Byla 2A-153/2014
Dėl prievolės pagal vekselį ir vykdomąjį įrašą pripažinimo įvykdyta, tretieji asmenys V. M. – Baranauskienė, I. B., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Rail Transit”, Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro notarė S. B

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo M. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Railana” dėl prievolės pagal vekselį ir vykdomąjį įrašą pripažinimo įvykdyta, tretieji asmenys V. M. – Baranauskienė, I. B., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Rail Transit”, Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro notarė S. B..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti, kad ieškovo prievolė pagal 2011 m. birželio 3 d. atsakovui išduotą 250 000 Lt paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir jo pagrindu Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro notarės S. B. 2011 m. liepos 8 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 2334 yra įvykdyta. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. birželio 3 d. išdavė atsakovui 250 000 Lt paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kurį turėjo apmokėti 2011 m. birželio 17 d. Teigia, kad vekselis buvo išduotas užtikrinti trečiojo asmens UAB „Rail Transit” skolos atsakovui, susidariusios iki 2011 m. birželio 3 d. pagal 2011 m. balandžio 1 d. krovinių ekspedicijos sutartį Nr.208/2011, grąžinimą. Ši skola 2011 m. birželio 3 d. buvo 99 940 JAV dolerių arba 204 105,85 Lt. Vekselyje nurodyta suapvalinta 250 000 Lt suma įvertinus galimą lito ir JAV dolerio kurso pasikeitimą. Šią skolą UAB „Rail Transit” padengė 2011 m. birželio 8 d. ir 2011 birželio 20 d. mokėjimo pavedimais, sumokėdama atitinkamai 94 000 JAV dolerių ir 8 000 JAV dolerių. Atsakovas nepagrįstai kreipėsi į notarų biurą dėl vykdomojo įrašo pagal 2011 m. birželio 3 d. vekselį išdavimo ir atsakovui nepagrįstai buvo išduotas vykdomasis įrašas dėl 250 000 Lt skolos išieškojimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė valstybei iš ieškovo 5 648 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas konstatavo, kad tarp šalių nėra ginčo, jog trečiasis asmuo iki vekselio išdavimo buvo skolingas ieškovui už atliktas paslaugas pagal ekspedicijos sutartį bei, kad vekseliu buvo pakeista trečiojo asmens prievolė atsakovui pagal ekspedicijos sutartį. Tačiau sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog vekseliu buvo pakeista trečiojo asmens prievolė atsakovui, atsiradusi tik iki vekselio išdavimo, t. y. iki 2011 m. birželio 3 d. Teismas nustatė, kad byloje nėra įrodymų, jog vekselio išrašymo metu trečiojo asmens skola atsakovui buvo 99 940 JAV dolerių. Ieškovas nepateikė 2011 m. birželio 2 d. 32 700 JAV dolerių avansinės sąskaitos. Įvertinęs atsakovo pateiktus įrodymus, teismas sprendė, kad 2011 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaita faktūra RLN 1108143 (32 700 JAV dolerių) galėjo būti išrašyta 2011 m. birželio mėn. užsakymo Nr. 11 pagrindu, šis užsakymas buvo pateiktas 2011 m. birželio 16 d., t. y. po vekselio išrašymo. Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktą skolų apyvartą, nustatė, kad vekselio išrašymo metu trečiojo asmens skola buvo 67 240 JAV dolerių, kad 2011 m. gegužės mėn. pabaigoje – 2011 m. birželio pradžioje trečiasis asmuo pateikė atsakovui naujus užsakymus krovinių pervežimui, todėl sprendė, kad trečiojo asmens ir atsakovo santykiai pagal ekspedijavimo sutartį tęsėsi ir po vekselio išrašymo, apie ketinimą tęsti šiuos santykius buvo žinoma vekselio išrašymo metu. Atsakovas 2011 m. birželio 20 ir 22 d. pateikė ieškovui priminimą dėl vekselio apmokėjimo, tačiau ieškovas nepareiškė atsakovui, kad jo prievolė pagal vekselį yra įvykdyta, nors 94 000 JAV dolerių ir 8 000 JAV dolerių, kuriais, ieškovo teigimu, buvo apmokėtas vekselis, buvo sumokėti atsakovui atitinkamai 2011 m. birželio 8 d. ir 2011 m. birželio 17 d., t. y. dar iki šių pranešimų gavimo. Nurodytus mokėjimus atliko ne atsakovas, o UAB „Rail Transit”, mokėjimo pavedimuose nėra nurodyta, kad jais yra apmokamas vekselis. Sumokėjus 94 000 JAV dolerių ir 8 000 JAV dolerių, ieškovas nepareikalavo, kad jam būtų išduotas pakvitavimas apie dalies vekselio apmokėjimą bei grąžintas atsakovo pakvituotas vekselis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 41 straipsnyje. Su ieškiniu į teismą ieškovas kreipėsi tik 2012 m. balandžio 2 d., o vykdomasis įrašas išieškoti 250 000 Lt skolą pagal vekselį buvo išduotas 2011 m. liepos 8 d. Sąžiningas, teisingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iškarto pareikšti apie tai, kad vekselis yra apmokėtas. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė aplinkybės, jog vekseliu buvo pakeista trečiojo asmens prievolė atsakovui, susidariusi tik iki 2011 m. birželio 3 d., ir kad vekselis buvo apmokėtas 94 000 JAV dolerių ir 8 000 JAV dolerių mokėjimo pavedimais. Esant duomenims, kad likusi neapmokėta suma pagal vekselį yra 88 000 Lt, teismas ieškovo reikalavimą atmetė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Prašo skirti žodinį bylos nagrinėjimą, įpareigoti trečiąjį asmenį UAB „Rail Transit“ pateikti informaciją apie jo skolos dydį 2011 m. birželio 3 d., detalizuojant iš ko susidarė įsiskolinimas, pateikti informaciją, ar buvo išrašyta avansinė sąskaita 2011 m. birželio 2 d. ir pagal kokį užsakymą tokia sąskaita buvo išrašyta. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismo posėdžio metu kilus ginčui dėl 2011 m. birželio 2 d. avansinės sąskaitos, jos dydžio ir išrašymo aplinkybių, teismo buvo prašoma įpareigoti trečiąjį asmenį pateikti 2012 m. kovo 6 d. pranešime minimos avansinės sąskaitos nuorašą, tačiau teismas atsisakė tenkinti tokį prašymą, byloje esančių prieštaravimų nepašalino procesinėmis priemonėmis, o rėmėsi prielaida, kad tokia sąskaita iki 2011 m. birželio 3 d. nebuvo išrašyta.

112. Net ir laikant, jog 32 700 JAV dolerių avansinė sąskaita buvo išrašyta pagal vėlesnį užsakymą, sprendime nebuvo atsižvelgta į tai, kad iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas dar 2011 m. gegužės 26 d. pateikė elektroninį laišką su užsakymu Nr. 9 (Bishkek - Draugystė 11 vagonų), kuris pagal Krovinių ekspedijavimo sutarties 5.5 punktą turėjo būti apmokėtas avansu iki krovinio pakrovimo, t. y. atsakovas iki 2011 m. birželio 3 d. turėjo reikalavimo teisę ne tik į 67 240 JAV dolerių pagal anksčiau išrašytas sąskaitas, bet ir į 35 600 JAV dolerių pagal užsakymą Nr. 9, kuris turėjo būti apmokėtas avansu iki 2011 m. birželio 3 d. vekselio išrašymo. Ši bendra reikalavimo teisė sudarė 102 840 JAV dolerių arba pagal 2011 m. birželio 3 d. oficialų lito ir JAV dolerio kursą (2,4025 Lt už 1 USD) – 247 073,10 Lt, t. y. sumą, labai artimą vekselio sumai. Šių įrodymų teismas netyrė ir dėl jų sprendime nepasisakė.

123. Nors teismas sprendė, kad vekseliu buvo užtikrintas būsimų užsakymų (pateiktų po vekselio išrašymo) apmokėjimas, tačiau nepasisakė dėl to, kad atsakovo nurodomų po vekselio išrašymo pasirašytų užsakymų bendra suma sudarė tik 77 560 USD arba 186 337,79 Lt pagal oficialų lito ir JAV dolerio kursą, t. y. 63 662,21 Lt mažiau, nei vekselio suma. Atsakovas nepateikė logiško paaiškinimo, kodėl vekselyje nurodoma beveik 63 662,21 Lt didesnė skola, nei UAB „Rail Transit” įsipareigojimas pagal atsakovo minimus užsakymus ir kaip atsakovas, 2011 m. birželio 3 d. gaudamas vekselį už tariamai būsimus įvykdytinus užsakymus, galėjo žinoti kokia bus tų užsakymų vertė (kaip matyti iš atsakovo pateiktų įrodymų, 250 000 Lt sumos vėlesni po 2011 m. birželio 3 d. užsakymai net nepasiekė).

134. Atsakovas buvo nenuoseklus, aiškindamas už kokias sumas išrašytas vekselis – procesiniuose dokumentuose buvo tvirtinama, kad vekselis išrašytas už po 2011 m. birželio 3 d. būsimus įvykdytinus užsakymus, o teismo posėdžio metu atsakovo atstovė tvirtino, kad vekselis apėmė tiek skolą iki 2011 m. birželio 3 d., tiek ir vėlesnius užsakymus bendrai 250 000 Lt sumai. Tokiu atveju pripažintina, kad vekselis yra visiškai apmokėtas, nes tokia suma atsakovui buvo sumokėta 2011 m. birželio 8 d. ir 2011 m. birželio 17 d. mokėjimais ir vykdymo procese antstolio išieškotomis lėšomis.

