Byla 2-661/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančios akcinės bendrovės „BSA Construction“ kreditorių reikalavimai, priimtos bankroto byloje Nr. B2-424-260/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Elga“ ir uždarosios akcinės bendrovės Rolvika“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančios akcinės bendrovės „BSA Construction“ kreditorių reikalavimai, priimtos bankroto byloje Nr. B2-424-260/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3BAB „Construction“ administratorius pateikė prašymą patvirtinti šios bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus pagal jo pateiktą sąrašą, taip pat netvirtinti dalies kreditorių UAB „Kašiva“, UAB „Lurista“ , UAB „Metalmeta“, UAB Statybos strategija“, UAB „Vilniaus rentinys“ finansinių reikalavimų, taip pat viso kreditoriaus UAB „Baltijos brizas“ finansinio reikalavimo.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi patvirtino pateiktais rašytiniais įrodymais pagrįstus bei administratorius neginčijamus reikalavimus, t.y. pirmosios eilės kreditorių – 25 darbuotojų, iš viso 432 944,32 Lt, ir kitų 73 kreditorių reikalavimai, kurie nesusiję su darbo santykiais, iš viso 29 849 067,94 Lt. Tarp patvirtintų reikalavimų buvo ir UAB „Kabantys sodai 17 746 748,43 Lt reikalavimas. Teismas patvirtino tik dalį kreditorių UAB „Kašiva“, UAB „Lurista“ , UAB „Metalmeta“, UAB Statybos strategija“ ir UAB „Vilniaus rentinys“ reikalavimų, t.y. kiek jų neginčija administratorius, o klausimus dėl administratoriaus ginčijamų reikalavimų svarstymą skyrė nagrinėti teismo posėdžiuose teismo posėdžiuose žodinio proceso tvarka.

5Atskiruoju skundu trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Elga“ prašo panaikinti 2009 m. vasario 24 d. Kauno apygardos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB „Kabantys sodai“ 14 746 748,43 Lt reikalavimas ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad UAB „Kabantys sodai“ patvirtinto kreditoriaus reikalavimo suma yra nepagrįsta ir neturėjo būti tvirtinamas 14 746 748,43 Lt reikalavimas. Nepagrįstai didele UAB „Kabantys sodai“ reikalavimo suma pažeidžia ne tik UAB „Elga“, kaip kreditoriaus, interesus, bet ir visų kitų BAB „BSA Construction“ kreditorių interesus. Nepagrįstai per didelio UAB „Kabantys sodai“ reikalavimo dydžio patvirtinimas turi esminės reikšmės visos bankroto procedūros eigai, nes UAB „Kabantys sodai“ nepagrįsto kreditorinio reikalavimo 14 746 748,43 Lt sumos patvirtinimas, suteikė UAB „Kabantys sodai“ virš 58 proc. visų BAB „BSA Construction“ kreditorių balsų, kas leidžia UAB „Kabantys sodai“ vienasmeniškai priimti sprendimus BAB „BSA Construction“ kreditorių surinkimuose. UAB „Kabantys sodai“ kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas remiantis UAB „Kabantys sodai“ 2008 m. gruodžio 29 d. prašymu. UAB „Kabantys sodai“ prašyme nurodė, kad AB „BSA Construction“ yra gavusi pagal 2007 m. sausio 10 d. rangos sutartį nepagristai iš UAB „Kabantys sodai“ 6 616 820,95 Lt, t.y. ši suma viršijo rangos sutartyje nustatytą kainą, tačiau įrodymų, patvirtinančių, kad minėta suma buvo sumokėta ir sumokėta nepagrįstai, UAB „Kabant sodai“ nėra pateikę, todėl yra pažeistas CPK 178 straipsnio reikalavimas. Taip pat UAB „Kabantys sodai“ nurodė, kad 8 129 927,48 Lt yra UAB „Kabantys sodai“ nuostoliai, kurie patirti dėl AB „BSA Construction“ neteisėtų veiksmų (darbų neužbaigimo ir netinkamo atlikimo), todėl šią sumą AB „BS Construction“ yra skolinga UAB „Kabantys sodai“. UAB „Kabantys sodai“ nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šiuos reikalavimus. Be to, nurodė, kad UAB „BS Construction“ pagal vekselį yra skolinga UAB „Kabantys sodai“ 3 000 000 Lt , tačiau nenurodė, kokiu pagrindu susidarė skola.

6Atskiruoju skundu UAB „Rolvika“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas 17 746 748,43 Lt UAB „Kabantys sodai“ finansinis reikalavimas ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad:

71. Abejoja, jog UAB „Kabantys sodai“ 6 166 820,95 Lt sumą atsakovui sumokėjo nepagrįstai, tai yra dėl tariamo rangos sutarties kainos viršijimo. Nurodyta suma yra didelė net ir juridiniam asmeniui. UAB „Kabantys sodai“ turėjo pastebėti tokią didelę permoką atsakovui. Be to, tikėtina, jog rangos darbai buvo atliekami pagal atsakovo ir UAB „Kabantys sodai“ sudarytą rangos sutartį, buvo apmokami iš kredito įstaigos skolintų lėšų, todėl minėta lėšų suma turėjo būti sumokėta atsakovui tik su kredito įstaigos pritarimu, įvertinus mokėjimo pagrįstumą.

82. UAB „Kabantys sodai“ nurodė turinti išleisti papildomą 8 129 927,48 Lt sumą. Tokia UAB „Kabantys sodai“ formuluotė leidžia pagrįstai teigti, jog minėta suma prašymo dėl kreditorinio patvirtinimo pateikimo atsakovo atstovui dieną nebuvo išleista. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.249 str. 1 d. nustato, jog žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. UAB „Kabantys sodai“ prašomas patvirtinti finansinis reikalavimas (būsimos išlaidos) nepatenka nei į vieną CK nurodytą žalos kategoriją. UAB „Kabantys sodai“ finansinis reikalavimas – nepatirtos išlaidos – patvirtintas nepagrįstai. Jei tokias išlaidas UAB „Kabantys sodai“ ir patyrė, tai jas patvirtinantys įrodymai atsakovo atstovui taip pat nepateikti.

93. Sprendžiant 3 000 000 Lt reikalavimo patvirtinimo klausimą, reikia nustatyti, už ką atsakovas įsipareigojo sumokėti UAB „Kabantys sodai“ 3 000 000 Lt, nes priešingu atveju UAB „Kabantys sodai“ gali siekti pasipelnyti.

10Atsiliepimu į UAB „Elga“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Kabantys sodai“ prašo atskirojo skundo netenkinti, Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėjas neįrodė nutarties nepagrįstumo ir neteisėtumo. Kreditoriaus UAB „Kabantys sodai“ finansinis reikalavimas, atsiradęs iš Generalinės rangos sutarties, yra pagrįstas byloje esančiais įrodymais. UAB „Elga“ atskirajame skunde privalėjo įrodyti nutarties neteisėtumą ir/ar nepagrįstumą patvirtinančias faktines aplinkybes arba priimant nutartį teismo padarytas teisės aiškinimo ar taikymo klaidas, o ne kreditorius UAB „Kabantys sodai“ turi įrodinėti, kad pagrįstai teismo nutartimi patvirtintas jo kreditorinis reikalavimas BAB „BSA Construction“. Kreditorius UAB „Kabantys sodai“ pateikė išsamius ir pakankamus finansinį reikalavimą patvirtinančius dokumentus. Kreditorius UAB „Elga“ yra pareiškęs visiškai nepagrįstą atskirąjį skundą ir tokie veiksmai sudaro pakankamą pagrindą pripažinti faktą, jog kreditorius UAB „Elga“ su atskiruoju skundu kreipdamasis į teismą galimai sąmoningai piktnaudžiavo turimomis procesinėmis teisėmis (LR CPK 7 str. 2 d.). Šių aplinkybių egzistavimą turi nustatyti Lietuvos apeliacinis teismas. Be to, vekselis buvo paprastasis ir neprotestuotinas, notaro pagal vekselį išduotas 2008 m. liepos 31 d. dienos vykdomasis įrašas yra nenuginčytas ir galiojantis, todėl galima pagrįstai teigti, kad nebuvo jokio reikalo vekselyje nurodyti BAB „BSA Construction“ prievolės kreditoriaus UAB „Kabantys sodai“ naudai pagrindo ir nesant jokio ginčo dėl šios prievolės vykdytinumo, kreditoriui UAB „Kabantys sodai“ neatsirado pareigos vekselio pagrindą nurodyti tvirtinant jo finansinį reikalavimą BAB „BSA Construction“ bankroto byloje.

11Atsiliepimu į UAB „Rolvika“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Kabantys sodai“ nurodo iš esmės tokius pat argumentus, kurie buvo išdėstyti atsiliepime į UAB „Elga“ atskirąjį skundą.

12Atsiliepimu į UAB „Elga“ atskirąjį skundą atsakovas BAB „BSA Construction“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad UAB „Elga“ apie teismo priimtą nutartį buvo pranešta iki pirmojo kreditorių susirinkimo, kuris įvyko 2009 m. kovo 31 d. UAB „Elga“, manydama, kad yra pažeisti jos interesai BAB „BSA Construction“ bankroto byloje, netinkamai gynė savo, kaip kreditoriaus, teises ir teisės aktų nustatytais terminais nesikreipė į teismą dėl teismo priimtos nutarties apskundimo, t.y. praleido CPK 335 str. nustatyta 7 dienų terminą atskirajam skundui paduoti. Atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismui paduotą praleidus nustatytą 7 dienų terminą, turi būti atsisakyta nagrinėti. UAB „Elga“ atskiruoju skundu ginčija kreditorinio reikalavimo dalį, kuri yra 14 746 748,43 Lt. Nutarties dalis dėl reikalavimo pagal vekselį nėra ginčijama, todėl UAB „Elga“ svarstymai dėl vekselio pagrindo šioje byloje neturėtų būti vertinami. Nepagrįstas UAB „Elga“ atskirojo skundo teiginys, kad UAB „Kabantys sodai“ nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių dėl AB „BSA Construction“ sutartinių įsipareigojimų nevykdymo jų patirtų nuostolių dydį. UAB „Kabantys sodai“ bankroto administratoriui kartu su kreditoriniu reikalavimu pateikė 2008 m. gruodžio 30 d. Komplekso statybos darbų užbaigimo suvestinę sąmatą bei rangovų sąmatas, iš kurių matyti, kad objektui užbaigti yra reikalinga atlikti papildomus darbus, kurių neatliko, nors buvo įsipareigojusi atlikti AB „BSA Construction“. Šie dokumentai patvirtina, kad UAB „Kabantys sodai“ dėl AB „BSA Construction“ kaltės patyrė 8 129 927,48 Lt nuostolių. UAB „Kabantys sodai“ reikalavimo dalį dėl 6 616 820,95 Lt pagrindžia dvišaliai AB „BSA Construction“ ir UAB „Kabantys sodai“ sudaryti dokumentai, tai yra Generalinės rangos sutartis, 2008 m. spalio 16 d. perdavimo-priėmimo aktas Nr. 1016/1 ir 2008 m. spalio 10 d. Objekto statybos išlaidų lentelė.

13Atsiliepimu į UAB „Rolvika“ atskirąjį skundą atsakovas BAB „BSA Construction“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad skundžiama nutartis buvo išsiųsta 2009 m. kovo 20 d. kartu su pranešimu apie 2009 m. kovo 31 d. BAB „BSA Construction“ kreditorių susirinkimą. Be to, apie šią Kauno apygardos teismo nutartį kreditoriai, tarp jų ir UAB „Rolvika“, buvo informuoti kreditorių susirinkimo metu. Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad apie nutartį, kuria buvo patvirtintas UAB „Kabantys sodai“ kreditorinis reikalavimas, UAB „Rolvika“ sužinojo ne vėliau kaip 2009 m. kovo 31 d., todėl atskirąjį skundą dėl šios nutarties Lietuvos apeliaciniam teismui galėjo paduoti iki 2009 m. balandžio 7 d. Kadangi UAB „Rolvika“ per nustatytą terminą atskirojo skundo nepateikė, svarbių termino praleidimo priežasčių nenurodė, todėl atskirąjį skundą turi būti atsisakyta nagrinėti. Atsakovas atsiliepime taip pat nurodė ir kitus argumentus, kurie buvo nurodyti atsiliepime į UAB „Elga“ atskirąjį skundą.

14Atskirieji skundai tenkintini.

15Byloje nagrinėjamas ginčas dėl BUAB „BSA Construction“ pirmosios instancijos teismo patvirtinto kreditoriaus UAB „Kabantys sodai“ 17 746 748,43 Lt dydžio finansinio reikalavimo. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai UAB Elga“ ir UAB „Rolvika“ nesutinka su teismo patvirtinto kreditorinio reikalavimo suma.

16LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto, darbo, šeimos ir kitos šioje teisės normoje nurodytos bylos nagrinėjamos pagal LR CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat visas kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), kurio 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos LR CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų prioritetas prieš kitus įstatymus, atliekant įmonės bankroto procedūras, taip pat nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos bankroto proceso metu įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

17Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Pažymėtina, kad bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas LR ĮBĮ. Šiuo atveju kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadą dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Taigi, bankroto bylų nagrinėjimo specifika lemia tai, kad teismas neturi pareigos tvirtinti administratoriaus pateiktus kreditorių pareikštus reikalavimus remdamasis tik administratoriaus ir kreditorių pateiktais įrodymais, bet privalo būti aktyvus, nes tik tokiu atveju galima teisingai išspręsti kilusį ginčą ir priimti teisėtą bei pagrįstą procesinį sprendimą byloje. Tiesėjų kolegija pabrėžia, kad jokia procesinės teisės norma nėra pagrindas priimti neteisėtą sprendimą.

18Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi, patvirtindamas kreditoriaus UAB „Kabantys sodai“ 17 746 748,43 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „BSA Construction“ bankroto byloje, kuris buvo grindžiamas įmonės Generalinės rangos 2007 m. sausio 10 d. sutartimi, 2008 m. spalio 16 d. priėmimo perdavimo aktu, Objekto statybos išlaidų lentele ir Komplekso statybos darbų užbaigimo suvestine sąmata, nebuvo aktyvus, neišsiaiškino visų esminių bylos aplinkybių, neatskleidė bylos esmės ir nepašalino joje esančių neaiškumų. Teismas, nepaisant to, kad buvo reiškiamas prašymas patvirtinti labai didelės sumos reikalavimą, neįsitikino, ar, kaip teigia kreditoriai, buvo permokėta suma pagal rangos sutartį, netyrė pateiktos suvestinės sąmatos ir joje nurodytų darbams užbaigti reikalingų sumų pagrįstumo.

19Kaip jau buvo minėta, teismas, nagrinėdamas bankroto bylas ir spręsdamas dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo, turi būti aktyvus, patirtinti pareikšto reikalavimo pagrįstumą, esant abejonių dėl reikalavimo dydžio ar pagrindo, pareikalauti papildomų duomenų, kurie leistų įsitikinti, kad prašomos patvirtinti sumos yra pagrįstos ir jų patvirtinimas nepažeis kitų kreditorių interesų.

20Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties dalis, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus UAB „Kabantys sodai“ reikalavimas yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina, o klausimas dėl šio kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo perduotinas nagrinėti iš naujo. Kadangi byloje kilo ginčas dėl pareikšto reikalavimo pagrindo ir suinteresuoti asmenys nesutinka su prašomo patvirtinti reikalavimo suma, pirmosios instancijos teismas turėtų pareikalauti prašomas sumas pagrindžiančių įrodymų ir reikalavimo patvirtinimo klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka (ĮBĮ 26 str. 4 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Kabantys sodai“ 17 746 748,43 Lt reikalavimas, panaikinti ir šio reikalavimo patvirtinimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. BAB „Construction“ administratorius pateikė prašymą patvirtinti šios... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi patvirtino pateiktais... 5. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Elga“ prašo... 6. Atskiruoju skundu UAB „Rolvika“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 7. 1. Abejoja, jog UAB „Kabantys sodai“ 6 166 820,95 Lt sumą atsakovui... 8. 2. UAB „Kabantys sodai“ nurodė turinti išleisti papildomą 8 129 927,48... 9. 3. Sprendžiant 3 000 000 Lt reikalavimo patvirtinimo klausimą, reikia... 10. Atsiliepimu į UAB „Elga“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB... 11. Atsiliepimu į UAB „Rolvika“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB... 12. Atsiliepimu į UAB „Elga“ atskirąjį skundą atsakovas BAB „BSA... 13. Atsiliepimu į UAB „Rolvika“ atskirąjį skundą atsakovas BAB „BSA... 14. Atskirieji skundai tenkintini.... 15. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl BUAB „BSA Construction“ pirmosios... 16. LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto, darbo, šeimos ir kitos... 17. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 18. Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi, patvirtindamas... 19. Kaip jau buvo minėta, teismas, nagrinėdamas bankroto bylas ir spręsdamas... 20. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties dalį, kuria...