Byla e2YT-13162-820/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui J. R. ir jo atstovei advokatei J. V., liudytojams L. V. M., O. K., A. J. ir N. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba,

Nustatė

2pareiškėjas prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas nuo 1989 m. lapkričio 16 d. iki 1992 m. sausio 22 d. dirbo leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“ ( - ) pareigose bei minėtu laikotarpiu už darbą gavo 461 rublį ir 55 kapeikas darbo užmokestis. Duomenų apie pareiškėjos darbą nurodytu laikotarpiu neišliko, o VSDFV, apskaičiuodama pareiškėjui netekto darbingumo pensiją, nepagrįstai nurodyto darbo laikotarpiu neįtraukė į darbo stažą vien todėl, kad darbo knygelėje nebuvo nurodytas pareiškėjo priėmimo į darbą numerio. Todėl prašo nustatyti, jog pareiškėjas tikrai dirbo nurodytu laikotarpiu leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“ ( - ) pareigose bei minėtu laikotarpiu už darbą jam buvo mokamas 461 rublių ir 55 kapeikų darbo užmokestis. Minėtas juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu netekto darbingumo bei senatvės pensijoms teisingai apskaičiuoti.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartimi buvo panaikintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės ir darbo ministerijos procesinis statusas ir šis asmuo pašalintas iš proceso dalyvių bei ta pačia nutartimi suinteresuotu asmeniu buvo įtrauktas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų skyrius.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų skyrius atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjo nurodytas darbo laikotarpis į darbo stažą nebuvo įskaitytas, kadangi darbo knygelėje nebuvo nurodytas priėmimo į darbą įsakymo numeris bei data. Pagal tuo metu galiojusią tvarką tokie duomenys buvo privalomi. Taip pat nurodoma, kad duomenys apie darbuotojus archyvams buvo perduoti tik nuo 1993 metų, todėl suinteresuotas asmuo pagrįstai neįtraukė nurodyto laikotarpio į pareiškėjo darbo stažą.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pareiškėjos prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą pirmosios instancijos teisme pareikštas Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad pagal Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalies 9 punktą juridinę reikšmę turintys faktai nustatinėjami tik esant visoms išvardytoms aplinkybėms: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2010).

7Iš pareiškimo ir jo priedų matyti, kad prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, kadangi jo pagrindu pareiškėjai atsiras teisė į tinkamai apskaičiuotos senatvės pensijos įgyvendinimą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad byloms dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo būdingi tam tikri įrodinėjimo ypatumai, kuriuos lemia tai, kad šiose bylose naudojami netiesioginiai įrodymai, nes jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (Civilinio proceso kodekso 445 straipsnis). Todėl tokio pobūdžio bylose, neišvengiamas prielaidų darymas. Svarbu, kad viena ar kita prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, ir atitinkamai būtų pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybė yra mažesnė. Tokia formuluojama teismų praktika buvo remiamasi ir vėliau priimtose nutartyse, (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-06-21 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2007-05-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2007; 2008-06-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2009-03-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2009).

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad jis dirbo leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“ nuo 1989 m. lapkričio 16 d. iki 1992 m. sausio 22 d. ( - ) pareigose. Iki šių dienų nėra neišlikę visi reikalingi dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo darbą nurodytu laikotarpiu. Pareiškėjo teigimu iš išlikusių dokumentų matyti, jog pareiškėjas dirbo nurodytu laikotarpiu leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“, tačiau darbo knygelėje nėra nurodytas priėmimo į darbą įsakymo numeris bei data. Todėl pareiškėjas prašo nustatyti, kad juridinę reikšmė turintį faktą, kad pareiškėjas tikrai dirbo 1989 m. lapkričio 16 d. iki 1992 m. sausio 22 d. leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“ ir gaudavo 461 rublio ir 55 kapeikų darbo užmokestį.

9Socialinio draudimo stažo apskaičiavimą reglamentuoja 1994 m. liepos 18 d. LR Socialinio draudimo pensijų įstatymas Nr. I-549 bei LR Pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-670. Aukščiau išvardytuose teisės aktuose yra nurodyta, kokie dokumentai privalo būti pateikti apskaičiuojant darbo stažą bei kokie laikotarpiai yra prilyginami pensijų socialinio draudimo stažui.

10Vilniaus regioninio valstybės archyvo 2018 m. liepos 5 d. pažyma Nr. (8.12)V5-1633 bei 2018 m. birželio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento archyvo pranešimas (e. b. l. 97, 98) patvirtina, kad pareiškėjas negali kitokia nei teismine tvarka gauti minėtą faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų, kadangi minėti dokumentai neišliko.

11Iš išlikusių dokumentų suinteresuotas asmuo neturi galimybės nustatyti, kad pareiškėjas dirbo laikotarpiu nuo 1989 m. lapkričio 16 d. iki 1992 m. sausio 22 d. dirbo leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“ ( - ) pareigose bei gavo 461 rublio ir 55 kapeikų darbo užmokestį, kadangi tiesioginiai įrodymai nėra išlikę. Remiantis Civilinio proceso kodekso 177, 178 bei 445 straipsniais, pareiškėjo prašymu juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas teismine tvarka.

12Iš UAB „SANTARVĖ“ 1992 metų žurnalų „LAD“ Nr. 2 ir Nr. 3 matyti, jog pareiškėjas buvo šios bendrovės leidžiamo žurnalo redakcijos narys. Iš darbo knygelės įrašų (e. b. l. 11 - 13) matyti, kad pareiškėjas buvo priimtas dirbti ( - ) nuo 1989 m. lapkričio 16 d. iki 1992 m. sausio 23 d., kai buvo pervestas į žurnalo „LAD“ redakciją. Iš leidinio „Soglasije“ 1990 metų sausio iki 1991 m. gruodžio numerių matyti, jog pareiškėjas buvo redakcijos narys (e. b. l. 66-95). Liudytojai L. V. M., O. K., A. J. ir N. M. teismo posėdžio metu patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad pareiškėjas tikrai dirbo leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“ nuo 1989 m. lapkričio 16 d. iki 1992 m. sausio 22 d. ( - ) pareigose, tačiau negali patvirtinti teiginių apie gautą darbo užmokestį. Iš bendrovės darbuotojams mokėtinų atlyginimų sąrašo matyti, jog pareiškėjui buvo išmokėtas 461,55 rublių atlyginimas (e. b. l. 21-22). Taigi išanalizavus į bylą pateiktų įrodymų visumą, darytina labiausiai tikėtina išvada, kad prašomu nustatyti laikotarpiu, t. y. laikotarpiu nuo 1989 m. lapkričio 16 d. iki 1992 m. sausio 22 d., pareiškėjas J. R. dirbo leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“ ( - ) pareigose bei gavo 461 rublio ir 55 kapeikų darbo užmokestį.

13Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, pareiškėjo prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tenkintinas ir nustatytinas juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas J. R. (J. M. R.) laikotarpiu nuo 1989 m. lapkričio 16 d. iki 1992 m. sausio 22 d. dirbo leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“ ( - ) pareigose bei gavo 461 rublio ir 55 kapeikų darbo užmokestį, tikslu - netekto darbingumo ir senatvės pensijos stažui apskaičiuoti.

14Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 448 ir 307 straipsniais,

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas J. R. (a. k. ( - ) laikotarpiu nuo 1989 m. lapkričio 16 d. iki 1992 m. sausio 22 d. dirbo leidybinėje bendrovėje „ATGIMIMAS“ (redakcijoje „Soglasije“) ir UAB „Santarvė“ ( - ) pareigose bei gavo 461 rublio ir 55 kapeikų darbo užmokestį.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu netekto darbingumo ir senatvės pensijos stažui apskaičiuoti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai