Byla 2A-180-425/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, dalyvaujant: ieškovės UAB „Panevėžio ryšio statyba“ atstovui K. B., adv. S. B.,

2atsakovės S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ atstovams D. S., R. S.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Panevėžio ryšio statyba“ ir atsakovės S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-685-223/2009, pagal ieškovės UAB „Panevėžio ryšio statyba“ ieškinį atsakovei S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“ dėl delspinigių priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovė UAB „Panevėžio ryšio statyba“ 2008-12-09 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 34 216,96 Lt delspinigių už 2008-03-05 statybų rangos sutarties Nr. 8004 netinkamą vykdymą bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad pagal 2008-03-05 statybų rangos sutartį Nr. 8004 atsakovė įsipareigojo išgręžti ir įrengti artezinius gręžinius:

61. Palėvenėlės kaime Kupiškio raj. iki 2008-03-19;

72.

8Adomynės kaime, Kupiškio raj. iki 2008-04-19.

9Atsakovės atlikti darbai neatitiko sutarties reikalavimų ir ieškovė reikalavo atsakovės ištaisyti padarytus statybos trūkumus raštais: 2008-07-21 raštas Nr. 384, 2008-08-04 raštas Nr. 408, 2008-08-05 raštas Nr. 410, 2008-08-08 raštas Nr. 421, 2008-09-22 raštas Nr. 502, 2008-10-01 raštas Nr. 538, 2008-10-20 raštas Nr. 579. Atsakovė šių trūkumų laiku nepašalino ir ieškovė, šalindama atsakovės statybos darbų trūkumus, patyrė 12 022,15 Lt nuostolių. Dėl atsakovės kaltės vandentvarkos sistemų įrengimas Adomytės kaime, Kupiškio raj. buvo priduotas valstybinei komisijai tik 2008-11-05, o ne numatytą datą 2008-04-19, t.y. uždelsus 199 dienas. Atsakovė sutartyje nustatytu laiku darbų neatliko, todėl privalo mokėti sutartyje numatytus delspinigius - 0,4 procentų dydžio delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 5.2 p.), viso 90 933,44 Lt. Ieškovė atliko vienarūšio reikalavimo įkaitymą, t.y. užskaitė atsakovui turimą mokėti 56 716,51 Lt dydžio likusią kainos dalį už atliktus darbus, todėl atsakovės likusi mokėti delspinigių suma sudaro 34 216,96 Lt. Kadangi delspinigiai viršija nuostolius, ieškovas prašo priteisti tik delspinigius.

10Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009-11-27 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės ieškovės naudai 10 281,42 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas – 308,00 Lt žyminio mokesčio ir 1 500,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų, taip pat 4,41 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. Teismas priteisė iš ieškovės atsakovės naudai 400,00 Lt atstovavimo išlaidų ir 8,84 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. Teismas nurodė, kad atsakovė su ieškove sudarė 2008-03-05 Statybos rangos sutartį Nr. 8004 dėl artezinių gręžinių suprojektavimo, išgręžimo ir įrengimo pagal Kupiškio rajono savivaldybės skelbto „Vandentvarkos sistemų įrengimas Adomynės kaime Kupiškio rajone“ ir „Vandentvarkos sistemų įrengimas Palėvenėlės kaime Kupiškio rajone“ darbų pirkimo konkurso sąlygas minėtuose kaimuose. Ieškovė sutarties reikalavimų atsakovė tinkamai neįvykdė – atliko rangos darbus su trūkumais, ne kartą raštu buvo raginta trūkumus ištaisyti, tačiau ilgą laiką jų neištaisė, praleido rangos sutartyje numatytus įvykdymo terminus, todėl, vadovaujantis Rangos sutarties 5.2. punktu, iš atsakovės ieškovės naudai priteisė netesybas - delspinigius. Dėl atsakovo kaltės vandentvarkos sistemų įrengimas Adomynės kaime, Kupiškio rajone buvo priduotas Valstybinei komisijai tik 2008-11-05 vietoje sutartyje numatytos 2008-04-19 ( T.1, b.l. 36-41). Statybos rangos sutarties 5.2. punkte šalys susitarė, kad rangovas (atsakovė) moka užsakovui (ieškovei) 0,4 procentų dydžio delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, ieškovės paskaičiavimu mokėtina delspinigių suma – 90 933,44 Lt.

11CK 6.156 str. įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, delspinigių dydžio klausimas yra sutarties šalių susitarimo reikalas, todėl šiuo atveju delspinigiai skaičiuojami nuo visos sutarties sumos, kaip šalys ir susitarė. Tačiau Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 str. 2 d. tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Įvertinęs bylos aplinkybes ir atsižvelgdamas į tai, kad 2008-03-05 Statybos rangos sutartis iš dalies įvykdyta, pirmosios instancijos teismas sumažino priteistinus delspinigius iki 0,05 procento už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuotini už 180 kalendorinių dienų ( CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) ir jie sudaro – 10 281,42 Lt.

12Apeliaciniu skundu atsakovė S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-11-27 sprendimą ir klausimą spręsti iš esmės – priteisti iš atsakovės ieškovei 2 007,63 Lt. Atsakovė – apeliantė nurodė, kad nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu ir ieškovo reikalavimu dėl šių argumentų:

131) atsakovė darbus atliko tinkamai pagal 2008-03-05 rangos sutartį Nr.8004 ir ieškovės pateiktas technines sąlygas.

14- atsakovės sumontuota vandens tiekimo įranga atitiko sąlygas Adomynės objekte, kai maksimalus vandens poreikis per valandą yra 9,65 m3/h, o siurblio našumas >10,0 m3/h, ir juos perdavė aktais Nr.298, Nr. 299 ir Nr. 306, kuriuose nenurodyti darbų trūkumai ir kuriuos pasirašė ieškovė. Atsakovė pakartotinai nustatė vandens kiekį pumpuojant vandenį 2,2 kW siurbliu ir išgavo 11,07 m3/h pagal aktą Nr.324, kurį pasirašė komisija. Ieškovė pasirašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 441 už 58 192,29 Lt, kurios nesumokėjo.

15- atsakovės sumontuota vandens tiekimo įranga atitiko sąlygas Palėvenėlės objekte, kai maksimalus vandens poreikis per valandą yra 10,16 m3/h, o siurblio našumas > 10,0 m3/h, ir perdavė juos aktais Nr.288, Nr.289, Nr. 305, kuriuos ieškovė pasirašė ir jokių trūkumų nenurodė. Ieškovė atitinkamai pasirašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 440 už 55 643,22 Lt, kurios nesumokėjo.

16- ieškovės pateiktas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2008-08-13 raštas Nr. Sl-184 (9.9), kuriame nurodyti objekto trūkumai, neturi nieko bendro su rangovės-atsakovės darbo rezultatu, šie atsirado dėl netikslaus paskaičiavimo ir netinkamo techninių sąlygų pateikimo. Pagal CK 6.700 str. atsakovė įsipareigojo atlikti pagal užsakovės-ieškovės pateiktą užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, sukurti darbų rezultatą ir perduoti jį ieškovei, o ieškovė įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą.

172) atsakovė pridavė objektus laiku pagal sutartinius terminus: Palėvenėlės objektas priduotas iki sutartyje nustatyto 2008-03-19 termino (aktas Nr.289); Adomynės objektas dėl pateisinamų priežasčių buvo priduotas ieškovei vėliau nei numatyta sutartyje, t.y. ne 2008-04-19, o 2008-06-27, nes ieškovė nepateikė elektros energijos šaltinio, ir tai apsunkino atsakovės darbą (CK 6.691 str. 1 d.), todėl atsakovė sutinka sumokėti delspinigius už pavėluotas 69 dienas nuo Adomynės objekto sumos.

183) atsakovė nesutinka su delspinigių skaičiavimu nuo bendros sutarties sumos. Sutarties 5.2 punkte nustatytas delspinigių skaičiavimas „nuo sutarties sumos“ turi būti aiškinamas kaip nuo atskirų objektų sumų, kurios aiškiai nurodytos priede Nr. l. Pagal sutarties 3.2. punktą atsakovė įsipareigojo priduoti ieškovei abu objektus atskirai: Palėvenėlę iki 2008-03-19, Adomynę - iki 2008-04-19, ieškovė objektus perkančiajai organizacijai pridavė taip pat atskirais terminais. Todėl delspinigiai už pavėluotą objekto pridavimą turi būti skaičiuojami būtent nuo jo sumos, kuri nurodyta sutarties priede. Teisingas delspinigių skaičiavimas turi būti: 58192,29 Lt x 0,05 proc. x 69 d. = 2007,63 Lt.

194) atsakovė nesutinka su delspinigių skaičiavimu už neva ne laiku priduotus objektus valstybinei komisijai. Atsakovė neįsipareigojo priduoti objektų valstybinei komisijai iki apibrėžto termino, terminai nebuvo apibrėžti nei sutartyje, nei jos vykdymo eigoje. Be to pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2009-10-14 raštą Nr.S 1-1642(8.13) matyti, kad statinių pripažinimas tinkamais naudoti atidėtas nebuvo (Palėvenėlė priduota 2008-10-15 aktu Nr.STN-53-081015-049, Adomynė 2008-11-05 aktu Nr.STN-53-081110-053), jie laiku buvo pripažinti tinkamais naudoti. Taigi delspinigių prisiteisimas iš atsakovės neturi pagrindo.

205) atsakovė nesutinka su ieškovės nurodytais argumentais dėl pavėluoto dokumentacijos pateikimo. Atsakovė 2008-04-22 pranešimu informavo ieškovę, kad gręžinių pasai negalėjo būti pateikti ieškovui iš karto išgręžus gręžinius, nes jų pateikimas Lietuvos geologijos tarnybai ir įregistravimas užtrunka tam tikrą laiką. Jie buvo pateikti ieškovei praėjus tam tikram terminui (aktai Nr.295, Nr.307, Nr.308). Giluminių siurblių pasai taip pat buvo pateikti per atitinkamą terminą, nes gamintojai jų nepateikė, todėl atsakovė turėjo juos paruošti savomis jėgomis, t.y. iš internetinių svetainių. Atsakovė pažymi, kad dokumentacijos pateikimo terminai nesutrukdė priduoti ir pripažinti objektus tinkamais naudoti perkančiajai organizacijai, nes Palėvenėlės objekto dokumentacija perduota ieškovei 2008-06-12, o Adomynės - 2008-07-10. Valstybinė komisija laiku pripažino statinius tinkamais naudoti 2008-10-15 ir 2008-11-05.

216) ieškovė nesilaikė savo finansinių įsipareigojimų ir neatsiskaitė už pagal jos užduotį atliktus darbus, bet reikalavo iš atsakovės sutartyje nenumatytų darbų pagal pateiktą ieškovės užduotį. Atsakovė, kaip sąžininga šalis, atliko papildomus darbus, kad ieškovė laikytųsi savo įsipareigojimų perkančiajai organizacijai - laiku priduotų abu objektus valstybinei statybos komisijai. Tačiau ieškovė neatsiskaitė nei už sumontuotą 2,2 kW įrangą, nei už naują 3,0 kW įrangą. Pabrėžtina, kad ieškovė už atsakovės atliktus darbus laiku gavo atsiskaitymą iš perkančiosios organizacijos. Ieškovė pagal sutarties 4.2 p. už darbus įsipareigojo sumokėti per 5 darbo dienas nuo įplaukų už priduotą objektą, tačiau neatsiskaitė su atsakove už atliktus ir priduotus darbus (56 716,51 Lt). Pagal pateiktą Kupiškio rajono savivaldybės administracijos lėšų pervedimą į ieškovo sąskaitą matyti, kad lėšos ieškovui buvo pervedamos už atliktus darbus etapais.

