Byla 2-957-254/2013
Dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir skolos priteisimo, trečiasis asmuo Kėdainių rajono 3-iojo notaro biuro notarė L. P

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Editai Vazgienei, Simonai Neniškytei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Midai Vengeliauskaitei, atsakovui K. R., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kerasta" ieškinį atsakovui K. R. dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir skolos priteisimo, trečiasis asmuo Kėdainių rajono 3-iojo notaro biuro notarė L. P., ir

Nustatė

2ieškovė pradiniu ir patikslintu ieškiniais (b. 1. 4-5, 100-102) prašė pripažinti niekiniu 2008 m. rugpjūčio 18 d. sutarties (notarinio registro Nr. LP-686) 2.1. punktą, kuriuo „Šalys susitarė, kad Pardavėja UAB „Kerasta" užskaitė šią sumą, t. y. du šimtus tūkstančių litų kaip gautos paskolos iš Pirkėjo K. R. dalį", priteisti 200 000 Lt įsiskolinimo pagal prievolę, 40 931,51 Lt įstatyminių palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės atstovė nurodė, kad minėta sutartimi ieškovė pardavė atsakovui 0,0240 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir nebaigtą statyti pastatą, unikalus Nr. ( - ), už 200 000 Lt. Šalys sutarties 2.1 punktu susitarė, kad ieškovė šią sumą užskaitys kaip dalį iš atsakovo gautos 550 000 Lt paskolos, todėl buvo susitarta dėl vienarūšių reikalavimų įskaitymo, nesant tam įstatyme numatytų sąlygų. Sutarties sudarymo momentu (2008 m. rugpjūčio 18 d.) ieškovė neturėjo teisės reikalauti iš atsakovo grąžinti paskolą, nes paskolos grąžinimo terminas turėjo sueiti tik 2009 m. liepos 31d. Ieškovė laiko, kad atsakovas, nesumokėjęs už įsigytą turtą, privalo sumokėti jo kainą ir 40 931,51 Lt įstatyminių palūkanų už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 18 d. iki ieškinio padavimo teismui dienos (2012 m. spalio 1 d.) už 1494 dienas bei 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

3Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime (b. 1. 33-34) nurodė bei teismo posėdyje paaiškino, kad sutarties 2.1. punktą supranta kaip atsiskaitymą už įsigytą turtą kitu būdu, ko nedraudžia CK 6.39 straipsnio 2 dalis. Ieškovės teiginys, kad užskaitymas neteisėtas, nes UAB „Kerasta" 550 000 Lt paskolos grąžinimo terminas dar nebuvo suėjęs, nepagrįstas, nes paskolos turi būti grąžintos iki termino pasibaigimo, o ne jam pasibaigus. Pažymėjo, kad ginčo sutarties sudarymo metu ieškovės finansinė padėtis buvo gera.

4Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime (b. 1. 106) nurodė, kad sudarydamos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorį, šalys turi teisę nusistatyti atsiskaitymo tvarką. Galimybė pasirašant sutartį joje užfiksuoti atsiskaitymo faktą yra aptarta teismų praktikoje ir vertinama kaip teisėta. Dėl tokio susitarimo sutartis negali būti pripažįstama niekine ir negaliojančia nuo sutarties sudarymo momento.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Ieškovei Panevėžio apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras" (nutartis įsiteisėjo 2009 m. lapkričio 19 d.). Bankrutavusios UAB „Kerasta" administratorius, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais. Nagrinėjamu atveju ieškovė sutarties 2.1. punkto sąlygą dėl įskaitymo laiko neteisėta ir negaliojančia, kaip neatitinkančią įstatymo reikalavimų (CK 6.130, 1.80 str.).

7Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2008 m. rugpjūčio 18 d. sudarė sutartį (b. 1. 6-9), kuria ieškovė už 200 000 Lt pardavė atsakovui 0,0240 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir nebaigtą statyti pastatą - administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Sutarties 2.1. punkte šalys susitarė, jog pardavėja UAB „Kerasta" užskaitė 200 000 Lt, kaip gautos paskolos iš pirkėjo K. R. dalį (b. 1. 7). Tos pačios dienos perdavimo-priėmimo aktu (b. 1. 10-11) pirkėjui (atsakovui) buvo perduotos nuosavybės teisės į nupirktą nekilnojamąjį turtą.

