio bazėse, sanatorijose, butuose bei kitose gyvenimui tinkamose patalpose, organizavo maitinimą ir kt. Atsakovas įsipareigojo už paslaugas apmokėti kiekvieno mėnesio 15-30 d. už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą. Tačiau atsakovas pagal 2007-09-01 paslaugų teikimo sutartį tik iš dalies apmokėjo ieškovo pateiktas sąskaitas faktūras Nr. 10119 ir 10120, t. y. sumokėjo 80 000 Lt ir liko skolingas 225 620 Lt.

5Atsakovas UAB „Vera stella“ priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo IĮ „Ifex Baltic“ 88 748 Lt dėl be teisėto pagrindo įgytų lėšų, 10 554,12 Lt palūkanų, 9,61 proc. punkto metinių palūkanų už priteistą 88 748 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas nesuteikė paslaugų pagal sąskaitas faktūras Nr. 10119 ir 10120, todėl ji neturi pagrindo jas apmokėti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino iš dalies: priteisė atsakovui iš ieškovo 88 748 Lt be pagrindo įgytų lėšų, 10 554,12 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos 99 302,12 Lt sumos nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos, t. y. nuo 2010-05-24, iki sprendimo įvykdymo dienos ir 6 479 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų, likusią priešieškinio dalį atmetė; priteisė iš ieškovo 4 691,80 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas laikinąsias apsaugos priemones, taikytas ieškovo turtui Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-24 nutartimi, paliko galioti iki sprendimo įvykdymo. Remdamasis bylos duomenimis teismas nustatė, kad 2007-09-01 šalys sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo organizuoti žmonių apgyvendinimą viešbučiuose, poilsio bazėse ir kt., maitinimą, gyvenimo sąlygų gerinimą; spręsti visus iškilusius klausimus, susijusius su apgyvendinimu ir maitinimu; paruošti sutartis pasirašymui dėl žmonių apgyvendinimo ir maitinimo ir kt. (sutarties 1 p.). Atsakovas pagal šią sutartį įsipareigojo sumokėti ieškovui kiekvieną mėnesį nuo 15-30 d. už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas pagal pateiktą sutarties priedą ir išrašytą sąskaitą faktūrą (sutarties 2 p.). Ieškovas laikotarpiu nuo 2007-09-30 iki 2007-11-27 pateikė atsakovui 10 sąskaitų faktūrų, iš kurių aštuonios buvo apmokėtos pilnai, o 2007-11-27 sąskaitą faktūrą Nr. 10120 atsakovas apmokėjo iš dalies, t. y. 80 000 Lt, o 2007-10-31 sąskaitą faktūrą Nr. 10119 iš viso neapmokėjo. Teismo teigimu, byloje ginčas kilo iš esmės dėl tarp šalių sudarytos sutarties 2.2 p. aiškinimo. Atsakovas, atsisakydamas apmokėti pateiktas sąskaitas, nurodo, kad šalių buvo susitarta, jog sąskaita apmokama po to, kai šalys suderina apgyvendintų žmonių skaičių ir suteiktas paslaugas, suderinimą įformindamos sutarties priedu ir tik šalių suderintas sutarties priedas įrodo, kad paslaugos buvo atliktos ir priimtos, po ko kitai šaliai kyla pareiga jas apmokėti. Ieškovas reikalaudamas priteisti skolą, reikalavimą grindžia tuo, kad tokį suderinimą pasirašydavo tik atsakovo direktorius, konstatuodamas, kad šalys šio sutarties punkto realiai nevykdė. Teismas, įvertinęs šalių, liudytojų paaiškinimus, rašytinę bylos medžiagą padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog jis atsakovui suteikė paslaugų, kurių apmokėjimo jis reikalauja (CPK 12 str., 177 str. 4 d., 178 str.). Ginčo sutarties 2.2 punktas suformuluotas taip: „Užsakovas sumoka vykdytojui kiekvieną mėnesį nuo 15-30 d. už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas pagal pateiktą sutarties priedą ir išrašytą sąskaitą faktūrą“. Taigi teismo teigimu, sutarties 2.2 punktas nedviprasmiškai nustato, kad prie sąskaitos faktūros turi būti pateiktas priedas, iš pateiktų sąskaitų faktūrų Nr. 10110 - 10118 ir priedų prie jų (b. l. 88-104) matyti, kad prie kiekvienos sąskaitos yra pridėtas priedas, kurį patvirtindavo atsakovo direktorius, už ką ir kiek reikia mokėti. Priede Nr. 1 nurodyta paslauga ir jos kaina atitinka sąskaitose faktūrose nurodytas sumas. Abi šalys pripažino, kad ieškovo uždarbis buvo kainų skirtumas tarp ieškovo surastų tinkamų gyvenamųjų patalpų kainos ir atsakovo kainos, mokamos už vieną lenkų darbininko apgyvendinimą. Tuo tikslu šalys pasibaigus mėnesiui tarpusavyje derindavo, kiek ir kokiame viešbutyje buvo apgyvendinta žmonių, kokios kitos paslaugos buvo tarpusavyje suteiktos. Šių derinimų pagrindu buvo išrašomos sąskaitos faktūros. Teismas konstatavo, kad šalių elgesys po sutarties sudarymo rodo, jog šalys vykdė sutarties 2.2 punkto reikalavimus, todėl atmetė ieškovo argumentus, kad sutarties 2.2 punkto reikalavimas buvo tik formalus. Atsakovas nurodė, kad ieškovas pagal sąskaitas faktūras Nr. 10119 ir Nr. 10120 paslaugų neatliko ir tik per klaidą sąskaita Nr. 10120 buvo iš dalies apmokėta. Kadangi ieškovas, nors ir būdamas ūkio subjektas, kuris privalo vesti buhalterinę apskaitą, nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad suteikė atsakovui kokias nors paslaugas pagal 2007-09-01 paslaugų teikimo sutartį, kurių apmokėjimo reikalauja pagal sąskaitas Nr. 10119, 10120, teismas konstatavo, kad ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CPK 185 str.).

8Dėl priešieškinio teismas nurodė, kad bylos medžiaga nustatyta, jog 2007-11-27 atsakovas mokėjimo pavedimu Nr. 404 į ieškovo sąskaitą pervedė 80 000 Lt, pavedime nurodydama „už paslaugas pagal s/f WIF 10120“. Nustatyta, kad ieškovas neįrodė atlikęs paslaugų, kurių apmokėjimo reikalavo. Pinigai pagal paslaugų sutartį perduodami tam tikram tikslui – nagrinėjamu atveju atsakovo per klaidą pervesti 80 000 Lt buvo skirti apmokėti už paslaugas. Šią pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, kai sutartis neįvykdoma. Kadangi 2007-09-01 paslaugų teikimo sutarties tikslas nebuvo pasiektas, t. y. paslaugos pagal sąskaitas Nr. 10119, 10120 nebuvo suteiktos, teismas laikė, kad pagal 2007-09-01 sutartį ieškovo gauti pinigai buvo jam perduoti be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, taigi jų gali būti reikalaujama iš ieškovės pagal CK 6.237 straipsnį, todėl atsakovo priešieškinio dalį dėl 80 000 Lt priteisimo tenkino. Taip pat teismas tenkino priešieškinio reikalavimą dėl 8 748 Lt priteisimo (CK 6.237 str.) ir 10 554,12 Lt palūkanų priteisimo (CK 240 str. 1 d.) bei 6 procentų dydžio procesinių palūkanų nuo priešieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo (CK 6.210 str.).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas IĮ ,,Ifex Baltic“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias paslaugų sutartį, prievolių kylančių iš sutarties vykdymą bei jų nevykdymo teisines pasekmes. Teismas netinkamai išaiškino paslaugų sutarties esmę, jos nuostatas, vertino tik pažodinį paslaugų teikimo sutarties turinį ir visiškai nesiaiškino sutarties esmės, šalių elgesio po sutarties sudarymo. Teismas visiškai nevertino byloje esančio Palangos miesto apylinkės prokuratūros 2008 m. birželio 27 d. nutarime užfiksuotų UAB ,,Vera stella“ akcininko paaiškinimų, kuris nurodė, kad ieškovas sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, suteikė paslaugas, o už jas buvo apmokama pagal pateiktas sąskaitas faktūras. Sąlyga apie priedus paslaugų teikimo sutartyje yra formali, ji nebuvo vykdoma, nes šalys pasitikėjo ir bendradarbiavo, kol atsakovas pradėjo reikšti nepagrįstus reikalavimus dėl ieškovo gaunamo pelno pasidalijimo.

122. Teismas nepagrįstai netaikė teisės normų, reglamentuojančių sutarties pakeitimo išlygą. Nagrinėjamoje byloje sprendžiant dėl sutarties sąlygos, nustatančios prie sąskaitos faktūros pateikti priedo pakeitimo, yra pagrindas pripažinti CK 6.183 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, dėl kurių atsakovas prarado teisę remtis paslaugų teikimo sutarties 4.2 p. išlyga dėl sutarties pakeitimo įforminimui nustatyto rašytinės formos reikalavimą, buvimą. Tokią išvadą suponuoja bylos įrodymai, patvirtinantys, kad pagal pateiktą 2007 m. lapkričio 27 sąskaitą Nr. 10120 atsakovas tą pačią dieną apmokėjo ieškovui 80 000 Lt ir apmokėtos sąskaitos neginčijo iki pat ieškovo ieškinio teismui pateikimo. Toks atsakovo elgesys nepateisinamas atsakovo neapdairumu, todėl teismo išvada, kad atsakovas apmokėjo sąskaitą per klaidą yra nepagrįsta. Atsakovui, kaip verslo subjektui, taikytini griežtesni reikalavimai dėl teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už veiklą standartai. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas apmokėjo pateiktą sąskaitą be priedo, o vėliau jos neginčijo teisme, ieškovas turėjo pagrindą remtis atsakovo elgesiu ir laikyti, kad atsakovas sutiko su pateiktos sąskaitos apmokėjimu. Toks šalių elgesys yra pakankamas pagrindas išvadai, kad atsakovas atsisakė sutarties sąlygos, reikalaujančios sutarties pakeitimus įforminti raštu.

13Atsakovas UAB ,,Vera stella“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, priimtas tinkamai ištyrus ir įvertinus bylos nagrinėjimo metu pateiktus įrodymus bei tinkamai pritaikius teisės normas, todėl nėra pagrindo jį naikinti.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Apeliacinė instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų ir visais atvejais ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

17Byloje sprendžiamas ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo ir šalių prievolės atsiskaityti pagal sutartį.

18Dėl sutarties sąlygų aiškinimo

19Byloje nustatyta, kad šalys 2007 m. rugsėjo 1 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį (prijungtos civ. bylos Nr. L2-1522-253/2010, b. l. 6, 7). Civilinio kodekso 6.716 straipsnio 1 dalis apibrėžia paslaugų sutarties sampratą – paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

20Šalių paslaugų teikimo sutartimi buvo sutarta, jog ieškovas (paslaugų teikėjas) organizuos žmonių apgyvendinimą viešbučiuose, poilsio bazėse, sanatorijose, butuose bei kitose gyvenimui tinkamose patalpose, jų maitinimą, gyvenimo sąlygų gerinimą (sutarties 1.1 p.), taip pat paruoš sutartis pasirašymui dėl žmonių apgyvendinimo ir maitinimo (sutarties 1.4 p.) ir išnuomos žmonių apgyvendinimui gyvenamąsias patalpas (sutarties 1.5 p.). Dėl šių sutarties sąlygų iš esmės tarp šalių ginčo nėra, šalių ginčas kilo dėl atsiskaitymo pagal sutartį.

21Civilinio kodekso 6.720 straipsnio 3 dalis nurodo, jog suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties 2.2 punktas numatė, kad užsakovas (atsakovas) sumoka vykdytojui (ieškovui) kiekvieną mėnesį nuo 15-30 d. už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas pagal pateiktą sutarties priedą ir išrašytą sąskaitą faktūrą.

22Šalys nesutaria dėl sutarties priedo buvimo privalomumo, atsiskaitant pagal sutartį, todėl ši aplinkybė aiškintina plačiau.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo teisminėje praktikoje ne kartą apibrėžė sutarčių aiškinimo taisyklių pagrindinius kriterijus ir nurodė, kad esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3 K-3-318/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-116/2012).

24Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir aiškindamasis minėtą sutarties nuostatą, surinko įrodymus – anksčiau apmokėtas sąskaitas faktūras ir prie jų esančius priedus (b. l. 88-104), apklausė liudytoją D. L., pasirašiusį ir vykdžiusį sutartį kaip atsakovo įgaliotas asmuo (b. l. 142) ir padarė išvadą, jog ieškovas neturi pagrindo reikalauti apmokėti pagal jo ieškinyje nurodytą sąskaitą faktūrą, nes jis netinkamai vykdė sutarties sąlygas, tai yra nepateikė priedo prie sutarties, kuris patvirtintų jo teiktų paslaugų buvimą.

25Teisėjų kolegija sutinka su tokia teismo išvada. Byloje esantys įrodymai paneigia apelianto argumentus, kad sutarties 2.2 punkte numatyti priedai niekada nebuvo pateikiami, nes neva taip buvo susitarta su atsakovu. Iš pateiktų PVM sąskaitų faktūrų, dėl kurių apmokėjimo ginčo nekilo, Nr. 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, 10116, 10117, 10118 matyti, kad prie jų pridėti dokumentai, pavadinti ,,priedais prie sutarties Nr. ST-07/95“, ir juose nurodytos konkrečios paslaugos (pvz., namo nuoma Žemupio 50, Mažeikiai, už 2007 09 mėn., paslaugos kaina su PVM 15340 Lt), tai atitinka išrašytą sąskaitą faktūrą Nr. 10110 (b. l. 88, 89). Visi šie dokumentai patvirtinti atsakovo įmonės antspaudu ir administracijos vadovo parašu. Apeliantas nepagrindė jokiais įrodymais savo skundo argumentų, jog tokių priedų prie sutarties nebuvo reikalaujama. Kad prie paslaugų teikimo sutarties būtina pateikti duomenis apie suteiktas paslaugas, įtvirtinta jau pačioje šios rūšies sutarčių sampratoje, o taip pat tai numato ir CK 6.722 straipsnis, įpareigojantis paslaugų teikėją kliento reikalavimu pateikti jam visą reikiamą informaciją ir ataskaitą apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą. Priešingu atveju, iš paties paslaugų teikimo sutarties teksto, nesant jokių priedų ar ataskaitų apie suteiktas paslaugas, niekada nebūtų aišku, už kokias konkrečiai paslaugas reikalaujama atsiskaityti.

26Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad neturi pagrindo išvadai, jog atsakovui pagal ieškovo ieškiniu nurodomas sąskaitas faktūras kyla prievolė atsiskaityti, nes, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nėra pateikta įrodymų, kad paslaugos pagal sutartį buvo suteiktos.

27Be to, pažymėtina, kad net ir nesiaiškinant ir neanalizuojant sutarties sąlygos dėl priedo prie sutarties buvimo, nėra pagrindo ieškinio tenkinimui, remiantis vien pateikta sąskaita faktūra Nr. 10120 (prijungtos civ. bylos l. 5). Iš šio dokumento teksto matyti, kad ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą ,,už apgyvendinimo paslaugas viešbučiuose, suma 224 000“, tuo tarpu kitoje dokumento eilutėje ,,paslaugų kaina“ nurodyta 40 320 Lt. Iš pirmosios instancijos teismo posėdžių protokolų matyti, kad teismas ieškovui keletą kartų siūlė pateikti įrodymus dėl šios sumos (tuo pačiu, ir ieškinio kainos) pagrindimo, tačiau ieškovas to nepadarė. Todėl vien sąskaitos faktūros išrašymas, nepagrindžiant sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos jokiais kitais duomenimis, o kitai šaliai tokią sąskaitą faktūrą ginčijant, negali būti pakankamu pagrindu priteisti joje nurodytą sumą.

28Dėl nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmestas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, laikytinas teisėtu ir pagrįstu, apeliacinio skundo argumentais jo naikinti ar keisti nėra pagrindo, todėl jis paliktinas nepakeistas.

29Dėl priešieškinio

30Byloje nustatyta, kad atsakovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą Nr. 10120 (prijungtos civ. bylos l. 5), ji tą pačią dieną, tai yra 2007 m. lapkričio 27 d. atsakovo buvo iš dalies apmokėta pavedimu Nr. 404 sumokant 80 000 litų, pavedime nurodant ,,už paslaugas pagal s/f WF 10120 dalininis“ (prijungtos civ. bylos l. 10).

31Atsakovas 2008 m. sausio 8 d. pranešimu (b. l. 18) nurodė ieškovui per klaidą sumokėjęs 80 000 litų ir pateikė debetinę sąskaitą, prašydamas šią sumą sugrąžinti (b. l. 17).

32Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ieškinio netenkinimo motyvais (kad paslaugos pagal ginčijamą sąskaitą nebuvo suteiktos), sprendė, kad ieškovas atsakovo lėšas (80 000 litų) įgijo be teisėto pagrindo ir taip nepagrįstai praturtėjo, todėl priešieškinį tenkino ir šią sumą priteisė atsakovui iš ieškovo.

33Teisėjų kolegija su šia pozicija ne visiškai sutinka.

