Byla e2-40047-294/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 289,62 EUR negrąžintos paskolos sumos, 27,22 EUR palūkanas iki kredito grąžinimo termino, 254,86 EUR palūkanų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-04-07 tarp ieškovo ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovui ieškovas suteikė paskolą. Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, skolos numatytu terminu negrąžino, todėl atsakovas privalo sumokėti ieškovui sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą, kas sudaro 254,86 EUR. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo įteikti tinkamai (CPK 124 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neinformavo teismo apie atsiliepimo negalėjimo pateikti priežastis, todėl, ieškovo prašymu, sprendimas priimtinas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-04-07 tarp ieškovo UAB „4finance“ ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 891562002, kurios pagrindu atsakovui ieškovas suteikė 289,62 EUR dydžio paskolą 30 dienų terminui. Atsakovas paskolos numatytu terminu negrąžino, buvo pratęstas skolos grąžinimo terminas, tačiau jis liko skolingas ieškovui 289,62 EUR. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jo priteistina 289,62 EUR skola.

9Nagrinėjamu atveju kreditorius prašo priteisti iš skolininko sutartines palūkanas, kurios yra paskaičiuotos taikant sutartyje numatytą metinę palūkanų normą. Ieškovo paskaičiavimu, sutartinės palūkanos iki kredito grąžinimo termino sudaro 27,22 EUR. Šis ieškovo reikalavimas tenkintinas visiškai. Ieškovas taip pat prašo priteisti palūkanas po kredito grąžinimo termino sudaro 254,86 EUR sumai. Tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Nagrinėjamu atveju kreditorius prašo priteisti iš skolininko sutartines palūkanas, kurios yra paskaičiuotos taikant sutartyje numatytą metinę palūkanų normą. Ieškovo paskaičiavimu, sutartinės palūkanos sudaro 254,86 EUR. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai kildinami iš vartojimo kredito teisinių santykių, atsakovas (vartotojas) yra fizinis asmuo, prašomos priteisti palūkanos už gana nedidelį laikotarpį yra beveik lygios skolos sumai, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, daro išvadą, kad prašomos priteisti palūkanos laikytinos per didelėmis (CK 1.5 str.). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrosiose sąlygose numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl jos yra mažintinos (CK 6.258 str. 3 d.). Ieškovui iš atsakovo priteistinos palūkanos mažintinos iki 127,43 EUR (puse prašomų priteistų palūkanų), o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

11CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-09-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 15 EUR dydžio žyminį mokestį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinti 77 procentų reikalavimų) priteistinas 11,55 EUR žyminis mokestis. (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 - 288 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, 289,62 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) skolos, 27,22 EUR (dvidešimt septynis eurus 22 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, sumažintų 127,43 EUR (vieno šimto dvidešimt septynių eurų 43 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (444,27 EUR) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2016-09-14) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 11,55 EUR (vienuolika eurų 55 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data; pareiškimo ir jo priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimo padavimą sumokėjimą.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18(S)

Proceso dalyviai
Ryšiai