Byla B2-2224-657/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant kreditorės „Swedbank“, AB atstovui R. L., D. U. individualios įmonės „Tempas“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotam asmeniui V. S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės „Swedbank“ AB, nepatvirtintos finansinių reikalavimų dalies tvirtinimo klausimą D. U. individualios įmonės „Tempas“ bankroto byloje,

Nustatė

5Kreditorė „Swedbank“ AB bankrutuojančiai įmonei pareiškė finansinį reikalavimą 42929,68 Lt sumai, kurį kildina iš 2002-11-20 kredito linijos sutarties Nr.02-015848-KL (b.l. 6-7; 24-31).

6Kauno apygardos teisme gautas administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgalioto asmens K. S. prašymas patvirtinti bankrutuojančios D. U. individualios įmonės „Tempas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (b.l. 62-68). Prašyme nurodė, kad ši kreditorė pareiškė finansinį reikalavimą bendrai 42929,68 Lt sumai, tačiau administratorius nesutinka su dalies kreditorės „Swedbank“ AB pareikšto finansinio reikalavimo patvirtinimu, kartu teismui pateikė prieštaravimus dėl jos patvirtinimo (b.l. 69-70). Prieštaravimuose nurodo, kad „Swedbank“ AB bankrutuojančiai įmonei pareiškė bendros 42929,68 Lt sumos finansinį reikalavimą. Susipažinęs su minėtu finansiniu reikalavimu ir prie jo pridėtais dokumentais, administratorius nesutinka su „Swedbank“ AB finansiniu reikalavimu dalyje dėl priskaičiuotų delspinigių už negrąžintą kreditą ir delspinigių už pradelstas palūkanas. Administratorius pagal pateiktus finansinį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, nustatė, kad „Swedbank“ AB ir D. U. individualios įmonės „Tempas“ 2002-11-20 pasirašė kredito linijos sutartį Nr. 02-015848-KL (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais), pagal kurią D. U. individualiai įmonei „Tempas“ buvo suteiktas 40000,00 Lt kreditas. D. U. individualios įmonės „Tempas“ įsipareigojimų tinkamas įvykdymas Swedbank“ AB užtikrintas kilnojamojo turto (prekių atsargų) įkeitimu identifikavimo kodas 06/2/2002/0001819. „Swedbank“, AB 2013-01-28 kreipėsi į Vilniaus rajono 7-ąjį notarų biurą, dėl vykdomojo įrašo, siekiant solidariai išieškoti iš D. U. individualios įmonės „Tempas“ įkeisto turto savininkų D. U., L. U. 28322,75 skolą, 3651,90 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą bei 5 procentų dydžio palūkanas nuo visos įsiskolinimo sumos (28322,75 Lt) nuo 2013-01-22 iki viso kredito grąžinimo dienos, notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo atlikimą bei kitas vykdomojo įrašo atlikimo išlaidas kreditoriaus „Swedbank“, AB naudai. Be to, 2013-03-28 „Swedbank“, AB pateikė antstolės A. K. kontorai vykdymui 2013-03-27 vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ) dėl 28322,75 Lt skolos, 148,64 Lt išlaidų notarui mokesčio bei 5 proc. metinių palūkanų nuo laiku nesumokėtos kredito sumos, nesumokėtų sutartinių palūkanų ir netesybų išieškojimo iš D. U. individualios įmonės „Tempas“. „Swedbank“, AB nurodė, kad 2013-03-27 D. U. individualios įmonės „Tempas“ skola „Swedbank“, AB buvo 28973,15 Lt, iš jų: 24670,85 Lt negrąžintos skolos, 250,24 Lt priskaičiuotų sutartinių palūkanų, 3651,90 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą, 251,52 Lt įstatyminių palūkanų ir 148,64 Lt bylinėjimosi išlaidų. Tuo tarpu 2013-05-07 prašyme dėl kreditorinių reikalavimų „Swedbank“, AB nurodė, kad bankrutuojančios D. U. individualios įmonės „Tempas“ skola „Swedbank“, AB 2013-04-23 pagal 2002-11-20 kredito linijos sutartį (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) Nr. 02-015848-KL buvo 42929,68 Lt. Pagal kreditoriaus pateiktą detalią skolos ataskaitą 42929,68 Lt skolą sudaro: 24670,85 Lt negrąžintas kreditas, 12223,55 Lt priskaičiuotos palūkanos 3612,42 Lt priskaičiuoti delspinigiai už negrąžintą kreditą, 1736,86 Lt priskaičiuoti delspinigiai už pradelstas palūkanas ir 686,00 Lt bylinėjimosi išlaidos. Pagal kreditoriaus pateiktą prie finansinio reikalavimo susitarimą Nr. 02-015848-KL-l dėl 2002-11-20 d. kredito linijos Nr. 02-015848-KL sąlygų pakeitimo ir papildymo šalių susitarimu bankas suteikė kredito gavėjui papildomą 9000,00 Lt kreditą, padidindamas pagal sutartį suteikiamą kreditą iki 49000,00 Lt, taip pat pakeitė kredito paėmimo ir grąžinimo tvarką, metinių palūkanų normą ir pratęsė galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2004-11-18. Minėto susitarimo 7.2 p. numatė, kad kredito gavėjui praleidus sutartyje numatytus kredito (viso ar jo dalies) grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų sutartyje numatytų mokėjimų terminus, kredito gavėjas privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti bankui 0,08 (aštuonių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Kaip matyti iš kreditorės administratoriui pateiktos detalios skolos ataskaitos, kredito grąžinimo terminas suėjo 2004-11-18. Nuo 2004-11-18 paskaičiuotos palūkanos, t.y. minimalūs kreditoriaus nuostoliai sudaro 12223,55 Lt. Kreditorės atliktas 3612,42 Lt delspinigių ir 1736,86 Lt priskaičiuotų delspinigių už palūkanas skaičiavimas po kredito grąžinimo termino, t.y. 2004-11-18 prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir susiformavusiai teismų praktikai, nes reiškia dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui ir kreditoriaus nepagrįstą praturtėjimą. Dėl šių priežasčių administratorius sutiko su kreditorės „Swedbank“, AB finansinio reikalavimo patvirtinimu dalyje dėl 24670,85 Lt negrąžinto kredito ir 12223,55 Lt priskaičiuotų palūkanų, t.y. bendra 36894,40 Lt suma, tačiau teismo prašo netvirtinti kreditorės „Swedbank“, AB finansinio reikalavimo dalies dėl nepagrįstai priskaičiuotų 3612,42 Lt delspinigių už pradelstą kreditą ir 1736,86 Lt delspinigių už pradelstas palūkanas, t.y. bendros 5349,28 Lt sumos. Dėl šios kreditorės prašymo patvirtinti finansinį reikalavimą dalyje dėl 686,00 Lt bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo palieka spręsti teismo nuožiūra.

7AB „Swedbank“, atsikirtimų į prieštaravimus nepateikė. Teismo posėdžio metu nurodė , kad delspinigiai yra skaičiuojami nuo negrąžintų sumų, kad atlygintų kredito davėjo patiriamus nuostolius dėl laiku negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų. Tuo tarpu sutartinės palūkanos atlieka kompensacinę funkciją už naudojimąsi banko suteiktu kreditu. Bylinėjimosi išlaidas sudaro mokestis už antstolio paslaugas.

8AB „Swedbank“ prašymas dėl ginčijamos finansinio reikalavimo dalies – 6035,28 Lt sumai tenkintinas.

9Administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 str. 5 d.)

10Kauno apygardos teismo 2013-04-11 nutartimi D. U. individualiai įmonei „Tempas“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b.l. 57-61). Nutartis įsiteisėjo 2013-04-23. 2013-07-11 nutartimi patvirtintas D. U. individualios įmonės „Tempas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Šia nutartimi patvirtintas administratoriaus neginčijamas kreditorės „Swedbank“, AB finansinis reikalavimas 36894,40 Lt sumai, o klausimas dėl administratoriaus ginčytinos „Swedbank“, AB finansinio reikalavimo dalies – 6035,28 Lt tvirtinimo nagrinėjamas teismo posėdyje (ĮBĮ 26 str. 5 d.) (b.l. 71-72).

11Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-661/2009, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-712-1/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1041/2009).

