Byla 2-1041/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas UAB ,,Saulės dovanos“ bankroto byloje Nr. B2-1372-578/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų A. M. , J. M. , R. Š. , A. S. ir UAB ,,Vilmestos projektai“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas UAB ,,Saulės dovanos“ bankroto byloje Nr. B2-1372-578/2009, ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė UAB „Saulės dovanos“ bankroto bylą ir nustatė 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Įmonės bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių finansinius reikalavimus 13 387 959,92 Lt sumai, kurie yra neginčijami.

3Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 10 punktu bei 26 straipsnio 1 dalimi, 2009 m. birželio 1 d. nutartimi šį atsakovo administratoriaus prašymą patenkino, patvirtino BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, nurodydamas, kad yra tvirtinami tokie finansiniai reikalavimai, kurių bankroto administratorius neginčija. Teismas pažymėjo, kad BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių R. B. , S. D. , R. D. , L. D. , A. J. , A. G. , I. K. , J. K. , V. L. , S. L. , H. M. , M. M. , B. M. , J. M. , V. N. , V. P. , A. S. , R. Š. , I. Š. , I. Š. , UAB ,,ENG“, UAB ,,Vilmestos projektai“ ir D. G. dalies ar visų finansinių reikalavimų, kuriuos įmonės bankroto administratorius ginčija, tvirtinimas bus sprendžiamas atskirai teismo posėdžiuose.

4Atskiraisiais skundais tretieji asmenys A. M. , J. M. ir R. Š. ir A. S. prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskiruosius skundus grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas apeliantų finansinių reikalavimų įtraukimo į kreditorių sąrašą klausimą išnagrinėjo neinformavęs jų apie tai, o tai laikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu.
  2. Teismas ginčo nutartį grindė įrodymais, kuriais nedisponavo nagrinėjamoje byloje, nes bankroto administratorius, kuriam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, kartu su kreditorių sąrašu nepateikė teismui jų pagrįstumą patvirtinančių įrodymų. Teismas nepagrįstai nepareikalavo administratoriaus pateikti tokius įrodymus, nes bent vieno iš patvirtintų kreditorių – D. D. - finansinis reikalavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes iš 2008 m. sausio 30 d. preliminarios žemės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp D. D. ir BUAB ,,Saulės dovanos“ matyti, kad D. D. avansu UAB ,,Saulės dovanos sumokėjo 40 000 Lt, o šios sutarties 7.1 punkte numatyta galimybė D. D. reikalauti 100 000 Lt baudos konstatavus sutarties pažeidimą nagrinėjamu atveju abejotina, nes 100 000 Lt bauda už tokio pobūdžio pažeidimą yra neprotingai didelė.
  3. Susipažinus su skundžiama nutartimi, abejonių kyla ir kitų kreditorių (D. G. . G. , Ž. M. ) finansinių reikalavimų. Tačiau apeliantai tai patvirtinančių įrodymų neturi, nes administratorius jų nepateikė į bylą, o teismas nepareikalavo.

5Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Vilmestos projektai“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą dėl BUAB ,,Saulės dovanos“ finansinių reikalavimų tvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo žodinio proceso tvarka. Apeliantas teismo nutarties neteisėtumą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismui nepranešus apie teismo posėdį bei ketinamus svarstyti klausimus apeliantas neturėjo galimybės įgyvendinti savo teisės prašyti žodinio proceso, buvo pažeistas šalių procesinio lygiateisiškumo principas.
  2. Teismo nutartis iš esmės yra be motyvų, kas sudaro pagrindą ją panaikinti dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimus, nes skundžiamoje nutartyje nėra nurodoma, ar teismas nagrinėjo kreditorių pateiktus reikalavimus, ar rėmėsi tik administratoriaus pateiktu sąrašu. Pažymėtina, kad teismas bankroto bylose turi būti aktyvus.

6Atsiliepimais į atskirąjį skundą BUAB ,,Saulės dovanos“ administratorius UAB ,,Admivita“ ir D. D. prašo atskiruosius skundus atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantai nepagrindė atskiruosiuose skunduose dėstomų argumentų įrodymais, be to, pažymi, kad teismas turėjo pagrindą nagrinėti kreditorių sąrašo tvirtinimo klausimą rašytinio proceso tvarka, o apeliantai turėjo pareigą patys domėtis bylos eiga.

7Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

8Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Viena iš administratoriaus pareigų yra pareiga pagal kreditorių reikalavimus, patikslintus atsižvelgiant į įmonės apskaitos dokumentus, sudaryti įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti reikalavimus, jeigu teismas administratoriaus prašymu šio termino nepratęsė, pabaigos pateikti jį tvirtinti teismui; ginčyti nepagrįstus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo teismas priima rašytinio proceso tvarka, suinteresuotų asmenų prašymu gali būti skiriamas žodinis nagrinėjimas. Ta pati norma nustato, kad administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami. Sistemiškai analizuojant ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalį matyti, kad imperatyviai teismui nėra nustatyta pareiga pranešti apie finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimo nagrinėjimą teisme, jei administratorius neginčija šių reikalavimų. Kartu pažymėtina, kad kreditorių reikalavimus (jų patikslinimus) tvirtina tik teismas (ĮBĮ 26 str. 1 d.), todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog bankroto įmonės administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, juo labiau kad administratorius į bylą yra pateikęs eilę kreditorių finansinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų. Skundžiamoje nutartyje nurodytas tiek teisinis, tiek faktinis pagrindas, o tai, kad nutartyje detaliai neaptartas kiekvieno iš kreditorių finansinio reikalavimo pagrįstumas, negali būti pagrundu panaikinti nutartį dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

9Taigi, kaip minėta, kreditorių reikalavimai yra reiškiami bankroto byloje ir juos tvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas ( ĮBĮ 26 str.). Gavęs prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą, teismas turi įsitikinti šio reikalavimo pagrįstumu ir, jeigu jo pagrįstumas kelia abejonių, teismas pats turi klausimą išnagrinėti ir išspręsti iš esmės, nepriklausomai nuo to, ar administratorius reikalavimą ginčija, ar ne, t. y. administratoriaus pateikti teismui tvirtinti kreditorių reikalavimai nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadą dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Kartu pažymėtina, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 str.).

10Iš atskirųjų skundų turinio matyti, jog apeliantai nesutinka su skundžiama nutartimi patvirtintais kreditorių D. G. , Ž. M. , D. D. finansiniais reikalavimais. Teisėjų kolegija pažymi, kad Ž. M. finansinį reikalavimą patvirtinantys dokumentai yra pateikti į bylą (t. 3, b. l. 18-20). Į bylą taip pat yra pateikti ir D. G. finansinį reikalavimą patvirtinantys dokumentai (t. 3, b. l. 40-56, 61-69, t. 5, b. l.1-41). Apeliantai dėl pateiktų duomenų nepasisakė, neįrodinėjo jų nepagrįstumo (CPK 178 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad 2009 m. kovo 23 d. šis kreditorius kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu įtraukti į kreditorių sąrašą su 3 049 365,45 Lt finansiniu reikalavimu, tačiau administratorius teismui pateikė tvirtinti šio kreditoriaus reikalavimą tik 1 526 296,65 Lt sumai, kuri D. G. yra priteista įsiteisėjusiu teismo sprendimu, likusios reikalavimo dalies tvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė nagrinėsiąs teismo posėdyje. Kolegijos nuomone, nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, jog pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas D. G. ir Ž. M. finansinius reikalavimus turėjo turėti, kaip teigia apeliantai, pagrįstų abejonių dėl šio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo.

11Kita vertus teisėjų kolegija sutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad kreditoriaus D. D. patvirtintas 140 000 Lt reikalavimas gali kelti pagrįstų abejonių. Iš bylos medžiagos matyti, kad šis finansinis reikalavimas kildinamas iš 2008 m. sausio 30 d. preliminariosios sutarties dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo (t. 2, b. l. 64-65). Pagal šią sutartį D. D. sumokėjo 40 000 Lt, ginčo dėl šios sumos sumokėjimo byloje nėra. Likusią finansinio reikalavimo dalį sudaro minėtos preliminarios sutarties 7.1 punkte nustatyta 100 000 Lt dydžio bauda, kurią UAB ,,Saulės dovanos“ įsipareigojo sumokėti D. D. už įsipareigojimo pagal preliminarią sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Teisėjų kolegijos nuomone, teismas, tvirtindamas D. D. finansinį reikalavimą, turėjo įvertinti, ar net ir konstatavus preliminarios sutarties pažeidimą, joje nustatyta bauda nėra neprotingai didelė (CK 6.73 str. 2 d.). Remiantis tuo kas išdėstyta, skundžiama nutartis panaikintina dalyje, kuria patvirtintas kreditoriaus D. D. finansinis reikalavimas ir šio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartį panaikinti dalyje, kuria patvirtintas kreditoriaus D. D. finansinis reikalavimas ir bylą šioje dalyje perduoti tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai