Byla B2-664-883/2018
Dėl kreditorinio reikalavimo uždarosios akcinės bendrovės „Danrava” bankroto byloje patvirtinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant D. T., dalyvaujant pareiškėjui A. R. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. R. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo uždarosios akcinės bendrovės „Danrava” bankroto byloje patvirtinimo ir

Nustatė

2

 1. Pareiškėjas A. R. prašė BUAB „Danrava“ bankroto byloje patvirtinti jo 16 940,94 Eur finansinį reikalavimą. Nurodė, kad bankroto bylos iškėlimo dieną UAB „Danrava“ buvo skolinga jam, kaip bendrovės akcininkui, 16 940,94 Eur sumą, taip pat jam, kaip įmonės vadovui, neišmokėtą darbo užmokestį bei išeitinę išmoką, t. y. 560,72 Eur sumą, kurią sudaro neišmokėtos piniginės lėšos, susijusios su darbo teisiniais santykiais iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., bei neišmokėtą darbo užmokestį ir išeitinę išmoką už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 23 d. – 3 918,27 Eur, bendra skolos suma – 4 478,99 Eur.
 1. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. vasario 14 d. nutartimi atsisakė patvirtinti pareiškėjo A. R. 16 940,94 Eur finansinį reikalavimą BUAB ,,Danrava“. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-04-24 nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta patvirtinti pareiškėjo A. R. 16 940,94 Eur finansinį reikalavimą, paliko nepakeistą, pareiškėjo A. R. pirmos eilės finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Danrava“ bankroto byloje klausimą perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.
 1. Rengiantis bylos nagrinėjimui bankroto administratorius N. Č., vykdydamas teismo įpareigojimus, pateikė teismui 2017 m. liepos – lapkričio mėnesių A. R. darbo užmokesčio skaičiavimo žiniaraščius, nurodė, kad iš įmonės sąskaitos Nr. LT 57300010122792183 pareiškėjui 2017-08-31 išmokėta 3000 Eur, 2017-08-30 išmokėta 2000 Eur, 2017-09-12 išmokėta 1500 Eur, 2017-09-15 išmokėta 2000,00 Eur, visų šių mokėjimų paskirtis – mokamas atlyginimas. Nurodė, kad teismui pateikti duomenys patvirtina, kad A. R. reikalavimas patvirtinti jį kreditoriumi yra nepagrįstas ir turi būti atmestas. Bankroto administratorius pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.
 1. Pareiškėjas A. R. posėdžio metu prašė patvirtinti 2974,85 Eur kreditorinį reikalavimą. Paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2015-01-01 deponuotas jo atlyginimas sudarė 9739,13 Eur. Įmonėje buvo vedama deponuoto atlyginimo suvestinė, deponuoti pinigai buvo laikomi įmonės sąskaitoje ir naudojami įmonės reikmėms. 2017 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais jam buvo išmokėtas deponuotas atlyginimas, mokėjimo pavedimuose nurodant paskirtį „mokėtinas atlyginimas“. 2017-09-15 neišmokėto atlyginimo suma sudarė 560,56 Eur. 2017m. rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais darbo už mokestis jam nebuvo išmokėtas, todėl susidarė 2974,85 Eur darbo užmokesčio įsiskolinimas.
 1. Byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo A. R. reikalavimo patvirtinti pirmos eilės kreditorinį reikalavimą pagrįstumo.
 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-369/2009). Pagal teismų praktiką, tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą; tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą.
 1. Šiaulių apygardos teismo 2017-10-23 nutartimi UAB „Danrava“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas N. Č.. Pareiškėjas A. R. pateikė prašymą patvirtinti jo, kaip pirmos eilės kreditoriaus, kreditorinį reikalavimą: 560,72 Eur sumą, kurią sudaro neišmokėtos piniginės lėšos, susijusios su darbo teisiniais santykiais iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., bei neišmokėtą darbo užmokestį ir išeitinę išmoką už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 23 d. – 3 918,27 Eur, bendra skolos suma – 4 478,99 Eur. Procesiniuose dokumentuose pareiškėjas nurodė ir posėdžio metu paaiškino, kad atsižvelgiant į Sodros duomenis, savo reikalavimą tikslina ir prašo patvirtinti 2 974,85 Eur iš darbo teisinių santykių kilusį kreditorinį reikalavimą BUAB „Danrava“ bankroto byloje.
 1. Bankroto administratorius procesiniuose dokumentuose nurodė, kad A. R. laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio mėnesio iki 2017 m. spalio mėnesio išmokėta 8 500 Eur suma, t.y. A. R. yra visiškai išmokėtas jam priklausęs darbo užmokestis už bendrovėje išdirbtą darbo laiką.
 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas A. R. iki 2017-11-23 buvo UAB „Danrava“ generaliniu direktoriumi. Darbo užmokesčio paskaičiavimų ir SODROS duomenimis nustatyta, kad 2017 metų rugpjūčio – lapkričio mėnesiais pareiškėjui priskaičiuota 3918,27 Eur darbo užmokesčio. Pagal A. R. darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraščius, pareiškėjui 2017 m. rugsėjo mėnesį turėjo būti išmokėta 623 Eur, spalio mėnesį – 608 ir lapkričio mėnesį – 1156,29 Eur darbo užmokesčio. Įmonės sąskaitos Nr. LT 57300010122792183 išraše nurodyta, kad 2017-08-31 išmokėta 3000 Eur, 2017-08-30 išmokėta 2000 Eur, 2017-09-12 išmokėta 1500 Eur, 2017-09-15 išmokėta 2000,00 Eur. Visų šių mokėjimų paskirtis – mokėtinas atlyginimas.
 1. ĮBĮ 19 straipsnio 3 dalis ir ĮBĮ 35 straipsnis nustato bankroto administratoriui pareigą visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo bankrutuojančios įmonės darbuotoju. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria įmonei iškeliama bankroto byla ir paskiriamas administratorius, įmonę kaip darbdavį atstovauja administratorius, kuris, esant ginčui, turi pareigą įrodyti darbo užmokesčio sumokėjimo darbuotojui faktą, be to, ir pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame proceso paskirstymo taisyklę, įrodyti privalo teigiantis asmuo (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-712/2009).
 1. Atsižvelgęs į tai, kad 2017-09-15 pareiškėjui išmokėta 2000 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad tai mokėtinas atlyginimas, nedetalizuojant už kurį laikotarpį, o pagal mokėjimo žiniaraščius už 2017 m. rugpjūčio mėnesį pareiškėjui priskaičiuota 620,83 Eur darbo užmokesčio, teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjui nėra išmokėtas visas 2017 m. rugpjūčio mėnesio darbo užmokestis.
 1. Teismas atmeta bankroto administratoriaus argumentą, jog pareiškėjui A. R. yra išmokėtas jam priklausęs darbo užmokestis už bendrovėje išdirbtą darbo laiką, nes byloje nėra duomenų, kad pareiškėjui yra išmokėtas darbo užmokestis už 2017 m. rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesius, kuris pagal byloje pateiktus A. R. darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraščius sudaro 2387,29 Eur (623+608+1156,29).
 1. Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas sprendžia, kad pagal pateiktus byloje dokumentus pareiškėjo A. R. pirmos eilės kreditorinis reikalavimas yra 2387,29 Eur.

3Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291-292 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

4Patvirtinti kreditoriaus A. R. pirmos eilės 2387,29 Eur kreditorinį reikalavimą UAB „Danrava“ bankroto byloje.

5Likusią reikalavimo dalį atmesti.

6Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai