Byla e2A-204-236/2019
Dėl atlygintinės inžinerinių tinklų naudojimosi tvarkos bei sąlygų nustatymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Romualdos Janovičienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Avelana“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Avelana“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“, Kauno miesto savivaldybei dėl atlygintinės inžinerinių tinklų naudojimosi tvarkos bei sąlygų nustatymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Avelana“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslino, atsakovėms UAB „Kauno vandenys“, Kauno miesto savivaldybei, prašydama nustatyti, kad atsakovės UAB „Kauno vandenys“ ir Kauno miesto savivaldybė ieškovei nuosavybės teise priklausančius inžinierinius tinklus – buitinio vandens, fekalinės kanalizacijos ir lietaus kanalizacijos tinklus, unikalus Nr. 1999-9019-6019, esančius adresu Sausinės g., Kaunas; susisiekimo komunikacijas – vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklus, unikalus Nr. 1900-2071-9010, esančius adresu Vynuogių g., Kaunas; inžinerinius tinklus – nuotekų tinklus, unikalus Nr. 4400-0892-7342, esančius adresu Gluosnių g., Kaunas; inžinerinius tinklus – lietaus nuotekų tinklus, unikalus Nr. 4400-0892-7564, esančius adresu Gluosnių g., Kaunas; inžinerinius tinklus – vandentiekio tinklus, unikalus Nr. 4400-0893-1100, esančius adresu Erškėčių g., Kaunas; inžinerinius tinklus – lietaus nuotekų tinklus, unikalus Nr. 4400-0893-0378, esančius adresu Erškėčių g., Kaunas; inžinerinius tinklus – nuotekų tinklus, unikalus Nr. 4400-0893-0736, esančius adresu Erškėčių g., Kaunas, naudoja atlygintinai, mokant ieškovei 2 858,67 Eur kiekvieną mėnesį; naudojimosi terminas – nuo 2014-01-01 iki inžinerinių tinklų išpirkimo dienos, įpareigojant atsakoves savo lėšomis padengti visas su šių inžinerinių tinklų naudojimu (eksploatavimu) susijusias išlaidas, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad yra vandentiekio ir nuotekų tinklų – inžinerinių tinklų – buitinio vandens, fekalinės kanalizacijos ir lietaus kanalizacijos tinklų, adresu Sausinės g., Vynuogių g., Gluosnių g., Erškėčių g., savininkė. Inžineriniai tinklai yra prijungti prie Kauno miesto vandentiekio tinklų, nuo 2006 metų atsakovė UAB „Kauno vandenys“ šiais tinklais naudojasi ir atlygintinai tiekia vartotojams geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugas, tai yra juos naudoja savo tiesioginių funkcijų įgyvendinimui. Be to, atsakovė UAB „Kauno vandenys“ yra paviršinių nuotekų tvarkytoja, todėl turi teisę ir pareigą tvarkyti paviršines nuotekas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.

103.

11Ieškovė UAB „Avelana“ pažymėjo, kad ieškovei Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-18 sprendimu buvo nustatyta atlygintina inžinerinių tinklų naudojimosi tvarka – 2 procentai nuo šių tinklų vertės priteisiant šią sumą iki 2013-12-31. Teisės aktai numato imperatyvią Kauno miesto savivaldybės pareigą perimti ieškovei priklausančius inžinerinius tinklus, kurie yra reikalingi ir tinkami viešajam vandens tiekimui bei paviršiniam nuotekų tvarkymui, Kauno miesto savivaldybės ar UAB „Kauno vandenys“ nuosavybėn, taip pat įtvirtina inžinierinių tinklų išpirkimo bei perdavimo tvarką. Tačiau atsakovės iki šiol inžinerinių tinklų neišpirko, jais naudojasi neatlygintinai.

124.

13Ieškovės teigimu, atsakovė Kauno miesto savivaldybė inžinerinių tinklų išpirkimo procedūrą vilkina, iki šios dienos nėra priimtas sprendimas dėl inžinerinių tinklų išpirkimo, o dalyje lietaus nuotekų tinklų išpirkimo procedūros net nepradėjo. Ieškovė su neatlygintinu tinklų naudojimu nesutinka, dėl inžinerinių tinklų naudojimo jokių sutarčių sudaryta nebuvo.

145.

15Ieškovė UAB „Avelana“ pažymėjo, kad mokėtino ieškovei atlyginimo už naudojimąsi inžineriniais tinklais dydis nustatytinas vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-18 sprendime byloje Nr. 2A-317/2014 suformuotu principu, jog atlyginimas turi „.. kompensuoti apskritai visų tinklų vertę per visus naudojamus 50 metų, jeigu iki to laiko šie tinklai vis dar nebūtų išpirkti“. Abi atsakovės turi pareigą organizuoti bei vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą, nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymą, atlyginimas ieškovei priteistinas iš abiejų atsakovių solidariai.

166.

17Ieškovės teigimu, ji kaip inžinerinių tinklų savininkė, turi teisę atlikti su savo turtu bet kokius veiksmus, nustatyti turto naudojimo sąlygas, jas keisti, naudoti turtą ir lemti jo likimą bet kokiu būdu. Savininkas turi teisę reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo nuosavybės teisių, o valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi. Ieškovė pageidauja, kad jai už jos nuosavybės naudojimą būtų mokamas atlygis. Be to, ieškovė yra privati įmonė ir neturi pareigos savo nuosavybe prisidėti prie viešųjų interesų tenkinimo.

187.

19Ieškovė nurodė, kad atsakovės nepagrįstai remiasi Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio 10 dalies nuostata, kurioje nustatyta, kad prašymą dėl naudojimo tvarkos ir sąlygų nustatymo teismui teikia savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija, ir ją aiškina kaip ieškovės teisės kreiptis į teismą su analogišku prašymu ribojančią nuostatą. Tik vienai teisinio santykio pusei pripažinus teisę kreiptis į teismą dėl šių santykių pakeitimo, pvz., dėl atlygintinės naudojimo tvarkos ir sąlygų nustatymo, būtų pažeista kitos teisinių santykio pusės, šiuo atveju ieškovės, teisė kreiptis į teismą dėl to paties dalyko. Toks Geriamojo vandens tiekimo įstatymo nuostatų aiškinimas reikštų ieškovės diskriminavimą pagal jos teisinį statusą, o tai neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies nuostatos. Kita vertus, ieškovė savo reikalavimą grindžia turimomis nuosavybės teisėmis į inžinerinius tinklus bei ta aplinkybe, kad atsakovės juos naudoja savo veikloje. Taigi, šis ieškovės reikalavimas nagrinėtinas ne tik Geriamojo vandens tiekimo įstatymo taikymo, bet ir Konstitucijos bei Civilinio kodekso nuostatų taikymo aspektu, kurie draudimo kreiptis į teismą siekiant apginti turimas nuosavybės teises nenumato. Be to, inžinerinių tinklų išpirkimo atveju atsakovių mokama inžinierinių tinklų išpirkimo kaina būtų kaip atlygis už įgyjamą daiktą, o ne už jo naudojimą.

208.

21Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

229.

23Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad yra pradėjusi dalies ieškovei priklausančių inžinerinių tinklų išpirkimo procedūrą, todėl ginčas dėl naudojimosi ieškovei priklausančiais inžineriniais tinklais yra sprendžiamas ikiteismine tvarka.

2410.

25Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ pažymėjo, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato, kad kilus ginčui dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo ir perdavimo savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn susitarti nepavyksta, turi būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. Ir tik nesusitariant dėl naudojimo sąlygų, jas nustato teismas (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6, 8 dalys).

2611.

27Atsakovės teigimu, priteisus ieškovei atlyginimą už naudojimąsi tinklais ieškovė nepagrįstai praturtėtų, nes dėl savo lėšomis įrengtų tinklų ji pardavė nekilnojamąjį turtą geresnėmis sąlygomis, todėl naudą jau yra gavusi.

2812.

29Atsakovė Kauno miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

3013.

31Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ginčo tinklai yra įvertinti nepriklausomo turto vertintojo siekiant vykdyti jų išpirkimą. Ginčo procedūras, jų eigą ir eiliškumą detaliai reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, numatantis, kad šalims nesusitarus dėl infrastruktūros naudojimo sąlygų ir tvarkos (nuomos, išpirkimo ir kt.), naudojimo sąlygas ir tvarką nustato teismas. Be to, prašymą teismui turi pateikti savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija, o ne inžinerinių tinklų savininkas.

3214.

33Atsakovės teigimu, ieškovė nesavalaikiai pateikė ieškinį, kadangi ginčo tinklų naudojimo sąlygos ir tvarka dar derinama tarp ginčo šalių. Kauno miesto savivaldybė taip pat nesutinka ir su prašoma nustatyti tinklų naudojimosi tvarka nurodydama, kad atsakovė jau yra gavusi naudą už tinklų įrengimą, todėl jos siekis atgauti visas į tinklus investuotas lėšas laikytinas akivaizdžiai nepagrįstu.

34II.

35Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3615.

37Kauno apygardos teismas 2018-05-15 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, atsakovei UAB „Kauno vandenys“ iš ieškovės UAB „Avelana“ priteisti 3 436,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3816.

39Teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Avelana“ yra vandentiekio ir nuotekų tinklų – inžinerinių tinklų – buitinio vandens, fekalinės kanalizacijos ir lietaus kanalizacijos tinklų, unikalus Nr. 1999-9019-6019, adresu Sausinės g., Kaune; susisiekimo komunikacijų – vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 1900-2071-9010, adresu Vynuogių g., Kaune; inžinerinių tinklų – nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-0892-7342, adresu Gluosnių g., Kaunas; inžinerinių tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-0892-7564, adresu Gluosnių g., Kaune; inžinerinių tinklų – vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-0892-8672, adresu Gluosnių g., Kaune; inžinerinių tinklų – vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-0893-1100, adresu Erškėčių g., Kaune; inžinerinių tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-0893-0378, adresu Erškėčių g., Kaune; inžinerinių tinklų – nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-0893-0736, adresu Erškėčių g., Kaune, savininkė. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-09-08 sprendimu Nr. T-491 UAB „Kauno vandenys“ buvo paskirta vandentiekio, buitinių nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkytoja.

4017.

41Teismas nurodė, kad ginčo dėl to, kad ieškovės nuosavybės teise valdomi inžineriniai tinklai yra prijungti į UAB „Kauno vandenys“ aptarnaujamą sistemą ir jais tiekiamas geriamasis vanduo bei šalinamos buitinės nuotekos, byloje nekyla. Ginčas kyla dėl naudojimosi privačiais tinklais atlygintinumo, atsakovėms vilkinant pareigos dėl šių tinklų išpirkimo vykdymą.

4218.

43Teismas pažymėjo, kad ieškovė 2009 metais kreipėsi į teismą dėl naudojimosi inžineriniais tinklais atlygintinės tvarkos nustatymo, Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-317/2014 ieškovės ieškinį tenkino, nustatė atlygintiną inžinerinių tinklų naudojimosi tvarką nurodydamas, jog metinis mokestis už naudojimąsi inžinieriniais tinklais yra 2 procentai nuo šių tinklų vertės. Teismas priteisė ieškovei nuo ieškinio padavimo dienos (2009-06-08) iki 2013-12-31 iš atsakovės UAB „Kauno vandenys“ 159 406,38 Lt (atitinka 46 167,40 Eur) atlyginimo. Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje taip pat nurodė, jog savivaldybė turėtų inicijuoti ieškovei priklausančių ir savivaldybės įmonės naudojamų tinklų išpirkimą.

4419.

45Teismas nustatė, kad ieškovė, atsižvelgdama į Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą ir juo priteistą atlyginimo dydį, 2017-02-10 atsakovei UAB „Kauno vandenys“ išrašė sąskaitą išankstiniam apmokėjimui už naudojimąsi inžineriniais tinklais už vėlesnį laikotarpį, t. y. nuo 2014-01-01 iki 2016-12-31, nurodydama 36 mėnesių kainą – 102 952,32 Eur (2 363,46 Eur / mėn.). Atsakovė šios sąskaitos nėra apmokėjusi.

4620.

47Teismas nurodė, kad ieškovė, reikšdama reikalavimus nustatyti atlygintinę inžinerinių tinklų naudojimosi tvarką nustatant mokėtino atlygio sumą ir įpareigojant atsakoves padengti visas išlaidas, susijusias su tinklų eksploatavimu, teigė, kad atsakovės vilkina tinklų išpirkimo procedūras, todėl ieškovė patiria nuostolius dėl tinklų priežiūros, kurių nuosavybės teisės atsakovėms negali perduoti dėl jų pačių neveikimo.

4821.

49Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčas kilęs dėl naudojimosi ieškovei priklausančiais inžineriniais tinklais tvarkos nustatymo, sprendė, kad tarp šalių susiklosčiusiems santykiams taikytinos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) nuostatos.

5022.

51Teismas nurodė, kad šiuo metu galiojančios Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatos numato, kad geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga bei tinkama viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga bei tinkama paviršinių nuotekų tvarkymui, turi būti savivaldybės institucijos iniciatyva perduodama savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui ar paviršinių nuotekų tvarkytojui vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka (Įstatymo 16 straipsnio 6 dalis). Jeigu dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo ir perdavimo savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn susitarti nepavyksta, savivaldybės institucijos iniciatyva turi būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. Jeigu dėl šio straipsnio 6 dalyje nurodytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros perdavimo ir (arba) jos naudojimo sąlygų susitarti nepavyksta, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo sąlygas ir tvarką nustato teismas (Įstatymo 16 straipsnio 8 dalis). Prašymą nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo sąlygas ir tvarką teismui teikia savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija (Įstatymo 16 straipsnio 10 dalis).

5223.

53Teismas sprendė, kad geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo sąlygos ir tvarka teismo nustatoma tik tada, jeigu šalims po įvykusių derybų nepavyksta susitarti dėl infrastruktūros išpirkimo ir perdavimo ir (arba) jos naudojimo sąlygų.

5424.

55Teismas nurodė, kad šiuo atveju ieškovė prašė nustatyti, kad atsakovės ieškovei priklausančius inžinerinius tinklus naudoja atlygintinai ir prašė priteisti už tokį naudojimąsi tam tikrą kainą, kas reiškia, kad ji siekia nustatyti naudojimosi inžineriniais tinklais sąlygas, kam įstatymas numato ikiteisminę tvarką ir tik šalims nepavykus susitarti, ją nustato teismas.

5625.

57Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-18 sprendimu, nustatydamas atlygintinę inžinerinių tinklų naudojimosi tvarką ir priteisdamas ieškovei atlyginimą už naudojimąsi tinklais iki 2013-12-31, vadovavosi iki 2014-11-01 galiojusia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcija, kuri nenumatė, kaip turėtų būti sprendžiami klausimai dėl naudojimosi inžineriniais tinklais, pastatytais privataus asmens, tvarkos. Šias aplinkybes konstatavo ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-04-10 nutartimi (civilinės bylos Nr. 3K-3-135/2012) grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo.

5826.

59Teismas nurodė, kad teisinis reguliavimas šiuo metu yra pasikeitęs, t. y. inžinerinių tinklų naudojimosi tvarkos nustatymas išsamiai sureguliuotas nuo 2014-11-01 įsigaliojusia įstatymo redakcija, galiojančia ir šiuo metu, kuria teismas ir vadovaujasi nagrinėjamoje byloje. Dėl to teismas sprendė, kad jau aptartos šiuo metu galiojančio Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatos įpareigoja šalis vesti derybas tiek dėl išpirkimo, tiek dėl naudojimosi inžineriniais tinklais, svarbu nustatyti, ar tokios derybos buvo (yra) vedamos ginčo atveju.

6027.

61Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad 2015-03-30 ieškovė kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę su prašymu dėl inžinerinių tinklų išpirkimo, 2015-09-14 gautas atsakymas ir 2015-09-11 parengta išvada dėl dalies inžinerinių tinklų išpirkimo sąlygų. 2016-02-15 Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius ieškovei pranešė, kad yra vykdomos viešojo pirkimo procedūros turto vertintojui parinkti, tam, kad būtų nustatyta siekiamų išpirkti inžinerinių tinklų vertė. 2016-10-19 Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius ieškovei pranešė, kad turto vertintojas yra parinktas, artimiausiu metu planuojama atlikti turto vertinimą. 2017-03-30 Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė UAB „Kauno vandenys“ siūlymą išpirkti inžinerinius tinklus pagal pridedamą sąrašą. 2017-05-23 raštu UAB „Kauno vandenys“ informavo savivaldybę, kad nesutinka su išpirktinų tinklų vertinimu. 2016-10-19, 2017-07-04, raštais Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius, 2017-08-08 raštu UAB „Kauno vandenys“ informavo ieškovę apie inžinerinių tinklų išpirkimo proceso eigą. 2018-03-21 ieškovė buvo informuota apie ketinamus išpirkti vandentiekio ir buitinių nuotėkų tinklus ir kainas. 2018-04-17 ieškovė informavo UAB „Kauno vandenys“ sutinkanti parduoti inžinerinius tinklus. Teismas sprendė, kad byloje pateikti duomenys patvirtina, kad šalys veda derybas dėl inžinerinių tinklų išpirkimo, kurios nėra baigtos.

6228.

63Teismas pažymėjo, kad pagal CPK 2, 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tik tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. Jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį, kaip pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, kad jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009; 2015-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8-916/2015).

6429.

65Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalių derybos dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išpirkimo nėra baigtos, o duomenų apie tai, kad šalys derėjosi dėl vandentiekio, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų naudojimosi laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki šios dienos ir joms susitarti nepavyko, byloje apskritai nėra, sprendė, kad negalima konstatuoti, kad ieškovės interesai šiuo metu yra pažeisti. Dėl to teismas darė išvadą, kad pagal ieškovės byloje pareikštus reikalavimus vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6-10 dalių nuostatomis, tol, kol šalys dar nebaigė tarpusavio derybų ginčo klausimais, ieškovė neturi reikalavimo teisės, nes šioje stadijoje teismas įstatymo nėra įpareigotas nustatyti infrastruktūros naudojimo sąlygas ir tvarką.

6630.

67Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovė laikytina netinkamu subjektu pateikti prašymą nustatyti infrastruktūros naudojimo sąlygas ir tvarką teismui ir pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 10 dalies nuostatas, nes tokį prašymą turėtų pateikti savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija.

6831.

69Teismas sprendė, kad nurodytos aplinkybės sudarė pagrindą teismui atmesti ieškinį CPK 5 straipsnio pagrindu – neįrodžius, kad ieškovės teisė yra pažeidžiama ar ginčijama.

7032.

71Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė neįrodė savo teisių pažeidimo ir pripažinus ją netinkamu ieškovu byloje, sprendė, kad ieškinio argumentai dėl inžinerinių tinklų išpirkimo kainos tampa teisiškai nereikšmingi, todėl atskirai šiuo klausimu nepasisakytina.

72III.

73Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7433.

75Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Avelana“ prašo panaikinti Kauno apylinkes teismo 2018-05-15 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7634.

77Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

7834.1.

79Pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimą nepagrįstai sutapatino su vienu iš Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 10 dalyje numatytu svetimos vandentvarkos infrastruktūros naudojimo įteisinimo būdu - infrastruktūros naudojimo sąlygų ir tvarkos nustatymu.

8034.2.

81Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 270 straipsnį, kadangi nenurodė priežasčių, kodėl nebuvo taikomos Konstitucijos 23 straipsnio bei 30 straipsnio 1 dalies nuostatos ir kodėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio nuostatos turi didesnė juridinę galią už Konstitucijos 23 straipsnio bei 30 straipsnio 1 dalies nuostatas.

8234.3.

83Jeigu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 str. 6-10 dalyse įtvirtintos procedūros laikytinos išankstinėmis ikiteisminėmis privalomomis procedūromis, tuomet šių procedūrų nesilaikymas yra pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 1 p.), o ne jį atmesti.

8434.4.

85Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad ieškovė neturi reikalavimo teisės, gynė, ne ieškovės kaip inžinerinių tinklų savininkės nuosavybės teises, bet atsakovių neteisėtus interesus, kuo ilgiau neatlygintinai naudotis jiems svetima nuosavybe.

8634.5.

87Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė laikytina netinkamu subjektu pateikti prašymą nustatyti infrastruktūros naudojimo sąlygas ir tvarką teismui ir pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 10 dalies nuostatas, nes tokį prašymą turėtų pateikti savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija. Ieškovės reikalavimas nagrinėtinas ne tik Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio nuostatų taikymo aspektu, bet ir Konstitucijos 30 straipsnio bei CK 4.37 straipsnio nuostatų taikymo aspektu.

8834.6.

89Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 str. l0 d. nuostatą aiškino kaip ieškovės teisės kreiptis į teismą su analogišku prašymu ribojančią nuostatą.

9034.7.

91Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio 6-10 dalių nuostatas.

9234.8.

93Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl užmokesčio už inžinerinių tinklų naudojimą dydžio.

9435.

95Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė UAB „Kauno vandenys“ prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9636.

97Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:

9836.1.

99Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, spręsdamas, jog ieškovė laikytina netinkamu subjektu pateikti teismui prašymą nustatyti Inžinerinių tinklų naudojimo sąlygas ir tvarką.

10036.2.

101Nepagrįsti ieškovės teiginiai dėl ieškinio palikimu nenagrinėtu.

10236.3.

103Vien ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog šalys veda derybas dėl inžinerinių tinklų išpirkimo, kurios nėra baigtos, iš vartojamos inžinerinių tinklų sąvokos formaliai neišskyrė ieškovei priklausančių lietaus nuotekų tinklų, dėl kurių išpirkimo derybų tarp ginčo šalių nebuvo, nesudaro pagrindo sprendimą laikyti nepagrįstu.

10436.4.

105Nepaisant to, kad ieškovė yra inžinerinių tinklų savininkė, jos nuosavybės teisė, remiantis Konstitucija, nėra absoliuti.

10636.5.

107Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-317/2014 nustatė, kad inžinerinių tinklų vertė yra 512 968,9 Eur. Tokią inžinerinių tinklų vertę Lietuvos apeliacinis teismas nustatė vadovaudamasis tiek ieškovės UAB „Avelana“ paaiškinimais, tiek VĮ Registrų centro nustatytomis vertėmis. Ieškovės nurodoma 1 418 074,61 Eur inžinerinių tinklų vertė prieštarauja ne tik Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-317/2014 nustatytai inžinerinių tinklų vertei, bet ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

10836.6.

109Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad jos teisė reikalauti atlyginimo už inžinerinių tinklų naudojimą inžinerinių tinklų išpirkimo ar kitokios jų naudojimo įteisinimo procedūros vykdymo metu nėra apribota ir šiuo laikotarpiu ji turi teisę už inžinerinių tinklų naudojimą gauti atlyginimą.

11036.7.

111Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnyje įtvirtinta infrastruktūros objektų naudojimo įteisinimo tvarka bei būdai yra pritaikyti situacijai, kuomet infrastruktūros objektai dar nėra perduoti naudotis savivaldybės institucijoms ir/ar tiekėjui, privalantiems užtikrinti viešųjų paslaugų - geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo - teikimą, ir jie vienu iš šiame straipsnyje numatytų būdų siekia įgyti infrastruktūros objektų faktinį naudojimą.

11236.8.

113Ieškovė UAB „Avelana“ apeliaciniame skunde nurodo melagingą aplinkybę, kad atsakovė UAB „Kauno vandenys“ neginčijo ieškovei priklausančių inžinerinių tinklų vertės ir prašomo amortizacinių atskaitymų dydžio.

11437.

115Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė Kauno miesto savivaldybė prašo apeliacinį skundą atmesti.

11638.

117Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:

11838.1.

119Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pagal ieškovės byloje pareikštus reikalavimus, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio 6-10 dalių nuostatomis, tol kol šalys dar nebaigė tarpusavio derybų ginčo klausimais, ieškovė neturi reikalavimo teisės, nes šioje stadijoje teismas įstatymo nėra įpareigotas nustatyti infrastruktūros naudojimo sąlygas ir tvarką.

12038.2.

121Ieškovė nepagrįstai reikalauja iš atsakovių gauti visą tinklų vertę atitinkančia pinigų sumą.

12238.3.

123Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovės neginčijo inžinerinių tinklų vertės ir prašomo amortizacinių atskaitymų dydžio.

12438.4.

125Ginčo santykiams esant reglamentuotiems viešosios teisės normomis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad UAB „Avelana“ yra netinkamas subjektas kreiptis į teismą dėl tokios tvarkos ir sąlygų nustatymo, juolab akivaizdžiai vykstant šalių deryboms dėl išpirkimo kainos.

12638.5.

127Ieškovė nepagrįstai teigia, kad ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtu, o ne atmestu. Pirmosios instancijos teismas 2017-09-25 nutartimi buvo palikęs ieškovės ieškinį nenagrinėtu (konstatavęs, jog šalys derasi dėl inžinerinių tinklų išpirkimo), tačiau UAB „Avelana“ pateikus atskirąjį skundą, Kauno apygardos teismas 2017-10-04 nutartimi pasinaikino savo ankstesnę nutartį ir buvo pradėtas pasirengimas bei bylos nagrinėjimas iš esmės. Ir tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, įvertinęs šalių pateiktus įrodymus, teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą ieškinį atmesti dėl aukščiau įvardintų priežasčių.

12838.6.

129Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl paviršinių lietaus nuotekų tinklų. UAB „Kauno vandenys“ neturi pareigos inicijuoti UAB „Avelana“ priklausančių lietaus nuotekų tinklų išpirkimo procedūrų.

130Teisėjų kolegija

konstatuoja:

131IV.

132Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13339.

134Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

135Dėl faktinių bylos aplinkybių

13640.

137Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „Avelana“ yra vandentiekio ir nuotekų tinklų – inžinerinių tinklų – buitinio vandens, fekalinės kanalizacijos ir lietaus kanalizacijos tinklų, unikalus Nr. 1999-9019-6019, adresu Sausinės g., Kaune; susisiekimo komunikacijų – vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 1900-2071-9010, adresu Vynuogių g., Kaune; inžinerinių tinklų – nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-0892-7342, adresu Gluosnių g., Kaunas; inžinerinių tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-0892-7564, adresu Gluosnių g., Kaune; inžinerinių tinklų – vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-0892-8672, adresu Gluosnių g., Kaune; inžinerinių tinklų – vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-0893-1100, adresu Erškėčių g., Kaune; inžinerinių tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-0893-0378, adresu Erškėčių g., Kaune; inžinerinių tinklų – nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-0893-0736, adresu Erškėčių g., Kaune, savininkė.

13841.

139Ieškovės UAB „Avelana“ finansinėje atskaitomybėje už 2016 metus turtas apskaitytas nurodant jo 1 336 283 Eur vertę, atsižvelgiant į jo nusidėvėjimą.

14042.

141Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-09-08sprendimu Nr. T-491 atsakovė UAB „Kauno vandenys“ buvo paskirta vandentiekio, buitinių nuotekų bei paviršinių nuotėkų tvarkytoja.

14243.

143Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl naudojimosi privačiais tinklais atlygintinumo, atsakovėms vilkinant pareigos dėl šių tinklų išpirkimo ar naudojimosi sąlygų ir tvarkos nustatymo pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą vykdymą.

14444.

145Ieškovė UAB „Avelana“ 2009 m. kreipėsi į teismą dėl naudojimosi inžineriniais tinklais atlygintinės tvarkos nustatymo, Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-317/2014 ieškovės ieškinį tenkino, nustatė atlygintiną inžinierinių tinklų naudojimosi tvarką nurodydamas, jog metinis mokestis už naudojimąsi inžinieriniais tinklais yra 2 procentai nuo šių tinklų vertės. Teismas priteisė ieškovei nuo ieškinio padavimo dienos (2009-06-08) iki 2013-12-31 iš atsakovės UAB „Kauno vandenys“ 159 406,38 Lt (46 167,40 Eur) atlyginimo.

14645.

147Ieškovė, atsižvelgdama į Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-15 sprendimą ir juo priteistą atlyginimo dydį, 2017-02-10 atsakovei UAB „Kauno vandenys“ išrašė sąskaitą išankstiniam apmokėjimui už naudojimąsi inžineriniais tinklais už vėlesnį laikotarpį, t. y. nuo 2014-01-01 iki 2016-12-31, nurodydama 36 mėnesių kainą – 102 952,32 Eur (2 363,46 Eur / mėn.). UAB „Kauno vandenys“ šios sąskaitos nėra apmokėjusi.

148Dėl ieškovės nuosavybės teisių ir teisės normų šalių santykiams taikymo

14946.

150Kaip minėta, nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl naudojimosi privačiais tinklais atlygintinumo, atsakovėms vilkinant pareigos dėl šių tinklų išpirkimo vykdymą.

15147.

152Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimą nepagrįstai sutapatino su vienu iš Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 10 dalyje numatytu svetimos vandentvarkos infrastruktūros naudojimo įteisinimo būdu - infrastruktūros naudojimo sąlygų ir tvarkos nustatymu. Esmė yra tai, kad pagal galiojančio Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 11 dalį už infrastruktūros naudojimą jos savininkui turi būti teisingai atlyginama.

15348.

154Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-18 sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-317/2014 nurodė, kad Geriamojo vandens įstatymo 18 straipsnio 2 dalis, be kita ko, įpareigoja savivaldybę ar jos kontroliuojamą įmonę, vykdančią viešojo vandens tiekimą, neišpirkus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, sudaryti sutartis dėl šių objektų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos ir pan.). Jei dėl viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo arba dėl sutarties dėl šios infrastruktūros naudojimo susitarti nepavyksta, naudojimosi viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra sąlygas ir tvarką gali nustatyti teismas. Šiuo metu galiojantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas iš esmės taip pat reglamentuoja tokius pat santykius.

15549.

156Lietuvos apeliacinis teismas minėtame sprendime taip pat nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs šią bylą kasacine tvarka, 2012 m. balandžio 10 d. nutartyje (bylos Nr. 3K-3-135/2012) pažymėjo, kad byloje neįrodytas šalių susitarimas, kad ieškovei nuosavybės teise priklausanti infrastruktūra būtų leidžiama atsakovui naudotis neatlygintinai ir kad spręstina, ar taip naudodamas šią infrastruktūrą, atsakovas nepagrįstai nepraturtėjo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, remdamasis ir ankstesne kasacinio teismo praktika, 2014-10-07 nutartyje pažymėjo, jog Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 18 straipsnio nuostatos turi imperatyvųjį pobūdį, nes tais atvejais, kai sukurta infrastruktūra, geriamojo vandens tiekimas turi būti užtikrintas visiems galintiems prisijungti prie vandens tiekimo infrastruktūros teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2013; 2014-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014). Dėl to Lietuvos apeliacinis teismas minėtame sprendime darė išvadą, kad nei teisės aktai, nei teismų praktika nesuformuoja prielaidų, leidžiančių ginčo infrastruktūrą atsakovui naudoti neatlygintinai, jeigu dėl to nesutinka jos savininkas (šiuo atveju, ieškovas). Tokią poziciją pagrindžia ir naujai įsigaliojęs Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (nauja redakcija nuo 2014-11-01 Nr. XII-939), kurio 16 straipsnio 11 dalis nurodo, jog už infrastruktūros naudojimą jos savininkui turi būti teisingai atlyginama. Minėtos teisės normos kalba apie savivaldybės ar jos kontroliuojamos įmonės, vykdančios viešojo vandens tiekimo funkciją, iniciatyvą tiek išpirkti ne jai nuosavybės teise priklausančią vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą, tiek sudaryti dėl jos naudojimo atitinkamas sutartis, tiek teisingai atlyginti jos savininkui. Tačiau nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tiek Kauno miesto savivaldybė, tiek UAB ,,Kauno vandenys“, naudojantys vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui ieškovui priklausančią infrastruktūrą, nerodė ir šiuo metu nerodo iniciatyvos ar ketinimo išpirkti šią infrastruktūrą ar sudaryti sutartis dėl jos naudojimo. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovei reikalaujant naudojimosi tvarkos nustatymo ir teisingo atlyginimo už infrastruktūros naudojimą, spręstina pagal minėtas teisės aktų nuostatas.

15750.

158Bylos duomenys patvirtina, kad ir šiuo metu tiek Kauno miesto savivaldybė, tiek UAB ,,Kauno vandenys“, naudojantys vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui ieškovui priklausančią infrastruktūrą, nerodo iniciatyvos ar ketinimo išpirkti šią infrastruktūrą ar sudaryti sutartis dėl jos naudojimo. Dėl to ieškovei, reikalaujant naudojimosi tvarkos nustatymo ir teisingo atlyginimo už infrastruktūros naudojimą, spręstina pagal minėtas teisės aktų nuostatas.

15951.

160Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė, kaip inžinerinių tinklų savininkė, turi teisę atlikti su savo turtu bet kokius veiksmus, nustatyti turto naudojimo sąlygas, jas keisti, naudoti turtą ir lemti jo likimą bet kokiu būdu. Savininkas turi teisę reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo nuosavybės teisių, o valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi.

16152.

162Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė savo reikalavimą kildina iš jos turimos nuosavybės teisės į inžinerinius tinklus, iš jos turimos teisės savo nuožiūra nustatyti inžinerinių tinklų naudojimo sąlygas, tame tarpe ir vykstant jų išpirkimo procedūrai.

16353.

164Teisėjų kolegija pažymi, kad vertinant, ar ieškovė turi teisę reikalauti atlygio tais atvejais, kai jos nuosavybė naudojama visuomenės poreikių tenkinimui, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė yra privati įmonė ir neturi pareigos savo nuosavybe prisidėti prie viešųjų interesų tenkinimo.

16554.

166CK 4.39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia, įstatymų arba teismo sprendimo. CK 4.39 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kilus abejonių dėl nuosavybės teisės apribojimo, visais atvejais laikoma, kad nuosavybės teisė neapribota.

16755.

168Teisėjų kolegijos vertinimu, vadovaujantis CK 4.39 straipsniu, laikytina, kad ieškovės nuosavybės teisės inžinerinių tinklų išpirkimo metu nėra apribotos ir ji turi teisę už inžinerinių tinklų naudojimą šiuo laikotarpiu gauti apmokėjimą.

16956.

170Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnyje įtvirtinta infrastruktūros naudojimo įteisinimo tvarka bei būdai yra pritaikyti situacijai, kuomet savivaldybės institucijoms ir/ar viešajam vandens tiekėjui, privalantiems užtikrinti viešųjų paslaugų – geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo tiekimą, infrastruktūros objektai dar nėra perduoti naudojimui ir jie vienu iš šiame straipsnyje nustatytu būdu siekia įgyti infrastruktūros objektų faktinį naudojimą. Esant tokiai situacijai nei viena iš šalių iš anksto nėra suteikusi kitai šaliai ekonominės naudos, pvz., savininkas dar nėra perdavęs infrastruktūros objektus naudojimui, o savivaldybės institucijos ar/ir viešasis vandens tiekėjas nėra jų priėmęs bet apmokėjęs savininkui už jų naudojimą ar išpirkimą. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad atsakovės ieškovei priklausančius inžinerinius tinklus faktiškai naudoja nuo 2002-2006 metų joms įstatymų priskirtų funkcijų vykdymui. Atsakovės inžinerinius tinklus naudoja išpirkimo procedūros vykdymo metu, gaudamos už tai teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą kainą. Naudojant inžinerinius tinklus jie nusidėvi, nuvertėja, tačiau ieškovė, kaip tinklų savininkė ir pagal Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio 15 dalies nuostatas atsakinga už inžinerinių tinklų būklę, jokios kompensacijos negauna, kas užkerta bet kokią galimybę organizuoti inžinerinių tinklų priežiūrą bei remontą.

17157.

172Teisėjų kolegijos vertinimu, pradėta inžinerinių tinklų įteisinimo procedūrą neriboja ieškovės teisės nustatyti inžinerinių tinklų naudojimo sąlygas ir reikalauti apmokėjimo už jai priklausančių tinklų faktinį naudojimą, vykstančios tarp šalių derybos dėl inžinerinių tinklų išpirkimo nesusijusios su ieškovės reikalavimu.

17358.

174Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimą nepagrįstai sutapatino su vienu iš Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio 10 dalyje numatytu svetimos vandentvarkos infrastruktūros naudojimo įteisinimo būdu - infrastruktūros naudojimo sąlygų ir tvarkos nustatymu. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ieškovės teisės į atlygį už jai priklausančių inžinerinių tinklų naudojimą Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio 6-10 dalyse nurodytų procedūrų vykdymo metu, taip pat nepagrįstai nevertino Konstitucijos 23 straipsnio bei 30 straipsnio 1 dalies nuostatų.

175Dėl ieškovės teisės kreiptis į teismą

17659.

177Teisėjų kolegijos nuomones, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė laikytina netinkamu subjektu pateikti prašymą nustatyti infrastruktūros naudojimo sąlygas ir tvarką teismui ir pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 10 dalies nuostatas, nes tokį prašymą turėtų pateikti savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija.

17860.

179Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia turimomis nuosavybės teisėmis į inžinerinius tinklus bei ta aplinkybe, kad atsakovės juos naudoja savo veikloje.

18061.

181Teisė reikalauti nustatyti atlygintines inžinerinių tinklų naudojimo sąlygas yra įtvirtinta Konstitucijos 23 straipsnyje, CK 4.37 straipsnio 1 dalyje bei kituose teisės aktuose. Dėl to darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas nagrinėtinas ne tik Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio prasme, ir minėtų Konstitucijos bei Civilinio kodekso nuostatų taikymo aspektu, kuriose draudimo kreiptis į teismą siekiant apginti turimas nuosavybės teises nėra.

18262.

183Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio 10 dalies nuostatą aiškina kaip ieškovės teisės kreiptis į teismą su analogišku prašymu ribojančią nuostatą.

18463.

185Ieškovei priklausantys tinklai atsakovių naudojami teikiant geriamojo vandens, nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Sausinės, Vynuogių, Gluosnių. Erškėčių gatvių gyventojams. Tinklai yra naudojami ir jų išpirkimo procedūros vykdymo metu. Dėl to darytina išvada, kad tarp šalių egzistuoja civilinis teisinis santykis dėl inžinerinių tinklų naudojimo ir abi ginčo šalys turi teisę kreiptis į teismą dėl šių santykių pakeitimo, pvz.. dėl naudojimo tvarkos ir sąlygų nustatymo.

18664.

187Teisėjų kolegija pažymi, kad aiškinant Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnio 10 dalį, šiame straipsnyje reglamentuojama situacija kai vandentvarkos infrastruktūros objektai dar nėra perduoti vandens tiekėjui naudotis ir jie vienu iš šiame straipsnyje nustatytu būdu siekia įgyti infrastruktūros naudojimo teisę. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju atsakovės jau faktiškai naudojasi ieškovės nuosavybe ir, esant šiai aplinkybei, pripažinus, jog tik atsakovės turi teisę kreiptis į teismą dėl naudojimo tvarkos ir sąlygų nustatymo, būtų paneigta ne tik ieškovės teisė reikalauti nustatyti savo nuosavybės naudojimo sąlygas, bet ir ginti savo pažeistas subjektines nuosavybes teises teisme. Dėl to darytina išvada, kad ta aplinkybė, kad privatūs asmenys - infrastruktūros savininkai neįvardijami įstatymo 16 straipsnio 10 dalyje, kaip turintis teisę kreiptis į teismą, nereiškia, kad jų teisės kreiptis į teismą yra apribotos.

188Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

18965.

190Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

191Dėl procesinės bylos baigties

19266.

193Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacines instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmes išnagrinėti apeliacines instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtu pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2009).

19467.

195Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės UAB „Avelana“ ieškinį, tokio savo procesinio sprendimo tinkamai nepagrindė, neišaiškino ir nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių dėl reikalaujamo atlyginimo už infrastruktūros naudojimą realumo ir jo pagrįstumo, t. y. neatskleidė bylos esmės, todėl tokio savo procesinio sprendimo tinkamai nepagrindė. Pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmes išnagrinėti apeliacines instancijos teisme, kadangi dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais. Įvertinus naujai tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimtį bei pobūdį, apeliaciniu skundu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir byla perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

196Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

19768.

198Bylos dalį grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimas nėra sprendžiamas (CPK 93 straipsnis).

199Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

200Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 15 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Avelana“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad yra vandentiekio ir nuotekų... 10. 3.... 11. Ieškovė UAB „Avelana“ pažymėjo, kad ieškovei Lietuvos apeliacinio... 12. 4.... 13. Ieškovės teigimu, atsakovė Kauno miesto savivaldybė inžinerinių tinklų... 14. 5.... 15. Ieškovė UAB „Avelana“ pažymėjo, kad mokėtino ieškovei atlyginimo už... 16. 6.... 17. Ieškovės teigimu, ji kaip inžinerinių tinklų savininkė, turi teisę... 18. 7.... 19. Ieškovė nurodė, kad atsakovės nepagrįstai remiasi Geriamojo vandens... 20. 8.... 21. Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti,... 22. 9.... 23. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad yra pradėjusi dalies... 24. 10.... 25. Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ pažymėjo, kad Geriamojo vandens tiekimo ir... 26. 11.... 27. Atsakovės teigimu, priteisus ieškovei atlyginimą už naudojimąsi tinklais... 28. 12.... 29. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 30. 13.... 31. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ginčo tinklai yra įvertinti... 32. 14.... 33. Atsakovės teigimu, ieškovė nesavalaikiai pateikė ieškinį, kadangi ginčo... 34. II.... 35. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 36. 15.... 37. Kauno apygardos teismas 2018-05-15 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti,... 38. 16.... 39. Teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Avelana“ yra vandentiekio ir nuotekų... 40. 17.... 41. Teismas nurodė, kad ginčo dėl to, kad ieškovės nuosavybės teise valdomi... 42. 18.... 43. Teismas pažymėjo, kad ieškovė 2009 metais kreipėsi į teismą dėl... 44. 19.... 45. Teismas nustatė, kad ieškovė, atsižvelgdama į Lietuvos apeliacinio teismo... 46. 20.... 47. Teismas nurodė, kad ieškovė, reikšdama reikalavimus nustatyti atlygintinę... 48. 21.... 49. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčas kilęs dėl naudojimosi ieškovei... 50. 22.... 51. Teismas nurodė, kad šiuo metu galiojančios Geriamojo vandens tiekimo ir... 52. 23.... 53. Teismas sprendė, kad geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų, taip pat... 54. 24.... 55. Teismas nurodė, kad šiuo atveju ieškovė prašė nustatyti, kad atsakovės... 56. 25.... 57. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-18 sprendimu,... 58. 26.... 59. Teismas nurodė, kad teisinis reguliavimas šiuo metu yra pasikeitęs, t. y.... 60. 27.... 61. Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad 2015-03-30 ieškovė kreipėsi į... 62. 28.... 63. Teismas pažymėjo, kad pagal CPK 2, 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tik... 64. 29.... 65. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalių derybos dėl vandentiekio ir... 66. 30.... 67. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovė laikytina netinkamu subjektu... 68. 31.... 69. Teismas sprendė, kad nurodytos aplinkybės sudarė pagrindą teismui atmesti... 70. 32.... 71. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė neįrodė savo teisių... 72. III.... 73. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 74. 33.... 75. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Avelana“ prašo panaikinti Kauno... 76. 34.... 77. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 78. 34.1.... 79. Pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimą nepagrįstai sutapatino su... 80. 34.2.... 81. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 270 straipsnį, kadangi nenurodė... 82. 34.3.... 83. Jeigu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Geriamojo vandens tiekimo... 84. 34.4.... 85. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad ieškovė neturi reikalavimo... 86. 34.5.... 87. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė laikytina... 88. 34.6.... 89. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Geriamojo vandens tiekimo įstatymo... 90. 34.7.... 91. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Geriamojo vandens tiekimo... 92. 34.8.... 93. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl užmokesčio už... 94. 35.... 95. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė UAB „Kauno... 96. 36.... 97. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:... 98. 36.1.... 99. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Geriamojo vandens tiekimo... 100. 36.2.... 101. Nepagrįsti ieškovės teiginiai dėl ieškinio palikimu nenagrinėtu.... 102. 36.3.... 103. Vien ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog... 104. 36.4.... 105. Nepaisant to, kad ieškovė yra inžinerinių tinklų savininkė, jos... 106. 36.5.... 107. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-18 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 108. 36.6.... 109. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad jos teisė reikalauti atlyginimo už... 110. 36.7.... 111. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16... 112. 36.8.... 113. Ieškovė UAB „Avelana“ apeliaciniame skunde nurodo melagingą aplinkybę,... 114. 37.... 115. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė Kauno miesto... 116. 38.... 117. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:... 118. 38.1.... 119. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pagal ieškovės byloje... 120. 38.2.... 121. Ieškovė nepagrįstai reikalauja iš atsakovių gauti visą tinklų vertę... 122. 38.3.... 123. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovės neginčijo inžinerinių tinklų... 124. 38.4.... 125. Ginčo santykiams esant reglamentuotiems viešosios teisės normomis, pirmosios... 126. 38.5.... 127. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad ieškinys turėjo būti paliktas... 128. 38.6.... 129. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 130. Teisėjų kolegija... 131. IV.... 132. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 133. 39.... 134. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 135. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 136. 40.... 137. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „Avelana“ yra vandentiekio ir... 138. 41.... 139. Ieškovės UAB „Avelana“ finansinėje atskaitomybėje už 2016 metus turtas... 140. 42.... 141. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-09-08sprendimu Nr. T-491 atsakovė UAB... 142. 43.... 143. Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl naudojimosi privačiais tinklais... 144. 44.... 145. Ieškovė UAB „Avelana“ 2009 m. kreipėsi į teismą dėl naudojimosi... 146. 45.... 147. Ieškovė, atsižvelgdama į Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-15 sprendimą... 148. Dėl ieškovės nuosavybės teisių ir teisės normų šalių santykiams... 149. 46.... 150. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl naudojimosi privačiais... 151. 47.... 152. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimą... 153. 48.... 154. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-18... 155. 49.... 156. Lietuvos apeliacinis teismas minėtame sprendime taip pat nurodė, kad Lietuvos... 157. 50.... 158. Bylos duomenys patvirtina, kad ir šiuo metu tiek Kauno miesto savivaldybė,... 159. 51.... 160. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė, kaip inžinerinių tinklų... 161. 52.... 162. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė savo reikalavimą... 163. 53.... 164. Teisėjų kolegija pažymi, kad vertinant, ar ieškovė turi teisę reikalauti... 165. 54.... 166. CK 4.39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybės teisė gali būti... 167. 55.... 168. Teisėjų kolegijos vertinimu, vadovaujantis CK 4.39 straipsniu, laikytina, kad... 169. 56.... 170. Geriamojo vandens tiekimo įstatymo 16 straipsnyje įtvirtinta infrastruktūros... 171. 57.... 172. Teisėjų kolegijos vertinimu, pradėta inžinerinių tinklų įteisinimo... 173. 58.... 174. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas ieškinio... 175. Dėl ieškovės teisės kreiptis į teismą ... 176. 59.... 177. Teisėjų kolegijos nuomones, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 178. 60.... 179. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia turimomis... 180. 61.... 181. Teisė reikalauti nustatyti atlygintines inžinerinių tinklų naudojimo... 182. 62.... 183. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 184. 63.... 185. Ieškovei priklausantys tinklai atsakovių naudojami teikiant geriamojo... 186. 64.... 187. Teisėjų kolegija pažymi, kad aiškinant Geriamojo vandens tiekimo įstatymo... 188. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų... 189. 65.... 190. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 191. Dėl procesinės bylos baigties ... 192. 66.... 193. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacines instancijos teismas... 194. 67.... 195. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 196. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 197. 68.... 198. Bylos dalį grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 199. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 200. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 15 d. sprendimą ir...