Byla e2-569-989/2019
Dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas, parduodant nekilnojamąjį turtą, priteisimo, tretieji asmenys: A. F., UAB „NT rinkos centras“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Račkauskaitė-Burneikienė, sekretoriaujant Rasai Gargasienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Capital Team“ atstovui advokatui Robertui Naruševičiui, atsakovui E. K., atsakovo atstovei advokato padėjėjai Justinai Rakauskaitei, trečiajam asmeniui A. F., liudytojams P. B., J. G. G., O. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Capital Team“ ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas, parduodant nekilnojamąjį turtą, priteisimo, tretieji asmenys: A. F., UAB „NT rinkos centras“.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Capital Team“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo E. K. ieškovo naudai: 4 682,70 Eur skolos už suteiktas tarpininkavimo paslaugas, 100 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 17,32 Eur palūkanų už iki procesinio kreipimosi surašymo dienos už uždelstą atsiskaityti laiką; 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (e. b. I tomo l. 1-8).

4Ieškovas nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. UAB „NT rinkos centras“, veikdamas kartu su A. F., ir E. K. sudarė Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutartį Nr. ( - ). Visos teisės pagal šią Sutartį 2017 m. gruodžio 16 d. reikalavimo perleidimo sutartimi buvo perleistos įmonei UAB „Capital Team“, apie tai raštu informuojant atsakovą. Pagal sudarytą sutartį, ieškovas, veikdamas kartu su trečiuoju asmeniu A. F., įsipareigojo ieškoti nekilnojamojo turto (buto), unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), pirkėjų. Ieškovas, vykdydamas sutartį, kartu su trečiuoju asmeniu A. F., ėmėsi turto pardavimo veiksmų, t. y. parengė turtą pardavimo procesui, surinko visą informaciją apie turtą, parengė skelbimus parduodant turtą, suorganizavo turto fotografavimą. Skelbimas apie parduodamą turtą buvo patalpintas plačiai žinomuose internetiniuose nekilnojamojo turto pardavimo puslapiuose, t. y. www.aruodas.lt, www.capital.lt, www.domoplius.lt, www.alio.lt, www.city.lt, www.mls.lt, www.kampas.lt, www.kurgyvenu.lt, www.skelbimai.lt, www.rinka.lt, www.turtonuoma.lt, www.ntzemelapis.lt, www.skelbiu.lt. Tęsdamas sutarties vykdymą, ieškovas bei trečiasis asmuo A. F. apie parduodamą turtą informavo visus nekilnojamojo turto agentūros CAPITAL biurus bei juose dirbančius brokerius. Vykdydamas pardavimo procesą, trečiasis asmuo A. F. taip pat teikė informaciją apie turtą visiems juo besidomintiems pirkėjams, bei organizavo turto apžiūras. Atitinkamai, atsakovas buvo reguliariai telefonu, el. paštu informuojamas trečiojo asmens A. F. apie turtu besidominčius asmenis. Vykdant turto pardavimą, juo domėjosi bei į apžiūras buvo atvykę nemažai suinteresuotų pirkėjų. Sutarties galiojimo laikotarpiu į trečiąjį asmenį A. F. kreipėsi potencialus turto pirkėjas P. B., kuris pageidavo apžiūrėti parduodamą nekilnojamojo turto objektą. Pirkėjas P. B. 2018 m. vasario 13 d. apžiūrėjo parduodamą turtą. Buto pirkimo pardavimo sąlygos jį tenkino, todėl šalys nutarė tęsti bendradarbiavimą. Trečiasis asmuo A. F. 2018 m. vasario 14 d. apie esantį potencialų turto pirkėją telefonu informavo atsakovą. Pokalbio metu šalys suderino preliminarią Turto pirkimo – pardavimo kainą bei preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo datą. Atsakovas ieškovui el. paštu pateikė savo asmens duomenis bei nurodė atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus, avanso įmokai gauti. 2018 m. vasario 15 d. Paslaugų teikėjo bei Pardavimų atstovo surastas pirkėjas P. B. ir atsakovas, ieškovo buveinėje, dalyvaujant ir trečiajam asmeniui A. F., sudarė Preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, o pirkėjas įsipareigojo šį turtą nupirkti. Šalys, sudarydamos Preliminariąją sutartį, susitarė sudaryti kitą, pagrindinę, notariškai tvirtinamą Turto pirkimo – pardavimo sutartį (Preliminariosios sutarties 1.2 punktas). Šalys taip pat susitarė, kad bendra turto pardavimo kaina bus 129 000,00 Eur (Preliminariosios sutarties 3.3 punktas). Be to, atsakovas sutiko, kad pirkėjas turi teisę perleisti iš Preliminariosios sutarties kylančias teises ir pareigas kitam asmeniui, jeigu tai neįtakoja pardavimo teisėtų lūkesčių (Sutarties preambulė). Vadovaujantis šia nuostata, pirkėjas P. B. visas savo teises ir pareigas, kylančias iš Preliminarios sutarties, perleido pirkėjui G. G.. 2018 m. kovo 13 d. Pardavimų atstovas telefonu informavo atsakovą, jog pirkėjas pagrindinę (notarinę) nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį pageidauja pasirašyti 2018 m. kovo 23 d., tačiau tikslų laiką pažadėjo patikslinti 2018 m. kovo 16 d. 2018 m. kovo 16 d. Pardavimų atstovui susisiekus su atsakovu ir jo pasiteiravus dėl galimybės pagrindinę (notarinę) buto pirkimo – pardavimo sutartį pasirašyti 2018 m. kovo 23 d., pastarasis informavęs, jog tikslų sutarties pasirašymo laiką patvirtins 2018 m. kovo 21 d., tačiau atsakovas nurodytu terminu su Pardavimų atstovu taip ir nesusisiekė. Vėliau Pardavimų atstovas dar ne kartą bandė susisiekti su atsakovu, siuntė priminimus elektroniniu paštu, tačiau atsakovas nepateikė jokio paaiškinimo dėl pagrindinės (notarinės) nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo datos ar laiko. Galiausiai, kaip pavyko sužinoti ieškovui, atsakovas, slapta, nieko neinformuodamas, dar 2018 m. kovo 20 d. sudarė pagrindinę (notarinę) nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį su pirkėju G. G., kuriam reikalavimo teises ir pareigas, kylančias iš Preliminariosios sutarties, perleido ieškovo ir trečiojo asmens A. F. surastas pirkėjas P. B.. Turtas Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutarties Nr. ( - ) galiojimo laikotarpiu buvo parduotas ieškovo bei trečiojo asmens A. F. surastam pirkėjui, dėl ko ieškovas įgijo teisę į atlyginimą (Sutarties 7.2 punktas). Sudarydamos sutartį Šalys susitarė, kad ieškovo bendras atlyginimas už suteiktą tarpininkavimo paslaugą yra lygus 3 proc. nuo faktinės objekto pardavimo kainos, bet ne mažiau kaip 1 800,00 Eur plius PVM (Sutarties 8.1 punktas). Kadangi Turtas buvo parduotas už 129 000, 00 Eur, todėl ieškovo atlyginimas sudaro 4 682,70 (129 000,00 Eur * 3 proc. plius PVM). Atsakovui už suteiktas tarpininkavimo paslaugas 2018 m. kovo 20 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ), kuri atsakovui buvo išsiųsta tiek registruotu, tiek ir elektroniniu paštu, tačiau atsakovas nurodytu terminu PVM sąskaitos – faktūros neapmokėjo. 2018 m. kovo 20 d. PVM sąskaita faktūra, Nr. ( - ) turėjo būti apmokėta iki 2018 m. kovo 27 d., todėl iš atsakovo priteistinų palūkanų suma sudaro 17,32 Eur (4 682,70 EUR * 5 % / 365 k.d. * 27 k.d.).

5Atsakovas E. K. teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atmesti ieškovo UAB „Capital Team“ ieškinį, skirti ieškovui UAB „Capital Team“ 1000 Eur baudą, 50 proc. šios sumos - 500 Eur skiriant atsakovui E. K., priteisti iš ieškovo UAB „Capital Team“ atsakovo E. K. naudai visas bylinėjimosi išlaidas (e. b. I tomo l. 49-53).

6Atsakovas nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. UAB „NT rinkos centras“ kartu su trečiuoju asmeniu A. F. ir atsakovas, veikdamas savo motinos vardu pagal 2011 m. balandžio 13 d. išduotą ir notariškai patvirtintą įgaliojimą, sudarė sutartį dėl atsakovo motinai priklausančio nekilnojamojo turto (buto) pardavimo. Nei UAB „NT rinkos centras“, nei trečiasis asmuo A. F. įgaliojimo pateikti niekada neprašė ir realiai net neįsitikino, ar atsakovas turi teisę tokią sutartį sudaryti. Turto pardavimas vyko vangiai, po sutarties sudarymo trečiasis asmuo A. F. pristatė atsakovui pora potencialių pirkėjų, tačiau vienu atveju nepavyko susitarti dėl turto pardavimo kainos, kitu atveju pirkėjai nepavyko gauti iš banko paskolos. 2016 m. gruodžio mėnesį trečiasis asmuo A. F. informavo atsakovą, jog jis turto nepardavinės, nes nutraukia nekilnojamojo turto brokerio veiklą. Vietoje jo pasisiūlė tęsti turto pardavimą kita brokerė O. S.. Turtas nebuvo parduotas iki 2017 m. sausio 8 d. Atsakovo motina Š. V. mirė ( - ). Atsakovas informavo trečiąjį asmenį A. F. ir O. S. telefonu, jog jo motina numirė ir kad atsakovas turto artimiausiu metu nepardavinės, todėl sutartis laikytina pasibaigusia. Atsakovui aplinkybės, ar trečiasis asmuo A. F., ar O. S. toliau po 2017 m. sausio 8 d. pardavinėjo butą nebuvo žinomos, nes atsakovui jokios informacijos apie tai suteikta nebuvo. Nebuvo pristatytas nei vienas potencialus turto pirkėjas, tačiau nebuvo ir komunikacijos su atsakovu dėl turto pardavimo, nors atsakovas dar keletą kartų pasiteiravo O. S., ar turtas yra pardavinėjamas. Jokios kitos sutarties dėl tarpininkavimo paslaugų su atsakovu pasirašyta nebuvo. Dar anksčiau O. S. buvo prašiusi atsakovo leidimo pasiūlyti butą savo klientams, tačiau jokių konkrečių susitarimų su minėta brokere nebuvo. Po daugiau kaip metų laiko po sutarties pabaigos, 2018 m. vasario 14 d. atsakovui paskambino trečiasis asmuo A. F. ir pranešė, jog grįžo tęsti nekilnojamojo turto brokerio veiklos, o taip pat, kad yra potencialus turto pirkėjas, kuris norėtų pirkti turtą. Kaip vėliau atsakovas sužinojo, tai yra žymus nekilnojamojo turto brokeris P. B.. Atsakovas telefoninio pokalbio metu buvo skubinamas iš karto kitą dieną sudaryti preliminarią sutartį, nes potencialus turto pirkėjas neva turi kažkur išvykti. Trečiasis asmuo A. F. atsakovui nurodė, jog situacija rinkoje yra labai prasta, nekilnojamojo turto kainos krenta ir tuoj pradės smukti dideliais tempais, dėl ko turto už pageidaujamą kainą atsakovas neparduos, todėl turėtų pasinaudoti šia galimybe ir kuo skubiau sutikti su turto pardavimu. Trečiasis asmuo A. F. siūlė parduoti turtą už 129 000 Eur, buvo žadamas greitas apmokėjimas ir atsiskaitymas be tarpininkavimo mokesčio. Po įkalbinėjimų telefonu, atsakovas sutiko sudaryti preliminarią sutartį su P. B., kuri buvo sudaryta 2018 m. vasario 15 d. Jokių susitarimų dėl tarpininkavimo mokesčio nebuvo ir Trečiasis asmuo neprašė atsakovo kaip nors atsiskaityti dėl pasiūlyto pirkėjo, o kaip tik priešingai tikino, jog tarpininkavimo mokesčio nėra. Pagrindinė turto pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2018 m. kovo 20 d., nors atsakovas pageidavo, kad būtų sudaryta praėjus mėnesiui po Preliminarios sutarties pasirašymo. Net ir sudarius pagrindinę Turto pirkimo-pardavimo sutartį 2018 m. kovo 20 d. pirkėjai, pažeisdami Turto pirkimo-pardavimo sutarties 4.2 p. neatsiskaitė su atsakovu iki 2018 m. kovo 26 d. Šis sandoris įvyko tik gera atsakovo valia, kuris realiai turėjo teisę pagal Preliminarią sutartį atsisakyti parduoti Turtą ir negrąžinti sumokėto avanso pagal Preliminarios sutarties 6.1 p. 2018 m. kovo 26 d., t. y. tą pačią dieną, kai tik pirkėjai sumokėjo už turtą, trečiasis asmuo A. F. paskambino atsakovui ir pradėjo reikalauti sumokėti tarpininkavimo mokestį, o kitą dieną, t. y., 2018 m. kovo 27 d. el. paštu atsiuntė sąskaitą kartu su pranešimu apie neva įvykusį reikalavimo teisės perleidimą. Atsakovui atsisakius sumokėti, nurodant, jog dėl tarpininkavimo mokesčio nebuvo susitarta, jau po dviejų dienų 2018 m. kovo 29 d. advokatas Robertas Naruševičius pateikė pretenziją, į kurią 2018 m. balandžio 2 d. atsakovas el. p. atsakė, nurodydamas nesutikimo motyvus.

7Trečiajam asmeniui A. F. procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai (e. b. priedo l. 1). Per teismo nustatytą terminą trečiasis asmuo į ieškinį atsiliepimo nepateikė.

8Trečiajam asmeniui UAB „NT rinkos centras“ procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. gegužės 29 d. CPK 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (e. b. priedo l. 3). Per teismo nustatytą terminą trečiasis asmuo į ieškinį atsiliepimo nepateikė.

9Liudytojas P. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pažįsta trečiąjį asmenį A. F.. Taip pat yra brokeris, dirbo Remax. Nuo 2018 m. birželio mėnesio dirba UAB „Capital Team“. Ieškojo uošviui J. G. G. buto. Buto ieškojo investicijai. Pasiskambino A. F., skelbime nurodytu telefono numeriu (apie 2018 m. vasario mėn.). Apžiūra vyko 2018 m. vasario mėn. Dalyvavo A. F., P. B. ir I. Z.. Pamatė, ką reikia daryti. Butas, esantis ( - ), buvo kapitaliai remontuotinas. Skelbime kaina buvo 135000 Eur. Telefonu su A. F. susiderėjo dėl 129000 Eur. Derybų tarp A. F. ir atsakovo nežino. Pirmą kartą atsakovą pamatė UAB „Capital Team“ biure. 2018 m. vasario 15 d. pasirašė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį. Paliko avansą, informavo atsakovą, kad darys buto atskyrimą, prašė įgaliojimo. Preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį paruošė A. F.. Buto pirkimo-pardavimo pagrindinę sutartį turėjo sudaryti iki 2018 m. kovo 20/21 d. (per mėnesį). 2018 m. vasario 21 d. su atsakovu pasirašė įgaliojimą, atsakovas išreiškė nepasitenkinimą A. F. ir O. S. darbu ir paprašė toliau liudytojo vesti sandorį (kad liudytojas surinktų dokumentus, vestų sandorį. P. B. dėl to problemų nebuvo). Liudytojas nurodė, kad A. F. buvo „vedžiojamas už nosies“. Dėl buto pardavimo kainos atsakovas sutiko. Pagrindinė sutartis buvo pasirašyta su G. G.. Pagrindinės sutarties pasirašymo metu dalyvavo P. B., notarė, G. G. ir jo sutuoktinė, atsakovas.

10Liudytojas J. G. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad butą ketino įsigyti sau. Atidalinti ne jo, o dukters vyro mintis. Nežino už kiek buvo parduoti atidalinti butai. Investicijos jam sugrįžo. Buto įsigijimo reikalus tvarkė dukters vyras. Su atsakovu bendravimas buvo minimalus: sutarties pasirašymas. Viskas jau buvo suderinta.

11Liudytoja O. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dėl turto pardavimo dirbo su A. F., bendravo su atsakovu. Liudytoja padėdavo A. F. kaip asistentė, kai jis negalėjo, važiuodavo ji. Atsakovui buvo pristatyta kaip A. F. padėjėja. Nuo 2017 m. liudytoja O. S. viena pardavinėjo butą, naujos sutarties nepasirašė, sutartis nebuvo nutraukiama. Tarpininkavimo sutartis buvo pervesta O. S., A. F. nenutraukė jos. Sutartis buvo sudaryta trišalė (su įmone, A. F. ir atsakovu E. K.). Sutartis nebuvo nutraukiama, ji prasitęsė. Atsakovas sutiko, kad liudytoja toliau pardavinėtų butą. Su atsakovu bendravo kas savaitę. Atsakovas suprato, kad pardavimus vyko tos tarpininkavimo sutarties pagrindu. Atsakovas suprato, kad turės sumokėti komisinius. Liudytoja O. S. vykdė apžiūras, skambinosi su atsakovu, informavo apie apžiūras, el. laiškais bendravo, atsakovas įleisdavo liudytoją į apžiūrimo buto vidinį kiemą pastatyti automobilį.

12Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Capital Team“ atstovas advokatas Robertas Naruševičius palaikė ieškinio reikalavimus, prašė ieškinį tenkinti.

13Teismo posėdžio metu atsakovas E. K. prašė ieškinį atmesti, su juo visiškai nesutiko.

14Atsakovo E. K. atstovė advokato padėjėja Justina Rakauskaitė prašė ieškinį atmesti.

15Trečiasis asmuo A. F. palaikė ieškinio reikalavimus, prašė ieškinį tenkinti.

16Trečiasis asmuo UAB „NT rinkos centras“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie jį informuotas tinkamai (e. b. priedo l. 30).

17Ieškinys tenkintinas visiškai

18Teismas nustatė, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. tarp UAB „NT rinkos centras“, atstovaujamo pardavimų atstovo A. F., bei atsakovo E. K. buvo sudaryta Tarpininkavimo paslaugų sutartis Nr. ( - ) (toliau – ir Tarpininkavimo paslaugų sutartis), kuria šalys susitarė, kad klientas paveda Paslaugos teikėjams, o Paslaugos teikėjai įsipareigoja vykdyti objekto (buto, esančio ( - )) pirkėjų paiešką; klientas įsipareigojo sumokėti Paslaugos teikėjams už tarpininkavimo paslaugą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (e. b. l. I tomas, 11-12). Ieškovas 2018 m. kovo 30 d. pranešimu apie reikalavimo teisės perleidimą informavo atsakovą, kad UAB „NT rinkos centras“ perleido turimas reikalavimo teises pagal Tarpininkavimo sutartį Nr. ( - ) ir jos pagrindu išrašytas sąskaitas faktūras (e. b. I tomas, l. 15). 2018 m. vasario 13 d. pirkėjas P. B. apžiūrėjo atsakovo parduodamą butą, esantį ( - ), dalyvaujant trečiajam asmeniui A. F. (e. b. priedo l. 35). 2018 m. vasario 15 d. tarp atsakovo E. K. ir P. B. buvo sudaryta Preliminari pirkimo-pardavimo sutartis (e. b. priedo l. 33-34), kuria inter alia šalys susitarė, kad pardavėjas sutinka, jog pirkėjas turi teisę perleisti iš šios sutarties kylančias teises ir pareigas kitam asmeniui. Atsakovas E. K. 2018 m. vasario 21 d. išdavė įgaliojimą P. B. dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), padalijimo į kelis nekilnojamuosius daiktus (e. b. I tomas, l. 199-200). 2018 m. kovo 20 d. atsakovas E. K. sudarė pagrindinę buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį su pirkėjais Jonu G. G. ir V. G. (e. b. I tomas, l. 58-65), t. y. P. B. sutuoktinės tėvais, kuriems P. B. perleido reikalavimo teises iš 2018 m. vasario 15 d. Preliminariosios pirkimo pardavimo sutarties (e. b. l priedo. 33-34). Ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) (suma 4682,70 Eur) (e. b. I tomas, l. 10). Atsakovui neapmokėjus nurodytos PVM sąskaitos faktūros, jam buvo pateikta pretenzija dėl skolos apmokėjimo (e. b. I tomas, l. 35-36).

19Dėl skolos už suteiktas tarpininkavimo paslaugas ir skolos išieškojimo išlaidų piteisimo

20Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

21Nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. tarp UAB „NT rinkos centras“, atstovaujamo pardavimų atstovo A. F., bei atsakovo E. K. buvo sudaryta Tarpininkavimo paslaugų sutartis Nr. ( - ), kuria šalys susitarė, kad klientas paveda Paslaugos teikėjams, o Paslaugos teikėjai įsipareigoja vykdyti objekto (buto, esančio ( - )) pirkėjų paiešką; klientas įsipareigojo sumokėti Paslaugos teikėjams už tarpininkavimo paslaugą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (Sutarties 3.1 punktas, e. b. l. I tomas, 11-12). (e. b. I tomo l. 11-12). Šalys susitarė, kad klientas pageidauja parduoti objektą už 130 000 Eur, brokeris siūlė 121 000 Eur kainą. Tarpininkavimo paslaugų sutartyje buvo nurodyta, kad buto savininkė yra Š. V. (atsakovo motina). Nei ieškovas, nei atsakovas šio sutarties sudarymo neneigė.

22Remiantis Tarpininkavimo paslaugų sutarties 7.1 punktu, pirkėjas yra laikomas surastu paslaugos teikėjų, jeigu apie jį Paslaugos teikėjai informuoja klientą sutartyje nurodytais būdais, taip pat jeigu pirkėjas yra šio asmens giminaičiai, kontroliuojamos ar kontroliuojančios įmonės (-ar kitaip susijusios įmonės, kaip kas apibrėžia Konkurencijos įstatymas), šių įmonių darbuotojai. Pagal Tarpininkavimo paslaugų sutarties 7.2 punktą, tarpininkavimo paslauga laikoma suteikta ir Paslaugos teikėjai įgyja teisę į atlyginimą, kai Paslaugos teikėjas suranda pirkėją Sutarties galiojimo metu, t. y. kai Paslaugos teikėjų surastas pirkėjas pasirašo rezervacijos raštą arba preliminariąją (jos nepasirašant - pagrindinę) Objekto pirkimo-pardavimo sutartį šios Sutarties galiojime metu, ar per 12 mėn. nuo jos pasibaigimo ar nutraukimo arba Klientas atsisako pasirašyti preliminariąją ar pagrindinę Objekto pirkimo-pardavimo sutartį su Paslaugos teikėjų surastu pirkėju su Klientu suderintomis sąlygomis.

23Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo reikalavimo teisės turėjimo atsakovo atžvilgiu. Atsakovas ir jo atstovė ginčijo ieškovo reikalavimo teisę, teigdami, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės į atsakovą, atsakovas nebuvo informuotas apie reikalavimo teisių perleidimą.

24Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 2 d. reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „NT rinkos centras“ perleido, o UAB „Capital Team“ priėmė iš tarpininkavimo sutarčių kylančias teises ir pareigas (e. b. I tomo l. 37, II tomas, l. 17-20). Nustatyta, kad ieškovas atsakovui 2018 m. kovo 20 d. išsiuntė pranešimą apie reikalavimo teisės perleidimą, kuriame nurodyta, jog 2017 m. gruodžio 16 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu visas turimas reikalavimo teises į E. K. UAB „NT rinkos centras“ perleido UAB „Capital Team“ (e. b. I tomo l. 15, II tomas, l. 17-20). Ieškovo atstovas posėdžio metu pripažino rašymo klaidą, kad pranešime nurodyta neteisinga reikalavimo perleidimo sutarties data, ji turėjo būti 2016 m. lapkričio 2 d. Šią aplinkybę patvirtina rašytiniai byloje esantys įrodymai (e. b. I tomas, l. 37). Byloje pateiktas Lietuvos pašto 2018 m. kovo 20 d. kvitas patvirtina, kad atsakovui E. K. faktiškai buvo išsiųstas pranešimas apie reikalavimo teisės perleidimą (e. b. II tomas, l. 16). Taip pat atsakovas bendraudamas su trečiuoju asmeniu A. F. siuntė šiam el. laiškus pašto dėžutės adresu ( - ) (e. b. I tomas, l. 28-29). Taigi atsakovas ne tik buvo informuotas apie reikalavimo teisių perleidimą, bet ir aiškiai jį suprato Tarpininkavimo paslaugų sutarties vykdymo metu. Be to, 2016 m. lapkričio 2 d. reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti, nenuginčyta. Pabrėžtina ir tai, kad cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į tai, atmestini atsakovo nurodyti argumentai dėl 2016 m. lapkričio 2 d. reikalavimo perleidimo sutarties.

25Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad Tarpininkavimo paslaugų sutartis yra pasibaigusi, kas sudaro atskirą ieškinio atmetimo pagrindą. Šie atsakovo argumentai atmestini. Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutartis Nr. ( - ) įsigaliojo nuo jos pasirašymo dienos ir galiojo 3 mėnesius. Jeigu nė viena iš šalių likus 7 dienoms iki sutarties galiojimo laiko pabaigos nepraneša apie sutarties nutraukimą, sutartis laikoma pratęsta tam pačiam laikotarpiui. Pratęsimų skaičius neribojamas (Sutarties 9.1 punktas). Atsakovas nurodė, kad trečiasis asmuo A. F. 2016 m. gruodžio mėnesį informavo atsakovą, jog baigia brokerio veiklą, dėl ko atsakovas turėjo pagrindą manyti, kad Tarpininkavimo paslaugų sutartis pasibaigė. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovas, ieškovas ar trečiasis asmuo A. F. būtų nutraukę Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutartį Nr. ( - ) joje nustatyta tvarka (CPK 178 straipsnis). Taip pat byloje nėra duomenų, kad trečiasis asmuo A. F. būtų nutraukęs brokerio veiklą. Priešingai, į bylą pateikta Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. ( - ) (e. b. priedo l. 36) patvirtina faktą, kad trečiasis asmuo A. F. nuo 2015 m. sausio 1 d. vykdo nekilnojamojo turto brokerio veiklą. Atsakovas priešingais įrodymais nepaneigė aplinkybės, kad trečiasis asmuo tęstinai nuo 2015 m. sausio 1 d. vykdo nekilnojamojo turto brokerio veiklą (CPK 178 straipsnis). Be to, trečiojo asmens pateiktos nuotraukos patvirtina faktą, kad trečiasis asmuo A. F. nuolat vykdė veiklą UAB „Capital Team“, kurioje įkūrė savo komandą ( - ) (e. b. priedo l. 37-45).

26Nors atsakovas teigia, kad laikė Tarpininkavimo sutartį pasibaigusia, pats atsakovas pripažino, jog 2017 m. laikotarpiu įleisdavo O. S. (kitą brokerę, veikusią pagal Tarpininkavimo paslaugų sutartį) į vidinį parduodamo buto kiemą šiai pastatyti automobilį, kai ji atvykdavo aprodyti parduodamą butą pirkėjams. Taip pat atsakovas neneigė, kad 2018 m. vasario mėn. jam telefonu paskambino trečiasis asmuo A. F., informavo, kad yra buto pirkėjas P. B., o atsakovas, priimdamas trečiojo asmens A. F. pasiūlymą, 2018 m. vasario 15 d. nuvyko į trečiojo asmens A. F. darbovietę sudaryti preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties su trečiojo asmens A. F. rastu pirkėju P. B. (e. b. priedo l. 33-34).

27Taigi atmestini atsakovo teiginiai, kad jis laikė Tarpininkavimo sutartį pasibaigusia. Priešingai, pats atsakovas naudojosi Tarpininkavimo sutartimi, t. y. gavo šios Sutarties pagrindu teikiamas trečiojo asmens A. F. teiktas paslaugas (e. b. I tomas, l. 33-34, 58-63, e. b. priedo l. 33-34), jomis naudojosi, įrodymų, kad Tarpininkavimo paslaugų sutartį jos nustatyta tvarka atsakovas nutraukė, nėra (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ir Preliminarios sutarties sudarymo laiku (2018 m. vasario 15 d.), ir pagrindinės sutarties sudarymo laiku (2018 m. kovo 20 d.) Tarpininkavimo paslaugų sutartis Nr. ( - ) buvo galiojanti.

28Atmestini atsakovo argumentai ir dėl to, kad sudarant Tarpininkavimo paslaugų sutartį paslaugos teikėjas neįsitikino, ar klientas turi teisę parduoti butą. Į bylą pateiktas 2011 m. balandžio 13 d. įgaliojimas patvirtina, kad Š. V. (atsakovo motina) išdavė jam įgaliojimą naudoti, tvarkyti, valdyti ir disponuoti (parduoti už savo nuožiūra nustatytą kainą ir sąlygas) Š. V. bet kurį nuosavybės teise valdomą turtą (e. b. I tomas, l. 55-56). Atmestini atsakovo argumentai ir dėl to, kad 2017 m. sausio 8 d. mirus atsakovo motinai paslaugų teikėjas turėjo sudaryti naują Tarpininkavimo paslaugų sutartį: atsakovo veiksmai naudojantis Tarpininkavimo sutartimi (tęstiniai santykiai su trečiuoju asmeniu A. F. pardavinėjant turtą) rodo, kad jis Tarpininkavimo sutartį pripažino ir laikė galiojančia. Atsakovo motina Š. V. mirė ( - ) (e. b. I tomo l. 57). Paslaugų teikėjas privalo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir kliento nurodymus (CK 6.718 straipsnio 3 dalis). Iš Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutarties Nr. ( - ) nustatyta, kad šios sutarties šalys buvo atsakovas E. K. ir UAB „NT rinkos centras“, atstovaujamas trečiojo asmens A. F. (teisių perėmėjas UAB „Capital Team“). Sutartyje nurodyta, kad parduodamo buto savininkė yra Š. V.. Taigi paslaugos užsakovas (klientas) buvo atsakovas E. K.. Būtent Tarpininkavimo sutarties pagrindu paslaugų teikėjas (UAB „NT rinkos centras“ (teisių perėmėjas – ieškovas UAB „Capital Team“) įsipareigojo pagal kitos šalies (kliento, t.y. atsakovo) užsakymą suteikti atsakovui paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6716 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, atmestini ir šie atsakovo bei jo atstovės argumentai kaip nepagrįsti.

29Tarpininkavimo paslauga laikoma suteikta ir paslaugos teikėjai įgyja teisę į atlyginimą, kai paslaugos teikėjai suranda pirkėją sutarties galiojimo metu, t. y. kai paslaugos teikėjų surastas pirkėjas pasirašo rezervacijos raštą arba preliminarią (jos nepasirašant pagrindinę) objekto pirkimo-pardavimo sutartį (Sutarties 7.2 punktas).

30Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutartis Nr. ( - ) buvo sudaryta tarp UAB „NT rinkos centras“, atstovaujamo trečiojo smens A. F., ir atsakovo. Trečiasis asmuo A. F. bendradarbiavo su atsakovu, vykdė Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutartį Nr. ( - ) (e. b. I tomas, l. 33-34). Atsakovo E. K., trečiojo asmens A. F. paaiškinimais, liudytojos O. S. parodymais nustatyta, kad iki 2016 m. pabaigos tiesiogiai objektui (butui, esančiam ( - )) klientų ieškojo trečiasis asmuo A. F., o šiam vėliau ėmusis vadovaujamosios brokerių veiklos (UAB „Capital Team“ įkūrus ( - ) komandą) 2017 m. su atsakovu vykdant Tarpininkavimo paslaugų sutartį dirbo brokerė O. S.. Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutartis Nr. ( - ) nebuvo nutraukta. Priešingai, atsakovas sutiko, kad O. S. toliau ieškotų klientų butui, pripažino, kad bendravo su O. S. 2017 m. laikotarpiu, įleisdavo ją į vidinį buto kiemą statyti automobilį, kai ji atvykdavo butą aprodyti potencialiems klientams. O. S. nutraukus veiklą UBA „Capital Team“, pagal Tarpininkavimo sutartį toliau veikė trečiais asmuo A. F., kuris surado buto, esančio ( - ), pirkėją P. B. (e. b. I tomo l. 16, e. b. priedo l. 34).

31Iš 2018 m. vasario 13 d. informacijos suteikimo akto nustatyta, kad trečiasis asmuo A. F. P. B. aprodė butą, esantį adresu ( - ) (e. b. I tomo l. 16, e. b. priedo l. 35). Šias aplinkybes pripažino ir atsakovas. Taip pat patvirtino ir P. B. parodymai posėdžio metu. Liudytojas nurodė, kad rado buto skelbimą internete, paskambino skelbime nurodytais kontaktais, kontaktavo su A. F., butą jam aprodė A. F., atsakovas E. K. apžiūroje nedalyvavo. Atsakovas ir pats teismo posėdžio metu patvirtino, kad apie P. B., norintį pirkti jo butą, sužinojo iš A. F., kai šis 2018 m. vasario mėn. telefono skambučiu informavo apie esamą pirkėją. Trečiasis asmuo A. F. suradęs potencialų pirkėją susisiekė su atsakovu E. K.. Pats atsakovas neneigia fakto, kad pirkėją surado trečiasis asmuo A. F.. Atsakovas E. K. 2018 m. vasario 15 d. preliminariosios sutarties pildymui persiuntė trečiajam asmeniui A. F. banko ir mokėjimo kortelės rekvizitus ir savo asmens duomenis (e. b. I tomo l. 29). Atsakovas teismo posėdžio metu pripažino, kad nurodytas laiškas siųstas iš jo asmeninės pašto dėžutės (( - )).

32Nustatyta, kad atsakovas E. K. ir P. B. 2018 m. vasario 15 d. sudarė Preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, o pirkėjas įsipareigojo šį turtą nupirkti. Šalys, sudarydamos Preliminariąją sutartį, susitarė sudaryti kitą, pagrindinę, notariškai tvirtinamą Turto pirkimo – pardavimo sutartį (Preliminariosios sutarties 1.2 punktas) (e. b. l. priedo l. 33-34). Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovas iki 2018 m. vasario 15 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo bendravo su brokeriais (trečiuoju asmeniu A. F., liudytoj O. S.) dėl buto pardavimo. Atsakovas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, negalėjo nesuvokti, kad iš Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutarties Nr. ( - ) kylančios teisės ir pareigos yra nenutrūkusios, nes šią aplinkybę paneigia paties atsakovo veiksmai. Bylos duomenys patvirtina, kad paslauga atsakovui buvo suteikta ir tuomet, kai turėjo būti pasirašoma pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis, atsakovas nutraukė bendradarbiavimą (trečiasis asmuo A. F. 2018 m. kovo 29 d. kreipėsi į atsakovą E. K. dėl pagrindinės objekto pirkimo-pardavimo sutarties (el. laiškas išsiųstas tuo pačiu el. paštu, kuriuo atsakovas trečiajam asmeniui teikė duomenis apie save) (e. b. I tomo l. 28). Pagrindinė buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta 2018 m. kovo 20 d. tarp atsakovo E. K. ir Jono G. G. ir V. G., P. B. sutuoktinės tėvų, kuriems P. B. perleido reikalavimo teisę pagal preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį kitame nei Preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyme notarų biure (e. b. I tomo l. 58-63), t. y. 2018 m. vasario 15 d. Preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties 3.7 p. buvo nurodytas 37-asis Vilniaus miesto notarų biuras (rekomenduotas trečiojo asmens A. F.), tačiau buto 2018 m. kovo 20 d. pirkimo-pardavimo sutartis buvo patvirtina Vilniaus m. 36-ajame notarų biure. Visą sumą už sandorį atsakovas gavo 2018 m. kovo 26 d. (e. b. I tomo l. 66). Atsakovo E. K., trečiojo asmens A. F. paaiškinimai, liudytojo P. B. parodymai patvirtino, kad pasirašant pagrindinę (buto pirkimo-pardavimo) sutartį trečiasis asmuo A. F. dalyvavo, nes nežinojo apie šios sutarties pasirašymą.

33Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad atsakovas E. K. tiek 2018 m. vasario 15 d. Preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, tiek 2018 m. kovo 20 d. pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį sudarė su trečiojo asmens A. F. rastais pirkėjais. Todėl pripažintina, kad ši aplinkybė sudaro pagrindą konstatuoti tinkamą tarpininkavimo paslaugos suteikimą pagal Tarpininkavimo paslaugų sutarties 7.1-7.2 punktus.

34Nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad Tarpininkavimo paslaugų sutarties 7.1-7.2 punktai (tarpininkavimo paslaugų pripažinimas) buvo įgyvendintas: atsakovas sudarė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį su trečiojo asmens A. F. rastu pirkėju P. B. (e. b. priedo I tomas, l. 33-34). Pagrindė buto pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dalyvaujant P. B. tarp atsakovo ir Jono G. G. bei V. G. (e. b. I tomas, l 58-65), P. B. sutuoktinės tėvų. Šalys Tarpininkavimo sutarties 7.2 punktu susitarė, kad tarpininkavimo paslauga laikoma suteikta ir paslaugos teikėjas įgyja teisę į atlyginimą, jeigu surastas klientas pasirašo preliminarią objekto pirkimo-pardavimo sutartį. Taigi atsakovui ir trečiojo asmens A. F. rastam pirkėjui P. B. sudarius preliminarią turto pirkimo pardavimo sutartį, atsakovui kilo pareiga atsiskaityti su ieškovu. Tarpininkavimo paslaugų sutartis nustatė, kad paslaugos teikėjų bendras atlyginimas už suteiktą tarpininkavimo paslaugą yra lygus 3 (trims) procentams nuo faktinės Objekto pardavimo kainos. Faktinė turto pardavimo kaina buvo 129 000 Eur, todėl atsakovui kilo pareiga apmokėti sutartą atlyginimą ieškovui (Tarpininkavimo sutarties 8 punktas). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad priešingas aplinkybių vertinimas neatitiktų teisingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis).

35Atmestini atsakovo ir jo atstovės argumentai dėl mažos buto pardavimo kainos. Atsakovo atstovė posėdžio metu nurodė, kad butas parduotas ne 2016 m., o 2018 m. Per du metus kainos galėjo skirtis. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pagal nekilnojamojo turto registro 2018 m. balandžio 10 d. išrašą, objekto, esančio adresu ( - ), vidutinė rinkos vertė buvo 108 000 Eur (e. b. I tomo l. 30-31). Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutartimi Nr. ( - ) atsakovo pageidaujama objekto buto, esančio adresu ( - ), kaina buvo 130 000 Eur, o brokerio rekomenduojama kaina – 121000 Eur (e. b. I tomo l. 11-12). Atsakovas E. K. ir P. B. 2018 m. vasario 15 d. sudarė Preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, kuria šalys susitarė, kad bendra turto pardavimo kaina bus 129 000,00 Eur (Preliminariosios sutarties 3.3 punktas). 2018 m. kovo 20 d. pirkimo-pardavimo sutarties kaina – 129 000 Eur (e. b. I toms, l. 58-65).

36Liudytojas P. B. posėdžio metu nurodė, kad nei preliminarios, nei pagrindinės sutarties pasirašymo metu atsakovas prieštaravimų dėl kainos neturėjo. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nors teigė, kad butas galėjo būti parduotas už didesnę kainą, įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, nepateikė (CPK 178 straipsnis). Be to, sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartį (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Atsakovas galėjo nesudaryti nei preliminarios, nei pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau ne tik neatsisakė šių sutarčių, bet ir jas sudarė, vadinasi, sutiko su jų sąlygomis. Šalių sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamoje byloje atsakovas neginčijo nei preliminarios, nei pagrindinės buto pirkimo pardavimo sutarties, jos yra galiojančios, nenuginčytos, todėl tai paneigia atsakovo teiginius, kad šios sutartys galėjo neatitikti jo valios.

37Be to, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. ( - ), kuriuo fiksuotas atsakovo ir trečiojo asmens pokalbių turinys, patvirtina, kad pokalbių metu tarp atsakovo ir trečiojo asmens A. F. buvo derinamos buto pardavimo kainos, tartasi dėl atvykimo pasirašyti sutartį (e. b. I tomo l. 112-122). Nors atsakovas neneigė pokalbių turinio, teigė neprisimenantis, kada šie pokalbiai vyko. Ieškovas ir trečiasis asmuo teigė, kad pokalbiai vyko 2018 m. vasario mėn. prieš sudarant preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį. Teismas, įvertinęs rašytinius bylos duomenis ir pokalbių turinį, sprendžia, kad labiau tikėtina, jog atsakovo ir trečiojo asmens pokalbiai vyko 2018 m. vasario mėn. trečiajam asmeniui A. F. radus buto pirkėją P. B.. CPK 177 straipsnio 1 dalis įrodymais pripažįsta bet kokius faktinius duomenis, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. CPK 177 straipsnio 2 dalis faktinius duomenis leidžia nustatyti nebaigtiniu įrodinėjimo priemonių sąrašu, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažįsta garso įrašo įrodomąją galią (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 6 d., nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012) . Nors atsakovas teigė, kad garso įrašai atlikti jam nežinant, todėl negali būti vertinami kaip tinkamas įrodymas, teismas atkreipia dėmesį, kad trečiasis asmuo A. F. nurodė garso įrašus atlikęs, kilus įtarimų, kad atsakovas gali būti nesąžiningas atsiskaitant pagal Tarpininkavimo paslaugų sutartį. Pokalbių turinys yra išimtinai susijęs su ginčo buto pirkimo-pardavimo aplinkybių derinimu, juo nėra pateikiama kitokia nei su ginču susijusi informacija. Įvertinus pokalbių įrašymo tikslą ir jų turinį, teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad garso įrašai yra netinkamas įrodymas. Be to, šie įrodymai (garso įrašai) nėra vieninteliai ir esminiai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

38Atsakovas ir jo atstovė teigė, kad vėliau šis butas buvo padalintas ir parduotas kaip du atskiri objektai, todėl atsakovo parduodamas butas turėjo būti parduotas už didesnę kainą. Atsakovas sutiko, kad pirkėjas turi teisę perleisti iš Preliminariosios sutarties kylančias teises ir pareigas kitam asmeniui (Sutarties preambulė) (e. b. I tomo l. 13-14, e. b. priedo l. 33-34). Vadovaujantis šia nuostata, pirkėjas P. B. visas savo teises ir pareigas, kylančias iš Preliminarios sutarties, perleido pirkėjui G. G. ir V. G. (e. b. I tomo l. 32). Taip pat apie buto padalinimą iki pagrindinės sutarties pasirašymo atsakovas E. K. žinojo (tai patvirtina atsakovo 2018 m. vasario 20 d. P. B. išduotas įgaliojimas, e. b. I tomo l. 199-200, liudytojo P. B. parodymai). Liudytojas P. B. nurodė, kad siekiant sukurti du atskirus nekilnojamojo turto vienetus, buvo investuoti pinigai. Investicijas atliko ne atsakovas E. K.. Teismas sprendžia, kad atsakovui pardavus vieną turto vienetą – butą – kuris vėliau buvo padalintas į du atskirus turto vienetus, negalima lyginti skirtingų nekilnojamojo turto vienetų kainų. Neturi reikšmės ir atsakovo argumentai, kad preliminariojo buto pirkimo pardavimo sutartį jis sudarė su brokeriu P. B. ir tokiu būdu jis buvo apgautas trečiojo asmens ir P. B.. Tačiau atsakovas laisva valia sudarė ne tik preliminarią, bet ir pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį, jų neginčijo, todėl atmestini ir nurodyti atsakovo argumentai kaip nepagrįsti (CPK 178 straipsnis).

39Taigi šalys buvo sudariusios susitarimą dėl ieškovo tarpininkavimo, parduodant atsakovo motinos (po motinos mirties ( - ) – atsakovo) nuosavybės teise valdomą butą, šis tarpininkavimas buvo įformintas paslaugų sutartimi. Remiantis šalių sudarytos sutarties turiniu, akivaizdu, kad šios sutarties sudarymo tikslas – nekilnojamojo turto pardavimas. Atsakovas, sudarydamas šią sutartį, siekė per ieškovą parduoti nurodytą nekilnojamąjį turtą, o ieškovas – už atitinkamą atlyginimą suteikti atsakovui paslaugą – surasti pirkėją, kuris įsigytų turtą – butą, esantį ( - ). Taigi ieškovo suteiktos paslaugos tikslas – faktinis nekilnojamojo turto buto, esančio ( - ), – pardavimas. Nors sutartyje konkrečiai neįvardyta ieškovo pareiga pasiekti rezultatą – parduoti nekilnojamąjį turtą, tačiau, remiantis visos sutarties turiniu, atsakovo tikslais sudarant sutartį, akivaizdu, kad šalys sudarė sutartį, turėdamos tikslą pasiekti minėtą rezultatą, t. y. atsakovas, pasinaudodamas ieškovo, kaip verslininko profesionalo nekilnojamojo turto pardavimo srityje, patirtimi ir pagalba, – parduoti nekilnojamąjį turtą, o ieškovas, suteikęs paslaugas, dėl kurių būtų realiai parduotas turtas, – gauti už tai atlyginimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-701/2018). Rezultatas – preliminarios ir pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas buvo pasiektas, šias sutartis atsakovui sudarius su trečiojo asmens A. F. rastais asmenimis (e. b. I tomas, l. 58-65, e. b. priedo l. 33-34). Nors Tarpininkavimo sutarties rezultatas buvo pasiektas, atsakovas liko neatsiskaitęs su ieškovu.

40CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Nagrinėjamu atveju ieškovas ir trečiasis asmuo A. F. įvykdė tarpininkavimo paslaugų (pardavimo) sutartį Nr( - ). Atsakovui už suteiktas tarpininkavimo paslaugas 2018 m. kovo 20 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) (suma 4682,70 Eur) (e. b. I tomo l. 10). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ši sąskaita buvo atsakovui išsiųsta el. paštu (e. b. I tomo l. 67). Ieškovo atstovas advokatas Robertas Naruševičius 2018 m. kovo 29 d. atsakovui pateikė pretenziją dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas apmokėjimo (e. b. I tomo l. 35-36). Atsakovas el. paštu informavo ieškovo atstovą advokatą Robertą Naruševičių apie nesutikimą dėl pareikštos pretenzijos (e. b. l. I tomo l. 68-69). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinio reikalavimas dėl skolos priteisimo yra tenkintinas visa apimtimi.

41Taip pat iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas advokatui už pretenzijos dėl skolos už suteiktas NT tarpininkavimo paslaugas parengimą ir pateikimą skolininkui E. K. yra sumokėjęs 100 Eur (e. b. I tomo l. 38-39). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 4 682,70 Eur skolos už suteiktas tarpininkavimo paslaugas, 100 Eur skolos išieškojimo išlaidų (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.716 straipsnis).

42Tenkinus ieškovo reikalavimą, atmestinas atsakovo prašymas skirti ieškovui 1000 Eur baudą, 50 proc. šios sumos skiriant atsakovui E. K..

43Dėl palūkanų priteisimo

44Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 17,32 Eur palūkanų už iki procesinio kreipimosi surašymo dienos uždelstą atsiskaityti laiką. CK 6.261 straipsnyje numatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Iš byloje esančios 2018 m. kovo 27 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) nustatyta, kad atsakovas sąskaitą faktūrą turėjo apmokėti iki 2018 m. kovo 27 d. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas – 17,32 Eur (4682,70 Eur * 5 proc. / 365 k. d. * 27 k. d.) yra pagrįstas ir tenkintinas.

45Dėl procesinių palūkanų priteisimo

46CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio l dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 4700,02 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. balandžio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

47Dėl liudytojo J. G. G. patirtų išlaidų

48Liudytojas J. G. G. teismui 2019 m. sausio 21 d. pateikė prašymą dėl išlaidų kompensavimo (e. b. I tomo l. 188, e. b. priedo l. 29). Liudytojas prašė teismo kompensuoti išlaidas, patirtas dėl vykimo į Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-17364-989/2018, išmokant šias išlaidas: kelionė į Vilnių iš Kauno ir atgal du kartus 500 km, automobilis Toyota Carina Verso ( - ), 2231 cm3 dizelinas, 7 ltr./100 km, vieno litro kaina 1,22 Eur, iš viso 500*7/100/1,22=42,70 Eur; atsitraukimas nuo darbo 2 dienos: 33,30 Eur, iš viso 76 Eur.

49CPK 89 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad liudytojams, ekspertams ir vertėjams už jų atitraukimą nuo tiesioginio darbo ar įprasto užsiėmimo teismas apmoka už kiekvieną dėl teismo iškvietimo sugaištą dieną. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad liudytojams, ekspertams ir vertėjams atlyginamos jų turėtos dėl atvykimo į teismą, važiavimo bei gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos ir išmokami dienpinigiai. Šių išlaidų dydį ir jų apmokėjimo tvarką detalizuoja Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir išmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344. Pagal šios tvarkos 7 punktą liudytojams, ekspertams ir vertėjams už jų atitraukimą nuo darbo ar įprasto užsiėmimo, proporcingai laikui (įskaitant kelionei reikalingą laiką), nedirbtam dėl jų atvykimo į teismą, mokama kompensacija, ne mažesnė už jų vidutinį darbo užmokestį. Jeigu liudytojas, ekspertas ar vertėjas nedirba, už jų atitraukimą nuo įprasto užsiėmimo, mokamos faktiškai jų turėtos išlaidos pagal pateiktus jas pagrindžiančius dokumentus. Kompensacijos dydis nustatomas pagal teismui pateiktą pažymą apie darbo užmokesčio dydį, išduotą dirbančio liudytojo darbdavio ar jo įgalioto asmens. Nepateikus tokios pažymos, pagal nurodytos tvarkos nuostatas, kompensacija nemokama. Nagrinėjamu atveju liudytojas tokios pažymos nepateikė, tik nurodė, jog iš darbovietės gauna atlyginimą 333 Eur per mėnesį. Taip pat nepateikė įrodymų apie patirtas transporto išlaidas. Atsižvelgiant į tai, liudytojo J. G. G. prašymas dėl išlaidų kompensavimo netenkintinas.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

51Ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas: už ieškinį sumokėtą 108 Eur žyminį mokestį (e. b. I tomo l. 42), 332,75 Eur už faktinių aplinkybių protokolo rengimą (e. b. I tomo l. 156-157) ir 1050 Eur advokato pagalbai apmokėti (e. b. I tomo l. 38-41, 152-155, e. b. II tomo l. 1-7), iš viso 1490,75 Eur.

52Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85, nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011; 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014).

