Byla e2-3900-861/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“, KB, ieškinį atsakovėms G. Y. ir S. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti solidariai iš atsakovių 3182,19 EUR negrąžintos paskolos, 990,85 Eur nesumokėtų palūkanų, 3619,31 Eur delspinigių, 16 procentų dydžio sutartinių metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžintos paskolos sumos (3182,19 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, jog 2010-04-30 tarp ieškovo kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ (buvęs pavadinimas - „Sveikatos kreditas“) (toliau – Unija) ir atsakovės G. Y. buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei G. Y. buvo suteikta 15 000 Lt (4344,30 EUR) paskola su 16 proc. metinių palūkanų, nustatant paskolos terminą iki 2015-04-30. Sutartyje taip pat buvo nustatyta, kad už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 0,5 (penkios dešimtosios) proc. dydžio delspinigiai. Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonėmis numatytas atsakovės S. M. laidavimas. 2010-04-30 tarp ieškovo kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ ir atsakovės S. M. buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė S. M. užtikrino atsakovei G. Y. suteiktos paskolos vykdymą visa apimtimi. A. G. Y. sutartinės savo prievolės pagal nustatytą grafiką grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas nevykdė. Dėl netinkamo sutarties vykdymo 2013-05-31 ir 2014-01-23 ieškovas išsiuntė reikalavimą atsakovėms padengti susidariusį įsiskolinimą. 2014-12-31 pranešimais paskolos gavėjai ir laiduotojai buvo praneštą, apie prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, reikalaujamą padengti įsiskolinimą bei įspėjama, kad nepadengus įsiskolinimo, sudaryta paskolos sutartis bus nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo. 2015-09-23 ikiteismine pretenzija ieškovo atstovas kreipėsi į atsakoves, ragindamas ne vėliau kaip iki 2015-10-05 sumokėti visą įsiskolinimą. Nepaisant ieškovo siųstų raginimų, įsipareigojimai pagal paskolos sutartį nebuvo vykdomi, įsiskolinimai nebuvo padengti. Šiuo metu paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs ir įsiskolinimas Kredito unijai sudaro 7792,35 EUR, iš kurių 3182,19 EUR negrąžinta paskolos suma, 990,85 EUR nesumokėtos palūkanos, 3619,31 EUR delspinigiai.

3A. S. M. procesiniai dokumentai buvo įteikti Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. A. G. Y. teismo dokumentai neįteikti, bet atsakovės atsako solidariai, tad laikytina, kad abiem atsakovėm teismo dokumentai įteikti. Per teismo nustatytą terminą atsakovė be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs sutikimą, jog teismas gali priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda Civilinio proceso kodekse 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje nustatyta, kad ieškovas kredito unija „Švyturio taupomoji kasa“ (buvęs pavadinimas - „Sveikatos kreditas“) ir atsakovė G. Y. 2010-04-30 sudarė paskolos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovei G. Y. suteikė 4344,30 EUR (15 000 Lt) paskolą su 16 procentų metinėmis palūkanomis. Šalys sutartyje numatė Paskolos grąžinimo terminą – 2015-04-30. Sutartyje šalys taip pat nustatė, kad už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojami 0,5 (penkios dešimtosios) proc. dydžio delspinigiai. Paskolos gavėjos, atsakovės G. Y., prievolių pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui numatė S. M. laidavimą. 2010-04-30 ieškovas ir atsakovė S. M. pasirašė laidavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurias atsakovė S. M. užtikrino atsakovei G. Y. suteiktos paskolos vykdymą visa apimtimi. Iš bylos medžiagos matyti, kad nei atsakovė G. Y., nei laiduotoja atsakovė S. M. paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, kredito negrąžino, nemokėjo delspinigių, palūkanų, todėl ieškovas pranešimu įspėjo jas dėl įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo, tačiau atsakovės sutartyje numatytų įsipareigojimų vis tiek neįvykdė. Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovių skola ieškovui pagal sutartį iš viso sudaro 7792,35 EUR, iš kurių 3182,19 EUR negrąžinta paskolos suma, 990,85 EUR nesumokėtos palūkanos, 3619,31 EUR delspinigiai. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovės sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (LR CPK 178 str.).

7Pagal LR CK nuostatas skolininkas ir laiduotojas yra solidariai atsakingi pagal iš Paskolos sutarties kilusią prievolę. Vadovaujantis Paskolos sutartimi Nr. ( - ), atsakovė G. Y. įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti, o atsakovė S. M. užtikrino paskolos grąžinimą, iki 2015-04-20. A. G. Y. taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metines palūkanas už naudojimąsi paskola bei mokėti 0,5 procento delspinigių už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, o atsakovė S. M., laiduodama, užtikrino šių sąlygų vykdymą. Tačiau, bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovės pagal Paskolos sutartį prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, kredito negrąžino, nemokėjo palūkanų bei delspinigių. Ieškovas pranešimais įspėjo atsakoves dėl įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį nevykdymo. Kadangi atsakovės ir toliau nevykdė sutartinių įsipareigojimų, 2014-12-31 ieškovas vienašališkai nutraukė Paskolos sutartį anksčiau termino. Iš byloje esančių duomenų apie atsakovių skolą matyti, kad atsakovių skola ieškovui pagal Paskolos sutartį Nr. 70034 yra: 3182,19 EUR negrąžintos paskolos, 990,85 EUR nesumokėtų palūkanų, paskaičiuotų už naudojimąsi paskola, 3619,31 EUR delspinigių, paskaičiuotų nuo laiku negrąžintos paskolos bei laiku nesumokėtų palūkanų, taikant Paskolos sutarties numatytą 0,5 procento delspinigių normą. Iš viso likusi negrąžinta atsakovių skola ieškovui pagal Paskolos sutartį yra 7792,35 EUR.

8Pagal LR CK atsakovams yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš paskolos sutarties. Skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl atsakovų pareiga yra įrodinėti, kad prievolė nebuvo vykdoma ne dėl jų kaltės. Tokių įrodymų atsakovė nepateikė.

9Taigi, atlikus formalų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus byloje pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas konstatuoti, kad ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovių negrąžintą paskolos sumą, tai yra – yra pagrindas priimti sprendimą, kuriuo ieškovo reikalavimai būtų pripažinti pagrįstais ir tenkintini. Esant šioms aplinkybėms, nustačius, kad kredito grąžinimo prievolė ieškovui neįvykdyta, iš atsakovių ieškovui solidariai priteistina 3182,19 EUR skolos, 990,85 EUR palūkanų bei 16 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 3182,19 EUR dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-07) iki visiško kredito gražinimo, nes prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė skolos dydžio, nepateikė įrodymų apie tinkamą ir pilną prievolės įvykdymą (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.205 str., 6.872 str., 6.873 str.).

10Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, ieškovas yra paskaičiavęs 3619,31 EUR delspinigių (po 0,5 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną). Savo reikalavimą ieškovas grindžia Paskolos sutartimi. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

11Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (3619,31 EUR) dėl atsakovių netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis).

12Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 3.5 p.) 0,5 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovės yra vartotojos, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovių ieškovui solidariai priteistina 572,80 EUR delspinigių (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), kitoje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra nepagrįstas, todėl netenkintinas (3182,19 EUR x 0,1 proc. x 180 dienų).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis nurodytomis įstatyminėmis nuostatomis, ieškovui iš atsakovių solidariai priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (4745,84 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

14Kadangi ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 9 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, 234 EUR žyminio mokesčio suma iš atsakovių lygiomis dalimis priteistina į valstybės biudžetą (CPK 93 str., 96 str.).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 87 str., 93 str., 142 str., 279 str., 285 str., 286 str., Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.38 str., 6.870-6.880 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti solidariai iš atsakovių G. Y., a.k ( - ) ir S. M., a. k. ( - ) 3182,19 EUR (trijų tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimt dviejų eurų 19 euro ct) negrąžintą paskolą, 990,85 EUR (devynių šimtų devyniasdešimt eurų 85 euro ct) nesumokėtas palūkanas, 572,80 EUR (penkių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų 80 euro ct) delspinigius, 16 % (šešiolikos procentų) dydžio metines palūkanas nuo 3182,19 EUR (trijų tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimt dviejų eurų 19 euro ct) negrąžintos paskolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-12-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 4745,84 EUR (keturių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt penkių eurų 84 euro ct), nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2015-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 110088238, naudai.

19Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovių G. Y., a.k ( - ) ir S. M., a. k. ( - ) 234 EUR (du šimtus trisdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, esanti AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Atsakovės negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti solidariai... 3. A. S. M. procesiniai dokumentai buvo įteikti Civilinio proceso kodekso 123... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje nustatyta, kad ieškovas kredito unija „Švyturio taupomoji kasa“... 7. Pagal LR CK nuostatas skolininkas ir laiduotojas yra solidariai atsakingi pagal... 8. Pagal LR CK atsakovams yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju... 9. Taigi, atlikus formalų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 10. Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino... 11. Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu... 12. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 14. Kadangi ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 9 punktą yra... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 87 str., 93 str., 142 str.,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti solidariai iš atsakovių G. Y., a.k ( - ) ir S. M., a. k. ( - )... 19. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovių G. Y., a.k ( - ) ir S. M., a. k. ( -... 20. Atsakovės negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...