12Nustatyta, kad AB „Swedbank“ administratoriui pateikė finansinį reikalavimą bendrai 42929,68 Lt sumai (b.l. 6-7). Administratorius nesutinka su reikalavimo dalimi 6035,28 Lt, tame tarpe – dėl 3612,42 Lt priskaičiuotų delspinigių už pradelstą kreditą, 1736,86 Lt delspinigių už pradelstas palūkanas, bei 686,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Administratorius kvestionuodamas kreditoriaus AB „Swedbank“ finansinį reikalavimą, teigia, kad atliktas 3612,42 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą ir 1736,86 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas skaičiavimas po kredito grąžinimo termino, t.y. 2004-11-18 prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir susiformavusiai teismų praktikai, nes reiškia dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui ir kreditoriaus nepagrįstą praturtėjimą

14Byloje nustatyta, kad D. U. individuali įmonė „Tempas“ netinkamai vykdė 2002 m. lapkričio 20 d. Kredito linijos sutarties Nr. 02-015848-KL su vėlesniais pakeitimais sąlygas (b.l. 24-41), ką patvirtina ta faktinė aplinkybė, jog įmonė negrąžino didelės dalies, t.y. 24670,85 Lt gauto kredito ir nesumokėjo 12223,55 Lt palūkanų. Šios kreditorinio reikalavimo dalies pagrįstumo ir jo dydžio administratorius neginčijo. Teismas sprendžia, kad kreditorius pagrįstai iš įmonės reikalauja pareiškime nurodomų 3612,42 Lt priskaičiuotų delspinigių, kaip netesybų už laiku negrąžintą kreditą ir 1736,86 Lt priskaičiuotų delspinigių už pradelstas palūkanas, nes dėl tokių sąlygų šalys susitarė tiek sudarydamos minėtą 2002 m. lapkričio 20 d. Kredito linijos sutartį Nr.02-015848-KL (7.2 p.), tiek Kredito linijos sutarties pakeitimą ir patikslinimą 2003-11-19. Nei viename iš minėtų sandorių nėra numatyta, kad bankas atsisako reikalavimo skaičiuoti ir reikalauti nustatytų netesybų. Teismas nustatė, kad Kredito linijos sutarties 7.2 punkte ir Susitarime dėl sutarties pakeitimo (7.2 p.), šalys susitarė, jog kredito gavėjui laiku nesumokėjus bankui pagal Sutarties sąlygas mokėtinų sumų, kredito gavėjas mokės bankui 0,08 procentų dydžio netesybas už kiekvieną pradelstą mokėti kalendorinę pradelsto mokėti termino dieną, nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas.

15Byloje nėra ginčo dėl to, kad D. U. individuali įmonė „Tempas“ sudarytą sutartį pažeidė: sutartyje nustatytu terminu kredito dalies negrąžino ir priskaičiuotų palūkanų nesumokėjo.

16Nesutikdami su kreditorinio reikalavimo dydžiu, administratorius teigia, kad kreditorius nepagrįstai reikalauja ir palūkanų, ir delspinigių, skaičiuotus tuo pačiu metu nuo tos pačios sumos, nes tai prieštarauja sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams.

17CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Esant paskolos ar kredito santykiams mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos nustatytos CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią palūkanų dydį už naudojimąsi paskolos (kredito) suma ir jų mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Palūkanų dydis buvo nustatytas kredito sutarties 2.1 punkte. Pažymėtina ir tai, kad šios šalių sutartimi nustatytos palūkanos buvo nustatytos būtent už naudojimąsi suteikta kredito suma, t.y. turėjo atlikti mokėjimo funkciją.

18Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali atlikti ir kompensacinę funkciją už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

192002 m. lapkričio 20 d. kredito sutarties 7.2 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus sutartyje numatytus kredito (viso ar jo dalies) grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų sutartyje numatytų mokėjimų terminus, kredito gavėjas privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti bankui 0,08 procentų dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas pradelstas. Taigi, šalys sutartyje numatė kredito gavėjo prievolės grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas ir/ar kitus sutartyje numatytus mokėjimus neįvykdymo padarinius – kredito gavėjo pareigą mokėti delspinigius. Tokia sutartinė atsakomybė numatyta ir įstatyme: pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalies nuostatą, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą vykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (delspinigius). Taigi aplinkybė, kad kreditorius į kreditorinį reikalavimą įtraukė palūkanas už negrąžintą kreditą, taip pat ir delspinigius tiek už laiku negrąžintą kreditą, tiek ir už pradelstas palūkanas, nereiškia, kad buvo pritaikyta dviguba civilinė atsakomybė už prievolės pažeidimą (kaip teigia administratorius – netesybos nuo netesybų). Pareiga grąžinti suteiktą kreditą ir pareiga mokėti atlyginimą už naudojimąsi suteiktu kreditu (palūkanos) yra savarankiški kredito gavėjo įsipareigojimai, nesusiję su civilinės atsakomybės taikymu.

20Kaip matyti iš AB „Swedbank” pateikto detalaus skolos paskaičiavimo, delspinigius tiek nuo laiku negrąžinto kredito, tiek nuo pradelstų palūkanų, ieškovas paskaičiavo nuo 2012 m. spalio 23 d. (b.l. 9-23). Taigi, šešių mėnesių senaties termino AB „Swedbank” nepraleido, todėl nėra pagrindo šią reikalavimo dalį dėl 5349,28 Lt netesybų (3612,42 Lt delspinigių už pradelstą kreditą ir 1736,86 Lt delspinigių už pradelstas palūkanas), atmesti, nes sutartimi nustatytos netesybos yra šalių iš anksto nustatyti nuostoliai dėl galimo sutarties pažeidimo.

21Byloje taip pat nustatyta, kad kreditorius AB „Swedbank” kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo ir pateikė vykdymo įrašą antstolei (b.l. 49-56), už paslaugas antstolei sumokėjo 686,00 Lt, ką patvirtina pateikta teismui PVM sąskaita – faktūra Nr. AAK2900 (b.l. 77), todėl kreditorinis reikalavimas šiai daliai tvirtintinas.

22Esant šioms aplinkybėms tikslintinas AB „Swedbank“ kreditorinio reikalavimo, kuris buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartimi – 36894,40 Lt dydis, ir nustatytina, kad patvirtintas kreditoriaus AB „Swedbank“ kreditorinis reikalavimas D. U. individualios įmonės „Tempas“ bankroto byloje yra 42929,68 Lt (36894,40 + 3612,42 + 1736,86 + 686,00).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, teismas

Nutarė

24patikslinti kreditoriaus AB „Swedbank“ kreditorinis reikalavimas D. U. individualios įmonės „Tempas“ bankroto byloje Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtintą kreditoriaus AB „Swedbank“ kreditorinį reikalavimą jį padidinant ir patvirtinti AB „Swedbank“ kreditorinį reikalavimą 42929,68 Lt (keturiasdešimt dviejų tūkstančių devynių šimtų dvidešimt devynių litų šešiasdešimt aštuonių centų) sumai.

25Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir „Swedbank“, AB.

26Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant kreditorės „Swedbank“, AB atstovui R. L., D. U. individualios... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės... 5. Kreditorė „Swedbank“ AB bankrutuojančiai įmonei pareiškė finansinį... 6. Kauno apygardos teisme gautas administratoriaus UAB „Įmonių bankroto... 7. AB „Swedbank“, atsikirtimų į prieštaravimus nepateikė. Teismo... 8. AB „Swedbank“ prašymas dėl ginčijamos finansinio reikalavimo dalies –... 9. Administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą... 10. Kauno apygardos teismo 2013-04-11 nutartimi D. U. individualiai įmonei... 11. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus... 12. Nustatyta, kad AB „Swedbank“ administratoriui pateikė finansinį... 13. Administratorius kvestionuodamas kreditoriaus AB „Swedbank“ finansinį... 14. Byloje nustatyta, kad D. U. individuali įmonė „Tempas“ netinkamai vykdė... 15. Byloje nėra ginčo dėl to, kad D. U. individuali įmonė „Tempas“... 16. Nesutikdami su kreditorinio reikalavimo dydžiu, administratorius teigia, kad... 17. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles... 18. Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali atlikti ir kompensacinę funkciją už... 19. 2002 m. lapkričio 20 d. kredito sutarties 7.2 punkte nustatyta, kad kredito... 20. Kaip matyti iš AB „Swedbank” pateikto detalaus skolos paskaičiavimo,... 21. Byloje taip pat nustatyta, kad kreditorius AB „Swedbank” kreipėsi į... 22. Esant šioms aplinkybėms tikslintinas AB „Swedbank“ kreditorinio... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu... 24. patikslinti kreditoriaus AB „Swedbank“ kreditorinis reikalavimas D. U.... 25. Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir „Swedbank“, AB.... 26. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...