Byla 2-2258/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Visagino prekybos centras”, trečiasis asmuo AB DNB bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės O. S. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutarties, kuria civilinė byla nutraukta, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-765-544/2013 pagal ieškovės O. S. ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Visagino prekybos centras”, trečiasis asmuo AB DNB bankas,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti UAB „Visagino prekybos centras” restruktūrizavimo bylą ir jos restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Principo reikalas”. Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad atsakovės neeilinis akcininkų 2013-03-06 susirinkimas nutarė patvirtinti UAB „Visagino prekybos centras” restruktūrizavimo plano metmenis ir pradėti restruktūrizavimo procesą, nes tam yra visos įstatyme numatytos sąlygos. Įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, jai nebuvo iškelta restruktūrizavimo byla, ji vykdo komercinę veiklą ir gauna pajamas. Nors kreditoriui AB DNB bankui nutraukus kreditavimo sutartį ir atsirado formalus įsipareigojimų nevykdymo faktas, tačiau tai yra laikini finansiniai sunkumai. Įmonė ginčija banko atliktą kredito sutarties nutraukimą, nesutinka, kad įsipareigojimų bankui terminai suėjo ir mano, kad taip bankas siekia sukelti atsakovo nemokumą. Esminės reikšmės įmonės veiklai turi ginčijami ir dėl to nevykdomi minėti įsipareigojimai bankui, o kiti mokėjimai yra einamieji atsiskaitymai kreditoriams. Įmonės pradelsti įsipareigojimai pagal balanso duomenis neviršija pusės turto vertės, veiklos rezultatai gerėja. Restruktūrizavimo atveju įmonei būtų sudarytos galimybės atstatyti mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais.

4Trečiasis asmuo AB DNB bankas prašė civilinę bylą nutraukti pagal Civilinio proceso kodekso 293 str. 3 p., su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, jeigu byla nebūtų nutraukta.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Visagino prekybos centras”. Teismas konstatavo, kad ieškovė O. S. 2012-10-30 ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras”. Vilniaus apygardos teismas 2012-12-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-6356-640/2012 atsisakė iškelti atsakovui UAB „Visagino prekybos centras” restruktūrizavimo bylą, nes bendrovė yra nemoki ir tai sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti iškelti bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-02-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-835/2013 šią apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. Bendrovės direktorė, ieškovė O. S. į teismą su ieškiniu dėl UAB „Visagino prekybos centras” restruktūrizavimo bylos iškėlimo pakartotinai kreipėsi 2013-03-12. Iš ieškinio pareiškimo Vilniaus apygardos teismui ir Panevėžio apygardos teismui matyti, kad ieškovės pakartotinai pareikštas ieškinys yra tapatus anksčiau pareikštam ieškiniui, nes abu jie paduoti tarp tų pačių šalių, taip pat ieškiniuose yra pareikštas tapatus reikalavimas (sutampa ieškinio dalykas) bei atitinka ieškiniuose nurodytos esminės faktinės aplinkybės (ieškinio pagrindas). Abiejuose ieškiniuose nurodyta analogiškai, kad: atsakovas atitinka visas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintas sąlygas; kad AB DnB bankas yra nutraukęs su atsakovu kreditavimo sutartį ir reikalauja, kad jis įvykdytų visą prievolę pagal minėtą sutartį prieš terminą, dėl ko bendrovė yra pateikusi teismui ieškinį dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu; kad bankas siekia pasinaudoti bendrovės laikinais finansiniais sunkumais; kad Vilniaus komercinio arbitražo teisme AB DNB banko iniciatyva buvo pradėta arbitražo byla ir buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės; kad AB DnB bankas inicijavo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo nepagrįstai teigdamas, kad įmonė kreditavimo sutarties pagrindu atsiradusių visų įsipareigojimų jam terminai yra suėję; kad bankas nesiekia atgauti skolą, o bankroto bylos institutą naudoja kaip paslėptą priemonę ginčijamos skolos išieškojimui; kad atsakovui, jei nebus iškelta restruktūrizavimo byla, kyla didelė rizika nevykdyti netgi tų įsipareigojimų, kurie šiuo metu vykdomi; kad ginčytinas ir nevykdomas įsipareigojimas yra tik AB DnB bankui; kad skirtumas tarp turto vertės ir įsipareigojimų atsirado dėl to, kad bendrovės apskaityta turto vertė yra mažesnė negu dabartinė rinkos vertė, o nuostolingumą lemia per dideli atskaitymai investicijų amortizacijai. Jokių esminių naujų aplinkybių ieškinyje Panevėžio apygardos teismui nenurodyta. Teismas motyvavo, kad kaip matyti iš turimų duomenų, Vilniaus apygardos teismui 2013-02-07 dieną įsiteisėjusia nutartimi atsisakius iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą dėl to, jog įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), atsakovo vadovė turėjo pareigą paduoti teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, o ne pakartotinai inicijuoti įmonei restruktūrizavimo bylos iškėlimą (ĮBĮ 8 str. 1 d.). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad 2012-10-16 Vilniaus apygardos teisme buvo gautas AB DNB banko pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras”, kuris ieškovės pakartotinio kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo metu 2013-03-12 dienai nebuvo iš esmės išnagrinėtas. Kai atsakovo atžvilgiu yra inicijuoti bankroto procesai ir bankroto byla įmonei nagrinėjama teisme, pakartotinai paduoti tapatų ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2714/2011). Teismas padarė išvadą, jog ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kai buvo inicijuoti bankroto procesai, pakartotinai paduoti ieškovė neturėjo teisės. Kadangi ieškinys 2013-03-25 nutartimi buvo priimtas ir civilinė byla iškelta, tai, nustačius virš nurodytas aplinkybes, civilinė byla nutrauktina CPK 293 str. 3 p. pagrindu.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Ieškovė O. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013-07-30 nutartį. Nurodo, kad pakartotinai pateikto ieškinio argumentai iš esmės skiriasi nuo pirmojo ieškinio, kadangi paaiškėjo su atsakovo turto vertinimu susijusių aplinkybių, kurios nei ieškovei, nei atsakovui nebuvo žinomos, bet buvo iš esmės svarbios (AB DNB bankas nuslėpė faktą, kad buvo pasamdęs nekilnojamojo turto vertintojus atsakovo turtui vertinti). Atskirų kategorijų bylose ieškinio pagrindo ir tuo pačiu tapatumo klausimas gali būti pagrįstai ir objektyviai išspręstas ne ieškinio priėmimo nagrinėti stadijoje, o nagrinėjant jo pagrįstumą po priėmimo pagal civilinio proceso taisykles, t. y. praeinant įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo stadiją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010). Pažymi, kad ieškiniai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo patys savaime dėl jų teisinės prigimties, teisinių reikalavimų jiems yra ir turi būti panašūs, sprendžiant tokias bylas turi būti nagrinėjami finansiniai/turtiniai įmonės veiklos aspektai, todėl natūralu, kad koks bebūtų ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, byloje pagal jį nagrinėjamų aplinkybių apimtis ir pobūdis yra panaši. Nors Vilniaus apygardos teismas 2012-12-12 nutartimi atmetė ieškovės ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Visagino prekybos centras” (civilinė byla Nr. B2-6356-640/2012) iškėlimo ir ši nutartis palikta galioti Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-07 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-835/2013), tačiau motyvai kaip ir nagrinėtų aplinkybių visuma tiek pačioje byloje apskritai, tiek atskirose (pirmoje ir apeliacinėje) instancijose iš esmės skyrėsi. Minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nurodoma, kad atsakovo nemokumas konstatuojamas tik restruktūrizavimo bylos iškėlimo prasme ir siejamas tik su byloje surinktų įrodymų pagal nustatinėtas aplinkybes visuma, t. y. buvo vertinamas įmonės turto ir įsipareigojimų santykis pagal byloje esamus įrodymus, tačiau buvo padaryta išlyga, kad tiksli to santykio ir jam paskaičiuoti naudojamų duomenų finansinė išraiška turi būti įvertinta atskirame teismo procese, nes toje byloje iš esmės nebuvo jie tikrinami. Taigi, nebuvo ir tikrinama (skaičiuojama) atsakovo turto vertė. Kadangi tuo metu jau buvo pradėta civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, tai teismas ir nurodė, kad tie duomenys turi būti patikrinami toje byloje. Tačiau tokia nuoroda netrukdo suinteresuotiems asmenims atitinkamas aplinkybes nustatyti papildomomis priemonėmis, papildomais procesais. Apie tai ieškovė nurodė savo ieškinyje, pabrėždama, kad pirmoje byloje dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nebuvo keliamas ir nagrinėjamas klausimas dėl atsakovo turto tikrosios vertės (buvo aktualus kreditoriaus AB DNB banko reikalavimų priskyrimas prie pradelstų klausimas), bet iš jos matosi, kad ši aplinkybė turi esminės reikšmės tokiai (restruktūrizavimo) bylai iškelti (konstatuoti galimą įmonės nemokumą arba mokumą). Turto vertės nustatymo klausimas buvo aktualus ir nagrinėjant ieškovės ieškinį iš esmės, tačiau tas klausimas taip ir liko iki galo neišspręstas, nes pirmos instancijos teismas vadovavosi kreditoriaus AB DNB banko nuomone, o apeliacinės instancijos teismas to klausimo iš esmės nesprendė - grąžino spręsti bylos nutraukimo klausimą. Taigi, pirmos instancijos teismas neteisingai nustatė faktines aplinkybes ir nėra teisus, nurodydamas, kad abejose bylose iš esmės sprendžiami tie patys svarbūs teisiniai klausimai - antrajame ieškinyje keliamas atsakovo turto vertės klausimas, būtinumas tą vertę nustatyti objektyviai ir aktualiai datai, o ne formaliai vadovautis turto verte, kuri nustatyta prieš kelerius metus. Jei pirmos instancijos teismas ir buvo įpareigotas apeliacinės instancijos teismo spręsti (patikrinti) ieškinio tapatumo klausimą, tai jis turėjo būti išspręstas tinkamai, išsiaiškinus visas reikšmingas aplinkybes, o tai buvo galima padaryti tik išsireikalavus Vilniaus apygardos teismo 2012-12-12 nutartimi išspręstą civilinę bylą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Visagino prekybos centras” (civilinė byla Nr. B2-6356-640/2012) iškėlimo ir joje nagrinėtus klausimus palyginus su klausimais, nagrinėtinais pagal ieškovės vėliau Panevėžio apygardos teismui pateiktą ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Visagino prekybos centras” iškėlimo. Be to, ieškinio tapatumo klausimas jau buvo išspręstas byloje - Panevėžio apygardos teismas 2013-03-14 nutartimi buvo atsisakęs priimti ieškovės ieškinį kaip tapatų išnagrinėtam Vilniaus apygardos teismo 2012-12-12 nutartimi, tačiau pateikus atskirąjį skundą, 2013-03-25 nutartimi ankstesnę savo nutartį panaikino ir ieškinį priėmė nagrinėti. Atmestinas ir pirmos instancijos teismo argumentas, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011-11-24 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2714/2011 nurodė, jog kai įmonei inicijuoti bankroto procesai ir bankroto byla įmonei nagrinėjama teisme, negalima pakartotinai paduoti tapatų ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei. Tokių teisės aiškinimų minėtoje nutartyje nėra ir negali būti, nes įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės restruktūrizavimo byla negalima (ĮRĮ 4 str. 1 d. 3 p.), tuo tarpu pateikus ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimo, jei jos pradėtos, nenagrinėjamos (ĮBĮ 9 str. 6 d., ĮRĮ 7 str. 9 d.).

9Atsakovas UAB „Visagino prekybos centras” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2013-07-30 nutartį panaikinti ir atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad iš esmės sutinka su atskirojo skundo argumentais. Atkreipia dėmesį, kad ĮRĮ 8 str. 5 d. 3 p., kuriuo teismas rėmėsi, pasisakydamas dėl ieškovės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, numato, kad atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą, jei nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Taigi, ši norma kalba apie pagrindus atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ir vieną iš jų sudaro įstatymuose numatytų aplinkybių visuma - konstatuojamas įmonės nemokumas įmonių bankroto įstatymo prasme ir faktas, kad dėl to ar kitų įstatymuose numatytų aplinkybių turi būti inicijuojamas procesas bankroto bylai iškelti. Šioje teisės normoje nėra nustatyta jokia vadovo ar bet kokio kito asmens pareiga inicijuoti įmonei bankroto bylos iškėlimą, kai atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą. Joje kalbama, kad restruktūrizavimo byla nekeliama, jei yra besąlyginis įstatymuose numatytas pagrindas įmonės bankroto bylai pradėti. Nagrinėjamoje byloje tokių faktų nėra nustatyta, o ieškovė būtent ir įrodinėja, kad atsakovui UAB „Visagino prekybos centras” negali būti keliama bankroto byla, kad UAB „Visagino prekybos centras” yra moki ir tai patvirtina faktiniai duomenys apie jos finansinę turtinę būklę, dėl kurios ir turi būti surinkti visi įrodymai nagrinėjamoje byloje.

10Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovės atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ieškinių tapatumo klausimas jau yra išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-21 nutartimi, dėl ko ieškovės atskirojo skundo argumentai, kuriais yra ginčijamas ieškinių tapatumas, yra teisiškai nereikšmingi ir pakartotinai nevertintini.

11Ieškovė O. S. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą tol, kol bus priimtas ir įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-5853-936/2013 pagal UAB „Visagino prekybos centras” ieškinį AB DNB bankui dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Nurodo, kad byloje sprendžiamas ieškinio tapatumo klausimas priklauso ir nuo paminėtos bylos.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Civilinio proceso kodekso 293 str. 3 p. nustato, kad teismas privalo nutraukti bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį.

16Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bei nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė O. S., kuri yra atsakovo UAB „Visagino prekybos centras” direktorė, 2013-03-12 kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu (t. 1, b. l. 2-4) dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo iš karto po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2013-02-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-835/2013 paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012-12-12 nutartį, kuria buvo atsisakyta iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tiek pirmasis ieškinys (t. 2, b. l. 37-40), kuris teismų buvo atmestas, tiek antrasis yra paduoti tarp tų pačių proceso šalių (ieškovės O. S. ir atsakovo UAB „Visagino prekybos centras”), ieškinio dalykas taip pat yra tas pats (prašoma iškelti atsakovui UAB „Visagino prekybos centras” restruktūrizavimo bylą), o abu ieškiniai yra grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis. Byloje nėra ginčo dėl ieškinio dalyko ir šalių tapatumo. Apeliantė iš esmės kelia klausimą tik dėl ieškinio pagrindo netapatumo.

17Ieškinio pagrindą sudaro faktinio pobūdžio aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Ieškovė O. S. Panevėžio apygardos teismui pateiktame pakartotiniame ieškinyje dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo neužsiminė apie tuo pačiu klausimu Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo priimtas nutartis. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nedraudžia įmonėms, atsiradus naujoms aplinkybėms dėl įmonės atitikimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, pakartotinai kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad ieškovė, pakartotinai kreipdamasi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo, nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios neegzistavo ir/ar nebuvo teismų įvertintos nagrinėjant pirmąjį ieškovės ieškinį. Bylos duomenimis taip pat nėra nustatyta, kad laikotarpiu nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-07 nutarties priėmimo iki pakartotinio ieškinio teismui pateikimo (2013-03-12) būtų įvykę kokių nors objektyvių pokyčių. Ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas. Todėl naujas ieškinys galimas tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalyku ankstesnėje civilinėje byloje. Iš O. S. ieškinio matyti, kad iš esmės yra nurodomos ne naujos aplinkybės, o iš naujo analizuojamos ir ginčijamos jau nagrinėtos aplinkybės, dėl kurių yra pasisakę ankstesnes bylas nagrinėję teismai.

18Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad pirmojoje byloje dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nebuvo keliamas ir nagrinėjamas klausimas dėl atsakovo turto tikrosios vertės, bet iš jos matosi, kad ši aplinkybė turi esminės reikšmės tokiai (restruktūrizavimo) bylai iškelti (konstatuoti galimą įmonės nemokumą arba mokumą). Sprendžiant dėl pareikštų ieškinių tapatumo, būtina įvertinti ar ši aplinkybė yra naujai paaiškėjusi ir kokią įtaką ji daro vertinant pareikštų ieškinių tapatumą. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4-6 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje išvardyti dokumentai, kuriuos būtina pridėti prie pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Taigi faktinį ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, susijusios su restruktūrizavimo taikymo sąlygų, įtvirtintų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatymu. Šios įstatymo nuostatos aiškintinos kartu su ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalimi. Teismas turi patikrinti, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai: 1) dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas; 2) metmenys ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl metmenų patvirtinimo; 3) praėjusių finansinių ataskaitų rinkinio kopija ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ĮRĮ 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopija; 4) restruktūrizavimo administratoriaus sutikimas atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras, kuriame turi būti nurodyta, kad jis atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir nėra kitų teisės aktų nustatytų kliūčių jam atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras; 5) antstolių, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš įmonės ar dėl jos turto arešto, ir vykdomųjų bylų bei teismų, nagrinėjančių bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, sąrašai; 6) areštuotų įmonės sąskaitų sąrašas, kuriame nurodomi sąskaitų numeriai ir kredito įstaigų, kuriose jos atidarytos, rekvizitai; 7) kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti. Iš šių įstatymo nuostatų galima daryti išvadą, kad vertinant restruktūrizavimo taikymo sąlygas be kitų duomenų, teismui turi būti pateikti finansinių ataskaitų rinkiniai. Kaip matyti iš O. S. ieškinių tiek Vilniaus apygardos teismui, tiek Panevėžio apygardos teismui tokie finansinių ataskaitų rinkiniai buvo pateikti. Teismai, sprendę klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, vertino juose nurodytus duomenis apie atsakovo įsipareigojimus, turimą turtą ir pan. Būtent pagal šiuos duomenis teismas vertina turto ir įsipareigojimų santykį. Tai, kad UAB „Visagino prekybos centras“ turimo turto apskaityta vertė galimai yra mažesnė negu dabartinė rinkos vertė, gali daryti įtaką finansinių ataskaitų turiniui, tačiau už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą yra atsakingas pats atsakovas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą ir jos pateikimą finansinėse ataskaitose reglamentuoja Audito ir apskaitos tarnybos 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. VAS-9 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ naujos redakcijos“ (Valstybės Žinios, 2008, Nr. 109-4183) patvirtintas apskaitos standartas. Pagal šio standarto 44 punktą, jei ilgalaikio turto apskaitos politikoje numatyta perkainoti ilgalaikį materialųjį turtą, perkainojimas turi būti atliekamas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas penkerius metus. Pagal to paties standarto 45 punktą, jei ilgalaikio materialiojo turto (viso ar tam tikros jo grupės) tikroji vertė reikšmingai kinta, tokį turtą reikia perkainoti dažniau. Pagal 48 punktą, jei perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą jo vertė padidėja, apskaitoje registruojama ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimo suma ir perkainojimo rezervas (rezultatai). Kodėl ilgalaikio atsakovui priklausančio turto rinkos vertė, jei ji keitėsi (padidėjo), nebuvo registruojama atsakovo apskaitoje, ieškinyje nenurodyta. Iš byloje esančių duomenų galima daryti priešingą išvadą, kad atsakovo turto vertė ne didėjo, bet mažėjo. Ieškovė kartu su ieškiniu teismui pateikė 2008-09-22 Turto vertės nustatymo pažymą Nr. 08-09-22-1557 (t. 1, b. l. 124-125), pagal kurią žemės sklypo ir prekybos centro Veteranų g. 2, Visagine, rinkos vertė 2008-08-28 dienai – 36.190.000 Lt. Tačiau pagal atsakovo pateiktą 2012-05-15 Turto vertės nustatymo pažymą Nr. LT-12-05-15-5084 (t. 2, b. l. 41-42) minėto turto rinkos vertė 2012-05-11 sudarė 19.580.000 Lt. Pagal ieškovės pateiktą UAB „Visagino prekybos centras“ 2012-012-31 balansą (t. 1, b. l. 53) žemės vertė – 4.640.935 Lt, o pastatų 11.941.079 Lt. Lyginant šio balanso duomenis su 2011 m. ir 2013 m. balansais (t. 1, b. l. 38, 57) matyti, kad atsakovė šiose finansinėse ataskaitose tik mažino turto vertę. Tai, kad atsakovės turimo turto vertė mažėjo įrodo ir restruktūrizavimo plano metmenys (t. 1, b. l. 141-144). Pagal LR CPK 12, 178 straipsnius kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Aplinkybė, kad egzistuoja skirtumas tarp atsakovo turto vertės ir įsipareigojimų buvo nurodyta ir Vilniaus apygardos teismui pareikštame ieškinyje. Tai, kad atsakovui yra siekiama iškelti restruktūrizavimo bylą, nesuteikia pagrindo nei ieškovės, nei atsakovo atleisti nuo įrodinėjimo pareigos vykdymo. Ieškovė neįrodė, kad jos ieškinyje Vilniaus apygardos teismui ir Panevėžio apygardos teismui nurodytos faktinės aplinkybės, susijusios su atsakovo įsipareigojimais ir turto vertė, skiriasi. Atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai, kad teismas negalėjo spręsti dėl ieškinių tapatumo, neišreikalavęs Vilniaus apygardos teismo bylos, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti, kadangi pirmosios instancijos teismas apie ieškinių tapatumą sprendė iš šioje byloje bei Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje byloje pareikštų ieškinių. Kokios kitos reikšmingos aplinkybės, buvusios Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje byloje, teismo nebuvo įvertintos, atsakovas nenurodo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju atskirajame skunde keliamas atsakovo turto vertės klausimas, būtinumas tą vertę nustatyti, nesudaro pagrindo daryti išvados, jog pakartotinio ieškinio faktinis pagrindas skiriasi nuo pirmojo ieškinio faktinio pagrindo, ir jog dėl to šie ieškiniai negali būti laikomi tapačiais.