145. Vertindamas, kokios skolos apmokėjimui užtikrinti išrašytas vekselis, teismas netyrė aplinkybės, kodėl vekselio apmokėjimo terminas nurodytas 2011 m. birželio 17 d., nors tai dienai jokių mokėjimų už po 2011 m. birželio 3 d. atsiradusius įsipareigojimus UAB „Rail Transit” neturėjo atlikti (atsakovo pateiktos sąskaitos RLN 1107066 ir RLN 1108143 turėjo būti apmokėtos atitinkamai 2011 m. liepos 31 d. ir 2011 m. rugpjūčio 31 d.). Toks apmokėjimo datų nesutapimas aiškiai rodo, kad vekselis išduotas ne atsakovo nurodomų sumų apmokėjimo užtikrinimui, o ieškinyje minimos skolos apmokėjimo užtikrinimui.

156. Teismas nepagrįstai sprendė, jog aplinkybės, kad UAB „Rail Transit” 2011 m. birželio 8 d. ir 2011 m. birželio 17 d. mokėjimo pavedimuose nenurodė, kad apmoka vekselį, ieškovas pasirašė ant priminimo apie vekselio neapmokėjimą, nepareikalavo pakvitavimo, su ieškiniu į teismą kreipėsi tik 2012 m. balandžio 2 d., įrodo, jog vekseliu buvo mokama už būsimas skolas. Pagrindinė skola buvo susidariusi už ekspedijavimo paslaugas pagal Krovinių ekspedijavimo sutartį, todėl pagrindiniam skolininkui UAB „Rail Transit” apmokant pagrindinę skolą ir nurodant mokėjimo pavedimuose, kad mokama už transporto - ekspedicines paslaugas, laikytina, kad tuo pačiu mažėja ir išvestinės prievolės pagal vekselį suma net jei apie tai mokėjimo pavedime nieko nenurodoma. Ieškovas pasirašė ant priminimo apie vekselio neapmokėjimą tuo metu, kai dar nežinojo apie jo apmokėjimą, o šias sumas apmokėjo trečiasis asmuo, kurio veikloje ieškovas nedalyvauja, o atsakovas, pateikdamas 2011 m. birželio 22 d. priminimą, neatskleidė, kad skola neegzistuoja.

167. Darydamas išvadą, kad vekselis ginčo teisiniuose santykiuose atliko prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją, teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovo nurodoma skola pagal užsakymus atsirado vėliau, t. y. po vekselio išrašymo. Akivaizdu, kad užtikrinimo priemonė, kaip išvestinė prievolė, negali atsirasti anksčiau, nei pati prievolė.

178. Teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, bylą ištyrė paviršutiniškai, todėl padarė klaidingas išvadas apie prievolės pagal vekselį galiojimą.

18Atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti, žodinio bylos nagrinėjimo neskirti. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos argumentus:

191. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas netinkamai vykdė įrodinėjimo pareigą ir neįrodė, kad prievolė pagal 2011 m. birželio 3 d. ieškovo atsakovui išduotą vekselį pasibaigė. Ieškovas neįrodė ryšio tarp UAB „Rail Transit” nepadengtų prievolių iki 2011 m. birželio 3 d. ir ieškovo išrašyto vekselio.

202. Ieškovo teiginys, kad 2011 m. birželio 3 d. UAB „Rail Transit” skola sudarė 99 940 JAV dolerių, yra klaidingas. Teismas nustatė, kad 2011 m. birželio 3 d. neapmokėtas UAB „Rail Transit” likutis buvo ne 99 940 JAV dolerių, o 67 240 JAV dolerių, kas nepagrindžia ieškovo įrodinėjamos versijos, jog vekseliu jis užtikrino UAB „Rail Transit” skolos, susidariusios iki 2011 m. birželio 3 d., sumokėjimą. Šias aplinkybes patvirtino tarpusavio atsiskaitymų už krovinių gabenimą suvestinė.

213. Ieškovo argumentai, kad iki 2011 m. birželio 3 d. atsakovas turėjo reikalavimo teisę ne tik į 67 240 JAV dolerių, bet ir į 35 600 JAV dolerių pagal užsakymą Nr. 9, kuri turėjo būti sumokėta avansu iki 2011 m. birželio 3 d. vekselio išrašymo, nepagrįsti. Suma, artima pateiktai vekselyje sumai, gali būti gaunama atliekant įvairius skaičiavimus su anksčiau išrašytomis sąskaitomis, todėl tokie skaičiavimai yra nepatvirtinti ir neįrodo jokių aplinkybių.

224. Teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nes reikalavimą pripažinti, kad prievolė yra įvykdyta, ieškovas iškėlė tik pareikšdamas ieškinį, t. y. po metų nuo vekselio išdavimo ir jo perdavimo antstoliui vykdyti. Tokios aplinkybės teismų praktikoje vertinamos kritiškai, t. y. tai, kad ieškovas pradėjo ginčyti savo vekselį tik prasidėjus išieškojimui ir, kad iki išieškojimo pradžios ieškovas vekselio neginčijo, paneigia ieškovo dėstomą vekselio apmokėjimo versiją.

235. Ieškovas nepagrįstai nurodė, kad reikalavimas pagal paskutinius užsakymus Nr. 9, 10, 11 buvo tik 77 560 JAV doleriai. Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų už paslaugas ir patirtas išlaidas – 2011 m. birželio 30 d. RLN 1106125, 2011 m. liepos 21 d. RLN 1107066, 2011 m. rugpjūčio 16 d. ( - ) 2011 m. rugpjūčio 31 d. RLN1108143, bendra suma buvo ne 77 560 JAV doleriai, bet 120 754 JAV dolerių.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

26Ieškovas prašė bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Nurodė, kad atsakovo paaiškinimai yra nenuoseklūs ir prieštaringi, todėl yra pagrindas skirti žodinį bylos nagrinėjimą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į civilinio proceso įstatyme įtvirtintą bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, pagal kurią apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.), taip pat įvertinusi šios konkrečios bylos aplinkybes, konstatuoja, kad nėra būtinas žodinis apeliacinio skundo nagrinėjimas, todėl nėra poreikio taikyti CPK 322 straipsnyje numatytą išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 str. 1 d.).

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

28Byloje nustatyta, kad atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Rail Transit” 2011 m. balandžio 1 d. sudarė krovinių ekspedicijos sutartį Nr.208/2011, kuria atsakovas įsipareigojo trečiojo asmens pavedimu ir lėšomis teikti transporto ekspedijavimo paslaugas, organizuoti krovinių pervežimą tarptautiniais maršrutais geležinkeliu ir kitomis transporto rūšimis (1 t., 8-12 b. l.). Ekspedijavimo sutarties 5.5. punktu trečiasis asmuo įsipareigojo likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki krovinio pakrovimo išvykimo stotyje apmokėti atsakovui už paslaugas 100 proc. išankstiniu apmokėjimu pagal atsakovo pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Ieškovas 2011 m. birželio 3 d. išdavė atsakovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį 250 000 Lt sumai, kurį įsipareigojo apmokėti 2011 m. birželio 17 d. (1 t., 33 b. l.). Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro notarė S. B. 2011 m. liepos 8 d. išdavė vykdomąjį įrašą dėl 250 000 Lt skolos pagal vekselį išieškojimo iš ieškovo (1 t., 34 b. l.).

29Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi tenkino apelianto prašymą ir įpareigojo trečiojo asmens bankroto administratorių pateikti teismui atsakovo UAB „Railana“ trečiajam asmeniui 2011 m. birželio 2 d. išrašytą 32 700 JAV dolerių avansinę sąskaitą. Trečiojo asmens BUAB „Rail Transit“ bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 2014 m. sausio 27 d. informavo teismą, kad teismo įpareigojimo įvykdyti negali, kadangi BUAB „Rail Transit“ buvęs vadovas M. L. administratoriui perdavė tik įmonės antspaudą bei važtaraščius. Administratoriaus žiniomis, visi bankrutavusios įmonės dokumentai buvo paimti FNTT iki bankroto bylos įmonei iškėlimo. Prie šio rašto bankroto administratorius pridėjo antstolės raštą su priedais. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo prašomas įrodymas nepateiktas, apeliacinis skundas nagrinėjamas pagal byloje esančius įrodymus.

30Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad vekseliu buvo pakeista trečiojo asmens prievolė atsakovui pagal ekspedicijos sutartį, tačiau byloje nėra įrodymų, patvirtinančių šią teismo išvadą, t. y., kad ieškovui išrašius vekselį, trečiasis asmuo buvo atleistas nuo prievolės įvykdymo. Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ir po vekselio išrašymo trečiasis asmuo vykdė pagal ekspedijavimo sutartį prisiimtas pareigas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi pozicijos, kad vekselio išdavimas prievolei užtikrinti savaime nereiškia, jog įvyksta novacija, t. y. pradinė prievolė pasibaigia ir pakeičiama vekseliu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014). Pažymėtina, kad teisinis ryšys vekselyje įtvirtintos prievolės ir to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kuris buvo pagrindas vekseliui išduoti, gali būti nustatytas tik tuo atveju, kai yra pakankamai patikimų įrodymų, patvirtinančių kad būtent tas teisinis santykis (sandoris) buvo pagrindas atsirasti prievolei pagal vekselį. Toks ryšys gali būti nustatytas tada, jeigu apie jį tiesiogiai nurodyta vekselių teisinių santykių dalyvių sudarytoje sutartyje arba kitokiuose dokumentuose, patvirtinančiuose tokius šalių ketinimus. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Byloje nustatyta, kad ieškovo išduotas vekselis nekilo iš savarankiškos ieškovo prievolės atsakovui, o buvo išduotas trečiojo asmens UAB „Rail Transit“ prievolių įvykdymui užtikrinti. Aplinkybę, kad vekselis išrašytas atsakovo ir trečiojo asmens sutarties pagrindu, savo procesiniuose dokumentuose pripažįsta ir atsakovas. Šį faktą patvirtina ir tai, kad išieškojus iš trečiojo asmens dalį skolos, atsakovas sumažino iš ieškovo pagal vekselį išieškomos sumos dydį, nors pats ieškovas jokių mokėjimo atsakovui neatliko. Dėl šių priežasčių ieškovo išduotas vekselis vertintinas ne kaip šalių pasikeitimas prievolėje, o kaip trečiojo asmens prievolių įvykdymo užtikrinimas. Taigi vekseliu nebuvo perkelta trečiojo asmens skola ieškovui, o tiesiog buvo užtikrinamas trečiojo asmens prievolių atsakovui įvykdymas.

31CK 6.70 straipsnis reglamentuoja prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Nurodytame CK straipsnyje išvardytų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąrašas nėra baigtinis, jame nustatyta, kad sutartinė prievolė gali būti užtikrinta ir kitais sutartyje numatytais būdais. Vekselis, kaip prievolės užtikrinimo priemonė, yra pripažįstamas tiek civilinėje apyvartoje, tiek teismų praktikoje. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje: jis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti); taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014). Taigi atsakovo argumentai, kad vekselis negali atlikti prievolės įvykdymo užtikrinimo funkcijos, yra nepagrįsti.

32Tarp šalių kilo ginčas, kokių prievolių įvykdymui užtikrinti buvo išrašytas 2011 m. birželio 3 d. vekselis. Ieškovas įrodinėja, kad šiuo vekseliu buvo užtikrintos tik iki 2011 m. birželio 3 d. trečiojo asmens egzistavusios prievolės, o atsakovas teigė, kad vekseliu buvo užtikrintas ir būsimų trečiojo asmens prievolių vykdymas. Teismas sprendė, kad ieškovas savo reikalavimo neįrodė. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, neatsižvelgė į įrodymų visumą, padarė nepagrįstas išvadas, todėl priėmė neteisingą sprendimą. Tokiu atveju, atsakant į klausimą, ar vekseliu buvo užtikrintas konkrečių sumų atsakovui grąžinimas, ar buvo užtikrinta abstrakti trečiojo asmens prievolė atsakovui, reikia tirti ir įvertinti šiai aplinkybei nustatyti byloje esančius įrodymus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad vekselio išrašymas – abstraktus vienašalis sandoris, sukuriantis naują civilinių teisių objektą – vertybinį popierių, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Tačiau pabrėžiama, kad vekselio abstraktumo savybė negali būti suabsoliutinta. Neįmanoma paneigti to, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu. Taigi vekselio abstraktumo savybė nereiškia, kad vekselis gali patekti į apyvartą visiškai be jokio pagrindo arba visais atvejais likti apyvartoje po to, kai teismas konstatuoja jo išdavimo pagrindo negaliojimą, arba kai tas pagrindas išnyksta dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog vekselis išrašytas už tam tikras trečiojo asmens prievoles, atsiradusias iki vekselio išrašymo, t. y. iki 2011 m. birželio 3 d. Su šia teismo išvada teisėjų kolegija nesutinka. Kolegijos vertinimu, byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas užtikrino iki vekselio išrašymo buvusius trečiojo asmens įsipareigojimus pagal ekspedijavimo sutartį. Pagal CPK 185 straipsnio 1 dalį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pirmosios instancijos teismas sistemiškai neįvertino ieškovo ir atsakovo paaiškinimų ir byloje esančių įrodymų, kurie suponuoja išvadą, kad ieškovas vekseliu užtikrino konkrečių trečiojo asmens prievolių įvykdymą. Nors atsakovas teigia, kad ieškovo vekselis buvo abstraktaus pobūdžio ir užtikrino visas trečiojo asmens prievoles, tačiau tokią atsakovo poziciją paneigia faktiniai bylos duomenys. Taigi teisėjų kolegija pritaria apelianto argumentams, kad teismas neišsamiai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, kas sąlygojo netinkamo sprendimo priėmimą.

