Byla e2S-713-273/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. I. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-8217-1087/2019 pagal pareiškėjos A. I. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja A. I. Kauno apylinkės teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo, kuriame prašė skubiai atskirti jos sūnų V. B. nuo tėvo A. B..

82.

9Pareiškėja nurodė, kad A. B. naudoja smurtą savo nepilnamečio sūnaus atžvilgiu, jį kankina, grasina nužudyti.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Kauno apylinkės teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo atmetė.

144.

15Teismas, įvertinęs pareiškėjos prašymą, konstatavo, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės laikytinos deklaratyviomis ir neįrodytomis bei nesudarančiomis pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

165.

17Teismas nurodė, kad pareiškėja nepagrindė, jog laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju privalo būti taikomos nedelsiant, dar neinicijavus teismo proceso. Pareiškėja aplinkybių, dėl kurių negalėtų pateikti teismui ieškinio šiuo metu, nenurodė. Duomenų, kad pareiškėja realiai ketintų pradėti teisminį procesą, taip pat nėra pateikta. Pareiškėjai nenurodžius, kokie konkretūs ieškinio reikalavimai bus suformuluoti ieškinyje, teismo vertinimu, nėra galimybės nuspręsti, koks būsimas, galbūt ieškovei palankus, teismo sprendimas galėtų būti priimtas. Dėl tos pačios priežasties nėra galimybės nuspręsti, ar, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, šio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

186.

19Teismas nurodė, kad vien pareiškėjos teiginiai apie jos nepilnamečio vaiko sveikatai ir gyvybei kylančią grėsmę, kurią galimai sukelia vaiko tėvas A. B., savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo, nes pareiškėja jokių objektyvių įrodymų šioms aplinkybėms pagrįsti nepateikė.

20III.

21Atskirojo skundo argumentai

227.

23Atskirajame skunde pareiškėja prašė Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo priimti ir tenkinti. Atskirajame skunde nurodė tokius argumentus:

241.1.

25Grubiai pažeidžiamos pareiškėjos sūnelio V. B. konstitucinės teisės į sveikatą ir gyvybę, teisė nebūti kankinamam, teisė į vaikystę;

261.2.

27Yra reali grėsmė vaiko gyvybei ir sveikatai, stuburo pažeidimai, atsiradusios lėtinės ligos, kraujuojančios akys ir kiti sunkūs kūno sužalojimai įrodo, jog prieš Vytį jo atsisakęs teismuose smurtautojas A. B. naudoja žiaurius kankinimų būdus.

28Teismas

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

318.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

33Dėl naujų įrodymų priėmimo

349.

35Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pareiškėja prašo prie bylos prijungti 2013 m. rugsėjo 23 d. garso įrašą, patvirtinantį, kad iš jos sūnus V. B. buvo pagrobtas. Iš pareiškėjos nurodytos įrašo datos matyti, kad pareiškėja įrašą galėjo pateikti jos prašymo nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti pareiškėjos pateiktą garso įrašą ir prijungti jį prie bylos.

36Dėl pareiškėjos atskirojo skundo

3710.

38Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo – pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3911.

40Pareiškėja Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartį laiko neteisėta ir nepagrįsta, prašo patenkinti jos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo iki ieškinio pareiškimo, paimti vaiką iš vaiko tėvo A. B. ir perduoti pareiškėjai.

4112.

42Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-760-183/2015; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015).

4313.

44Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo turi atitikti bendruosius reikalavimus šalių procesiniams dokumentams, nustatytus CPK 111 straipsnyje ir specialiuosius reikalavimus, nustatytus CPK 147 straipsnio 3 dalyje.

4514.

46Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį, paduodamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti šio Kodekso 80 straipsnio 5 dalyje nustatytą žyminį mokestį ir pusės šio Kodekso 80 straipsnio 1 dalyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą. Motyvuotu ir įrodymais pagrįstu pareiškėjo prašymu dėl sunkios jo turtinės padėties teismas nutartimi užstato dydį gali sumažinti. Jeigu prieš pareiškiant ieškinį teismui įstatymų nustatytais atvejais privaloma pasinaudoti privalomąja mediacija, terminas, per kurį turi būti pareikštas ieškinys, pradedamas skaičiuoti nuo privalomosios mediacijos pabaigos dienos. Šiuo atveju pareiškėjas kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo privalo pateikti duomenis apie kreipimąsi dėl privalomosios mediacijos, o pasibaigus privalomajai mediacijai – nedelsdamas pranešti teismui apie privalomosios mediacijos pabaigą. Nepareiškus per teismo nustatytą terminą ieškinio, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos. Kai ieškinys nepareiškiamas dėl suinteresuoto asmens kaltės, užstatas negrąžinamas.

4715.

48Šie įstatymų leidėjo reikalavimai prašymo taikyti laikinąją apsaugą iki ieškinio pareiškimo formai ir turiniui bei CPK 144 straipsnyje įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – teismo sprendimo, priimtino dėl ieškovo pareikšto reikalavimo, įvykdymo užtikrinimas, – reiškia, kad prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos gali būti pripažįstamas ne bet koks suinteresuoto asmens surašytas raštas, o asmens procesinis dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kam ir kokį ieškinį suinteresuotas asmuo ketina pareikšti.

4916.

50Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė ir išnagrinėjo pareiškėjos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo, neatitinkantį CPK 147 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

5117.

52Apeliacine tvarka vertinamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymo trūkumus iš dalies nurodė (pareiškėja nepagrindė, kodėl laikinoji apsauga turi būti taikoma nedelsiant; nenurodė aplinkybių, dėl kurių tuo metu negali pateikti ieškinio ar kad turi realų ketinimą pareikšti ieškinį; nenurodė būsimo ieškinio konkrečių reikalavimų; nepateikė teiginius apie grėsmę vaikui patvirtinančių įrodymų), tačiau procesinių dokumentų trūkumų šalinimo instituto normų nepritaikė. Tai užkerta kelią apeliacine tvarka iš esmės įvertinti, ar teismo atsisakymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę yra teisėtas ir pagrįstas. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas pats pripažino, kad, nežinant ieškinio reikalavimų, nėra galimybės nuspręsti, ar būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui yra reikalingos laikinosios apsaugos priemonės.

5318.

54Remdamasis šiais argumentais apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl netinkamo nurodytų procesinės teisės normų taikymo, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio pareiškimo yra atmestas nenustačius visų teisingam šio klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, todėl gali būti išspręstas neteisingai (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Prašymo trūkumų šalinimo taikymas apeliacinės instancijos teisme negalimas, todėl skundžiama nutartis panaikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

5519.

56Pakartotinai nagrinėdamas pareiškėjos prašymą pirmosios instancijos teismas turi išspręsti prašymo trūkumų pašalinimo klausimą CPK 296 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

57Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

58Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos A. I. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

59Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja A. I. Kauno apylinkės teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų... 8. 2.... 9. Pareiškėja nurodė, kad A. B. naudoja smurtą savo nepilnamečio sūnaus... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Kauno apylinkės teismas 2020 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjos prašymą... 14. 4.... 15. Teismas, įvertinęs pareiškėjos prašymą, konstatavo, kad pareiškėjos... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad pareiškėja nepagrindė, jog laikinosios apsaugos... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad vien pareiškėjos teiginiai apie jos nepilnamečio vaiko... 20. III.... 21. Atskirojo skundo argumentai... 22. 7.... 23. Atskirajame skunde pareiškėja prašė Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 4... 24. 1.1.... 25. Grubiai pažeidžiamos pareiškėjos sūnelio V. B. konstitucinės teisės į... 26. 1.2.... 27. Yra reali grėsmė vaiko gyvybei ir sveikatai, stuburo pažeidimai,... 28. Teismas... 29. IV.... 30. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 8.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 34. 9.... 35. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 36. Dėl pareiškėjos atskirojo skundo... 37. 10.... 38. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos... 39. 11.... 40. Pareiškėja Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartį laiko... 41. 12.... 42. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai laikinąsias apsaugos... 43. 13.... 44. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo... 45. 14.... 46. Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį, paduodamas prašymą dėl laikinųjų... 47. 15.... 48. Šie įstatymų leidėjo reikalavimai prašymo taikyti laikinąją apsaugą iki... 49. 16.... 50. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 51. 17.... 52. Apeliacine tvarka vertinamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas... 53. 18.... 54. Remdamasis šiais argumentais apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 55. 19.... 56. Pakartotinai nagrinėdamas pareiškėjos prašymą pirmosios instancijos... 57. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 58. Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos... 59. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....