227) atsakovė nesutinka su ieškovės neva patirtais 12 022,15 Lt dydžio nuostoliais už budinčių darbuotojų darbo užmokestį. Budėti prie priduoto gręžinio, iš kurio buvo išgaunamas reikiamas vandens kiekis pagal projektą, nereikėjo, nes trūkumų iš atsakovės pusės nebuvo.

23Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašė pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-11-27 sprendimą ir dėl likusios 23 935,54 Lt dydžio reikalavimo dalies priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinio dalį patenkinti visiškai, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai dispozityvioje byloje išėjo už ieškinio dalyko ribų ir priėmė sprendimą, neatskleidęs bylos esmės (CPK 327 str. l d. 2 p.). Nei ieškovė, nei atsakovė nekėlė klausimo dėl sutarties sąlygų, tame tarpe netesybų dydžio peržiūrėjimo (sumažinimo), todėl sutartis tiek ieškovei šalims turėjo įstatymo galią ( CK 6.189 str. l d.) Pirmos instancijos teismas byloje privalėjo tik spręsti, ar pagrįstas ir tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl nesybų (delspinigių) priteisimo, tačiau išėjo už ieškinio dalyko ribų ir, nesant reikalavimo revizuoti (keisti) sutarties sąlygų, jas pakeitė, sumažindamas netesybų dydį. Taip išspręsdamas bylą, teismas panaikino teisėtai padarytą įskaitymą (CK 6.130 str. ld.), ir tuo pačiu pažeisdamas CK 6.131 str. l d., nes ginčyti įskaitymą gali tik atsakovas ieškininės teisenos tvarka. Be to, sutartinės netesybos po įskaitymo atlikimo iš viso nebegali būti mažinamos (CK 6.258 str. 3d., CK 6.73 str.). Skundžiamas sprendimas teisiškai neargumentuotas, turintis absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindus, numatytus CPK 329 str. 2 d. 4 p. Motyvuojamoji dalis surašyta priešingai, pateikiant gausybę materialinių teisės normų bei teismų praktikos pavyzdžių, kurie visiškai nesieti su teismo išvadomis (CPK 270 str. 4 d. 2, 4 p.). Teismas visiškai netyrė ieškovės argumentų, kad ginčo (sutarties) šalys yra pelno siekiantys juridiniai asmenys, kuriems taikomi padidinti įstatymo žinojimo reikalavimai, sutartis buvo sudaryta dalyvaujant abiejų šalių teisininkams, o pareiga įrodyti esminę šalių nelygybę tenka atsakovei, kuri šito neįrodė.

24Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė UAB „Panevėžio ryšio statyba“ prašė atsakovės apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad atsakovės procesinis dokumentas neturi apeliacinio skundo požymių. Jis neatitinka CPK 306 str. 1 d. 2 p. reikalavimų, nes nenurodyta ginčijama suma, o svarbiausiasis neturi apeliacinio skundo pagrindo (CPK 306 str. 1 d. 3 p.), nes jame nėra argumentų, kuriais būtų grindžiamas pirmos instancijos teismo sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas. Apeliacija suprantama kaip pirmos instancijos teismo procesinio sprendimo peržiūrėjimas fakto ir teisės taikymo klausimais apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį ribose, o ne visos bylos peržiūrėjimą visa apimtimi. Savo turiniu ieškovės įvardintas apeliacinis skundas yra atsiliepimas į ieškinį. Todėl pirmos instancijos teismas privalėjo (CPK 316 str. l d.) priimti nutartį, kuria nustatyti apeliantui terminą trūkumams pašalinti, bet to nepadarė, todėl tai turėtų padaryti apeliacinės instancijos teismas, remiantis CPK 316 str. 3 d. Pirmos instancijos teismas, atleisdamas atsakovę nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, šiurkščiai pažeidė CPK 83 str. 3d., 84 str. Atsakovė prie apeliacinio skundo pridėjo beveik 30 puslapių rašytinių įrodymų ir nenurodė, kurie iš jų nauji ir kodėl būtinybė juos pateikti iškilo tik nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (CPK 306 str. l d. 6 p., 314 str.). Atsakovė, apeliaciniu skundu prašydama iš jos priteisti mažesnio dydžio netesybas, pati paneigė tinkamą rangos sutarties įvykdymą, nes tinkamai įvykdžius prievolę pareiga mokėti netesybas neatsiranda. Nors atsakovės nurodyti darbų perdavimo aktai buvo pasirašyti, tačiau ji laiku nesugebėjo gauti giluminių siurblių pasų bei jų įregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje. Objektų negalima priduoti ir pripažinti tinkamais naudoti, neturint privalomų dokumentų, nes pats priėmimo procesas vykdomas būtent pagal privalomą dokumentaciją. Reikalaujami iš atsakovės priteisti delspinigiai skaičiuojami nuo visos sutarties sumos, nes taip susitarta sutarties 5.2. punkte. Teiginiai apie tariamą ieškovės neatsiskaitymą su atsakove paneigti bylos medžiaga, be to šis reikalavimas nebuvo reiškiamas pirmos instancijos teisme, todėl jis nėra apeliacijos dalykas, o įskaitymo pagrįstumą atsakovė gali ginčyti teisme, bet to nedaro. Kadangi įskaitymas nepadengė visos iš atsakovės gautinos delspinigių sumos, atsakovė skolinga ieškovei ginčijamą sumą.

25Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ prašė atmesti ieškovės apeliacinį skundą. Atsakovė nurodė, kad ieškovė pažeidė CK 6.131 str. 1, 2, 3 d., klaidino teismą, kad atsakovė teisme užskaitos fakto neginčijo, kad ieškovė skolos įskaitymą atliko tinkamai, t.y. apie tai informavo atsakovę 2008-12-09 pranešimu Nr.683, ir tą pačią dieną pareiškė ieškinį. Teismo posėdžių metu ieškovė pati pripažino, kad neturi įrodymų apie pranešimo dėl įskaitymo įteikimą atsakovei.

26Ieškovė reikalauja teismo priteisti neprotingo 0,4 proc. dydžio delspinigių sumą (90933,44 Lt) už pradelstas 199 dienas, kuri viršija net 7,5 karto neva patirtus nuostolius ir 1,6 karto viršija ieškovės 56716,51 Lt skolą atsakovei. Rangos sutartyje Nr. 8004 nurodytas 0,4 proc. delspinigių dydis buvo padidintas net 20 kartų, palyginus rangos sutartyje Nr.7054, kurios tęsinys ra rangos sutartis Nr. 8004, už tuos pačius darbus numatytą delspinigių dydį - 0,02 proc. Objektai buvo laiku priduoti valstybinei statybos komisijai ir pripažinti tinkamais naudoti, ieškovė nepatyrė jokių finansinių nuostolių dėl objektų pridavimo, delspinigiai skaičiuojami už neteisingai pareikštus trūkumus, o ieškovė pati neatsiskaitė su atsakove, nors gavo lėšas už atsakovės atliktus darbus. Ieškovės apeliaciniame skunde pagrindinis reikalavimas dėl užskaitos pripažinimo galiojančia neturi pagrindo, o neprotingo dydžio delspinigiai nepagrįsti teismų praktika. Ieškovė klaidingai nurodė, kad pirmos instancijos teismas pažeidė šias normas: CK 6.213 str. 1 d., nes pati atsakovė neįvykdė piniginės prievolės pagal pasirašytus atliktų darbų aktus bei sąskaitas faktūras; CK 6.258 str. 3 d., nes priskaičiuota delspinigių suma (90933,44 Lt) 7,5 karto viršija neva patirtų nuostolių sumą (12022,15 Lt); CK 6.213 str. 1 d., nes įskaitymas atliktas pažeidus įstatymų nustatytą tvarką, todėl jis neteisėtas, o prievolė nesibaigė.

27Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas.

28Bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-03-05 Statybų rangos sutartimi Nr. 8004 rangovas S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ įsipareigojo užsakovui UAB „Panevėžio ryšių statyba“ išgręžti ir įrengti artezinius gręžinius:

291.Palėvenėlės kaime Kupiškio raj. iki 2008-03-19;

302. Adomynės kaime, Kupiškio raj. iki 2008-04-19 (T.1, b.l.10-12);

31Šalys pripažįsta ir neginčija fakto, kad vandentvarkos sistemą Palevenėlės k., Kupiškio r. atsakovė S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ įrengė tinkamai ir 2008-03-17 „Vandens tiekimo įrangos pridavimo aktu“ Nr.289 pridavė (T.2, b.l. 45) bei 2008-06-12 dokumentacijos „Perdavimo – priėmimo aktu“ Nr.295 perdavę užsakovei – ieškovei (T.2, b.l.46). Ieškovė – užsakovė 2008-07-21 raštu Nr.384 nurodė, kad nepateiktas siurblio pasas (T.1, b.l. 15). Apeliacinės instancijos teisme ieškovės-apeliantės UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atstovai patvirtino, kad jie neturi pretenzijų atsakovei-rangovei dėl vandentvarkos sistemos Palevenėlės k., Kupiškio r.

32Ieškovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovei S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“ grindžia aplinkybėmis, kad dėl atsakovės įmonės kaltės vandentvarkos sistemų įrengimas Adomytės k., Kupiškio raj. buvo atliktas pažeidžiant šalių 2008-03-05 sudarytos Statybų rangos sutartimi Nr. 8004 nustatytą terminą – 2008-04-19, nes dėl atsakovės kaltės vandentvarkos sistemų įrengimas Adomytės k., Kupiškio raj. buvo priduotas Valstybinei komisijai tik 2008-11-05 (T.1, b.l.36-41).

33Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, padarė išvadą, kad atsakovė S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ tinkamai neįvykdė 2008-03-05 Statybų rangos sutarties Nr. 8005 reikalavimų, nes atliko rangos darbus su trūkumais, kuriuos ieškovė- užsakovė reikalavo ištaisyti, tačiau atsakovas ilgą nurodytų trūkumų laiką neištaisė, praleido Statybų rangos sutartyje numatytus įvykdymo terminus, dėl ko vandentvarkos sistemų įrengimas Adomynės k., Kupiškio r. buvo priduotas Valstybinei komisijai tik 2008-11-05 vietoje sutartyje numatytos 2008-04-19 ( T.1, b.l. 36-41). Konstatavęs atsakovės – rangovės kaltę, teismas padarė išvadą, kad vadovaujantis šalių sudarytos Statybų rangos sutarties 5.2. punktu, iš atsakovės priteistinos 10 281,42 Lt netesybos – delspinigiai ieškovei – užsakovei po 0,4 procentų dydžio nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau tik už 180 kalendorinių dienų ( CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

34Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada pilnai sutikti negalima, kadangi ji neatitinka byloje surinktiems įrodymams, kad būtent dėl atsakovo S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ kaltės vandentvarkos sistemų įrengimas Adomynės k., Kupiškio r. buvo priduotas Valstybinei komisijai tik 2008-11-05 vietoje sutartyje numatytos 2008-04-19.