19Taip pat pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-12-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-6356-640/2012, yra nurodęs, jog „teismas, įvertinęs UAB „Visagino prekybos centras” finansinės atskaitomybės dokumentus, nustatęs, kad 2007-09-24 kreditavimo sutartis Nr. K-2400-2007-709 su visais jos pakeitimais ir papildymais yra nutraukta, sutarties nutraukimas nėra nuginčytas, 26 109 650 Lt dydžio skolinis įsipareigojimas trečiajam asmeniui AB DNB bankui yra pradelstas, daro išvadą, jog pradelsti UAB „Visagino prekybos centras “ įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, t. y. UAB „Visagino prekybos centras” ne tik turi finansinių sunkumų, kaip yra numatyta Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 1 p., bet ir yra nemoki įmonė, o tai yra savarankiškas pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą”.

20Lietuvos apeliacinis teismas 2013-02-07 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-835/2013, nurodė, jog „teisėjų kolegija daro išvadą, jog, priešingai nei teigia apeliantas, pareikštas ieškinys dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarties sąlygų išdėstymo nesuteikia pagrindo 25 109 650 Lt įsipareigojimo bankui neįskaičiuoti į bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų masę (ĮRĮ 7str. 5 d. 3 p.). Taigi remiantis UAB „Visagino prekybos centras” 2012-09-30 balanso duomenimis, jog turtas yra vertas 20 220 685 Lt, vien pradelstas įsipareigojimas trečiajam asmeniui sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovas yra nemokus. <...> teismas pagrįstai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą tuo pagrindu, jog atsakovas yra nemokus”.

21Atkreiptinas dėmesys, kad aktualumo neprarado Lietuvos apeliacinio teismo išvados, kurių pakartotiniame ieškinyje ieškovė papildomai neargumentavo. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-07 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-835/2013 nurodoma, kad „apeliantas metmenyse pripažindamas pradelstus įsipareigojimus AB DNB bankui, nepagrįstai neįtraukė jo į kreditorių sąrašą (ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p.), todėl atsakovo teiginiai, jog šie įsipareigojimai mokėtini tik po vienerių metų, byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste atmestini kaip nepagrįsti (CPK 185 str.). Taigi esant tokioms aplinkybėms, kai metmenyse reikalavimų įvykdymo terminai nurodomi tik pasirinktinai, tai yra AB DNB bankui skolos sumokėjimo data, priešingai nei nustatyta byloje, yra nurodyta ne 2012-07-23, o 2022-09-30 (CPK 314 str.), skolų mokėjimo terminai kitiems įmonės kreditoriams iš viso nenurodyti, - bankas turi pagrindą manyti, jog nepaneigta galimybė, kad atsakovas UAB „ Visagino prekybos centras “ gali būti iš viso neatskleidęs visų savo pradelstų įsipareigojimų. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad metmenyse nurodyta informacija neatitinka ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p. reikalavimų”.

22Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad abiejų instancijų teismai, nagrinėdami pirmąjį ieškovės ieškinį atsakovui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, konstatavo atsakovo nemokumą ĮBĮ prasme ir tai buvo vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p;). Atkreiptinas dėmesys, jog pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. teismui padarius išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka, o ne pakartotinis ieškinys dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Lietuvos apeliacinis teismas, formuodamas vienodą ir nuoseklią Lietuvos Respublikos teismų praktiką įmonių restruktūrizavimo bylose bei siekdamas nesudaryti sąlygų piktnaudžiavimui šiuo institutu, yra ne kartą pažymėjęs, kad tuo atveju, kai teismas nutartimi atsisakė iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą dėl to, jog įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.) ir ši nutartis įsiteisėjo, atsakovo vadovas turi pareigą paduoti teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, o ne pakartotinai inicijuoti įmonei restruktūrizavimo bylos iškėlimą (Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d.). Įmonės vadovas privalo atlyginti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, teismas jam taip pat gali skirti sankcijas už ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimą laiku (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2714/2011). Akivaizdu, jog ieškovė, būdama atsakovo direktore, ignoruoja įsiteisėjusius teismų sprendimus ir jų išvadas, neveikia taip, kaip to reikalauja teisės aktai, kas sukelia neigiamas teisines pasekmes atsakovo kreditoriams.

23Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Visagino prekybos centras“, 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartį panaikino ir perdavė bankroto bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šioje nutartyje teismas pažymėjo, kad: „apygardos teismas nagrinėjamoje byloje į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą nepagrįstai neįtraukė atsakovo 6 409 891,91 EUR įsiskolinimo, atsiradusio apeliantui nutraukus tarp šalių sudarytą kredito sutartį, vien tuo pagrindu, jog atsakovas sutarties nutraukimą ginčija teisme. Bylos nagrinėjimo metu kredito sutarties nutraukimas yra nenuginčytas ir galiojantis; vienašališkai nutraukus kredito sutartį, atsakovui atsirado pareiga grąžinti visą paimtą kreditą, atsakovas neginčijo, jog šios pareigos neįvykdė, taip pat neginčijo apelianto nurodyto grąžinamo kredito dydžio. Šie duomenys patvirtina, kad ieškovo bendras 7 307 637,29 EUR dydžio reikalavimas skundžiamos nutarties priėmimo metu buvo tikėtinai pagrįstas, todėl turėjo būti įtrauktas į pradelstų įsipareigojimų sąrašą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovo galiojančio reikalavimo neįtraukimas į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą vien tuo pagrindu, kad atsakovas teisme yra pareiškęs ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, kuriuo, iš esmės neginčydamas, kad daugiau nei dvejus metus nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal kredito sutartį, prašo atidėti kredito grąžinimo terminą ir sumažinti mėnesinius mokėjimus, leistų dirbtinai sumažinti atsakovo turimus skolinius įsipareigojimus”. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi bankroto bylos nagrinėjimas atidėtas iki tol, kol įsiteisės Panevėžio apygardos teismo nutartis dėl civilinės bylos nutraukimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras“.

24Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (CPK 337 str. 1 p.).

25Dėl bylos sustabdymo

26Apeliantė prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą tol, kol bus priimtas ir įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-5853-936/2013 pagal UAB „Visagino prekybos centras” ieškinį AB DNB bankui dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

27Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad nurodyta byla yra išnagrinėta. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. priėmė sprendimą, kuriuo UAB „Visagino prekybos centras” ieškinį AB DNB bankui atmetė. Sprendimas dar nėra įsiteisėjęs.

28Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

29Civilinio proceso kodekso 163 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką Civilinio proceso kodekso 163 str. 1 d. 3 p. nurodytu pagrindu galima sustabdyti civilinę bylą tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai; teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti; kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje.

30Civilinės bylos Nr. 2-5853-936/2013 pagal UAB „Visagino prekybos centras” ieškinį AB DNB bankui dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu dalyką sudaro aplinkybės, kurioms esant atsakovas 2012-07-23 nutraukė kreditavimo sutartį su ieškovu, atmesdamas jo pasiūlymą dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Nagrinėjamoje byloje iš esmės sprendžiami ieškovo finansinių sunkumų/nemokumo klausimai. Taigi nagrinėjamu atveju nėra tiesioginio teisinio ryšio tarp šių bylų, būsimas šios bylos teisinis rezultatas, nėra priklausomas nuo paminėtos bylos baigties. Taip pat nėra pagrindo pripažinti, kad bylą sustabdyti yra būtina dėl kitų priežasčių (CPK 164 str. 1 d. 4 p.), todėl ieškovės prašymas atmestinas.

31Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Ieškovės O. S. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti UAB... 4. Trečiasis asmuo AB DNB bankas prašė civilinę bylą nutraukti pagal... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi nutraukė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Ieškovė O. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 9. Atsakovas UAB „Visagino prekybos centras” atsiliepimu į atskirąjį... 10. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. Ieškovė O. S. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo sustabdyti bylos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Civilinio proceso kodekso 293 str. 3 p. nustato, kad teismas privalo nutraukti... 16. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bei nagrinėjamos bylos... 17. Ieškinio pagrindą sudaro faktinio pobūdžio aplinkybės, kuriomis... 18. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad pirmojoje byloje dėl... 19. Taip pat pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-12-12 nutartyje,... 20. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-02-07 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad aktualumo neprarado Lietuvos apeliacinio teismo... 22. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad abiejų instancijų teismai, nagrinėdami... 23. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs AB DNB... 24. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Dėl bylos sustabdymo... 26. Apeliantė prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą tol, kol bus priimtas ir... 27. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 28. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 29. Civilinio proceso kodekso 163 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad teismas privalo... 30. Civilinės bylos Nr. 2-5853-936/2013 pagal UAB „Visagino prekybos centras”... 31. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 32. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.... 33. Ieškovės O. S. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti....