Byla 2-1987/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Patria Domi“ bankroto byloje Nr. B2-2035-431/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Patria Domi“ bankroto byloje Nr. B2-2035-431/2013.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartimi UAB „Patria Domi“ iškėlė bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pacta Servanda“. Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą patvirtinti BUAB „Patria Domi“ kreditorių finansinius reikalavimus, kurių neginčija.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi patvirtino BUAB „Patria Domi“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų ir kreditoriaus Danske Bank A/S 18 141 016,32 Lt reikalavimą. Nurodė, kad iš administratoriaus prašyme nurodytų aplinkybių matyti, jog pateikti tvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai atitinka įmonės finansinės apskaitos dokumentus. Bankroto administratorius pripažįsta kreditorių pateiktus finansinius reikalavimus ir byloje nėra duomenų apie kreditorių atsisakymą nuo savo reikalavimų. Teismas atsižvelgė į tai, kad ginčų dėl kreditorių finansinių reikalavimų dydžio ir pagrįstumo nėra.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Senamiesčio svečių namai“ (BUAB „Patria Domi“ kreditorius) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus Danske Bank A/S finansinis reikalavimas, ir perduoti klausimą dėl šio kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismo patvirtintas kreditoriaus Danske Bank A/S reikalavimo dydis yra nepagrįstas. Bankroto administratoriui buvo pateikti kreditoriaus ir UAB „Patria Domi“ sutartinius santykius patvirtinantys dokumentai bei finansinio reikalavimo dydžio iššifravimas. Tačiau, apelianto vertinimu, iššifravimas yra abstraktaus pobūdžio, nėra pateikti jokie konkretūs paskaičiavimai, kurie pagrįstų kreditoriaus nurodytą finansinio reikalavimo sumą. Apeliantas mano, kad administratorius, neginčydamas tokio dydžio Danske Bank A/S pareikšto reikalavimo, pažeidė kreditorių teises ir sudarė sąlygas teismui patvirtinti akivaizdžiai nepagrįstą sumą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

101. Tarp Danske Bank A/S ir UAB „Patria Domi“ 2005 m. liepos 13 d. buvo pasirašyta kredito sutartis (su vėlesniais susitarimais), kuria UAB „Patria Domi“ buvo suteiktas 1 579 000 EUR kreditas. Kadangi kredito gavėjas nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, Danske Bank A/S pradėjo priverstinį skolos išieškojimą. UAB „Patria Domi“ skola pagal kredito sutartį nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną buvo 8 580 024,50 Lt. Skolą pagrindžiantys dokumentai buvo pateikti kartu su kreditoriniu reikalavimu.

112. Tarp Danske Bank A/S ir UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ buvo pasirašytos dvi kredito linijos sutartys ir viena kredito sutartis. Kadangi pagal visas šias sutartis laidavo UAB „Patria Domi“, o UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ įsipareigojimų pagal šias sutartis neįvykdė, Danske Bank A/S pareiškė UAB „Patria Domi“ bankroto byloje reikalavimus pagal UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ neįvykdytas minėtas sutartis. UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ buvo iškelta bankroto byla, kurioje patvirtintas Danske Bank A/S 6 491 231,60 Lt reikalavimas. Visus skolą ir Danske Bank A/S kreditorinio reikalavimo UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto byloje patvirtinimą pagrindžiančius dokumentus Danske Bank A/S pateikė kartu su kreditoriniu reikalavimu.

123. Tarp Danske Bank A/S ir apelianto UAB „Senamiesčio svečių namai“ buvo pasirašyta kredito sutartis, kurios įvykdymui užtikrinti buvo pateiktas UAB „Patria Domi“ laidavimas. Kadangi apeliantas vengė vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, Danske Bank A/S kredito sutartį nutraukė. Apelianto skola pagal šią sutartį nutarties dėl bankroto bylos UAB „Patria Domi“ iškėlimo įsiteisėjimo dieną buvo 3 069 760,23 Lt. Kadangi laidavimo sutartis jau buvo pateikta kartu su kreditoriniu reikalavimu, Danske Bank A/S pateikia sutarties nutraukimą pagrindžiantį dokumentą bei detalų skolos paskaičiavimą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Patria Domi“ administratorius prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nenurodo ir net nekonkretizuoja, kokio dydžio (mažesnis ar didesnis), jo nuomone, turi būti patvirtintas Danske Bank A/S kreditorinis reikalavimas ir kokiu pagrindu. Bankroto administratorius, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktu ir vykdydamas savo pareigas, iš turimų dokumentų patikrino Danske Bank A/S kreditorinio reikalavimo pagrįstumą ir nustatė, kad pagrindo nesutikti su šiuo reikalavimu nėra, nes jis kyla iš UAB „Patria Domi“ pasirašytų ir neįvykdytų kredito bei laidavimo sutarčių. Administratorius nurodo, kad jis papildomai patikrino Danske Bank A/S kreditorinio reikalavimo pagrįstumą pagal banko pateiktą skolos apskaičiavimo žiniaraštį. Pažymi, kad apeliantui yra žinomas jo įsipareigojimų bankui dydis, tai rodo apelianto skundo nepagrįstumą. Administratorius teigia, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-531/2011). Apeliantas savo teiginių neparėmė jokiais svariais argumentais ir įrodymais, tik teigia, kad, jo nuomone, finansinio reikalavimo iššifravimas yra abstraktaus pobūdžio.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Dėl prašymo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka

16Apeliantas atskirąjį skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi ir ištyrusi bylos medžiagą, neturi pagrindo pripažinti, kad šioje byloje būtinas žodinis nagrinėjimas, todėl atskirasis skundas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka.

17Dėl kreditoriaus Danske Bank A/S finansinio reikalavimo pagrįstumo

18Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo patvirtinto kreditoriaus Danske Bank A/S 18 141 016,32 Lt reikalavimo UAB „Patria Domi“ bankroto byloje pagrįstumo. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad šį reikalavimą pirmosios instancijos teismas patvirtino remdamasis BUAB „Patria Domi“ administratoriaus prašymu, kuriuo administratoriaus pateikė teismui tvirtinti neginčijamus kreditorių pareikštus finansinius reikalavimus, tarp jų ir Danske Bank A/S (t. 2, b. l. 88-90). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bankroto administratorius kartu su prašymu pridėjo tik Danske Bank A/S pateiktą reikalavimą be priedų, t. y. banko administratoriui pateiktų dokumentų, patvirtinančių reikalavimo pagrįstumą (dydį). Taigi, pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas Danske Bank A/S finansinį reikalavimą, neturėjo visų šiam klausimui išspręsti reikalingų duomenų. Šie duomenys (kredito ir laidavimo sutartys, jas keičiantys bei pildantys susitarimai, įkeitimo lakštai su pakeitimais ir kt.) byloje pateikti tik kartu su administratoriaus atsiliepimu į apelianto (BUAB „Patria Domi“ kreditoriaus) atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 14-68). Kita vertus, jeigu apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys, kurių neturėjo pirmosios instancijos teismas, patvirtina pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo ir nepateikta kitų įrodymų, paneigiančių šiuos duomenis, nėra pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas įpareigoja bankroto administratorių pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaryti šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikti jį teismui tvirtinti. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nenustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

19Lietuvos apeliaciniame teisme gauti apelianto rašytiniai paaiškinimai ir juos pagrindžiantys įrodymai (t. 3, b. l. 73-94). Apeliantas juos pateikė, atsižvelgdamas į kreditoriaus Danske Bank A/S ir BUAB „Patria Domi“ administratoriaus atsiliepimus į atskirąjį skundą. Apeliantas teigia, kad Danske Bank A/S atsiliepime nutyli reikšmingas faktines aplinkybes, tarp šalių susiklosčiusius sutartinius teisinius santykius ir aplinkybes dėl jų vykdymo. Pirma, apelianto teigimu, tarp Danske Bank A/S ir UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ sudarytos kredito linijos ir kredito sutartys bei tarp banko ir apelianto 2006 m. gegužės 10 d. sudaryta kredito sutartis Nr. KL200605-0996 buvo vykdomos, šios aplinkybės Danske Bank A/S nenurodė, todėl pirmosios instancijos teismas jos neįvertino. Tarp Danske Bank A/S ir apelianto 2008 m. rugpjūčio 18 d. buvo sudaryta kredito sutartis Nr. 200808-0402, kurios paskirtis buvo UAB „Senamiesčio vykdymo grupė“ įsipareigojimų pagal minėtas kredito linijos ir kredito sutartis bei apelianto įsipareigojimų pagal kredito sutartį Nr. KL200605-0996 refinansavimas. Apelianto nuomone, refinansavimo sutarties objektas apėmė ir tų sutarčių, iš kurių kildinamas Danske Bank A/S finansinis reikalavimas šioje bankroto byloje, vykdymą, nes šia sutartimi buvo pakeisti įsipareigojimų pagal minėtas kredito sutartis vykdymo terminai, kreditų grąžinimo tvarka. Refinansavimo sutarties pagrindu buvo atidaryta tranzitinė sąskaita, į kurią buvo nukreipiamos apelianto lėšos įsipareigojimams pagal šią sutartį dengti, ir Danske Bank A/S savo iniciatyva paskirstydavo sąskaitoje esančias lėšas įsipareigojimams pagal konkrečias kredito sutartis, t. y. apeliantas negalėjo daryti įtakos banko sprendimams, kiek lėšų pagal kokią sutartį bus įskaityta. Danske Bank A/S refinansavimo sutartį nutraukė 2009 m. spalio 7 d., todėl, apelianto nuomone, bankas nepagrįstai nurodo, kad BUAB „Patria Domi“, kaip laiduotojo, įsiskolinimas pagal minėtas UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ ir apelianto su banku sudarytas kredito bei kredito linijos sutartis atsirado 2008 m., t. y. šias sutartis nutraukus. Apeliantas teigia, kad esant galiojančiai ir šalių vykdomai refinansavimo sutarčiai, nėra pagrindo teigti apie minėtų kredito ir kredito linijų sutarčių pažeidimus 2008 m. Be to, apeliantas teikia įrodymus, patvirtinančius, kad jis vykdė refinansavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir dengė įsipareigojimus pagal refinansavimo sutartyje nurodytas kredito sutartis. Antra, apelianto nuomone, šioje byloje teisinę reikšmę turi ir tai, kad refinansavimo sutartis buvo nutraukta neteisėtai. Danske Bank A/S sutartį nutraukė tuo pagrindu, kad apeliantas nevykdo savo įsipareigojimų, nepateikė UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ laidavimo, tačiau, apelianto teigimu, refinansavimo sutartis buvo vykdoma, o laidavimo nebuvo galimybės pateikti dėl paties banko veiksmų inicijuojant UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto bylą. Apeliantas nurodo, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 1 d. į banko tranzitinę sąskaitą ir įmonės sąskaitą įnešė 2 504 487,99 Lt. Bylai aktualiu laikotarpiu, kai Danske Bank A/S nutraukdavo kredito sutartis, apeliantas turėjo lėšų įsipareigojimams vykdyti, tačiau, apelianto nuomone, dėl banko neteisėtų veiksmų (lėšos nebuvo tinkamai paskirstomos), buvo sukuriami įsiskolinimai. Trečia, Danske Bank A/S nepateikė informacijos ir pirmosios instancijos teismas nevertino, ar buvo padengti įsiskolinimai (jų dalis), vykdant išieškojimą pagal banko ir UAB „Patria Domi“ sudarytą kredito sutartį arba UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto procedūrų metu. Apelianto nuomone, šie duomenys yra svarbūs, nes, padengus bent dalį įsiskolinimų, Danske Bank A/S finansinis reikalavimas šioje byloje turėtų būti atitinkamai mažinamas. Be to, bankas ankstesniuose raštuose apeliantui nurodė kitas įsiskolinimo sumas, nei nurodyta atsiliepime. Apeliantas nurodo, kad Danske Bank A/S pateiktas įrodymas, pagrindžiantis skolos pagal kredito sutartį Nr. K200605-0996 dydį, yra neaiškus, taip pat bankas neatsako į apelianto raštus dėl detalizuoto įsiskolinimų apskaičiavimo pateikimo. Apeliantas prašo prijungti prie bylos išdėstytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus, kurių pateikimo būtinumas atsirado susipažinus su pateiktais atsiliepimais į atskirąjį skundą, siekiant paneigti juose išdėstytų argumentų pagrįstumą. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad yra pagrindas prijungti prie bylos apelianto pateiktus rašytinius įrodymus (CPK 314 str.).

20Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius Danske Bank A/S 18 141 016,33 Lt reikalavimą UAB „Patria Domi“ bankroto byloje kildina iš įmonės su banku pasirašytų: 1) kredito sutarties, kuria UAB „Patria Domi“ buvo suteiktas kreditas, su vėlesniais susitarimais (t. 3, b. l. 14-46); 2) laidavimo sutarčių, pagal kurias UAB „Patria Domi“ įsipareigojo solidariai atsakyti bankui, jeigu UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ neįvykdys įsipareigojimų pagal dvi kredito linijos sutartis ir vieną kredito sutartį (t. 3, b. l. 53-64); 3) laidavimo sutarties, pagal kurią UAB „Patria Domi“ įsipareigojo solidariai atsakyti bankui, jeigu apeliantas neįvykdys įsipareigojimų pagal 2006 m. gegužės 10 d. kredito sutartį Nr. K200605-0996 (t. 3, b. l. 49-52).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas, ginčydamas kreditoriaus Danske Bank A/S 8 850 024,50 Lt reikalavimą pagal banko su UAB „Patria Domi“ sudarytą kredito sutartį, nei atskirajame skunde, nei apeliacinės instancijos teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nepateikė jokių konkrečių argumentų ir įrodymų, kurie sudarytų pagrindą abejoti šio finansinio reikalavimo pagrįstumu, o apsiribojo tik abstraktaus pobūdžio argumentais, kad reikalavimas yra nepagrįstas. Byloje yra pateikta minėta kreditavimo sutartis ir ją pakeičiantys susitarimai, o bankroto administratorius yra patvirtinęs, kad šis finansinis reikalavimas atitinka BUAB „Patria Domi“ buhalterinės apskaitos duomenis. Todėl, apeliantui nenurodžius konkrečių argumentų ir nepateikus įrodymų, paneigiančių pagal bylos duomenis pirmosios instancijos teismo patvirtinto Danske Bank A/S 8 850 024,50 Lt reikalavimo pagrįstumą, atskirojo skundo reikalavimas dėl šio banko finansinio reikalavimo pagrįstumo atmestinas.

22Apeliantas, nesutikdamas su kreditoriaus Danske Bank A/S 6 491 231,60 Lt reikalavimu pagal banko su UAB „Patria Domi“ sudarytas laidavimo sutartis, kuriomis įmonė prisiėmė prievolę solidariai atsakyti bankui, jeigu UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ neįvykdys įsipareigojimų pagal dvi kredito linijos sutartis ir vieną kredito sutartį, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į įsiskolinimo pagal šias kredito linijos ir kredito sutartis apskaičiavimui reikšmingas aplinkybes, t. y. į apelianto su banku 2008 m. rugpjūčio 18 d. sudarytą kredito sutartį Nr. 200808-0402, kurios paskirtis buvo ir UAB „Senamiesčio vykdymo grupė“ įsipareigojimų pagal minėtas kredito linijos ir kredito sutartis refinansavimas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Danske Bank A/S šiam finansiniam reikalavimui pagrįsti yra pateikęs duomenis, kad UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ yra iškelta bankroto byla, kurioje Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartimi yra patvirtintas banko 6 491 231,60 Lt reikalavimas, kilęs iš minėtų banko su UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ sudarytų kredito linijos ir kredito sutarčių (t. 3, b. l. 47-48, 65-68). Pažymėtina, kad šio reikalavimo tvirtinimo klausimas buvo sprendžiamas žodinio proceso tvarka teismo posėdyje, kuriame dalyvavo ir apeliantas. Be to, spręsdamas Danske Bank A/S 6 491 231,60 Lt reikalavimo UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto byloje pagrįstumo klausimą, teismas analizavo ir apelianto šioje byloje nurodytas aplinkybes dėl 2008 m. rugpjūčio 18 d. kredito sutarties Nr. 200808-0402 sudarymo ir jos įtakos UAB „Senamiesčio vykdymo grupė“ įsiskolinimui pagal minėtas kredito linijos ir kredito sutartis. Kadangi UAB „Patria Domi“, kaip laiduotojas, įsipareigojo atsakyti kreditoriui Danske Bank A/S, jeigu UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ neįvykdys įsipareigojimų pagal kredito linijos ir kredito sutartis, o pastarosios įmonės (pagrindinio skolininko) įsiskolinimo bankui dydis yra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu jos bankroto byloje, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtino Danske Bank A/S 6 491 231,60 Lt reikalavimą UAB „Patria Domi“ (laiduotojo) bankroto byloje. Todėl atskirojo skundo reikalavimas dėl šio Danske Bank A/S reikalavimo pagrįstumo atmestinas.

23Tuos pačius argumentus (dėl 2008 m. rugpjūčio 18 d. kredito sutarties Nr. 200808-0402 sudarymo ir vykdymo) apeliantas nurodo, ginčydamas kreditoriaus Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimą pagal banko su UAB „Patria Domi“ sudarytą laidavimo sutartį, kuria įmonė prisiėmė prievolę atsakyti bankui, jeigu apeliantas neįvykdys įsipareigojimų pagal 2006 m. gegužės 10 d. kredito sutartį Nr. K200605-0996. Apeliantas įrodinėja, kad 2008 m. rugpjūčio 18 d. kredito sutarties Nr. 200808-0402 objektas apėmė ir 2006 m. gegužės 10 d. kredito sutarties Nr. K200605-0996, iš kurios kildinamas Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimas šioje byloje, vykdymą, nes šia sutartimi buvo pakeisti įsipareigojimų pagal ankstesnę kredito sutartį vykdymo terminai ir kredito grąžinimo tvarka. Apeliantas taip pat įrodinėja, kad, vykdydamas 2008 m. rugpjūčio 18 d. kredito sutartį Nr. 200808-0402, jis atliko mokėjimus, kuriais turėjo būti mažinamas ir įsiskolinimas pagal 2006 m. gegužės 10 d. kredito sutartį Nr. K200605-0996, kurios tinkamas vykdymas, kaip minėta, buvo užtikrintas UAB „Patria Domi“ laidavimu. Iš apelianto nurodomų argumentų ir pateiktų įrodymų matyti, kad tarp jo ir Danske Bank A/S yra ginčas dėl 2008 m. rugpjūčio 18 d. kredito sutarties Nr. 200808-0402 vykdymo. Kadangi šia sutartimi buvo refinansuojami apelianto įsipareigojimai, kilę iš 2006 m. gegužės 10 d. kredito sutarties Nr. K200605-0996, kurios vykdymas buvo užtikrintas UAB „Patria Domi“ laidavimu, iš kurio savo ruožtu kildinamas Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimas UAB „Patria Domi“ bankroto byloje, šios sutarties vykdymo aplinkybės neabejotinai turi reikšmės banko 3 069 760,23 Lt reikalavimo pagrįstumui (dydžiui). Bylos medžiaga patvirtina, kad minėtos aplinkybės, sprendžiant šio reikalavimo tvirtinimo klausimą, pirmosios instancijos teismui nebuvo žinomos. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 2006 m. gegužės 10 d. kredito sutartis Nr. K200605-0996 byloje nėra pateikta, o 2008 m. rugpjūčio 18 d. kredito sutartis Nr. 200808-0402 pateikta tik kartu su apelianto rašytiniais paaiškinimais. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas kreditoriaus Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimą tik tuo pagrindu, kad bankroto administratorius neginčija šio reikalavimo, neatskleidė bylos esmės. Šią išvadą patvirtina apelianto rašytiniuose paaiškinimuose nurodomos aplinkybės ir pateikti įrodymai, kurios sudaro pagrindą abejoti kreditoriaus Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimo pagrįstumu (dydžiu). Šios aplinkybės, bankroto administratoriui teikiant prašymą teismui dėl kreditoriaus Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimo tvirtinimo ir pirmosios instancijos teismui tvirtinant šį reikalavimą, nebuvo žinomos, todėl turi būti papildomai analizuojamos.

24Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismui neatskleidus bylos esmės dalyje dėl kreditoriaus Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimo tvirtinimo ir pagal byloje pateiktus įrodymus neturint galimybės bylos išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, kadangi byloje nėra visų pirminių dokumentų, įrodančių kreditoriaus Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimo kilmę, o tik apelianto pateikti rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys jo išdėstytas aplinkybes, skundžiamos nutarties dalis dėl kreditoriaus Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimo tvirtinimo naikintina ir šio kreditoriaus 3 069 760,23 Lt reikalavimo tvirtinimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.). Skundžiamos nutarties dalis dėl kreditoriaus Danske Bank A/S 8 850 024,50 Lt ir 6 491 231,60 Lt reikalavimo tvirtinimo paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

26panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus Danske Bank A/S 3 069 760,23 Lt reikalavimas, ir perduoti šio kreditoriaus 3 069 760,23 Lt reikalavimo tvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Palikti nepakeistą kitą nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartimi UAB „Patria Domi“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi patvirtino BUAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Senamiesčio svečių namai“ (BUAB... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Danske Bank A/S, veikiantis per... 10. 1. Tarp Danske Bank A/S ir UAB „Patria Domi“ 2005 m. liepos 13 d. buvo... 11. 2. Tarp Danske Bank A/S ir UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ buvo... 12. 3. Tarp Danske Bank A/S ir apelianto UAB „Senamiesčio svečių namai“ buvo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Patria Domi“ administratorius... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Dėl prašymo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka... 16. Apeliantas atskirąjį skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 17. Dėl kreditoriaus Danske Bank A/S finansinio reikalavimo pagrįstumo... 18. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo... 19. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti apelianto rašytiniai paaiškinimai ir juos... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius Danske Bank A/S 18 141 016,33 Lt... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas, ginčydamas kreditoriaus Danske... 22. Apeliantas, nesutikdamas su kreditoriaus Danske Bank A/S 6 491 231,60 Lt... 23. Tuos pačius argumentus (dėl 2008 m. rugpjūčio 18 d. kredito sutarties Nr.... 24. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties dalį,... 27. Palikti nepakeistą kitą nutarties dalį....