35Iš byloje esančio 2008-06-27 „Artezinio gręžinio perdavimo – priėmimo pakartotinai akto“ Nr.298 nustatyta, kad komisija, kurios sudėtyje buvo ir užsakovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atstovas Č. L. konstatavo, kad artezinio gręžinio Adomynės k., Kupiškio r. gylis yra 150,00 m. o dėl išgręžto gręžinio gylio, konstrukcijos ar kitų pretenzijų rangovui neturi (T.2, b.l.47).

36Iš bylos esančio 2008-06-27 „Vandens tiekimo įrangos perdavimo-priėmimo akto“ Nr. 299 nustatyta, kad užsakovės - ieškovės UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atstovas darbų vadovas Č. L. priėmė firmos „Artezija“ sumontuotą įrangą: giluminį siurblį 4 SR 6/17 su Franklin varikliu, 2,2 kW, kurio našumas ~ 10 m3/h, dažnio keityklis VL 6005 3 kW Danfoss. Akte nurodyta, kad dėl vandens tiekimo įrangos ar kitų pretenzijų nėra (T.2, b.l.47).

37Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad sutinkamai su 2008-03-05 Statybų rangos sutarties Nr. 8004, 5.1p. užsakovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2008-06-27 „Vandens tiekimo įrangos perdavimo-priėmimo aktu“ Nr. 299 priėmė rangovo-atsakovo S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ atliktą artezinį gręžinį Adomynės k., Kupiškio r. (T.1, b.l. 48), todėl ieškovui UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atsirado pareiga sumokėti atsakovui už atliktus statybos rangos darbus.

38Ieškovė – užsakovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ beveik po mėnesio, t.y. 2008-07-21 rašte Nr.384 nurodė S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“, kad nepateiktas siurblio pasas, o piko metu (padidėjus ėmimui) neužtenka vandens kiekio, slėgis krenta iki 0,8, kartais iki 0,3 (T.1, b.l. 15).

39Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2008-08-13 rašte nurodė UAB „Panevėžio ryšių statyba“, kad Adomynės kaime naujai įrengtas artezinis gręžinys neužtikrina gyventojų aprūpinimo vandeniu. Gręžinyje sumontuotas vandens siurblys pagal pateikto paso duomenis yra 9,0 m3/h našumo ir neatitinka Kupiškio rajono savivaldybės skelbto konkurso sąlygų, nes pagal konkurso sąlygas turėjo būti sumontuotas siurblys, kurio našumas ne mažiau kaip 10 m3/h, o pateiktame pase nenurodyta tiksli siurblio markė, sumontavimo gylis ir t.t. Savivaldybė priminė, kad neištaisius esamos padėties, valstybinė komisija objekto nepriims. Objektas turėjo būti užbaigtas iki 2008-06-30 (T.1, b.l.26).

40CK 6.665str.1d. numato, kad jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino.

41Paminėtuose UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2008-07-21 rašte Nr.384 ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2008-13 rašte nurodytos pretenzijos S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“ dėl Adomynės k. arteziniame gręžinyje sumontuoto nepakankamo galingumo siurblio, kuris pagal pateikto paso duomenis yra 9,0 m3/h našumo, o tokio galingumo siurblys neatitinka Kupiškio rajono savivaldybės skelbto konkurso sąlygų, nes pagal konkurso sąlygas turėjo būti sumontuotas siurblys, kurio našumas ne mažiau kaip 10 m3/h, pirmosios instancijos teismui buvo pakankamas pagrindas padaryti išvadai, kad atsakovas-rangovas netinkamai atliko sutartimi sulygtą darbą, dėl ko užsakovui UAB „Panevėžio ryšių statyba“, 2008-06-27 „Vandens tiekimo įrangos perdavimo-priėmimo aktu“ Nr. 299 ir priėmus rangovo-atsakovo atliktus darbus, buvo pagrindas sustabdyti apmokėjimus už atliktus statybos rangos darbus iki sulygti darbai bus tinkamai atlikti.

422008-10-10 „Giluminio siurblio, dažnio keitiklio permontavimo pažyma“ nustatyta, kad Adomynės k., Kupiškio raj., S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ sumontavo naują giluminį siurblį 4SR 8/17 (3,0 kW), kuriuo nustatytas vandens debitas: 12,86 m3/h (T.3, b.l.59), o siurblio dokumentacija perduota ieškovui-užsakovui 2008-10-24 (T.3, b.l.60).

43Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2008-10-14 rašte teismui nurodė, kad Adomynės ir Palevenėlės gyvenviečių vandentvarkos sistemų įrengimo objektų pripažinimas tinkamais atidėtas nebuvo. Elektros tinklų ir įrengimų montavimo darbai vyko įvairiu laiku visą statybos laikotarpį (T.3, b.l.69).

44Aptartų Kupiškio rajono savivaldybės administracijos raštų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad tik iš dalies pagrįsti ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinio, apeliacinio skundo motyvai, kad dėl atsakovo-rangovo kaltės vandentvarkos sistemų įrengimas Adomytės kaime, Kupiškio raj. buvo priduotas valstybinei komisijai tik 2008-11-05, o ne numatytą datą 2008-04-19, nes 2008-04-29 „Pirkimo sutarties Nt. U5-26 Pakeitimu Nr.1“ Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir UAB Panevėžio ryšių statyba“ susitarė, kad „Vandentvarkos sistemų įrengimas Adomynės kaime Kupiškio rajone“ numatytos užduotys turi būti atliktos iki 2008-07-01 (T.3, b.l.168).

45Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad rangovė – atsakovė S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“, įrengdama vandentvarkos sistemą Adomynės k., Kupiškio r., įrengė netinkamo našumo vandens siurblį, kurį užsakovo – ieškovo reikalavimu 2008-10-10 pakeitė.

46Byloje nėra įrodymų, kad dėl atsakovės S. individuali hidrogeologijos firmos „Artezija“ pavėluotai atlikto vandentvarkos sistemos įrengimo Adomynės k., Kupiškio r., Kupiškio rajono savivaldybės administracija būtų taikiusi kokias nors finansines sankcijas (delspinigius, netesybas, baudas ir t.t.) ieškovei UAB „Panevėžio ryšių statyba“.

47Byloje nėra įrodymų, kad ieškovės UAB „Panevėžio ryšių statyba“ turėtos 12 022,15 Lt išlaidos, skiriant 2008m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais budinčius darbuotojus saugoti Adomynės k. esančią vandentvarkos sistemą nuo avarijos, yra susijusios su atsakovės S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ veiksmais, o ne saugojimui paties ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ naujai pastatytų objektų nuo vagysčių, sunaikinimo, sugadinimo.

48Aptartų įrodymų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovės 2008-12-09 pareiškimu atsakovei-rangovei S. individualios hidrogeologijos firmai „Artezija“ priskaičiuoti 90 933,44 Lt delspinigių (T.1, b.l.43) savo dydžiu ir kompensacine paskirtimi prieštarauja CK 6.158str.1d. bei CK 1.5str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

49Kaip jau buvo pasakyta, ieškovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ dėl atsakovės-rangovės S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ pavėluotai atliktų vandentvarkos darbų Adomynės k., nepatyrė jokių finansinių nuostolių, o 2008-12-09 vienašališkai priskaičiavusi 90 933,44 Lt dydžio delspinigius ir atlikdama priešpriešinių reikalavimų įskaitymą su atsakove, ieškovė ne tik išvengė pareigos sumokėti rangovei-atsakovei S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“ 56 716,51 Lt likusią sumos dalį už atliktus statybos rangos darbus pagal 2008-03-05 Statybų rangos sutartį Nr. 8004, tačiau įgijo teisę reikalauti iš rangovo-atsakovo 34 216,96 Lt delspinigių.

50Ieškovės-apeliantės UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atliktas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas yra neadekvatus pačios ieškovės patirtoms ekonominėms-finansinėms pasekmėms, nes tokių nenustatyta, tuo pačiu ir atsakovės-rangovės S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ kaltės laipsniui, pasekmėms, o tuo pačiu ir tolesnei atsakovės S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ egzistavimui.

51Ieškovės-apeliantės ieškinio pagrindu nurodoma aplinkybė, kad dėl atsakovės S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ kaltės vandentvarkos sistemų įrengimas Adomytės kaime, Kupiškio raj. buvo priduotas valstybinei komisijai tik 2008-11-05, o ne numatytą datą 2008-04-19, t.y. uždelsus 199 dienas, nėra visiškai tikslu, nes ginčo objektas valstybinei komisijai turėjo būti priduotas iki 2008-07-01 (T.3, b.l.168).

52Ieškovė motyvavo, kad atsakovė sutartyje nustatytu laiku darbų neatliko, todėl privalo mokėti sutartyje numatytus delspinigius - 0,4 procentų dydžio delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 5.2 p.), iš viso 90 933,44 Lt.

53Ieškovė-apeliantė 2008-12-09 pareiškimu Nr. 683 (T.3, b.l.39) bei 2008-12-16 pareiškimu Nr. 697 (pastarasis pareiškimas S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ valdytojui įteiktas 2008-12-18 registruotu laišku) informavo atsakovę, kad „S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ turi sumokėti UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pagal 2008-03-05 Statybos rangos sutartį Nr.8004 90 933,47 Lt delspinigių, o UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pagal tą pačia sutartį turi sumokėti S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“ 56 716,51 Lt už likusius darbus, sutinkamai su CK 6.130-131str.str. pranešė, kad atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, ir po įskaitymo S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ liko skolinga UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 34 216,96 Lt (iš 90 933,47 Lt – 56 716,51 Lt = 34 216,51 Lt). Prašė 34 216,96 Lt delspinigių sumą sumokėti nedelsiant“ (T.3., b.l.61).

54Atsakovė-rangovė S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ 2008-12-19 atsakyme UAB „Panevėžio ryšių statyba“ nurodė, kad taikytas prievolės pabaigos įskaitymas yra vienašališkas, prieštaraujantis teisingumo ir sąžiningumo kriterijams, galutinė objektų pridavimo data atidėta dėl kitų subjektų kaltės, ir pakartotinai prašė iki 2009-01-02 sumokėti likusią 56716,51 Lt sumą. Nurodė, kad reikalui esant, apmokėjimas bus išieškotas teismo keliu (T.2, b.l.11).

55CK 6.130str.1d. numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131 str.), yra nurodęs įskaitymo sąlygas: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c.b. Nr. 3K-7-168/2010; 2010-02-01 nutartis c.b. Nr. 3K-3-18/2010; 2010-01-04 nutartis c.b. Nr. 3K-3-9/2010; kt.).

56Užsakovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2008-12-09 pareiškimu Nr. 683 (T.3, b.l.39) bei 2008-12-16 pareiškimu Nr. 697 (T.3, b.l.61,62) informavo rangovę S. individualią hidrogeologijos firmą „Artezija“ apie atliktą priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, nurodydama, kad po įskaitymo S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ liko skolinga UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 34 216,96 Lt (iš 90 933,47 Lt – 56 716,51 Lt = 34 216,51 Lt). Tokių ieškovo pareiškimų negalima pripažinti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu, nes neatitinka sąlygų, kurioms esant gali būti taikomas įskaitymas, kadangi :

571. UAB „Panevėžio ryšių statyba“ vienašališkai, nederindama pozicijos šiuo klausimu su kita sutarties šalimi rangovu, pagal 2008-03-05 Statybos rangos sutartį Nr.8004 apskaičiavo 90 933,47 Lt delspinigių sumą S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“;

582. S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ kategoriškai nesutiko su užsakovo atliktu priešpriešiniu vienarūšių reikalavimų įskaitymu, nurodydama, kad įskaitymas yra vienašališkas, prieštaraujantis teisingumo ir sąžiningumo kriterijams, todėl nesutiko mokėti delspinigius apskritai, nurodydama, kad objektų pridavimo data atidėta ne dėl atsakovo kaltės.

593. užsakovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ir rangovas S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ nesusitarė dėl konkretaus delspinigių pagal 2008-03-05 Statybos rangos sutartį Nr.8004 sumos dydžio, kurį turėtų mokėti rangovas, todėl UAB „Panevėžio ryšių statyba“ reikalavimas nebuvo aiškus ir apibrėžtas.

60Pagal CK 6.134 str. 1 d. 1 p. vienas iš įstatymo nustatytų įskaitymo draudimų – draudžiama įskaityti reikalavimus, ginčijamus teisme. Teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama įskaityti dėl to, kad jie nėra aiškūs ir apibrėžti, ir tokių reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio. Pagal Lietuvos Aukščiausio Teismo praktiką CK 6.134 str. 1 d. 1 p. taikytinas ir tais atvejais, kai skolininkas apskritai ginčija savo prievolę kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartis c.b. Nr. 3K-3-624/2006). Šiuo atveju S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ kategoriškai nesutiko su užsakovo atliktu priešpriešiniu vienarūšių reikalavimų įskaitymu ir apskritai ginčijo savo pareigą mokėti delspinigius, t.y. ginčijo patį ieškovo reikalavimą, nurodydama, kad „objektų pridavimo data buvo kelis kartus atidėta dėl kitų subrangovų neužbaigtų darbų ar kitų priežasčių“. Taigi įskaitymo metu nebuvo aiškiai nustatytas ir apibrėžtas reikalavimas dėl netesybų (jų dydžio ir apskirtai pagrindo jas mokėti), todėl įskaitymas vienašališkai negalėjo būti taikomas rangovui.

61Esant aptartoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovo-užsakovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ vienašališkai priskaičiuotų 90 933,47 Lt delspinigių sumos rangovui, negalima pripažinti galiojančiu reikalavimu atsakovui CK 6.130str.1d. prasme, todėl užsakovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2008-12-16 pareiškimu Nr. 697 atlikto priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą su atsakovui rangovui S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“ mokėtina 56 716,51 Lt suma negalima pripažinti atitinkančia įstatymo reikalavimus. Ieškovė UAB „Panevėžio ryšių statyba‘ galėjo atlikti vienarūšį reikalavimų įskaitymą tik galutinai suderinusi su atsakove S. individualia hidrogeologijos firma „Artezija“ priskaitytinų delspinigių dydį, tačiau tas padaryta nebuvo.

62Teismas ex oficio (savo iniciatyva) konstatuoja absoliutų negaliojimą UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2008-12-16 pareiškimu Nr. 697 atlikto priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą su atsakovui rangovui S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“ mokėtina 56 716,51 Lt suma.

63Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pripažino, kad šalių 2008-03-05 Statybų rangos sutarties Nr. 8004, 5.2 p. nustatytos 0,4 proc. dydžio delspinigiai nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną yra aiškiai per didelės, todėl sumažino iki 0,05 % už kiekvieną uždelstą dieną ir priteisė už 180 kalendorinių dienų (CK 125str.5d.1p.).

64CK 6.73str.2d. numato, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

65Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs aplinkybes, kad ieškovė-užsakovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“, atsakovei-rangovei S. individualios hidrogeologijos firmai „Artezija“ pastačius netinkamo pajėgumo siurblį vandenvietėje, esančioje Adomynės k., Kupiškio r., vandens tiekimas gyventojams realiai buvo vykdomas, nors ir nepakankamu galingumu, siurblys buvo pakeistas 2008-10-10, o valstybinei komisijai objektas priduotas 2008-11-05, tačiau dėl tokių atsakovės veiksmų realiai nepatyrė jokių finansinių sankcijų, vandentiekio sistema buvo eksploatuojama. Be to, ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ iki šiolei be pagrindo nesumoka atsakovui atsakovei-rangovei S. individualios hidrogeologijos firmai „Artezija“ 56 716,51 Lt už atliktus rangos darbus, kas vienareikšmiškai pripažintina kaip netinkamas ir nesąžiningais sutarties vykdymas (CK 6.200str.1d).

66Aptartų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimu priteista 10 281,42 Lt netesybų – delspinigių suma mažintina iki 3 000,00 Lt. Ši suma šalių ginčo byloje pripažintina pakankamo dydžio kompensacija ieškovui, kadangi, kaip jau buvo nurodyta, ieškovas nepatyrė jokių finansinių nuostolių dėl atsakovo kaltės.

67Vadovaujantis CPK 96str. iš ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ priteistinos į valstybės biudžetą teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, o vadovaujantis CPK 93str.1d., iš ieškovės priteistinos atsakovės turėtos išlaidos, proporcingai patenkintai ieškinio daliai: 540,00 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 272,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

68Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies antru punktu,

Nutarė

701. Atsakovo apeliacinis skundą patenkinti iš dalies, ieškovo apeliacinio skundo netenkinti.

712. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimu iš S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ (juridinio asmens kodas ( - )) priteistą netesybų – delspinigių sumą UAB „Panevėžio ryšių statyba“ (juridinio asmens kodas ( - )) sumažinti iki 3 000,00 Lt. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

723. Priteisti iš UAB „Panevėžio ryšių statyba“ (juridinio asmens kodas ( - )) 36,00 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą bei 540,00 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 272,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, iš viso 848,00 Lt S. individualiai hidrogeologijos firmai „Artezija“ (juridinio asmens kodas ( - )).

734. Priteisti iš S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ (juridinio asmens kodas ( - )) 4,00 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą bei 150,00 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 64,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio, iš viso 214,00 Lt UAB „Panevėžio ryšių statyba“ (juridinio asmens kodas ( - )).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. atsakovės S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“ atstovams 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovė UAB „Panevėžio ryšio statyba“ 2008-12-09 su ieškiniu... 6. 1. Palėvenėlės kaime Kupiškio raj. iki 2008-03-19;... 7. 2.... 8. Adomynės kaime, Kupiškio raj. iki 2008-04-19.... 9. Atsakovės atlikti darbai neatitiko sutarties reikalavimų ir ieškovė... 10. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009-11-27 sprendimu ieškinį tenkino... 11. CK 6.156 str. įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia šalims... 12. Apeliaciniu skundu atsakovė S. individuali hidrogeologijos firma... 13. 1) atsakovė darbus atliko tinkamai pagal 2008-03-05 rangos sutartį Nr.8004 ir... 14. - atsakovės sumontuota vandens tiekimo įranga atitiko sąlygas Adomynės... 15. - atsakovės sumontuota vandens tiekimo įranga atitiko sąlygas Palėvenėlės... 16. - ieškovės pateiktas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos... 17. 2) atsakovė pridavė objektus laiku pagal sutartinius terminus: Palėvenėlės... 18. 3) atsakovė nesutinka su delspinigių skaičiavimu nuo bendros sutarties... 19. 4) atsakovė nesutinka su delspinigių skaičiavimu už neva ne laiku priduotus... 20. 5) atsakovė nesutinka su ieškovės nurodytais argumentais dėl pavėluoto... 21. 6) ieškovė nesilaikė savo finansinių įsipareigojimų ir neatsiskaitė už... 22. 7) atsakovė nesutinka su ieškovės neva patirtais 12 022,15 Lt dydžio... 23. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašė... 24. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė UAB „Panevėžio... 25. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė S. individuali... 26. Ieškovė reikalauja teismo priteisti neprotingo 0,4 proc. dydžio delspinigių... 27. Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o ieškovo apeliacinis... 28. Bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-03-05 Statybų rangos sutartimi Nr.... 29. 1.Palėvenėlės kaime Kupiškio raj. iki 2008-03-19;... 30. 2. Adomynės kaime, Kupiškio raj. iki 2008-04-19 (T.1, b.l.10-12);... 31. Šalys pripažįsta ir neginčija fakto, kad vandentvarkos sistemą... 32. Ieškovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovei S.... 33. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, padarė išvadą, kad... 34. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada pilnai sutikti negalima, kadangi... 35. Iš byloje esančio 2008-06-27 „Artezinio gręžinio perdavimo – priėmimo... 36. Iš bylos esančio 2008-06-27 „Vandens tiekimo įrangos perdavimo-priėmimo... 37. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad sutinkamai su 2008-03-05... 38. Ieškovė – užsakovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ beveik po... 39. Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2008-08-13 rašte nurodė UAB... 40. CK 6.665str.1d. numato, kad jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų... 41. Paminėtuose UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2008-07-21 rašte Nr.384 ir... 42. 2008-10-10 „Giluminio siurblio, dažnio keitiklio permontavimo pažyma“... 43. Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2008-10-14 rašte teismui... 44. Aptartų Kupiškio rajono savivaldybės administracijos raštų pagrindu... 45. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 46. Byloje nėra įrodymų, kad dėl atsakovės S. individuali hidrogeologijos... 47. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovės UAB „Panevėžio ryšių statyba“... 48. Aptartų įrodymų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 49. Kaip jau buvo pasakyta, ieškovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ dėl... 50. Ieškovės-apeliantės UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atliktas... 51. Ieškovės-apeliantės ieškinio pagrindu nurodoma aplinkybė, kad dėl... 52. Ieškovė motyvavo, kad atsakovė sutartyje nustatytu laiku darbų neatliko,... 53. Ieškovė-apeliantė 2008-12-09 pareiškimu Nr. 683 (T.3, b.l.39) bei... 54. Atsakovė-rangovė S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“... 55. CK 6.130str.1d. numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 56. Užsakovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2008-12-09 pareiškimu Nr. 683... 57. 1. UAB „Panevėžio ryšių statyba“ vienašališkai, nederindama... 58. 2. S. individuali hidrogeologijos firma „Artezija“ kategoriškai nesutiko... 59. 3. užsakovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ir rangovas S.... 60. Pagal CK 6.134 str. 1 d. 1 p. vienas iš įstatymo nustatytų įskaitymo... 61. Esant aptartoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 62. Teismas ex oficio (savo iniciatyva) konstatuoja absoliutų negaliojimą UAB... 63. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pripažino, kad šalių... 64. CK 6.73str.2d. numato, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė... 65. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs aplinkybes, kad... 66. Aptartų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimu priteista 10... 67. Vadovaujantis CPK 96str. iš ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“... 68. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 70. 1. Atsakovo apeliacinis skundą patenkinti iš dalies, ieškovo apeliacinio... 71. 2. Panevėžio miesto apylinkės teismo 72. 3. Priteisti iš UAB „Panevėžio ryšių statyba“ (juridinio asmens kodas... 73. 4. Priteisti iš S. individualios hidrogeologijos firmos „Artezija“...