8Taip pat byloje nustatyta, kad 2007 m. gruodžio 14 d. Paskolos sutartimi (b. 1. 12) atsakovas paskolino ieškovei 300 000 Lt. Sutarties 2 punkte nustatė paskolos grąžinimo terminą 2008 m. gruodžio 14 d. Papildomu susitarimu prie minėtos paskolos sutarties (b. 1. 103) šalys pakeitė 2007 m. gruodžio 14 d. Paskolos sutarties 1 punktą, padidino atsakovo suteikiamos paskolos sumą iki 550 000 Lt ir nustatė naują paskolos grąžinimo terminą- 2009 m. liepos 31 d.

9Sutarčių teisėje dominuoja sutarties laisvės principas, pagal kurį šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas ir netgi sudaryti CK nenumatytas sutartis, tačiau šis principas neturi absoliutaus pobūdžio ir gali būti tam tikrais atvejais ribojamas įstatymo (CK 6.156 str. 1 d.). Teismas sutinka su ieškove, kad šalys susitarti dėl įskaitymo, kuris būtų pagrindu konstatuoti atsakovo prievolės sumokėti ieškovei 200 000 Lt už įsigytą nekilnojamąjį turtą pasibaigimą įskaitymu, negalėjo.

10CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Iš šioje normoje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas" v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij", bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Sentovort Industrial Group LTD v. UAB „Autostartas", bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje BUAB "Žemaitijos statyba" v. M.B. ir kt., bylos Nr. 3K-3- 522/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Trans Group LT" v. BUAB „Glikasta", bylos Nr. 3K-3-301/2011; kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-550/2011). Nagrinėjamu atveju sutartis buvo sudaryta 2008 m. rugpjūčio 18 d., todėl sutarties 2.1. punktu šalys dėl įskaitymo susitarė kai atsakovas neturėjo vykdytinos reikalavimo teisės, t.y. buvo nesuėjęs nei pradinis paskolos grąžinimo terminas (2008 m. gruodžio 14 d.), nei terminas, kuris buvo nustatytas papildomu susitarimu (2009 m. liepos 31 d.). Todėl toks šalių susitarimas dėl įskaitymo yra neteisėtas ir negaliojantis nuo jo sudarymo momento (CK 1.80 str. 1 d., 1.95 str. 1 d., 6.130 str. 1 d.).

11Dėl atsakovo argumentų, susijusių su kreditoriaus sutikimu priimti prievolės įvykdymą kitu būdu (CK 6.39 str. 2 d.) pažymėtina, kad pagal CK 6.123 str. 1 dalį, prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma. Prievolė taip pat pasibaigia, kai kreditorius vietoje reikiamo įvykdymo, priima kitos rūšies įvykdymą. Nagrinėjamu atveju nebuvo priimtas kitos rūšies įvykdymas, t. y. vietoje pinigų ieškovė negavo ekvivalentiškos vertės daikto, o įskaitytas vienarūšis piniginis ekvivalentas (6.130 str. 1 d.). Atsakovas neigia buvus įskaitymą, kadangi jis yra išreikštas abiejų šalių bendru susitarimu. Pagal CPK 6.131 straipsnio 1 dalį, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, tačiau pagal teisminę praktiką pareiškimas apie prievolės įskaitymą gali būti išreikštas ir abiejų šalių pasirašytame dokumente, nagrinėjamu atveju dvišalėje sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 11d. nutartis civilinėje byloje bankrutuojanti UAB „Linkmenų statyba" v. UAB „ Vilniaus vandenys" Nr. 3K-3- 538/2004).

12Sprendžiant dėl kreditorių interesų pažeidimo konstatuotina, kad pagal ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentus už 2008 metus (b. 1. 74-77), 2008 metų Pelno (nuostolių) ataskaitą, bendrovė patyrė 785 697 Lt nuostolių (b. 1. 77). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį ginčo sandorio sudarymo metu ieškovė jau turėjo didelio masto įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Todėl atsakovas, būdamas vieninteliu akcininku ir įmonės direktoriumi, privalėjo veikti išimtinai įmonės interesais ir žinodamas apie sunkią bendrovės finansinę padėtį, siekti atstatyti bendrovės mokumą. Atsakovas 2008 m. rugpjūčio 18 d. sutartyje numatydamas bendrovės įsipareigojimų įskaitymą bendrovės skolą jam pačiam sumažino kitų sąžiningų kreditorių sąskaita, suteikdamas pirmumą asmeniniams interesams, todėl administratorius ieškiniu pagrįstai įgyvendino ibį 11 straipsnyje numatytą teisę.

13Tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama nepasibaigusia ir įskaityta prievolė {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio II d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas" v. Baltarusijos Respublikos Įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij", bylos Nr. 3K-3-624/2006). Pagal CK 6.314 straipsnio 2 dalį, jeigu pirkėjas neįpareigotas sumokėti kainą konkrečiu laiku, jis privalo ją sumokėti, kai pardavėjas pagal sutartį ar šį kodeksą perduoda pirkėjui daiktus arba disponavimo jais dokumentus. Sutartyje nebuvo numatytas konkretus atsiskaitymo terminas, o nuosavybės teisės į nupirktą nekilnojamąjį turtą atsakovui perėjo 2008 m. rugpjūčio 18 d. perdavimo-priėmimo aktu (b. 1. 10-11), todėl nuo šios datos atsakovas pripažįstamas neįvykdęs piniginės prievolės sumokėti už įsigytą nekilnojamąjį turtą. Esant ieškovės reikalavimui, atsakovas, praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas pagal įstatymą už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, kadangi atsakovas naudojosi pinigais, kuriuos privalėjo sumokėti ieškovei, tuo padarydamas jai nuostolius (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.261 str., Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012). Šios palūkanos skaičiuotinos nuo 2008 m. rugpjūčio 19 d. iki ieškinio pareiškimo teismui dienos (2012 m. spalio 1 d.) už ieškovės prašomą 1 494 dienų skaičių, nors šį laikotarpį sudaro daugiau dienų ir iš atsakovo priteisiama ieškovei 40 931,51 Lt įstatyminių palūkanų.

14Taip pat patenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 ir 2 d.).

15Ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas - išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Jas pagrįsti į bylą pateikė PVM sąskaitą faktūrą už teisines paslaugas MV Nr. 00078/2012 (b. 1. 93) 3 630 Lt sumai, nurodant, kad jas sudaro ieškinio parengimo 2 400 Lt be PVM ir atstovavimo teisme 600 Lt be PVM išlaidos. Ieškovės atstovė dalyvavo keturiuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė, skaičiuojant pagal Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktus, yra dvi valandos, todėl taikant 0,15 koeficientą už atstovės dalyvavimą teismo posėdžiuose maksimali suma yra 277,50 Lt (850 x 0,15 x 1 val.)+ (1000 X 0,15 X 1 val.). Ieškovė patyrė 2400 Lt išlaidų už ieškinio surašymą, todėl iš atsakovo priteisiama 2677,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, atsižvelgiant dar ir į tai, kad civilinė byla buvo nesudėtinga (CPK 98 str.).

16Iš atsakovo valstybei priteisiama 5819 Lt žyminio mokesčio nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista (CPK 83 str. 1 d. 8 p.) ir 36,53 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Pripažinti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kerasta" (juridinio asmens kodas 161628184) ir atsakovo K. R. (asmens kodas ( - ) 2008 m. rugpjūčio 18 d. sudarytos sutarties (notarinio registro Nr. LP-686) 2.1. punktą negaliojančiu.

20Priteisti iš atsakovo K. R. ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kerasta" 200 000 Lt (du šimtus tūkstančių litų) skolos, 40 931,51 Lt (keturiasdešimt tūkstančių devynis šimtus trisdešimt vieną litą 51 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (240 931,51 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 677,50 Lt (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt septynis litus 50 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

21Priteisti iš atsakovo K. R. valstybei 5 819 (penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniolika) litų žyminio mokesčio ir 36,53 Lt (trisdešimt šešis litus 53 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank", AB, banko kodas 73000.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Editai... 2. ieškovė pradiniu ir patikslintu ieškiniais (b. 1. 4-5, 100-102) prašė... 3. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime (b. 1. 33-34) nurodė bei... 4. Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime (b. 1. 106) nurodė,... 5. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 6. Ieškovei Panevėžio apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi... 7. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2008 m. rugpjūčio 18 d. sudarė... 8. Taip pat byloje nustatyta, kad 2007 m. gruodžio 14 d. Paskolos sutartimi (b.... 9. Sutarčių teisėje dominuoja sutarties laisvės principas, pagal kurį šalys... 10. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 11. Dėl atsakovo argumentų, susijusių su kreditoriaus sutikimu priimti... 12. Sprendžiant dėl kreditorių interesų pažeidimo konstatuotina, kad pagal... 13. Tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama... 14. Taip pat patenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo penkių... 15. Ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas - išlaidas advokato... 16. Iš atsakovo valstybei priteisiama 5819 Lt žyminio mokesčio nuo kurio... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Pripažinti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 20. Priteisti iš atsakovo K. R. ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei... 21. Priteisti iš atsakovo K. R. valstybei 5 819 (penkis tūkstančius aštuonis... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...