33Ieškovas 2011 m. birželio 3 d. atsakovui išrašė 250 0000 Lt paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Ieškovas įrodinėja, kad vekseliu užtikrinta pagrindinė prievolė yra įvykdyta, paaiškino, kad vekseliu užtikrinti iki vekselio išrašymo buvę trečiojo asmens įsipareigojimai. Nors ieškovas teigia, kad UAB „Rail Transit“ skola 2011 m. birželio 3 d. sudarė 99 940 JAV dolerių, tačiau iš atsakovo sudaryto skolų suderinimo akto (1 t., 166 b. l.), ieškovo pateiktų tarptautinių mokėjimo pavedimų (1 t., 23-24 b. l.), PVM sąskaitų faktūrų matyti (1 t., 14-21 b. l.), kad trečiojo asmens UAB „Rail Transit“ skola vekselio išrašymo dieną buvo 67 240 JAV dolerių. Atsakovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad į 250 000 Lt vekselio sumą įėjo trečiojo asmens iki 2011 m. birželio 3 d. susidariusi skola už suteiktas ekspedijavimo paslaugas (67 240 JAV dolerių) (2 t., 17 b. l.). Iš esmės net paties atsakovo paaiškinimai patvirtina, kad ieškovas užtikrino konkrečias trečiojo asmens prievoles, nors atsakovas šio fakto ir nepripažįsta. Atsakovas teigia, kad vekselis išrašytas todėl, kad UAB „Rail Transit“ gegužės pabaigoje – birželio pradžioje elektroniniu paštu pateikė atsakovui tris užsakymus Nr. 9, 10, 11. Kadangi UAB „Rail Transit“ nebuvo atsiskaitęs už ankstesnes paslaugas, atsakovas paprašė atlikti avansinį mokėjimą naujiems užsakymams pagal sutartį ir susijusioms išlaidoms padengti. UAB „Rail Transit“ lėšų tuo metu neturėjo, todėl ieškovas išrašė vekselį (1 t. 161 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, kad pagal byloje esančius įrodymus matyti, jog vekselio išrašymo dieną buvo tik vienintelis trečiojo asmens atsakovui pateiktas naujas užsakymas – 2011 m. gegužės 26 d (1 t., 167 b. l.). Užsakymai Nr. 10 ir Nr. 11 buvo išsiųsti (pateikti) jau po vekselio išrašymo – 2011 m. birželio 8 d. ir 16 d., be to, prieduose, kuriuose nustatyta užsakymų Nr. 10 ir Nr. 11 kaina ir paslaugų apmokėjimas (1 t., 173, 174 b. l.), numatyta, kad už paslaugas pagal užsakymus Nr. 10 ir Nr. 11 apmokama ne vėlia kaip po 7 kalendorinių dienų nuo krovinio išsiuntimo dienos. Taigi iki 2011 m. birželio 3 d. trečiasis asmuo nebuvo pilnai apmokėjęs pateiktų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir skolingas atsakovui 67 240 JAV dolerių, o 2011 m. gegužės 26 d. atsakovui buvo pateikęs vieną užsakymą Nr. 9, už kurį 2011 m. birželio 30 d. buvo išrašyta 35 600 JAV dolerių PVM sąskaita faktūra (1 t., 167, 170, 175 b. l.). Nors sąskaita už šį užsakymą buvo išrašyta 2011 m. birželio 30 d. (1 t., 175 b. l.), tačiau atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos krovinių ekspedicijos sutarties 5.5. punkte (1 t., 10 b. l.) numatyta, kad užsakovas įsipareigoja likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki krovinio pakrovimo išvykimo stotyje apmokėti ekspeditoriui už paslaugas 100 procentų išankstiniu mokėjimu pagal ekspeditoriaus pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą, patvirtintą bendrovės spaudu. Atsakovas taip pat patvirtino, kad tarp šalių buvo susiklosčiusi praktika, jog prieš užsakymo vykdymą buvo išrašoma avansinė sąskaita, t. y. mokėjimai buvo vykdomi prieš išrašant PVM sąskaitą faktūrą. Vekselio išrašymo dieną birželio mėnesio užsakymų dar nebuvo, todėl būsimų atsiskaitymų pagal šiuos užsakymus užtikrinti ieškovas negalėjo. Nors pagal CK 6.70 straipsnio 2 dalį galima užtikrinti tiek esamų, tiek būsimų prievolių įvykdymą, tačiau išvada, kad vekseliu buvo užtikrintas trečiojo asmens atsiskaitymas už atsakovo birželio ar vėlesniais mėnesiais suteiktas paslaugas, nagrinėjamu atveju negalima. Tokį sprendimą lemia šios priežastys: vekselyje nurodyta konkreti suma, kuria užtikrinami trečiojo asmens įsipareigojimai; atsakovas patvirtino, kad į šią sumą įėjo trečiojo asmens skola, susidariusi iki vekselio išrašymo; vekselio išrašymo dieną atsakovui trečiasis asmuo buvo pateikęs vieną užsakymą; tą dieną nebuvo kitų užsakymų, negalėjo būti žinomos tokių užsakymų sumos ir apskritai jų buvimas ateityje; vekselyje nurodytą sumą ieškovas įsipareigojo apmokėti iki 2011 m. birželio 17 d., todėl negalėjo užtikrinti trečiojo asmens atsiskaitymų, kurių mokėjimo datos buvo 2011 metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais (1 t., 176-179 b. l.). Atsižvelgiant į šias faktines aplinkybes ir į tai, kad užsakymas Nr. 9 buvo išsiųstas (užsakytas) 2011 m. gegužės 26 d., yra pagrindas daryti išvadą, kad vekseliu buvo užtikrintas iki 2011 m. birželio 3 d. susidariusios trečiojo asmens skolos (67 240 JAV dolerių) sumokėjimas ir 2011 m. gegužės 26 d. užsakymo apmokėjimas. Tokia išvada patvirtina ieškovo argumentus, kad vekselio išrašymo dieną jis užtikrinimo iki 2011 m birželio 3 d. trečiojo asmens prievolių vykdymą. Vekselio išrašymo dieną bendra trečiojo asmens įsipareigojimų atsakovui suma, įskaitant 2011 m. gegužės 26 d. užsakymo pagrindu jau vėliau išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, sudarė 102 840 JAV dolerius. Ši pinigų suma, skaičiuojant 2,4025 litų už 1 dolerį kursu, sudaro 247 073,10 Lt ir iš esmės atitinka vekselio sumą (250 000 Lt). Aplinkybė, kad po vekselio išrašymo sutartiniai trečiojo asmens ir atsakovo teisiniai santykiai tęsėsi, neįrodo, kad vekselis išrašytas pagal šiuos santykius atsiradusioms prievolėms užtikrinti.

34Teismo argumentai, kad ieškovas nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, kadangi į teismą kreipėsi tik 2012 m. balandžio 2 d., o vykdomasis įrašas išieškoti 250 000 Lt skolą buvo išduotas 2011 m. liepos 8 d., sumokėjus 94 000 JAV dolerių ir 8 000 JAV dolerių ieškovas nepareikalavo, kad jam būtų išduotas pakvitavimas, nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškovas užtikrino būsimų trečiojo asmens prievolių įvykdymą. Termino kreiptis į teismą ieškovas nepraleido, todėl aplinkybė, kad ieškovas į teismą kreipėsi vėliau nei buvo pradėtas išieškojimas pagal vekselio pagrindu išduotą vykdomąjį įrašą, neturi įtakos sprendžiant dėl ieškovo prievolės apimties. Aplinkybė, kad ieškovas pasirašytinai priėmė atsakovo 2011 m. birželio 20 d. ir 22 d. priminimus apmokėti vekselį, jokiu būdu nereiškia, kad ieškovas pripažino prievolės neįvykdymo faktą. Ieškovas paaiškino, kad tą dieną jam nebuvo žinoma, jog trečiasis asmuo buvo sumokėjęs atsakovui 102 000 JAV dolerius. Ieškovas nebuvo trečiojo asmens dalyvis ar vadovas, todėl tokie jo paaiškinimai pripažintini pagrįstais. Kadangi vekselio ieškovas pats neapmokėjo, tai jis negalėjo pasinaudoti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme suteikta teise reikalauti, kad jam būtų išduotas pakvitavimas apie vekselio apmokėjimą.

35Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad vekselio abstraktumas ir besąlygiškumas nepaneigia jo galimybės atlikti prievolės užtikrinimo funkciją, sprendžiant iš tokio pobūdžio civilinių santykių kylančius ginčus, gali būti aktualus ir tam tikra apimtimi vertinamas iš vekselio atsirandančio reikalavimo santykis su prievole, kuriai užtikrinti vekselis išduotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014). Atsakovo sudarytame skolų suderinimo akte (1 t., 166 b. l.) nurodyta, kad 2011 m. birželio 8 d. trečiasis asmuo atsakovui sumokėjo (išieškojo antstolis) 94 000 JAV dolerių, o birželio 20 d. – 8 000 JAV dolerių, 2011 m. lapkričio 28 d. – 42 11,65 JAV dolerių. Aplinkybė, kad trečiojo asmens pavedimuose nėra nurodyta, jog mokama pagal vekselį, neturi lemiamos įtakos sprendžiant nagrinėjamą šalių ginčą. Nustatyta, kad trečiojo asmens prievolės ieškovui nebuvo perkeltos, vekseliu ieškovas užtikrino trečiojo asmens prievolių vykdymą, todėl trečiasis asmuo, pats vykdydamas savo prisiimtas prievoles, neturėjo mokėjimo nurodymuose daryti papildomų įrašų.

36CK 6.55 straipsnyje reglamentuotas įmokų paskirstymas, kai yra kelios skolos. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimas užtikrintas. Jeigu visų skolų grąžinimas užtikrintas, laikoma, kad grąžinta labiausiai skolininko teises varžanti skola, o jeigu visos skolos vienodai varžo – seniausia skola. Atsižvelgiant į tai, kad mokėjimai pirmiausia skiriami užtikrintų prievolių įvykdymui, tai trečiojo asmens sumokėtos sumos pirmiausia padengia tuos mokėjimus, kurių įvykdymą užtikrino ieškovas. 2011 m. birželio mėnesį trečiasis asmuo sumokėjo atsakovui 102 000 JAV dolerių, lapkričio mėnesį buvo išieškoti dar 42 11,65 JAV dolerių, taigi visa trečiojo asmens prievolė (102 840 JAV doleriai), kurios įvykdymą ieškovas užtikrino vekseliu, yra įvykdyta. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad kai prievolė užtikrinama vekseliu, jo ryšys su pradine prievole pasireiškia tuo, kad sandorio, kurio pagrindu išduotas vekselis, teisinė padėtis (teisėtumas, vykdymo eiga, prisiimtų prievolių pasibaigimas) turi įtakos vekselio teisinei padėčiai; kad kreditorius neturi teisės išsiieškoti tos pačios pinigų sumos dvigubai, t. y. ir pagal pirminį sandorį, ir pagal vekselį, atlikusį to sandorio užtikrinimo funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014). Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis skolininkas (trečiasis asmuo) yra sumokėjęs sumas, kurių įvykdymą ieškovas buvo užtikrinęs vekseliu, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo prievolė, atsiradusi pagal 2011 m. birželio 3 d. vekselį, yra pasibaigusi. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti jo prievolę pagal vekselį ir vykdomąjį įrašą įvykdyta, tačiau byloje nėra duomenų, kad pats ieškovas prievolę įvykdė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies pripažįstant, kad ieškovo prievolė pagal 2011 m. birželio 3 d. atsakovui išduotą 250 000 Lt paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir jo pagrindu išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 2334 yra pasibaigusi. Dėl šių priežasčių yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl netinkamo įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 185 str., 326 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

