Byla e2-607-1030/2019
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo į nekilnojamojo daikto priklausinį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Klasana“, akcinė bendrovė „SEB“ bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Luodė“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė, sekretoriaujant Agnei Butkutei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ atstovams vykdančiajam direktoriui R. G. ir advokatei Onai Gailiuvienei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Plienas“ atstovei advokatei L. Š., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Klasana“ atstovui direktoriui R. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Plienas“ dėl nuosavybės teisių pripažinimo į nekilnojamojo daikto priklausinį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Klasana“, akcinė bendrovė „SEB“ bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Luodė“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ ieškiniu (el. b. t. I, psl. 1-3) prašo teismo:

5– pripažinti, kad patalpos, esančios šeštame aukšte, adresu ( - ) (patalpa a-1, kurios bendras plotas yra 68,95 kv. m., patalpa a-2, kurios bendras plotas yra 17 kv. m., patalpa a-3, kurios bendras plotas yra 159,66 kv. m., patalpa a-4, kurios bendras plotas yra 5,34 kv. m.), yra nekilnojamojo daikto priklausiniai;

6– pripažinti UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ nuosavybės teises į nekilnojamojo daikto priklausinius – patalpas, esančias šeštame aukšte, adresu ( - ) (patalpą a-1, kurios bendras plotas yra 68,95 kv. m., patalpą a-2, kurios bendras plotas yra 17 kv. m., patalpą a-3, kurios bendras plotas yra 159,66 kv. m., patalpą a-4, kurios bendras plotas yra 5,34 kv. m.).

7Ieškinys grindžiamas tuo, kad ieškovė 2013 m. liepos 22 d. pirkimo-pardavimo sutartimi, be kita ko, įsigijo administracines patalpas, esančias pastato, adresu ( - ), antrame, trečiame, ketvirtame, penktame aukštuose. Pirmame šio pastato aukšte esančios administracinės patalpos priklauso UAB „Klasana“. Taigi ieškovė įsigijo beveik visas pastate esančias administracines patalpas, tačiau vėliau buvo pastebėta, jog šeštame pastato aukšte (palėpėje) esančios bendrojo naudojimo patalpos liko neįtrauktos į parduotas patalpas, todėl šiuo metu jos priklauso atsakovei. Šios patalpos nėra įregistruotos VĮ „Registrų centras“, yra atlikti jų kadastriniai matavimai ir jos yra priskirtos techninių patalpų kategorijai. Šios patalpos yra palėpėje ir tarnauja pagrindinėms administracinėms patalpoms tik techniniais tikslais, nes minėtose palėpės patalpose yra sumontuota vėdinimo ir kita įranga, todėl jos turi būti pripažintos administracinių patalpų priklausiniais. Šios patalpos yra bendrojo naudojimo ir reikalingos ieškovės įsigytų patalpų eksploatacijai ir normaliam jų funkcionavimui. Pagal pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikaciją ir faktinį funkcinį ryšį patalpos, esančios šeštame aukšte, yra ieškovės įsigytų nekilnojamųjų daiktų priklausiniai ir pirkimo-pardavimo sutartimi turėjo būti perleistos ieškovei.

8Atsakovė UAB „Plienas“ atsiliepimu (el. b. t. I, psl. 89-91) prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

9Atsiliepime nurodoma, kad Nekilnojamo turto registro duomenimis pastate, adresu ( - ), yra suformuoti 8 atskiri nekilnojamo turto objektai. 7 nekilnojamo turto objektai nuosavybės teise priklauso ieškovei UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“, o viena administracinė patalpa nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui UAB „Klasana“. Nekilnojamo turto registro duomenimis 22894/252539 dalys pastato vis dar priklauso atsakovei UAB „Plienas“. Šis faktas atsakovei paaiškėjo 2015 metais, kai atsakovės hipotekos kreditorius AB „SEB“ bankas atsitiktinai peržiūrėjo Nekilnojamo turto registro duomenis ir kreipėsi į atsakovę, prašydamas paaiškinti, kas tai per patalpos. Atsakovė sutinka su ieškovės teiginiais, pastato šeštame aukšte esančios patalpos a-1, a-2, a-3, a-4 yra techninio pobūdžio patalpos, nes patalpose a-1 ir a-2 yra kondicionavimo ir vėdinimo įranga (bendra ir administraciniam pastatui ir daugiabučiui ( - )), per patalpą a-3 praeina ventiliacijos vamzdynai. Ginčo patalpose neįmanoma suformuoti atskirų administracinės, komercinės ar panašios paskirties patalpų. Prieš suformuojant patalpas ginčo pastate, a-1, a-2, a-3, a-4 patalpos turėjo būti suformuotos kaip bendrojo naudojimo patalpos ir kaip priklausinys turėjo būti perleistos administracinių patalpų įgijėjams (ieškovui bei trečiajam asmeniui). Todėl tai, kad šios ginčo patalpos liko administracinio pastato statytojos – atsakovės nuosavybė yra klaida. 2014 m. sudarant atsakovės turimo turto sąrašą, kai buvo tvirtinamas jos restruktūrizavimo planas, ginčo patalpos nebuvo įtrauktos į bendrovės turto sąrašą. Tai rodo, kad atsakovė sąžiningai manė, jog visas administracinis pastatas yra perleistas pirkėjams.

10Trečiasis asmuo AB „SEB“ bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ieškovės ir atsakovės sandorių sudarymo metu 2012 m. ir 2013 m. atsakovės ieškovei perleistos nekilnojamosios patalpos, esančios ( - ), buvo įkeistos AB „SEB“ bankui siekiant užtikrinti atsakovės UAB „Plienas“ kreditorinių įsipareigojimų bankui tinkamą įvykdymą. Taip pat pažymėjo, kad būsimo sandorio sąlygos, kurios turėjo įtakos hipotekos kreditoriaus teisėms, buvo derinamos su banku, tačiau sandorio sudarymo metu nebuvo žinoma apie to paties pastato palėpėje esančias techninio pobūdžio patalpas. Ginčo dėl to, jog sandorio sudarymo metu nebuvo žinoma apie ginčo patalpas, nėra, paaiškėjusi aplinkybė, kad ginčo patalpos sandorio sudarymo metu nebuvo perleistos ieškovei, hipotekos kreditoriaus pozicijos nekeičia, esant poreikiui bankas atsisakys ginčo patalpų hipotekos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir parduodant pagrindines patalpas, todėl bankas palieka šį klausimą spręsti teismo nuožiūra. Trečiasis asmuo nurodo, jog labai tikėtina, kad atsakovė, perleisdama turimas patalpas trečiajam asmeniui UAB „Klasana“ ir ieškovei, neturėjo jokio suinteresuotumo pasilikti kaip nuosavybės objektą sau 22894/252539 dalis pastato ( - ), kadangi šios patalpos, pagal savo pobūdį yra skirtos pagrindinių patalpų inžinerinio aptarnavimo tikslams ir kaip savarankiški daiktai neturi jokios ūkinės ekonominės ar finansinės vertės. Trečiasis asmuo taip pat prašo bylą nagrinėti AB „SEB“ banko atstovui nedalyvaujant.

11Trečiasis asmuo UAB „Luodė“ pateikė atsiliepimą (el. b. t. III, psl. 87-89), kuriuo su pateiktu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Savo poziciją grindžia tuo, kad ieškovė, būdama antra pagal dydį restruktūrizuojamos įmonės UAB „Plienas“ kreditore, siekia įgyti nuosavybės teises į nemokios atsakovės didelės vertės turtą. Pažymėjo, kad pagrindinių patalpų pirkimo-pardavimo sandoris buvo patvirtintas notarų biure, todėl nesutiktina su ieškovės pozicija, kad ginčo patalpos į sutarties sąlygas nebuvo įtrauktos dėl techninės klaidos. Nei iš pirkimo-pardavimo sutarties turinio, nei iš ieškovės pateikiamų įrodymų nėra galimybės nustatyti, kad ginčo patalpos buvo parduodamos kartu su pagrindinėmis patalpomis, taip pat nepateikta duomenų, kad ieškovė už jas sumokėjo, todėl ieškovė neturi pagrindo teigti, kad minėtos ginčo patalpos jai buvo perleistos sutarties pagrindu kartu su pagrindinėmis patalpomis. Trečiasis asmuo pažymi, jog ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos nurodomas aplinkybes, kad ginčo patalpos yra betarpiškai susijusios tik su ieškovės įgytomis patalpomis ( - ), ir turėtų būti pripažintos ieškovės įgytų patalpų priklausiniais. Pažymėjo, kad ginčo patalpose plane pažymėtose a-1 ir a-2 yra sumontuota ir veikia kondicionavimo ir vėdinimo įranga, kuri yra bendra tiek administraciniam pastatui, esančiam adresu ( - ), tiek ir daugiabučiam gyvenamajam namui ( - ).

