Byla eI-5275-281/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, dalyvaujant pareiškėjų E. A., G. A., A. A., V. B., S. B., M. B., A. B., A. B., G. G., S. G., V. G., D. J., E. J., I. M., T. M., V. M., A. S., E. S., J. S., Š. V., M. V., atstovaujamas įstatyminio atstovo V. V., V. V., A. V. atstovei advokatei Giedrei Gudžiūnaitei, atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, atstovui P. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų E. A., G. A., A. A., V. B., S. B., M. B., A. B., A. B., G. G., S. G., V. G., D. J., E. J., I. M., T. M., V. M., A. S., E. S., J. S., Š. V., M. V., atstovaujamas įstatyminio atstovo V. V., V. V., A. V. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir UAB „Freshtravel“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“, dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjai E. A., G. A., A. A., V. B., S. B., M. B., A. B., A. B., G. G., S. G., V. G., D. J., E. J., I. M., T. M., V. M., A. S., E. S., J. S., Š. V., M. V., atstovaujamas įstatyminio atstovo V. V., V. V., A. V. 2017-09-15 teismui pateikė skundą, kurį patikslino 2017-09-25, prašydami:

4- pareiškėjų naudai iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ūkio ministerijos, priteisti toliau detalizuojamo dydžio žalą ir 5 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo kiekvienam nukentėjusiajam:

51) G. G., a. k. 3611180154, V. G., a. k. (duomenys neskelbtini) S. G., a. k. (duomenys neskelbtini) A. V., a. k. (duomenys neskelbtini) – kiekvienam po 577,78 Eur;

62) D. J., a. k. (duomenys neskelbtini) E. J., a. k. (duomenys neskelbtini) M. B., a .k. (duomenys neskelbtini) A. B., a. k. (duomenys neskelbtini) E. S., a. k. (duomenys neskelbtini) J. S., a. k. (duomenys neskelbtini) – kiekvienam po 274,99 Eur;

73) T. M., a. k. (duomenys neskelbtini) G. A., a. k. (duomenys neskelbtini) E. A., a. k. (duomenys neskelbtini) A. A., a. k. (duomenys neskelbtini) M., a .k. (duomenys neskelbtini) V. M., a. k. (duomenys neskelbtini) – kiekvienam po 522,71 Eur;

84) A. S., a. k. (duomenys neskelbtini) – 824,97 Eur;

95) Š. V., a. k. (duomenys neskelbtini) – 986,68 Eur;

106) V. V., a. k. (duomenys neskelbtini) A. B., a. k. (duomenys neskelbtini) - kiekvienam po 355,85 Eur;

11M. V., a. k. ( - ) atstovaujamam įstatyminio atstovo V. V., – 266,72 Eur.;

127) S. B., a. k. (duomenys neskelbtini) V. B., a. k. (duomenys neskelbtini) - kiekvienam po 301,37 Eur.

13- Pareiškėjų naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Paaiškino, kad pareiškėjai su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartis ir pagal jas kelionės organizatoriui sumokėjo už kelionę mokėtiną sumą. Tačiau dėl organizatoriaus nemokumo (bankroto) Pareiškėjų įsigyta kelionė neįvyko. Pareiškėjai, siekdami pagal kelionės sutartį sumokėtos pinigų sumos kompensavimo, pateikė prašymus Valstybinio turizmo departamentui dėl kompensacijos už neįvykusią kelionę išmokėjimo. Nors Valstybinis turizmo departamentas dėl UAB „Freshtravel“ bankroto nesuteiktų paslaugų kompensavo pareiškėjams 4,96 proc. už kelionę sumokėtos vertės, jie su kompensuotos sumos dydžiu nesutinka. Pareiškėjų teigimu, jiems išmokėta kompensacijos suma neatitinka 1990-06-13 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 90/314/EEB Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų numatytos kompensuojamos sumos. Pagal direktyvos nuostatas, kelionių organizatorius turi patekti pakankamas garantijas, kad įmokėti pinigai bus grąžinti, tuo tarpu Turizmo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog kelionių organizatoriaus prievolių jo nemokumo ar bankroto atveju įvykdymo užtikrinimo suma yra ne mažesnė kaip 7 proc. Nurodytų aplinkybių kontekste pareiškėjai teigia, kad Lietuvos valstybė atliko neteisėtus veiksmus, į Turizmo įstatymą netinkamai perkeldama Direktyvos 90/314 7 straipsnio nuostatas dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo. Pareiškėjų teigimu, jei Direktyvos 90/314 7 str. būtų tinkamai įgyvendintas Lietuvos Respublikos teisėje, kelionių organizatoriaus nemokumo (bankroto) atveju asmeniui būtų kompensuota visa už neįvykusią kelionę sumokėta suma. Kadangi Direktyvos 90/314 7 str. nebuvo tinkamai įgyvendintas, nagrinėjamu atveju asmenims už neįvykusią kelionę buvo kompensuota tik 4,96 proc. jo sumokėtos sumos.

15Pareiškėjų atstovė teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė skundą tenkinti.

16Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Ūkio ministerijos, ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

17Paaiškino, kad šiuo atveju pareiškėjai prašo įvertinti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Seimo veiksmus priimant Turizmo įstatymą politinio ir ekonominio tikslingumo požiūriu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies bei 18 straipsnio 2 dalies nuostatomis, minėtą vertinimą teismui draudžiama atlikti. Atkreipė dėmesį, kad teismas negali kvestionuoti Lietuvos valstybės įsipareigojimų pagal ES teisę, be to, byloje nėra kompetentingų ES institucijų sprendimų, kuriuose būtų konstatuota, kad Lietuvos valstybė būtų padariusi ES teisės pažeidimų, kurių pagrindu Lietuvos valstybei galėtų kilti atsakomybė. Atsakovės atstovo teigimu, nėra pagrindo iš Lietuvos valstybės pareiškėjai priteisti turtinę žalą, kadangi nėra deliktinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų visumos. Pabrėžia, kad pareiškėjai žalą galėjo patirti tik dėl kelionių organizatoriaus veiksmų, t. y. dėl to, kad kelionių organizatorius nesilaikė Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytos pareigos turėti laidavimą, laidavimo draudimą ar garantiją, kurie, paaiškėjus, kad kelionių organizatorius negalės toliau vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties, užtikrintų turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą bei sumokėtų pinigų grąžinimą turistui. Todėl neegzistuoja joks priežastinis ryšys tarp Lietuvos valstybės veiksmų perkeliant Direktyvą į nacionalinę teisę bei pareiškėjos patirtos žalos.

18Pastebėjo, kad visos pareiškėjų pateiktos turizmo paslaugų sutartys nėra pasirašytos, todėl laikytina, kad tokios sutartys apskritai nebuvo sudarytos. Be to, pareiškėjai pinigus mokėjo arba pervedė ne UAB „Freshtravel“, o tiesiogiai Cherry Media LT, UAB bei beta.lt, UAB banko sąskaitas. Kadangi šie asmenys pagal turizmo paslaugų sutartis nėra šių sutarčių šalimis, mokėjimo nurodymai nepagrindžia pinigų sumokėjimo būtent sudarytų sutarčių pagrindu. Pažymėjo, kad asmens, kaip turisto, nurodymo sutartyje aplinkybė nepatvirtina fakto, kad toks asmuo pagal sutartis realiai sumokėjo už kelionę. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Freshtravel“ bankroto byloje finansinius reikalavimus pareiškę asmenys įgis teisę iš UAB „Freshtravel“ ir valstybės reikalauti dvigubo žalos atlyginimo.

19Atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujama Ūkio ministerijos, ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinis turizmo departamentas atsiliepime į pareiškėjų skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

21Paaiškino, kad ginčo teisiniam santykiui yra taikomos Turizmo įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2014-11-01 nuostatos, t. y. tos materialinės teisės normos, kurios galiojo, kai kelionių organizatorius tapo nemokus. Teigia, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių organizatorius privalo suteikti vartotojams, dengtinos rizikos dydis nėra jokiu būdu ribojamas, priešingai, yra nustatomas tik minimalus tokios garantijos dydis, paliekant galimybę verslo subjektui pačiam atsakingai įvertinti savo veiklos riziką ir įsigyti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kad nemokumo atveju būtų galima įvykdyti Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus turistams. Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtino BUAB „Freshtravel“ kreditorinių reikalavimų sąrašą, į kurį įtraukti ir pareiškėjų reikalavimai (nesumažinus reikalavimų draudimo išmokoms, nes reikalavimų pateikimo dieną bankroto administratorius UAB „Valdsita“ neturėjo duomenų apie draudimo išmokų išmokėjimą). Departamento nuomone, pirmiausia patirtos žalos atlyginimo turi būti siekiama reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje ar civilinius ieškinius baudžiamojo proceso tvarka, o ne reikalaujant žalos atlyginimo iš valstybės, nes žala atsirado dėl privataus juridinio asmens – UAB „Freshtravel“ – veiksmų.

22Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio turizmo departamento atstovai teismo posėdyje nedalyvavo.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Freshtravel“ atsiliepimo į pareiškėjų skundą nepateikė, teismo posėdyje BUAB „Freshtravel“ atstovas nedalyvavo.

24Skundas tenkintinas iš dalies.

25Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja V. G. 2014-09-17 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu už 2 431 Eur sumą užsisakė kelionę į Madeirą keturiems asmenims: A. V., S. G., G. G. ir V. G..

26G. G. 2014-09-19 pervedė Beta.lt, UAB 4 198 Lt (1 215,82 Eur), pareiškėja V. G. 2014-09-15 pervedė Beta.lt, UAB 2 099 Lt (607,91 Eur), pareiškėja A. V. 2014-09-17 pervedė Cherry Media LT, UAB 2 099 Lt (607,91 Eur).

27ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-09 į A. V. banko sąskaitą pervedė 30,13 Eur, į V. G. banko sąskaitą 2015-08-22 pervedė 30,13 Eur, į G. G. banko sąskaitą 2015-10-30 pervedė 60,26 Eur.

28Pareiškėja E. J. 2014-11-11 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu už 1 735,98 Eur sumą užsisakė kelionę į Alaniją šešiems asmenims; D. J., E. J., M. B., A. B., E. S., J. S..

29E. J. 2014-10-30 perdavė Cherry Media LT, UAB 3 996 Lt (1 157, 32 Eur) už keturis kelionės kuponus, pareiškėja J. S. 2014-11-10 pervedė Cherry Media LT, UAB 1 998 Lt (578,66 Eur).

30ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-10-09 į E. J. banko sąskaitą pervedė 57,36 Eur, į J. S. banko sąskaitą 2015-09-10 pervedė 28,68 Eur.

31Pareiškėjas T. M. 2014-09-22 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu už 3 299,93 Eur sumą užsisakė kelionę į Fuerteventurą šešiems asmenims: T. M., G. A., E. A., A. A., I. M., V. M..

32Pareiškėjas T. M. 2014-09-20 perdavė Cherry Media LT, UAB 3 798 Lt (1 099, 98 Eur), pareiškėja G. A. 2014-09-20 pervedė Cherry Media LT, UAB 3 798 Lt (1 099, 98 Eur), taip pat G. A. 2014-09-20 pervedė Cherry Media LT, UAB dar 3 798 Lt (1 099, 98 Eur).

33ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-07 į T. M. banko sąskaitą pervedė 163,57 Eur.

34Pinigų priėmimo kvitas patvirtina, kad pareiškėja A. S. 2014-11-10 perdavė Cherry Media LT, UAB 2 997 Lt (867,99 Eur).

35Valstybinis turizmo departamentas 2015-07-27 raštu Nr. SD-856 informavo pareiškėją A. S., kad į jos banko sąskaitą ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas perves 40,02 Eur.

36Pareiškėjas Š. V. 2014-11-11 į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą pervedė 2 598 Lt (752, 43 Eur), o 2014-11-12 į UAB „Frreshtravel“ banko sąskaitą pervedė 1 239 Lt (358,84 Eur).

37ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-07 į Š. V. banko sąskaitą pervedė 55,08 Eur.

38Pareiškėjas V. V. 2014-08-07 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu už 3 807 Lt (1 102,58) sumą užsisakė kelionę į Hurgadą trims asmenims: V. V., A. B., M. V..

39V. V. 2014-07-23 į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą pervedė 2 598 Lt (752,43 Eur), o 2014-07-25 į UAB „Freshtravel“ banko sąskaitą pervedė 1 209 Lt (350,15 Eur).

40ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-07 į V. V. banko sąskaitą pervedė 54,65 Eur.

41Pareiškėja V. B. 2014-11-03 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu už 2 358 Lt (682,92 Eur) sumą užsisakė kelionę į Hurgadą dviems asmenims: V. B. ir S. B..

42Pareiškėja V. B. 2014-11-03 į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą pervedė 2 198 Lt (636,58 Eur).

43ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-14 į pareiškėjos V. B. banko sąskaitą pervedė 33,85 Eur.

44Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Lietuvos valstybės pareigos atlyginti turtinę žalą, kurią, pareiškėjų teigimu, jie patyrė dėl netinkamo 1990-06-13 Europos Tarybos Direktyvos Nr. 90/314/EEB nuostatų, susijusių su turisto nuostolių, patirtų dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, kompensavimo sąlygų, perkėlimo į nacionalinės teisės aktus, atlyginimo.

45Pirmiausia, teismas pažymi, kad nustatant nagrinėjamų reikalavimo ribas šiuo atveju aktualus ABTĮ 80 str. 2 d. kuris numato, jog administracinis teismas negali peržengti pareikšto skundo reikalavimo ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas arba kai neperžengus skundo reikalavimo ribų būtų reikšmingai pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Administracinis teismas nėra saistomas pareikšto reikalavimo formuluotės. Teismas pastebi, kad pareiškėjai patirtą turtinę žalą iš atsakovės prašo priteisti lygiomis dalimis, t. y. vieną bendrą kelionę pirkę asmenys prašo priteisti vienam žmogui tenkančią kelionės kainą, atskaičiavus vizos mokesčius. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 patvirtinto Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo 28 punkto nuostatas, teisę į laidavimo draudimo išmoką turi tie turistai, kurie per 3 mėnesius nuo draudžiamojo įvykio dienos kreipėsi į Turizmo departamentą dėl laidavimo išmokos. Taigi laikytina, kad žalą patyrė tie asmenys, kurie faktiškai mokėjo už kelionę ir kuriems buvo grąžinta dalis kompensacijos. Dėl šios priežasties nagrinėjamoje byloje galima situacija, kuomet už kelionę faktiškai mokėjusiems asmenims būtų galima priteisti visą kelionės sumą, kuri viršija konkretaus pareiškėjo skundo reikalavimo ribas. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Pagal CK 6.263 straipsnio 2 dalį, žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teismui siekiant įgyvendinti visišką nuostolių atlyginimo principą, teismas nagrinėjamoje byloje vertins faktiškai už kelionę mokėjusių asmenų patirtus nuostolius, ir esant pagrindu priteisti visą asmenų faktiškai patirtą turtinę žalą, peržengs skundu prašomos priteisti žalos sumų ribas.

46Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjų patirtą žalą.

47Pareiškėjų skundo pagrindas yra tai, jog atsakovė Lietuvos Respublika į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos Nr. 90/314/EEB 7 straipsnio nuostatas ir neužtikrino, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, pateiktų pakankamas garantijas, jog įmokėti pinigai bus grąžinti, dėl ko pareiškėjai patyrė turtinę žalą.

48Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo bylose ne kartą yra konstatavęs, kad saugant ir ginant žmogaus (ir apskritai asmens – ne tik fizinio, bet ir juridinio) teises ir laisves inter alia žmogaus orumą, ypatinga svarba tenka žalos atlyginimo institutui. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Taigi būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir neturtinę žalą yra konstitucinis principas (Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. ir 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai).

49Pagal Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas, turtinė žala apibrėžta kaip asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Šio kodekso 6.263 straipsnio 1 dalyje nustatyta kiekvieno asmens (taip pat ir valstybės valdžios institucijų) pareiga laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios pareigos nevykdymas užtraukia civilinę atsakomybę. Pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas, žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Taigi reikalavimas atlyginti žalą privalo būti tenkinamas tik nustačius viešosios atsakomybės sąlygas: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą (vilkinimą atlikti veiksmus), žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos.

50Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017 išnagrinėjęs iš esmės analogišką ginčą, 2017 m. gegužės 8 d. nutartyje padarė išvadą, jog „nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 90/314 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjo) teisių apsaugos <...>“. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija minėtoje byloje konstatavo, „<...> kad Lietuvos valstybė šiuo atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 90/314 7 straipsnį. <...>“. Iš esmės analogiškos praktikos tęstinumas išlaikomas ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse, pavyzdžiui 2017 m. birželio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017, 2017 m. birželio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1976-624/2017. Šios apeliacinės instancijos teismo administracinės jurisprudencijos nuostatos iš esmės atkartojamos ir pirmosios instancijos teismo praktikoje (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-581-171/2017, 2017 m. birželio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-3612-473/2017 ir kt.), teismui nagrinėjant kitas šiuo požiūriu vienarūšes individualias administracines bylas. Taigi, netinkamas 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos 90/314 7 straipsnio perkėlimas į nacionalinę teisę (į Turizmo įstatymo 8 straipsnį) jau yra konstatuotas nacionalinių teismų.

51Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nemato nei konstitucinių (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 24 d. ir kt. nutarimai), nei materialinio ar procesinio pobūdžio pagrindų, galinčių pateisinti ar nulemti objektyvią būtinybę nesilaikyti aukščiau nurodytuose teismų sprendimuose suformuoto ratio decidendi (lot. sprendimo esmė, teismo suformuluota abstrakti elgesio taisyklė, sprendimo pagrindas, kuriuo privalu vadovautis) ir nukrypti nuo analogiškose bylose priimtų sprendimų esminio turinio (stare decisis doktrina, t. y. laikytis to, kas jau nuspręsta), teismas daro išvadą, jog nagrinėjamos bylos kontekste atsakovei Lietuvos valstybei kyla pareiga atlyginti pareiškėjai jų patirtą žalą.

52Dėl iš atsakovės Lietuvos valstybės pareiškėjos naudai priteistinos materialinės žalos dydžio.

53Atsakovės Lietuvos valstybės ir trečiojo asmens byloje atstovės Ūkio ministerijos nuomone, pareiškėjų į bylą pateikti įrodymai negali būti laikomi pagrindu priteisti jai prašomo priteisti dydžio turtinę žalą. Atsakovės atstovės įsitikinimu, be kita ko, esant šalių (UAB „Freshtravel“ ir pareiškėjos) nepasirašytoms turizmo paslaugų teikimo sutartims bei šių sutarčių kainos sumokėjimo ne į UAB „Freshtravel“, o į UAB „Cherry Media LT“ ar Beta.lt, UAB banko sąskaitą faktui, neegzistuoja ir pagrindas pareiškėjos skundui patenkinti. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas Š. V. ir A. S. apskritai nepateikė jokių įrodymų apie jų su kelionių organizatoriumi sudarytas paslaugų teikimo sutartis.

54Pirmiausia teismas pažymi, kad iš viešai prieinamų Valstybės įmonės Registrų centras teikiamų Juridinių asmenų registro duomenų matyti, jog juridinis asmuo UAB „Beta Media“ (juridinio asmens kodas 302527342) UAB „Beta.lt“ pavadinimu buvo įregistruotas 2010 m. liepos 9 d., o 2013 m. rugsėjo 6 d. UAB „Beta.lt“ pavadinimas pakeistas į UAB „Chery Media LT“. 2015 m. rugsėjo 23 d. UAB „Chery Media LT“ pavadinimas pakeistas į UAB „Beta Media“. Taigi, UAB „Beta.lt“ ir UAB „Chery Media LT“ istoriškai veikė kaip tas pats juridinis asmuo. Būtent todėl pareiškėjos iš pareiškėjos pateikto 2014-10-30 Maxima kvito matyti, kad gavėju nurodyta UAB „Chery Media LT“.

55Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis. Taigi, pagal įstatymą, Paslaugų sutartis galėjo būti sudaroma ne tik tiesiogiai su UAB „Freshtravel“, bet ir per kelionių pardavimo agentą, atitinkamai ir mokėjimai už pareiškėjos turistinę kelionę galėjo būti atliekami ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, bet ir kelionių pardavimo agentui, kuris, nebūdamas Paslaugų sutarties šalimi, veikė UAB „Freshtravel“ naudai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui nekyla abejonių, jog pareiškėjai pervedė sumas už užsakytas keliones į UAB „Chery Media LT“ banko sąskaitą kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ naudai už internetiniame portale www.beta.lt užsakytas keliones.

56Teismo vertinimu, aplinkybę, kad egzistuoja pagrindas priteisti pareiškėjams turtinę žalą patvirtina ir kitos byloje nustatytos aplinkybės. Pastebėtina, jog paslaugų sutarties sudarymo tinkamą formą bei pagal turizmo paslaugų sutartis atliktų mokėjimo tinkamumą pagrindžia tai, jog pareiškėjai, paslaugų sutarties neįvykdymo iš UAB „Freshtravel“ pusės pagrindu, kompetentingo teismo buvo įtraukti į UAB „Freshtravel“ kreditorių sąrašą. Be to, ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas už kelionę mokėjusiems pareiškėjams išmokėjo draudimo išmokas dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų. ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas už kelionę mokėjusiems pareiškėjams atliktų okėjimų paskirtyje nurodyta: „Draudimo išmoka dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų“. Iš pateiktų duomenų matyti, jog ERGO Insurance SE Lietuvos filialui išmokėjus draudimo išmoką pareiškėjams dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų, taip pat buvo pripažinta, kad Paslaugų sutartis tarp pareiškėjų ir UAB „Freshtravel“ buvo realiai sudaryta, o draudimo išmoka pervesta į už kelionę mokėjusių pareiškėjų banko sąskaitas dėl to, jog pareiškėjai už kelionę laikomi sumokėję tinkamu būdu bei tinkamam asmeniui.

57Pagal byloje esančią medžiagą nustatyta, kad pareiškėja V. G. 2014-09-17 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, visa kelionės kaina: 2 431 Eur, kelionė skirta keturiems asmenims: A. V., S. G., G. G. ir V. G.. Iš bylos duomenų matyti, kad G. G. 2014-09-19 pervedė Beta.lt, UAB 4 198 Lt (1 215,82 Eur), pareiškėja V. G. 2014-09-15 pervedė Beta.lt, UAB 2 099 Lt (607,91 Eur), pareiškėja A. V. 2014-09-17 pervedė Cherry Media LT, UAB 2 099 Lt (607,91 Eur). ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-09 į A. V. banko sąskaitą pervedė 30,13 Eur, į V. G. banko sąskaitą 2015-08-22 pervedė 30,13 Eur, į G. G. banko sąskaitą 2015-10-30 pervedė 60,26 Eur. Teismas pažymi, kad žalą patyrė tie asmenys, kurie pervedė pinigus už kelionę iš savo banko sąskaitos, todėl, atskaičius ERGO Insuranse SE Lietuvos filialo grąžintą kompensaciją, G. G., priteistina 1 155,56 Eur, A. V. priteistina 577,78 Eur, V. G. priteistina 577,78.

58Teismas nustatė, kad pareiškėja E. J. 2014-11-11 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, sutarties vertė: 1 735,98 Eur, kelionė skirta šešiems asmenims; D. J., E. J., M. B., A. B., E. S., J. S.. E. J. 2014-10-30 perdavė Cherry Media LT, UAB 3 996 Lt (1 157, 32 Eur) už keturis kelionės kuponus, pareiškėja J. S. 2014-11-10 pervedė Cherry Media LT, UAB 1 998 Lt (578,66 Eur). ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-10-09 į E. J. banko sąskaitą pervedė 57,36 Eur, į J. S. banko sąskaitą 2015-09-10 pervedė 28,68 Eur. Kadangi žala priteistina asmenims, pervedusiems turizmo sutartimi sulygtą sumą kelionių organizatoriaus tarpininkui, atskaičius ERGO Insuranse SE Lietuvos filialo grąžintą kompensaciją, E. J. priteistina 1 099,96 Eur, o J. S. priteistina 549,98 Eur.

59Pareiškėjas T. M. 2014-09-22 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, sutarties vertė: 3 299,93 Eur, kelionė užsakyta šešiems asmenims: T. M., G. A., E. A., A. A., I. M., V. M.. Pareiškėjas T. M. 2014-09-20 perdavė Cherry Media LT, UAB 3 798 Lt (1 099, 98 Eur), pareiškėja G. A. 2014-09-20 pervedė Cherry Media LT, UAB 3 798 Lt (1 099, 98 Eur), taip pat G. A. 2014-09-20 pervedė Cherry Media LT, UAB dar 3 798 Lt (1 099, 98 Eur). ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-07 į T. M. banko sąskaitą pervedė 163,57 Eur. Iš pateiktų duomenų matyti, kad kompensacija už visus šešis asmenims, kuriems buvo užsakinėjama kelionė grąžinta į T. M. banko sąskaitą. Taigi, įvertinus aplinkybę, kad bankinius pavedimus kelionių organizatoriaus tarpininkui atliko T. M. ir G. A. bei atskaičius ERGO Insuranse SE Lietuvos filialo grąžintą kompensaciją, T. M. priteistina 1 045,42 Eur, o G. A. priteistina 2 090,84 Eur.

60Pareiškėja A. S. 2014-11-10 perdavė Cherry Media LT, UAB 2 997 Lt (867,99 Eur), šias aplinkybes patvirtina 2014-11-10 pinigų priėmimo kvitas Serija BPP Nr. 415552047-414694121 (KAVC-607). Valstybinis turizmo departamentas 2015-07-27 raštu Nr. SD-856 informavo pareiškėją A. S., kad į jos banko sąskaitą ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas perves 43,02 Eur. Nepaisant to, kad į bylą nėra pateikta tarp pareiškėjos A. S. ir UAB „Freshtravel“ pasirašyta turizmo paslaugų sutartis, kaip minėta aukščiau, patirtos žalos faktas patvirtintas kitų byloje esančių įrodymų visuma. Taigi, atskaičius ERGO Insuranse SE Lietuvos filialą kompensaciją, pareiškėjai A. S. priteistina 824,97 Eur.

61Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas Š. V. 2014-11-11 į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą pervedė 2 598 Lt (752,43 Eur), o 2014-11-12 į UAB „Frreshtravel“ banko sąskaitą pervedė 1 239 Lt (358,84 Eur). ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-07 į Š. V. banko sąskaitą pervedė 55,08 Eur. Atsižvelgiant į teismo konstatuotą patirtos žalos faktą bei į ERGO Insuranse SE Lietuvos filialo pervestą kompensaciją, pareiškėjui Š. V. priteistina 1 056,19 Eur.

62Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas V. V. 2014-08-07 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, sutarties vertė: 3 807 Lt (1 102,58), kelionė užsakyta trims asmenims: V. V., A. B., M. V.. Pareiškėjas V. V. 2014-07-23 į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą pervedė 2 598 Lt (752,43 Eur), o 2014-07-25 į UAB „Freshtravel“ banko sąskaitą pervedė 1 209 Lt (350,15 Eur), nurodydamas, kad 1 209 Eur mokama už kelionę vaikui ir vizas. ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-07 į V. V. banko sąskaitą pervedė 54,65 Eur. Taigi, įvertinus aplinkybę, kad bankinius pavedimus kelionių organizatoriaus tarpininkui atliko tik V. V., nors bei atskaičius ERGO Insuranse SE Lietuvos filialo grąžintą kompensaciją, V. V. priteistina 978,42 Eur (po 355,85 Eur už kelionę dviem suaugusiems asmenims ir 266,72 Eur vaikui).

63Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėja V. B. 2014-11-03 su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį, sutarties vertė: 2 358 Lt (682,92 Eur), kelionė užsakyta dviem asmenims: V. B. ir S. B.. Pareiškėja V. B. 2014-11-03 į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą pervedė 2 198 Lt (636,58 Eur). ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-14 į pareiškėjos V. B. banko sąskaitą pervedė 33,85 Eur. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad bankinius pavedimus kelionių organizatoriaus tarpininkui atliko V. B. bei atskaičius ERGO Insuranse SE Lietuvos filialo grąžintą kompensaciją, V. B. priteistina 602,73 Eur.

64Dėl pareiškėjų prašomų priteisti procesinių palūkanų.

65Pareiškėjai prašo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, pareiškėjos naudai priteisti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

66Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad „procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-73/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-2195/2010). Toks aiškinimas iš esmės atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant procesines palūkanas reglamentuojančias CK nuostatas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007)“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017).

67Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, tokio pobūdžio bylose, t. y. bylose dėl žalos, padarytos valdžios institucijų neteisėtais veiksmais, atlyginimo, priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos (pvz., 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3550/2011, 2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1673/2012), todėl, vadovaujantis CK 6.2 straipsnyje, 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjai iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Bylos iškėlimo teisme diena yra skundo priėmimo teisme diena (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Nagrinėjamu atveju, pareiškėjų skundas priimtas 2017 m. spalio 9 d., todėl nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos tiems asmenims, kuriems priteistinas aukščiau apskaičiuotas turtinės žalos atlyginimas.

68Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

69Pareiškėjai prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. ABTĮ 40 str. 1 d. nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 41 str. 1 d., dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kadangi pareiškėjų skundas tenkintinas iš dalies, išaiškintina pareiškėjų teisė pateikti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo per 14 dienų nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu ir 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

71pareiškėjų E. A., G. A., A. A., V. B., S. B., M. B., A. B., A. B., G. G., S. G., V. G., D. J., E. J., I. M., T. M., V. M., A. S., E. S., J. S., Š. V., M. V., atstovaujamas įstatyminio atstovo V. V., V. V., A. V. skundą tenkinti iš dalies.

72Priteisti pareiškėjui G. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 1 155,56 Eur (vieną tūkstantį šimtą penkiasdešimt penkis eurus ir 56 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

73Priteisti pareiškėjai A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 577,78 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt septynis eurus ir 78 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

74Priteisti pareiškėjai V. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 577,78 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt septynis eurus ir 78 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

75Priteisti pareiškėjai E. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 1 099,96 Eur (vieną tūkstantį devyniasdešimt devynis eurus ir 96 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

76Priteisti pareiškėjai J. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 549,98 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt devynis eurus ir 98 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

77Priteisti pareiškėjui T. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 1 045,42 Eur (vieną tūkstantį keturiasdešimt penkis eurus ir 42 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

78Priteisti pareiškėjai G. A. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 2 090,84 Eur (du tūkstančius devyniasdešimt eurų ir 84 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

79Priteisti pareiškėjai A. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 824,97 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt keturis eurus ir 97 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

80Priteisti pareiškėjui Š. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 1 056,19 Eur (vieną tūkstantį penkiasdešimt šešis eurus ir 19 euro centų) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

81Priteisti pareiškėjui V. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 978,42 Eur (devynis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus ir 42 euro centų) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82Priteisti pareiškėjai V. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 602,73 Eur (šešis šimtus du eurus ir 73 euro centus) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

83Pareiškėjų A. A., M. B., D. J., A. B., E. A., A. B., S. G., E. S., I. M., V. M., M. V., atstovaujamo V. V., S. B. skundo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.

84Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjai E. A., G. A., A. A., V. B., S. B., M. B., A. B., A. B., G. G., S.... 4. - pareiškėjų naudai iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ūkio... 5. 1) G. G., a. k. 3611180154, V. G., a. k. (duomenys neskelbtini) S. G., a. k.... 6. 2) D. J., a. k. (duomenys neskelbtini) E. J., a. k. (duomenys neskelbtini) M.... 7. 3) T. M., a. k. (duomenys neskelbtini) G. A., a. k. (duomenys neskelbtini) E.... 8. 4) A. S., a. k. (duomenys neskelbtini) – 824,97 Eur;... 9. 5) Š. V., a. k. (duomenys neskelbtini) – 986,68 Eur;... 10. 6) V. V., a. k. (duomenys neskelbtini) A. B., a. k. (duomenys neskelbtini) -... 11. M. V., a. k. ( - ) atstovaujamam įstatyminio atstovo V. V., – 266,72 Eur.;... 12. 7) S. B., a. k. (duomenys neskelbtini) V. B., a. k. (duomenys neskelbtini) -... 13. - Pareiškėjų naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 14. Paaiškino, kad pareiškėjai su kelionių organizatoriumi UAB... 15. Pareiškėjų atstovė teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytus... 16. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Ūkio ministerijos, ir Lietuvos... 17. Paaiškino, kad šiuo atveju pareiškėjai prašo įvertinti Lietuvos... 18. Pastebėjo, kad visos pareiškėjų pateiktos turizmo paslaugų sutartys nėra... 19. Atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujama Ūkio ministerijos, ir Lietuvos... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinis turizmo departamentas atsiliepime... 21. Paaiškino, kad ginčo teisiniam santykiui yra taikomos Turizmo įstatymo... 22. Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio turizmo departamento atstovai teismo... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Freshtravel“ atsiliepimo į... 24. Skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja V. G. 2014-09-17 su kelionių... 26. G. G. 2014-09-19 pervedė Beta.lt, UAB 4 198 Lt (1 215,82 Eur), pareiškėja V.... 27. ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-09 į A. V. banko sąskaitą... 28. Pareiškėja E. J. 2014-11-11 su kelionių organizatoriumi UAB... 29. E. J. 2014-10-30 perdavė Cherry Media LT, UAB 3 996 Lt (1 157, 32 Eur) už... 30. ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-10-09 į E. J. banko sąskaitą... 31. Pareiškėjas T. M. 2014-09-22 su kelionių organizatoriumi UAB... 32. Pareiškėjas T. M. 2014-09-20 perdavė Cherry Media LT, UAB 3 798 Lt (1 099,... 33. ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-07 į T. M. banko sąskaitą... 34. Pinigų priėmimo kvitas patvirtina, kad pareiškėja A. S. 2014-11-10 perdavė... 35. Valstybinis turizmo departamentas 2015-07-27 raštu Nr. SD-856 informavo... 36. Pareiškėjas Š. V. 2014-11-11 į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą... 37. ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-07 į Š. V. banko sąskaitą... 38. Pareiškėjas V. V. 2014-08-07 su kelionių organizatoriumi UAB... 39. V. V. 2014-07-23 į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą pervedė 2 598 Lt... 40. ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-07 į V. V. banko sąskaitą... 41. Pareiškėja V. B. 2014-11-03 su kelionių organizatoriumi UAB... 42. Pareiškėja V. B. 2014-11-03 į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą pervedė... 43. ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas 2015-09-14 į pareiškėjos V. B. banko... 44. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Lietuvos valstybės pareigos atlyginti... 45. Pirmiausia, teismas pažymi, kad nustatant nagrinėjamų reikalavimo ribas... 46. Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjų patirtą... 47. Pareiškėjų skundo pagrindas yra tai, jog atsakovė Lietuvos Respublika į... 48. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo bylose ne kartą yra... 49. Pagal Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas,... 50. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 51. Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nemato nei... 52. Dėl iš atsakovės Lietuvos valstybės pareiškėjos naudai priteistinos... 53. Atsakovės Lietuvos valstybės ir trečiojo asmens byloje atstovės Ūkio... 54. Pirmiausia teismas pažymi, kad iš viešai prieinamų Valstybės įmonės... 55. Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje... 56. Teismo vertinimu, aplinkybę, kad egzistuoja pagrindas priteisti pareiškėjams... 57. Pagal byloje esančią medžiagą nustatyta, kad pareiškėja V. G. 2014-09-17... 58. Teismas nustatė, kad pareiškėja E. J. 2014-11-11 su kelionių... 59. Pareiškėjas T. M. 2014-09-22 su kelionių organizatoriumi UAB... 60. Pareiškėja A. S. 2014-11-10 perdavė Cherry Media LT, UAB 2 997 Lt (867,99... 61. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas Š. V. 2014-11-11 į Cherry Media... 62. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas V. V. 2014-08-07 su kelionių... 63. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėja V. B. 2014-11-03 su... 64. Dėl pareiškėjų prašomų priteisti procesinių palūkanų.... 65. Pareiškėjai prašo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 66. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 67. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, tokio... 68. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 69. Pareiškėjai prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. ABTĮ 40 str.... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 71. pareiškėjų E. A., G. A., A. A., V. B., S. B., M. B., A. B., A. B., G. G., S.... 72. Priteisti pareiškėjui G. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 73. Priteisti pareiškėjai A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 74. Priteisti pareiškėjai V. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 75. Priteisti pareiškėjai E. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 76. Priteisti pareiškėjai J. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 77. Priteisti pareiškėjui T. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 78. Priteisti pareiškėjai G. A. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 79. Priteisti pareiškėjai A. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 80. Priteisti pareiškėjui Š. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 81. Priteisti pareiškėjui V. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 82. Priteisti pareiškėjai V. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 83. Pareiškėjų A. A., M. B., D. J., A. B., E. A., A. B., S. G., E. S., I. M., V.... 84. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...