38Nors konstatuojamas dalinis ieškovo ieškinio tenkinimas, tačiau ieškiniu siektas rezultatas iš esmės pasiektas, todėl yra pagrindas ieškovui priteisti visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

39Ieškovas už ieškinį sumokėjo 400 Lt žyminį mokestį (1 t., 2 b. l.). Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi iki teismo sprendimo priėmimo buvo atidėtas 5 600 Lt žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimas (1 t., 135 b. l.). Tokiu atveju ieškovui iš atsakovo priteistini 400 Lt sumokėto žyminio mokesčio, o valstybei iš atsakovo - 5 600 Lt žyminis mokestis ir 48 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 93 str., 96 str. 1 d.).

40Ieškovo apeliacinį skundą patenkinus, apeliantui iš atsakovo priteistinos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos, o atsakovo apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str.). Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 400 Lt žyminį mokestį (2 t., 31 b. l.). Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartimi iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo buvo atidėtas 5 600 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimas (2 t., 38 b. l.). Ieškovo apeliacinį skundą patenkinus, šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo. Bendra ieškovui iš atsakovo priteistina suma sudaro 800 Lt, valstybei – 11 248 Lt.

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

43Ieškinį patenkinti iš dalies.

44Pripažinti, kad ieškovo M. B., a. k. ( - ) prievolė pagal 2011 m. birželio 3 d. atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Railana“ išduotą 250 000 Lt paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir jo pagrindu išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 2334, yra pasibaigusi.

45Priteisti ieškovui M. B., a. k. ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Railana“, į. k. 301733720, 800 (aštuonis šimtus) Lt bylinėjimosi išlaidų.

46Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Railana“, į. k. 301733720, 11 248 (vienuolika tūkstančių du šimtus keturiasdešimt aštuonis) Lt pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose susidariusių bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti, kad ieškovo prievolė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 7. Teismas konstatavo, kad tarp šalių nėra ginčo, jog trečiasis asmuo iki... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio... 10. 1. Teismo posėdžio metu kilus ginčui dėl 2011 m. birželio 2 d. avansinės... 11. 2. Net ir laikant, jog 32 700 JAV dolerių avansinė sąskaita buvo išrašyta... 12. 3. Nors teismas sprendė, kad vekseliu buvo užtikrintas būsimų užsakymų... 13. 4. Atsakovas buvo nenuoseklus, aiškindamas už kokias sumas išrašytas... 14. 5. Vertindamas, kokios skolos apmokėjimui užtikrinti išrašytas vekselis,... 15. 6. Teismas nepagrįstai sprendė, jog aplinkybės, kad UAB „Rail Transit”... 16. 7. Darydamas išvadą, kad vekselis ginčo teisiniuose santykiuose atliko... 17. 8. Teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, bylą ištyrė... 18. Atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti, žodinio bylos nagrinėjimo... 19. 1. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas netinkamai vykdė įrodinėjimo... 20. 2. Ieškovo teiginys, kad 2011 m. birželio 3 d. UAB „Rail Transit” skola... 21. 3. Ieškovo argumentai, kad iki 2011 m. birželio 3 d. atsakovas turėjo... 22. 4. Teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos... 23. 5. Ieškovas nepagrįstai nurodė, kad reikalavimas pagal paskutinius... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 26. Ieškovas prašė bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Byloje nustatyta, kad atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Rail Transit” 2011... 29. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi tenkino apelianto... 30. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad vekseliu buvo pakeista trečiojo... 31. CK 6.70 straipsnis reglamentuoja prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Šio... 32. Tarp šalių kilo ginčas, kokių prievolių įvykdymui užtikrinti buvo... 33. Ieškovas 2011 m. birželio 3 d. atsakovui išrašė 250 0000 Lt paprastąjį... 34. Teismo argumentai, kad ieškovas nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas,... 35. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad vekselio... 36. CK 6.55 straipsnyje reglamentuotas įmokų paskirstymas, kai yra kelios skolos.... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 38. Nors konstatuojamas dalinis ieškovo ieškinio tenkinimas, tačiau ieškiniu... 39. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 400 Lt žyminį mokestį (1 t., 2 b. l.).... 40. Ieškovo apeliacinį skundą patenkinus, apeliantui iš atsakovo priteistinos... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimą panaikinti ir... 43. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 44. Pripažinti, kad ieškovo M. B., a. k. ( - ) prievolė pagal 2011 m. birželio... 45. Priteisti ieškovui M. B., a. k. ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės... 46. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Railana“,...