12Trečiasis asmuo UAB „Klasana“ atsiliepimo nepateikė, jos atstovas teismo posėdyje sutiko, kad ieškinys būtų patenkintas, nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Klasana“ jokių pretenzijų į šeštame aukšte turimas patalpas neturi.

13Teismas

konstatuoja:

14Ieškinys tenkinamas iš dalies.

15Iš teismui pateiktų Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos Nr. 21/46706 (el. b. t. II, psl. 123-143) matyti, kad administracinio pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1164-9508, adresas ( - ), šeštame aukšte yra techninės patalpos, plane pažymėtos a-1, a-2, a-3, a-4 (el. b. t. II, psl. 136, 137, 140). Ieškovė šias patalpas prašo pripažinti nekilnojamojo daikto priklausiniais.

16Aktualiais Nekilnojamojo turto registro duomenimis (el. b. t. III, psl. 119-133) administraciniame pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), yra suformuoti aštuoni savarankiški nekilnojamojo turto objektai:

171) negyvenamoji patalpa-prekybinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), kuri yra pirmame aukšte ir nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui UAB „Klasana“;

182) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), kurios yra antrame aukšte ir nuosavybės teise priklauso ieškovei UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“;

193) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), kurios yra antrame aukšte ir nuosavybės teise priklauso ieškovei UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“;

204) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), kurios yra antrame aukšte ir nuosavybės teise priklauso ieškovei UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“;

215) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), kurios yra antrame aukšte ir nuosavybės teise priklauso ieškovei UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“;

226) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), kurios yra trečiame aukšte ir nuosavybės teise priklauso ieškovei UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“;

237) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), kurios yra ketvirtame aukšte ir nuosavybės teise priklauso ieškovei UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“;

248) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), kurios yra penktame aukšte ir nuosavybės teise priklauso ieškovei UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“.

25Įvertinus šiuos Nekilnojamojo turto registro duomenis, darytina išvada, kad ginčo patalpos, esančios šeštame aptariamo pastato aukšte, ir teisės į jas nėra įregistruotos šiame registre.

26Taip pat nustatyta, kad negyvenamąsias patalpas-administracines patalpas, pirmiau nurodytas 2-8 punktuose, ieškovė UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ įsigijo iš atsakovės UAB „Plienas“ pagal 2012 m. rugpjūčio 2 d. ir 2013 m. liepos 22 d. negyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartis (el. b. t. I, psl. 4-64).

27Taigi administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), pirmame aukšte esančios patalpos priklauso trečiajam asmeniui, o ieškovei nuosavybės teise priklauso administracinės patalpos, esančios šio pastato antrame, trečiame, ketvirtame ir penktame aukštuose.

28Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti ir tai, kad atsakovei UAB „Plienas“ nuosavybės teise (statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pagrindu) yra įregistruotos 22894/252539 dalys pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ) (el. b. t. I, psl. 107-113). Iš pirmiau nurodytų rašytinių įrodymų ir atsakovės paaiškinimų teismas daro išvadą, kad atsakovė (pastato statytoja) savo su ieškove ir (ar) kitais asmenimis sudarytuose sandoriuose neaptarė pastato, adresu ( - ), šeštame aukšte esančių patalpų perleidimo, todėl atitinkama pastato dalis liko įregistruota kaip atsakovės nuosavybė.

29Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką teisinė registracija viešame registre atlieka teisių išviešinimo, o ne teisių nustatymo funkciją – tokio išaiškinimo nuosekliai laikomasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2012; 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. ( - ); kt.). Todėl šios bylos nagrinėjimo dalyką sudaro tai, ar ginčo patalpos yra priklausinys ir ar jų nuosavybės teisė yra perleista ieškovei kartu su pagrindiniu daiktu.

30Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.19 straipsnio 1 dalyje priklausiniai apibrėžiami kaip savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Pagal CK 4.14 straipsnio 1 dalį antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje antraeiliais daiktais – priklausiniais – pripažįstami daiktai, kurių sąsajos su pagrindiniu daiktu pasireiškia per bendrą ūkinę paskirtį. Nustatant teisiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbus ne fizinis, bet funkcinis daiktų ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas pagrindinio daikto poreikiams tenkinti. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2011; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2013).

32Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad įstatyme taip pat nedraudžiama ir tokia situacija, kai priklausinys skirtas tarnauti ne vienam, bet keliems pagrindiniams daiktams. Tokiu atveju svarbu, kad su kiekvienu iš šių daiktų priklausinį sietų nuolatinis tokios pat paskirties funkcinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2008). Tokiu atveju šis antraeilis daiktas yra kelių pagrindinių daiktų bendras priklausinys. Jeigu pagrindiniai daiktai priklauso skirtingiems savininkams, tai pagrindinių daiktų savininkai į tokį bendrą pagrindinių daiktų priklausinį įgyja bendrosios dalinės nuosavybės teisę (CK 4.72 straipsnio 1 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-66-916/2018 21 punktą).

33Aplinkybė, ar daiktas yra priklausinys, ar ne, nustatytina atsižvelgiant į įrodymų vertinimo taisykles, suformuluotas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje. Teismas vertindamas įrodymus vadovaujamasi tikėtinumo taisykle, t. y. laisvu įrodymų vertinimo principu, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo aplinkybę. Klausimas, ar tarp daiktų yra teisiškai reikšmingas funkcinis ryšys – ar priklausinys savo ūkine paskirtimi tarnauja pagrindiniam daiktui, yra susijęs su konkrečių faktinių aplinkybių konstatavimu, – yra fakto klausimas ir esant ginčui dėl antraeilio daikto statuso, pareiga įrodyti antraeilio daikto atsiradimo pagrindą, jo ryšį su pagrindiniu daiktu ir kitas reikšmingas aplinkybes tenka asmeniui, kuriam priklauso pagrindinis daiktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2012; 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-287-690/2018).

34Pažymėtina, kad tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, kad ginčo patalpos yra bendrojo naudojimo patalpos. Jos pastato plane įvardintos kaip techninės patalpos. Atsakovės (pastato statytojos) paaiškinimais jose yra sumontuota kondicionavimo, vėdinimo įranga, ventiliacijos vamzdynai. Taigi pastate esančios patalpos negali būti naudojamos pagal paskirtį, būtų nevisavertės be šešto aukšto ginčo patalpų, kuriose sumontuoti aptariami įrenginiai. Darytina išvada, kad ginčo patalpos nuolatiniu funkciniu ryšiu yra susijusios su pastate esančiomis kitomis patalpos ir šioms patalpoms tarnauja savo ūkine paskirtimi. Paminėtina ir tai, kad atsakovė dar 2015 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą dėl informacijos apie atsakovės vardu turimas patalpas suteikimo. Iš VĮ Registrų centro gautų duomenų paaiškėjo, jog atsakovei nuosavybės teise vis dar priklauso 22894/252539 dalys administracinio pastato ( - ). Taip pat matyti, kad atsakovė, paaiškėjus šioms aplinkybėms, vėl kreipėsi į VĮ Registrų centrą, siekdama sužinoti kokiu būdu turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl jos nuosavybės teisių išregistravimo (el. b. t. I, psl. 77). Atsakydamas į atsakovės prašymą VĮ Registrų centras nurodė, kad atsakovė savo turimą turto dalį, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė šį turtą identifikuoja kaip patalpas, skirtas techniniam komercinių patalpų aptarnavimui, gali perleisti pagrindinių patalpų savininkams kaip priklausinį (el. b. t. I, psl. 78). Toks atsakovės elgesys rodo, kad ji neturėjo suinteresuotumo išlaikyti nuosavybės teises į ginčo patalpas ir pastebėjusi, kad ginčo patalpos nebuvo perduotos ieškovei, siekė tai padaryti. Atsižvelgiant į tai, teismo nuomone, yra pakankamas pagrindas teigti, kad šios patalpos yra skirtos tarnauti negyvenamosioms patalpoms, esančioms pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), taigi yra priklausiniai.

35Kita vertus, kaip minėta, nustatant pagrindinį daiktą teisiškai reikšmingas yra ne fizinis, o funkcinis daiktų ryšys, todėl teismas nesutinka su ieškovės pozicija, kad šios patalpos ūkine paskirtimi yra išimtinai susijusios tik su ieškovei nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis, nes į jas patenkama per ieškovei nuosavybės teise priklausančias patalpas, taip pat nelaiko teisiškai reikšminga tos aplinkybės, kad ieškovei priklauso beveik visos pastate esančios patalpos. Teismo nuomone, ieškovė nepateikė įrodymų pagrindžiančių, kad su jai nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis arba kuria nors viena iš patalpų ginčo patalpos būtų susijusios labiau nei su trečiajam asmeniui priklausiančiomis patalpomis, todėl teismas sprendžia, kad ginčo patalpos nuolatiniu funkciniu ryšiu yra susijusios su visais nekilnojamojo turto objektais, esančiais pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vienodu funkciniu ryšiu ir tai yra pagrindas išvadai, kad šis antraeilis daiktas yra kelių pagrindinių daiktų bendras priklausinys ir pagrindinių daiktų savininkai į tokį bendrą pagrindinių daiktų priklausinį įgyja bendrosios dalinės nuosavybės teisę.

36Pažymėtina, kad ieškovė nuosavybės teisę į pirmiau nurodytas pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), esančias patalpas įgijo pagal pirkimo-pardavimo sutartis, o trečiasis asmuo UAB „Klasana“ įsigijo jai priklausančias patalpas iš varžytinių. Kaip minėta, iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovei UAB „Plienas“ nuosavybės teise yra likusios įregistruotos 22894/252539 dalys pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ) (el. b. t. I, psl. 107-113). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų visumos matyti, kad atsakovės su ieškove ir (ar) kitais asmenimis sudarytuose sandoriuose nebuvo aptartas pastato, adresu ( - ), šeštame aukšte esančių patalpų perleidimas. Pagal bendrąją taisyklę antraeilio daikto likimas tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio daikto likimo, t. y. keičiantis pagrindinio daikto likimui, pvz., perleidžiant nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą kitam asmeniui, kartu perleidžiama nuosavybės teisė ir į antraeilį daiktą, išskyrus atvejus, kai sutartyje arba įstatyme nustatyta kitaip. Taigi sutartimi kito asmens nuosavybėn gali būti perleidžiamas tik pagrindinis daiktas, bet tam, kad antraeilis daiktas liktų pirminio savininko nuosavybė, tai turėtų būti konkrečiai aptarta šalių sudarytoje sutartyje (CK 4.14 straipsnis). CK 4.14 straipsnio 1 dalies nuostatos, siejančios priklausinio likimą su pagrindinio daikto likimu, yra taikomos ir tada, kai priklausinys nebuvo įregistruotas. Taigi priklausinio statusą ir paskirtį lemia ne jo įregistravimo faktas, o jo nuolatinis funkcinis ryšys su vienu arba keliais pagrindiniais daiktais, o likimą nulemia pagrindinio daikto (daiktų) likimas, jeigu šalys sutartyje nepadaro kitokių išlygų ar įstatyme nėra nustatyta kitaip (žr., pvz. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-142-125/2011). Tokia pagrindinio daikto ir jo priklausinio teisinį statusą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1051/2003; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2005). Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, kad ginčo patalpas, kaip priklausinius, ištiko pagrindinių daiktų – patalpų, esančių pastate, adresu ( - ), likimas ir jos atiteko nuosavybės teise šių patalpų savininkui (savininkams).

37Nagrinėjamoje byloje būtina įvertinti ir tai, kad trečiasis asmuo UAB „Klasana“, kuriam priklauso patalpos pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), pirmame aukšte, neprieštarauja tam, kad ginčo patalpos būtų pripažintos ieškovės nuosavybe.

38Pažymėtina, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Taigi trečiojo asmens teisė perleisti savo dalį ieškovei (atsisakyti realizuoti savo kaip bendraturčio teisę) yra galima tik tuo atveju, jei tai nepažeidžia imperatyvių įstatymo nuostatų. Kaip minėta, abi šalys nurodo, kad ginčo patalpos yra bendrojo naudojimo patalpos, todėl šiuo atveju reikšmingos CK įtvirtintos daiktinės teisės nuostatos, susijusios su savininko teise perleisti savo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

39CK 4.82 straipsnyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga (1 dalis); namo, buto ar kitos patalpos savininkas neturi teisės perduoti bendrosios dalinės nuosavybės, numatytos šio straipsnio 1 dalyje, savo dalies, taip pat atlikti kitų veiksmų, dėl kurių ta dalis perduodama atskirai nuo nuosavybės teisės į butą ar kitą patalpą, išskyrus atvejus, kai perduodama bendrąja daline nuosavybe esančio daikto, kuris gali būti ar, jį pertvarkius, galės būti naudojamas kaip atskiras daiktas ir toks jo naudojimas netrukdys naudoti butų ar kitų patalpų pagal paskirtį, dalis (2 dalis).

40Pažymėtina, kad iš byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose ir paaiškinimuose išdėstytų aplinkybių matyti, kad ginčo patalpų neketinama pertvarkyti ir naudoti savarankiškai, tai yra neįmanoma dėl jose esančios vėdinimo ir kondicionavimo įrangos, ventiliacijos vamzdynų. Taigi nenustatytas pagrindas taikyti CK 4.82 straipsnio 1 dalyje numatytą išimtį ir šiuo atveju turi būti taikoma bendroji disponavimą bendrojo naudojimo patalpomis reglamentuojanti taisyklė – bendrosios dalinės nuosavybės teisė į bendrojo naudojimo patalpas negali būti perleidžiama atskirai nuo nuosavybės teisės į patalpą.

41Vadinasi, nepriklausomai nuo trečiojo asmens UAB „Klasana“ pozicijos nagrinėjamoje byloje, ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies, pripažįstant, kad ieškovei, nuosavybės teise priklauso ginčo patalpų dalis, proporcinga ieškovės turimoms nuosavybės teise patalpoms pastate daliai.

42Dėl trečiojo asmens UAB „Luodė“ atsiliepime išdėstytų argumentų ir prašymų teismas, visų pirma, pažymi, kad teismo sprendimo priėmimo metu atsakovė UAB „Plienas“ nebeturi restruktūrizuojamos įmonės statuso, todėl teismas plačiau dėl su tuo susijusių trečiojo asmens UAB „Luodė“ argumentų nepasisako. Dėl kitų trečiojo asmens UAB „Luodė“ argumentų teismas pažymi, kad kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo turi įrodinėjimo pareigą (CPK 178 straipsnis). Trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų, kad ginčo patalpos turėtų ekonominę vertę, savarankiškų reikalavimų byloje nereiškė, jo prašymai, susiję su ginčo patalpose esančios įrangos vertės nustatymu, nuosavybės teisių į jas nustatymu, ginčo patalpų naudojimosi tvarkos nustatymu yra materialinio teisinio pobūdžio, kurie turi būti formuluojami reiškiant savarankišką reikalavimą (ieškinį) ir kurių reikšti trečiasis asmuo UAB „Luodė“ neturi teisės, nes tai nėra susiję su trečiojo asmens subjektinėmis teisėmis ar teisėtais interesais (CPK 5 straipsnis). Dėl pastato, adresu ( - ), bendraturčių įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis teismas pažymi, kad pagrindo jiems įtraukti į bylą trečiasis asmuo taip pat nepagrindė jokiais įrodymais. Iš atsakovės atstovės teismo posėdyje duotų paaiškinimų teismas daro išvadą, jog ginčo patalpose esanti įranga tikėtinai tam tikra apimtimi yra susijusi su pastato, adresu ( - ), aptarnavimu, tačiau šioje byloje yra sprendžiama ne dėl įrangos, o dėl patalpų pripažinimo priklausiniu ir dėl nuosavybės teisės pripažinimo į patalpas, o ne įrangą. Pažymėtina ir tai, kad CK 4.82 straipsnio 1 dalis nenumato galimybės turėti bendrąja daline nuosavybe kitame pastate esančių bendrojo naudojimo patalpų. Todėl iš bylos medžiagos nėra pagrindo spręsti, kad pastato, adresu ( - ), savininkai turėtų teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, tokių įrodymų nepateikė ir trečiasis asmuo. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, trečiojo asmens UAB „Luodė“ atsiliepime suformuluoti prašymai atmetami.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų

44CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

45Ieškovė yra sumokėjusi 200 Eur žyminio mokesčio (el. b. t. I, psl. 84). Už ieškinį mokėtinas 150 Eur žyminis mokestis (atsižvelgiant į tai, kad ieškinys pateiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis). Ieškinį patenkinus iš dalies, pusė sumokėto žyminio mokesčio – 75 Eur – priteistina ieškovei iš atsakovės. Žyminio mokesčio permoka (50 Eur) grąžintina ieškovei.

46Duomenų apie bylinėjimosi išlaidas už ieškovei ir atsakovei suteiktą advokato teisinę pagalbą teismui nepateikta, todėl jos neskirstomos.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

48Ieškinį tenkinti iš dalies.

49Pripažinti, kad administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), šeštame aukšte esančios techninės patalpos, plane pažymėtos a-1 (bendras plotas 68,95 kv. m.), a-2 (bendras plotas 17 kv. m.), a-3 (159,66 kv. m.), a-4 (bendras plotas yra 5,34 kv. m.), yra nekilnojamųjų daiktų, esančių administraciniame pastate, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), – negyvenamosios patalpos-prekybinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); negyvenamųjų patalpų-administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); negyvenamųjų patalpų-administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); negyvenamųjų patalpų-administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); negyvenamųjų patalpų-administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); negyvenamųjų patalpų-administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); negyvenamųjų patalpų-administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); negyvenamųjų patalpų-administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), – priklausiniai.

50Pripažinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ nuosavybės teises į administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), šeštame aukšte esančių techninių patalpų, plane pažymėtų a-1 (bendras plotas 68,95 kv. m.), a-2 (bendras plotas 17 kv. m.), a-3 (159,66 kv. m.), a-4 (bendras plotas yra 5,34 kv. m.), dalį, proporcingą ieškovei nuosavybės teise priklausančių patalpų pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), daliai.

51Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Plienas“ 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio.

52Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ 50 Eur (penkiasdešimties eurų) žyminio mokesčio permoką.

53Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Luodė“ atsiliepime suformuluotus prašymus atmesti.

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“... 5. – pripažinti, kad patalpos, esančios šeštame aukšte, adresu ( - )... 6. – pripažinti UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“... 7. Ieškinys grindžiamas tuo, kad ieškovė 2013 m. liepos 22 d.... 8. Atsakovė UAB „Plienas“ atsiliepimu (el. b. t. I, psl. 89-91) prašo... 9. Atsiliepime nurodoma, kad Nekilnojamo turto registro duomenimis pastate, adresu... 10. Trečiasis asmuo AB „SEB“ bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė,... 11. Trečiasis asmuo UAB „Luodė“ pateikė atsiliepimą (el. b. t. III, psl.... 12. Trečiasis asmuo UAB „Klasana“ atsiliepimo nepateikė, jos atstovas teismo... 13. Teismas... 14. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 15. Iš teismui pateiktų Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos... 16. Aktualiais Nekilnojamojo turto registro duomenimis (el. b. t. III, psl.... 17. 1) negyvenamoji patalpa-prekybinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ),... 18. 2) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas... 19. 3) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas... 20. 4) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas... 21. 5) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas... 22. 6) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas... 23. 7) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas... 24. 8) negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresas... 25. Įvertinus šiuos Nekilnojamojo turto registro duomenis, darytina išvada, kad... 26. Taip pat nustatyta, kad negyvenamąsias patalpas-administracines patalpas,... 27. Taigi administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), pirmame... 28. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti ir tai, kad atsakovei UAB... 29. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką teisinė... 30. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.19 straipsnio 1 dalyje... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje antraeiliais daiktais –... 32. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad įstatyme taip pat... 33. Aplinkybė, ar daiktas yra priklausinys, ar ne, nustatytina atsižvelgiant į... 34. Pažymėtina, kad tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, kad ginčo... 35. Kita vertus, kaip minėta, nustatant pagrindinį daiktą teisiškai... 36. Pažymėtina, kad ieškovė nuosavybės teisę į pirmiau nurodytas pastate,... 37. Nagrinėjamoje byloje būtina įvertinti ir tai, kad trečiasis asmuo UAB... 38. Pažymėtina, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra,... 39. CK 4.82 straipsnyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams... 40. Pažymėtina, kad iš byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose... 41. Vadinasi, nepriklausomai nuo trečiojo asmens UAB „Klasana“ pozicijos... 42. Dėl trečiojo asmens UAB „Luodė“ atsiliepime išdėstytų argumentų ir... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 44. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro... 45. Ieškovė yra sumokėjusi 200 Eur žyminio mokesčio (el. b. t. I, psl. 84).... 46. Duomenų apie bylinėjimosi išlaidas už ieškovei ir atsakovei suteiktą... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 48. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 49. Pripažinti, kad administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( -... 50. Pripažinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Lietuvos... 51. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų Lietuvos pramonės... 52. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų Lietuvos pramonės... 53. Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Luodė“ atsiliepime... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...