34Apeliantas teisingai nurodo, kad verslo subjektui, kokiu yra ir bendrovė ,,Vera stella“, taikytini griežtesni reikalavimai, naudojantis savo teisėmis ir pareigomis bei griežtesni atsakomybės standartai. Todėl atsakovo elgesys – sąskaitos apmokėjimas iš dalies ir apmokėtų lėšų nereikalavimas gana ilgą laiką (iš esmės iki ieškovas pradėjo ginčą) rodo, kad tam tikrų paslaugų suteikimas buvo pripažintas. Apmokėta suma – 80 000 litų negali būti laikoma tokia suma, kuri būtų sumokėta tiesiog neapsižiūrėjus, suklydus ir pan. Tokia suma nėra maža bet kokiai įmonei ir kiekvienas apdairus, protingas verslininkas, prieš apmokėdamas sąskaitą tokiai sumai, pasidomės, už ką yra mokama ir ar pagrįsta sąskaita. Šalių tarpusavio bendradarbiavimas, įstatymo įpareigojimas šalis kooperuotis civiliniuose teisiniuose santykiuose, suponuoja išvadą, kad atsakovas buvo įsitikinęs, jog turėjo pagrindo apmokėti pateiktą sąskaitą, todėl šiuo metu tokių veiksmų negalima kvalifikuoti kaip atsakovo nepagrįsto praturtėjimo.

35Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas priešieškinį, neteisingai aiškino materialinės teisės normas, todėl ši teismo sprendimo dalis naikintina ir priešieškinis atmestinas kaip nepagrįstas.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą ir pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas pateikdamas apeliacinį skundą sumokėjo 300 Lt dydžio žyminį mokestį, o likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimas ieškovui Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartimi buvo atidėtas iki sprendimo šioje byloje priėmimo. Įvertinus apeliacinio skundo atmestų ir patenkintų reikalavimų dalį, iš ieškovo priteistina 2 992,94 Lt (6 272,63 – 300 – (99 302,12 x 3 %)) žyminio mokesčio valstybei. Kadangi byloje tiek ieškinys, tiek priešieškinis atmetamas, tarp šalių bylinėjimosi išlaidos nepaskirstytinos.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

39Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimą pakeisti.

40Panaikinti sprendimo dalį, kuria priešieškinis patekintas: priteista atsakovui UAB „Vera stella“ iš ieškovo IĮ „Ifex Baltic“ 88 748 Lt be pagrindo įgytų lėšų, 10 554,12 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos 99 302,12 Lt sumos nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos, t. y. nuo 2010-05-24, iki sprendimo įvykdymo dienos ir 6 479 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą, priešieškinį atmesti.

41Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

42Priteisti iš ieškovo IĮ „Ifex Baltic“ 2 992,94 Lt žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas IĮ ,,Ifex Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovas UAB „Vera stella“ priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį... 8. Dėl priešieškinio teismas nurodė, kad bylos medžiaga nustatyta, jog... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas IĮ ,,Ifex Baltic“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos... 11. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias... 12. 2. Teismas nepagrįstai netaikė teisės normų, reglamentuojančių sutarties... 13. Atsakovas UAB ,,Vera stella“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Apeliacinė instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 17. Byloje sprendžiamas ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo ir šalių... 18. Dėl sutarties sąlygų aiškinimo... 19. Byloje nustatyta, kad šalys 2007 m. rugsėjo 1 d. sudarė paslaugų teikimo... 20. Šalių paslaugų teikimo sutartimi buvo sutarta, jog ieškovas (paslaugų... 21. Civilinio kodekso 6.720 straipsnio 3 dalis nurodo, jog suteikiamas paslaugas... 22. Šalys nesutaria dėl sutarties priedo buvimo privalomumo, atsiskaitant pagal... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo teisminėje praktikoje ne kartą... 24. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo... 25. Teisėjų kolegija sutinka su tokia teismo išvada. Byloje esantys įrodymai... 26. Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad neturi... 27. Be to, pažymėtina, kad net ir nesiaiškinant ir neanalizuojant sutarties... 28. Dėl nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo... 29. Dėl priešieškinio... 30. Byloje nustatyta, kad atsakovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą Nr. 10120... 31. Atsakovas 2008 m. sausio 8 d. pranešimu (b. l. 18) nurodė ieškovui per... 32. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ieškinio netenkinimo motyvais (kad... 33. Teisėjų kolegija su šia pozicija ne visiškai sutinka.... 34. Apeliantas teisingai nurodo, kad verslo subjektui, kokiu yra ir bendrovė... 35. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą ir pakeitus pirmosios instancijos... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 39. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimą pakeisti.... 40. Panaikinti sprendimo dalį, kuria priešieškinis patekintas: priteista... 41. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 42. Priteisti iš ieškovo IĮ „Ifex Baltic“ 2 992,94 Lt žyminio mokesčio...