Byla 2-9862-192/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei-Gavelienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „( - )“ atstovei Renaldai Kablytei, nedalyvaujant atsakovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras ieškinį atsakovui K. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo K. B. 23523,88 Lt žalos (nuostolių) atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio sumos 23.523,88 Lt laikotarpiu nuo 2013-10-10 iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

3Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013-06-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2012-601/2013 iškėlė bankroto bylą UAB „( - )“. Lietuvos Apeliacinis teismas 2013-09-12 nutartimi įmonės administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Kauno apygardos teismas 2013-06-27 nutartimi įpareigojo UAB „( - )" valdymo organus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną įmonės vienintelis akcininkas ir vadovas (direktorius) buvo K. B.. Ieškovas nurodo, kad K. B. bankroto administratoriui nėra perdavęs 2013-09-12 apskaityto BUAB „( - )" turto. Administratorius, vykdydamas imperatyvias LR Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, 11 str. 3 d. 14 p. įtvirtintą pareigą ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, atsižvelgiant į tai, atsakovas K. B. administratoriui nėra perdavęs dalies įmonės turto, teikia teismui ieškinį, kuriuo prašo teismo priteisti iš atsakovo K. B., 23523,88 Lt žalos (nuostolių) atlyginimą, kuria sudaro nuostoliai atsiradę dėl administratoriui neperduoto, tačiau balanse apskaityto turto: atsargų už 14.790,86 Lt, ilgalaikio turto už 7.382,33 Lt, sudarė 1.350,69 Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų. Ieškovas nurodo, kad atsakovas, būdamas UAB „( - )" valdymo organu -direktoriumi, neperdavė jo žinioje esančio bendrovės turto, todėl pažeidė LR CK 2. 87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, todėl privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (LR CK 2. 87 str. 7 d. ).

4Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su reikalavimu nesutinka, nes jo veiksmuose nėra privalomų sąlygų civilinės atsakomybės taikymui t.y. nėra neteisėtų veiksmų ir realios žalos, todėl nėra ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Atsakovas pripažino aplinkybę, kad iš tiesų Kauno apygardos teismas 2013-06-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2012-601/2013 iškėlė bankroto bylą UAB „( - )", įsiteisėjus šiai nutarčiai, jam atsirado pareiga bankroto administratoriui perduoti jo žinioje esantį turtą ir dokumentus, tačiau tai nebuvo padaryta dėl objektyvių priežasčių. Tam, kad būtų taikoma civilinė atsakomybė, būtina išsiaiškinti, ar tikrai asmuo padarė teisės pažeidimą, nustatyti padarytos žalos dydį, būtinas civilinės atsakomybės sąlygas. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Nors ieškovas nurodo, kad atsakovas savo veiksmais padarė ieškovui 23. 523,88 Lt žalos, tačiau, atsakovo nuomone, realiai jokios žalos nėra, nes visas ieškovo minimas bendrovės turtas natūroje yra, jis nėra dingęs, ir bet kuriuo metu gali būti perduotas administratoriaus įgaliotam asmeniui, todėl ieškovo teiginiai, kad turtas yra neišsaugotas, yra nepagrįsti. Atsakovas nevengė su administratoriaus įgaliotu asmeniu bendrauti, pateikė UAB „( - )" 2013-09-13 finansines ataskaitas (balansas, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir finansinių ataskaitų priedus. Pagal UAB „( - )" balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, įmonės turtą iš viso sudarė 60 330, 83 Lt. Ilgalaikis turtas sudarė 7.382, 33 Lt, trumpalaikis turtas sudarė 52.948, 50 Lt, šie duomenys yra paimti iš ieškovui perduoto balanso. Turtas perduotas nebuvo, tačiau tai nereiškia, kad šis ilgalaikio turto sąrašas yra dingęs ir natūroje šio turto nėra. Visas šis turtas yra neperduotas ieškovui, tačiau jis šiuo metu randasi adresu Kauno rajone, Juragiuose, H. V. nuosavybės teise priklausančiame pastate ir jokie realūs nuostoliai turtui nėra padaryti. Kadangi atsakovo veiksmuose nėra neteisėtų veiksmų ir realios žalos, padarytos ieškovui, nėra ir kitos privalomos sąlygos civilinei atsakomybei taikyti - priežastinio ryšio. Todėl nesant visų privalomų sąlygų civilinei atsakomybei taikyti, nėra pagrindo tenkinti ieškovo ieškinio. Kadangi visas turtas, kurio vertę ieškovas įvardija kaip žalą, natūroje yra ir nėra dingęs nėra jokio pagrindo priteisti iš atsakovo piniginės šio turto vertės, todėl prašo atmesti kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą priteisti iš 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio sumos laikotarpiu nuo 2013-10-10 iki šio ieškinio padavimo teismui dienos bei priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo.