53Ieškovas teismui pateikė: 2018 m. balandžio 10 d. sąskaitą faktūrą (400 Eur suma) už teisines paslaugas bei konsultacijas, ieškinio dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas, parduodant nekilnojamąjį turtą priteisimo iš skolininko E. K., parengimą ir pateikimą teismui, kurią ieškovas apmokėjo (e. b. I tomo l. 40-41); 2018 m. rugsėjo 19 d. sąskaitą faktūrą 130 Eur sumai už teisines paslaugas, pasirengimą ir atstovavimą 2018 m. rugsėjo 24 d. teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. e2-17364-989/2018 pagal ieškovo UAB „Capital Team“ ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas priteisimo, kurią ieškovas apmokėjo (e. b. I tomo l. 152-154); 2019 m. sausio 18 d. sąskaitą faktūrą 130 Eur sumai už teisines paslaugas, pasirengimą ir atstovavimą 2019 m. sausio 21 d. teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. e2-569-989/2019 pagal ieškovo UAB „Capital Team“ ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas priteisimo, kurią ieškovas apmokėjo (e. b. II tomo l. 5-6); 2019 m. sausio 29 d. sąskaitą faktūrą 195 Eur sumai už teisines paslaugas, pasirengimą ir atstovavimą 2019 m. sausio 30 d. teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. e2-569-989/2019 pagal ieškovo UAB Capital Team ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas priteisimo, kurią ieškovas apmokėjo (e. b. II tomo l. 3-4); 2019 m. vasario 1 d. sąskaitą faktūrą 195 Eur sumai už teisines paslaugas, pasirengimą ir atstovavimą 2019 m. vasario 6 d. teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. e2-569-989/2019 pagal ieškovo UAB Capital Team ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas priteisimo, kurią ieškovas apmokėjo (e. b. II tomo l. 23-27, 31-32). Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85) 7 punktas nustato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Rekomendacijų 8 punkte nurodyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nustatytas 2,5 koeficientas; 8.19 punktą už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, nustatytas 0,1 koeficientas. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) yra 935,7 Eur.

54Įvertinus ieškovo atstovo rengtų procesinių dokumentų turinį (ieškinyje išdėstytas aplinkybes, ieškinio apimtį), taip pat į teismo posėdžio trukmę, nagrinėjamų santykių sudėtingumą, ieškovo elgesį procese, teismas sprendžia, jog prašoma priteisti 1050 Eur išlaidų suma, skirta advokato pagalbai apmokėti, atitinka realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus, todėl priteistina iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 32, 2010; Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85). Įvertinus nurodytas aplinkybes, prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį, teismas sprendžia, kad pagrindų mažinti jų dydį nėra.

55Taip pat ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 332,75 Eur išlaidos už faktinių aplinkybių protokolo rengimą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

56Atsižvelgiant į tai kas, išdėstyta ir į tai, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šiuo atveju iš atsakovo ieškovui priteistina iš viso 1490,75 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

57Byloje iš viso patirta 22,38 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina ši suma (CPK 96 straipsnis).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

59Patenkinti ieškovo UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, ieškinį visa apimtimi.

60Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K., a. k. ( - ) 4682,70 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt du Eurus 70 centų) skolos už suteiktas tarpininkavimo paslaugas.

61Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K., a. k. ( - ) 17,32 Eur (septyniolika eurų 32 ct) palūkanų.

62Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K., a. k. ( - ) 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4700,02 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2018 m. balandžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

63Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K., a. k. ( - ) 100 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidų.

64Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K., a. k. ( - ) 1490,75 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt eurų 75 centų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

65Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. K., a. k. ( - ) 22,38 Eur (dvidešimt du eurus 38 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB Swedbank bankas, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

66Netenkinti liudytojo Jono G. G., a. k. ( - ) prašymo dėl išlaidų kompensavimo.

67Atmesti atsakovo E. K., a. k. ( - ) prašymą skirti ieškovui 1000 Eur baudą, 50 proc. šios sumos skiriant atsakovui E. K..

68Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „Capital Team“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškovas nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. UAB „NT rinkos centras“,... 5. Atsakovas E. K. teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atmesti ieškovo... 6. Atsakovas nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. UAB „NT rinkos centras“ kartu... 7. Trečiajam asmeniui A. F. procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. balandžio 21... 8. Trečiajam asmeniui UAB „NT rinkos centras“ procesiniai dokumentai įteikti... 9. Liudytojas P. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pažįsta trečiąjį... 10. Liudytojas J. G. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad butą ketino... 11. Liudytoja O. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dėl turto pardavimo... 12. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Capital Team“ atstovas advokatas... 13. Teismo posėdžio metu atsakovas E. K. prašė ieškinį atmesti, su juo... 14. Atsakovo E. K. atstovė advokato padėjėja Justina Rakauskaitė prašė... 15. Trečiasis asmuo A. F. palaikė ieškinio reikalavimus, prašė ieškinį... 16. Trečiasis asmuo UAB „NT rinkos centras“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie... 17. Ieškinys tenkintinas visiškai... 18. Teismas nustatė, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. tarp UAB „NT rinkos centras“,... 19. Dėl skolos už suteiktas tarpininkavimo paslaugas ir skolos išieškojimo... 20. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1... 21. Nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. tarp UAB „NT rinkos centras“,... 22. Remiantis Tarpininkavimo paslaugų sutarties 7.1 punktu, pirkėjas yra laikomas... 23. Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo reikalavimo teisės turėjimo atsakovo... 24. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 2 d.... 25. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad Tarpininkavimo paslaugų... 26. Nors atsakovas teigia, kad laikė Tarpininkavimo sutartį pasibaigusia, pats... 27. Taigi atmestini atsakovo teiginiai, kad jis laikė Tarpininkavimo sutartį... 28. Atmestini atsakovo argumentai ir dėl to, kad sudarant Tarpininkavimo paslaugų... 29. Tarpininkavimo paslauga laikoma suteikta ir paslaugos teikėjai įgyja teisę... 30. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Tarpininkavimo paslaugų (pardavimo)... 31. Iš 2018 m. vasario 13 d. informacijos suteikimo akto nustatyta, kad trečiasis... 32. Nustatyta, kad atsakovas E. K. ir P. B. 2018 m. vasario 15 d. sudarė... 33. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad atsakovas E. K.... 34. Nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad Tarpininkavimo paslaugų... 35. Atmestini atsakovo ir jo atstovės argumentai dėl mažos buto pardavimo... 36. Liudytojas P. B. posėdžio metu nurodė, kad nei preliminarios, nei... 37. Be to, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. ( - ), kuriuo... 38. Atsakovas ir jo atstovė teigė, kad vėliau šis butas buvo padalintas ir... 39. Taigi šalys buvo sudariusios susitarimą dėl ieškovo tarpininkavimo,... 40. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti... 41. Taip pat iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas advokatui už... 42. Tenkinus ieškovo reikalavimą, atmestinas atsakovo prašymas skirti ieškovui... 43. Dėl palūkanų priteisimo... 44. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 17,32 Eur palūkanų už iki procesinio... 45. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 46. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 47. Dėl liudytojo J. G. G. patirtų išlaidų... 48. Liudytojas J. G. G. teismui 2019 m. sausio 21 d. pateikė prašymą dėl... 49. CPK 89 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad liudytojams, ekspertams ir vertėjams... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 51. Ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas: už ieškinį sumokėtą... 52. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, turi vadovautis CPK... 53. Ieškovas teismui pateikė: 2018 m. balandžio 10 d. sąskaitą faktūrą (400... 54. Įvertinus ieškovo atstovo rengtų procesinių dokumentų turinį (ieškinyje... 55. Taip pat ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 332,75 Eur išlaidos už... 56. Atsižvelgiant į tai kas, išdėstyta ir į tai, kad šaliai, kurios naudai... 57. Byloje iš viso patirta 22,38 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 279... 59. Patenkinti ieškovo UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, ieškinį visa... 60. Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K.,... 61. Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K.,... 62. Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K.,... 63. Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K.,... 64. Priteisti UAB „Capital Team“, į. k. 304415819, naudai iš atsakovo E. K.,... 65. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. K., a. k. ( - ) 22,38 Eur... 66. Netenkinti liudytojo Jono G. G., a. k. ( - ) prašymo dėl išlaidų... 67. Atmesti atsakovo E. K., a. k. ( - ) prašymą skirti ieškovui 1000 Eur baudą,... 68. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo nuorašo gavimo dienos gali būti...