5Atsakovas bylą nagrinėjant iš esmės nedalyvavo, neatvykimo priežasčių nenurodė, apie posėdį pranešta tinkamai (b.l.75, CPK 123 str. 3 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga ir teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismas 2013-06-27 nutartimi civilinėje byloje iškėlė bankroto bylą UAB „( - )". Kauno apygardos teismas 2013-06-27 nutartimi įpareigojo UAB „( - )" valdymo organus nė vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (Kauno apygardos teismas civilinė byla B2-823-601/2014). 2013-09-27 įmonės administratoriumi paskirta bendrovė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras surašė UAB „( - )" vadovui K. B. reikalavimą Nr. 09-26542 iki 2013-10-10 perduoti bankroto administratoriui visus įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą sudarytą 2013-09-12 duomenimis (b.l.16-20). Iš byloje esančio susirašinėjimo nustatyta, kad atsakovas paprašė papildomo laiko iki 2014-10-15 (b.l. 21). 2013-11-20 bankroto administratorius surašė papildomą pranešimą, kuriuo įpareigojo atsakovą iki 2013-11-25 perduoti bendrovės turtą (b.l. 22, 23). Atsakovas pateikė bankroto administratoriui 2013-09-12 dienai sudarytą bendrovės balansą bei turto detalizaciją (b.l. 24-28). Pagal teismui pateiktą balansą matyti, kad UAB „( - )“ bankrutuojančios įmonės statuso įgijimo dieną buvo apskaičiusi atsargų už 14.790,86 Lt, ilgalaikio turto už 7.382,33 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 1.350,69 Lt. Teismui pateikta atsakovo pasirašyta ilgalaikio turto ir atsargų detalizacija ir likutinė vertė (b.l.26-28).

8Byloje nėra ginčo, kad minėtas turtas nebuvo perduotas bankroto administratoriui, šias aplinkybes atsakovas patvirtino savo atsiliepime (b.l. 46-49), taip pat tą patvirtina Kauno apygardos teismo 2013-12-02 nutartis dėl baudos atsakovui skyrimo dėl įpareigojimų nevykdymo (b.l.64), Kauno apygardos teismo 2013-12-04 išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. B2-2012-601/2013 dėl Kauno apygardos teismo 2013-06-27 nutarties vykdymo (b.l.63). Taip pat nėra ginčo, kad šis turtas 2013-09-12 dieną buvo natūroje, tą patvirtina atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės, kad tiek ilgalaikis turtas tiek atsargų likučiai yra Juragiuose, Kauno rajone (b.l. 48).

9Nagrinėjamoje byloje įmonės administratorius, gavęs duomenis apie įmonės turtą, atsižvelgdamas į tai, kad administratoriui neperduotas įmonės turtas ir dėl to įmonei padaryta žalos, įmonės vadovui pareiškė ieškinį dėl žalos įmonei atlyginimo.

10Ieškovas nurodo, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais, atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo LR CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (LR CK 2.87 str. 7 d.). Ieškovo nuomone, atsakovas, kaip vienasmenis UAB „( - )" valdymo organas, buvo įpareigotas tinkamai saugoti UAB „( - )" turtą ir jį perduoti bankroto administratoriui įstatymo nustatytomis sąlygomis ir per teismo nutartimi nustatytus terminus, o šios pareigos nevykdymas yra teisinis pagrindas pareigą pažeidusiam atsakovui taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti žalą.

11Atsakovas 2014-06-03 atsiliepime nurodė, kad yra pasiruošęs turtą perduoti ieškovui, tačiau šio turto neperdavė iki šiol. Ieškovas, bylą nagrinėjant iš esmės, nurodė, kad atsakovas jam yra nepasiekiamas, į skambučius neatsako.

12Teismo nuomone, šios aplinkybės rodo, kad atsakovas vis dėl to elgiasi priešingai įmonės ir jos kreditorių interesams ir šie atsakovo veiksmai sukelia nuostolius tiek bendrovei tiek jos kreditoriams.

13Teismas pažymi, kad nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š., A. B., bylos Nr. 3K-3-19/2012; kt.).

14Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

15Byloje konstatuota, kad atsakovas neperdavė ieškovui bendrovės „( - )“ 2013-09-12 balanse apskaityto turto, kuris leistų padengti kreditorinius bendrovės įsipareigojimus. Byloje konstatuota, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovas jau daugiau kaip metai nesilaiko LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 punkte nustatyto reikalavimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, nors, kaip pats nurodo, turtas yra natūroje. Dėl kaltų atsakovo veiksmų bankrutuojančiai įmonei atsiranda žala, nes blogėja turtinė bendrovės padėtis, dėl ko bankroto procese mažėja galimybės padengti skolas kreditoriams. Dėl to konstatuotina, kad yra atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos kreditoriams atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2008 m. birželio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Omė“ v. antstoliui D. J., bylos Nr. 3K-3-328/2008; 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

16Vadovaujantis išdėstytu teismas sprendžia, kad yra visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei taikyti (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246–6.249 straipsniai).

17Apibendrinant, teismas konstatuoja, kad bylos medžiaga yra įrodyta, kad atsakovas ilgą laiką ignoravo bendrovės turto perdavimo administratoriui procedūrą numatytą LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 punkte, todėl bendrovė neteko turto, patyrė turtinę žalą ir neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Teismas sprendžia, kad atsakovas šiais nesąžiningais veiksmais sąmoningai leido atsirasti žalai, todėl privalo atlyginti bendrovei 23523,88 Lt žalą (CPK 178, 185 straipsniai).

18Ieškovas taip pat prašo priteisti 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio sumos 23523,88 Lt laikotarpiu nuo 2013-10-10 iki ieškinio pateikimo dienos. Paaiškino, kad atsakovo pareiga perduoti visą BUAB „( - )" turtą ieškovui atsirado Kauno apygardos teismo 2013-06-27 pagrindu ieškovo reikalavime pateiktą dieną, t.y. 2013-10-10. Atsakovui tinkamai ir laiku įvykdžius įstatyme apibrėžtą pareigą, įmonės kreditoriai nebūtų patyrę žalos (nuostolių), kyla pareiga atlyginti palūkanas, skaičiuojamas nuo prievolės įvykdymo termino iki bylos teisme iškėlimo.

19Teismas su tokiais ieškovo motyvais nesutinka ir mano, kad šis reikalavimas yra nepagrįstas todėl atmestinas. Pažymėtina, kad ieškovo nurodyta norma CK 6.258 str. 7 d. taikytina tik sutartiniams teisiniams santykiams, tuo tarpu deliktinę atsakomybę reglamentuojančiose CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus trečiajame skirsnyje išdėstytose normose nenustatytas palūkanų pagal prievolę atlyginti žalą mokėjimas, todėl nagrinėjamoje byloje ieškovo reikalavimas priteisti palūkanas nuo ieškinio sumos 23523,88 Lt laikotarpiu nuo 2013-10-10 iki ieškinio pateikimo dienos negali būti tenkinamas.

20Ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, šis reikalavimas tenkintinas. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (6.37 str.). Pažymėtina, kad ši norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas, kurios yra kompensuojamosios palūkanos. Procesinės palūkanos pasižymi tuo, kad jos skaičiuojamos nuo visos įsiskolinimo sumos ir skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidariusius kreditoriaus nuostolius. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. V. N. , bylos Nr. 3K-3-595/2008). Tai, kad bus išieškomos ir tam tikro dydžio palūkanos, mokėtinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką greičiau įvykdyti teismo sprendimą ar neįvykdytą prievolę, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Kai prasideda teismo procesas, skolininkas turi būti suinteresuotas jo nevilkinti, o teismui priteisus pinigus – kuo greičiau sumokėti kreditoriui. Atsižvelgiant į tai, kad procesinės palūkanos yra kompensuojamosios palūkanos, CK 6.210 straipsnyje nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai taikytini ir procesinėms palūkanoms Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje D. Z. v. UAB Klaipėdos autobusų parkas, bylos Nr. 3K-3-298/2007).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų.

22CPK 96 str. 1 d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 706,00 Lt žyminio mokesčio.

23Iš atsakovo taip pat priteistina 30,96 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.) (b.l. 2).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259-260 str., 268-270 str. teismas,

Nutarė

25ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo K. B., a.k. ( - ) ieškovo BUAB „( - )“, įm. k. 302547793, naudai 23523,88 Lt (dvidešimt tris tūkstančius penkis šimtus dvidešimt tris litus 88 ct)/ 6812.99 EUR žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

27Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti iš atsakovo K. B., a.k. ( - ) valstybei 736,96 Lt (septynis šimtus trisdešimt šešis litus 96 ct)/ 213.44 EUR bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

29Šalys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo K. B. 23523,88 Lt žalos (nuostolių)... 3. Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013-06-27 nutartimi... 4. Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su reikalavimu... 5. Atsakovas bylą nagrinėjant iš esmės nedalyvavo, neatvykimo priežasčių... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga ir teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys... 8. Byloje nėra ginčo, kad minėtas turtas nebuvo perduotas bankroto... 9. Nagrinėjamoje byloje įmonės administratorius, gavęs duomenis apie įmonės... 10. Ieškovas nurodo, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir... 11. Atsakovas 2014-06-03 atsiliepime nurodė, kad yra pasiruošęs turtą perduoti... 12. Teismo nuomone, šios aplinkybės rodo, kad atsakovas vis dėl to elgiasi... 13. Teismas pažymi, kad nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo... 14. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 15. Byloje konstatuota, kad atsakovas neperdavė ieškovui bendrovės „( - )“... 16. Vadovaujantis išdėstytu teismas sprendžia, kad yra visos įstatyme... 17. Apibendrinant, teismas konstatuoja, kad bylos medžiaga yra įrodyta, kad... 18. Ieškovas taip pat prašo priteisti 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio... 19. Teismas su tokiais ieškovo motyvais nesutinka ir mano, kad šis reikalavimas... 20. Ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 22. CPK 96 str. 1 d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 23. Iš atsakovo taip pat priteistina 30,96 Lt pašto išlaidų valstybės naudai... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259-260... 25. ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo K. B., a.k. ( - ) ieškovo BUAB „( - )“, įm. k.... 27. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovo K. B., a.k. ( - ) valstybei 736,96 Lt (septynis šimtus... 29. Šalys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...